събота, 28 май 2011 г.

Неделя шеста след Пасха - на слепия
  Из богослужението на празника

Стихири на Господи воззвах, глас 2:

Слепороденият размисляше в себе си така: „Нима заради греховете на родителите ми родих се без очи? Или заради неверието на народите се родих за тяхно изобличение? Дори не искам и да се питам кога е нощ, кога е ден; нозете ми вече нямат сила и о камък да се препънат, защото не съм видял ни сияещото слънце, ни моя Създател в човешки образ. Но моля Те, Христе Боже, виж ме и ме помилуй!”.
Идвайки от светилището, Иисус видя един човек, сляп по рождение и като Се смили наложи калчица на очите му и рече: „Иди, умий се в Силоам!”. И като се уми, той прогледна, въздавайки слава на Бога. А близките му казваха: „Кой ти отвори очите, които никой от зрящите не можеше да изцели?”. Той викна и рече: „Човек на име Иисус ми каза да се умия в Силоам и аз прогледнах. Той е Този, за Когото Мойсей говори в Закона като за Христос – Месията! Той е Спасителят на нашите души!”.
Слава, глас 5: Господи, вървейки по пътя, ти намери човек, сляп по рождение и удивени учениците Те питаха: „Учителю, кой съгреши – той или родителите му, за да се роди сляп?”. А Ти, Спасителю мой, им рече: „Нито тоя е съгрешил, нито родителите му, но това биде, за да се явят делата Божии върху му. Аз трябва да върша делата на Тогова, Който Ме е пратил и които никой не може да върши.” Това като каза, плюна на земята, направи калчица от плюнката и намаза с нея очите на слепия, и му рече: „Иди се умий в къпалнята Силоам!”. А той, като се уми, оздравя и Ти се поклони, викайки: „Вярвам, Господи!”. Затова и ние зовем: „Помилуй ни!”.


Слава на стиховните, глас 8: Духовно Слънце на правдата, Христе Боже, Ти просвети лишения от светлина от майчина утроба с Твоето пречисто съприкосновение по двойствен начин! Като озариш и нашите духовни очи, яви ни синове на деня, та с вяра да зовем към Тебе: „Голямо и неизразимо е Твоето добросърдечие към нас, Човеколюбче, слава Тебе!”.

Канони на Пасхата и на слепия, от Йосиф Солунски, глас 5:

Песен 1
Ирмос: По земята, която никога не бе видяла слънце и по бездната, която никога не бе открита под небесната шир, Израил премина, без да намокри нозете си, Господи, и Ти го възведе на Твоята свята планина, а той пееше и свиреше победна песен.
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Приемайки доброволно разпятие по плът, Спасителю, Ти източи за света благословение и живот, Владико едничък Всеблагословени и Създателю на всичко. Затова Те благославяме, възпяваме и славим, пеейки победна песен.
Когато Ти умря, дълготърпеливи Христе, благообразният Йосиф Те положи в най-дълбок ров и постави камък пред дверите на гроба. Но Ти възкръсна, Славни, и въздигна със Себе Си света, който пее победна песен.
 „Защо носите миро, смесено със сълзи?” – говореше явилият се ангел на почтените жени, – „Христос възкръсна! Тичайте да възвестите на боговидците - ученици, ридаещи и плачещи, за да се възрадват и възтържествуват!”.
Извършвайки преславни чудеса, Избавителят изцели и слепородения, помазвайки го с калчица и му рече: „Иди и се умий в Силоам, за да познаеш Мене - Бога, ходещ по земята, облечен в плът поради щедрото Си милосърдие.”
Слава: Почитайки Едното Същество в Три Лица, нека да прославим, верни, Отца и Сина и правия Дух, Твореца и Господа, Изкупителя на всички, единствения несъздаден Бог, и заедно с безплътните да викнем: „Свят, Свят, Свят Си Ти, Царю!”.
И ныне: Господ Се всели в Твоята непознала брак утроба, Пречиста, поради щедрото Си милосърдие, искайки да спаси човека, погинал от вражите козни. Моли Го да спаси тоя град от плен и всяко вражеско нашествие.
Песен 3
Ирмос: Господи утвърди в Твоето тихо пристанище моето сърце, размятано от житейските вълни, наставлявайки ме като Бог.
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Ти утвърди колебаещите се сърца, разтърсвайки цялата земя, Дълготърпеливи, със свещеното разпятие, което претърпя по плът.
В нов гроб Те положи благообразният Йосиф, Милосърдни, но Ти възкръсна от мъртвите на третия ден и ни обнови.
„Защо търсите като мъртъв Господа? Той възкръсна, както обеща” – говореше на жените ангелът, облечен в божествено сияние.
Пристъпилия някога към Теб слепороден Ти изцели, Всещедри, и той прослави Твоя промисъл и чудеса.
Слава: Покланяме се на пребезначалния Бог Отец, на Сина и на божествения Дух, на несъздаденото Естество в три Ипостаси, единия Бог на всичко.
И ныне: От девическа утроба си родила въплътения Бог; моли Го, всесвята Владичице, да ни яви Своята милост.
Седален на слепия, глас 8:
Като минаваше наблизо Владиката и Творецът намери седящия на пътя слепец, който плачеше и казваше: „В живота си никога не съм видял сияещото слънце, ни луната, озаряваща със светлина. Затова към Тебе викам: „Ти, Който Се роди от Дева, за да просветиш всички, просвети и мене, като Добросърдечен, за да зова падайки пред Теб, Владико Христе Боже: дай ни прошка на съгрешенията по голямата Си милост, единствен Човеколюбче!”.
Песен 4
Ирмос: Чух, Господи, вест за Тебе и се уплаших, разбрах Твоя промисъл и Те прославих, единствен Човеколюбче!
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Мен - загиналия поради вкусването от дървото, Ти Животе, отново оживи, разпъвайки Се на Дървото по великата Си милост; затова, Слове, Те прославям.
Влизайки по чуден начин при учениците, Господи, Ти им рече: „Идете и навсякъде проповядвайте Моето възкресение!”.
Уверявайки любещите Те в Твоето възкресение от гроба, Господи, Ти в течение на много дни им се явяваше, изпълвайки ги с радост.
Дал Си, Господи, очи на слепия от утроба човек, казвайки му: „Иди, умий се, и прогледай, славейки Моето божество!”.
Слава: Равночестна, безначална Троице, неразделна по естество, но разделена по Ипостаси, спасявай всички, които със страх вярно Те прославят.
И ныне: Свръхестественото Детерождение от Тебе, Чиста, ние славословим облажавайки Те с вяра, Пренепорочна, като Родителка на Бога на всички.
Песен 5
Ирмос: Побързай да помилваш окаяната ми душа, която нощем се бори с тъмнината на страстите, о духовно Слънце, и ме огрей със Своите дневни зари, за да се смени нощта със светъл ден.  
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Издигайки Се на Дървото, Щедри, Ти съ-въздигна всички човеци и умъртви змията – враг, оживявайки творението на Своите ръце, като единствен Бог на всичко.
Доброволно Се положи в гроба, Царю безсмъртни, и опустоши чертозите на ада, въздигайки мъртвите с Твоето възкресение.
Беззаконните човеци убиха Теб - Словото, вършещо велики чудеса на земята, но Сам Ти, Господи, единствен Всесилни, както предрече, възкръсна от мъртвите, Христе.
Ти отвори очите на човека, невидял естествената светлина и му просвети душевните зеници, правейки го способен да слави Теб, в Когото позна Твореца, станал по добросърдечието Си Човек.
Слава: Троицата в Единица и Единицата в Троица всички верни славословим: Отец и Син и правия Дух, единия Бог, наистина Творец на всички.
И ныне: Как роди, богоблагодатна Дево - Майко чиста, непознала общение с мъж? Как храниш Този, Който насища цялото творение? – Както Сам Той знае, Бог Творец на всички.
Песен 6
Ирмос: Както избави пророка от звяра, Господи, така и мене изведи от дълбината на неудържимите страсти, за да мога да съзерцавам светия Твой храм.
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Разпъвайки Се с разбойниците, Владико, Ти избави от лукавите разбойници – душепагубните страсти, всички, които възпяват единодушно Твоето разпятие и възкресение, човеколюбиви Господи.
Положиха Те мъртъв и бездиханен в гроба, о Христе, Който на всички мъртви вдъхваш живот, Господи, но Ти възкръсна, Слове, опразвайки гробовете чрез божественото Си могъщество.
След възкресението, Христе, Ти казваше на Своите приятели: „Стойте в Йерусалим, докато се облечете свише със сила непобедима и надеждна помощ!”.
Правейки калчица от земята, Ти помаза очите на слепородения и му даде да прогледне, за да възпява неизречената Твоя сила, Слове, чрез която Ти спаси света.
Слава: Триипостасна Единице, Отче неродени, роден Сине и изходящ Душе, трисвети Господи, едно Същество и Сила, спасявай всички Твои люде!
И ныне: Кой ще разкаже за Твоето величие, Пречиста? Защото Ти роди свръхестествено Бога в плът, Който чрез Тебе, Дево Всенепорочна, избавя от всеки грях.
Кондак, глас 4: С ослепели душевни очи идвам при Тебе, Христе, и като слепородения в покаяние зова: „Ти Си пресветла светлина за пребъдващите в тъмнина!”
Икос: Дари ме с потока на неизречената премъдрост и познанието свише, Христе, Светлина за пребъдващите в тъмнина и на заблудените Наставник, за да мога и аз окаяният да разкажа за Твоите чудеса, които възвести божествената книга на Евангелието на мира, тоест за чудото със слепия: как той, бидейки сляп по рождение, получава не само телесни очи, но и душевни, викайки с вяра: „Ти Си пресветла Светлина за пребъдващите в тъмнина!”.
Песен 7
Ирмос: Молитвата на отроците угаси огъня, а оросената пещ проповядва чудото, като не пари, нито изгаря тия, които възпяват Бога на нашите отци.
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Когато Ти бе повесен на Дървото, Спасе, угасна слънцето, раздвижи се земята, потресе се цялото творение и мъртвите ставаха от гробовете.
Когато Ти възкръсна от мъртвите, Царю, съ-възкръснаха с Тебе затворените в преизподнята души, славейки Твоята сила, чрез която се разкъсаха смъртните вериги.
Рано дойде да Те помаже с миро ликът на жените, но узнавайки, че Си възкръснал, Господи, те се радваха със свещените ученици; чрез тях ни очисти от всяко зло.
С кал помаза очите на слепия и му заповяда да отиде в Силоам, а той умивайки се прогледна, възпявайки Те, Христе, Царю на всички.
Слава: Отца безначален със съ-безначалния Син и Светия Дух нека да прославим в песни: „Свят, Свят, Свят Си, Боже, Царю на всичко!”.
И ныне: След раждането Ти остана Дева, Чиста, защото роди Бога, Който обнови естеството чрез Своята сила, Пречиста; моли Го всички да се спасим.
Песен 8
Ирмос: Царя и Създателя на всичко, възпявайте ангелски ликове, човешки множества и свещеници, благословяйте, левити, люде, превъзнасяйте във всички векове!
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Като Те видяха да висиш на Кръста, Христе Царю на всичко, ангелските чинове и цялото творение се поразиха в трепет и с изумление възпяха Твоето човеколюбие.
Виждайки те долу адът стенеше и бързо връщаше мъртвите, държани там от века, Христе, които възпяваха Твоето човеколюбие.
Вършейки необикновени чудеса, Христе, Ти доброволно издигна Се на Кръста и Се приобщи към мъртвите, умъртвявайки ада и с мъжество освободи всички окованици.
Ти дари очи на слепия, който пристъпи към Тебе, Христе, и му заповяда да отиде на извора Силоам, да се умие и прогледне и да Те проповядва като Бог явил Се в плът за спасението на света.
Припев: Благославяме Отца, и Сина, и Светия Дух, Господа.
Троице неразделна, неслитна Единице, Боже и Творче на всичко, спасявай от всякакви изкушения тези, които с вяра възпяват и се покланят на Твоята власт.
И ныне: Дево Пречиста, богоблагодатна, винаги моли своя Син да не ме посрами в Съдния ден, но да ме причисли към избраните овце.
Песен 9
Ирмос: Силният Ти стори велико нещо, явявайки Те чиста Дева и след раждането, защото Ти роди безсеменно своя Творец; затова, Богородице, Те величаем.
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
На Кръстното дърво бе прикован, Христе Боже, и победи всички противни вражески началства и унищожи предишното проклятие, Спасителю; затова Те величаем, както подобава.
Когато адът Те съзря слязъл в преизподнята с душата Си, Слове, той въздъхна и със страх пусна всички мъртви, познали силата на Твоята власт; затова Те величаем, както подобава.
Виждайки Те да вършиш знамения и страшни чудеса, еврейското сборище по завист уби Теб – Пленителя на ада, Който чрез възкресението Си съ-въздигна всички като Всесилен.
Подателю на живота, Ти възкръсна от мъртвите, както предрече и Се яви на светите ученици след възкресението, Ти, Който извърши знамения и даде очи на слепия; заедно с него и ние величаем Те во веки.
Слава: Почитам Светлината – Отца, славя и Светлината – Сина, възпявам Светлината – правия Дух, едната неразделна Светлина, познаваема в три Лица – Бога, Царя на цялото творение.
И ныне: Явявайки се като по-необятна от небесата, Дево чиста, Ти вмести по плът неописуемия Бог и роди Избавлението на всички, които с несъмнена вяра Те възпяват.
Светилни:
Духовните ми очи, ослепели от помрачаващия грях, Ти, Господи, просвети, влагайки в мен смирение, Щедри, и ме умий с покайните сълзи.

Минавайки наблизо, нашият Спасител срещна слепец без очи. Тогава плюна на земята и като направи калчица, помаза го и го изпрати в Силоам да се умие. И той, умивайки се, дойде съзерцавайки Твоята светлина, Христе мой.

Хвалитна стихира, глас 8:

По милостта на добросърдечието Си Ти Се въплъти, Христе Боже, и лишения от светлина от майчина утроба по неизказаното милосърдие на Твоята щедрост Ти удостои с божественото сияние, докосвайки с Твоите творчески пръсти зениците му, създавайки ги от прахта; Сам и сега, Подателю на светлината, и нашите душевни чувства озари, като единствен щедър Дарител.

Слава, глас 8: Кой ще разкаже за Твоите сили, Христе, или кой ще изчисли множеството Твои чудеса? Защото както в две природи Се яви на земята по Своята благост, така Ти и двойни изцеления даряваше на страдащите – не само телесните очи отвори на слепородения, но и духовните. Затова той Те изповяда като Бог съкровен, Който на всички дарява велика милост.

понеделник, 23 май 2011 г.

11 / 24 май - св. равноапостолни Кирил и Методий

Из богослужението на празника

Седални на утренята:

На живоначалната Троица, Която непрестанно славят ангелските сили и Която велегласно проповядвахте сред народите и пред Която сега стоите в непристъпна светлина, молете се усърдно, Кириле и Методие, да ни дари опрощение на дълговете и да избави от вечното осъждане нас, които с любов почитаме вашата памет.

Нека днес се радват славянските народи, празнувайки светло свещената памет на богомъдрите учители, защото чрез тях се начена да се извършва божествената литургия и цялото църковно служение на сродните нам славянски езици и така ни се даде неизчерпаемия извор на водата, течаща към вечния живот; пиейки от нея няма да престанем да ви величаем, Кириле и Методие. А вие, радвайки се в славата на светиите, молете се усърдно да се спасят нашите души.

Елате велегласно с хвалби да почетем нашите просветители, защото те нахраниха с манната на богомъдрото учение славянските народи, които дотогава погиваха от глад по словото Божие и ги просветиха подобно слънчев лъч, превеждайки им Благовестието на сина на гърма на сроден тям език. И ние, приемайки от тях озарение, с благодарност им зовем: „Радвайте се, Кириле и Методие винаги прославяни!”


Ексапостиларий:
Учители свети, празнувайки вашата светла памет, молим ви усърдно – народите, които обогатихте със съкровищата на благовестието, утвърдете върху камъка на вярата Христова и запазете в мир живота ни.

Хвалитни стихири:
Кириле и Методие богомъдри, следвайки апостолските стъпки и тръгвайки единомислено да търсите заблудените души, вие като бързо летящи орли обиколихте славянските страни, които озарихте със светлината на богопознанието и преведохте към Иисус Човеколюбеца и Спасителя на нашите души.

Работници на Христовото лозе, насадители на благочестието, трудейки се с усърдие вие намерихте като загубената драхма славянските народи, които прие в съкровищницата на вечния живот и Се възрадва с ангелите Иисус Човеколюбецът и Спасителят на нашите души.

Поборници на Светата Троица и наставници на заблудените, оборвайки мохамеданското злословие и посрамвайки иудейското нечестие, побързайте да съхраните Църквата, в която принесохте вашите богоугодни трудове, невредима от вражите нападения и благоприятна за Иисус Човеколюбеца и Спасителя на нашите души.

вторник, 17 май 2011 г.

Преполовение на Петдесетница

Вечерня - тук

Из утреното богослужение на празника:

Тропар, глaс 8:
На преполовението на празника жадуващата моя душа напой с водите на благочестието, защото на всички, Спасе, Си рекъл: „Нека жадният да дойде при Мен и да пие!”. Изворе на нашия живот, Христе Боже, слава Тебе.
Седален, глас 4
Ти, Който знаеш помислите на всички сърца, застана посред светилището и викаше към лъжците, казвайки им истината: „Защо искате да ме убиете в преполовението на празника и дръзко викате? Не гледайте на лице като извършвате съд, законопрестъпници!” Слава и ныне: същият

Седален, глас 5
Когато се преполови свещената Петдесетница, о Владико на всичко, Ти застана в храма и беседваше с евреите; бидейки Цар и Бог, Ти открито изобличаваше мнозина и тяхното дръзко коравосърдечие, а на всички нас дай поради добросърдечието Си велика милост. Слава и ныне: същият

Канони два – от преп. Теофан, глас 4, с акростих: "Преполовeние прaздниковъ превеликихъ похвалю" и от св. Андрей Критски, глас 8. 
Катавасии: ирмосите на втория канон
Песен 1
Ирмос: По дъното на Червено море в древност премина със сухи стъпала Израил и чрез кръстообразно извисените ръце на Мойсей в пустинята обърна в бягство войнството на Амалик.
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Великите и превъзхождащи ума благодеяния на божественото Твое въплъщение сияят за нас, Владико, благодатно изливайки дарове, милости и божествени озарения.
Ти дойде открито на празника, Христе, сияещ в божествената светлина, защото Ти Самият Си радостен Празник за спасяваните и Ходатай на нашето спасение.
Премъдрост, Правда и Изкупление от Бога Ти бе за нас, Господи, издигайки ни от земята към небесната висота и дарявайки ни Божествения Дух.
Твоята плът не видя тление в гроба, Владико, но като образувана безсеменно не прие разложение, бидейки свръхестествено неподвластна на природния закон.
Ирмос: Ти събра водите на морето, потапяйки самопревъзнеслия се фараон заедно с колесниците му и спаси народа, ненамокрил дори нозете си, Господи, и го приведе в планината на светинята, викайки: „Възпяваме Ти победна песен, Боже наш, защото Се прослави!”.
Народи, запляскайте с ръце, евреи, заридайте, защото Подателят на Живота Христос разкъса веригите на ада и възкреси мъртвите и със слово изцели недъзите; Той е нашият Бог, Който дава живот на вярващите в Неговото име.
Ти направи чудо, претворявайки водата във вино, о Владико, Който и реките на Египет превърна в кръв; и мъртвите възкреси, завършвайки това второ знамение. Слава, Спасителю, на неизказания Твой замисъл, слава на Твоето понизяване, чрез което Ти ни обнови.
Ти си вечно течащ Поток на истинския живот, Господи, Ти Си нашето възкресение, по Своя воля трудности понесе, Спасе мой, и доброволно жажда претърпя, подчинявайки се на законите на естеството; и отивайки по плът в Сихар, Ти поиска от самарянката вода да пиеш.
Хлябовете Си благословил, рибите Си умножил, непостижими Боже, и щедро Си наситил народа, обещавайки да излееш непресъхващ извор на премъдростта за жадните. Ти Си нашият Спасител, Който даряваш живот на вярващите в Твоето име.
Слава: Славя Трима съ-безначални и съ-престолни – безначалния Бог Отец, съ-безначалния Син и съ-вечния на Сина Дух, една триипостасна Същност, възпявам едното пре-безначално Начало и почитам безначалното Божество и Естество.
И ныне: Ти единствена вмести в утробата си Своя Създател, Богородителко, и Го роди неизказано по плът и Дева остана, без да оскверниш в нищо девството си. Моли Го непрестанно, Чиста, като Твой Син и Бог, винаги за Твоето паство.
Песен 3
Ирмос: Весели се за Тебе Твоята Църква, Христе, зовейки: „Ти Си моя сила, Господи, прибежище и утвърждение!”.
Ти отвори в Църквата Си извори с животворни води, Благий, и викна: „Ако някой е жаден, нека с усърдие да идва и да пие!”.
Ти открито говори за възнесението Си от земята на небето и обеща да пратиш от небесата Светия Дух.
Животворящият по естество и Родилия Се от Девата Господ дари на безсмъртие всички верни, като Добросърдечен.
Ирмос: Утвърди се моето сърце в Господа и се въздигна силата ми в моя Бог, широко се отвориха устата ми против моите врагове, затова се радвам за спасението от Тебе.
„Не съдете по лице, иудеи!” – поучавайки ги, викаше Владиката, когато дойде в светилището, както е писано, в преполовението на законния празник.
Не съдете по лице, иудеи, защото дойде Христос, Когото пророците нарекоха Идващия от Сион, Който призовава света.
Ако не вярвате на думите, иудеи, поне повярвайте на делата на Владиката! Защо се заблуждавате, отхвърляйки Светия, за Когото писа Мойсей в Закона?
Ако наистина Месия трябва да дойде, иудеи, ето - Христос сега дойде като Месия, а вие защо се заблуждавате, отхвърляйки Светия, за Когото писа Мойсей в Закона?
Слава: На Тебе се покланяме, Отче безначален по естество, благочестно възпяваме Твоя безначален Син и всесветия Дух – Тримата, като един по същност Бог.
И ныне: Ти, Господи, бидейки Един от Троицата, стана видим по плът, без да измениш Своята природа и без да изгориш непорочната утроба на родилата Те, макар че цял Си Бог и огън.
Седален, глас 8: Стоейки посред светилището в преполовението на божествения празник Ти викаше: „Който е жаден, нека дойде при Мене и да пие, защото пиейки от тези Мои божествени води, ще източи от утробата си реките на Моите заповеди, а който вярва в Мен – пратения от божествения Родител, с Мен ще се прослави.” Затова и Ти зовем: „Слава Тебе, Христе Боже, задето обилно изля водите на Твоето човеколюбие върху рабите Си!”
Слава, и ныне, глас 8: Изливайки премъдрост и жива вода за света, Ти всички призоваваш да черпят от спасителните струи, Спасителю; защото като приеме божествения Твой закон, човек гаси в себе си въглените на заблудите и така никога не ще ожаднее и няма да престане да се насища с Тебе, Владико, Небесни Царю. Затова славим Твоята сила, Христе Боже, просейки обилно отпускане на греховете да дадеш на Твоите раби.
Песен 4
Ирмос: Виждайки Те издигнат на Кръста, о Слънце на правдата, Църквата застана в благолепие и подобаващо запя: „Слава на Твоята сила, Господи!”.
Като разби вратите на смъртта с Твоята сила, Ти посочи пътищата на живота и отвори дверите на безсмъртието за тия, които с вяра викат: „Слава на Твоята сила, Господи!”.
Ти, Който владееш средата и края на всичко и удържаш началото му като Безначален, застана посред и призова: „Елате, богомъдри, насладете се на божествените дарове!”.
Като Бог, Който има власт над всички и Който със сила съкруши властта на смъртта, Христе, Ти обеща да изпратиш Светия Дух, Който произхожда от Отца.
Припев: Пресветая Богородице, спаси нас.
Ти даваш изобилна благодат на тия, които Те възпяват, Майко непознала брак, и от роденото от Теб предвечно Слово им изпросваш опрощение на прегрешенията, о Пречиста.
Ирмос: С духовните си очи пророк Авакум предвидя Твоето пришествие, Господи, затова зовеше: „От юг ще дойде Бог! Слава на Твоята сила, слава на Твоето снизхождение!”
Ако подобава да дойде Месия, а Месията е Христос, о беззаконници, защо не Му вярвате? Ето, Той дойде и свидетелстват за Него делата Му: водата във вино претвори, разслабения с дума укрепи.
Като не разбирате Писанието, всички вие се заблуждавате, беззаконни евреи! Защото наистина дойде Христос и всички просвети и сред вас показа много знамения и чудеса, а вие напразно се отричате от истинския живот.
 „Едно дело ви показах и всички вече се чудите” – казваше на иудеите Христос. „Вие и в събота обрязвате човек, а защо, прочее обвинявате Мене, Който вдигнах с дума разслабения?”
„Много дела извърших, заради кое от тях хвърляте по Мене камъни?” – изобличавайки иудеите, питаше Христос. „Затова ли, че с една дума направих здрав човека? Не съдете по лице, човеци!”.
О, безначален плод на Отеческото естество, Христе, Ти действаш в апостолите и Сам почиваш върху пророците чрез Духа! Ти възведе към познание народите чрез Своите знамения.
Слава: Троице неразделна и Единице, безначални Отче, Сине и Свети Душе, в Единица – Троица, равночестна, съ-престолна, животворяща, несътворен Боже, спасявай тия, които Те възпяват и ги избави от скърби и беди.
И ныне: В Твоята утроба неизразимо си вместила Бога, Дево Богоневесто и Майко чиста! Не преставай да се молиш за нас, та чрез Теб да се избавим от беди, защото към Тебе винаги прибягваме.
Песен 5
Ирмос: Ти, Господи мой, със светлина дойде в света, о свята Светлина, извеждайки от тъмнината на незнанието тия, които с вяра Те възпяват.
Като достигнахме преполовението на божествените празници, нека да се постараем да се научим на съвършената божествена добродетел, богомъдри.
Наистина колко свещено е настоящето тържество! Защото то определя средата между най-великите празници и сияе с двойна светлина.
Припев: Пресветая Богородице, спаси нас.
Архангелският ум не може да разбере Твоето неизказано и пречисто раждане от Девата, Спасителю Многомилостиви.
Ирмос: Господи Боже наш, дай ни Твоя мир! Господи Боже наш, опази ни, освен Тебе другиго не знаем, с Твоето име се именуваме!”
С чудеса Ти украси Своите апостоли, с дивни дела възвеличи учениците, прославяйки ги по целия свят, Спасителю наш, и им даде Твоето Царство.
Учениците просветиха всички краища на земята с чудеса и учения и по различни начини проповядваха, Христе Спасителю, словото за Твоето Царство.
Хвала въздаваме на Твоето Царство и принасяме песен на Тебе, Който заради нас дойде на земята, просвети света и призова към Себе Си Адам.
Слава: Слава Тебе, Отче свети, Боже неродени; слава Тебе, единородни Слове вечни, слава Тебе, Душе божествен и съ-престолен, единосъщен на Отца и Сина.
И ныне: Твоята утроба, Богородице, стана свята трапеза, носеща небесния Хляб, от Когото всеки, който яде не умира, както Сам рече Хранещият всички.
Песен 6
Ирмос: „Ще Ти принеса жертва с глас на възхвала” - вика към Тебе Твоята Църква, Господи, очистена от бесовската нечистота чрез кръвта, която милостиво изтече от Твоите ребра.
Преполовението на Петдесетница настъпи днес, озарено от едната страна с божествените зари на божествената Пасха, а от другата – сияещо с благодатта на Утешителя.
Ти говореше в храма пред иудейското множество, Христе, откривайки Своята слава и единството Си с Родителя – Отца.
Припев: Пресветая Богородице, спаси нас.
Бъди ми Застъпница и стена неразрушима, избавяща ме от светските съблазни, единствена Богородителко, и ме озари с божествената светлина.
Ирмос: Като морски води, Човеколюбче, вълните на житейската буря ме поглъщат, затова като Йона тъй Ти викам: „Изведи от тлението моя живот, добросърдечни Господи!”
Грижливо пазещ краищата на вселената, в преполовението на празника Ти влезе в светилището, Иисусе, и учеше народната тълпа на словата на истината, както повествува за това Йоан.
Отваряйки уста, Владико, Ти проповядва на света вечния Отец и всесветия Дух, запазвайки общото Си естество с Тях и след въплъщението.
Ти извърши делото на Отца, с дела потвърди словата Си, Спасителю, извършвайки изцеления и знамения: разслабения вдигна, прокажените очисти и мъртвите възкреси.
Безначалният Син прие начало, прие и нашата природа въ-човечавайки Се и в преполовението на празника учеше, говорейки: „Прибегнете към вечно течащия извор, за да придобиете живот!”
Слава: Едно Божество в Троица, Триипостасна Същност, нетварна, неразделна, всички славим Отца и Сина и Светия Дух като три Ипостаси и едно Естество.
И ныне: Възпяваме Те като Дева и след раждането, като единствена Дева и Майка Те славим, чиста Богоневесто Отроковице, защото обновявайки ни наистина от Тебе Бог Се въплъти.
Кондaк, глaс 4: В преполовението на законния празник Ти, Творче на всички и Владико, Христе Боже, говореше на присъстващите: „Елате и пийте от водата на безсмъртието!”. Затова пред Тебе падаме и с вяра викаме: „Дай ни Твоите милости, защото Ти Си Извор на нашия живот!”.
Икос: Изсъхналата от беззаконни грехове моя душа напой с потоците на Твоята кръв и я направи приносителка на плодовете на добродетелите; защото Ти на всички каза да идват при Тебе, всесвети Слове Божи, и да пият от водата на нетлението, жива и очистваща греховете на тия, които възпяват славното и божествено Твое възкресение. Ти наистина подаваш, Благий, свише слязлата сила на Духа на Твоите ученици, които Те познават като Бог, защото Ти Си Извор на нашия живот.
Песен 7
Ирмос: Отроците Авраамови, хвърлени в персийската пещ и разпалвани повече от любовта към благочестието, отколкото от пламъка, викаха: „Благословен Си Ти в храма на Твоята слава, Господи!”.
Със Своята мощ, Спасителю, Ти разори силата на смъртта и показа на човеците пътя на живота, а те благодарно зоват към Тебе: „Благословен Си в храма на Твоята слава, Господи!”.
Като Те видяха в плът еврейските тълпи не познаха в Теб Словото Божие, но ние Те възпяваме: „Благословен Си в храма на Твоята слава, Господи!”.
Припев: Пресветая Богородице, спаси нас.
Радвай се, осветена божествена Обител на Всевишния! Защото чрез Тебе, Богородице, се даде радост на тия, които зоват: „Благословена си Ти между жените, Пренепорочна Владичице!”.
Ирмос: Халдейската пещ, разпалена от огън, се оросяваше от Духа по Божи промисъл, а отроците възпяваха: „Благословен Си, Боже на нашите отци!”
Ти по плът Се потруди, Упокоение на всички и доброволно жажда претърпя, Изворе на чудесата; вода попроси Ти, Който възвести за живата вода, Иисусе!
Със самарянката беседва Ти, Господи, изобличавайки безумието на беззаконните евреи; тя повярва, че Си Синът Божи, а те пък Те отрекоха.
Вода жива, течаща, вода на безсмъртието, извор на вечния живот Ти обеща да дадеш на тия, които с вяра приемат Твоя Дух, Спасителю, Който изхожда от Отца.
С пет хляба Ти насити хиляди гладни и останалото след насищането за други десетки хиляди преумножи, явявайки Своята слава на светите ученици.
Който яде Твоето тяло живее во веки и който пие Твоята кръв в Теб пребъдва и Ти Си в него, и ще го възкресиш в последния ден.
Ти яви Своето дивно домостроителство, потвърждавайки с чудеса Своята божествена власт – изцели недъзите, възкреси мъртвите и просвети слепите като Бог.
Прокажените очисти, хромите изправи, разслабените вдигна и кръвоточивата изцели; и по морската бездна вървеше, явявайки славата Си на светите ученици.
Слава: Покланяме се на пречистия Твой Отец и на Духа на благодатта, която като Бог ти раздаде на Своите апостоли, изпращайки ги на проповед.
И ныне: В утробата си Ти вмести невместимото Слово, от Твоите гърди ти кърми Този, Който е насъщния Хляб за света, в обятията си Ти носи своя Творец, Богородице чиста.
Песен 8
Ирмос: Простирайки ръце, Даниил затвори челюстите на лъвовете в рова; а препасани с добродетели отроците – подвижници на благочестието, угасиха огнената сила и викаха: „Благославяйте, всички творения Господни, Господа!”.
Възкръсвайки прекрасен от гроба, украсен със славата на Божеството, Господи, Ти Се яви на Твоите ученици и им обеща действието на Духа да изпратиш тям, които викат: „Благославяйте, всички творения Господни, Господа!”.
Умъртвявайки ада като живоначален Бог, Ти източи за всички вечен живот, който сега тези светоносни дни на радост по най-ясен начин изобразяват за тия, които викат: „Благославяйте, всички творения Господни, Господа!”.
Явявайки Се като Слънце на правдата, Христе, Ти изпрати на света лъчи – Твоите апостоли, носещи Тебе – непостижимата Светлина и като разпръснаха мъглата на незнанието те зоват: „Благославяйте, всички творения Господни, Господа!”.
Припев: Пресветая Богородице, спаси нас.
Ето, сега явно оскъдняха княз и вожд от Иудиното племе, Всенепорочна, защото Ти роди обещаната преди Надежда за народите – Христа Бога, Комуто пеем: „Благославяйте, всички творения Господни, Господа!”.
Ирмос: О, ангели и небеса, Този, Който седи на престола на славата и прославян непрестанно като Бог, благославяйте, възпявайте и превъзнасяйте във всички векове!
Елате и вижте, люде, Възпявания, седящ на престола на славата, как е хулен от люде беззаконни и виждайки това, възпейте Месията, предречен от пророците.
Ти си наистина Христос, дошъл в този свят, и от Тебе е спасението и опрощението на отеческите съгрешения; Ти си наистина живот за повярвалите в Тебе.
Премъдростта Божия в преполовението на празника застана в светилището и поучаваше, както е писано; защото Този наистина беше Месията, Христос, в Когото е спасението.
Христос в съботите и във всички дни показваше знаменията на Своите дела, изцелявайки страдащите от различни недъзи, но заблуденият народ в ярост негодуваше.
Иудеите сурово порицаваха Христа така: „Казват, че лежащия от много години разслабен, Той изцерил е в събота и така престъпил е закона!”.
Не Мойсей ли, който ви даде Закона, повелява да се извършва обрезание? И вие в събота обрязвате човека, за да не бъде нарушен в нищо закона на отците,” – говореше на иудеите Христос.
Неблагодарните във всичко, тези, които в древност живееха в пустинята, със завист нападаха Благодетеля, произнасяйки хули с неправедни езици, замисляйки суетни неща.
Припев: Благославяме Отца и Сина и Светия Дух, Господа.
Един Бог, но Троица – нито Отец преминава в синовство, нито Синът се изменя в изхождение, но всяко от Лицата в Себе Си и всички заедно Са Светлина, Бог в Тримата прославям во веки.
И ныне: Кажи как роди Просиялия от Отца извън времето и Възпявания със Светия Дух? Но това знае само Той единствен – Благоволилият да Се роди от Тебе, Богородице.
Песен 9
Ирмос: Крайъгълен камък Се отсече от Теб не с човешка ръка, Дево, девствена Планино; Той бе Христос, Който събра разделените естества; затова с радост, Богородице, Те величаем.
Като се научихме от Христа на нов и чист живот, нека всички да се постараем до край внимателно да го опазим, та да възприемем пришествието на Светия Дух.
Като облече чрез благодатта в безсмъртие и нетление моето смъртно естество, Спасителю и Подателю на живота, Ти ме съ-възкреси и ме приведе към Отца, като прекрати древната война с мене.
Призвани отново към небесен живот, чрез силата на застъпничеството на Този, Който се умали до образ на раб и възнесе нас, нека достойно да Го възвеличим.
Припев: Пресветая Богородице, спаси нас.
Всички верни Те познахме като Корен, Извор и Причина за нетлението, Дево, и с похвали Те прославяме, защото Ти източи за нас Ипостасното Безсмъртие – Христа.
Ирмос: Чуждо е за майките девството и невъзможно е за девиците раждането, Богородице, но Ти и в двете пребъдваш, затова всички земни племена Те величаят непрестанно.
В преполовението на иудейския празник Ти влезе, Спасе мой, в Твоето светилище и всички поучаваше, а иудеите се чудеха и казваха: „Откъде Този знае Писанията, без да Се е учил?”
Източвайки дара на изцелението, моят Избавител вършеше чудеса и знамения, прогонвайки недъзите, изцелявайки немощните, но иудеите изпадаха в ярост от многото Му чудеса.
Изобличавайки непокорните иудеи, моят Избавител викаше: „Не съдете по лице, но съдете с праведен съд, защото законът повелява и в събота да се обрязва човек!”
И по-големи чудеса, както обеща, Ти даде на Своите ученици, Спасе, изпращайки сред народите да проповядват Твоята слава, а те проповядваха на света Твоето възкресение, благодат и въплъщение.
„Ако в събота обрязвате човека, за да не се наруши закона, защо сега на Мене се гневите, като с дума направих здрав човека? По лице съдите!” – говори на иудеите Христос.
Ти, Който изцели със слово изсъхналата ръка, изцели и от отдавна изсъхналата земя на моето сърце, Слове, и ме направи плодоносен, за да принеса и аз плодове на покаяние, Спасителю.
Очиствайки прокаженото ми сърце и просветлявайки очите на моята душа, Слове, изправи мене, който лежа на одъра на болестта, както вдигна разслабения от неговия одър.
Слава: Чуждо е за беззаконниците да славят безначалната Троица, Отец, Син, Свети Дух, нетварната всеподдържаща Сила, Която създаде целия свят.
И ныне: Вместила си в утробата си, Дево - Майко, Един от Троицата - Подателя на живота Христа, Когото възпява цялото творение и пред Когото треперят горните престоли. Моли Го, Всеблажена, да спаси нашите души. 
Светилен: Ти, Който имаш чашата безкрайните дарове! Дай ми да пия водата за опрощаване на греховете, защото съм измъчван от жажда, Добросърдечни и единствен Милостиви! (3)
Хвалитни стихири, глас 4
Премъдростта и Силата, Сиянието на Отца, вечно съществуващото Слово и Синът Божи дойде в плът в светилището и учеше иудеите, жестоки и неблагодарни, които се чудеха на богатството на премъдростта Му и викаха: „Откъде знае Писанията, като от никого не Се е учил?” (2)
Месията – Господ затваряше устите на книжниците и изобличаваше иудеите, викайки към тях: „Не съдете, законопрестъпници, по лице като неправедни, задето в събота въздигнах разслабения! Та Аз Съм Господар на съботата и закона, защо искате да убиете Мене, Който възкресявам мъртвите?”
Неблагодарното иудейско сборище, жестоко и престъпно, уби с камъни Навутей, Исая преряза с дървена пила, в калта хвърли мъдрия Йеремия, а издигайки Господа на Кръста, викаше: „Ти, Който разрушаваш храма, спаси Себе Си и ще повярваме!”
Слава и ныне, глас 4: Просветени от Възкресението на Спасителя Христа, братя, и достигнали преполовението на празника Господен, нека усърдно опазим заповедите Божи, за да бъдем достойни да празнуваме Възнесението и да се сподобим с пришествието на Светия Дух.


събота, 14 май 2011 г.

Четвърта Неделя след Пасха - на разслабения

Вечерня
Стихири на Господи воззвах, глас 1:

Създал човека с ръката Си пречиста, Ти дойде, добросърдечни Христе, болните да изцелиш; със слово Ти въздигна разслабения в къпалнята при Овчи порти, изцели кръвоточивата, помилва страдащата дъщеря на хананейката и прошенията на стотника не пренебрегна. Затова зовем: „Всесилни Господи, слава Тебе!”.
Непогребаният мъртвец – разслабеният Те видя и викна: „Помилуй ме, Господи, защото одърът ми стана гроб за мен. За какво са ми житейските блага? Ненужна ми е и овчата къпалня, защото никого си нямам да ме спусне след раздвижването на водите. Но при Тебе, Извора на изцеленията, идвам, та да мога с всички да зова: „Всесилни Господи, слава Тебе!”.
Слава, глас 5: Отиде Иисус в Йерусалим, при Овчи порти на къпалнята, по еврейски наричана Витезда, която има пет притвора; в тях лежеше голямо множество болни; ангел Божи от време на време слизаше и раздвижваше водата и даваше здраве на пристъпващите с вяра. Видя Господ един, който боледуваше от дълго време и му каза: „Искаш ли да оздравееш?”. Болният му отговори: „Господи, нямам човек, който да ме спусне в къпалнята, кога се раздвижи водата; раздадох имота си по лекари, но не се сподобих да получа милост.” Но Лекарят на душите и телата му рече: „Вземи одъра си и ходи, проповядвайки Моята сила и велика милост по краищата на земята.”
На литията:
Слава, глас 5: При Овчата къпалня един човек лежеше в немощ и виждайки Те, викаше: „Човек си нямам, та кога се раздвижи водата, да ме пусне в нея; когато пък аз дойда, друг ме преваря и получава изцеление, а аз лежа в немощ.” И веднага като се смили, Спасителят му каза: „Заради теб станах Човек, заради теб се облякох в плът, а ти казваш: нямам си човек! Вземи одъра си и ходи!”. Всичко за Тебе е възможно, всичко Тебе слуша, всичко Ти се подчинява! Всички нас помени и помилуй, Светий, като Човеколюбец.
На стиховните:
Слава, глас 8: В Соломоновия притвор лежаха множество немощни и на преполовението на празника Христос намери лежащия от трийсет и осем години разслабен и с властен глас му рече: „Искаш ли да оздравееш?”. Болният отвърна: „Господи, човек си нямам, та кога се раздвижи водата, да ме пусне в нея.” Той пък му каза: „Вземи одъра си и ходи! Ето, ти оздравя, недей греши вече!”. По молитвите на Богородица, дарувай ни велика милост!

четвъртък, 5 май 2011 г.

23 април / 6 май - Св. Великомъченик, победоносец и чудотворец Георги

Из Утренята на празника

Тропар, глас 4:
Като освободител на пленените и защитник на бедните, като лекар на немощните и поборник на царете, победоносни великомъчениче Георги, моли Христа Бога да се спасят нашите души.

Седални, глас 1.
Ето, възсия с благодат пролетта и Христовото възкресение за всички заблестя; а сега заедно с тях възсиява светоносният и празнуван от всички ден на мъченика Георги; елате всички със запалени свещи светло да го отпразнуваме.

Като възненавидя земната войнска слава, мъчениче, ти пожела небесната и претърпя страдания и смърт; затова днес празнуваме твоята всесвята памет, принасяйки хвала на Христа, преблажени Георги.

Разпален с гореща любов към Господа, ти с мъжествена мъдрост съкруши съкровищата на прелестта и на съдилището изповяда Христа, победоносен и всеблажен Георги, преславни мъчениче, моли Христа Бога да ни дари велика милост.

Усърдно обработвайки семето на божествените заповеди, ти благочестиво раздаде цялото си богатство на бедните и вместо него придоби, преславни, Христовата слава. Затова ти смело отиде на подвиг и дълги страдания, мъчениче Георги, вкусвайки страданията и Възкресението на безстрастния Господ; и сега като причастник на Неговото царство, моли се за нас.

Стихира след 50 псалом, гл. 6:
Днес цялата вселена се просвещава с лъчите на страстотерпеца и Христовата църква, украсена с цветове, ти вика, Георги: угодник Христов и горещ застъпник, не преставай да се молиш за твоите раби.
Канон

Песен 1

Свети великомъчениче Георги, моли Бога за нас.
Като предстоиш пред възвишения престол на Оня, Който владее над всичко, мъчениче Христов, венценосче Георги, съхрани чраз твоите молитви и ходатайства тия, които те призовават с гореща вяра и любов.
Свети великомъчениче Георги, моли Бога за нас.
Ти се показа като плодородна земя, обработена с делата на мъченичеството и Вдъхновителят на твоите подвизи те възведе като преславно богатство в небесните съкровищници, понеже си преизящен в храбростта.
Свети великомъчениче Георги, моли Бога за нас.
Твърдо и търпеливо ти се устреми към подвизи, преблажени Георги, и побеждавайки свирепото опълчение на мъчителите, ти стана застъпник за всички, които те почитат.
Слава:  Като възприе сега скрития в Христа блажен живот, славни Георги, за който ти до кръв се подвиза, моли се за тия, които с вяра те възпяват, да се избавят от всякакви беди.
И ныне: Ти стана духовно небе, Богомайко,  като вмести в твоята утроба небесното Слово, чрез Което всичко е станало, небето и земята и което е над тях; затова с дръзновение моли да се спасят, тия, които те възпяват.


Песен 3

Свети великомъчениче Георги, моли Бога за нас.
Сияейки с венеца на страданията, славни, моли Избавителя и Бога да избави от всяка нужда тия, които благочестно те призовават.
Свети великомъчениче Георги, моли Бога за нас.
Просвещаван с обилно сияние, премъдри, отстрани мрачната печал и мъглата на страстите от нас, които с вяра те възхваляме.
Слава: Утвърден в надеждата и любовта, ограден с вярата и укрепен със силата Христова, ти унищожи идолската измама.
И ныне: О, Пречиста, ти роди с плът Безплътния и събезначален на Отца, Който просвещава краищата на вселената; затова ние верните те почитаме като Богородица.

Седален
Мъжествено украсен със знаците на благочестието и отхвърляйки заблудата на нечестието, мъчениче, ти отблъсна нападенията на врага и постоянно разпалван от божествено желание ти угаси безбожната жестокост на мъчителите. Затова достойно прие венец като възмездие за мъките и подаваш изцеления на тия, които с вяра идват при тебе. Страстотерпче Георги, моли Христа Бога да дари опрощение на греховете на празнуващите с любов твоята свята памет.


Песен 4

Свети великомъчениче Георги, моли Бога за нас.
Възпяваме твоите подвизи, преблажени Георги, с които разори идолослуженията и унищожи цялата демонска заблуда, преславни.
Свети великомъчениче Георги, моли Бога за нас.
Умири смущенията от напастите и бедите и отблъсни всяко зло нападение на демоните от тия, които те възпяват като воин Христов, всехвални.
Слава: Ти възсия като светоносна звезда, Георги, с духовна доблест и твърдост във вярата, прогонвайки мрачната заблуда и спасявайки тия, които те възпяват.
И ныне: О, Дево, ти роди Спасението на всички, богатството на благостта – Христа, Който по природа е милостив и спасява човека, премахвайки тлението от естеството му.


Песен 5

Свети великомъчениче Георги, моли Бога за нас.
Имайки мъченическо дръзновение пред Владиката, усърдно се моли за спасението на възпяващите те, преблажени Георги, лекувайки душевните недъзи с твоите молитви, мъчениче страстотерпче.
Свети великомъчениче Георги, моли Бога за нас.
Заедно с ангелските войнства ликуваш като мъченик и се наслаждаваш на безсмъртната и блажена слава, венценосче, избави ни чрез твоя покров от всякакви греховни падения и житейски бури.
Слава: Избави ни от всяка нужда като милостив, прогонвайки многоразличните греховни смущения, Христе, като приемеш молитвите на Твоя угодник Георги.
И ныне: Ти върна дълга на пра-майката ни Ева, Богомайко, давайки плът на Родения от тебе Спасител на света, затова всички те облажаваме, възрадвана всенепорочна Дево.


Песен 6

Свети великомъчениче Георги, моли Бога за нас.
Надхвърлят естеството, словото и мисълта храбрите проявления на твоята доблест, които заслужават непрестанно възпяване, преблажени мъчениче Георги.
Свети великомъчениче Георги, моли Бога за нас.
Бидейки събеседник на небесното войнство и съзерцавайки доколкото е възможно божествената светлина, всеблажени, спасявай тия, които с вяра те почитат.
Слава: Уповаващ се на Бога във всичко и приел блясъка на чудотворството, ти раздаваш дарове на нуждаещите се, преблажени Георги.
И ныне: Сега към теб прибягвам, Пречиста, спаси ме с твоите молитви и ме запази, защото можеш всичко каквото поискаш, като Майка на Всемогъщия.

Кондак, глас 4:
Възпитан от Бога, явил си се съвършен подвижник на благочестието, събрал снопа на добродетелите; сял в сълзи, жънеш с веселие, пострадал до кръв приел си Христа, и с твоите молитви, свети Георги, даваш на всички прошка на греховете.
Икос: Пожелавайки Христа Царя, Който положи душата Си за живота на света, воинът побърза да умре за Него, имайки в сърцето си велика божествена ревност. Затова и ние всички с вяра възпяваме божествения Георги като горещ застъпник и славен Христов раб, уподобил се на своя Господар, който бърза за всеки дошъл при него с молитва да изпроси от Спасителя прошка на греховете.


Песен 7

Свети великомъчениче Георги, моли Бога за нас.
Подражавайки на твоя Владика, мъчениче, ти доброволно пое към подвизите, о преславни, и удържайки победа, стана пазител на Църквата Христова; винаги я опазвай с твоето застъпничество.
Свети великомъчениче Георги, моли Бога за нас.
Като мъченик непобедим, като страдалец, като непобедим защитник на вярата бъди сега непоколебим стълб за възпяващите те, премъдри Георги, ограждайки ги с твоите молитви.
Слава: Мъдро ти отгледа божественото семе и умножи плода му чрез напояване с твойте кърви, преблажени, с много страдания и различни рани; но така ти смири жестокостта на мъчителите.
И ныне: Ти остана Дева и след раждането, защото роди Бога, Който всичко насища и Който поради неизказаната Си милост и добросърдечие стана Човек, Пречиста; моли Го сега да се спасим.

Песен 8
Свети великомъчениче Георги, моли Бога за нас.
Целият огрян от Троическата светлина, преблажени, като мъченик непобедим, поборник на благочестието и боговенчан победител спаси с твоите молитви, небесни жителю, тия които те почитат.
Слава: Украсен с духовния венец и царствената диадема, почетен със скиптър и облечен в багреницата на твоята кръв, блажени, ти царуваш заедно с Царя на силите.
И ныне: Раждащия Се извън времето от Отца и преди времето Възсиялия Творец на всичко видимо и невидимо, Дево Майко, си родила; затова всички народи те славим като Богородица.
Свети великомъчениче Георги, моли Бога за нас.
Потока на лютите страсти и беди, житейските метежи и болестни падения, демонските козни и стремленията на злочестивите укроти с твоите молитви, увенчани Георги.


Песен 9

Свети великомъчениче Георги, моли Бога за нас.
Непрестанно моли Господа за нас, които те възпяваме, блажени, като мъченик Христов и победител на мъчителя, като прогонващ лукавите духове и незаспиващ пазител, и като непосрамващ застъпник.
Свети великомъчениче Георги, моли Бога за нас. 
Богато те възнагради за страданията Владиката на всичко, пред Когото стоиш с мъченическо дръзновение, трижди блажен мъчениче; запази тия, които с веселие те призовават.
Слава: Земята те скри и небето те прие, и отвориха се за теб дверите на рая, където радостно, страстотерпче, ликуваш и се веселиш; с твоите молитви запази тия, които с вяра те възпяват.
И ныне: Твой предобраз беше сянката на скинията, Пречиста, в която бяха скрижалите и стомната и златния кивот, защото ти вмести в утробата си въплъщаващото Се безначално Слово, Богородице.

Ексапостиларии:
Възсия за нас пролетта – светлото божествено възкресение на Владиката, което ни пренася от земята към небесната Пасха. С нея просиява и светозарната памет на всеславния мъченик Георги, когото радостно почитаме, за да се сподобим с божествената благодат от Спасителя Христа.
Слава: Като светоносно слънце с чудни зари просвещаваш цялото творение, страстотерпче Георги. Затова чествайки твоята памет, възпяваме Възкръсналия от гроба.

Хвалитни стихири
Елате всички, които светло тържествуваме в Празника на празниците – славното Христово възкресение, да се съберем отново за светлото тържество на мъченика Георги и да го увенчаем с пролетни цветя, като непобедим воин на Христа и така по неговите молитви да получим избавление от скърбите и съгрешенията.

Целия си се принесъл на Този, Който ти дари пълнотата на живота, всеблажени, като живо и одушевено всеплодие и благоприятна и пречиста жертва. Така ти, Георги, стана най-горещ молитвеник, който укротява бурите за тия, които с вяра те възпяват и зоват.

Мъчениче Христов, понесъл страданията, спаси намиращите се в беди чрез твоите молитви и ги избави от всяка нужда, прогонвайки душегубната печал, и изпроси за нас благодат и милост, Георги, та спасявани чрез твоето застъпничество всички с радост почитаме всечестните ти подвизи.

Усърдно отглеждайки семето, което Словото пося в твоята чиста душа, ти го умножи с болезнени страдания; и като влезе в небесните житници, премъдри, ти придоби наслада, с която бидейки сега изпълнен, блажени, спасявай с твоите молитви към Бога възпяващите те с вяра.