понеделник, 26 септември 2011 г.

14/27 септември - Всемирно Въздвижение на Светия и Животворящ Кръст Господен


На Великата вечерня

На „Господи воззвах” стихири на 8, глас 6.

Въздигнатият Кръст повелява на цялото творение да възпява пречистото страдание на Разпнатия върху него, защото Този, Който на него умъртви нашия убиец, Той мъртвите оживи и ги украси и ги удостои да живеят на небесата като Милосърден, поради премного Си щедрости. Затова, радвайки се, нека Името Му да прославим и да възвеличим крайното Му снизхождение. (3)
Мойсей те предизобрази, като издигна високо ръцете си и победи мъчителя Амалик, Кръсте скъпоценен, който си похвала за верните, твърдина за страдалците, украшение за апостолите, защитник на праведните и спасение за всички преподобни. Затова, виждайки те възвисен, цялото творение се радва и тържествува, славейки Христа, Който чрез теб разделеното събра по Своята велика благост. (3)
Пречестен Кръсте, когото радостно окръжават ангелските чинове, днес възвеличаван, ти по божествена заповед въздигаш всички прогонени поради похищението на забранената храна и предали се на смъртта; затова ние верните, целувайки те със сърца и устни, черпим освещение, зовейки: „Превъзнасяйте, Христа, преблагия Бог, и се покланяйте на Неговото божествено подножие!” (2)
Слава, и ныне, глас 2: Елате, всички народи, да се поклоним на благословеното Дърво, чрез което настана вечната правда; защото този, който чрез дървото прелъсти праотеца ни Адам, чрез Кръста се излъга; и низвергнат падна с неудържимо падение завладелият с насилие царското здание. Чрез Кръвта Божия змиината отрова се отмива и унищожава се проклятието от праведното осъждане, когато Праведникът бе осъден от неправедния съд. Защото на Кръстното Дърво подобаваше да изцери дървото и страданието на Безстрастния на Дървото да унищожи страстите на осъдения. Но слава, Христе Царю, на Твоя премъдър промисъл за нас, чрез който Ти спаси всички, като благ и Човеколюбец.

Стихири на литията самогласни от Андрей Йерусалимски, глас 1

Днес светозвучното слово на Давид наистина прие изпълнение, защото ето, ние явно се покланяме на подножието на Твоите пречисти нозе и надявайки се на осенението на Твоите криле, Всещедрий, викаме към Тебе: „Да се отпечата върху нас светлината на Твоето лице! Възнеси силата на Твоите православни люде чрез прославлението на Твоя Кръст, Христе многомилостиви!”.
Насаденото на Лобното място Дърво на истинския живот, на който Царят на вековете извърши спасение посред земята, днес се въздига и освещава нейните краища и се обновява храмът на Възкресението. Радват се ангелите на небесата и веселят се човеците на земята, зовейки като Давид така: „Превъзнасяйте Господа нашия Бог и се покланяйте на подножието на нозете Му, понеже свят е Този, Който дава на света велика милост!”.
Предизобразявайки Твоя Кръст, Христе, когато на внуците си даваше благословение, патриарх Йаков кръстоса ръцете си върху главите им. Ние пък днес, въздигайки Кръста, зовем: „Дай на христолюбивите царе победи, както даде някога на Константин!”

От Теофан Начертани, глас 2: Божественото съкровище, скрито в земята – Живоносният Кръст, в небесата се яви на благочестивия цар и победата над враговете ясно за разума изобрази. Той пък, радвайки се с вяра и любов и стремейки се към възвишени съзерцания, с най-голямо усърдие го извади от земните недра за избавление на света и спасение на нашите души.

От Киприан Студит: Кръстосаните ръце на патриарх Йаков при благославянето на чедата предизобразяваха могъщото знамение на Твоя Кръст. И ние, имайки го за несъкрушим пазител, всесилно прогонваме демонските пълчища; и съкрушавайки гордостта на Велиара, обръщаме в бягство всегубителната сила на най-големия ни враг Амалик. И сега същия Кръст, въздиган с благочестиви мисли, ние верните принасяме на Твоята благост като умилостивение за греховете, зовейки с многократен възглас: „Господи, помилуй!” Ти, Който Се въплъти от Девата, смили Се над разумното създание на Твоите ръце, Благий!

От Лъв Мъдри: Ти си мой могъщ покров, тричастен Кръст Христов, освети ме с твоята сила, та с вяра и любов да ти се покланям и славя.

Глас 4: Да запляскаме днес на песенното тържество и с радостни лица и ясен език да възкликнем: „Христе, Който заради нас прие осъждане, оплюване и рани, и в багреница се облече, и на Кръста Се въздигна, и виждайки това слънцето и луната скриха светлината си и земята от страх се тресеше, и храмовата завеса се раздра на две! Ти и сега ни дарувай Твоя всепочитан Кръст за пазител и хранител и прогонител на демоните, та всички, като го целуваме да му зовем: „Спаси ни, Кръсте, с твоята сила! Освети ни с твоята светлина, свещени Кръсте и укрепи ни с твоето въздигане, защото си ни даруван като светлина и спасение за нашите души!”.

От Анатолий: Искрящият в звезди твой образ, Кръсте, предвъзвести победата на славния благочестив цар, а майка му Елена, откривайки те, те яви на целия свят; и въздигайки те днес ние – хоровете на верните зовем: „Просвети ни с твоята светлина, живоносен Кръсте! Освети ни с твоята сила, всесвещен Кръсте! Укрепи ни с твоето въздигане, въздиган против опълченията на враговете!”

Слава, и ныне, глас 4: Мойсей, предначертавайки действието на светия Кръст, Христе, обърна в бягство враждебния Амалик в Синайската пустиня, защото когато протягайки ръце, той изобрази образа на Кръста, тогава народът се укрепи; а сега над нас се сбъдна това пророческо действие – днес Кръстът се въздига и демоните бягат; днес цялото творение се освободи от тлението, защото чрез Кръста за нас възсияха всички дарования; затова, радвайки се, всички ние падаме пред Тебе, казвайки: „Колко са величествени Твоите дела, Господи! Слава Тебе!”.

Стиховни стихири, самоподобни, глас 5:

Радвай се, живоносен Кръсте, непобедима победа за благочестието, райска двер, утвърждение на верните, ограда на Църквата, чрез който се премахна и унищожи проклятието, победена бе силата на смъртта и ние се възнесохме от земята към небето; ти си оръжие непобедимо против бесовете, слава на мъчениците, истинско украшение на преподобните, пристанище на спасението; ти даваш на света велика милост.
Радвай се, всепочитан Господен Кръсте, чрез който човечеството се освободи от проклятието, истинско знамение на радостта, което при своето въздигане прогонваш враговете; помощ наша, царско могъщество, сила на праведните, благолепие на свещениците; като те изобразяваме от бедствията ни избавяш; силен жезъл, чрез който сме опасвани; оръжие на света, което със страх окръжават ангелите; божествена слава на Христа, Който дава на света велика милост.
Радвай се, наставниче на слепите, лекарю на немощните, възкресение на всички починали, който въздигна нас – падналите в тлението, скъпоценен Кръсте, чрез който се унищожи проклятието и процъфтя нетлението и ние, земните се обожихме; и дяволът окончателно бе низвергнат! Като те виждаме днес, издиган от архиерейски ръце, ние превъзнасяме Този, Който на теб бе въздигнат и ти се покланяме, черпейки обилно велика милост.

Слава, и ныне, глас 8, от Йоан Дамаскин: Ние грешните днес се покланяме на честния Твой Кръст, Христе Боже, който в древност Мойсей сам предизобрази и поваляйки Амалик, обърна го в бягство и на който певецът Давид, наричайки го Твое подножие, повеляваше да се покланяме, и с недостойни усти възпяваме Тебе, Който благоволи да се приковеш на него и Ти се молим: „Господи, заедно с разбойника удостой ни с Твоето царство!”.

Тропар, глас 1: Спаси, Господи, Твоя народ и благослови наследството Си, като даруваш на православните християни победи над враговете и запазваш с Кръста Си Твоя народ. (3)

Текстове от Утренята на празника и светоотечески поучения за Светия Кръст - тук 

вторник, 20 септември 2011 г.

8/21 септември - Рождество на Пречистата Владичица наша Богородица и Приснодева Мария


Велика вечерня
На Господи воззвaхъ - 8 самогласни стихири, глас 6, от патр. Сергий
Днес Бог, Който почива на разумни Престоли, подготви за Себе Си свят престол на земята; Този, Който утвърди небесата с мъдрост, устрои одушевено Небе по Своето човеколюбие, защото от безплодния корен Той ни даде да израсте живоносно растение – Своята Майка. Боже на чудесата и на безнадеждните надежда, Господи, слава Тебе!
Това е ден Господен, радвайте се, люде, защото Чертогът на Светлината и Книгата на Живото Слово излезе от утробата и Родилата се е Двер, обърната на Изток, която очаква влизането на Великия Свещеник – единствената, която въвежда във вселената единия Христос за спасение на нашите души.
Макар и по божествена воля знаменитите безплодни жени да заченаха деца, но Мария богоприлично просия повече от всички родени, защото самата Тя, раждайки се чудно от бездетна майка, роди свръхестествено по плът Бога на всички от безсеменна утроба – единствената Двер на Единородния Син Божи. Минавайки през нея, Той я запази затворена и устройвайки мъдро всичко, както знае Сам, стори спасение за всички човеци.
Днес безплодните врати се отварят и излиза девствената божествена Двер; днес благодатта започва да принася първи плодове, явявайки на света Божията Майка, чрез Която земното с небесното се свързва за спасението на нашите души.
Днес се проповядва всемирната радост, днес задухаха ветрове, предвестници на спасението; прекратява се безплодието на нашето естество, защото безплодната се оказва майка на Тази, Която остава Девица и след раждането на Създателя. От Нея Този, Който е Бог по естество приема чуждото на Себе Си и чрез плътта извършва спасението на заблудените – Христос Човеколюбецът и Изкупителят на нашите души. (2)
Днес неплодната Ана ражда Божията Отроковица, предизбрана от всички родове за обител на Царя на всички и Твореца, Христа Бога, за изпълнение на Божествения промисъл, чрез който ние, родените на земята, бяхме възсъздадени и обновени от тление за безкраен живот.
Слава и ныне: първата стихира
На литията: стихири глас 1, самогласни [от Стефан светоградец]
Днес настана началото на нашето спасение, люде, защото ето – яви се предназначената от древни родове Майка и Дева и вместилище Божие, раждайки се от неплодната; разцъфна цвят от Йесей и клон от корена му. Нека се радва праотецът Адам и Ева да се весели с радост, защото ето – създадената от реброто Адамово ясно облажава своята Дъщеря и Внучка и казва: „Роди се моето избавление, заради което ще се освободя от адските окови!” Нека се радва и Давид, свирейки на гусла и да благославя Бога, защото ето – Девата излиза от неплодната утроба за спасението на нашите души.
Глас 2: Елате, всички любители на девството и ревнители на чистотата, елате и приемете с любов Похвалата на девството, течащия от твърда скала Извор на Живота и от бездетната – Къпината на невеществения Огън, Който очиства и просвещава нашите души.
От патр. Анатолий: Какъв е този празничен шум? Йоаким и Ана тайнствено тържествуват, казвайки: „Радвайте се с нас днес, Адаме и Ево, защото за вас, които в древност затворихте с престъплението си рая, нам се дари най-славен плод – Божията Отроковица Мария, която отваря входа му за всички!”.
Днес от неплодната утроба на славната Ана произлезе тази, която бе предназначена да бъде Царица на всички, Божията Обител, божествен съсъд на вечното Същество, от която стъпкан бе безсрамният ад и майката на всички родове Ева се въвежда в неизменния живот; нека достойно да я призовем: „Блажена си Ти между жените и Плодът на Твоята утроба е благословен!”
Слава и ныне, глас 8, от патр. Сергий: В знаменития ден на нашия празник нека засвирим на духовна лира, защото от Давидовото семе днес се ражда Майката на Живота, Която разпръсва тъмнината; Адамово обновление и Евино призоваване към спасение, Извор на нетлението, прекратяване на тлението. Чрез Нея ние се обожихме и сме избавени от смъртта, затова нека заедно с Гавриил да я призовем, верни: „Радвай се, Благодатна, с Тебе е Господ, Който чрез Теб ни дава велика милост!”
Стиховни стихири, глас 4, самогласни:
От патр. Герман: Всемирна радост от праведните възсия за нас, от Йоаким и Ана – всевъзпяваната Дева, Която заради преголямата си чистота става одушевен Храм Божи и се явява наистина единствена Богородица; по Нейните молитви, Христе Боже, дай мир на света и за душите ни велика милост.
По ангелското предсказание днес от праведните Йоаким и Ана произлезе Плод пречист – Девата, Небе и Престол на Бога, вместилище на чистотата, възвестяваща радост за целия свят, Застъпница за нашия живот, отмяна на проклятието и даруване на благословения. Затова в деня на Твоето рождение, о Дево Богопризована, изпроси мир за света и за душите ни велика милост.
Неплодната и бездетна Ана нека днес радостно да пляска с ръце, всичко земно да сияе, царете да ликуват, свещениците да се веселят в благословенията и целият свят да тържествува, защото Царицата и непорочната Невеста на Отца произраства от корена Йесеев. Жените вече няма да раждат децата в мъки, защото радост разцъфтя и Животът на всички човеци се посели в света. Вече не ще връщат даровете на Йоаким, защото риданието на Ана се превърна в радост и тя говори тъй: „Радвай се с мен, цял избран Израилю, защото ето – Господ ми даде одушевения Дворец на Своята божествена слава за общо веселие и радост, и за спасение на нашите души!”
Слава и ныне, глас 8, от патр. Сергий: Елате, всички верни, да се притечем при Девата, защото се ражда Тази, Която още преди зачатието е предвидяна от Бога за наша Майка, Съсъд на девството, Ааронов прораснал жезъл от корена Йесеев, от пророците възвестен и разцъфнал цвят на праведните Йоаким и Ана. Ето, Тя се ражда и с Нея светът се обновява; Тя се ражда и в своето благолепие Църквата се украсява; Тя е свят Храм, вместилище на Божеството, девствен Съсъд, царски Чертог, в който се извърши преславното тайнство на неизказаното съединение на съчеталите се в Христа естества; като Му се покланяме, ние възпяваме раждането на Всенепорочната Дева.
Отпустителен тропар на празника, глас 4:
Твоето рождество, Богородице Дево, радост възвести на цялата вселена, защото от тебе изгря Слънцето на правдата, Христос Бог наш, и като унищожи проклятието, даде благословение, а като обезсили смъртта, дарува ни живот вечен. (3)

петък, 9 септември 2011 г.

29 август / 11 септември Отсичане главата на светия Пророк, Предтеча и Кръстител Господен Йоан


Велика вечерня 

На „Господи воззвах”, стихири на 8, глас 6, от Йоан монах:

На рождения ден на безсрамния Ирод се изпълни клетвата, дадена на скверната танцьорка: защото отсечената Предтечева глава донесоха на блюдо като ястие пред излегналите се на пира гости. О, мерзък пир, изпълнен с неблагочестиви деяния и убийство! Ние пък достойно почитаме Кръстителя, като най-велик сред родените от жена и го облажаваме.
Игра последователката на вселукавия дявол и в награда взе твоята глава, Предтечо. О, пир, изпълнен с кръв! По-добре да не беше се клел, Ироде беззаконни, потомък на лъжата! Но дори и дал клетва, да не беше я изпълнил, защото по-добре неудържайки на думата си да получиш живот, отколкото да направиш, както обеща и да отсечеш главата на Предтечата. Ние пък достойно почитаме Кръстителя, като най-велик сред родените от жена и го облажаваме.
Не ти подобаваше, о Ироде, заради сатанинското желание и разпалената блудна страст да осъдиш на смърт изобличителя на прелюбодеянието; не биваше заради клетвата да даваш всечестната му глава на беззаконната жена в отплата за танцуването. О, как дръзна да извършиш такова убийство! И как не изгоря скверната танцьорка, носейки на блюдо главата посред празненството! Ние пък достойно почитаме Кръстителя, като най-велик сред родените от жена и го облажаваме.
Пак беснее Иродиада, отново тя е в смут. О, коварен танц и пир лъстив! Посечен бе Кръстителят и Ирод бе в смущение. Господи, по молитвите на Твоя Предтеча подай мир на нашите души.
Слава: първата стихира. И ныне: Кой няма да те облажи, Пресвета Дево? И кой ли не ще възпее твоето пречисто детерождение? Защото Единородният Син, възсиял от Отца извън времето, Същият от тебе, Чиста, произлезе и неизказано Се въплъти; бидейки Бог по естество, Той по естество стана човек заради нас, но не разделян в две лица, а познаван в две неслитни естества; Него моли, Чиста, Всеблажена, за помилването на нашите души.
Вход. Прокимен на деня. Паримии на празника.

На литията, стихири самогласни, от патриарх Герман, глас 1:

Как да те наречем, пророче? Ангел, апостол или мъченик? Ангел, защото като безплътен си живял; апостол, защото си научил народите; мъченик, защото твоята глава за Христа бе отсечена. Него моли да помилва нашите души.
Днес спомняме отсечената глава на Предтечата, от която някога на блюдото течеше кръв, а сега по краищата на земята се изливат изцеления.
Днес нечестивата по нрав майка на убийството, която от незаконна връзка роди своята всескверна дъщеря, използва хитро против най-великия по Божие избиране пророк убийствен замисъл; защото, когато ненавистникът Ирод вдигна пир по случай своето беззаконно рождение, тя я подучи с клетва да поиска източващата чудеса свещена глава на Божия проповедник; така и стори безумният, давайки й я в награда за женския танц, поради клетвата си. Обаче служителят на тайната на Христовото пришествие не спря и след смъртта си да изобличава богомерзката им връзка, но викаше: „Не ти подобава да прелюбодействаш с жената на брат си Филип!” О, ден рожден, убил пророка и пир, изпълнен с кръв! Ние пък с благочестиви помисли за посичането на Предтечата, облечени в бяло, ще празнуваме, радвайки се като в знаменит ден и ще го помолим Троичния Бог да умилостиви, за да ни избави от скверните страсти и да спаси душите ни.
Глас 4: Ден рожден неблагочестив и най-безсрамен пир свика Ирод, защото услаждайки се от женско разпътство и подтикван от нечестива страст към жена, той отсече главата на Предтечата, но не отсече пророческия език, който изобличаваше неговото безумие. Проливайки невинна кръв, той искаше да прикрие греха беззаконен, но и така не спря гласа, зовящ всички към покаяние. Веселейки се той извърши убийство, а ние ще празнуваме с любов блаженото заколение на Кръстителя Йоан, защото той пръв слезе в ада, за да проповядва на пребиваващите в тъмнина и сянка смъртна за Живота – свише Изгряващото Слънце, Христос, нашия Бог, Който е единствен Многомилостив.
Елате, люде, да възхвалим Пророка и мъченика, Кръстителя на Спасителя, защото той се яви като ангел в плът и Ирода изобличи и го осъди за извършеното най-беззаконно прелюбодеяние. И заради беззакония танц се отсича свещената глава на този, който благовести на пребиваващите в ада за възкресението на мъртвите и прилежно се моли на Господа за спасението на нашите души.
Елате, люде, да възхвалим Пророка и мъченика, Кръстителя на Спасителя, защото бягайки от света, той се посели в пустинята, хранейки се с див мед и акриди и изобличи царя, вършещ беззаконие; а утешавайки нашето малодушие, той каза: „Покайте се, защото се приближи Царството Небесно!”.
Слава, глас 5, от Йоан монах: Замисляйки да избегне изобличението за беззаконното си дело, Ирод предаде на беззаконната жена твоята глава, Предтечо, защото не разбра окаяният, че опозорява себе си, позволявайки да я донесат на блюдо. Но като деятелен учител на чистота и спасителен наставник на покаянието моли се, Кръстителю Христов, да се избавим от скверните страсти.
И ныне: Възпейте, люде, Майката на нашия Бог, възпейте Я, защото днес предава всесветлата си душа в пречистите ръце на Този, Който безсеменно Се въплъти от Нея и Когото Тя моли непрестанно да дари на вселената мир и велика милост.

Стиховни стихири, самогласни, глас 2:

Проповедниче на покаянието, Кръстителю Йоане, с отсичането на твоята глава ти земята освети, защото изясни закона Божий на верните и изтреби беззаконието. Като предстоиш пред престола на Небесния Цар Христа, моли Го да помилва нашите души.
Стихъ: Прaведникъ яко финикс процветeтъ, яко кeдръ, иже въ Ливaне, умножится.
Заради Закона Господен отсякоха главата ти, о всесвети Йоане! Ти изобличи с непорочно дръзновение нечестивия цар, вършещ беззаконие; затова ти се удивяват ангелските войнства, ликовете на апостолите и мъчениците те славят; почитаме и ние твоята ежегодна памет, всеславни, като прославяме увенчалата те Свята Троица, Предтечо блажени.
Стихъ: Возвеселится прaведникъ о Господе, и уповaетъ на Него.
Роденият от пророка пророк и станалият най-велик сред пророците, осветен от майчината си утроба за служение на Господа, днес бе обезглавен от беззаконния цар, и изобличавайки ясно преди отсичането и след това непристойно игралото момиче, той посрами пълчището на греха. И затова зовем: „Кръстителю Йоане, имайки дръзновение, усърдно се моли за нашите души!”.
Слава, глас 8: Предтечо на Спасителя, ти царя изобличаваше, за да не върши беззакония, затова танцът на беззаконната жена накара Ирод да отсече твоята глава; но заради това от изгрев слънце до залез се възхвалява твоето име. Имайки дръзновение, усърдно се моли за нашите души.
И ныне, Богородичен: Непознала брак Девице, която неизказано зачена Бога по плът, Майко на всевишния Бог, приеми молбите на твоите раби, Всенепорочна, и на всички дай очистване от прегрешенията; приемайки сега нашите моления, моли се всички да се спасим.
Утренята на празника - тук

четвъртък, 8 септември 2011 г.

15/28 август ВСЕБЛАЖЕНО УСПЕНИЕ НА ПРЕНЕПОРОЧНАТА ВЛАДИЧИЦА НАША БОГОРОДИЦА И ПРИСНОДЕВА МАРИЯ (обновено)


На Великата вечерня, на „Господи воззвах” стихири на 8, глас 1

О, дивно чудо! В гроб се полага Източника на Живота и Стълбата към небесата става гробница; весели се, Гетсимания, свята Богородична обител! Да викнем, верни, имайки Гавриил за предводител: „Благодатна, радвай се, с Теб е Господ, Който чрез Тебе дава на света велика милост!” (3)
Дивни са Твоите тайни, Богородице! Ти се яви Престол на Всевишния, Владичице и днес се пресели от земята на небето. Божествено прекрасна е Твоята слава, сияеща с богоподобни чудеса. Деви, възнесете се високо заедно с Майката на Царя. Благодатна, радвай се, с Теб е Господ, Който чрез Тебе дава на света велика милост! (3)
Славят Твоето успение Власти и Престоли, Началства и Господства, Сили и Херувими и страшните Серафими; радват се родените на земята, украсявайки се с Твоята божествена слава; царете пред Тебе падат и с архангелите и ангелите пеят: „Благодатна, радвай се, с Теб е Господ, Който чрез Тебе дава на света велика милост!” (2)
Слава и ныне, глас 1: По властна божествена заповед богоносните апостоли бяха понесени отвсякъде високо на облаци и достигайки при пречистото и живоначално Твое тяло, целуваха го с най-голяма почит. А най-горните небесни Сили, дошли със своя Владика, обзети от боязън съпровождаха в неземно шествие пречистото и приелото Бога Твое тяло и невидимо зовяха към по-горните небесни чинове: „Ето, дойде Царицата на всички, Божията Отроковица; повдигнете портите и приемете по начин надвишаващ всичко земно Майката на вечно-съществуващата Светлина, защото чрез Нея се извърши спасението на всички родове човешки; не можем да гледаме към Нея и невъзможно ни е да Й въздадем достойна почит, защото достойнството Й надхвърля всяка мисъл!” Затова, пречиста Богородице, която пребъдваш с живоносния Цар и Твой Син, непрестанно се моли Твоят нов народ да се запази и спаси от всяко вражеско нападение, защото Твоето покровителство придобихме и Тебе бляскаво прославяме во веки!
Вход. Прокимен на деня и паримии на празника.
Стихири на литията, самогласни, глас 1:
На очевидците и служителите на Словото подобаваше да видят и успението по плът на Неговата Майка, защото то бе последното извършено над Нея тайнство; та да видят не само възхождането на Спасителя от земята, но и да свидетелстват за преставянето на Родилата Го. Затова пренесени отвсякъде и събрани чрез Божествената сила, те достигнаха Сион и съпроводиха отиваща на небето Тази, Която е по-висша от херувимите; заедно с тях и ние Й се покланяме, като молитвеница се за нашите души.
От Анатолий, глас 2: По-въздигнатата от небесата и по-славната от херувимите, превъзхождащата по чест цялото творение, Тази, Която заради превеликата си чистота стана обител на вечното Същество, днес предава пресветата си душа в ръцете на Сина и заедно с Нея с радост се изпълва цялата вселена и нам се дарява велика милост.
От Йоан Дамаскин, глас 2: Всенепорочната Невеста и Майка на Благоволението на Отца, предназначена от Бога да стане Негово жилище при неслитното Му съединение с човешката природа, днес предава на Твореца и Бога пречистата си душа, която безплътните сили боголепно приемат и към живота се преселва Тази, Която е истинска Майка на Живота, светилник на непристъпната Светлина, спасение на верните и упование за нашите души.
От патриарх Герман, глас 3: Елате, всички земни краища, да възхвалим свещеното преставяне на Богомайката, защото Тя предаде в ръцете на своя Син непорочната си душа; затова чрез нейното успение светът се оживотвори и в псалми, химни и песни духовни с безплътните и апостолите светло празнува!
Слава, глас 5, от Теофан Начертани, еп. Никейски: Ела, събрание на празниколюбците, елате да се съберем в хор, елате да увенчаем с песни Църквата за упокоението на Божия Ковчег; защото днес небето простира недрата си, за да приеме Тази, която роди Невместимия от целия свят; и земята, като отдава Източника на Живота се украсява с благословение и благолепие. Ангелите се събират в хор с апостолите, съзерцавайки с трепет Преселващата си от живота към живота, Родилата Началника на живота. Нека всички й се поклоним, молейки се: „Не забравяй, Владичице, близкото си родство с нас, които с вяра празнуваме всесветото Твое успение!”.
И ныне, глас 5: Възпейте, люде, Майката на нашия Бог, възпейте Я, защото днес Тя предава всесветлата си душа в пречистите ръце на Този, Който безсеменно Се въплъти от Нея и Когото Тя моли непрестанно да дари на вселената мир и велика милост.

Стиховни стихири, самогласни, глас 4:

Елате да възпеем, люде, пресветата чиста Дева, от която неизказано се въплъти Словото на Отца, и зовейки Я да кажем: „Благословена си Ти между жените, блажена Утробо, вместила Христа!”. Предавайки пречистата си душа в Неговите свети ръце, моли се, Пречиста, за спасението на нашите души.
Стих: Воскресни, Господи, в покой твой, ты и ківот святыни твоея.
Нека днес запеем, люде, Давидова песен на Христа Бога: „Ще се доведат при Царя, рече той , девици след нея, ще се доведат във веселие и радост.” Защото Тази, която е от Давидово семе и заради която ние се обожихме, в ръцете на своя Син и Владика славно и свръх всяко слово се предава; възпявайки я като Майка Божия, ние викаме и казваме: „Спаси от всякаква злина нас, които Те изповядваме за Богородица, и избави от беди душите ни!”.
Стих: Клятся Господ Давиду истиною, и не отвeржется ея.
Всесвещеното Твое успение, всесвета Дево чиста, ангелските множества на небесата и ние, родът човешки на земята прославяме, защото Ти стана Майка на Твореца на всичко, Христа Бога. Непрестанно Го моли за нас, които след Бога надеждата си на Тебе възложихме, Богородице всехвална и непознала брак.
Слава, и ныне, глас 4: Когато Ти, Богородице Дево, отиде при Родилия Се неизказано от Тебе, там присъстваше Йаков, братът Божий и първи свещеноначалник, а също тъй и Петър, най-почетният първовърховен апостол и началник на богословите; и целият божествен апостолски лик по най-ясен начин богословстваше, възпявайки божественото и страшно тайнство на домостроителството на Христа Бога. И погребвайки Твоето живоначално и приело Бога тяло, те се радваха, Всевъзпявана; а свише всесветите и най-главни ангелски Сили, поразени от чудото, прикланяйки се едни към други казваха: „Повдигнете портите си и приемете Тази, Която роди Твореца на небето и земята! Нека възпеем в славословия свещеното и свято тяло, което вмести за нас Невидимия Господ!”. Затова и ние, като празнуваме Твоята памет, зовем към Теб, Всехвална: „Въздигни силата на християните и спаси нашите души!”.
Тропар, глас 1: При раждането на Христа Ти девството си съхранила и след смъртта света не си оставила, Богородице; Ти премина към живота, като Майка на Живота и чрез Твоите молитви избавяш от смърт нашите души. (3)

На Утренята

На Бог Господ: тропар на празника, три пъти.

Първи седален, глас 1

Всепочтеният лик на премъдрите апостоли по чудесен начин се събра да погребе със слава Твоето пречисто тяло, всевъзпявана Богородице; заедно с тях и ангелското множество запя, благоговейно възхвалявайки Твоето преставяне, което ние празнуваме с вяра.

Втори седален, глас 3
При раждането на Христа от Тебе зачатието бе безсеменно, а при Твоето успение – мъртвостта е без тление; чудо с чудо се съедини в двойно чудо, Богородице! Защото как, без да си познала мъж кърмиш Младенец, оставайки чиста? И как, като Майка Божия, Те носят мъртва, а Ти благоухаеш? Затова заедно с ангелите Ти зовем: „Радвай се, Благодатна!”.
Седален след полиелея, глас 4
 Давиде, възкликни: „Какъв е този празник? Същият, който някога възпях в книгата на псалмите, казва той, и в който Христос, роден безсеменно от Дъщерята - Божията Отроковица и Дева, я пренесе в бъдещите обители. И затова майки и дъщери и невестите Христови ликуват, викайки: „Радвай се, Ти, Която се пресели в горното Царство!”. Слава и ныне, същият
Прокимен, глас 4: Ще възпявам Твоето име от род в род. Стих: Чуй, Дъще, и виж и приклони ухото си.   

Стихира след 50 псалом, глас 6:

Когато се подготвяше преставянето на пречистото Ти тяло, тогава апостолите, събрани около одъра с трепет гледаха към Тебе; и вглеждайки се в тялото Ти, ужас ги обхвана, а Петър със сълзи викаше към Тебе: „О, Дево, виждам Теб, която си живот за всички, да лежиш сега и се удивявам, защото в Тебе се всели Насладата на вечния живот!”. Но, о Пречиста, моли усърдно Твоя Син и Бог да се запази Твоят град невредим.

Канони от св. Козма Маюмски, глас 1 и от св. Климент Охридски, глас 4 (взет с известни корекции от изданието „Св. Климент Охридски, Слова и служби”. Университетско издателство, С. 2009.)

Песен 1

Ирмос: Преукрасена с божествена слава, Дево, Твоята свещена и славна памет събра всички верни за веселие, та предвождани от Мариам с песни и тимпани да възпяват Твоя единороден Син, защото славно се прослави.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Невеществените чинове окръжаваха божественото Твое тяло на Сион, а апостолското множество внезапно се събра от краищата на земята и пред Теб застана, Богородице; заедно с тях и ние, Чиста, Твоята свещена памет славим.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Ти получи почести за победата над естеството, Чиста, защото носи в утробата си Бога; но подражавайки на Твоя Творец и Син, Ти свръхестествено се подчиняваш на законите на естеството, затова и умирайки, възкръсваш за вечен живот със своя Син.
Ирмос: Ще отворя уста и тя ще се изпълни с Дух Свети, ще изрека слово за Царицата Майка и в светло тържество ще възпея Нейното успение.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Веселете се, небеса, приели Божията обител – единствената свята Дева, всевъзрадваната, която днес напуска света и се въздига към вишните жилища.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Пресветъл облак събира апостолите от всички земни краища, за да видят, Богородице, пресветото Ти успение, което ние днес радостно почитаме.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Възвеселете се, всички родове, патриарси и пророци, защото Давидовата внучка днес остави земния свят и се въздига в небесата, отваряйки вечните двери на рая.

Песен 3

Ирмос: О, Христе, Божия Премъдрост и Сила, Който твориш и поддържаш всичко, утвърди Църквата непоколебима и непоклатима, защото само Ти Си свят и сред светиите почиваш.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Знаейки Те, като смъртна жена, но и свръхестествено като Майка Божия, Всенепорочна, славните апостоли с трепетни ръце се докосваха до Тебе, сияеща в слава, гледайки Те, като приела Бога скиния.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Божието правосъдие постигна наглите ръце на дръзкия Атоний, като ги подложи на посичане и така заради славата на Божеството съхрани честта на одушевения Ковчег, в който Словото стана плът.
Ирмос: Богородице, жив и изобилен Изворе, твоите певци, събрани в хор, духовно утвърди и в твоята божествена памет ги удостой с венците на славата.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Радостно се весели всяка твар, почитайки днес светлото успение на Господарката. Избави ни, Владичице, от греховете ни!
Пресвета Богородице, спаси нас.
Отхранена в Светая Светих с вечната храна и родила Хранителя на света, днес към Него се отправяш и с милостта си земните човеци от страдания избавяш.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Ликът на богословите от краищата на вселената, а ангелското множество – отгоре, отиваха в Сион, събрани от всесилната воля, за да послужат достойно на Твоето преставяне, Владичице.
Ипакои, глас 8: Облажаваме те всички родове, Богородице Дево, защото невместимият наш Бог Христос благоволи в Тебе да се вмести. Блажени сме и ние, имайки Тебе за закрилница, защото ден и нощ се молиш за нас и с Твоите молитви скиптрите на царствата се утвърждават. Затова, възпявайки Те, викаме към Тебе: „Радвай се, Благодатна, Господ е с Тебе!”.

Песен 4

Ирмос: Словата и загадките на пророците предвъзвестиха Твоето въплъщение от Девата, Христе, и сиянието на Твоя блясък, което ще се яви като светлина за народите; и бездната с радост зове към Теб: „Слава на Твоята сила, Човеколюбче!”.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Вижте, народи, и се удивете, защото святата и най-славна Божия Планина се въздига по-високо от небесните хълмове; земното Небе – Богородица се поселва в нетленната и небесна обител.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Твоята смърт стана преход към вечния и по-добър живот, Пречиста, пренасяйки Те от временния към наистина божествения и непреходен живот, Пренепорочна, та с веселие да съзерцаваш Твоя Син и Господ.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Вдигнаха се небесните врати, ангелите запяха и Христос прие девственото съкровище на Своята Майка; херувимите с веселие се преклониха пред Теб, а серафимите Те славят с радост.
Ирмос: Съзерцавайки неизследимия Божи съвет, за Твоето, Всевишни, въплъщение от Девата, пророк Авакум зовеше: слава на Твоята сила, Господи.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Ангелските войнства в трепет се дивят на чудото и сега покриват Твоето пресвето тяло, Пречиста Богородице, и на небето го отнасят.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Запей сега духовни песни, Давиде, пророкувайки за Йакововота красота, в която като дъжд слезе Владиката на всичко Христос и сега я преставя на небесата.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Мойсей видя страшното чудо на Твоето раждане, Пречиста, в предобраза на неизгарящата в божествения огън къпина на Синай.

Песен 5

Ирмос: Изповядваме божествената и неизразима красота на Твоите добродетели, Христе, защото Ти възсия от вечно-съществуващата Слава като съ-вечно и ипостасно Сияние и въплъщавайки Се от девствената утроба, за намиращите се в тъмнина и сянка Ти възсия като Слънце.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Апостолският лик, носен сякаш на облаци, се събра от краищата на земята в Сион, за да послужи на Тебе, Дево – облак лек, от който за намиращите се в тъмнина и сянка изгря Всевишният Бог, като Слънце на правдата.
Пресвета Богородице, спаси нас.
По-звучни от тръби бяха боговдъхновените езици на богословстващите мъже, които към Богородица зовяха, пеейки чрез Духа надгробна песен: „Радвай се, нетленен Източник на живоначалното и спасително за всички Божие въплъщение!”.
Ирмос: Всички твари се изумиха при Твоето почетно успение; защото ти, невкусилата брак Девица, се престави от земята към вечните обители и безкрайния живот, дарявайки спасение на всички, които те възпяват.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Разцъфналият Ааронов жезъл, Дево, е предобраз на безсеменно прорасналия прекрасен Плод на Твоята пречиста утроба; Него днес безплътните войнства почитат и Тебе облажават.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Йаков Те видя като стълба, Дево, по която Божието Слово слезе в утробата Ти безсеменно и Те запази нетленна и след раждането, а сега в небесата Те преставя.
Пресвета Богородице, спаси нас.
В древност пророкът Те предрече като планина осеняваща и закрилница, от която изгря Слънцето на правдата, Пресвета Владичице, Което с раждането Си от Тебе просвети целия свят, за да Те възвеличава.

Песен 6

Ирмос: Огънят в обитаващия морските дълбини кит бе предобраз на Твоето тридневно погребение, на което Йона стана пророк, защото спасен и невредим, сякаш непоглъщан никога, той зовеше: „Жертва ще Ти при-
неса с хвалебен глас, Господи!
Пресвета Богородице, спаси нас.
Бог, Царят на всичко, явява върху Тебе свръхестественото, защото както при раждането Си Той Те запази Девица, така и в гроба тялото Ти нетленно опази и го прослави с божествено преселение, въздавайки Ти чест, като Син на Майка.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Твоята Рожба наистина Те постави в Светая Светих, Дево, като светъл светилник на невеществената Светлина, като златна кадилница на божествения Въглен, като съд с манна и жезъл, като скрижал от Бога написан, като свят ковчег и трапеза на живия Хляб.
Ирмос: Божествения и почитан от всички празник на Богомайката елате да празнуваме, богомъдри, и с ръце да запляскаме, славейки Родения от Нея Бог.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Облаците се уподобиха на ангелски сили и събраха днес апостолите, за да почетат Твоето преставяне, Владичице.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Елате, христолюбци, да съставим хор почетен и единогласно да възпеем пресветата Божия Майка, която днес се преставя в небесата.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Чудо на чудесата става днес – предвечното Слово, безсеменно станало в Тебе плът и запазило Те божествено чиста и нетленна, днес Те преставя в небесата.
Кондак, глас 2: Гробът и смъртта не смогнаха да удържат неуморната в молитви Богородица и неизменната надежда в застъпничествата, защото като Майка на Живота към живота Я пренесе Този, Който Се всели в Нейната вечно девствена утроба.
Икос: Огради моите помисли, Христе мой, защото дръзвам да възпея Стената на света - пречистата Ти Майка; укрепи ме на словесната кула и в чертога на мислите, защото Ти изпълняваш прошенията на тия, които викат и просят с вяра; затова Ти ми дай език безупречен и разум непосрамен, защото всеки съвършен дар идва от Тебе, Който се всели във вечно девствената утроба.

Песен 7

Ирмос: Съпротивлявайки се на жестоката ярост и огъня, божествената любов угаси огъня с роса и се надсмя над яростта, правейки боговдъхновена и духовна триструнна лира от преподобните юноши, които в отговор на музикалните инструменти посред пламъка пееха: „Препрославен Боже наш и на отците ни, благословен Си!”.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Изработените от Бога скрижали, изписани от Божествения Дух, Мойсей строши с гняв; но неговият Владика, запазвайки невредима Своята Родителка, сега Я всели в небесните обители. Тържествувайки с Нея, към Христа зовем: „Препрославен Боже наш и на отците ни, благословен Си!”.
Пресвета Богородице, спаси нас.
С кимвали от чисти уста и с мелодичната лира на сърцето, с благозвучната тръба на възвишения ум, пляскайки усърдно с ръце в този знаменит и избран ден на преставянето на Чистата Дева зовем: „Препрославен Боже наш и на отците ни, благословен Си!”.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Събери се, боговдъхновен народе, защото Обителта на Божията слава от Сион се пренася към небесното жилище, където звучи чистият глас на празнуващите, гласът на неизказаната радост и с веселие всички зоват към Христа: „Препрославен Боже наш и на отците ни, благословен Си!”.
Ирмос: Богомъдрите отроци не почетоха творението повече отколкото Твореца, но мъжествено потъпкаха застрашаващия ги огън и радостно запяха: „ Всехвални Господи и Боже на отците ни, благословен Си!
Пресвета Богородице, спаси нас.
Чудни неща днес удивяват творението, защото ангелите неспирно с несекващи гласове почитат Твоето преставяне, Владичице, и на небето Те възнасят.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Събери ни, Владичице, от всички краища, както някога събра апостолите на Твоето преставяне и не си спомняй нашите прегрешения, единствена Премилостива.
Пресвета Богородице, спаси нас .
Приеми, Владичице, молебна песен от устата на грешните, които светло празнуват Твоето преставяне, имайки само Тебе за помощница.

Песен 8

Ирмос: Всемогъщият Божи Ангел яви на юношите огънят, като разхлаждащ светите, но изгарящ злочестивите; Той направи Богородица живоначален извор, от който блика разорение на смъртта и живот за тия, които пеят: „Ние, избавените, възпяваме Едничкия Създател и Го превъзнасяме във всички векове!”.
Пресвета Богородице, спаси нас .
Цялото множество на богословите съпровождаше Божия Ковчег на Сион, зовейки с такива слова: „Къде отиваш сега, Скинио на Живия Бог? Не преставай да се грижиш за тия, които с вяра пеят: „Ние, избавените, възпяваме Едничкия Създател и Го превъзнасяме във всички векове!”.
Пресвета Богородице, спаси нас .
Отивайки си Всенепорочната вдигна ръцете, с които прегръщаше въплътения Бог и като Майка с дръзновение каза на Този, Когото роди: „Тези, които Ми повери, во веки запази, защото те Ти пеят: „Ние, избавените, възпяваме Едничкия Създател и Го превъзнасяме във всички векове!”.
Ирмос: Благочестивите отроци в пещта бяха спасени от Отрока на Богородица; тогава Той бе предизобразен, а сега в действителен вид събира цялата вселена, за да пее: „Господа възпявайте, творения, и Го превъзнасяйте във всички векове!”.
Пресвета Богородице, спаси нас .
Безплътните чинове днес, заедно с апостолите светло тържествено изпращат богоносното тяло на Божията Майка в небесните селения; подобно на тях и ние в един глас Я величаем непрестанно.
Пресвета Богородице, спаси нас .
Песни Ти принасяме, Пречиста, и възхваляваме Твоето преставяне, с което ни очисти от грехове и страсти; покори враговете на нашия владетел, за да Те величаем непрестанно.
Пресвета Богородице, спаси нас .
Имайки само Тебе за покров и застъпница, Пречиста, падаме пред Теб пленени от грехове и просим прошка за безбройните злини, като почитаме днес Твоето преставяне, чрез което се избавихме от всякакви беди.

Песен 9

Припев: Всички родове Те облажаваме, единствена Богородице.
Ирмос: В Тебе, Дево чиста, се превъзмогват пределите на естеството, защото раждането остава девствено и смъртта се сгодява за живота; Дева след раждането и жива след смъртта, Богородице, Ти винаги спасяваш Твоето наследие.
Припев: Всички родове Те облажаваме, единствена Богородице.
Изумяваха се ангелските сили, съзерцавайки на Сион своя Владика, приемащ в ръцете Си женската душа; защото Той, както подобаваше на Син зовеше Тази, която пречисто Го роди: „Ела, Пречиста, и бъди прославена с Твоя Син и Бог!”.
Припев: Всички родове Те облажаваме, единствена Богородице.
Апостолският лик приготви за погребение Твоето приело Бога тяло и гледайки към него в страх, със силен глас зовеше: „Възхождайки в небесните чертози при Твоя Син, винаги спасявай, Богородице, Твоето наследие!”
Припев: Ангелите, виждайки успението на Пречистата, се удивиха как Девата възлиза от земята на небето.
Ирмос: Нека всички родени на земята радостно се веселят, просвещавани от Духа, нека тържествува естеството на безплътните умове, почитайки свещеното преставяне на Богомайката и да зове: „Радвай се, всеблажена Богородице, чиста Приснодево!”.
Припев: Ангелите, виждайки успението на Пречистата, се удивиха как Девата възлиза от земята на небето.
Бог Те показа на законодателя в Синай като къпина, Дево, а Ти безсеменно Го понесе неизгарящо в утробата си, затова Те величаем.
Припев: Ангелите, виждайки успението на Пречистата, се удивиха как Девата възлиза от земята на небето.
Озари ни със светлината на Твоето лице, Пречиста, защото почитаме Твоето свето преставяне, с което Ти премина от смъртта към Живота, безсеменно от Тебе процъфтял.
Припев: Ангелите, виждайки успението на Пречистата, се удивиха как Девата възлиза от земята на небето.
Избави ни, Пречиста, с молитвите си! Ти роди безсеменно Вечния Живот и към Него преминаваш и оставяйки света преселваш се във вечните селения, с които сподоби и нас, които Тебе величаем.
Припев: Ангелите, виждайки успението на Пречистата, се удивиха как Девата възлиза от земята на небето.
Марийо, пречиста Владичице, избави ни с молитвите си от всякакви беди; днес почитаме Твоето пречисто успение, Дево, и подобаващо Те величаем.
Светилен: Апостоли, събрани тук от краищата на земята, погребете тялото Ми в Гетсимания и Ти, Сине и Боже Мой, приеми духа Ми! (3)
Хвалитни стихири на 4, глас 4. 
Небесата се радват на Твоето славно успение, възрадваха се и ангелските войнства, а цялата земя се весели, пеейки Ти надгробна песен, Майко на Владетеля на всичко, непознала брак Всесвята Дево, избавила рода човешки от прародителското осъждане! (2)
От земните предели се събраха по Божествена заповед избраните от апостолите на Твоето погребение и съзерцавайки Те как се въздигаш от земята към небето с Гаврииловите слова радостно викаха към Тебе: „Радвай се, Носителко на цялото Божество! Радвай се, Единствена съединила земното с небесното чрез раждането на Христа!”
Родила Живота, Ти премина към безсмъртния живот в Твоето свещено успение, когато Те съпровождаха копиеносни ангели, началства и сили, апостолите, пророците и цялото творение, а Твоят Син с нетленни ръце приемаше непорочната Ти душа, Дево - Майко, Божия Невесто.
Слава, и ныне, глас 6: При безсмъртното Ти успение, Богородице Майко на Живота, облаци повдигнаха във въздуха пръснатите по света апостоли и заедно ги пренесоха пред пречистото Ти тяло; а те, като го погребаха благоговейно, с Гаврииловия възглас Те възпяха: „Радвай се, Благодатна Дево, Майко непознала брак, Господ е с Тебе!”. Заедно с тях моли Твоя Син и наш Бог за спасението на нашите души.