четвъртък, 29 октомври 2020 г.

19 октомври/1-ви ноември - Пренасяне мощите на преподобния и богоносен наш отец Йоан, пустиножител Рилски, чудотворец от Рилския манастир в Средец

 На Великата вечерня, на Господи воззвахъ, 8 стихири, глас 1, подобен: Небесныхъ чиновъ 

Елате, всички верни, да възхвалим светлия образец, просиял в постничество, възпитаника на пустинята, Рилския светилник, и да викнем така: „Радвай се, велика славо, явила се в наши дни, Йоане преблажени!“. (2)

Като възложи всичкото си упование на твоя Творец и Бог, сам отиде при своя Владика, Който като отвори недрата Си те откърми с млякото на насищащите душата писания и те направи наследник на Царството Небесно, почитан от всички верни, Йоане преблажени.

Радваш се, виждайки завършека на своите трудове, защото придоби райските красоти дето око не е виждало и ухо не е чувало като прекрасна награда за своите подвизи; а кивота с твоето нетленно тяло излива благодат на земята, Йоане преблажени.

Други стихири, глас 4, подобен: Свыше званный

Когато желанието ти по Бога се разпали, ти се просвети със зарите на Духа и научи душата си да желае истински и най-силно Неговата любов; тогава, превъзмогвайки плът и кръв ти напусна света и чрез различни въздържания и безмълвие се съедини с Него. Затова изпълни се с благата, за които просеше и възсия като звезда, озарявайки душите ни, Йоане.  

Като прекърши лукавите стрели на бесовете с Божествената благодат, ти на всички изясни техните капани чрез твоите поучения, и просветен от сиянието на Духа стана за монасите богоозарен светилник и първо украшение на Рилската пустиня, а за болните - опитен и безвъзмезден лекар и най-прекрасен пример за добродетелен живот, Йоане. 

Със светли целебни зари ти преславно просвещаваш земята, като прогонваш дълбоката тъма на недъзите. Затова те знаем като второ слънце, опора на иноците, наставник на спасяващите се чрез Божествения Дух. И сега, като извършваме твоята светла и спасителна памет, чрез теб приемаме опрощение на прегрешенията, Йоане.

Глас 8: Украсявайки се с очистен разум и като просвети душата си с божествените заповеди, ти пренебрегна тленните и мимолетните неща и остави земното, а сам пожела да заживееш в пустинята, Йоане преблажени, възлюбвайки повече от всичко Христа, Когото моли да спаси душите ни като милосърден.

Слава, глас 8: Ти пожела всичко, що „Бог е приготвил за онези, които Го обичат и което око не е виждало, ухо не е чувало и човеку на ум не е идвало“, боговдъхновени Йоане. Като намрази светската суета, ти прибягна единствено към Бога и от Неговата благодат вечно се насищаш; затова моли Го усърдно да се спасят нашите души. 

И ныне, Богородичен догматик, глас 8: Царят Небесен от човеколюбие на земята Се яви и сред човеците живя, защото като прие от чистата Дева плът и произлезе от нея с тази плът, Той пребъдва единствен Син двойствен по природи, но не и по лица; затова проповядвайки Го като наистина съвършен Бог и съвършен Човек, ние изповядваме Христа за наш Бог; Майко непознала брак, моли Го да бъдат помилвани душите ни.

Вход. Прокимен на деня и паримии на преподобния.

Стихири на литията, самогласни, глас 2:

Като събра докато беше на земята плодовете на въздържанието и потуши всички страстни помисли чрез потоците на твоите сълзи, преподобне отче Йоане, твоят богоугоден живот стана за всички божествена и почетна стълба, въздигаща към небето; защото обдарен с плодовете на благочестието, ти изцеляваш немощите на страстите на тези, които те призовават с вяра така: Радвай се, светозарна звезда на Изтока и добри пастирю на монасите! Радвай се, преславна и крепка защита на пустинните овци и почитана опора на Църквата! Радвай се, велики наставниче на заблудените и светла радост за вселената!

Нека почетем Йоан, земния ангел и небесния човек, великолепното украшение на света, сладостта на добродетелите и насладата на благата, похвалата на постниците, защото праведно насаден в Божия дом, той като кедър умножи стадото на Христовите овци в святост и правда!    

Глас 4: Възсия днес твоята пресветла памет, богомъдри Йоане, която ни свиква за похвала на Христа, нашия Бог; затова прибягващи към кивота с твоите мощи и приемащи даровете на изцеленията, прославилия те Спасител възпяваме во веки!

Чист по душа и сърце, земен ангел и човек небесен, учителю на девството и точно мерило на въздържанието, Йоане блажени, като живееш с твоя Владика и Му принасяш незамлъкващо славословие заедно с ангелите, спасявай празнуващите свещената ти памет с непрестанните си молитви. 

Глас 5: Преподобни отче Йоане, ти наистина се яви като слава на постниците, крепост на православието и незалязващо светило за вселената, като не се уплаши от измамника-враг и не се смути от неговите нападения, но с божествената благодат премъдро победи всичкото му коварство, от което избави и нас, молим те.

Слава, глас 5: Радвай се, украшение на пустинята, което изпълва вселената с благоухание, оглася Рилската планина с пение и увенчава българската Църква, защото ти стана съжител на ангелите, прогонител на демонските пълчища, разорител на ересите и изкоренител на всяка измама! И сега поселен в небесното си жилище, преподобне отче Йоане, моли Христа Бога да дари на душите мир и велика милост!

И ныне, Богородичен, глас 5: Ти си Храм и Врата, Палат и Царски Престол, Дево всечестна, чрез Която моят Избавител, Христос Господ, се яви на спящите в тъмнина като Слънце на правдата, желаейки да просвети тези, които създаде с ръката Си по Свой образ; затова, Всевъзпявана, като имаш пред Него майчинско дръзновение, непрестанно моли да се спасят нашите души.

Стиховни стихири, глас 8, подобен: О, преславнаго чудесе

Преподобни отче Йоане, като остави земните суети и последва Христа, ти не предпочете тленните, а вечните блага; в пустинята живя като в град, побеждавайки демонските пълчища. О, кой ли може да опише пламенната любов на твоята душа към Господа, преславни?

Стих: Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии. 

Преподобни отче Йоане, ти наистина се прояви като изрядно правило за монашестващите, наслада за православните и светилник на цяла вселена; защото не се уплаши от заплахите на лукавия враг, когато живееше в пещерата. О, колко много са даровете на Духа, пребъдващ в тебе, чрез които ти победи всяко демонско коварство, преблажени.

Стих: Блажен е всеки, който се бои от Господа и ходи по Неговите пътища.

Преподобни отче Йоане, ти наистина устреми изцяло душата си към Бога, с пост очисти сетивата си и чрез непрестанните молитви бе удостоен с безсмъртния живот. О, богомъдро украшение на постниците, което Христос с радост прие в невеществените обители! 

Слава, глас 4: Като възлюби живота в пустинята и възприе ангелско служение, ти намрази преходната измама на света и стана пресветъл светилник на Църквата, съпричастник на ангелите и божествено украшение на пустинниците, радост за скърбящите, изцеление на немощните и спасение за всички верни; но моли Христа Бога, всеблажени Йоане, да дари мир на вселената, а на душите ни велика милост.

И ныне, Богородичен, глас 4: Вслушай се в молението на Твоите раби, Всенепорочна, и прекрати страшните беди, които връхлитат срещу нас и ни избави от всяка скръб; защото Тебе имаме за единствена твърда и надеждна опора и Твоето застъпничество придобихме; да не се посрамим, Владичице, като Те призоваваме, но побързай да чуеш молбата на викащите с вяра към Теб: „Радвай се, Владичице, Помощница на всички, Радост и Покров, и Спасение на нашите души!”.

На благославянето на хлябовете, тропар на преподобния, глас 1:

Основа на покаянието, пример на умиление, образец на утешение и духовно съвършенство бе равноангелното твое житие, преподобни, пребивавайки в молитви, пост и сълзи, отче Йоане, затова моли Христа Бога за душите ни.

Богородице Дево… (1)

На Утренята, на Бог Господ: тропар на преподобния - 2 

Слава, и ныне, глас 1: Когато Гавриил Ти възвестяваше, Дево, „радвай се”, тогава Владиката на всичко Се въплъщаваше в Теб, светий Кивоте, както предрече праведният Давид. Ти се яви като по-необятна от небесата, носейки своя Създател; слава на Вселилия Се в Тебе! Слава на Произлезлия от Тебе! Слава на Освободилия ни, чрез Твоето Детерождение!

Седални след първата катизма, глас 4, подобен: Вознесыйся на крестъ

Ти последвал си зова на твоя Господ, оставил си света и неговите красоти, преблажени отче Йоане, усърдно претърпял си несгодите на пустинята и мъжествено си отразил бесовските пълчища. Затова винаги с вяра възпяваме твоята памет.

Слава и ныне, Богородичен, на същия глас: С Твоето божествено Детерождение си обновила погиналото в страстите смъртно естество на земнородните, Пречиста Дево, и си извела всички от смъртта към нетленния живот; затова всички Те възхваляваме както подобава и както си предрекла, о Препрославена.

Седални след втората катизма, глас 5, подобен: Собезначальное слово

Преселвайки се от земята на твоето отечество и оставяйки цялата земна любов, ти се възкачи на планината и се въздигна като стълб до небесата, наставлявайки човеците по пътя на спасението. Затова и се всели в земята на кротките, Йоане преподобне, отче наш.

Слава, и ныне, Богородичен, на същия глас: Спасението на света се яви чрез удивителното тайнство, станало в Девата, защото от Нея безсеменно се роди Бог и прие плът, но без изтление. Господи, Който си радост за всички, слава на Тебе!

Полиелей и избран псалом. 

Седални след полиелея, глас 8: Премудрость и Слово

Възприемайки пастирското умение, ти разумно паса своето стадо, преподобни, защото като възлюби от цялата си душа Христовото учение и ка­то се просвети от него, ти въздигна всички към ревност за ангелски живот, та единомислено да прославят Господа. Богоносни Йоане, моли Христа Бога да даде прошка на греховете на тези, които с любов почитат твоята свята памет.

Слава, и нине, Богородичен, на същия глас: Пречиста Дево, Майко Божия, моля се да изцериш лютите страсти на моята душа, и ми дарувай прощаване на моите прегрешения, които безумно извърших, като оскверних душата и тялото си, аз окаяният! Горко ми, какво ще правя в оня час, когато ангелите ще разлъчат душата от страстното ми тяло? Тогава бъди ми Помощница и най-гореща Застъпница, защото Тебе имам за надежда като Твой раб!

Степенни, 1-ви антифон на 4-ти глас.

Прокимен, глас 4: Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии. Стих: Какво да въздам на Господа за всичко, което ми е дал?

Стихира след 50 псалом, глас 6:

Възсия днес пресветлото тържество на твоята света памет, богомъдри отче Иоане, който от младини се прилепи към Бога и последва Неговите стъпки, преплува мирския метеж като опасно вълнение и достигна Царството небесно. Затова, като се покланяме на твоите мощи, вярно славословим Христа, Който те дари като горещ молител за нас, почитащите с любов твоята свята памет.

Канон на преподобния, глас 8, с акростих в оригинала:

„Радуйся Йоане, светилниче пресветлий“. 

Песен 1

Ирмос: Като мина през морето като по суша и избягна египетското зло израилтянинът викаше: „Да възпеем нашия Избавител и Бог!”.

Припев: Преподобни отче Йоане, моли Бога за нас.

Осияй ме сега с разумната светлина на мъдростта, моля те, препо­доб­ни отче, кога начевам да възпявам твоя свят живот и с божествена благодат изпълни устата ми.

Наистина уподобявайки се на ангел, ти се отстрани от всичко в света и бягайки с душа и тяло, засели се в пустинята, обилно наслаждавайки се като Мойсей на богосъзерцания.

Напоен обилно от извора на евангелските води, сега от утробата си изливаш реки от чудеса, преподобни Иоане, и напояваш прибягващите с вяра при тебе.

БогородиченВ Твоята утроба обитаваше Бог Слово, Дево чиста, и като капка падаща на земята Той обнови с росата Си горящото в пламъка на пороците човешко естество.

Песен 3

Ирмос: Ти Си утвърждение на прибягващите към Тебе, Господи, Ти Си светлина за помрачените, и Теб възпява моя дух.

Припев: Преподобни отче Йоане, моли Бога за нас.

Изпълнен с Духа и възкачил ума си на небето, ти не се грижеше за тленната храна, но се хранеше с ангелски хляб.

Със струите на твоите сълзи ти напои пустинната земя и я обработи тъй, че тя принесе ти незасят нахут.

Като птичка, която желае да полети към Бога, преподобни отче, ти направи си гнездо в дървото, освобождавайки се от земните неща.

БогородиченПречиста, умилостиви Твоя Син Иисус към мене, вършещия зло, за да не видя как отвръща от мене Своето лице.

Седален на преподобния, глас 2, подобен: Милосердия двери

Постнически подвизи понесе и се увенча със страдалчески венец, защото с безплътните врагове телесно се бори и побеждавайки техните войнства удиви с търпението си ангелите, на чиито живот подражаваше в плът; но моли се на Христа Бога, отче Йоане, да се спасим!

Слава, и сега, Богородичен: Отвори ни вратите на милосърдието, благословена Богородице, та като се надяваме на Теб да не погинем, но да се избавим чрез Тебе от беди, защото Ти си спасение на християнския род.

Песен 4

Ирмос: Чух, Господи, тайната на Твоя промисъл, разбрах Твоите дела и прославих Твоето Божество.

Припев: Преподобни отче Йоане, моли Бога за нас.

Намери Бога като се изкачи по божествената лествица на добродетелите и стигнал на върха й, почина си от многото твои трудове и болки.

Като криещо се в гората агне на Добрия Пастир те намират овцете, избягали от своята ограда, преподобни отче.

Пастирите, които те намериха, на всички проповядваха твоето чудно търпение и на Бога във висините отдадоха слава.

Богородичен: Безмъжна Майко, чрез Тебе се яви пришествието на нашия Бог, Който от Твоите пречисти кърви прие човешко естество.

Песен 5

Ирмос: От ранина Те призоваваме, Господи, спаси ни, защото Ти Си наш Бог и освен Теб другиго не знаем.

Припев: Преподобни отче Йоане, моли Бога за нас.

Като се вслушаха в пастирските ти слова, преподобне отче, боголюбивите души побързаха при тебе в пустинята.

Като глас на викащия в пустинята, разнасящ се навсякъде, твоята слава призоваваше при теб намиращите се далеч.

Усамотен като птица в дървото, преблажени отче, ти не преставаше да изпълняваш Божиите наредби, нито спираше моленията си към Господа.

Богородичен:  Ти носи в себе си Единия Бог, изписал Се в Теб като в книжен свитък, о Пречиста; запиши и мене в книгата на праведните.     

Песен 6

Ирмос: Очисти ме, Спасе, защото много са беззаконията ми и ме изведи от греховната дълбина; към Тебе викнах, чуй ме, Боже на моето спасение

Припев: Преподобни отче Йоане, моли Бога за нас.

Делата на тесвитеца Илия вършиш, преподобни отче – с мъничко хляб гощаваш мнозина и кърмиш с чудеса до насита.

Мнозина пожелаха да живеят с теб, блажени, презирайки насладите на този свят и ревностно подражавайки на примерния ти живот.

Като прие от Бога лечебна сила, даряваш светлина на слепите, слух – на глухите, прохождане на хромите и на всички, които идват с вяра – здраве.

Върху твоята глава потече миро и по брадата ти елей на радост, който опази неугасимо кандилото на твоето сърце, преподобни.

Богородичен: Избрана Агнице пречиста, Ти роди страшния Лъв, Който като безгласно Агне бе отведен на клане и прие върху Себе Си моите беззакония.

Кондак, глас 8, подобен: Взбранной воеводе

Възжелал ангелски живот, преподобни, и оставил всичко земно, дойде при Христа, и като се огради с Неговите заповеди, яви се като непоколебим стълб срещу вражеските нападения. Затова ти викаме: Радвай се, отче Йоане, светило пресветло.

Икос: Нека всички верни да се съберем и да похвалим просиялия на земята с думи и дела, земния ангел и небесния човек, славния Йоан, като му пеем и казва­ме така: Радвай се, Средецки цвят; радвай се, възпитаниче на пустинята! Рад­вай се ти, който от младини възлюби Бога; радвай се ти, който счете целия свят за нищо! Радвай се ти, който с постнически трудове прояви примерно житие; радвай се ти, който с копието на търпението си повали зло­коз­не­ния змей! Радвай се ти, който над планините възсия като слънце; радвай се ти, който из­пъл­­ни с благоухание планини и хълмове! Радвай се ти, който просвети с чуде­са градове и села; радвай се ти, който озари с добродетели всички страни! Рад­вай се, твърда ограда на твоето стадо; радвай се, на благочестивите по­бед­но увен­чаване! Радвай се, отче Йоане, светило пресветло!

В този месец, в деветнадесетия ден празнуваме пренасяне на почитаните мощи на светия преподобен наш отец Иван Рилски чудотворец, от Рила в град Средец през 980 г. По неговите молит­ви, Христе Боже наш, помилвай и спаси нас! Амин.

Песен 7

Ирмос: Дошлите някога от Иудея във Вавилон отроци чрез вярата в Светата Троица потъпкаха огъня в пещта пеейки: „Боже на отците ни, благословен Си!”.

Припев: Преподобни отче Йоане, моли Бога за нас.

Ти въздигна свята църква като ограда за словесните овци, превръщайки себе си в жива църква на Господа, Комуто пееш: Боже на отците ни, благословен Си!

Като разпна в себе си света и умъртви земните си членове, вече не ти живееше, но Христос живееше в тебе, а ти Му пееше: Боже на отците ни, благословен Си!

Правилното устроение на твоята душа не можаха да разрушат ни пот, ни болести, ни телесно изнемогване, ни преотрудената старост, но обичайки своя Владика, ти непрестанно викаше: Боже на отците ни, благословен Си!

Богородичен: Руно оросено, Дево, угаси пламъка на моите грехове; неизгаряща Къпино, изгори тръните на моите страсти, дарявайки ми живот край водите на упокоението и освобождавайки ме от геенския огън.

Песен 8

Ирмос: Халдейският мъчител седмократно разпали силата на пещта за богопочитателите, но когато ги видя спасени от висшата сила, той викна към Твореца и Избавителя: „Отроци, благославяйте, свещеници, възпявайте, люде, превъзнасяйте Го във всички векове!”.

Припев: Преподобни отче Йоане, моли Бога за нас.

О, пресветло слънце, когато разбра, че клониш към залеза на земния живот, ти настави учениците си и ги утвърди в Божия страх, възвести им наградата за своите страдания и радвайки се предаде своя дух на Господа.

Смъртта не лиши твоето тяло от действащата в тебе божествена благодат, но като минаха четиридесет дни сам се яви и заповяда да те погребат в земята, източвайки струи от чудеса.

Като виждаме бездната от твои чудеса, считаме твоя храм за многоценно съкровище; защото всички, които страдат от недъзи, щом дойдат в него, бързо получават здраве от твоя гроб и славят прославилия те Бог.  

Богородичен: За по-светло от слънчевата светлина приемаме светлото сияние на Твоето девство, о Пречиста, защото Ти прие в своята утроба вечната Светлина и Твореца на слънцето; Той от Тебе възсия и прогони тъмнината на измамата и просвети целия свят със светлината на богопознанието.

Песен 9

Ирмос: Изуми се небето и ужасиха се краищата на земята от това, че Бог Се яви в плът на човеците и Твоята утроба стана по-широка от небесата; затова, Богородице, ангелските войнства и човешките множества Тебе величаят.

Припев: Преподобни отче Йоане, моли Бога за нас.

Твоето пречестно тяло, положено в гроба, развързано от естествените връзки и предало на Бога твоя дух, благоухае за всички и прославя Бога с чудеса, Йоане преблажени.

Монашеският лик и множествата на верните те имат за горещ застъпник, който разрушава злобата на врага и изпълнява прошенията им; защото Бог те възвеличи като верен Свой раб, изцелявайки човеци и скотове чрез тебе.

Изпълни с желание моето сърце, о изворе на чудеса; дарувай ми твоята благодат, избавяйки ме от всякакво изкушение, а на бъдещия Съд всели ме в Едемския рай чрез твоите молитви, защото ти принесох песен от пламенно сърце.

Богородице: Като заживя в Светая Светих, където бе хранена от ангелска ръка, Ти напълно се подготви и очисти, за да родиш за човеците Бога, Който прие плът от Твоите пречисти кърви и Те запази девица, каквото бе и преди рождението Му.

Светилен, глас 2, подобен: Жены услышите

Радвай се, рилска пустиньо! Весели се, съсловие на иноците! Елате всич­ки верни да обкръжим кивота на преподобния, който излива потоци изцеления и с песенни похвали да извикаме към него: радвай се, Средецки цвят и добър възпитаник на пустинята!

Слава, и ныне, Богородичен: Единствената непроходима Двер, плодовитата Маслина, всезлатната Кадилница, носеща божест­вения Огън, Стомната на небесна мàнна, светата Богородица, всички да прославим!

Хвалитни стихири, глас 4, подобен: Свыше званный

Като чу словата на Този, Който заради многото Си милости и безмерното Си добросърдечие пожела да спаси човешкия род, всеблажени, и като презря суетата, скоро изостави твоя роден край, съжителството с роднините и временните наслади, и последва стъпките на Христа, нашия Бог, Когото моли да спаси и просвети нашите души!

Нищо не можа да те отлъчи от любовта Христова, всеблажени, нито красотата на света, нито бащиния имот, нито пристрастието към ближните, ни суетната слава, а всичко това ти счете за нищо и като елен разпален от жажда тръгна към Извора на живата вода – Христа, нашия Бог, Когото моли да спаси и просвети нашите души!

Господ те избра като изряден сред светиите и преподобен между постниците, и от верните Си раби - като умножител на талантите, затова и сега духът ти се весели в радостта на твоя Господ, а пък твоето свято тяло лежи пред нас, излъчващо благоухания и подаващо изцерения чрез благодатта на Христа, нашия Бог, Когото моли да спаси и просвети нашите души!

С въздържание ти покори телесните страсти на разумната си душа и украсен с крилата на безстрастието, прие благодат да лекуваш човеш­ки­те немощи и да прогонваш духовете на лукавството. Затова ублажа­вай­ки те, лико­вете на монашестващите и събранията на вярващите празну­ваме твоята памет и възпяваме прославилия те Христос, нашия Бог, Когото моли да спаси и просвети нашите души!

Слава, глас 8: Избрано Христово стадо, елате да се съберем за почитаната памет на преблажения Йоан, който просия в Рилската пустиня! Ето, лежи пред нас неговото свято тяло, утвърждение за нашата вяра, украса на препо­добните, посрама за еретиците, които не вярват във възкре­се­ние­то. Защото той и след смъртта си дава на слепите прозрение, на хромите – про­хож­дане, прегърбените изправя, разслабените заякчава, бесовете прогон­ва и благоверните укрепява срещу враговете. Като предстои духом пред Владичния престол, той винаги се моли на Господа за тези, които с любов и вяра празнуват всепочитаната му памет.

И ныне, Богородичен:Владичице, приеми молитвите на Твоите раби и избави ни от всяка нужда и печал.

Велико славословие

Тропар на преподобния  – веднъж.

На Литургията, на блаженствата – песни 3 и 6 от канона.

След Апостола:

Алилуя, глас 8: Блажен е човекът, който се бои от Господа, той крепко ще възлюби Неговите заповеди. Стих: Силно на земята ще бъде потомството му.

 

Редактирано, допълнено и взето от тук