сряда, 8 юли 2020 г.

20 юли / 2 август – Св. пророк Илия ТесвитецНа Великата вечерня, 1-и антифон на 1-ва катизма. На Господи, воззвахъ: стихири на 6, глас 1. Подобен: Небeсных чинов:
О, Милостиви Слове, Който с огнена колесница взе от земята Илия Тесвитеца: по неговите молитви спаси нас, които вярно Те славим и радостно извършваме неговата божествена и спасителна памет.
В труса  и тихия ветрец, благословен от Бога Илия, ти усети Божието пришествие, което някога те просвети: и седнал на колесница, теглена от четири коня, с удивление прекоси небето по чуден начин, боговдъхновени.
Разпален от божествена ревност, ти с нож закла скверните Ваалови жреци, с езика си запрети на небето да дава дъжд на земята, и чрез даряването на твоя кожух изпълни Елисей с двойна мяра на божествената благодат, о премъдри Илия.
Други стихири, глас 2, самогласни от архиепископ Йоан:
Два светилника осветиха вселената – всесветлият Илия и Елисей: единият с божествено слово прекрати дъжда от небето, изобличи царя и с огнена колесница се възнесе в небесата; а другият пък водите изцели и като прие в двойна мяра благодат, Йорданските струи раздели. И сега, ликувайки с ангелите, за нас се молят да се спасят нашите души.
Огнената колесница, която те възнесе в небесата като в трус, те дари с огнена благодат за чудеса, Илия Тесвитецо, и те направи нетленен, за да не видиш смърт, докато не проповядваш края на света на всички. Затова ела да ни преподадеш наставлението на твоите достойни дела.
Незалязващ светилниче на Църквата, разпалван с божествена ревност, пророче Илия, ти запрети на небето да дава дъжд, хранен от врана, изобличи царя, и изби жреците; огън свали от небето и умъртви двамата петдесетоначалници с хората им, нахрани вдовицата с елей и шепа брашно и възкреси сина й с молитва. Ти запали огън сред водата, премина през Йорданските струи пеша, с колесница огнена на небесата се възнесе и преподаде на Елисей двойна благодат. Моли се непрестанно Богу да се спасят нашите души.
Слава, глас 6. От Византиеца: Елате, събрания на православните, събрани заедно в почитаемия храм на богословесните пророци, с псалмопение да запеем мелодична песен на Христа нашия Бог, Който ги прослави; и с веселие радост да извикаме така: Радвай се, великоименит Илия, земен ангел и човек небесен; радвай се, всепочитани Елисее, който получи двойна благодат от Бога; радвайте се, горещи застъпници и помощници, лекари на душите и телата на христолюбивите човеци! Избавете от всяко вражеско нападение и зло обстоятелство тия, които вярно празнуват най-тържествено вашата памет.
И ныне, Богородичен догматик,глас 6Кой няма да Те нарече блажена, Пресвета Дево? И кой ли не ще възпее Твоето пречисто Детерождение? Защото Единородният Син, възсиял от Отца извън времето, Същият от Тебе, Чиста, произлезе и неизказано Се въплъти; бидейки Бог по естество, Той по естество стана човек заради нас, но не разделян в две лица, а познаван в две неслитни естества; моли Го, Чиста, Всеблажена, за помилването на нашите души.
Вход. Прокимен на деня и паримии.
На литията, стихири самогласни, глас 4:
О блажени пророче, ти бе причастник на нетленното единение с Бога, моя Спасител; разделяйки водите на Йордан, премина го по сухо и бе взет с огнена колесница на небето, оставяйки на Елисей двойна благодат. Затова те молим: макар да бе взет с тяло, духом не се разлъчвай от нас и винаги моли Христа да се спасят нашите души.
О божествени пророче, ти се прояви като светозарен облак, от който над всички верни се излива дъжда на божественото познание и богато напоява с виното на веселието тези, които с вяра прииждат в твоя най-божествен храм. Затова те молим, божествени пророче и Богосъзерцателю Илия, дай на нашите войски победи над враговете, а на душите ни – велика милост.
Ти покори плътта на своя подчинен на Бога ум, божествени Илия пророче, усърдно възхождайки нагоре като по стъпала в своето сърце. Затова изобличи неправедния цар, изрече запретителната отсъда на Божия гняв, с нож погуби скверните жреци като неправедни и  научи всички ясно да зоват: наистина има само един Бог - Този, Когото Илия проповядва.
Слава, глас 6: О, нечестиви царски повеления! О, пост, изпълнен с кръв и беззаконие! Защото Иезавел заповяда пост, та да извърши убийство, и веднага бе убит израилтянинът Навутей. И какво рече ти за това, пророче? „Тъй говори Господ: както неправедно уби мъж израилтянин, така ще се пролее и твоята кръв  и блудници ще се мият с нея!“ Но по молитвите на Твоя пророк и проповедник, Христе, избави душите ни от подобна нечовечност, като Човеколюбец.
И ныне, глас 6: Богородице, Ти си истинската Лоза, от която израсна за нас Плодът на живота; умоляваме Те да се застъпиш за нас, Владичице, заедно с апостолите и всички светии, за да бъдат помилвани душите ни.
Стиховни стихири, глас 8. Подобен: О, преславнаго чудесе:
Илия, предивният пророк, просветявайки ума си с божествени зари, целият се обожи и виждайки неправедния съд на нечестивия цар, възнегодува силно; затова чрез Божието възмездие той напрати върху му осъждане; също и немилостивата и алчна за злато царица предаде на Божия съд. Но по молитвите на Твоя пророк Илия, Христе, спаси всички нас като Милосърден.
Стих: Мойсей и Аарон са сред Неговите свещеници и Самуил – сред тия, които призовават името Му.
„Докога, Господи, пътят на нечестивите ще преуспява?“ – рече ти, пророче, – „Ти ги насади, но те се вкорениха и произведоха плод на беззаконие, наистина сами зле погинаха в своето безчестие; викат към Тебе, но Ти ги не чуваш. Защо ми показа безчестието на законопрестъпните съдии?“
Стих: Ти си йерей навеки, по чина Мелхиседеков.
О велики Илия, почитан сред пророците, с твоите молитви избавяй от беди, скърби и вражи нападения тия, които празнуват твоето почетно възхождане, та ние, Христовият народ, винаги да те почитаме и благославяме, най-славен пророче.
Слава, глас 6: Пророче, проповедниче Христов, ти никога не отстъпваш от престола на Божието величие и винаги ходатайстваш за всеки боледуващ; служейки във висините и навсякъде прославян, ти благославяш цялата вселена; затова проси очистване на нашите души.
И ныне, глас 6 Моят Творец и Избавител Христос Господ произлезе от Твоята утроба, о Пречиста, и в мен – човека Се облече и от древното проклятие освободи Адам; затова към Теб, Всечиста, като към Божия Майка и истинска Дева „радвай се” непрестанно зовем с ангелския поздрав: „Радвай се, Владичице, защита, покров, и спасение на нашите души!”.
Тропар, глас 4:
Ангелът в плът, основата на пророците, вторият Предтеча на пришествието Христово, славният Илия свише изпрати на Елисея благодат недъзи да премахва и прокажени да очиства; затова и за почитащите го източва изцеления.
Слава, и ныне, Богородичен, глас 4: От века скритото и непостижимо за ангелите тайнство, чрез Тебе, Богородице, се откри на живеещите на земята – Бог Се въплъти в неслитно съединение на двете естества и прие доброволно Кръст заради нас; така Той възкреси първосъздадения Адам и спаси от смърт нашите души.

На Утренята, на Богъ Господь: тропара два пъти, Слава, и ныне, Богородичния.
След първата катизма, седален, глас 1:
Взет на огнена колесница като на ветрени криле, божествени пророче, днес към небесата преславно възхождаш, оставяйки на Елисей свише твоя кожух и двойна благодат. (2)
Слава, и ныне, Богородичен: Всички, които прибягваме с любов към Твоята благост Те знаем като Майка Божия и наистина Дева след раждането, защото ние грешните Те имаме за наша Застъпница, придобихме Те за наше спасение в бедите, като единствена Всенепорочна.
След втората катизма, седален, глас 3:
Твоят божествен храм изобилно източва изцеления за всички, пророче пречудни; заедно с предивния Елисей молете Христа да изпрати на света мир, а на людете, които ви почитат - велика милост. (2)
Слава, и ныне, Богородичен: Накъде да прибегне с право всеки, който се спасява и към кое ли друго прибежище, което така да защитава нашите души, освен към Тебе, Богородице?
Полиелей. Величания:
Величаем те, свети славни пророче Божи Илия, и почитаме преславното ти възхождане с колесница огнена на Небесата.
Величаем те, славни пророче Илия, и почитаме твоето огнено възхождане на Небесата в плът.
Величаем те, пророче и предтечо на пришествието Господне, славни Илия, и почитаме твоето огнено възхождане на Небесата в плът.
Избран псалом. Седални след полиелея, глас 8:
Бидейки любител на Премъдростта, пророче всечестни, ти открито изобличи неправедния цар и го принуди да вика: „Наистина има само един Бог - Този, Който Илия проповядва!“. После продължи да укоряваш и Йезавел за нейното грабителство и златолюбие, пророче и Предтечо на пришествието Христово, великоименити Илия, моли Христа Бога да дари опрощение на греховете на тия, които с вяра славят твоето възхождане.
Слава, и ныне, Богородичен: Всички родове човешки Те наричаме Блажена понеже си Девица, единствена сред жените, която безсеменно роди Бога по плът; защото Огънят на Божеството се всели в Тебе и Ти с мляко откърми като младенец Твореца и Господа. Затова ангелският и човешкият род достойно славим пресвятото Твое раждане и единогласно Ти зовем: моли Христа Бога да даде прошка на съгрешенията на тия, които с вяра се покланят на Твоя пресвят Плод.
Степенни, 1-ви антифон 4-ти гласа.
Прокимен, глас 4: Ти Си йерей навеки, по чина Мелхиседеков. Стих: Рече Господ на моя Господ: седни от дясната Ми страна, докле туря враговете Ти в подножието на нозете Ти.
Всякое дыхание: Евангелие от Лука, зачало 14. След 50-ти псалом стихира, глас 4:
С огнена колесница бе взет на облаците и се пресели в земята на светлината, о Тесвитецо Илия, предавайки скверните жреци на посрамване. Ти, който затвори небето с дума, пак така развържи и нашите съгрешения към Господа чрез твоите молитви и спаси душите ни.
Молебният канон на Богородица, глас 8: Воду прошед… И на пророка два канона: първият на глас 2, вторият - творение на йером. Пахомий, с акростих в оригинала: Пея похвала на великия Илия. Глас 8.
Катавасия: Отверзу уста моя:
Песен 1
Ирмос: Нека възпеем с победна песен Господа, Който някога в морето преведе народа и в него потопи фараона с цялото му войнство, защото Се прослави.
Припев: Свети пророче Илия, моли Бога за нас.
Като желаем да видим огнената чудотворна сила на Илия, огнезрачния му и пречестен език, силата на неговия дух, ние се събрахме както подобава.
Отвори нашите уста, премахни немотата и неспособния ни език, Богоносче, чрез действието на Духа, което е у тебе и просвети ни, за да възпеем твоите чудеса.
Слава: Даваш свръх-природни сили на тия, които се подчиняват на Твоите свети повеления, о Слове, и им покоряваш дъждовните потоци чрез Духа, утвърждавайки словата им.
И ныне: Възпяваме с победна песен Господа, Който Се роди от Девата и обнови света и Който заради Нея ни дари божествения живот, защото Се прослави.
Ирмос: Като мина през морето като по суша и избягна египетското зло израилтянинът викаше: „Да възпеем нашия Избавител и Бог!”.
Припев: Свети пророче Илия, моли Бога за нас.
Ти се яви като струнен инструмент, удрян от божествено перце, пророче пречудни, възпявайки Всезнаещия Бог, Който въздава праведно възмездие на всички според делата им.
Като не търпеше лъжата, пророче чудни, ти изобличи неправедния цар за неговото беззаконие; затова и наложи върху него осъждането на Божия съд, изпълнен с гняв.
Пророче и Предтече на благодатта, божествени Илия, изобличавайки нечестивия цар Ахав като законопрестъпник, ти погуби и скверните жреци като  неблагочестиви.
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.
Нека се потрудим да възпеем достойно в песни Майката Христова, верни, като родила Спасителя на всички, Който е Господар над живота и смъртта.
Песен 3
Ирмос: Ти ме утвърди върху Камъка на вярата и устата ми се укрепи срещу моите врагове, защото духът ми се весели, когато пея: няма друг, толкова Свят като нашия Бог и няма по-праведен от Тебе, Господи.
Припев: Свети пророче Илия, моли Бога за нас.
Този, Който сам насища всяко живо същество със Своето благоволение, чрез враната ти устрои угощение като на избран гост, пророче. Нему всички зовем: Ти Си наш Бог и няма по-свят от Тебе, Господи.
Ти, който запрети на дъждоносните облаци да дават дъжд, напрáви така, че малкият остатък храна на Сарептската вдовица непрестанно да се умножава; и зовеше: няма по-свят от Тебе, Господи!
Слава: Да бъде слава на Благодетеля и Пазителя Бога, Който изхрани вдовицата и пророка по Своя неизказан промисъл. Нему всички зовем: Ти Си наш Бог, и няма по-свят от Тебе, Господи.
И ныне: Ти единствена, превъзхождайки всички люде от миналите векове, се сподоби с велико нещо, надвишаващо човешката природа; защото прие в утробата си Бога, Когото и цялото творение не може да вмести и Той Се въплъти от Тебе. Затова всички Те почитаме като Богородица.
Ирмос: Творче на небесния свод, Господи и Създателю на Църквата, Ти, Който Си край на желанията, опора на верните, утвърди ме в Твоята любов, единствен Човеколюбче.
Припев: Свети пророче Илия, моли Бога за нас.
Милостиво, пророче, наказваш и милваш всички, които с вяра прибягват в твоя храм и молбите им към теб за помощ не остават напразни.
Нечестивия цар Ахав ти изобличи, божествени пророче, и като престъпник на закона го осъди с Божия съд.
Безсрамната царица Иезавел искаше да те убие, божествени пророче, защото ти заслужено произнесе смъртна присъда над нейните несвети свещеници.
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.
Възпяваме Те като Дворец на свещената слава и духовна Трапеза, която прие Христа, Хляба на Живота, Пречиста Владичице.
Седален, глас 8. Подобен: Прему́дрости:
О, верни, нека с песни да възхвалим Тесвитеца Илия, извора на чудеса, украшението на пророците, защото макар и все още неумрял по плът, той като смъртен ни увери във възкресението на мъртвите. Затова, имайки дръзновение към Бога, дава изцеления на тия, които просят с вяра и се моли усърдно на Христа да дари опрощение на греховете на всички, които с любов празнуват неговата свята памет.
Слава, и ныне, Богородичен: Оплитани от примките на видими и невидими врагове и връхлитани от бурите на безбройните ни съгрешения, прибягваме към пристанището на Твоята благост, о Пречиста,  имайки Те като гореща Застъпница и Покровителка. Затова моли усърдно Въплътилия Се безсеменно от Тебе, за всичките Твои раби, които непрестанно отправят към Тебе молби, Богородице Пречиста, да дари опрощение на греховете им задето достойно възпяват Твоята слава.
Песен 4
Ирмос: Чух, Господи, тайната на Твоя промисъл и Те прославих, Човеколюбче.
Припев: Свети пророче Илия, моли Бога за нас.
Ти се  прояви като изкоренител на злините и като насадител на добродетелите, пророче мъдри, затова те възхваляваме.
Със слова те укоряваше вдовицата, която те нахрани, за смъртта на нейния син, пророче, и те принуди да го възкресиш.
Как се разпали с божествен огън и ревност, о пророче, и изобличи царя, вършещ беззакония!
Слава: Ти  ясно показа славата на Троицата с трикратното си вдъхване и върна живо детето на майка му.
И ныне: О Пречиста, заченала безсеменно Бога, умоляваме Те непрестанно да се молиш за Своите раби.
Ирмос: Чух за Тебе, Господи, и се уплаших, защото Твоят промисъл е неизказан - бидейки вечносъществуващ Бог, Ти се въплъти, произлизайки от Девата. Затова Ти пея: слава на Твоето снизхождане, Христе, слава на Твоята сила.
Припев: Свети пророче Илия, моли Бога за нас.
Увенча те Господ за пророк, премъдри, давайки ти благодат да предсказваш бъдещите неща като настоящи. Затова, виждайки сбъдването на твоите слова, винаги те облажаваме с похвали, като истински пророк.
Понеже душата на Твоя пророк бе твърде украсена със смиреномъдрие, Христе Боже, затова разпалван с ревност по-гореща и от огън, той погуби скверните свещеници.
Твоят свят лик отразява като огледало лицето на Христа, пред Когото предстоиш, пречудни пророче; оттам милостиво ни посещавай, та всички да те облажаваме като пророк с похвали.
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.
Като  Те придобихме за наша надежда и утвърждение, и нерушима стена на спасението, Всевъзпявана, ние  се избавяме от всякакви злини.
Песен 5
Ирмос: Подателю на светлината и Творче на вековете, Господи, настави ни в светлината на Твоите повеления, защото освен Тебе, друг Бог не знаем.
Припев: Свети пророче Илия, моли Бога за нас.
Законът на твоите отци те показа като истински молитвеник, о Илия, и като чудотворец, който променя естеството на стихиите и така залятата с води праведна жертва изгори.
Свещенодействайки чрез словото на благодатта, о Илия, разпален от огъня на божествената ревност ти закла с твоите невинни ръце скверните жреци.
Слава: Като служител на истината, ти напълно посрами пророците на ненавистната сквернота, преподобни и всеблажени Илия, ясно разкривайки силата на Троицата.
И ныне: Към Тебе, Която роди Христа, Създателя на всичко, викаме: радвай се, о Чиста, радвай се Ти, Която ни даде Светлината, радвай се Ти, Която вмести Невместимия Бог.
Ирмос: Защо отхвърли ме от Твоето лице, о Светлина неугасима, и мен окаяния покри ме чуждата тъма? Но моля Те, обърни ме и насочи към светлината на Твоите заповеди моите пътища.
Припев: Свети пророче Илия, моли Бога за нас.
О пророче Илия, явен от незалязващия блясък на божествената благодат и усърдно придобил най-божествен ум, ти подтикваш към песнопения благочестивите.
Кой не ще се удиви на твоята божествена ревност, всепочитани пророче? И кой не ще възпее Христа, дарил те с толкова голяма сила?
От Бога ти бе украсен с пророчество, пречудни пророче Илия, и така изцяло съединен с Бога ти изобличи измамата и приведе израилтяните към богопознание.
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.
Богородице, Която роди незалязващото Слънце, просвети мен, който цял съм помрачен от моите страсти и ме изпълни с божествената светлина.
Песен 6
Ирмос: Погълна ме бездната на съгрешенията, Господи,  Господи, но като пророк Йона изведи от тлението моя живот.
Припев: Свети пророче Илия, моли Бога за нас.
Стълб на благочестието и чистия живот, насадител на благочестието и подражател на ангелите бил си, пречудни богоносецо Илия.
Гневът на жената – убийца на пророци, уплаши теб, който имаше властта да свързваш и развързваш дъждовните потоци и те принуди да побегнеш, о пречудни Илия.
Прекланяйки колена, ти издигна възвисеното око на своя ум нагоре и с изрядната си молитва отвори небесата, напоявайки с пороен дъжд земните бразди.
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.
Синайската къпина, която макар погълната от огън не изгаряше, Те предизобрази като Приснодева и Майка, о всевъзпявана Богородице Мария.
Ирмос: Очисти ме, Спасе, защото много са беззаконията ми и изведи ме от дълбината на злините, моля Те, защото към Тебе викнах и Ти ме чу, Боже на моето спасение.
Припев: Свети пророче Илия, моли Бога за нас.
Молебна песен принеси на Бога, всепочитани пророче, за всички, които се събират в твоя божествен храм, та винаги да те почитаме като велик застъпник.
Човешкият ум не стига, за да се възхвали достойно твоя живот, пророче, защото съзерцавайки Христовото Преображение, ти бе възвеличен и над ликовете на ангелските духове.
Слава: Този, Който ни се яви като Господ и Творец на всичко, според твоето пророчество, блажени Илия, всички люде призовава към познание на Себе Си, защото е Човеколюбец.
И ныне: О Мария, най-чист съсъд на девството, очисти моя ум от помрачението на страстите и изпълни с благодат и правда моето сърце, Всенепорочна.
Кондак, глас 2:
Пророче и провидче на великите дела на нашия Бог, великоименити Илия, който с гласа си възпря дъждоносните облаци, моли за нас едничкия Човеколюбец.
Икос: Виждайки голямото беззаконие на човеците и великото Божие човеколюбие, пророк Илия се смути и разгневи, и безмилостни слова отправи към Милостивия, викайки високо: „Прогневи Се срещу тия, които Те отричат, о праведни Съдия!“. Но съвсем не можа да накара милостта на Благия да измъчва отхвърлящите Го, защото едничкият Човеколюбец винаги очаква покаянието на всички.
Песен 7
Ирмос: Горящата къпина в планината и оросената халдейска пещ ясно Те предизобрази, Богоневесто, защото Ти неопално прие в Твоята веществена утроба божественият, нетварен Огън; затова на Родилия Се от Тебе пеем: благословен Си, Боже на нашите отци.
Припев: Свети пророче Илия, моли Бога за нас.
Преславно облечен в божествена страховита сила, ти предприе дълъг път, хапвайки храна, която те насити за 40 дни. Затова на Хорив изрече: благословен е Бог на нашите отци.
Лъхът от тихия ветрец ти яви Господа, Илия, ревнителю на Бога всемогъщи, а не бурният вятър, нито земетръсът, нито страшният огън. Затова си пял на кроткия Иисус: благословен си, Боже на нашите отци.
Подобно на великия Мойсей ти се удостои с богоявления и пророчество, о пречудни Илия, помазвайки с Духа пророци и царе. И ставайки зрител на Христовата слава на Тавор, си пял: благословен си, Боже на нашите отци.
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.
В последното време Ти роди по плът безсеменно и свръхестествено Безначалния и Предвечен Господ, Който е Синът, Премъдростта и Силата на Отца, Пречиста, за обнова на смъртните човеци. Затова на Родилия Се от Теб зовем: благословен Си, Боже на нашите отци.
Ирмос: Дошлите някога от Иудея във Вавилон момци чрез вярата в Светата Троица потъпкаха пламъка на пещта, като пееха: благословен Си, Боже на нашите отци!
Припев: Свети пророче Илия, моли Бога за нас.
Ти изгори с огън от небето като недостойни людете Израилеви, които дойдоха при теб с петдесетоначалника, о божествени Илия.
Ти бе божествен пророк, осиян достойно с боговидения, всепочитани Илия, и веднага прекрати жертвите принасяни на Ваал.
Наистина заслужено смъртоносната отрова се изля чрез Божия съд и ръката на пророка върху скверните свещеници, които неправедно ядяха от трапезата на Йезавел.
Слава: Доколкото Пресветият Дух ти даде дар на пророчество, всепочитани пророче Илия, ти предсказа пришествието на Сина Божи и не съгреши, всеблажени. На Него пеем: благословен Си, Боже на нашите отци.
И ныне: Майко Божия, спаси мен обгърнатия от бездната на съгрешенията и избави ме от всичката злоба на врага, та спасяван да възвеличавам Твоето застъпничество.
Песен 8
Ирмос: Непрестанно разпалваният неумолим огън отстъпи в страх пред благочестивите юноши, чисти по душа и тяло, и докато пламъкът отслабваше те пееха вечната песен: всички творения, възпявайте Господа и Го превъзнасяйте во веки.
Припев: Свети пророче Илия, моли Бога за нас.
Ахав справедливо беше сполетян от разорение на своя дом, което според изобличението на пророка бе страшно възмездие за скверното убийство; а Тесвитецът с огнен ум възпяваше Подателя на живота:  всички творения, възпявайте Господа и Го превъзнасяйте во веки.
По твоето слово огън от небето на два пъти изгори петдесетниците с техните отряди, о Илия, и с това показа, че си избран служител Божи; защото на Този, Който владее вечния живот боголепно си запял: всички творения, възпявайте Господа и Го превъзнасяйте во веки.
На Тавор Христос те показа като посветен в тайнството на Неговото божествено въплъщение, понеже ти бе насадител на чистотата и пребожествен израстък на девството, явявайки ти Своята плът в непостижимата светлина на Божеството, а ти зовеше: всички творения, възпявайте Господа и Го превъзнасяйте во веки.
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.
Пребогата бе утробата на Божията Майка, защото приемайки в себе си Словото по плът, Което придоби човешки образ, съобразен на Своята Ипостас, тя се яви като град Божи, в който Всевишният благоволи да обитава. Затова на Него пеем: всички творения, възпявайте Господа и Го превъзнасяйте во веки.
Ирмос: Небесния Цар, Когото възпяват ангелските войнства, хвалете и превъзнасяйте във всички векове.
Припев: Свети пророче Илия, моли Бога за нас.
Този, Който като Бог знае всичко, повери на теб като на верен, о Илия, познание за бъдещите неща, които имат да се случат и ти показа далечното като близко.
Като укрепи ума си с благочестиво дръзновение, блажени пророче, ти предсказа далечните неща като близки, всепочитан прорицателю.
Слава: Очистил своя ум от всяка сквернота, божествени пророче, ти целият се освети и насочваш всички към божествената Светлина.
И ныне: Словото, Което неизказано роди, Богородителко пречиста, моли за нас, които с вяра Те почитаме.
Богородицу и Матер света… Честнейшую…
Песен 9
Ирмос: Величаем Те, благословена и пречиста Богородице, Която чрез Твоята девическа утроба неизказано въплъти Бога, Светилника, възсиял преди слънцето и дошъл при нас в плът.
Припев: Свети пророче Илия, моли Бога за нас.
Като извървя земния си път без да угажда на човеци и премина Йорданските струи с кожуха си по чуден начин, Тесвитецът Илия  - този въздушен колесничар, извърши странно и прекосяващо небето пътуване чрез Светия Дух.
Тесвитецът, разпален от ревността по благочестието, се взима на огневидна колесница и от нея хвърля своя кожух, а облечен в него Елисей приема божествената благодат, която не можеше да се укрие.
Тесвитецът Илия и Боговидецът Мойсей съзерцаваха в откровение на Тавор това, що око не е виждало и ухо не е чувало и на човеците на ум не е идвало – Всемогъщия Господ, възприел човешка плът.
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.
Като Отменителка на страшното древно осъждане, което бе за наказание на нашата прамайка,  и като Помирителка завинаги на нашия род с Бога и Божи Мост към нас, Богородице, Те величаем.
Ирмос: Ние, спасените чрез Тебе, Дево чиста, признаваме Те, че наистина си Богородица, като Те величаем с безплътните ликове.
Припев: Свети пророче Илия, моли Бога за нас.
На земята ти бе знаен като ангел, божествени пророче, а на небесата – като човек Божи, защото Сам Господ каза: о, Илия, понеже си човек суров и строг, и не можеш да търпиш съгрешаващия Израил, ела при Мене горе, та да сляза долу Аз.
На земята ти живя като безплътен ангел, божествени пророче, а сега възнасян в небесата, към ангелските ликове се причисляваш; свише наглеждай и нас, които те възпяваме, блажени.
Слава: Ти бе обожен от невеществената светлина на Живоначалната Троица, пророче Илия, затова всички те приемаме за молитвеник пред Бога за света, блажени.
И ныне: Носиш на обятията си Бога, Който носи всичко, и храниш Хранителя, Който се уподоби на нас, Пречиста; моли Го да даде на Твоите люде избавление от всички потисници.
Последна катавасия: Всяк земнородний…
Светилен, подобен: Свете неизменный:
Светлината, която те яви колесничар на огнена колесница с четири коня, прекосяващ небесата, о Илия, не те погълна, защото с твоя огнен език ти свали от небето огън и го потуши с проливен дъжд.
Слава: На небесните кръгове ти бе възнесен с огнена колесница, а сега като приближен на Светлината дари с духовна светлина нас, които с вяра празнуваме твоята свята памет.
И ныне: Ти бе причина за благата дадени от Бога на света, Богородице, но и сега моли Милостивия Бог за спасението на всички.
Хвалитни стихири на 6, глас 8. Подобен: Что тя наречем:
Щом се съедини с Бога чрез твоя чист и добродетелен живот, пророче чудни, ти над творението придоби духовна власт и по своя воля затвори дверите на дъжда, свали огън свише и погуби враговете; моли да се спасят нашите души.
Разпалван от ревност по Господа ти открито изобличи беззаконните царе и изби безсрамните свещеници, запалвайки огън във водата, преблажени; ти стана и източник на храна, непроизведена от човешка ръка и раздели Йорданските води с твоя кожух. Моли да се спасят нашите души.
Когато показа на земята живот наистина небесен, обогатен от ипостасния Живот в тебе,  о пророче, ти възкреси с вдъхването си мъртвото момче и много години оставаш безсмъртен като седна на огнената колесница и се възнесе във висините; моли да се спасят нашите души.
Други стихири, глас 1, самогласни. От Герман:
Днес бе взет на небесата ревнителя Илия, победителя на страстите, посветения в тайните проповедник на всемирното спасение. О, скъпоценна слава, с която се удостои шестващия по небето пророк! О, прекрасно украшение на пророците! Защото, ето, със своите изобличения той се яви като ангел в плът и човек небесен. Като го възхваляваме, нека кажем: помогни ни, премъдри, в деня на Съда.
Нека всички да възхвалим с духовни песни Христовите пророци, защото Тесвитецът Илия шества по небето и чрез неговия кожух Елисей прие двойна благодат от Бога; и като станаха ярки светилници на вселената, те се молят непрестанно за нашите души.
О, верни, нека като Давид да почетем с песни Господния пророк Тесвитеца Илия, пресветлия ревнител, защото ето, със слово той затвори небето като със завеса и превърна плодовитата земя в неплодна. О, преславно чудо! Земен човек не позволи на небето да пролива дъжд! О, чудо! Тленен човек се облече в нетление и на небесата се възнесе с огнена колесница; със своя кожух дари на Елисей двойна благодат, царя изобличи и непокорния народ порази с глад; посрами безсрамните свещеници и възкреси с дума сина на вдовицата. По неговите молби, Христе Боже наш, запази в мир отечеството ни и дай ни победи над враговете.
Слава, глас 8: Първовърховните сред пророците и всесветлите светилници на вселената Илия и Елисей да почетем с песни, верни, и към Христа радостно да викнем: Добросърдечни Господи, по молбите на Твоите пророци дай на Твоите люде опрощение на греховете и велика милост.
И ныне, глас 8: Владичице, приеми молитвите на Твоите раби и избави ни от всяка нужда и печал.
Велико славословие.
На литургията, на блаженствата – 3-та песен от първия канон и 6-та песен от втория.
На Апостола:
Прокимен, глас 4: Ти Си йерей навеки, по чина Мелхиседеков. Стих: Рече Господ на моя Господ: седни от дясната Ми страна, докле туря враговете Ти в подножието на нозете Ти.
Алилуя, глас 4: Мойсей и Аарон са сред Неговите свещеници и Самуил – сред тия, които призовават името Му.