петък, 8 октомври 2010 г.

26 септември / 9 октомври - Успение на св. ап. и ев. Йоан Богослов

В навечерието на паметта на любимия Христов ученик, нека си припомним неговите слова, които са изобличение за нас, грешните човеци, които недостойно носим името "християни".


Из първото съборно послание на св. Йоан Богослов:

Ако кажем, че имаме общение с Бога, а ходим в тъмнината, ние лъжем и не постъпваме по истината. (1:6)

Ако кажем, че нямаме грях, себе си мамим, и истината не е в нас. (1:8)

Който казва: "познах Го", а заповедите Му не пази, той е лъжец, и истината не е в него. (2:4)

Който казва, че е в светлината, а мрази брата си, той е още в тъмнината. (2:9)

Не обичайте света, нито което е в света: ако някой обича света, той няма любовта на Отца. (2:15)

Всякой, който пребъдва в Него, не съгрешава; всякой, който съгрешава, не Го е видял, нито Го е познал. (3:6)

Чедата Божии и чедата дяволови се познават тъй: всякой, който не върши правда, не е от Бога, също и който не обича брата си. (3:10)

Който не обича брата си, пребъдва в смърт. Всякой, който мрази брата си, е човекоубиец; и знаете, че никой човекоубиец няма вечен живот, който да пребъдва в него. (3:14-15)

А който има световните блага, пък като види брата си в немотия, затвори от него сърцето си, - как пребъдва в такъв Божията любов? (3:17)

Възлюбени, нека любим един другиго, защото любовта е от Бога, и всякой, който люби, е роден от Бога и познава Бога; който не люби, той не е познал Бога, защото Бог е любов. (4:7-8)

Който каже: "любя Бога", а мрази брата си, лъжец е; защото, който не люби брата си, когото е видял, как може да люби Бога, Когото не е видял? (4:20)

Тропар, глас 2: Апостоле Христу Богу возлюбленне, ускори избавити люди безответны, приемлет тя припадающа, иже падша на перси приемый: Егоже моли, Богослове, и належащую мглу языков разгнати, прося нам мира и велия милости.

Кондак, глас 2: Величия твоя, девственниче, кто повесть; точиши бо чудеса, и изливаеши исцеления, и молишися о душах наших, яко богослов и друг Христов.