събота, 28 май 2011 г.

Неделя шеста след Пасха - на слепия  Из богослужението на празника

Стихири на Господи воззвах, глас 2:

Слепороденият размисляше в себе си така: „Нима заради греховете на родителите ми родих се без очи? Или заради неверието на народите се родих за тяхно изобличение? Дори не искам и да се питам кога е нощ, кога е ден; нозете ми вече нямат сила и о камък да се препънат, защото не съм видял ни сияещото слънце, ни моя Създател в човешки образ. Но моля Те, Христе Боже, виж ме и ме помилуй!”.
Идвайки от светилището, Иисус видя един човек, сляп по рождение и като Се смили наложи калчица на очите му и рече: „Иди, умий се в Силоам!”. И като се уми, той прогледна, въздавайки слава на Бога. А близките му казваха: „Кой ти отвори очите, които никой от зрящите не можеше да изцели?”. Той викна и рече: „Човек на име Иисус ми каза да се умия в Силоам и аз прогледнах. Той е Този, за Когото Мойсей говори в Закона като за Христос – Месията! Той е Спасителят на нашите души!”.
Слава, глас 5: Господи, вървейки по пътя, ти намери човек, сляп по рождение и удивени учениците Те питаха: „Учителю, кой съгреши – той или родителите му, за да се роди сляп?”. А Ти, Спасителю мой, им рече: „Нито тоя е съгрешил, нито родителите му, но това биде, за да се явят делата Божии върху му. Аз трябва да върша делата на Тогова, Който Ме е пратил и които никой не може да върши.” Това като каза, плюна на земята, направи калчица от плюнката и намаза с нея очите на слепия, и му рече: „Иди се умий в къпалнята Силоам!”. А той, като се уми, оздравя и Ти се поклони, викайки: „Вярвам, Господи!”. Затова и ние зовем: „Помилуй ни!”.
Седален на канона, глас 8:
Като минаваше наблизо Владиката и Творецът намери седящия на пътя слепец, който плачеше и казваше: „В живота си никога не съм видял сияещото слънце, ни луната, озаряваща със светлина. Затова към Тебе викам: „Ти, Който Се роди от Дева, за да просветиш всички, просвети и мене, като Добросърдечен, за да зова падайки пред Теб, Владико Христе Боже: дай ни прошка на съгрешенията по голямата Си милост, единствен Човеколюбче!”.
Кондак, глас 4: 
С ослепели душевни очи идвам при Тебе, Христе, и като слепородения в покаяние зова: „Ти Си пресветла светлина за пребъдващите в тъмнина!”
Икос: Дари ме с потока на неизречената премъдрост и познанието свише, Христе, Светлина за пребъдващите в тъмнина и на заблудените Наставник, за да мога и аз окаяният да разкажа за Твоите чудеса, които възвести божествената книга на Евангелието на мира, тоест за чудото със слепия: как той, бидейки сляп по рождение, получава не само телесни очи, но и душевни, викайки с вяра: „Ти Си пресветла Светлина за пребъдващите в тъмнина!”.
Светилни:
Духовните ми очи, ослепели от помрачаващия грях, Ти, Господи, просвети, влагайки в мен смирение, Щедри, и ме умий с покайните сълзи.

Минавайки наблизо, нашият Спасител срещна слепец без очи. Тогава плюна на земята и като направи калчица, помаза го и го изпрати в Силоам да се умие. И той, умивайки се, дойде съзерцавайки Твоята светлина, Христе мой.

Хвалитна стихира, глас 8:
По милостта на добросърдечието Си Ти Се въплъти, Христе Боже, и лишения от светлина от майчина утроба по неизказаното милосърдие на Твоята щедрост Ти удостои с божественото сияние, докосвайки с Твоите творчески пръсти зениците му, създавайки ги от прахта; Сам и сега, Подателю на светлината, и нашите душевни чувства озари, като единствен щедър Дарител.

Слава, глас 8: Кой ще разкаже за Твоите сили, Христе, или кой ще изчисли множеството Твои чудеса? Защото както в две природи Се яви на земята по Своята благост, така Ти и двойни изцеления даряваше на страдащите – не само телесните очи отвори на слепородения, но и духовните. Затова той Те изповяда като Бог съкровен, Който на всички дарява велика милост.

понеделник, 23 май 2011 г.

11 / 24 май - св. равноапостолни Кирил и Методий

Из богослужението на празника

Седални на утренята:

На живоначалната Троица, Която непрестанно славят ангелските сили и Която велегласно проповядвахте сред народите и пред Която сега стоите в непристъпна светлина, молете се усърдно, Кириле и Методие, да ни дари опрощение на дълговете и да избави от вечното осъждане нас, които с любов почитаме вашата памет.

Нека днес се радват славянските народи, празнувайки светло свещената памет на богомъдрите учители, защото чрез тях се начена да се извършва божествената литургия и цялото църковно служение на сродните нам славянски езици и така ни се даде неизчерпаемия извор на водата, течаща към вечния живот; пиейки от нея няма да престанем да ви величаем, Кириле и Методие. А вие, радвайки се в славата на светиите, молете се усърдно да се спасят нашите души.

Елате велегласно с хвалби да почетем нашите просветители, защото те нахраниха с манната на богомъдрото учение славянските народи, които дотогава погиваха от глад по словото Божие и ги просветиха подобно слънчев лъч, превеждайки им Благовестието на сина на гърма на сроден тям език. И ние, приемайки от тях озарение, с благодарност им зовем: „Радвайте се, Кириле и Методие винаги прославяни!”


Ексапостиларий:
Учители свети, празнувайки вашата светла памет, молим ви усърдно – народите, които обогатихте със съкровищата на благовестието, утвърдете върху камъка на вярата Христова и запазете в мир живота ни.

Хвалитни стихири:
Кириле и Методие богомъдри, следвайки апостолските стъпки и тръгвайки единомислено да търсите заблудените души, вие като бързо летящи орли обиколихте славянските страни, които озарихте със светлината на богопознанието и преведохте към Иисус Човеколюбеца и Спасителя на нашите души.

Работници на Христовото лозе, насадители на благочестието, трудейки се с усърдие вие намерихте като загубената драхма славянските народи, които прие в съкровищницата на вечния живот и Се възрадва с ангелите Иисус Човеколюбецът и Спасителят на нашите души.

Поборници на Светата Троица и наставници на заблудените, оборвайки мохамеданското злословие и посрамвайки иудейското нечестие, побързайте да съхраните Църквата, в която принесохте вашите богоугодни трудове, невредима от вражите нападения и благоприятна за Иисус Човеколюбеца и Спасителя на нашите души.

вторник, 17 май 2011 г.

Преполовение на Петдесетница

Из утреното богослужение на празника:Тропар, глaс 8:
На преполовението на празника жадуващата моя душа напой с водите на блогочестието, защото на всички, Спасителю, си рекъл: нека жадният да дойде при Мен и да пие! Изворе на нашия живот, Христе Боже, слава Тебе.

Седален, глас 4
Ти, Който знаеш помислите на всички сърца, застана посред светилището и викаше към лъжците, казвайки им истината: „Защо искате да ме убиете в преполовението на празника и дръзко викате? Не гледайте на лице като извършвате съд, законопрестъпници!” Слава и ныне: същият

Седален, глас 5
Когато се преполови свещената Петдесетница, о Владико на всичко, Ти застана в храма и беседваше с евреите; бидейки Цар и Бог, Ти открито изобличаваше мнозина и тяхното дръзко коравосърдечие, а на всички нас дай поради добросърдечието Си велика милост. Слава и ныне: същият

Канон от св. Андрей Критски, глас 8

Песен 1
Ирмос: Ти събра водите на морето, потапяйки самопревъзнеслия се фараон заедно с колесниците му и спаси народа, ненамокрил дори нозете си, Господи, и го приведе в планината на светинята, викайки: "Възпяваме Ти победна песен, Боже наш, защото Се прослави!”
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Народи, запляскайте с ръце, евреи, заридайте, защото Подателят на Живота Христос разкъса веригите на ада и възкреси мъртвите и със слово изцели недъзите; Той е нашият Бог, Който дава живот на вярващите в Неговото име.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Ти направи чудо, претворявайки водата във вино, о Владико, Който и реките на Египет превърна в кръв; и мъртвите възкреси, завършвайки това второ знамение. Слава, Спасителю, на неизказания Твой замисъл, слава на Твоето понизяване, чрез което Ти ни обнови.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Ти си вечно течащ поток на истинския живот, Господи, Ти Си нашето възкресение, по Своя воля трудности понесе, Спасе мой, и доброволно жажда претърпя, подчинявайки се на законите на естеството; и отивайки по плът в Сихар, Ти поиска от самарянката вода да пиеш.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Хлябовете Си благословил, рибите Си умножил, непостижими Боже, и щедро Си наситил народа, обещавайки да излееш не пресъхващ извор на премъдростта за жадните. Ти Си нашият Спасител, Който даряваш живот на вярващите в Твоето име.
Слава: Славя Трима съ-безначални и съ-престолни – безначалния Бог Отец, съ-безначалния Син и съ-вечния на Сина Дух, една триипостасна Същност, възпявам едното пре-безначално Начало и почитам безначалното Божество и Естество.
И ныне: Ти единствена вмести в утробата си Своя Създател, Богородителко, и Го роди неизказано по плът и Дева остана, без да оскверниш в нищо девството си. Моли Го непрестанно, Чиста, като твой Син и Бог винаги за твоето паство.

Песен 3
Ирмос: Утвърди се моето сърце в Господа и се въздигна рогът ми в моя Бог, широко се отвориха устата ми против моите врагове, затова се радвам за спасението от Тебе.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
"Не съдете по лице, иудеи!" – учейки ги, викаше Владиката, когато дойде в светилището, както е писано, в преполовението на законния празник.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Не съдете по лице, иудеи, защото дойде Христос, Когото пророците нарекоха Идващия от Сион, Който призовава света.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Ако не вярвате на думите, иудеи, поне повярвайте на делата на Владиката! Защо се заблуждавате, отхвърляйки Светия, за Когото писа Мойсей в Закона?
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Ако наистина Месия трябва да дойде, иудеи, ето - Христос сега дойде като Месия, а вие защо се заблуждавате, отхвърляйки Светия, за Когото писа Мойсей в Закона?
Слава: На Тебе се покланяме, Отче безначален по естество, благочестно възпяваме Твоя безначален Син и всесветия Дух – Тримата, като един по същност Бог.
И ныне: Ти, Господи, бидейки Един от Троицата, стана видим по плът, без да измениш Своята природа и без да изгориш непорочната утроба на родилата Те, макар че цял Си Бог и огън.

Седален, глас 8
Стоейки посред светилището в преполовението на божествения празник Ти викаше: „Който е жаден, нека дойде при Мене и да пие, защото пиейки от тези Мои божествени води, ще източи от утробата си реките на Моите заповеди, а който вярва в Мен – пратения от божествения Родител, с Мен ще се прослави.” Затова и Ти зовем: „Слава Тебе, Христе Боже, задето обилно изля водите на Твоето човеколюбие върху рабите Си!”

Песен 4
Ирмос: С духовните си очи пророк Авакум предвидя твоето пришествие, Господи, затова и викаше: „От юг ще дойде Бог! Слава на Твоята сила, слава на Твоето снизхождение!”
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Ако подобава да дойде Месия, а Месията е Христос, о беззаконници, защо не Му вярвате? Ето, Той дойде и свидетелстват за Него делата Му: водата във вино претвори, разслабения с дума укрепи.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Като не разбирате Писанието, всички вие се заблуждавате, евреи беззаконни! Защото наистина дойде Христос и всички просвети и сред вас показа много знамения и чудеса, и вие напразно се отричате от истинския живот.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
"Едно дело ви показах и всички вече се удивявате" – казваше на иудеите Христос. "Вие и в събота обрязвате човек, а защо, прочее обвинявате Мене, Който вдигнах с дума разслабения?”
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
„Много дела извърших, заради кое от тях хвърляте по Мене камъни?” – изобличавайки иудеите, питаше Христос. „Затова ли, че с една дума направих здрав човека? Не съдете по лице, човеци!”
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
О, безначален плод на Отеческото естество, Христе, Ти действаш в апостолите и Сам почиваш върху пророците чрез Духа! Ти възведе към познание народите чрез Своите знамения.
Слава: Троице неразделна и Единице, безначални Отче, Сине и Свети Душе, в Единица – Троица, равночестна, съ-престолна, животворяща, несътворен Боже, спасявай тия, които Те възпяват и ги избави от беди и скърби.
И ныне: В твоята утроба неизразимо си вместила Бога, Богоневесто Дево и Майко чиста! Не преставай да се молиш за нас, та чрез теб да се избавим от беди, защото към тебе винаги прибягваме.

Песен 5
Ирмос: Господи Боже наш, дай ни Твоя мир! Господи Боже наш, опази ни, освен Тебе другиго не знаем, с Твоето име се именуваме!”
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
С чудеса Ти украси Своите апостоли, с дивни дела възвеличи учениците, прославяйки ги по целия свят, Спасителю наш, и им даде Твоето Царство.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Всички краища на земята просветиха учениците с чудеса и учения и по различни начини проповядваха, Христе Спасителю, словото за Твоето Царство.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Хвала въздаваме на Твоето Царство и принасяме песен на Тебе, Който заради нас дойде на земята, просвети света и призова към Себе Си Адам.
Слава: Слава Тебе, Отче свети, Боже неродени; слава Тебе, единородни Слове вечни, слава Тебе, Душе божествен и съ-престолен, единосъщен на Отца и Сина.
И ныне: Твоята утроба, Богородице, стана свята трапеза, носеща небесния Хляб, от Когото всеки който яде не умира, както Сам  рече Питателят на всички.

Песен 6
Ирмос: Като морски води, Човеколюбче, вълните на житейската буря ме поглъщат, затова като Йона тъй Ти викам: „Изведи от тлението моя живот, добросърдечни Господи!”
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Грижливо пазещ краищата на вселената Ти влезе в светилището, Иисусе, и учеше тълпите от народ на словата на истината, в преполовението на празника, както повествува за това Йоан.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Отваряйки уста, Владико, Ти проповядва на света вечния Отец и всесветия Дух, запазвайки общото Си естество с Тях и след въплъщението.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Ти извърши делото на Отца, с дела потвърди словата Си, Спасителю, извършвайки изцеления и знамения: разслабения вдигна, прокажените очисти и мъртвите възкреси.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Безначалният Син прие начало, прие и нашата природа въ-човечавайки Се и в средата на празника учеше, говорейки: „Прибегнете към вечно течащия извор, за да придобиете живот!”
Слава: Едно Божество в Троица, Триипостасна Същност, нетварна, неразделна, всички славим Отца и Сина и Светия Дух като Трима и като Едно.
И ныне: Възпяваме те като Дева и след раждането, като единствена Дева и Майка те славим, чиста Богоневесто Отроковице, защото обновявайки ни наистина от тебе Бог Се въплъти.

Кондaк, глaс 4: В преполовението на законния празник Ти, Творче на всички и Владико, говореше на присъстващите, Христе Боже: "Елате и пийте от водата на безсмъртието!" Затова пред Тебе падаме и с вяра викаме: "Дай ни Твоите милости, защото Ти Си Извор на нашия живот!"
Икос: Изсъхналата от беззаконни грехове моя душа напой с потоците на Твоята кръв и я направи приносителка на плодовете на добродетелите; защото Ти на всички каза да идват при Тебе, Слове Божи всесвети, и да пият от водата на нетлението, жива и очистваща греховете на тия, които възпяват славното и божествено Твое възкресение. Ти наистина подаваш, Благий, свише слязлата сила на Духа на Твоите ученици, които Те познават като Бог, защото Ти Си Извор на нашия живот.

Песен 7
Ирмос: Халдейската пещ, разпалена от огън, се оросяваше от Духа по Божи промисъл, отроците възпяваха: „Благословен Си, Боже на нашите отци!”
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Ти по плът Се потруди, Упокоение на всички и доброволно жажда претърпя, Източниче на чудесата; вода попроси Ти, Който възвести за живата вода, Иисусе!
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Със самарянката беседва Ти, Господи, изобличавайки безумието на беззаконните евреи; тя повярва в Тебе, а те пък Те отхвърлиха.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Вода жива, течаща, вода на безсмъртието, извор на вечния живот Ти обеща да дадеш на тия, които с вяра приемат Твоя Дух, Спасителю, Който изхожда от Отца.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
С пет хляба Ти насити хиляди гладни и останалото след насищането за други десетки хиляди преумножи, явявайки Своята слава на светите ученици.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Който яде Твоето тяло живее во веки и който пие Твоята кръв в Теб пребъдва и Ти Си в него, и ще го възкресиш в последния ден.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Ти яви Своето дивно домостроителство, потвърждавайки с чудеса Своята божествена власт – изцели недъзите, възкреси мъртвите и просвети слепите като Бог.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Прокажените очисти, хромите изправи, разслабените вдигна и кръвоточивата изцели; ходеше по бездната, явявайки славата Си на светите ученици.
Слава: Покланяме се на пречистия Твой Отец и на Духа на благодатта, която като Бог ти раздаде на Своите апостоли, изпращайки ги на проповед.
И ныне: В твоята утроба ти вмести невместимото Слово, от Твоите гърди ти кърми Този, Който е насъщния Хляб за света, в обятията си ти носи своя Творец, Богородице чиста.

Песен 8
Ирмос: О, ангели и небеса, Този, Който седи на престола на славата и прославян непрестанно като Бог, благославяйте, възпявайте и превъзнасяйте във всички векове!
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Елате и вижте, люде, Възпявания, седящ на престола на славата, как е хулен от люде беззаконни и виждайки това, възпейте Месията, предречен от пророците.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Ти си наистина Христос, дошъл в този свят, и от Тебе е спасението и опрощението на отеческите съгрешения; Ти си наистина живот за повярвалите в Тебе.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Премъдростта Божия в преполовението на празника застана в светилището и учеше, както е писано; защото Този наистина беше Месията, Христос, в Когото е спасението.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Христос в съботите и във всички дни показваше знамения - Своите дела, изцелявайки страдащите от различни недъзи, но заблуденият народ в ярост негодуваше.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
„Казват, че разслабения, лежащ от много години, Той изцери в събота и престъпи закона” – иудеите порицаваха Христа сурово.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Не Мойсей ли, който ви даде Закона, повелява да се извършва обрезание? И вие в събота обрязвате човека, за да не бъде нарушен в нищо закона на отците,” – говореше на иудеите Христос.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Неблагодарните във всичко, тези, които в древност живееха в пустинята, със завист нападаха Благодетеля, произнасяйки  хули с неправедни езици, замислайки суетни неща.
Благославяме Отца и Синаи Светия Дух, Господа.
Един Бог, но Троица – нито Отец преминава в синовство, нито Синът се изменя в изхождение, но всяко от Лицата в Себе Си и всички заедно Са Светлина, Бог в Тримата прославям во веки.
И ныне: Как роди, кажи, от Отца Просиялия извън времето и възпявания със Светия Дух? Но това знае само Той едниствен – Благоволилият да Се роди от тебе, Богородице.

Песен 9
Ирмос: Чуждо е за майките девството и невъзможно е за девиците раждането, Богородице, но ти и в двете пребъдваш, затова всички земни племена те величаят непрестанно.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
В преполовението на иудейския празник Ти влезе, Спасе мой, в Твоето светилище и всички поучаваше, а иудеите се чудеха и казваха: „Откъде Този знае Писанията, без да Се е учил?”
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Източвайки дара на изцелението, моят Избавител вършеше чудеса и знамения, прогонвайки недъзите, изцелявайки немощните, но иудеите изпадаха в ярост от многото Му чудеса.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Изобличавайки непокорните иудеи, моят Избавител викаше: „Не съдете по лице, но съдете с праведен съд, защото законът повелява и в събота да се обрязва човек!”
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
И по-големи чудеса, както обеща, Ти даде на Своите ученици, Спасе, изпращайки сред народите да проповядват Твоята слава, а те проповядваха на света Твоето възкресение, благодат и въплъщение.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
„Ако в събота обрязвате човека, за да не се наруши закона, защо сега на Мене се гневите, като с дума направих здрав човека? По лице съдите!” – говори на иудеите Христос.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Ти, Който изцели със слово изсъхналата ръка, изцели и от отдавна изсъхналата земя на моето сърце, Слове, и ме направи плодоносен, за да принеса и аз плодове на покаяние, Спасителю.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Очиствайки прокаженото ми сърце и просветлявайки очите на моята душа, Слове, изправи мене, който лежа на одъра на болестта, както вдигна разслабения от неговия одър.
Слава: Чуждо е за беззаконниците да славят безначалната Троица, Отец, Син Свети Дух, нетварната всеподдържаща Сила, Която създаде целия свят.
И ныне: Вместила си в утробата си, Дево - Майко, Един от Троицата - Подателя на живота Христа, Когото възпява цялото творение и пред Когото треперят горните престоли. Моли Го, Всеблажена, да спаси нашите души.

Светилен: Ти, Който имаш чашата безкрайните дарове! Дай ми да пия водата за опрощаване на греховете, защото съм измъчван от жажда, Добросърдечни и единствен Милостиви!

Хвалитни стихири, глас 4
Премъдростта и Силата, Сиянието на Отца, вечно съществуващото Слово и Синът Божи дойде в плът в светилището и учеше иудеите, жестоки и неблагодарни, които се чудеха на богатството на премъдростта Му и викаха: „Откъде знае Писанията, като у никого не Се е учил?” (2)
Месията – Господ затваряше устите на книжниците и изобличаваше иудеите, викайки към тях: „Не съдете, законопрестъпници, по лице като неправедни, задето в събота въздигнах разслабения! Та Аз Съм Господар на съботата и закона, защо искате да убиете мене, Който възкресявам мъртвите?”
Неблагодарното иудейско сборище, жестоко и престъпно, уби с камъни Навутей, Исая преряза с дървена пила, в калта хвърли мъдрия Йеремия, а издигайки Господа на Кръста, викаше: „Ти, Който разрушаваш храма, спаси Себе Си и ще повярваме!”
Слава и ныне, глас 4: Просветени от Възкресението на Спасителя Христа, братя, и достигнали преполовението на празника Господен, нека усърдно опазим заповедите Божи, за да бъдем достойни да празнуваме Възнесението и да се сподобим с пришествието на Светия Дух.


събота, 14 май 2011 г.

Четвърта Неделя след Пасха - на разслабения

Из богослужението на празника

Вечерня
Стихири на Господи воззвах, глас 1:

Създал човека с ръката Си пречиста, Ти дойде, добросърдечни Христе, болните да изцелиш; със слово Ти въздигна разслабения в къпалнята при Овчи порти, изцели кръвоточивата, помилва страдащата дъщеря на хананейката и прошенията на стотника не пренебрегна. Затова зовем: „Всесилни Господи, слава Тебе!”.
Непогребаният мъртвец – разслабеният Те видя и викна: „Помилуй ме, Господи, защото одърът ми стана гробза мен. За какво са ми житейските блага? Ненужна ми е и овчата къпалня, защото никого си нямам да ме спусне след раздвижването на водите. Но при Тебе, Извора на изцеленията, идвам, та да мога с всички да зова: „Всесилни Господи, слава Тебе!”.
Слава, глас 5: Отиде Иисус в Йерусалим, при Овчи порти на къпалнята, по еврейски наричана Витезда, която има пет притвора; в тях лежеше голямо множество болни; ангел Божи от време на време слизаше и раздвижваше водата и даваше здраве на пристъпващите с вяра. Видя Господ един, който боледуваше от дълго време и му каза: „Искаш ли да оздравееш?”. Болният му отговори: „Господи, нямам човек, който да ме спусне в къпалнята, кога се раздвижи водата; раздадох имота си по лекари, но не се сподобих да получа милост.” Но Лекарят на душите и телата му рече: „Вземи одъра си и ходи, проповядвайки Моята сила и велика милост по краищата на земята.”
На литията:
Слава, глас 5: При Овчата къпалня един човек лежеше в немощ и виждайки Те, викаше: „Човек си нямам, та кога се раздвижи водата, да ме пусне в нея; когато пък аз дойда, друг ме преваря и получава изцеление, а аз лежа в немощ.” И веднага като се смили, Спасителят му каза: „Заради теб станах Човек, заради теб се облякох в плът, а ти казваш: нямам си човек! Вземи одъра си и ходи!”. Всичко за Тебе е възможно, всичко Тебе слуша, всичко Ти се подчинява! Всички нас помени и помилуй, Светий, като Човеколюбец.
На стиховните:
Слава, глас 8: В Соломоновия притвор лежаха множество немощни и на преполовението на празника Христос намери лежащия от трийсет и осем години разслабен и с властен глас му рече: „Искаш ли да оздравееш?”. Болният отвърна: „Господи, човек си нямам, та кога се раздвижи водата, да ме пусне в нея.” Той пък му каза: „Вземи одъра си и ходи! Ето, ти оздравя, недей греши вече!”. По молитвите на Богородица, дарувай ни велика милост!

четвъртък, 5 май 2011 г.

23 април / 6 май - Св. Великомъченик, победоносец и чудотворец Георги

Из Утренята на празника

Тропар, глас 4:
Като освободител на пленените и защитник на бедните, като лекар на немощните и поборник на царете, победоносни великомъчениче Георги, моли Христа Бога да се спасят нашите души.

Седални, глас 1.
Ето, възсия с благодат пролетта и Христовото възкресение за всички заблестя; а сега заедно с тях възсиява светоносният и празнуван от всички ден на мъченика Георги; елате всички със запалени свещи светло да го отпразнуваме.

Като възненавидя земната войнска слава, мъчениче, ти пожела небесната и претърпя страдания и смърт; затова днес празнуваме твоята всесвята памет, принасяйки хвала на Христа, преблажени Георги.

Разпален с гореща любов към Господа, ти с мъжествена мъдрост съкруши съкровищата на прелестта и на съдилището изповяда Христа, победоносен и всеблажен Георги, преславни мъчениче, моли Христа Бога да ни дари велика милост.

Усърдно обработвайки семето на божествените заповеди, ти благочестиво раздаде цялото си богатство на бедните и вместо него придоби, преславни, Христовата слава. Затова ти смело отиде на подвиг и дълги страдания, мъчениче Георги, вкусвайки страданията и Възкресението на безстрастния Господ; и сега като причастник на Неговото царство, моли се за нас.

Стихира след 50 псалом, гл. 6:
Днес цялата вселена се просвещава с лъчите на страстотерпеца и Христовата църква, украсена с цветове, ти вика, Георги: угодник Христов и горещ застъпник, не преставай да се молиш за твоите раби.
Канон

Песен 1

Свети великомъчениче Георги, моли Бога за нас.
Като предстоиш пред възвишения престол на Оня, Който владее над всичко, мъчениче Христов, венценосче Георги, съхрани чраз твоите молитви и ходатайства тия, които те призовават с гореща вяра и любов.
Свети великомъчениче Георги, моли Бога за нас.
Ти се показа като плодородна земя, обработена с делата на мъченичеството и Вдъхновителят на твоите подвизи те възведе като преславно богатство в небесните съкровищници, понеже си преизящен в храбростта.
Свети великомъчениче Георги, моли Бога за нас.
Твърдо и търпеливо ти се устреми към подвизи, преблажени Георги, и побеждавайки свирепото опълчение на мъчителите, ти стана застъпник за всички, които те почитат.
Слава:  Като възприе сега скрития в Христа блажен живот, славни Георги, за който ти до кръв се подвиза, моли се за тия, които с вяра те възпяват, да се избавят от всякакви беди.
И ныне: Ти стана духовно небе, Богомайко,  като вмести в твоята утроба небесното Слово, чрез Което всичко е станало, небето и земята и което е над тях; затова с дръзновение моли да се спасят, тия, които те възпяват.


Песен 3

Свети великомъчениче Георги, моли Бога за нас.
Сияейки с венеца на страданията, славни, моли Избавителя и Бога да избави от всяка нужда тия, които благочестно те призовават.
Свети великомъчениче Георги, моли Бога за нас.
Просвещаван с обилно сияние, премъдри, отстрани мрачната печал и мъглата на страстите от нас, които с вяра те възхваляме.
Слава: Утвърден в надеждата и любовта, ограден с вярата и укрепен със силата Христова, ти унищожи идолската измама.
И ныне: О, Пречиста, ти роди с плът Безплътния и събезначален на Отца, Който просвещава краищата на вселената; затова ние верните те почитаме като Богородица.

Седален
Мъжествено украсен със знаците на благочестието и отхвърляйки заблудата на нечестието, мъчениче, ти отблъсна нападенията на врага и постоянно разпалван от божествено желание ти угаси безбожната жестокост на мъчителите. Затова достойно прие венец като възмездие за мъките и подаваш изцеления на тия, които с вяра идват при тебе. Страстотерпче Георги, моли Христа Бога да дари опрощение на греховете на празнуващите с любов твоята свята памет.


Песен 4

Свети великомъчениче Георги, моли Бога за нас.
Възпяваме твоите подвизи, преблажени Георги, с които разори идолослуженията и унищожи цялата демонска заблуда, преславни.
Свети великомъчениче Георги, моли Бога за нас.
Умири смущенията от напастите и бедите и отблъсни всяко зло нападение на демоните от тия, които те възпяват като воин Христов, всехвални.
Слава: Ти възсия като светоносна звезда, Георги, с духовна доблест и твърдост във вярата, прогонвайки мрачната заблуда и спасявайки тия, които те възпяват.
И ныне: О, Дево, ти роди Спасението на всички, богатството на благостта – Христа, Който по природа е милостив и спасява човека, премахвайки тлението от естеството му.


Песен 5

Свети великомъчениче Георги, моли Бога за нас.
Имайки мъченическо дръзновение пред Владиката, усърдно се моли за спасението на възпяващите те, преблажени Георги, лекувайки душевните недъзи с твоите молитви, мъчениче страстотерпче.
Свети великомъчениче Георги, моли Бога за нас.
Заедно с ангелските войнства ликуваш като мъченик и се наслаждаваш на безсмъртната и блажена слава, венценосче, избави ни чрез твоя покров от всякакви греховни падения и житейски бури.
Слава: Избави ни от всяка нужда като милостив, прогонвайки многоразличните греховни смущения, Христе, като приемеш молитвите на Твоя угодник Георги.
И ныне: Ти върна дълга на пра-майката ни Ева, Богомайко, давайки плът на Родения от тебе Спасител на света, затова всички те облажаваме, възрадвана всенепорочна Дево.


Песен 6

Свети великомъчениче Георги, моли Бога за нас.
Надхвърлят естеството, словото и мисълта храбрите проявления на твоята доблест, които заслужават непрестанно възпяване, преблажени мъчениче Георги.
Свети великомъчениче Георги, моли Бога за нас.
Бидейки събеседник на небесното войнство и съзерцавайки доколкото е възможно божествената светлина, всеблажени, спасявай тия, които с вяра те почитат.
Слава: Уповаващ се на Бога във всичко и приел блясъка на чудотворството, ти раздаваш дарове на нуждаещите се, преблажени Георги.
И ныне: Сега към теб прибягвам, Пречиста, спаси ме с твоите молитви и ме запази, защото можеш всичко каквото поискаш, като Майка на Всемогъщия.

Кондак, глас 4:
Възпитан от Бога, явил си се съвършен подвижник на благочестието, събрал снопа на добродетелите; сял в сълзи, жънеш с веселие, пострадал до кръв приел си Христа, и с твоите молитви, свети Георги, даваш на всички прошка на греховете.
Икос: Пожелавайки Христа Царя, Който положи душата Си за живота на света, воинът побърза да умре за Него, имайки в сърцето си велика божествена ревност. Затова и ние всички с вяра възпяваме божествения Георги като горещ застъпник и славен Христов раб, уподобил се на своя Господар, който бърза за всеки дошъл при него с молитва да изпроси от Спасителя прошка на греховете.


Песен 7

Свети великомъчениче Георги, моли Бога за нас.
Подражавайки на твоя Владика, мъчениче, ти доброволно пое към подвизите, о преславни, и удържайки победа, стана пазител на Църквата Христова; винаги я опазвай с твоето застъпничество.
Свети великомъчениче Георги, моли Бога за нас.
Като мъченик непобедим, като страдалец, като непобедим защитник на вярата бъди сега непоколебим стълб за възпяващите те, премъдри Георги, ограждайки ги с твоите молитви.
Слава: Мъдро ти отгледа божественото семе и умножи плода му чрез напояване с твойте кърви, преблажени, с много страдания и различни рани; но така ти смири жестокостта на мъчителите.
И ныне: Ти остана Дева и след раждането, защото роди Бога, Който всичко насища и Който поради неизказаната Си милост и добросърдечие стана Човек, Пречиста; моли Го сега да се спасим.

Песен 8
Свети великомъчениче Георги, моли Бога за нас.
Целият огрян от Троическата светлина, преблажени, като мъченик непобедим, поборник на благочестието и боговенчан победител спаси с твоите молитви, небесни жителю, тия които те почитат.
Слава: Украсен с духовния венец и царствената диадема, почетен със скиптър и облечен в багреницата на твоята кръв, блажени, ти царуваш заедно с Царя на силите.
И ныне: Раждащия Се извън времето от Отца и преди времето Възсиялия Творец на всичко видимо и невидимо, Дево Майко, си родила; затова всички народи те славим като Богородица.
Свети великомъчениче Георги, моли Бога за нас.
Потока на лютите страсти и беди, житейските метежи и болестни падения, демонските козни и стремленията на злочестивите укроти с твоите молитви, увенчани Георги.


Песен 9

Свети великомъчениче Георги, моли Бога за нас.
Непрестанно моли Господа за нас, които те възпяваме, блажени, като мъченик Христов и победител на мъчителя, като прогонващ лукавите духове и незаспиващ пазител, и като непосрамващ застъпник.
Свети великомъчениче Георги, моли Бога за нас. 
Богато те възнагради за страданията Владиката на всичко, пред Когото стоиш с мъченическо дръзновение, трижди блажен мъчениче; запази тия, които с веселие те призовават.
Слава: Земята те скри и небето те прие, и отвориха се за теб дверите на рая, където радостно, страстотерпче, ликуваш и се веселиш; с твоите молитви запази тия, които с вяра те възпяват.
И ныне: Твой предобраз беше сянката на скинията, Пречиста, в която бяха скрижалите и стомната и златния кивот, защото ти вмести в утробата си въплъщаващото Се безначално Слово, Богородице.

Ексапостиларии:
Възсия за нас пролетта – светлото божествено възкресение на Владиката, което ни пренася от земята към небесната Пасха. С нея просиява и светозарната памет на всеславния мъченик Георги, когото радостно почитаме, за да се сподобим с божествената благодат от Спасителя Христа.
Слава: Като светоносно слънце с чудни зари просвещаваш цялото творение, страстотерпче Георги. Затова чествайки твоята памет, възпяваме Възкръсналия от гроба.

Хвалитни стихири
Елате всички, които светло тържествуваме в Празника на празниците – славното Христово възкресение, да се съберем отново за светлото тържество на мъченика Георги и да го увенчаем с пролетни цветя, като непобедим воин на Христа и така по неговите молитви да получим избавление от скърбите и съгрешенията.

Целия си се принесъл на Този, Който ти дари пълнотата на живота, всеблажени, като живо и одушевено всеплодие и благоприятна и пречиста жертва. Така ти, Георги, стана най-горещ молитвеник, който укротява бурите за тия, които с вяра те възпяват и зоват.

Мъчениче Христов, понесъл страданията, спаси намиращите се в беди чрез твоите молитви и ги избави от всяка нужда, прогонвайки душегубната печал, и изпроси за нас благодат и милост, Георги, та спасявани чрез твоето застъпничество всички с радост почитаме всечестните ти подвизи.

Усърдно отглеждайки семето, което Словото пося в твоята чиста душа, ти го умножи с болезнени страдания; и като влезе в небесните житници, премъдри, ти придоби наслада, с която бидейки сега изпълнен, блажени, спасявай с твоите молитви към Бога възпяващите те с вяра.