вторник, 1 май 2018 г.

Вечерня на Преполовение

Във вторник на 4-та седмица след Пасха, 
на Великата вечерня, на Господи воззвахъ, стихири на 6, глас 4.


Настъпи преполовението на дните, започващи от спасителното Възкресение и завършващи като печат с божествената Петдесетница; то сияе озарено със светлина от две страни, съединявайки двата празника и предвещава настъпването на славното Господне Възнесение. (2)

Чу Сион благовестието за Възкресението Христово и се развесели, а верните му синове се възрадваха, като го видяха; готвейки се да измият сквернотата на Христоубийството чрез Духа, те празнуват радостното преполовение на дните между Пасхата и Петдесетница. (2)

Приближи се изобилното изливане на божествения Дух върху всички, както е писано – настъпилото преполовение на времето след смъртта, погребението и възкресението на Христа проповядва даденото от Него вярно обещание на учениците, откриващо явяването на Утешителя. (2)

Слава, и ныне, глас 6: Събрахме се, за да възпеем тайнствата на Твоите чудеса, Христе, в преполовението на времето между празника на Твоето възкресение и пришествието на Светия Твой Дух; в тоя ден дарувай ни велика милост.

Стиховни стихири, самогласни, глас 1, от преп. Йоан Дамаскин:

Настана преполовението на дните на Петдесетницата, когато Христос разкри полека божествената Своя сила - разслабения укрепи със слово, вдигайки го от одъра и като извърши боголепни чудеса в сътвореното тяло, дари на човеците живот вечен и велика милост.

Стих: Помяни сонмъ Твой, егоже стяжaлъ еси испeрва.
В светилището дойде Ти, Премъдрост Божия, в преполовението на празника, поучавайки и изобличавайки непокорните иудеи, фарисеи и книжници, като им говореше с дръзновение така: „Жадният нека дойде при Мен и да пие, и няма да ожаднее вовеки; който вярва в Моята благост, от неговата утроба ще потекат реки от жива вода!”. О, каква благост и добросърдечие има у Тебе, Христе Боже наш, слава Тебе!

Стих: Богъ же Царъ нaшъ прeжде века, содела спасeние посреде земли.
Глас 2: Когато настъпи преполовението на празника, Иисус влезе в светилището и поучаваше непокорните иудеи, казвайки: „Жадният нека дойде при Мен и да пие жива и вечна вода, и няма да ожаднее вовеки; който вярва в Мене, от неговата утроба ще потекат реки и той ще има светлината на живота!”.

Слава, и ныне, глас 8: На преполовението на празника, когато Ти поучаваше, Спасителю, иудеите говореха: „Как Той знае писанията, без да се е учил?” - не разбирайки, че Ти Си Премъдростта, Която устрои света, слава Тебе!

Тропар, глaс 8: На преполовението на празника, жадуващата моя душа напой с водите на благочестието, защото на всички, Спасе, Си рекъл: „Жадният нека дойде при Мен и да пие!”. Изворе на нашия живот, Христе Боже, слава Тебе. 

Утреня - тук