вторник, 17 май 2011 г.

Преполовение на Петдесетница

Вечерня - тук

Из утреното богослужение на празника:

Тропар, глaс 8:
На преполовението на празника жадуващата моя душа напой с водите на благочестието, защото на всички, Спасе, Си рекъл: „Нека жадният да дойде при Мен и да пие!”. Изворе на нашия живот, Христе Боже, слава Тебе.
Седален, глас 4
Ти, Който знаеш помислите на всички сърца, застана посред светилището и викаше към лъжците, казвайки им истината: „Защо искате да ме убиете в преполовението на празника и дръзко викате? Не гледайте на лице като извършвате съд, законопрестъпници!” Слава и ныне: същият

Седален, глас 5
Когато се преполови свещената Петдесетница, о Владико на всичко, Ти застана в храма и беседваше с евреите; бидейки Цар и Бог, Ти открито изобличаваше мнозина и тяхното дръзко коравосърдечие, а на всички нас дай поради добросърдечието Си велика милост. Слава и ныне: същият

Канони два – от преп. Теофан, глас 4, с акростих: "Преполовeние прaздниковъ превеликихъ похвалю" и от св. Андрей Критски, глас 8. 
Катавасии: ирмосите на втория канон
Песен 1
Ирмос: По дъното на Червено море в древност премина със сухи стъпала Израил и чрез кръстообразно извисените ръце на Мойсей в пустинята обърна в бягство войнството на Амалик.
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Великите и превъзхождащи ума благодеяния на божественото Твое въплъщение сияят за нас, Владико, благодатно изливайки дарове, милости и божествени озарения.
Ти дойде открито на празника, Христе, сияещ в божествената светлина, защото Ти Самият Си радостен Празник за спасяваните и Ходатай на нашето спасение.
Премъдрост, Правда и Изкупление от Бога Ти бе за нас, Господи, издигайки ни от земята към небесната висота и дарявайки ни Божествения Дух.
Твоята плът не видя тление в гроба, Владико, но като образувана безсеменно не прие разложение, бидейки свръхестествено неподвластна на природния закон.
Ирмос: Ти събра водите на морето, потапяйки самопревъзнеслия се фараон заедно с колесниците му и спаси народа, ненамокрил дори нозете си, Господи, и го приведе в планината на светинята, викайки: „Възпяваме Ти победна песен, Боже наш, защото Се прослави!”.
Народи, запляскайте с ръце, евреи, заридайте, защото Подателят на Живота Христос разкъса веригите на ада и възкреси мъртвите и със слово изцели недъзите; Той е нашият Бог, Който дава живот на вярващите в Неговото име.
Ти направи чудо, претворявайки водата във вино, о Владико, Който и реките на Египет превърна в кръв; и мъртвите възкреси, завършвайки това второ знамение. Слава, Спасителю, на неизказания Твой замисъл, слава на Твоето понизяване, чрез което Ти ни обнови.
Ти си вечно течащ Поток на истинския живот, Господи, Ти Си нашето възкресение, по Своя воля трудности понесе, Спасе мой, и доброволно жажда претърпя, подчинявайки се на законите на естеството; и отивайки по плът в Сихар, Ти поиска от самарянката вода да пиеш.
Хлябовете Си благословил, рибите Си умножил, непостижими Боже, и щедро Си наситил народа, обещавайки да излееш непресъхващ извор на премъдростта за жадните. Ти Си нашият Спасител, Който даряваш живот на вярващите в Твоето име.
Слава: Славя Трима съ-безначални и съ-престолни – безначалния Бог Отец, съ-безначалния Син и съ-вечния на Сина Дух, една триипостасна Същност, възпявам едното пре-безначално Начало и почитам безначалното Божество и Естество.
И ныне: Ти единствена вмести в утробата си Своя Създател, Богородителко, и Го роди неизказано по плът и Дева остана, без да оскверниш в нищо девството си. Моли Го непрестанно, Чиста, като Твой Син и Бог, винаги за Твоето паство.
Песен 3
Ирмос: Весели се за Тебе Твоята Църква, Христе, зовейки: „Ти Си моя сила, Господи, прибежище и утвърждение!”.
Ти отвори в Църквата Си извори с животворни води, Благий, и викна: „Ако някой е жаден, нека с усърдие да идва и да пие!”.
Ти открито говори за възнесението Си от земята на небето и обеща да пратиш от небесата Светия Дух.
Животворящият по естество и Родилия Се от Девата Господ дари на безсмъртие всички верни, като Добросърдечен.
Ирмос: Утвърди се моето сърце в Господа и се въздигна силата ми в моя Бог, широко се отвориха устата ми против моите врагове, затова се радвам за спасението от Тебе.
„Не съдете по лице, иудеи!” – поучавайки ги, викаше Владиката, когато дойде в светилището, както е писано, в преполовението на законния празник.
Не съдете по лице, иудеи, защото дойде Христос, Когото пророците нарекоха Идващия от Сион, Който призовава света.
Ако не вярвате на думите, иудеи, поне повярвайте на делата на Владиката! Защо се заблуждавате, отхвърляйки Светия, за Когото писа Мойсей в Закона?
Ако наистина Месия трябва да дойде, иудеи, ето - Христос сега дойде като Месия, а вие защо се заблуждавате, отхвърляйки Светия, за Когото писа Мойсей в Закона?
Слава: На Тебе се покланяме, Отче безначален по естество, благочестно възпяваме Твоя безначален Син и всесветия Дух – Тримата, като един по същност Бог.
И ныне: Ти, Господи, бидейки Един от Троицата, стана видим по плът, без да измениш Своята природа и без да изгориш непорочната утроба на родилата Те, макар че цял Си Бог и огън.
Седален, глас 8: Стоейки посред светилището в преполовението на божествения празник Ти викаше: „Който е жаден, нека дойде при Мене и да пие, защото пиейки от тези Мои божествени води, ще източи от утробата си реките на Моите заповеди, а който вярва в Мен – пратения от божествения Родител, с Мен ще се прослави.” Затова и Ти зовем: „Слава Тебе, Христе Боже, задето обилно изля водите на Твоето човеколюбие върху рабите Си!”
Слава, и ныне, глас 8: Изливайки премъдрост и жива вода за света, Ти всички призоваваш да черпят от спасителните струи, Спасителю; защото като приеме божествения Твой закон, човек гаси в себе си въглените на заблудите и така никога не ще ожаднее и няма да престане да се насища с Тебе, Владико, Небесни Царю. Затова славим Твоята сила, Христе Боже, просейки обилно отпускане на греховете да дадеш на Твоите раби.
Песен 4
Ирмос: Виждайки Те издигнат на Кръста, о Слънце на правдата, Църквата застана в благолепие и подобаващо запя: „Слава на Твоята сила, Господи!”.
Като разби вратите на смъртта с Твоята сила, Ти посочи пътищата на живота и отвори дверите на безсмъртието за тия, които с вяра викат: „Слава на Твоята сила, Господи!”.
Ти, Който владееш средата и края на всичко и удържаш началото му като Безначален, застана посред и призова: „Елате, богомъдри, насладете се на божествените дарове!”.
Като Бог, Който има власт над всички и Който със сила съкруши властта на смъртта, Христе, Ти обеща да изпратиш Светия Дух, Който произхожда от Отца.
Припев: Пресветая Богородице, спаси нас.
Ти даваш изобилна благодат на тия, които Те възпяват, Майко непознала брак, и от роденото от Теб предвечно Слово им изпросваш опрощение на прегрешенията, о Пречиста.
Ирмос: С духовните си очи пророк Авакум предвидя Твоето пришествие, Господи, затова зовеше: „От юг ще дойде Бог! Слава на Твоята сила, слава на Твоето снизхождение!”
Ако подобава да дойде Месия, а Месията е Христос, о беззаконници, защо не Му вярвате? Ето, Той дойде и свидетелстват за Него делата Му: водата във вино претвори, разслабения с дума укрепи.
Като не разбирате Писанието, всички вие се заблуждавате, беззаконни евреи! Защото наистина дойде Христос и всички просвети и сред вас показа много знамения и чудеса, а вие напразно се отричате от истинския живот.
 „Едно дело ви показах и всички вече се чудите” – казваше на иудеите Христос. „Вие и в събота обрязвате човек, а защо, прочее обвинявате Мене, Който вдигнах с дума разслабения?”
„Много дела извърших, заради кое от тях хвърляте по Мене камъни?” – изобличавайки иудеите, питаше Христос. „Затова ли, че с една дума направих здрав човека? Не съдете по лице, човеци!”.
О, безначален плод на Отеческото естество, Христе, Ти действаш в апостолите и Сам почиваш върху пророците чрез Духа! Ти възведе към познание народите чрез Своите знамения.
Слава: Троице неразделна и Единице, безначални Отче, Сине и Свети Душе, в Единица – Троица, равночестна, съ-престолна, животворяща, несътворен Боже, спасявай тия, които Те възпяват и ги избави от скърби и беди.
И ныне: В Твоята утроба неизразимо си вместила Бога, Дево Богоневесто и Майко чиста! Не преставай да се молиш за нас, та чрез Теб да се избавим от беди, защото към Тебе винаги прибягваме.
Песен 5
Ирмос: Ти, Господи мой, със светлина дойде в света, о свята Светлина, извеждайки от тъмнината на незнанието тия, които с вяра Те възпяват.
Като достигнахме преполовението на божествените празници, нека да се постараем да се научим на съвършената божествена добродетел, богомъдри.
Наистина колко свещено е настоящето тържество! Защото то определя средата между най-великите празници и сияе с двойна светлина.
Припев: Пресветая Богородице, спаси нас.
Архангелският ум не може да разбере Твоето неизказано и пречисто раждане от Девата, Спасителю Многомилостиви.
Ирмос: Господи Боже наш, дай ни Твоя мир! Господи Боже наш, опази ни, освен Тебе другиго не знаем, с Твоето име се именуваме!”
С чудеса Ти украси Своите апостоли, с дивни дела възвеличи учениците, прославяйки ги по целия свят, Спасителю наш, и им даде Твоето Царство.
Учениците просветиха всички краища на земята с чудеса и учения и по различни начини проповядваха, Христе Спасителю, словото за Твоето Царство.
Хвала въздаваме на Твоето Царство и принасяме песен на Тебе, Който заради нас дойде на земята, просвети света и призова към Себе Си Адам.
Слава: Слава Тебе, Отче свети, Боже неродени; слава Тебе, единородни Слове вечни, слава Тебе, Душе божествен и съ-престолен, единосъщен на Отца и Сина.
И ныне: Твоята утроба, Богородице, стана свята трапеза, носеща небесния Хляб, от Когото всеки, който яде не умира, както Сам рече Хранещият всички.
Песен 6
Ирмос: „Ще Ти принеса жертва с глас на възхвала” - вика към Тебе Твоята Църква, Господи, очистена от бесовската нечистота чрез кръвта, която милостиво изтече от Твоите ребра.
Преполовението на Петдесетница настъпи днес, озарено от едната страна с божествените зари на божествената Пасха, а от другата – сияещо с благодатта на Утешителя.
Ти говореше в храма пред иудейското множество, Христе, откривайки Своята слава и единството Си с Родителя – Отца.
Припев: Пресветая Богородице, спаси нас.
Бъди ми Застъпница и стена неразрушима, избавяща ме от светските съблазни, единствена Богородителко, и ме озари с божествената светлина.
Ирмос: Като морски води, Човеколюбче, вълните на житейската буря ме поглъщат, затова като Йона тъй Ти викам: „Изведи от тлението моя живот, добросърдечни Господи!”
Грижливо пазещ краищата на вселената, в преполовението на празника Ти влезе в светилището, Иисусе, и учеше народната тълпа на словата на истината, както повествува за това Йоан.
Отваряйки уста, Владико, Ти проповядва на света вечния Отец и всесветия Дух, запазвайки общото Си естество с Тях и след въплъщението.
Ти извърши делото на Отца, с дела потвърди словата Си, Спасителю, извършвайки изцеления и знамения: разслабения вдигна, прокажените очисти и мъртвите възкреси.
Безначалният Син прие начало, прие и нашата природа въ-човечавайки Се и в преполовението на празника учеше, говорейки: „Прибегнете към вечно течащия извор, за да придобиете живот!”
Слава: Едно Божество в Троица, Триипостасна Същност, нетварна, неразделна, всички славим Отца и Сина и Светия Дух като три Ипостаси и едно Естество.
И ныне: Възпяваме Те като Дева и след раждането, като единствена Дева и Майка Те славим, чиста Богоневесто Отроковице, защото обновявайки ни наистина от Тебе Бог Се въплъти.
Кондaк, глaс 4: В преполовението на законния празник Ти, Творче на всички и Владико, Христе Боже, говореше на присъстващите: „Елате и пийте от водата на безсмъртието!”. Затова пред Тебе падаме и с вяра викаме: „Дай ни Твоите милости, защото Ти Си Извор на нашия живот!”.
Икос: Изсъхналата от беззаконни грехове моя душа напой с потоците на Твоята кръв и я направи приносителка на плодовете на добродетелите; защото Ти на всички каза да идват при Тебе, всесвети Слове Божи, и да пият от водата на нетлението, жива и очистваща греховете на тия, които възпяват славното и божествено Твое възкресение. Ти наистина подаваш, Благий, свише слязлата сила на Духа на Твоите ученици, които Те познават като Бог, защото Ти Си Извор на нашия живот.
Песен 7
Ирмос: Отроците Авраамови, хвърлени в персийската пещ и разпалвани повече от любовта към благочестието, отколкото от пламъка, викаха: „Благословен Си Ти в храма на Твоята слава, Господи!”.
Със Своята мощ, Спасителю, Ти разори силата на смъртта и показа на човеците пътя на живота, а те благодарно зоват към Тебе: „Благословен Си в храма на Твоята слава, Господи!”.
Като Те видяха в плът еврейските тълпи не познаха в Теб Словото Божие, но ние Те възпяваме: „Благословен Си в храма на Твоята слава, Господи!”.
Припев: Пресветая Богородице, спаси нас.
Радвай се, осветена божествена Обител на Всевишния! Защото чрез Тебе, Богородице, се даде радост на тия, които зоват: „Благословена си Ти между жените, Пренепорочна Владичице!”.
Ирмос: Халдейската пещ, разпалена от огън, се оросяваше от Духа по Божи промисъл, а отроците възпяваха: „Благословен Си, Боже на нашите отци!”
Ти по плът Се потруди, Упокоение на всички и доброволно жажда претърпя, Изворе на чудесата; вода попроси Ти, Който възвести за живата вода, Иисусе!
Със самарянката беседва Ти, Господи, изобличавайки безумието на беззаконните евреи; тя повярва, че Си Синът Божи, а те пък Те отрекоха.
Вода жива, течаща, вода на безсмъртието, извор на вечния живот Ти обеща да дадеш на тия, които с вяра приемат Твоя Дух, Спасителю, Който изхожда от Отца.
С пет хляба Ти насити хиляди гладни и останалото след насищането за други десетки хиляди преумножи, явявайки Своята слава на светите ученици.
Който яде Твоето тяло живее во веки и който пие Твоята кръв в Теб пребъдва и Ти Си в него, и ще го възкресиш в последния ден.
Ти яви Своето дивно домостроителство, потвърждавайки с чудеса Своята божествена власт – изцели недъзите, възкреси мъртвите и просвети слепите като Бог.
Прокажените очисти, хромите изправи, разслабените вдигна и кръвоточивата изцели; и по морската бездна вървеше, явявайки славата Си на светите ученици.
Слава: Покланяме се на пречистия Твой Отец и на Духа на благодатта, която като Бог ти раздаде на Своите апостоли, изпращайки ги на проповед.
И ныне: В утробата си Ти вмести невместимото Слово, от Твоите гърди ти кърми Този, Който е насъщния Хляб за света, в обятията си Ти носи своя Творец, Богородице чиста.
Песен 8
Ирмос: Простирайки ръце, Даниил затвори челюстите на лъвовете в рова; а препасани с добродетели отроците – подвижници на благочестието, угасиха огнената сила и викаха: „Благославяйте, всички творения Господни, Господа!”.
Възкръсвайки прекрасен от гроба, украсен със славата на Божеството, Господи, Ти Се яви на Твоите ученици и им обеща действието на Духа да изпратиш тям, които викат: „Благославяйте, всички творения Господни, Господа!”.
Умъртвявайки ада като живоначален Бог, Ти източи за всички вечен живот, който сега тези светоносни дни на радост по най-ясен начин изобразяват за тия, които викат: „Благославяйте, всички творения Господни, Господа!”.
Явявайки Се като Слънце на правдата, Христе, Ти изпрати на света лъчи – Твоите апостоли, носещи Тебе – непостижимата Светлина и като разпръснаха мъглата на незнанието те зоват: „Благославяйте, всички творения Господни, Господа!”.
Припев: Пресветая Богородице, спаси нас.
Ето, сега явно оскъдняха княз и вожд от Иудиното племе, Всенепорочна, защото Ти роди обещаната преди Надежда за народите – Христа Бога, Комуто пеем: „Благославяйте, всички творения Господни, Господа!”.
Ирмос: О, ангели и небеса, Този, Който седи на престола на славата и прославян непрестанно като Бог, благославяйте, възпявайте и превъзнасяйте във всички векове!
Елате и вижте, люде, Възпявания, седящ на престола на славата, как е хулен от люде беззаконни и виждайки това, възпейте Месията, предречен от пророците.
Ти си наистина Христос, дошъл в този свят, и от Тебе е спасението и опрощението на отеческите съгрешения; Ти си наистина живот за повярвалите в Тебе.
Премъдростта Божия в преполовението на празника застана в светилището и поучаваше, както е писано; защото Този наистина беше Месията, Христос, в Когото е спасението.
Христос в съботите и във всички дни показваше знаменията на Своите дела, изцелявайки страдащите от различни недъзи, но заблуденият народ в ярост негодуваше.
Иудеите сурово порицаваха Христа така: „Казват, че лежащия от много години разслабен, Той изцерил е в събота и така престъпил е закона!”.
Не Мойсей ли, който ви даде Закона, повелява да се извършва обрезание? И вие в събота обрязвате човека, за да не бъде нарушен в нищо закона на отците,” – говореше на иудеите Христос.
Неблагодарните във всичко, тези, които в древност живееха в пустинята, със завист нападаха Благодетеля, произнасяйки хули с неправедни езици, замисляйки суетни неща.
Припев: Благославяме Отца и Сина и Светия Дух, Господа.
Един Бог, но Троица – нито Отец преминава в синовство, нито Синът се изменя в изхождение, но всяко от Лицата в Себе Си и всички заедно Са Светлина, Бог в Тримата прославям во веки.
И ныне: Кажи как роди Просиялия от Отца извън времето и Възпявания със Светия Дух? Но това знае само Той единствен – Благоволилият да Се роди от Тебе, Богородице.
Песен 9
Ирмос: Крайъгълен камък Се отсече от Теб не с човешка ръка, Дево, девствена Планино; Той бе Христос, Който събра разделените естества; затова с радост, Богородице, Те величаем.
Като се научихме от Христа на нов и чист живот, нека всички да се постараем до край внимателно да го опазим, та да възприемем пришествието на Светия Дух.
Като облече чрез благодатта в безсмъртие и нетление моето смъртно естество, Спасителю и Подателю на живота, Ти ме съ-възкреси и ме приведе към Отца, като прекрати древната война с мене.
Призвани отново към небесен живот, чрез силата на застъпничеството на Този, Който се умали до образ на раб и възнесе нас, нека достойно да Го възвеличим.
Припев: Пресветая Богородице, спаси нас.
Всички верни Те познахме като Корен, Извор и Причина за нетлението, Дево, и с похвали Те прославяме, защото Ти източи за нас Ипостасното Безсмъртие – Христа.
Ирмос: Чуждо е за майките девството и невъзможно е за девиците раждането, Богородице, но Ти и в двете пребъдваш, затова всички земни племена Те величаят непрестанно.
В преполовението на иудейския празник Ти влезе, Спасе мой, в Твоето светилище и всички поучаваше, а иудеите се чудеха и казваха: „Откъде Този знае Писанията, без да Се е учил?”
Източвайки дара на изцелението, моят Избавител вършеше чудеса и знамения, прогонвайки недъзите, изцелявайки немощните, но иудеите изпадаха в ярост от многото Му чудеса.
Изобличавайки непокорните иудеи, моят Избавител викаше: „Не съдете по лице, но съдете с праведен съд, защото законът повелява и в събота да се обрязва човек!”
И по-големи чудеса, както обеща, Ти даде на Своите ученици, Спасе, изпращайки сред народите да проповядват Твоята слава, а те проповядваха на света Твоето възкресение, благодат и въплъщение.
„Ако в събота обрязвате човека, за да не се наруши закона, защо сега на Мене се гневите, като с дума направих здрав човека? По лице съдите!” – говори на иудеите Христос.
Ти, Който изцели със слово изсъхналата ръка, изцели и от отдавна изсъхналата земя на моето сърце, Слове, и ме направи плодоносен, за да принеса и аз плодове на покаяние, Спасителю.
Очиствайки прокаженото ми сърце и просветлявайки очите на моята душа, Слове, изправи мене, който лежа на одъра на болестта, както вдигна разслабения от неговия одър.
Слава: Чуждо е за беззаконниците да славят безначалната Троица, Отец, Син, Свети Дух, нетварната всеподдържаща Сила, Която създаде целия свят.
И ныне: Вместила си в утробата си, Дево - Майко, Един от Троицата - Подателя на живота Христа, Когото възпява цялото творение и пред Когото треперят горните престоли. Моли Го, Всеблажена, да спаси нашите души. 
Светилен: Ти, Който имаш чашата безкрайните дарове! Дай ми да пия водата за опрощаване на греховете, защото съм измъчван от жажда, Добросърдечни и единствен Милостиви! (3)
Хвалитни стихири, глас 4
Премъдростта и Силата, Сиянието на Отца, вечно съществуващото Слово и Синът Божи дойде в плът в светилището и учеше иудеите, жестоки и неблагодарни, които се чудеха на богатството на премъдростта Му и викаха: „Откъде знае Писанията, като от никого не Се е учил?” (2)
Месията – Господ затваряше устите на книжниците и изобличаваше иудеите, викайки към тях: „Не съдете, законопрестъпници, по лице като неправедни, задето в събота въздигнах разслабения! Та Аз Съм Господар на съботата и закона, защо искате да убиете Мене, Който възкресявам мъртвите?”
Неблагодарното иудейско сборище, жестоко и престъпно, уби с камъни Навутей, Исая преряза с дървена пила, в калта хвърли мъдрия Йеремия, а издигайки Господа на Кръста, викаше: „Ти, Който разрушаваш храма, спаси Себе Си и ще повярваме!”
Слава и ныне, глас 4: Просветени от Възкресението на Спасителя Христа, братя, и достигнали преполовението на празника Господен, нека усърдно опазим заповедите Божи, за да бъдем достойни да празнуваме Възнесението и да се сподобим с пришествието на Светия Дух.


Няма коментари:

Публикуване на коментар