понеделник, 23 май 2016 г.

11/24 май - Служба на Св. равноапостолни Методий и Кирил, първоучители славянски


На Господи воззвах, глас 2:
С какви похвални венци да увенчаем богомъдрите учители, велегласните проповедници на Светата Троица, които просветиха със светлината на Евангелието славянските народи, тънещи в тъмата на незнанието и смъртната сянка? Чрез тях и ние, като дива маслина се присадихме към доброплодния корен на Православието и приехме от Христа Бога мир и велика милост.
С какви похвални песни да възпеем богомъдрите учители – Методий пустинолюбителя, който чрез безмълвието се обогати с плодовете на Светия Дух, и златословесния Кирил, който чрез стремежа към любомъдрието придоби небесната Премъдрост и посрами безумните слова на неразумните агарянски мъдреци? Чрез тия двама братя, Христос, нашият Бог, ни дари с велика милост.
С какви песнословни украшения да възхвалим богомъдрите учители – Методий, който презря всички красоти на този свят заради любовта Христова и в ангелски образ се причисли към войнството на Небесния Цар, и Кирил, който от детинство избра за съжителка Премъдростта и умножи дадените от Бога таланти за Негова слава? Чрез тях и ние познахме вечносъществуващата Троица – Отца и Сина и Светаго Духа като Бог Един и имаме от Христа Бога велика милост.
С какви духовни песни да възвеличим богомъдрите учители, които заради спасението на славянските народи, апостолски се потрудиха за просвещаването им със светлината на богопознанието, чиято затворена врата отворихте за нас с изобретяването на славянските писмена; и влизайки през нея, ние разбираме тайнството на Евангелието Христово и приемаме от Христа Бога мир и велика милост. 
Слава, глас 6: Елате, любители на празниците, да възпеем с похвални песни апостолските единомишленици, похвалата за йерарсите, просветителите и горещите застъпници на славянските народи, и да кажем: „Радвай се, Кириле, изкована от злато тръба на богословието, изяснил тайнството на Светата Троица чрез подобието на слънцето и така затворил злохулните мохамедански уста! Радвай се с него и ти, Методие, подвизавал се единомислено с Кирил в молитвите и трудовете!“. И сега, о, отци всеблажени, непрестанно се молете на Христа Бога за нас, които с любов ви величаем! И ныне, на празника.

На литията:
Слава глас 6: Празнувайки благочестиво паметта на нашите просветители, о, люде, нека викнем с благодарност: „Радвайте се, светилници пресветли, озарили славянските страни със светлината на богопознанието; радвайте се, добри пастири, събрали в едно разпръснатите в дебрите на неверието словесни овци и привели ги към Пастиреначалника Христа; Него величаейки, ние вас облажаваме!”.
Стиховни стихири, глас 8. Подобен: О преславнаго чудесе…
Равноапостолни учители Кириле и Методие, със светлината на вашия живот просияхте като небесни звезди на църковното небе и с мрежите на вашето учение уловихте за Христа славянските народи, и така се устремихте към непристъпната Светлина, където сега пребъдвате заедно със ангелите; затова принесете молитва пред Господа за нас, които празнуваме вашата свята памет.
Стих: Твоите свещеници ще се облекат в правда, и Твоите светии ще се зарадват.
Дойдете любители на празниците, да възвеличим учителите, равнопрестолни на апостолите и слава на славяните, чрез които се освободихме от бесовската измама и приехме светлината на Христовото благовестие, познахме предвечното Слово и се избавихме от греховния мрак.
Стих: Устата на праведния се поучават в премъдрост и езикът му ще изрече прав съд.
Богомъдри Кириле и боголюбиви Методие, апостоли и първоучители на славянската Църква, застъпници на верните, ревнители на благочестието и сладкогласни инструменти на Светия Дух, като имате сега голямо дързновение пред Началника на пастирите – Христос, молете Го за нас, които празнуваме вашата  всепочитана памет, да издигне от тлението нашия живот като Многомилостив. 
Слава, глас 8: Радвай се, свещенна двоице, която ни озари със светлината на богопознанието - Кириле, живоносни изворе на духовна мъдрост, който напои измъчваните от жажда славянски народи, и Методие, чиста обител на молитвата, в която израстна семето на благовестието. Като стоите пред Христос в слава, усърдно Му се молете, та заедно с вас да Го величаем и превъзнасяме във всички векове. И ныне, на празника.
Тропaр, глaс 4:
Като единонравни на апостолите и учители на славянските страни, богомъдри Кириле и Методие, молете Владиката на всички да утвърди славянските народи в православие и единомислиe, да умири света и да спаси нашите души.
Първи седален, глас 3:
Кириле и Методие, молете усърдно живоначалната Троица, Която непрестанно славят ангелските сили и Която велегласно проповядвахте сред народите и пред Която сега стоите в непристъпна светлина, да ни дари опрощение на дълговете и да избави от вечното осъждане нас, които с любов почитаме вашата памет. Слава и ныне, на празника.
Втори седален, глас 5:
Нека днес се радват славянските народи, празнувайки светло свещената памет на богомъдрите учители, защото чрез тях се начена да се извършва божествената литургия и цялото църковно служение на сродните нам славянски езици и така ни се даде неизчерпаемия извор на водата, течаща към вечния живот; пиейки от нея няма да престанем да ви величаем, Кириле и Методие. А вие, радвайки се в славата на светиите, молете се усърдно да се спасят нашите души. Слава и ныне, на празника.
Полиелей, величание:
Величаем ви, свети равноапостолни Методий и Кириле, които просветихте всички славянски страни със своите учения и към Христа ги приведохте.
Избран псалом, светителски
Седален след полиелея, глас 4:
Елате велегласно с хвалби да почетем нашите просветители, защото те нахраниха с манната на богомъдрото учение славянските народи, които дотогава погиваха от глад по словото Божие и ги просветиха подобно слънчев лъч, превеждайки им Благовестието на сина на гърма на сроден тям език. И ние, приемайки от тях озарение, с благодарност им зовем: „Радвайте се, Кириле и Методие винаги прославяни!”
1-ви антифон на 4-ти глас,
Прокимен, глас 4: Твоите свещеници ще се облекат в правда и Твоите преподобни ще се възрадват. Стих: Чуйте това, всички народи, отворете слух всички, които живеете по вселената.
Стихира след 50 псалом, глас 6:
Елате, любители на празниците, да възпеем с похвални песни апостолските единомишленици, похвалата за йерарсите, просветителите и горещите застъпници на славянските народи, и да кажем: „Радвай се, Кириле, изкована от злато тръба на богословието, изяснил тайнството на Светата Троица чрез подобието на слънцето и така затворил злохулните мохамедански уста! Радвай се и ти с него, Методие, подвизавал се единомислено с Кирил в молитвите и трудовете!“. И сега, о, отци всеблажени, непрестанно се молете на Христа Бога за нас, които с любов ви величаем!
Канон, глас 3:
Песен 1
Ирмос: Господ, Който в древност с божествена заповед събра водите в едно и за израилския народ раздели морето - Той е нашият препрославен Бог; Него възпяваме, защото Се прослави.
Припев: Свети първоучители Кириле и Методие, молете Бога за нас.
Желаейки да отхвърлиш светската суета, преподобни Методие, ти остави всички хубости на тоя свят и воювайки в ангелски образ с невидимите врагове послужи на единия Бог, възпявайки Го с радост: „Него единствен възпяваме, защото Се прослави!”
От пелени ти се показа като избран съсъд, Кириле блажени, и беше чужд на юношеските падения, възлюбвайки божествената Мъдрост; и така просветен с ученията на православната Църква, сам стана за мнозина учител и просветител.
Слава: Обилно напоени с водата на вашите учения, славянските страни и до днес принасят на Владиката Христа благоприятни плодове. Затова ви облажава светата Църква и зове: „Избавете ни от беди, угодници Христови!”
И ныне: Водите на греха нахлуха в моята душа, Владичице, и затънах в тинята на страстите, но към Тебе прибягвам, Всенепорочна, усмири бурята на нечистите ми помисли и ме дари с мирно устроение.
Песен 3
Ирмос: Всевишни Вседържителю, Който от небитие изведе цялото творение, сътворявайки го чрез Словото и усъвършенствайки го чрез Духа, утвърди ме в Твоята любов.
Като вложи в сърцето си Господните слова: „Който иска да върви след Мене, нека вземе кръста си...”, ти възложи на плещите си кръста на монашеския живот, преподобни Методие, и последва Христа; моли Го и мене – хладния да утвърди в Своята любов.
Този, Който в древност показа на Йаков в сънно видение стълбата, възлизаща на небесата, Той Същият и тебе, свети Кириле, още като младенец в дивен сън те сгоди с девицата София, а Тя бе седящата на Божия престол Премъдрост, Която те утвърди в любовта на Всевишния.
Слава: Бог всичко сътвори от нищо и вас, отроци достойни за удивление от майчина утроба, освети като избрани Свои съсъди, за да понесете името му пред народите. Затова празнувайки свещената ви памет, молим ви, Кириле и Методие, колебаещите се наши умове да утвърдите в правата вяра.
И ныне: Като дарила мир на света и родила Началника на тишината, укроти вълните на моите страсти, Пречиста, и ме утвърди на камъка на безстрастието.
Кондак, глас 3:
Нека почетем свещената двоица наши просветители, които с превода на божествените писания ни откриха извора на богопознанието; от него и до днес черпим неоскъдно и ви облажаваме, Кириле и Методие, които стоите пред престола на Всевишния и горещо се молите за нашите души.
Икос: Просиялите в добродетели проповедници на благочестието, истинските стълбове и основи на Църквата, тръби на божествените Христови догмати, богоносните отци Методий и Кирил, елате, верни, да възхвалим. Защото те отблъснаха от нас мрака на незнанието и изгориха нечестието на ересите с огъня на Духа; превеждайки Писанията, те претвориха славянския род от дива в благоплодна маслина и чрез божественото кръщение го приведоха във вярата Христова, изпълвайки вселената с множество чудеса. Затова днес те като венценосци предстоят пред Вседържителя Бога и ние викаме към тях: „Божествени отци и равноапостоли, чрез своето застъпничество дарете на всички славянски народи твърдост в правоверието и единомислие и горещо се молете за нашите души!”
Седален, глас 4:
Светата и единосъщна Троица ти уподоби на слънцето, Кириле боговдъхновени, посочвайки, че то е сътворено на небето, за да бъде видим образ на Светата Троица, казвайки: „Подобие на Бог Отец е слънчевият кръг, който няма начало, нито край; и както от слънчевия кръг извират лъчите на светлината, просветлявайки света, така от Бог Отец Се ражда Синът – Сиянието на Отца; а топлината, която оживотворява вселената, изливаща се от същия кръг заедно с лъчите, е подобие на Светия Дух, Който изхожда от Същия Отец.” Слушайки твоето дивно учение и ние се покланяме на Единия Бог – Троица, облажавайки и твоята памет, всеблажени отче.
Песен 4
Ирмос: Ти яви Своята велика любов към нас, Господи, предавайки на смърт Единородния Си Син; затова с благодарност Ти зовем: слава на Твоята сила, Господи.
Положил си спазването на заповедите като крайъгълен камък, върху който изгради храма на своята душа, преподобни Методие, правейки я обител на Светия Дух; аз пък, бидейки обиталище на греха, към теб прибягвам, всеблажени, очисти ме с росата на твоите молитви, за да викам с благодарност: „Слава на Твоята сила, Господи!”
 „Дай ми да разбера кое е угодно на Тебе, Владико” – викаше ти, блажени Кириле, когато с младия цар се обучаваше на книжната наука. Заради това, заедно с външната философия, ти свише прие духа на Премъдростта и страха Божи, но счете за нищо земната мъдрост, викайки: „Слава на Твоята сила, Господи!”
Слава: Ти положи като печат върху своето сърце любовта към своя Създател, всеблажени. Затова отхвърли земната невеста и славата на тоя свят, Кириле, и като птица бягаща от мрежите на ловците, ти достигна в тихото пристанище на монашествуващите и се облече в дрехата на радостта, пеейки с Методий: „Слава на Твоята сила, Господи!”
И ныне: Като положа пред себе си моите беззакония и неправди виждам, че те са повече от морския пясък. Към Тебе прибягвам, Всенепорочна, изцели раните на моята душа, за да викна с благодарност към Родения от Тебе: „Слава на Твоята сила, Господи!”
Песен 5
Ирмос: Като видя образно Бога, превъзнесен на престол и носен от ангелите на славата, Исая викаше: „О, окаяният аз, защото видях въплъщаващия Се Бог, незалязващата Светлина, Която просвещава света!”
Като благоуханна лилия ти разцъфна в пустинята, преподобни Методие, украсявайки душата си с молитви, бдения и пост и като поживя равноангелно на земята, сега с ангелите светло съзерцаваш незалязващата Светлина, Която просвещава света.
Молейки се в пустинята на Оня, Който е носен от ангелите на славата, Кириле, ти бе върнат в царствения град, защото така бе потребно и украси се със сана на свещенството, за да покажеш пътя на спасението на човеците, просвещавайки ги със светлината на ученията и принасяйки безкръвната жертва за всички на незалязващата Светлина, Която просвещава света.
Слава: Като неизчерпаем извор на Премъдростта се яви ти, богоносни Кириле, когато бе изпратен от царя за прение със сарацините, хулещи Пресветата Троица, защото те не можаха да те потопят с мътните води на злото си учение, понеже ти свише беше озарен от незалязващата Светлина.
И ныне: Бидейки като безплодно дърво, как не се боя от страшното посичане, о окаяният аз? Скоро се притечи към Богоблагодатната, душо моя, защото, ако Тя не се застъпи за тебе, няма да видиш незалязващата Светлина, Която озарява света!
Песен 6
Ирмос: Обгърна ме греховната бездна и изнемогва духът ми; но простри, Владико, Своята силна ръка и както Петър ме спаси.
„Ето, Божието естество е като морската бездна, непостижимо за ума и неизречимо със слова”, - рекъл си на мохамеданите, премъдри Кириле – „и който иска да преплува тая бездна без светото Евангелие потъва, не знаейки да пее: „Владико, както Петър ме спаси!”.
Потънали в бездната на лъжливия разум, мохамеданите тайно ти предложиха смъртоносна отрова, но Христос, Който в Евангелието каза: „Дори и нещо смъртоносно да изпиете, няма да ви навреди”, те запази жив и те върна с чест в царствения град. А ти, достойно облажаван от царя и патриарха, не се възгордя, но не престана да пееш: „Владико, както Петър ме спаси!”
Слава: Божественият Дух в древност рече: „Отделете ми Варнава и Савел за делото, за което ги призовах!” Подобно и вас, преподобни отроци, Той повели да ви изпратят в славянските страни и така людете, седящи в тъмнина и смъртна сянка, да се просветят с вашите учения и да викнат: „Владико, както Петър Ти ни спаси!”
И ныне: Обгърна ме последната бездна на греховете и цял съм в трепет, ужасен от безконечното потъване! Затова Ти принасям молитва, Пренепорочна, помилвай моята страстна душа, простри ръката си като блага и както Твоя Син спаси Петър, така и мен, Владичице, спаси.
Кондак и икос на празника
Песен 7
Ирмос: В древност отроците не се поклониха на златния персийски идол, но посред пещта пееха: „Боже на отците ни, благословен Си!”
В началото, пребъдвайки сам с Единия Бог, ти превърна душата си в богонасаден рай, Методие, а после, отивайки на апостолска проповед заедно с богомъдрия Кирил, ти се потруди и в славянските страни, където като неизгарящи от огъня на нечестието отроци възпявахте: „Боже на отците ни, благословен Си!”
Иудеи и сарацини ти обори, премъдри Кириле, и хазарската страна просвети със светото кръщение, освобождавайки множество пленници и претворявайки в безводната пустиня горчивата вода в сладка. А людете, спасени чрез теб, възпяваха: „Боже на отците ни, благословен Си!”
Слава: Били сте избрани съсъди, отроци преподобни, да понесете името Господне пред народите, затова и други славянски страни пожелаха да се озарят от вашите учения. А вие, предпочели да замените насладата от безмълвието с апостолските трудове, та да придобиете за Христа множество души, задно с тях възпейте: „Боже на отците ни, благословен Си!”
И ныне: Съсъд изпълнен със страсти съм аз, пресвета Богородице Дево, и се боя от вечната смърт и огненото наказание. Но Ти, Пречиста, спаси ме загиващия, препаши със сила моя дух, та като разкъсам греховните вериги да възпея с благодарност: „Родителко на Избавителя на пленените, благословена си!”
Песен 8
Ирмос: Веществения огън с невеществен пламък изгориха богосъзерцателните отроци и пееха: „Благославяйте, всички творения Господни, Господа!”
Винаги озаряван от нетварната светлина на благодатта, ти прие сана на свещенството, блажени Кириле, и чрез подкрепящия те Дух Свети, ти извая славянските букви, за да се просветят народите, имайки преведени на сроден език боговдъхновените книги и да възпеят: „Благославяйте, всички творения Господни, Господа!”
Неземните слова на сина на гърма: „В начало бе Словото”, като начало на нашата вяра гръмко първо възвестихте, о отци всехвални. После сладкогласния псалтир преведохте със славянски думи, чрез които и днес светата Църква, радвайки се вика: „Благославяйте, всички творения Господни, Господа!”
Слава: Обогатихте ни с невеществени съкровища, о дивни отци, защото божествената литургия на славянските езици започна от вас да се извършва. Бидейки причастни на тая благодат и до днес ние възпяваме Бога, казвайки: „Благославяйте, всички творения Господни, Господа!”
И ныне: Обгърна ме огънят на изкушенията и злите беди, но към Тебе прибягвам, Богородице Дево, не пренебрегвай моленията на Твоя раб, избави ме от задържащите ме в плен страсти, та благославяйки да Те славословя и да превъзнасям името Ти во веки.
Песен 9
Ирмос: Теб – неизгарящата къпина и свята Дева, Майка на Светлината и Богородица, надежда за всички нас, ние величаем.
Кой може по достойнство да те възхвали, Методие всеславни? Кой ще изброи подвизите и трудовете ти, които по апостолски понесе заради спасението на заблудените човеци, Кириле? Но ние, които от вас се научихме да славим всевишния Бог на сродни нам езици, единодушно и вас заедно с Него величаем.
Когато извърши делото и премина попрището на живота, Кириле блажени, свише ти получи известие за своята кончина, която прие и радостно запя: „За тия, които ми рекоха: „Да влезем в дворите Господни” се възвесели духът ми!”. И жадуващ за небето, с душа се възнесе там, където заедно с небесните сили винаги възпяваш единосъщната Троица.
Слава: Приемайки епископството на моравската църква, преподобни Методие, ти понесе много трудове и подвизи, възвестявайки светата вяра и претърпя много беди и гонения; а сега заедно със свети Кирил, радвайки се на небето, молете се за нас, та винаги да ви величаем като наши застъпници и ходатаи.
И ныне: По-висша от ангелите и по-почитана от херувимите, чрез посредничеството на светите Кирил и Методий, смили се над нашето смирение, молим Те, и изведи ни от греховната дълбина, избави ни от вечното осъждане, та заедно с тях Тебе, Майко на Светлината и Богородице, надеждо за всички нас, да величаем.
Светилен, глас 3:
Свети учители, празнувайки вашата светла памет, ние - народите, които обогатихте със съкровищата на благовестието, молим ви усърдно: утвърдете ни върху камъка на вярата Христова и запазете в мир живота ни. Слава и ныне, на празника.
Хвалитни, глас 4:
Кириле и Методие богомъдри, следвайки апостолските стъпки и тръгвайки единомислено да търсите заблудените души, вие като бързо летящи орли обиколихте славянските страни, които озарихте със светлината на богопознанието и преведохте нашите души към Човеколюбеца Иисуса; молете Го да избави от смърт и напасти тия, които с вяра почитат вашата всечестна памет!
Работници на Христовото лозе, насадители на благочестие-то, трудейки се с усърдие вие намерихте като загубената драхма славянските народи и ги връчихте на Човеколюбеца Иисуса в съкровищницата на вечния живот, където се радвате заедно с ангелите; молете Го да избави от смърт и напасти тия, които с вяра почитат вашата всечестна памет!
Поборници на Светата Троица и наставници на заблудените, оборвайки мохамеданското злословие и посрамвайки иудейското нечестие, побързайте да съхраните Църквата, в която принесохте вашите богоугодни трудове, невредима от вражите нападения и благоугодна за Човеколюбеца Иисуса; молете Го да избави от смърт и напасти тия, които с вяра почитат вашата всечестна памет!
Слава, глас 6: Елате, народи, благочестиво да отпразнуваме паметта на славянските просветители и с благодарност да извикаме: „Радвайте се, пресветли светилници, които озарихте славянските страни със светлината на богопознанието! Радвайте се, добри пастири, които погиващите в дебрите на зловерието словесни овци приведохте към Пастиреначалника Христа и ги събрахте в Неговата кошара!“. Молете Христа Бога всички да се спасим.
И ныне, на празника

вторник, 17 май 2016 г.

5/18 май Св. вмчца Ирина

На Вечернята, стихири на Господи воззвах, глас 1, подобен:  Всехвальни мученицы:

Прекрасно облечена в багреница, обагрена с твоята кръв, всепочитана Ирино, ти побърза към Онзи, Когото пожела - Царя, Създателя и Господаря на всички, от Когото наистина получи побéден венец. С Него царуваш сега като девица и мъченица, о многострадална.

Ти изтърпя яростта на палещия огън и разкъсването на цялото ти тяло, всехвална и всепочитана Ирино, очаквайки небесните награди, които Иисус Сам е приготвил за онези, които Го обичат и горещо Го желаят като най-прекрасен Младоженец на душите им.

Услаждана от Христовата любов,  ти презря боговете на езичниците и техните бездушни истукани, Ирино славна, и на онези, които те гледаха се показа като издигнат стълб на богопознанието, защото пострада, извървя пътя и опази вярата си непорочна.

Тропар, глас 4:

Твоята агница, Иисусе, Ирина зове с висок глас: Теб, Женише мой, обичам, и Тебе търсейки, страдам и се съ-разпъвам и се съпогребвам с Твоето кръщение и страдам заради Тебе, за да живея с Тебе. Но като жертва непорочна приеми ме с любов, пожертвала се за Тебе: по нейните молитви, като Милостив, спаси нашите души.

Канон, глас 4

Песен 1

Ирмос: Ще те възпея, Господи Боже мой, защото ни изведе от египетското робство и покри с водите фараоновите колесници и войски.

Припев: Света великомъченице Ирино, моли Бога за нас.

Ти, Който си венец на страстотерпците, Христе, по молитвите на тази великомъченица дай мир на света и неувяхваща слава на тези, които Те възпяват.

Сияеща със зарите на девството, украсена с красотата на твоето мъченичество, великоименита Ирино, ти предстоиш пред твоя Жених.

Моли твоя Жених, богомъдра Ирино, да бъде милостив към църквите и да даде прошка на съгрешенията на тези, които те почитат.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Свята Дево, Ти роди неизказано и свръх-разумно Бога Слово, Който прие плът и стана като нас.

Песен 3

Ирмос: Лъкът на силните изнемогна, а немощните се препасаха със сила, затова в Господа се утвърди моето сърце.

Припев: Света великомъченице Ирино, моли Бога за нас.

Почувствала и приела благодатта на Този, Който изля миро и изпълни с благоухание цялата вселена, ти въздигна ума си към Него, славна мъченице.

Имала си Бога за помощник и защитник в твоите подвизи, премъдра мъченице; затова приемайки венец, победила си мъчителя.

Ти си била непреклонен стълб на добродетелите, обител на благочестието, мъжеството и целомъдрието, всехвална мъченице.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Смъртта бе победена, когато се докосна до Родилия се от Теб, Всенепорочна Дево, затова Те наричаме начатък на безсмъртието.

Кондак, глас 4:

Преукрасена с красотите на девството, девице, в страданието си бе най-красива, Ирино, обагрена с твоите изтекли кърви, но потъпкала прелестта на безбожието; затова прие почестите на победата от ръката на твоя Създател.

Седален, глас 8:

Велик покой ти се даде, мъченице, когато ти се раздели с плътта след многото страдания, защото, радвайки се, Женихът те прие в небесата цялата в светлина, блестяща със страданията и те въведе радостна в божествения чертог.

Песен 4

Ирмос: Проповядвайки Твоето явяване и пришествие на земята, Христе Боже, пророкът с веселие зовеше: „Слава на Твоята сила, Господи!”

Припев: Света великомъченице Ирино, моли Бога за нас.

Христос, Който ти даде Своя мир и те видя, че служиш на мира, Ирино едноименна на ми-

ра, те изпълни с мъжествен разум и сила.

Превъзмогвайки с крепко усърдие женската немощ, преблажена мъченице, ти твърдо изобличи служителите на заблудата.

Проявявайки божествено търпение, ти потъпка дързостта на мъчителите, зовейки към своя Жених: слава на Твоята сила, Господи!

С непрестанни песнословия и молитви, богомъдра мъченице, ти възпя Владиката и като отиде при Него, съзерцаваш неизказаната слава.

Пресвета Богородице, спаси нас.

С радостни и весели гласове, Пречиста, ние, които заради тебе се спасихме викаме: Дево всепочитана, радвай се, всевъзпявана Богородице.

Песен 5

Ирмос: Просвети ни, Господи, и ни избави от мъглата на прегрешенията, Благий, като ни даруваш Твоя мир.

Припев: Света великомъченице Ирино, моли Бога за нас.

С мъжествен разум, славна мъченице, ти пред всички изповяда открито Христа Бога и с твърдо слово, страстотерпице, посрами противника - враг.

Пожелала си да последваш Христовите страдания и с гореща вяра си го сторила, подражавайки  в страданията на Владиката, пребогата с добродетели мъченице.

С твоята мъдрост и богословие, славна мъченице, ти приведе към Христа полкове от мъченици, които с истинни слова научи на тайните на вярата.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Като научихме тайната за Твоето зачатие и за неизказаната и божествена Твоя Рожба, сега ние благочестиво Те възпяваме с песни, всевъзпявана Богородице Дево.

Песен 6

Ирмос: Предизобразявайки тридневното Ти погребение, пророк Йона в утробата на кита, молейки се викна: избави ме от тлението, Иисусе, Царю на силите!

Припев: Света великомъченице Ирино, моли Бога за нас.

Ти поправи падението на прамайката ни Ева, страстотерпице, потъпквайки силата на врага и побеждавайки неговата гордост чрез божествената благодат.

Притежавайки сила на разума, Ирино, доблестно се съпротиви на мъчителя и се увенча с победен венец от Христа Бога.

В кървите на страданията, чиста мъченице, ти направи още по-прекрасна естествената твоя красота, предавайки се на доблестни подвизи, добра дево.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Боговидецът Мойсей разбра тайната на Твоето раждане, Пречиста Богородице, виждайки горящата, но неизгаряща къпина, Приснодево.

Песен 7

Ирмос: Някога във Вавилон отроците Авраамови потъпкаха пламъка на пещта и пеейки зовяха: „Боже на отците ни, благословен си!

Припев: Света великомъченице Ирино, моли Бога за нас.

Като предстоиш увенчана пред престола на твоя Владика, мъченице, запази тези, които с вяра викат: Боже на отците ни, благословен си!

Досточудна мъченице Ирино, ти се удостои да ликуваш в небесните селения, зовейки: Боже на отците ни, благословен си!

Искайки да съзерцаваш красотата на твоя Възлюбен, Ирино, ти претърпя болките от мъченията, зовейки: Боже на отците ни, благословен си!

Пресвета Богородице, спаси нас.

Като следваме словата на Твоите уста, Богомайко, ние с вяра Те облажаваме, викайки към Твоята Рожба: Боже на отците ни, благословен си!

Песен 8

Ирмос: Благочестивите отроци в пещта бяха спасени от Отрока на Богородица: тогава – предизобразяван, а сега – действителен; Той свиква цялата вселена да ти пее: „Всички твари, възпявайте Господа и Го превъзнасяйте във всички векове!”.

Припев: Света великомъченице Ирино, моли Бога за нас.

Ирино блажена, ти доблестно пострада и победи мъчителя, имайки непобедимо оръжие – силата на твоя Владика, Който ти съдействаше; затова си пеела: възпявайте Господа и Го превъзнасяйте во веки.

Наранена от юношеска любов ти тръгна след своя Жених, носейки на твоето тяло Неговите страдания и рани, мъченице, пеейки: възпявайте, твари, Господа и Го превъзнасяйте во веки.

С твоето търпение в мъките, Ирино увенчана, ти се надсмя над онези, които се надяваха на суетата и безбожието, преславна мъченице, и с вяра пееше: възпявайте, твари, Господа и Го превъзнасяйте во веки.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Вселявайки се в Твоята утроба, Богомайко, Божията Премъдрост си създаде храм разумен и одушевен и спаси света, който вика: възпявайте, твари, Господа и Го превъзнасяйте во веки.

Песен 9

Ирмос: Чрез недъга на непослушанието Ева проклятие донесе, а ти, Богородице Дево, чрез процъфтяването на Твоята утроба даде благословение за света; затова всички Тебе величаем.

Припев: Света великомъченице Ирино, моли Бога за нас.

Ликувайки около твоя Възлюбен във висините, добра девице, изпроси мир за тоя свят, Ирино, и прошка на греховете за тия, които с вяра почитат твоята светоносна и свещена памет.

Като мъченица и дева Христос те посели в чертога, където заедно с девиците и с войнствата на мъчениците се радваш, всехвална венценосна Ирино; затова всички тебе облажаваме.

Единственият Цар над всичко и Творец на правдата, отваряйки небесните врати, прие твоята непорочна душа, Ирино, едноименна на божествения мир, затова всички тебе облажаваме.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Като имаш пред твоя Син непосрамващо дръзновение, Пренепорочна Дево, помоли Го да изпрати мирно устроение на света и единомислие на всички църкви, та всички да Те величаем.