събота, 8 юли 2017 г.

26 юни / 9 юли - Служба на преподобния наш отец Давид Солунски

На Господи воззвахъ, стихири на глас 8:
Отче Давиде, всеблажени, като просвети изцяло ума си с въздържанието, ти се устреми към Първопричината на благата – Бога, и стана световиден стълб, просвещаващ с благолепен разум, слова и чудеса всички, които идват при тебе. Затова те почитаме и облажаваме.
Като сладкопойна птичка ти сви гнездо под шатра в клоните на дървото, отче, мръзнещ в студ и от зной изгарян, но така възприе златните криле на безстрастието и съвършенството; и литнал към небесните висоти винаги се моли за нас, които те възхваляваме.
С въглена на божественото безстрастие ти угаси плътските страсти и не се изгори от въглените, които държа в ръце пред царя, преподобни отче, който се удиви на твоята святост. Затова велико застъпничество ти бе дадено от Бога и чрез Неговата благодат те придобихме като боговдъхновен молитвеник, блажени.
Слава, глас 6: Преподобни отче, по цялата земя се разчу за твоите подвизи; и като получи награда за трудовете си на небесата, ти погуби демонските пълчища и достигна ангелските чинове, на чиито живот безпорочно подражава. Като имаш дръзновение пред Христа Бога, изпроси мир за нашите души.
На стиховните:
Слава, глас 8: Почитаме те като наставник на монашеските множества, отче наш Давиде, защото по твоите стъпки се научихме да ходим по правите пътеки. Блажен си, рабе на Христа, изобличител на демонската сила, на ангелите събеседник и на преподобните и праведните съпричастник. Заедно с тях моли се на Господа да помилва нашите души.     
Тропар, глас 8:
В тебе, отче, точно се запази това, което в нас е по Божий образ, защото като прие своя кръст ти тръгна след Христа и с делата си показа как да пренебрегваме плътта като преходна, а да се грижим за душата, като творение безсмъртно. Затова, преподобни Давиде, с ангелите се радва твоят дух.
Канон на утренята
Песен 1
Припев: Преподобни отче Давиде, моли Бога за нас.
Събрани днес почитаме с песни твоята светоносна и божествена памет, преподобни Давиде преблажени, защото те познахме като наследник на светлината на божествения Дух.
Като умъртви земните си членове ти придоби, отче, в сърцето си Живота – Христа, Който унищожи силата на дявола – човекоубиец.
Подчинявайки се на Господнята повеля, преподобни, ти взе на рамо своя кръст и тръгна след Христа, унизявайки гордостта на лъстивия чрез своето смирение.
Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.
Ти се украси с красотата на добродетелите, Дево, и роди прекрасния Христос, Който украси човеците с прекрасните красоти на Божеството, Приснодево.
Песен 3
Припев: Преподобни отче Давиде, моли Бога за нас.
Ти пренебрегна телесната красота и възприе зарите на божествения Дух; облечен в сияйните лъчи на безстрастието ти придоби дара на изцеление, отче едноименен на пророка.
Като последва живота на светиите ти целия се освети с божествени дела. Затова освети невидимо тия, които с вяра празнуват твоето тържество, богоносни отче всеблажени.
С молитви, бдения и подвизи ти уби у себе си телесните сласти, отче, и наистина умрял за тоя свят се представи в Господа. Така ние, които с обич те почитаме, те придобихме като непрестанен закрилник.
Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.
Ти стана по-почитана от ангелите, понеже роди техния създател, Дево; затова Те моля, Чиста: освети ума ми, просвети сърцето ми, прогонвайки облака на страстите.
Седални, глас 8:
Като подчини плътските страсти на душата чрез въздържанието, мъдри отче, ти се яви като ангел в плът, блажени; и разпъна шатра на дървото, за да се подслониш там като сладкопойна птичка, впервайки ума си към небето. И така обогатен с чудеса, премина при Господа, Когото възлюби от детинство. Давиде преславни, моли Христа Бога да дари опрощение на греховете на тия, които те почитат.
Слава, и ныне, Богородичен:  Като се оплетох в изкушенията, причинени ми от видими и невидими врагове, вълнувам се от бурята на моите съгрешения, но прибягвам към пристана на Твоята благост и горещото Ти застъпничество, Чиста Дево, като към мой истински покров. Затова, Богородице Пречиста, моли усърдно Този, Който Се въплъти безсеменно от Тебе, за всички Твои раби, призоваващи Те непрестанно, да им дари опрощение на греховете, задето достойно възпяват Твоята слава.
Песен 4
Припев: Преподобни отче Давиде, моли Бога за нас.
Като послуша животочните слова на Духа, ти остави соленото море на тоя живот и с капки сълзи пресуши потоците на страстите.
Бидейки изпълнен с разум и с благодат, отче Давиде, ти потърси в безмълвието Благодетеля на всички и придоби Неговата светлина.
Твоят живот разкри истинската красота на естеството и чрез съдействието на Духа ти избавяше човеците от страшните беди, преподобни.
Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.
Възпяваме Те, всевъзпявана Богородице, родила неизказано всевъзпявания Бог и надминала несравнимо красотата на ангелските ликове.
Песен 5
Припев: Преподобни отче Давиде, моли Бога за нас.
Ти обърна своя взор и мисли към Тоя, Който простря ръцете Си на Кръста, отче, и под бадемовото дърво търпеливо понесе зной и студ.
Ти целият се яви в мълниевидна светлина, преподобни Давиде, държейки в дланите си огън, чрез който покади царя с чудно кадило, всеблажени.
Сега не смътно и не донейде, а лице в лице съзерцаваш божествената красота, преподобни и всеблажени отче.
Ти стана прекрасен грозд на божествената лоза, Давиде преподобни, от която тече вино на умиление за поробените от пиянството на страстите.
Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.
Насочи моя живот и духовни стремления, Богородице, към божествената воля на Тоя, Който чрез Теб дойде неизказано при нас.
Песен 6
Припев: Преподобни отче Давиде, моли Бога за нас.
Ти стана храм на божествения Дух, преподобни Давиде, затваряйки се в малката колиба, където в теснота бе постоянно устремен към благодатния простор.
Пред Господния закон ти преклони своята душа, отче, и бе изпълнен със светлина, като приемник на духовни дарования.
Наистина твоят живот, богоносни отче, бе украсен с чуден край, затова с вяра те възпяваме.
Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.
От твоите пречисти кърви свръхестествено се изтъка плътта на Тоя, Който сътвори човека, Богородице, затова достойно Те възпяваме.
Кондак: Принасяйки плода на добродетелите ти се яви като вечно разцъфнала градина и като сладкопойна птица в клоните на бадемовото дърво, посявайки в сърцето си Дървото на Живота – Господа, чрез Когото и нас обливаш с благодат; непрестанно се моли за нас, Давиде всеблажени.
Икос: Пещта на моите сласти разпалва в мен вечния пламък, преподобни Давиде, но угаси го с твоите молитви и обилни сълзи. Запали въглените на любовта, които някога държеше в ръце, принасяйки благоуханна жертва на моя Създател, за удивление на царя; затова с песен те възпявам, светоносни Давиде всеблажени.
Песен 7
Припев: Преподобни отче Давиде, моли Бога за нас.
Ти неотклонно пребиваваше въздигнат на дървото, което често напояваше с обилните си сълзи, преподобни, непрестанно пеейки: „Боже, благословен Си!”
Всичкото си желание ти насочи към Бога и цялото си сърце направи обител на божествените дарования, богоносни, възпявайки: „Боже, благословен Си!”
Като те видя сияещ в светлина и държащ въглените в ръце, отче, царят удивен се поклони в твоите нозе.
Резултат с изображение за David of Thessalonica
Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.
Отмени се човешкото проклятие чрез твоето детерождение, единствена Всеблагословена, затова те славословим като благодатна во веки.
Песен 8
Припев: Преподобни отче Давиде, моли Бога за нас.
Чрез своя живот ти стана като просвещаващо утро за намиращите се в тъмнина, блажени, озарявайки със светлината на разума всички, които с любов те почитат и превъзнасят Христа във всички векове.
Ти бе праведен, смирен и кротък, ставайки наистина съ-образен на едноименния ти Давид, затова заедно с него, отче, наследи земята на кротките за вечни векове.
Ти стана богоозарен стълб за монашестващите, Давиде блажени, и втори божествен пророк, предсказвайки бъдещите явявания на божествения Дух.
Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.
Възпяваме Те като Йаковова красота, която Бог възлюби и избра, о Дево, и като единствена благословена във всички векове.
Песен 9
Припев: Преподобни отче Давиде, моли Бога за нас.
Събрани днес, нека да празнуваме, верни, свещеното тържество на светия отец, който възсия със въздържание и освети целия си живот с божественото съвършенство.
Ти се посади като дърво до водни потоци, преподобни, принасяйки многобройните плодове на своите добродетели, отче, и сви като орел гнездо в клоните на бадемово дърво, за да впериш в небесата своя ум.
Като видя пророчески своя изхóд, Давиде премъдри, ти го предвъзвести на людете, изправени пред царствения силен гняв.
Твоята свята памет днес освещава нас, които с вяра я празнуваме, преподобни Давиде, защото ти свято поживя и след смъртта завинаги се радваш със светиите.
Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.
Йезекиил Те съзря като светоносна двер, през която премина истинската Светлина – Христос нашият Бог; усърдно Го моли, Пречиста, да отвори за мен дверите на покаянието.
Ексапостиларии:
Ти избяга от светското веселие като от сквернота и борейки плътта с пост, обнови силите на своята душа, преподобни, обогатявайки се с небесна слава, о преславни. Затова не преставай да се молиш на Господа за нас.
Слава и ныне: Ние – спасените чрез Теб, Те изповядваме за истинска Богородица, Владичице, защото Ти роди неизказано Господа, Който чрез Кръста разруши смъртта и призова към себе си съборите на преподобните, с които заедно Те възхваляваме, Девице.