неделя, 16 май 2021 г.

Ваксинацията срещу ковид 19 и изборът на православните християни - медицински и богословски измерения

Извадки от двете отворени писма до Светия синод на Гръцката църква на свещ. Стилианос (Карпатиу), дипломиран психиатър, богослов и професор по биоетика в Атинския университет, в които изразява позицията си по въпрос от изключителна важност: Доколко надеждни са ваксините срещу коронавируси, които ни се предлагат?

Опирайки се на научни данни, той доказва, че ваксините срещу ковид-19 са създадени в резултат на човекоубийство.

Преводът на публикацията, поместена на  сайта Трость скорописца е направен чрез DeepL Translator  

Из първото открито писмо

Известната ваксина срещу вируса sars-cov-2 вече започна да се прилага на населението на Гърция и в целия Европейски съюз от 27 декември 2020 г., съпроводена с високопоставени изявления на политическите лидери.

Кампанията за ваксиниране под името "Свобода" (което в случая звучи подигравателно) вече е започнала. Нейните организатори помпозно и арогантно заявяват, че чрез ваксинацията ще се създаде защитна бариера срещу по-нататъшното разпространение на коронавируса или така нареченият "колективен имунитет".

Докато преди време се говореше предимно за изолация на коронавирусите, сега фокусът е изместен: популяризиране на ваксина, произведена с технология, която създава ужасни морални проблеми за нас, православните християни.

Историята на ваксинацията започва отпреди повече от двеста години. Началото е поставено от Едуард Дженър, син на духовник с дълбоки християнски убеждения, който благодарение на своята наблюдателност успешно провежда първия си опит за ваксинация срещу дребна шарка на 14 март 1796 г. Думата ваксина има сходно значение на различни езици: vaccination (английски), vaccine (френски), тъй като произлиза от латинската дума "vacca", т.е. крава - животното, чиято болест е използвана за създаването на първите ваксини.

Луи Жан Пастьор, който също е християнин и вярва в Бога през целия си живот, следва пътя, определен от Дженър. Пастьор заслужено е наричан "баща на микробиологията и имунологията", защото през 80-те години на XIX в. разработва първата ваксина срещу бяс.

Целта на ваксинациите е да се повиши чувствителността на имунната система, като в организма се вкара инактивиран или мъртъв патоген. В този процес имунната система, от една страна, произвежда антитела, за да унищожи патогена, а от друга, придобива памет за патогена, така че ако човешката имунна система го срещне по-късно при евентуална повторна инфекция, да го разпознае и да започне да го унищожава отново.

Но в лудата си страст към генетичните изследвания човекът не се колебае да използва недопустими и беззаконни процеси, успокоявайки се с факта, че уж "целта оправдава средствата". Сега, в името на спасяването на човечеството, клетки от абортирани бебета се използват за експериментални разработки и производство на ваксини.

Въвежданите понастоящем от фармацевтичните компании ваксини за sars-cov-2, които с необяснима настойчивост се рекламират за употреба от хора, са резултат от процес на убиване на хора, т.е. аборт.

Същевременно съществуват и други възможности за ваксинация, основани на класически методи, които не предизвикват никакви морални проблеми и на които ни е научила самата природа. Те могат да бъдат приложени, без да се прибягва до беззаконие и потъпкване на ценността на човешкия живот, чиято святост и неприкосновеност дори не подлежат на обсъждане. Тези простички истини обаче се пренебрегват демонстративно от публичните власти.

Ι. Производство на ваксина с помощта на човешка клетъчна линия.

За производството на известната понастоящем ваксина срещу бързо разпространяващия се вирус sars-cov-2 е използвана човешката клетъчна линия HEK 293. Тази клетъчна линия е получена от клетки, извлечени от бъбреците на здрав женски ембрион. Този ембрион е "законно терминиран", т.е. абортиран според холандското законодателство, през 1973 г. в лабораторията на Алекс ван дер Еб в Лайден, Нидерландия. Самоличността на родителите на абортирания плод и причината за аборта остават неизвестни.

Най-известните фармацевтични компании, произвеждащи ваксини срещу вируса sars-cov-2, използват тези клетки (HEK293T), за да проверят дали действително се наблюдава експресия на протеини от коронавирус. По-специално, две фармацевтични компании, Moderna и Pfizer/BioNTech, чиито ваксини също бяха одобрени в Европейския съюз и САЩ, използваха клетъчната линия HEK 293 в потвърдителните лабораторни тестове.

Astra/Zeneka (Оксфорд), както и руската Sputnik и ваксината на Jannsen също използват клетъчната линия HEK 293 и на трите етапа: 1. проектиране и разработване; 2. производство и 3. потвърдителни лабораторни тестове.

Следващите два въпроса произтичат от горната информация:

1. Как тази клетъчна линия е оцеляла до наши дни от плод, абортиран преди около петдесет години?

2. Дали създаването на ваксина срещу вируса sars-cov-2, както и на други ваксини или фармацевтични продукти, е единственият начин да се противодейства на епидемията или не?

Що се отнася до първия въпрос, знаем, че по правило във всяка клетка, която претърпява митоза, теломерите в края на всяка хромозома се скъсяват. Клетъчното делене спира веднага щом теломерите намалеят до критичен размер; това явление се нарича "граница на Хейфлик" (по името на анатома Леонард Хейфлик, който го открива през 1961 г.). По този начин се стига до стареене на клетъчната популация, а оттам и на целия организъм.

За да неутрализират "границата на Хейфлик", експериментаторите са създали квазиракови клетки (анормални клетки, които могат да се размножават в продължение на много поколения отвъд естественото нормално време, наречено "граница на Хейфлик"). Такива клетки се използват за различни изследователски цели, а понастоящем и за създаване на ваксина срещу вируса sars-cov-2. Експерименти с тези квазиракови клетки се провеждат от доста дълго време.

Трябва да се отбележи, че не един, а много ембриони се жертват за лабораторни експерименти, което позволява извършването на същия голям брой in vitro експерименти въз основа на техните клетъчни линии.

Що се отнася до втория въпрос, дали използването на клетъчната линия HEK 293 за въпросната ваксина е единственото възможно решение, отговорът е категорично отрицателен.

За това свидетелства фактът, че някои компании и институти използват гореспоменатата човешка клетъчна линия при производството на ваксина срещу вируса sars-cov-2, докато други използват клетъчни линии не от хора, а от животни.

Например Израелският институт за биологични изследвания (IIBR) не използва човешки клетъчни линии на нито един етап от производството на ваксини, а само клетки от хамстери и маймуни.

Три традиционни ваксини в Китай (напр. BBIBP-CorV, PiCoVacc) са разработени по подобен начин, докато подобни ваксини в САЩ, Франция и други страни вече са във фаза на предклинични изследвания и по никакъв начин не включват човешки клетъчни линии.

Освен това Институтът за медицински изследвания "Йоан Павел II" в САЩ използва възрастни стволови клетки, а не ембриони: за изследователски цели като цяло и конкретно за производството на ваксината sars-cov-2. Изследването е по-бавно, но по-безопасно. Трябва да се отбележи, че този институт се финансира по-скоро от спонсори, отколкото от държавна помощ.

Според гореизложеното технологията за производство на ваксина срещу вируса sars-cov-2 се основава на абортирането на ембриони или, както те също се характеризират в медицинската литература, "елиминирани на етап вътреутробното развитие на човека". Въпреки това днес има и други възможности, които не накърняват ценността на човешкия живот, който е уникален и започва от момента на зачеването.

ΙΙ. Използване на мРНК в производството на ваксини.

1. Процесът на производство на антитела с помощта на м-РНК.

За разлика от конвенционалното производство на ваксини, при производството на m-RNA ваксина срещу вируса sars-cov-2 антигенът, който ще предизвика образуването на антитела, е белтъкът spike на вируса (spike-S).

За да проникне в човешките клетки, вирусът sars-cov2 използва като рецептор ензима ACE-2, който се намира в клетъчната мембрана. Вирусът се свързва с протеина на шипа (S) в ACE-2, прониква в човешкото тяло и може да причини пневмония или миокардит.

Чрез ваксината се предава генетична информация с м-РНК, която допринася за производството на правилния имунен отговор в човешките клетки, т.е. за производството на антитела и Т-лимфоцити. Това е идеалният план в условията на in vitro, но най-често той се отклонява от очакванията in vivo, в реалността. Прост пример е, че когато ваксината се използва в практиката, а не в лабораторията, се появяват краткосрочни или дългосрочни странични ефекти.

Предимството на тази технология е, че тя ускорява процеса на разработване на ваксини в сравнение с традиционното производство от мъртви или инактивирани патогени, които се инжектират като антигени за създаване на имунитет, и в сравнение с други технологии, които не разчитат на плурипотентни клетки от абортирани ембриони.

Въпреки че използването на мРНК намалява времето за производство на ваксина, то не намалява времето за поява на странични ефекти. Поради използването на генетичен материал не може да се предвиди или да се знае предварително кога ще настъпят нежеланите събития при ваксините, какви ще бъдат те и с каква величина, или как ще се отразят на общото здраве на населението.

2. Безопасност на ваксините, използващи генетичен материал.

а. Сериозни опасения относно безопасността на ваксините се пораждат и от краткия период от време между производството на ваксината и въвеждането ѝ в клинична употреба. На този фактор се позовава вирусологът Овета Фулър, професор в Мичиганския университет, която е един от четиримата членове на експертната група на Агенцията за контрол на храните и лекарствата, която се противопоставя на всеобщото ваксиниране, както и много други експерти, специализирани в различни области.

б. Известно е, че някои вируси, като например варицелата, се задържат в човешкия организъм в продължение на години. Понякога те могат да се активират отново десетки години по-късно: появяват се отново като херпес. Повторното заразяване с друг щам на вируса денга (има общо четири щама) причинява хеморагична треска денга или шок от денга и създава много сериозни проблеми за оцеляването на хората. Какво ще се случи в бъдеще с хората, които са ваксинирани срещу вируса sars-cov-2? Дали ваксината ще бъде свързана с евентуални автоимунни заболявания, с които светът е препълнен, и т.н.?

в. По-сериозни опасения изразява Люк Монтание, който заявява, че вирусът sars-cov-2 може да е бил изкуствено създаден в Ухан, тъй като съдържа елементи от генетичния материал на ХИВ (т.е. вируса, който причинява СПИН), които кодират протеини, и това не може да бъде случайно, което ученият особено подчертава. По негово мнение сред възможните странични ефекти може да бъде онкологични заболявания. Ето защо самият той не прибягва до ваксинация и предлага алтернативни методи на лечение.

г. Кой може да отговори на този въпрос днес по отношение на оценката на риска при коронавируса и ваксината COVID? Особено когато статистиката за смъртността включва смъртни случаи, причинени от вируса sars-cov-2, от обостряне на съпътстващи заболявания след sars-cov-2 и смъртни случаи, които са били погрешно приписани на sars-cov-2. При липсата на умения за управление на пандемии трагично липсват точни данни - това е вече позната ситуация.

д. На постоянно задавания въпрос дали една нова ваксина може да повлияе на ДНК, отговорът е: да, може. Възможно е чрез процеса на обратна транскрипция да стане възможно превръщането на м-РНК във фрагмент от ДНК, т.е. синтез на ДНК, като се използва вирусната РНК като матрица.

е. Сериозна загриженост предизвикват и си-РНК (малки интерфериращи РНК или "тихи" РНК), тъй като съществува риск от повишена експресия на онкогени, когато м-РНК се разграждат в клетките.

ж. Съществува и проблем със съпътстващите мутации на вируса. Възможно ли е да са необходими други видове антитела, за които сега произвежданите ваксини не са предназначени? Този въпрос далеч не е риторичен и тревожи медицинската общност, която не желае да си "играе с огъня", експериментирайки в неизследвана територия. Никой не иска да има генетична Хирошима.

з. През 1976 г. в САЩ един войник умира от вирус, който е класифициран като вид свински грип. Смята се, че този тип е генетично сходен със смъртоносния "испански грип" от 1918 г. По това време много от тях са имали положителни антитела срещу свински грип.

По това време директорът на CDC (Центрове за контрол и превенция на заболяванията в САЩ) Дейвид Сенсър предлага масова ваксинация на американците. Американските военни и медии настояват да подходят към тази епидемия така, сякаш става дума за епидемия от испански грип. Бързо разработват ваксина, с която са ваксинирани 45 милиона американци, което се равнява на 1/4 от населението на САЩ, а президентът на САЩ Джералд Форд е първият, на когото е поставена инжекцията пред телевизионните камери. Всичко това се случва в навечерието на президентските избори.

Ваксинацията е свързана с много грешки. На всичкото отгоре застрахователните компании отказаха да застраховат хората срещу нежелани странични ефекти. Американците бяха обхванати от съмнения относно истинските намерения на ваксинаторите, особено след като няколко месеца по-късно се появи епидемия от неврологично заболяване на Гилен-Баре при десетки ваксинирани хора. Това е синдром, при който имунната система атакува нервната система.

В резултат на това е регистриран само един смъртен случай от вируса на групата на свинския грип, а сред ваксинираните има 25 смъртни случая и 500 случая на синдрома на Гилен-Баре. Джералд Форд губи изборите през 1976 г. от Джими Картър, а лидерите на ваксинацията Милар и Сенсър са уволнени. След това американското правителство решава да защити населението с други мерки.

"Погледът назад" към 1918 г., 1957 г. и 1968 г., на който разчитаха експертите по ваксините, не успя да помогне, а вместо това само навреди.

Развитието на "епидемията" от 1976 г. и на сегашния вирус sars-cov-2 има подобен, сходен сценарий: високи печалби за медицинската и фармацевтичната индустрия, непредвидими последици, доминиране на политическата воля, направлявана и контролирана наука с подкрепата на политици и юристи, политическа и финансова изгода. През 1976 г. целта е била да се спечелят изборите в Америка, а днес - да се насърчи "Голямото пренастройване" на съвременния свят с вируса sars-cov-2 и корумпираните медии, които действат като движеща сила, точно както в Америка по времето на Дж.Форд.

и. Никакви документи с подписи не гарантират безопасността на тази ваксина. Всички аргументи в полза на ваксинирането днес се основават на невежество, страх, липса на обществен диалог, платена пропаганда и осъждане на тези, които имат противоположни възгледи.

к. Към горните съображения се прибавя и неморалното, безнравствено поведение на фармацевтичните компании, които в по-голямата си част стават съучастници в големи финансови скандали.

Тези данни ясно показват защо хората, които не са в плен на постоянно подхранван страх и които се ръководят от здравия разум, нямат никакво доверие в никакви "официални твърдения".

III. БИОЕТИЧНА ОЦЕНКА

1. Производство на ваксини

а. Говорейки за ваксинация, ние сме изправени пред много сериозен биоетичен проблем: очакваният ефект на ваксината и на всички ваксинации, произведени с помощта на клетъчната линия HEK 293 или други човешки клетъчни линии (като WI-38 и MRC-5), се основава на предварително извършен аборт. Същият въпрос възниква и при ембрионите, получени от ин витро оплождане, които се развиват в ин витро, а не в интраутеринни условия като плурипотентни клетки или като полипотентни клетки.

С тези методи се обезценява човешкият живот, който се принася в жертва в лабораториите като в някакви идолопоклоннически храмове. И нашето биологично наследство, мъдро подредено от Създателя, става обект на неморално и нечистоплътно използване от биотехнолози с изпепелена съвест. "Замислителите и извършителите на престъплението са тези, които хвалят "новостите" и казват, че те само "миришат малко на сяра", докато всички останали си запушват носа от непоносимата им гениална миризма".

Единственото, което ни дава надежда да преодолеем тази вкаменена безчувственост на съвременния човек към ближния, е вярата на Църквата, която почита Божия образ в човека и признава началото на човешкия живот от момента на зачеването.

б. Православната Христова църква на четири св. Вселенски събори (III, IV, V и VI) признава човека за съвършен от момента на неговото зачатие. Защото още първата човешка клетка, зиготата, съдържа генетичен материал, от който може да се определи уникалната личност на това човешко същество дори след биологичната му смърт.

Господ Иисус Христос, който е истинската Първа Личност, тъй като първият човек е създаден точно по Негов образ, се въплъти в утробата на Пресветата Дева, която прие Бога. Чрез тези непостижими и превъзхождащи човешката природа закони Той в Своята Ипостас съедини човешката природа, която прие от Пресветата Дева Мария, с божествената природа, а съединението на двете природи е неслитно, неизменно, неразделно и неразлъчно.

Следователно всяко отклонение от този фундаментален принцип на нашата вяра оскърбява божественото творение и е напълно извън догмата и морала на Църквата.

в. Неотдавнашното решение на официалната църква в Гърция да подкрепи новата ваксина е в пълно противоречие с догматичното учение на Църквата. Възникват справедливи въпроси защо експертното становище на Комитета по биоетика на Гръцката църква, не е било оповестено публично, за да може цялата църква да има необходимата информация и възможност да го оцени.

г. Римокатолическата църква никога в миналото не е давала ясна и категорична оценка на човешкия ембрион като съвършено човешко същество от момента на зачеването.

Въпреки че приема и се присъединява към догматичните ороси на гореспоменатите Вселенски събори, тя отпада от вярата, усвоявайки възгледите на Тома Аквински, който поддържа погрешна аристотелистка линия по отношение на плода и пренебрегва Вселенските събори. В продължение на около шестстотин години римокатолицизмът признава човека за одушевено същество от четвъртия месец на вътреутробния му живот. Едва през 1869 г. папистите се връщат към постановленията на Вселенските събори и започват да признават човека за Божи образ от момента на неговото зачатие.

Днес обаче те частично заобикалят въпроса за това колко опасна е ваксината, като твърдят, че производството на ваксината няма нищо общо с абортите, връзката с които е само историческа. И така, според Ватикана учените са морално свободни да произвеждат ваксина от материал, взет от аборт!

2. Относно ваксинацията.

Основният медицински принцип, формулиран от Хипократ, е, че "при лечението на болести трябва да бъдат изпълнени две условия: или да се направи добро, или поне да не се навреди".

Каква е ситуацията с лечението на sars-cov-2 и особено със задължителната ваксинация, която ни се налага?

- Несигурност в медицинските насоки след появата на вируса sars-cov-2;

- Противоречиви изявления на членовете на назначената от държавата комисия;

- Недостатъчно обсъждане на проблема с широката общественост. Членовете на Държавната комисия не са склонни да образоват обществеността и, водени от науката, да организират открит диалог с колегите си, които предлагат стратегии, различни от прилаганите досега. Медицинският свят е разделен и не може да разработи единен подход към лечението на вируса. Това най-малкото показва значителна липса на свобода в търсенето на истината;

- Егоистичното поведение на група правителствени специалисти по инфекциозни болести и епидемиолози, които скриха истинското състояние на нещата от обществеността и започнаха да контролират съдбата на хората по свое усмотрение. В своята неяснота те забравиха както Конституцията, така и общоизвестните принципи на медицината, които са записани в Кодекса на медицинската етика.

- Внимателно планирано оскверняване и поругаване на светините на православната вяра, на които се крепи свободата на нашия народ.

- Съюзът на държавата и някои епископи във войната срещу съвестните членове на Църквата, както и срещу някои съвестни свещеници, които са наречени "ковид дисиденти, привърженици на теориите на конспирацията, противници на ваксинацията, екстремисти, егоисти" и т.н., които се нуждаят от добър "удар" (sic), за да се опомнят.

Ако тези, които го правят, наистина искат да направят разумна оценка на социалните проблеми, тогава, първо, трябва да се въздържат от използването на думи с такъв негативен оттенък, и второ, трябва да вземат предвид факта, че насилието е несъвместимо с Хипократовата клетва и няма място в живота ни.

3. Значението на любовта

Тъй като сега в Църквата и извън нея се прокарва "наивният" аргумент, че сме длъжни по силата на любовта да се подчиняваме на несъстоятелните предписания на политици и лекари относно sars-cov-2, трябва да се обърнем към историята на Църквата, за да почерпим от нея красив пример за христоподобна, жертвена любов, според учението на Христос и според примера на самия Спасител.

По време на Киприяновата чума през 250 г. сл. Хр. християните от Александрия, свещеници, дякони и миряни, без да се съобразяват с опасността, поемат върху себе си отговорността за болните. Те се грижат за всяка тяхна нужда и им служат в Христа, и "заедно с тях си отидоха щастливи от този живот, като поеха върху себе си болестите на близките си и с радост приеха болката им". Наистина, "няма по-голяма любов от тази, да положиш живота си за своите приятели".

Напротив, езичниците избягвали своите роднини, "оставяли ги да умират по пътищата и се отнасяли към непогребаните трупове като към мръсотия, като по този начин се надявали да предотвратят разпространението и заразяването на смъртоносна болест; но дори когато правели всичко възможно, било трудно да избегнат болестта".

Този забележителен пример от живота на александрийските християни ясно показва, че сегашните ни призиви да показваме "любов" към ближните си чрез отдалечаване от тях са изкривени и болезнени и всъщност нанасят удар върху любовта. Животът в най-жестоки рамки - от изолация до ваксинация - и привидно в наша полза, е срамно ограничаване на човешката свобода. В резултат на дългогодишна подготовка от страна на онези, които искат да премахнат разпнатия Христос от живота ни, нашата нация, която има специално място в световната история, вече се е отвърнала от християнското милосърдие и жертвоготовност и е поела по пътя на духовно, социално, психологическо и икономическо самоубийство.

Що се отнася до циркулярното писмо на Светия синод на Еладската църква № 2997 от 24 юни 1864 г., в което се препоръчва гръцкият народ да бъде ваксиниран срещу едра шарка, то не може да бъде приложено към настоящата ситуация и всеки опит да се правят паралели би бил най-малкото неудачен.

Православното богословие не отрича ваксинацията, нито пък други медицински средства, използвани с разум. Но за нас е категорично неприемлива всяка концепция или инициатива, която намалява стойността на човека, лишава го от правото му на информация и държи съзнанието му в плен на страха до такава степен, че ни идва наум една реплика от Менандър: "Животът, който се страхува да живее, не може да се нарече живот".

 По време на първата епидемия на вируса sars-cov-2 през пролетта на миналата 2020 г. всички чувахме един и същ призив, на който беше трудно да се устои: "Да си останем вкъщи.“ Тези думи прозвучаха от устата на много от преосвещените митрополити. В стремежа си да предадат този призив в съзнанието на хората, доколкото е възможно, те съобразяват всичките си действия с курса на светската държава, която в много отношения действа в ущърб на нашата Църква.

За да прикрият сериозната пропаст, която се е образувала в духовния живот на християните, тъй като светите храмове са станали недостъпни за тях, някои "богослови" се въоръжиха с всякакви исторически и богословски глупости (меко казано) и започнаха да развиват понятия като "домашна църква". Те препоръчват на вярващите да се молят у дома, като палят свещи и кадят пред телевизора. Разрешено е също така да се влиза в храма поединично за "индивидуална молитва", която според обясненията на държавните власти не е нищо повече от кратко влизане на вярващия в храма "за да запали свещ".

А какво да кажем за "предпазните мерки" и безпрецедентните досега нововъведения на някои епископи, които забраниха целуването на светите икони, на Евангелието и на ръката на свещеника!

Всъщност чрез ръцете на свещеника Светият Дух се излива в нашия свят и го освещава. Следователно всеки, който мисли другояче и отхвърля светоотеческото предание, страда от ереста на варлаамизма. По време на втората вълна на вируса sars-cov-2 към членовете на Христовата църква официално беше отправен призив, в който се призоваваше да се ваксинират, след което един известен митрополит беше сред първите, които се ваксинираха публично, като пое инициативата без знанието на Светия синод.

Имаме дълбоко усещане, че всъщност живеем в условията на преследване на Църквата "на думи и на дело", и виждаме постоянни и координирани усилия за изтласкване на Църквата в периферията на нашия живот.

Не искаме Църквата ни да допринася, дори и неволно, за "Голямото пренастройване", което сега се опитва да се осъществи в контекста на глобализацията и което се прилага широко в нашето време чрез манипулиране на масите, като ги плаши с коронавирус. Разпространява се посланието, че можем да бъдем "спасени" само чрез чудодейна ваксина. В името на "нашето добро" продължават да се извършват чудовищни престъпления, като се убиват неродени деца чрез аборти.

Одисей Елитис в свое подробно интервю преди години каза пророчески думи: "Виждам, че към нас се приближава насилие, което придобива друг облик, основан на незаконни съюзи и предварително уговорено поробване на хора. Може би това вече няма да са пещите на Хитлер, а методичното и квазинаучно подчиняване на човека. С цел най-пълно унижение на достойнството му и лишаване от честта да се нарича човек.

Вярваме, че чрез вашите молитви ще можем да се предпазим "от всяко пагубно и мрачно престъпление", следвайки примера на благочестивите отци, когато истинската вяра и християнският морал са потъпкани и поставени под въпрос. Светините на вярата не се продават и не могат да бъдат закупени!

Мощите на нашите светци, мощите на светите ни предци, които са починали в Христа за свободата, ни дават като наследство аромата на истинската свобода.

Като членове на Църквата на Христос ние знаем, че истинската свобода не е нищо друго освен помирението ни с Бога. Всяка друга "свобода" е фалшива и незаслужено наричана така; тя е само примамка, която води към мрачно робство.

 

Из второто открито писмо

I. ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА БИОЕТИКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С УЧЕНИЕТО НА ПРАВОСЛАВНАТА ЦЪРКВА.

В основата на светската етика, която определя сферата на биоетичните изследвания, са правилата на морала, които са заимствани отчасти от християнското учение, философията на древногръцките мислители в нейните многобройни проявления и модифицираната социална "етика" от периода след Ренесанса, с която в някои случаи е съгласувано правото.

Без връзка с вярата моралът се превръща в социална категория, свлича се в психологическа система, превръща се в юридическа дефиниция, която има нормативен характер, и обществото е изправено пред една безплодна, кастрирана етика, която се възприема като определено "културно постижение", но противоречи на същността на човешкото съществуване, защото й липсва есхатологичната перспектива, т.е. смисълът на живота.

В противовес на секуларизираната биоетика, която се смята за абсолютна и поради това непълноценна, Божията Премъдрост чрез Свещеното Писание е установила твърди принципи за християнската биоетика, от които дървото на надеждата продължава да расте в света, възраждайки нашата увереност, че животът в Христос носи печата на благословената вечност.

1. Принципът на властта на Създателя над света

Сътворението е осъществяване във времето и продължение "от вечността на съществуващото преди това знание за всички неща, което триединният Бог е имал в Себе Си". Сътвореният свят не е нито самобитен, нито автономен, защото Бог, Владетелят и Господарят на Своето творение, не му е дал такава възможност, нито пък му е дал правото да се самоунищожи, според "Своята мъдрост и разум" (1 Кор. 1:19).

Всяко Негово снизхождение или понизяване, колкото и парадоксално да изглежда на нас, земните хора, допринася за постигането на вечната цел, за която е създаден нашият свят. Същността на този фундаментален принцип - разбиран от гледна точка на православната християнска биоетика - противоречи на принципите на светската биоетика, която се ръководи от агностицизма.

Дори някои гиганти на мракобесния рационализъм, които не познават истината, се опитват да преминат отвъд мрака, който ги заобикаля. В този контекст особено примитивна и вулгарна е грубата биология, която е продукт на материалистическата теория за произхода на живота. Тази тенденция ограничава човешката природа до границите на онова, което може да бъде възприето от сетивата, и характеризира човека като възникнал "случайно", без особен смисъл на живота на земята и без изгледи да бъде с Бога във вечността.

Следователно всяко действие, което води до оскверняване на творението, и особено на човека като "божествено произведение на изкуството", представлява беззаконно нарушение на непреодолимите граници на човешката природа и оскърбление на естествения ред на нещата, установен от самия Бог.

2. Принципът на абсолютно зачитане на човешките същества от момента на зачеването

Този принцип се основава на факта, че между оригинала и изображението съществува неразривна връзка, но че между тях остават съществени различия. Първообразът е Господ, а образът е Неговото творение и сътворение.

В съответствие с този принцип Църквата почита тайнството на живота "от момента на зачеването", т.е. от момента, в който зад сперматозоида, проникнал в яйцеклетката, се затваря специалната прозрачна мембрана (Zona pellucida), която не позволява на други сперматозоиди да проникнат в нея; тогава се установява външният облик на човека в неговата първа вътреутробна форма и започва личната история на това ново сътворено от Бога същество.

Всяко отклонение от този фундаментален принцип на нашата вяра, дори да е само един зародиш във вселената и през вековете, е напълно извън учението на нашата Църква и православния морал, защото човекът от момента на своето зачатие е "съвършен" образ на божествения Първообраз - Христос.

3. Принципът на свободната воля и разграничението му от светското определение за свобода

Свободната човешка воля се характеризира от свети Григорий Нисийски като "божествена", тъй като човекът е създаден по образ и подобие Божие. Въпреки това "на Бога е угодно не да се принуждава, а да се действа добродетелно", когато свободната воля е движена от стремежа да се върши добро, защото "да лишиш добродетелта от свобода, означава да загубиш самата ѝ същност".

Но днес, в епохата на необуздана човешка лудост, с понятието "свобода" се злоупотребява. Лозунгът по стените на Париж през май 1968 г. е красноречив: "Нито Бог, нито господар; Бог съм аз". Прогресът и гражданската независимост се насърчават под мотото: "Зачатие колкото се може по-късно и смърт колкото се може по-рано". Хората са били подхранвани от развращаващи идеи, проповядвани от маниакално обсебени и тоталитарно настроени личности от така нареченото Просвещение, както обикновено "за наше добро".

Свободата в Христос се състои преди всичко в проявлението на "древната красота" на нашата природа преди грехопадението, която е била свободна от робско подчинение на злото, страстта, покварата и смъртта. Тази красота става несравнимо по-висша благодарение на възприемането на човешката природа от Бога чрез Словото, тъй като сега тя присъства неразделно и неотделимо в Неговата божествена Ипостас през вековете, защото "онова, което е съединено с Бога, е спасено".

И тъй, според каталога на ваксините на Института Шарлот Лозиер, ваксините на Pfizer и Moderna са сред тези, при които са използвани човешки ембрионални клетки (HEK 293) в потвърдителните лабораторни изследвания от фаза 3, а ваксината на Astra/Zeneca (Оксфорд) и руската Спутник срещу печално известния sars-cov-2 HEK 293 е използван и в трите фази на предклиничното производство (проектиране и разработване, производство и потвърдителни лабораторни изследвания). Трябва да се отбележи, че Janssen Research & Development, Inc. Johnson & Johnson също използва човешката клетъчна линия PER. С 6.

Човешки фетални клетъчни линии играят ключова роля в производството на протеинови ваксини с шипове, базирани на най-новите технологии.  И така, сега има огромен проблем заради обнародването на ужасяващото от медицинска и богословска гледна точка и богохулно решение на официалната църква в Гърция да подкрепи изцяло ваксинирането с ваксини, произведени по нова технология.

Произход на ваксините според други източници

а. Срещата на римокатолическите епископи на САЩ от 12 ноември 2020 г. потвърди, че за направата на тези ваксини са били използвани фетални клетъчни линии по време на фазата на потвърдителните лабораторни изследвания.

б. По време на ΙΙ-та среща на духовенството на Неаполската и Ставрополската света митрополия г-н К. Триандафилидис, професор от Солунския университет "Аристотел", поканен за лектор, съобщава следните данни в доклада си, който е дословно копиран от презентацията му на PowerPoint:

"По време на експерименталното предклинично производство на ваксина от Pfizer/Biontech и Moderna не е използвана клетъчната линия WI-38, а е използвана клетъчната линия HEK-293, получена от бъбречни клетки на здрав женски плод, законно терминиран през 1973 г."

Гостуващият професор предостави и друга информация. Той хладнокръвно и цинично признава, че клетъчната линия на човешкия ембрион WI-38 е била препарирана след принудително прекъсване на бременността, т.е. след като плодът е бил абортиран в 18-ата седмица през 1962 г. Тоест този малък човек е бил убит на петия месец от физическо-историческото си съществуване в утробата на майка си, за да се използват клетките му за медицински цели, за производството на различни ваксини. В същото време сивокосият професор възхвалява тази чудовищна практика и я представя като "терапевтична необходимост".

Споменатият по-горе г-н Триандафилидис на тази онлайн среща беше използван от двамата присъстващи митрополити като "бухалка" за потушаване на всеки протест срещу ваксините, получени по престъпен начин чрез аборт. Говорим за Неаполския и Ставрополския митрополит и митрополитския председател на Комитета по биоетика, които с убийствено мълчание позволиха на лодката на дезинформацията да отплава в открито море. И ако направим сравнение с Писанието, те, подобно на левита и свещеника от притчата за добрия самарянин, подминават кървящия плод, наранен от инструментите на гинеколозите, и отправят незаслужени поздравления и изрази на благодарност към г-н професора. Колко жалко!!! Какво падение! Ваши преосвещенства, „кой ви омая, та вече се не покорявате на истината вие, пред очите на които Иисус Христос бе изобразен така, като да бе разпнат помежду ви?
Това само искам да науча от вас: чрез дела по закона ли получихте Духа, или чрез послушание на вярата?" (Галатяни 3:1-2).

В "експертния доклад" относно ваксините се опитахте да скриете, че ваксините, използвани в Гърция, са произведени с помощта на човешки ембрионални клетъчни линии, но поканеният от вас почетен професор във ваше присъствие ви разобличи: "нечестивият изрови ров, изкопа го дълбоко и падна в ямата, която приготви" (Пс. 7:16).

Забележката на г-н К. Триандафилидис, че "крайният продукт не съдържа ембрионални клетки", в никакъв случай не е новост и не създава очакваното впечатление. На предклиничния етап лекарственият продукт се промива и пречиства в опит да се освободи от остатъци от човешки клетки, въпреки че крайната му чистота е под въпрос.

Този процес още веднъж показва ужасяващата безнравственост на онези, които проектират и провеждат експерименти върху човешката природа, както и на онези, които я облагодетелстват, приемайки лекарства, създадени с кръвта на невинни бебета, на които не е било позволено да прекрачат прага на този живот и са били унищожени още в утробата.

в. Заместник-директорът на института "Шарлот Лозиер" Дейвид Прентис подчертава, че използването на линии от фетални клетки за предклинично приготвяне на ваксини е "неморално" и поради тази причина предлага нови технологии, които да позволят избягването на абортите. Твърди се, че правителствата на САЩ и Канада финансират избирателно само онези компании, които използват линии от човешки ембрионални клетки. Според официалния уебсайт на Moderna тази компания е получила 483 млн. долара, а според уебсайта Fierce Pharma Pfizer е получила 1,95 млрд. долара за 100 млн. дози ваксина.

г. Европейският институт по биоетика в своя публикация от 26.11.2020 г. отбелязва, че Pfizer и BioNTech, Moderna, Astra Zeneca University of Oxford, Janssen Research & Development, Inc. Johnson & JohnsonVaxart са сред компаниите, които използват човешки клетъчни линии на различни етапи от производството на ваксини. В публикацията се посочват и ваксини, които са произведени или се произвеждат без използването на човешки клетъчни линии.

д. Лекарят Стенли Алън Плоткин, роден през 1932 г., по собственото му признание атеист, консултант на производители на ваксини и биотехнологични компании, включително Pfizer, Sanofi, Merck, Glaxo и т.н., известен от 60-те години на миналия век с приноса си за производството на ваксини, е разпитан през януари 2018 г. от американския адвокат Аарон Сири в рамките на съдебен процес за ваксини. В показанията си той потвърждава, че ембрионите се абортират и разчленяват, за да се произвеждат ваксини. Той признава, че в един от случаите лично е използвал в лабораторията си 76 ембриона, абортирани на поне тримесечна възраст!

Позицията на официалната църква в Гърция, че ваксинацията е "не толкова богословски и църковен, колкото медицински и научен въпрос" и че тя "не представлява отклонение от правата вяра и живот", изглежда се отклонява от точното изповядване на православната вяра.

Всички неща са сътворени от нищо и се управляват от Бога, "Който зове несъществуващото като съществуващо (Римл. 4:127)". Всяко действие, което се извършва в съответствие с божествената воля, служи за установяване на мир и за успокояване на творението, което "заедно стене и се мъчи досега;" (Римл. 8:22) заради непослушанието на човека. По същия начин всяко човешко действие, противоречащо на Божията воля, нарушава равновесието в съществуването на сътворения свят (което човекът не може напълно да изопачи и унищожи) и ожесточава природата, в резултат на което социалното става асоциално, качественото - некачествено, снизходителното - безмилостно, човешкото - нечовешко. Беззаконното навлизане в Божественото творение и по-специално експлоатацията на Божия образ е оскърбително, защото принизява онтологичната стойност на човека като Божествен образ.

Свети Василий Велики в своите "Съкратени правила", подкрепени с цитати от свети Апостол Йоан (Йоан 16:13 и 5:9), подчертава, че в Свещеното Писание няма нито една дума, която да е напразна. Всяка наша мисъл, дума или действие трябва да бъде в съответствие с това, което е изрично изразено в Библията, и с това, което се подразбира от нея. Писанието е мерило за всички наши действия и думи и всяко човешко действие трябва да се разглежда през призмата на богословието. Следователно, когато някой започне да налага ваксинация под претекст за "послушание", отделяйки я от Писанието, не може да става дума за никакво "смирение" или "послушание", според това, което вече беше казано по-горе.

В светлината на изложената по-горе мисъл, позицията на Комитета по биоетика, която може да се обобщи по следния начин: "Фактът на приемане или отказ от ваксинация няма нищо общо със спасението или погиването на душата", е неприемлива. Ако един християнин знае, че дадена ваксина има "неморален" произход, който трябва да бъде осъден от Църквата, но въпреки това я използва, той заслужава осъждане, защото с действията си се отклонява от правата вяра и християнския живот. Тук няма място за субективни мнения и възгледи, които явеният от Небето свети Василий нарича "лудост".

Истината на Църквата се установява не от "комитетската", а от колективната съвест на православните, която осъжда дори погрешните решения на съборите, ако ги смята за несъвместими с православната вяра и морал (например Събора под дъба, осъдил св. Йоан Златоуст и Фераро-Флорентинския униатски събор). Фактът, че митрополитите са били ваксинирани, не е критерий за християнския морал. Напротив, хората смятат, че с тези си действия те позорно са се подчинили на държавната власт и са се приспособили към духа на този свят.

Следователно умишленото приемане на ваксини с "продукти", получени от човекоубийствена процедура, представлява неоспоримо отклонение от правата вяра и праведния живот. За нашата Църква няма съмнение, че всеки човек има свобода на избора, но личният избор на човека, основан на дадената му от Бога свободна воля, трябва да бъде оценен в светлината на православното богословие, а окончателната присъда за него принадлежи единствено на Бога, Който е Истинският Съдия.

III. КРИТИКА НА ПОЗИЦИИТЕ НА КОМИСИЯТА ПО БИОЕТИКА НА ЕЛАДСКАТА ЦЪРКВА

1. Комитетът по биоетика на Гръцката църква с право смята, че научната библиография и научните статии са единственият източник на обективна информация. Въпреки това, след като прегледахме използваната от него литература, сме убедени, че няма научна информация в подкрепа на чистотата на използваните днес ваксини от човешки ембрионални клетъчни линии.

2. Съществуването на ваксини за sars-cov2, при които не се използват човешки ембрионални клетъчни линии, се крие целенасочено. Въпреки това те се предлагат на световния фармацевтичен пазар и се използват широко в целия свят - с изключение на Гърция и Европейския съюз. Примери за това са ваксината Sinopharm на Института за биологични продукти в Пекин и други.

3. Внимателно се избягва споменаването на страничните ефекти, които се появяват при употребата на ваксини, произведени по новата технология.

а. Официалният уебсайт на правителството на Обединеното кралство регистрира 212 смъртни случая от ваксини на Pfiezer/BioNtech и 244 от Astra/Zeneca между 09.12.2020 г. и 21.02.2021 г. Съобщени са и 243 612 странични ефекти от ваксините, които вече са се проявили. И не се знае какво ще се появи в бъдеще!!!

б. Официалният уебсайт на Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ (CDC) съобщава за 974 смъртни случая от ваксините covid-19, предимно на Pfizer и Moderna, към февруари 2021 г.

в. По данни на CDC други странични ефекти са засегнали 25 072 души.

г. В други страни се съобщава за смъртни случаи и се публикуват съобщения за странни и безпрецедентни досега странични ефекти, докато в Гърция цари мълчание.

4. Според Комитета "въпросът за абортите с цел получаване на човешки ембрионални клетки е разгледан от Римокатолическата църква поради схоластичния характер на нейното богословие". А дали след като православното богословие не е схоластично по своята същност, няма смисъл да продължават да обсъждат този въпрос!!!

Въз основа на горните разсъждения откриваме следните противоречия:

а. Комитетът реши, че създаването на ваксини "по никакъв начин не е свързано с намерението за аборт на ембриони", а представлява отделно действие. Напротив, научната общност призовава за "премахване на ембрионите", като същевременно мълчи за причините за абортите и запазва поверителността по отношение на родителите на абортираните деца. Няма значение дали плодът е бил абортиран със или без намерение за създаване на ваксина. Важен е фактът, че тези клетъчни линии са продукт на аборти.

б. Комитетът счита, че "тези клетъчни линии не са фетални клетки, а само производни от тях.

Всеки знае, че соматичните клетки имат способността да се обновяват: това става с различна скорост в зависимост от тъканта, а процесът на регенерация се определя от фактори като възраст, пол и общо физическо състояние на организма (с изключение на клетките на малкия мозък, зрителните нерви (с изключение на роговицата) и зъбите). Всяка обновена клетка произлиза от предишна клетка в съответствие с биологичните закони, на които се подчиняват нашите "кожени дрехи" (Бит. 3:21), т.е. нашата биологична ипостас.

В клетъчните линии от абортирани бебета ембрионалните клетки са "обезсмъртени" отвъд физиологичната граница на Хайфлик и ДНК на тези клетки е идентична с ДНК на клетките, от които произхождат. Съществува пълна биологична идентичност на абортирания ембрион с тези клетки.

Точно както соматичните ни клетки се обновяват по време на естественото развитие на организма, тези клетъчни линии също се обновяват, но по изкуствен начин.

в. В доклада се подчертава, че "използваните клетки са от ембрионални тъкани, а не от ембриони, които впоследствие са били умъртвени".

Тук четем нещо нечувано... Значи ние, ни повече, ни по-малко, експериментираме с живи ембриони, които са предназначени за умъртвяване?

Както знаем, клетките образуват тъкани, а тъканите - цялото ни тяло. Можем ли да разрешим експерименталното използване на жив ембрион или на части от него, независимо дали става дума за клетки или тъкани?

Източникът на тези вярвания е идеологията на нихилизма, а когато се прилагат на практика, човешките същества са подложени на различни манипулации и злоупотреби.

Според изменение на закона за погребенията, прието от федерален окръг Бремен, абортираните ембриони не трябва да се изхвърлят като "отпадък", а да се погребват анонимно в едно от гробищата в общ гроб. Законодателите от този окръг изразяват уважение към мъртвите и признават, че абортираните ембриони на всякаква възраст са хора и заслужават същата почит като всички човешки същества.

5.    В доклада на Комитета по биоетика на Гръцката църква широко се използват мненията на римокатолиците и заключенията, до които те са достигнали в резултат на обсъждането на въпроса.

На теория римокатолицизмът се придържа към принципа на уважение към ембрионите и затова предлага да се засилят изследванията за разработване на "ваксини, които не са неморални". Нещата обаче не са толкова гладки, колкото изглеждат на пръв поглед.

От една страна, виждаме движение за защита на неродените деца. Така в писмо до министър-председателя на Канада, г-н Трюдо, от 21 май 2020 г., осем обществени фигури, сред които епископи и учени, предлагат да се финансира разработването на ваксини, които не създават етична дилема. Те дават за пример Университета на Британска Колумбия, който не използва клетки или тъкани от ембриони за производството на ваксини.

В отворено писмо от 11.12.2020 г., подписано от Кевин Роудс и Джоузеф Ноуман, Съветът на римокатолическите епископи на САЩ приема момента на зачеването за начало на човешкия живот и смята аборта за "трагично извращение". Той отбелязва, че има начин да се произвеждат ваксини, без да се използват човешки фетални клетъчни линии, и че извличането на печалба от "зли дела" може да промени възприемането на злото.

Но от друга страна, в декрет от седем страници на кардинал Джузепе Бертело, губернатор на Ватикана, подписан на 8 февруари 2021 г. и публикуван на уебсайта на губернатора, се посочва, че "служителите, които откажат превантивни мерки (т.е. ваксинация срещу sars-cov-2), могат да бъдат подложени на "репресии от различна степен, които евентуално могат да доведат до уволнение". Този декрет е оттеглен няколко дни след публикуването му поради негативната реакция на читателите. Издават се взаимно противоречащи си декрети и всеки е свободен да избере това, което му харесва...

Така римокатолицизмът се доближава до истината на думи, но я избягва на дело. Въпреки това Комитетът по биоетика на Гръцката църква избягва истината както на думи, така и на дело. Неродените бебета са били убити от някой друг, "което означава, че изследователите, а още по-малко ваксинираните, не носят отговорност за това", се посочва в доклада. Както гласи старата поговорка: "Патрокъл стреля, а стрелата греши".

6.     Мотивите на Комитета по биоетика са ни неизвестни. Но целта му е ясна: "Не може да става и дума за това, че подкрепяме онези, които сеят съмнения относно ваксините в този случай въз основа на обсъждания в момента въпрос за ембрионалните клетъчни линии. В същото време те не представят никакви аргументи за своите твърдения. Причината за тази позиция е неясна.

Предлага се, загърбвайки съвестта и вярата, да се направят всякакви жертви и да се приеме тази съмнителна полза за здравето, която тази ваксина може да донесе, съгласявайки се с чудовищното зло, което е отхвърлено дори от богобоязливия Иван от романа "Братя Карамазови" на Достоевски. Целта не оправдава средствата, както е казал папа Лъв I, така че всеки човек, който съзнателно се ваксинира, макар и да е наясно с произхода на тези ваксини, би извършил не само убийство, но и кражба, тъй като би си присвоил дара на здравето, законно отнет от убитите деца, и би си присвоил тяхното биологично богатство.

Убийците на Господа, осъдени от съвестта си, според свети Йоан Златоуст, не внесли в съкровищницата на Соломоновия храм 30-те сребърника, които Юда им върнал, защото тези пари били свързани със смърт ("защото са цена за кръв"). Давид отхвърля с отвращение всички богати приноси, които са резултат от грях: "Но елея на грешника да не помазва главата ми" (Псалом 140:5). Христос силно подчертава, че ако нашата добродетел не превъзхожда праведността на фарисеите и книжниците, ние ще загубим спасението си (Мат. 5:20). Чудото на свети Теодор Тирон с коливото, което се припомня в началото на Великия пост, е по-актуално сега от всякога: то разкрива измамата на онези, които работят за промяна на нашето съзнание.

Православната християнска биоетика не се крепи на подвижните пясъци на светските изисквания, носени накъдето духне вятърът, а стои "върху основата на апостолите и пророците, като за крайъгълен камък е поставен самият Иисус Христос" (Еф. 2:20). И ако някой се ръководи само от светски ценности и смята, че цялото му съществуване е свързано само с тленни и земни неща, "Бог ще отнеме дела му от книгата на живота" (Откр. 22:19).

От казаното по-горе става ясно, че докладът на Комисията по биоетика е неграмотен и небрежен. Недопустимият порив да се отхвърли тази тема като незначителна показва липса на уважение към институцията на синодалността и пълнотата на Църквата. Комитетът действа според принципа на ненамеса, настоява да се прикрие съществуващия проблем и "гледа с недоверие" на предложенията на православните активисти за подобряване на ситуацията, отказвайки да разбере, че те също са членове на Църквата.

В края на краищата какво се случва? Злонамерена промяна в представата за мисията на Църквата? Подчинение на кесаря, породено от страх? Или съответните инструкции идват от лидерите на тъмните сили?

Всъщност "бездна бездна призовава" (Псалм 41:8).

събота, 1 май 2021 г.

Велика Събота - сутринта, Велика Вечерня с Василиева св. Литургия

На Господи воззвaхъ, стихири на 8 - 3 възкресни и 1 стиховна на глас 1 от Октоиха и 3 на Велика Събота, като първата се повтаря, от преп. Йоан Дамаскин, глас 8.

Днес адът вика стенейки: „По-добре да не бях приемал Родилия Се от Мария, защото идвайки при мене, Той разруши моята власт и разби медните врата, а душите, които преди владеех, Той като Бог възкреси!”. Слава, Господи, на Твоя Кръст и Възкресение! (2)

Днес адът вика стенейки: „Разрушена е властта ми, приех Мъртвия като един от мъртвите, но съвсем не мога да Го задържа и губя заедно с Него и тия, над които царувах; аз притежавах мъртвите от века, но ето Той въздига всички!”. Слава, Господи, на Твоя Кръст и Възкресение!

Днес адът вика стенейки: „Погина моята власт, Пастирът се разпна и възкреси Адам! Лиших се от тези, над които царувах и избълвах всички, които бях погълнал! Разпнатият изпразни гробовете и властта на смъртта се обезсили!”. Слава, Господи, на Твоя Кръст и Възкресение!

Слава, глас 6: Великият Мойсей тайнствено предизобрази днешния ден, казвайки: „И благослови Бог седмия ден”, защото това е благословената Събота. Това е ден за покой, в който Си почина от всички Свои дела Единородният Син Божи. Чрез промислителната смърт Той по плът бе в съботен покой и връщайки Се към това, което беше чрез Възкресението, Той ни дари вечен живот, като единствен благ и Човеколюбец.

И ныне, Богородичен догматик, глас 1: Нека да възпеем Тази, Която е слава за целия свят, просияла от човеците и родила Владиката, небесната Врата - Дева Мария, Песен на безплътните сили и Украшение на верните, защото Тя стана Небе и Храм на Божеството. Разрушавайки преградата на враждата, Тя донесе мир и отвори Царството; имайки Я за основа на вярата, ние имаме за наш Помощник Родения от Нея Господ. И тъй, дерзайте, люде Божии, дерзайте, защото Той ще победи враговете, като Всесилен.

Вход с евангелие. Свете тихій, без прокимен, направо паримиите.

Из книга Битие чтение:

В начало Бог сътвори небето и земята. А земята беше безвидна и пуста; тъмнина се разстилаше над бездната, и Духът Божий се носеше над водата. И рече Бог: да бъде светлина. И  биде светлина. Видя Бог, че светлината е добро нещо, и отдели Бог светлината от тъмнината. Светлината Бог нарече ден, а тъмнината - нощ. Биде вечер, биде утро - ден един. И рече Бог: да има твърд посред водата, и тя да дели вода от вода. Тъй и стана. И създаде Бог  твърдта,  и  отдели  Бог  водата,  що  беше  под  твърдта,  от  водата  над твърдта. И нарече Бог твърдта - небе.  И видя Бог, че това е добро. Биде вечер, биде утро - ден втори. И рече Бог: да се събере  водата, що е под небето, на едно място, и да се яви суша. Тъй и стана. (Водата под небето се събра на местата си и се яви суша. И нарече Бог сушата - земя, а събраните води - морета. И видя Бог, че това е добро. И рече Бог: да произведе земята злак, трева, що дава семе по свой род и подобие, и плодно дърво, що дава според  рода  си на земята плод, чието семе си е в него. Тъй и стана. И произведе земята злак, трева, що дава семе по свой род (и подобие), и (плодно) дърво, що дава (на земята) плод, чието семе си е в него според рода му. И видя Бог, че това е добро. Биде вечер, биде утро - ден трети.

Из пророчеството на Исая чтение:

Светлей, светлей, Иерусалиме; защото дойде твоята светлина и слава Господня изгря над тебе. Защото, ето, тъмнина ще покрие земята, и мрак - народите; а над тебе ще се яви Господ, и славата Му ще се види над тебе. И ще тръгнат царете в твоята светлина, и народите - в  твоето сияние. Подигни очи и погледай наоколо, и виж събраните твои чеда - ето, дойдоха всички твои синове отдалеч и твоите дъщери на ръце се носят. Тогава ще видиш и  ще  се зарадваш, и ще се уплашиш и сърцето ти ще се удиви, защото ще дойде при тебе богатството на морето, на народите и на (твоите) люде. И стада от камили ще дойдат при тебе, и ще те покрият камили от Мадиам и Ефа; те всички ще дойдат от Савà, ще донесат злато и тамян, и драгоценни камъни, и ще благовестят спасението Господне. Всички кидарски овци ще бъдат събрани при тебе; овните невайотски ще дойдат при тебе:  ще  възлязат  на  олтара  Ми  като  благоугодна  жертва, и Аз ще прославя молитвения Мой дом. Кои са тия, които летят като облаци и като гълъби с птиченцата (си) към Мене? Тъй, Мене Ме чакаха  островите и преди тях - тарсиските кораби, за да пренесат синовете ти отдалеч и с тях – среброто им и  златото им, заради светото име Господне и за да бъде славен Светият Израилев. Тогава синове на другоземци ще съградят стените ти и техните царе ще ти служат; защото в гнева Си те поразявах, но в милостта Си те възлюбих. И твоите порти ще бъдат  всякога  отворени, няма да се затварят ни денем, ни нощем, за да се принася при тебе силата на народите и да се довеждат техните царе. Защото народи и царе, които не поискат да ти служат, ще загинат, и такива народи със запустение ще запустеят. Славата на Ливан ще дойде при тебе с кипарис, бор и кедър заедно, за да украси мястото на Моето светилище, - и Аз  ще прославя подножието на нозете Си. И ще дойдат при тебе с боязън синовете на ония, които те угнетяваха и раздразняваха, и ще се поклонят на стъпките на нозете ти всички, които те прогневяваха, и ще те назоват град на Господа, Сион на Светия Израилев. Задето бе изоставен и намразен, тъй че никой не ти помагаше, - Аз ще те вселя в радост вечна, във веселие от рода в род. Ти ще изсучеш млякото на народите и от богатство на царе ще се храниш, и ще узнаеш, че Аз съм Господ, твоят Спасител, и твоят Избавител, Бог Израилев. (60:1–16)

Из книга Изход чтение:

Господ каза на Моисея и Аарона в Египетската земя, думайки: тоя месец да ви бъде начало на месеците, пръв да ви бъде между месеците на годината. Кажете пред цялото общество на синовете на Израиля: в десетия ден на тоя месец нека всеки си вземе по едно агне според челядите, по агне на челяд; ако пък челядта е толкоз малка, че не ще може да изяде агнето, нека той и най-близкият на дома му съсед го вземат според колкото души са на брой, като се смята съразмерно с онова, колко всеки може да изяде от агнето. Агнето ви трябва да бъде без недостатък, мъжко, едногодишно; вземете го от овците или от козите; и да се пази то у вас до четиринайсетия ден на тоя месец; тогава да го заколи цялото събрание на израилското общество, привечер. И да вземат от кръвта му, и помажат и двата спонеца на вратата и горния праг на вратата в къщите, дето ще го ядат. И през тая същата нощ да изядат месото му, изпечено на огън; да го изядат с безквасен хляб и с горчиви треви. Не яжте от него недопечено, или сварено във вода, но яжте го изпечено на огън, главата с нозете и дробинето. Не оставяйте от него до сутринта и кост негова не трошете; а останалото от него изгорете на огън до сутринта. А яжте го тъй: препасани през кръста, с обуща на нозе и с тояга в ръка, яжте го набързо: това е Пасха Господня. (12:1–11)

Из пророчеството на Иона чтение:

Биде слово Господне към Йона, син - Аматиев: „стани, иди в Ниневия, град голям, и проповядвай в него, защото злодеянията му достигнаха до Мене”. И стана Йона да побегне в Тарсис от лицето Господне; дойде в Иопия и намери кораб, който отиваше за Тарсис, плати за превоз и влезе в него, за да отплува с тях в Тарсис от лицето Господне. Но Господ подигна в морето силен вятър, и стана в морето голяма буря, и корабът насмалко оставаше да се разбие. Уплашиха се корабниците; те викаха всеки към своя бог и почнаха да хвърлят в морето товара от кораба, за да му олекне от него; а Йона бе слязъл в дъното на кораба, бе легнал и дълбоко заспал. Дойде при него началникът на кораба и му рече: „защо спиш? Стани, извикай към твоя Бог; може би Бог ще си спомни за нас, и ние не ще загинем”. И рекоха един другиму: „нека хвърлим жребие, за да узнаем, за кого ни постига тая беда”. Хвърлиха жребие, и жребието се падна на Йона. Тогава му рекоха: „кажи ни, за кого ни постигна тая беда? Какво е твоето занятие, и отде идеш ти? де е твоята земя, и от кой народ си?” Той им рече: „аз съм евреин, почитам Господа, Бога на небесата, Който направи морето и сушата”. Тогава човеците се уплашиха твърде много и му рекоха: „защо направи това?” – защото те узнаха, че той бяга от лицето Господне, - както той сам им бе обадил. И рекоха му: „какво да направим с тебе, за да утихне морето за нас?” Защото морето все се вълнуваше. Тогава той им рече: „вземете ме и ме хвърлете в морето, - и морето ще утихне за вас, защото знам, че заради мене ви постигна тая голяма буря”. Ала тия човеци почнаха да гребат усилно, за да стигнат на суша, но не можаха, защото морето все повече вилнееше против тях. Тогава извикаха към Господа и рекоха: „молим Те, Господи, да не загинем поради душата на тоя човек, и да ни не зачетеш невинна кръв; защото Ти, Господи си направил, което е Тебе угодно!” И взеха Йона, та го хвърлиха в морето; и утихна морето от своята ярост. И тия човеци се уплашиха от Господа твърде много, принесоха жертви Господу и дадоха оброци. И заповяда Господ на един голям кит да глътне Йона; и биде Йона в утробата на тоя кит три дни и три нощи. И помоли се Йона на своя Господ Бог чз китовата утроба и рече: „Към Господа извиках в моята скръб, - и Той ме чу; извиках из утробата на преизподнята, - и Ти чу гласа ми. Ти ме хвърли в дълбинето, в сърцето на морето, и струи ме обиколиха, всички Твои води и Твои вълни минуваха над мене. И рекох: отхвърлен съм от Твоите очи; обаче пак ще видя светия Ти храм. Обхванаха ме водите до душата ми, бездна ме заключи; с морска трева биде обвита главата ми. До планинските основи слязох, земята със своите ключалки ме навеки затвори; но Ти, Господи, Боже мой, ще изведеш душата ми из ада. Когато изнемощя в мене душата ми, аз си спомних за Господа, и моята молитва стигна до Тебе, до светия Ти храм. Ония, които почитат суетни и лъжовни богове, оставиха своя Милосърден, но аз с хвалебен глас ще Ти принеса жертва; което съм обещал, ще изпълня. У Господа е спасението!” И заповяда Господ на кита, и той изхвърли Йона на суша. И биде слово Господне към Йона втори път: „Стани, иди в Ниневия, град голям, и проповядвай в нея, което Аз ти заповядах”. Стана Йона и отиде в Ниневия според словото Господне; а Ниневия беше град голям у Бога, на три дни ход. И почна Йона да ходи по града, колкото можеше да се изходи в един ден, и проповядваше, думайки: „още четирийсет дена - и Ниневия ще бъде разрушена!” И повярваха ниневийци в Бога: обявиха пост и облякоха се във вретища, мало и голямо. Тая дума дойде до царя на Ниневия, - и той стана от престола си, съблече царското си облекло, облече се във вретище и седна в пепел, като заповяда да прогласят и кажат в Ниневия от името на царя и на велможите му, „щото ни човеци, ни добитък, ни волове, ни овци да не ядат нищо, нито да ходят на паша, и вода да не пият; човеци и добитък да бъдат покрити с вретище и силно да викат към Бога; всеки да се отвърне от лошия си път и от насилието на ръцете си. Кой знае, може би, още Бог ще се умилостиви и ще отвърне от нас пламтящия Си гняв, и не ще загинем”. И видя Бог делата им, че те се отвърнаха от лошия си път, и съжали за злото, за което бе казал, че ще напрати върху тях, и го не напрати. От това Йона се силно огорчи и възнегодува. И моли се той Господу и рече: „О, Господи! не говорех ли това, когато бях още в моята земя? Затова и побягнах в Тарсис, защото знаех, че Ти си Бог благ и милосърден, дълготърпелив и многомилостив и съжаляваш за човешката злоба. И сега, Господи, вземи душата ми от мене, защото по-добре е да умра, нежели да живея.” И рече Господ: „нима това те тъй силно огорчи?” И излезе Йона из града, седна на изток от града, направи си там сенница и седна под нея на сянка, за да види, какво ще стане с града. И направи Господ Бог, та израсна растение, и то се издигна над Йона, за да има над главата му сянка, и да го избави от огорчението му; Йона твърде много се зарадва на това растение. И нареди Бог тъй, че на другия ден, кога се зазори, червей подгриза растението, и то засъхна. А кога изгря слънце, напрати Бог горещ източен вятър, и слънцето почна да препича главата на Йона, тъй че той изнемогна и се молеше да умре, казвайки: „по-добре да умра, нежели да живея”. И рече Бог на Йона: „Нима тъй силно се огорчи за растението?” Той рече: „твърде се огорчих, дори до смърт”. Тогава Господ рече: „Тебе ти е жал за растението, за което не си се трудил и което не си отглеждал, което в една нощ израсна и в една нощ пропадна. Аз ли да не пожаля Ниневия, тоя голям град, в който има повече от сто и двайсет хиляди души, които не могат да различат дясна ръка от лява, и много добитък?”

Из книга Иисус Навин чтение:

Стояха синовете Израилеви на стан в Галгал и направиха Пасха в равнините Иерихонски на четиринайсетия ден на месеца, вечерта; и на другия ден след Пасха почнаха да ядат от произведенията на тая земя - безквасни хлябове и печени зърна в същия оня ден; а маната престана да пада на другия ден, след като почнаха да ядат от произведенията на земята; и нямаше вече мана у синовете Израилеви: през оная година те ядяха произведенията на Ханаанската земя. Когато Иисус се намираше близо до Иерихон, погледна и видя, и ето, пред него стои човек, с гол меч в ръка. Иисус се приближи до него и му каза: наш ли си, или от нашите неприятели? Той отговори: не; аз съм вожд на войнството Господне, сега дойдох тук. Иисус падна ничком на земята, поклони се и му каза: какво ще заповяда господарят ми на своя раб? Вождът на войнството Господне каза Иисусу: събуй обущата от нозете си, понеже мястото, на което стоиш, е свято. Иисус тъй и направи. (5:10–15)

Из книга Изход чтение:

Потеглиха синовете Израилеви от Сокхот и се разположиха на стан в Етам, в края на пустинята. А Господ вървеше пред тях дене в облачен стълб, като им показваше пътя, а ноще в огнен стълб, като им светеше, та да вървят и дене и ноще. И облачният стълб се не отлъчваше дене, нито огненият стълб ноще от лицето на целия народ. И рече Господ на Моисея, думайки: кажи на синовете Израилеви да свият и да се разположат на стан пред Пихахирот, между Мигдол и морето, пред Ваал-Цефон; срещу него се разположете на стан при морето. И ще рече фараонът на народа си за синовете Израилеви: те са се заблудили в тая земя, пустинята ги е затворила. Аз пък ще ожесточа сърцето на фараона, и той ще се спусне да ги гони, и ще покажа славата Си над фараона и над всичките му войски; и всички египтяни ще познаят, че Аз съм Господ. Тъй и направиха. Като известиха на египетския цар, че народът избягал, обърна се сърцето на фараона и на служителите му против тоя народ, и те казаха: какво сторихме, та пуснахме израилтяните да не ни работят? Фараонът впрегна колесницата си и взе със себе народа си; и взе шестстотин отбор колесници и всички египетски колесници, и началниците над всички тях. И Господ ожесточи сърцето на египетския цар - фараона и на служителите му, и той погна Израилевите синове; а Израилевите синове вървяха под висока ръка. И впуснаха се след тях египтяни, и всички коне с колесниците на фараона, и конниците, и цялата му войска, и ги застигнаха, както бяха разположени край морето, при Пихахирот пред Ваал-Цефон. И когато фараонът наближи, Израилевите синове се озърнаха, и ето - египтяни идат подире им: Израилевите синове се уплашиха твърде много и извикаха към Господа, и казаха на Моисея: нима нямаше гробове в Египет, та ни доведе да умрем в пустинята? Какво стори с нас, като ни изведе от Египет? Не говорихме ли ти това същото в Египет, като ти думахме: остави ни, нека работим на египтяни? Защото по-добре е да сме в робство у египтяни, отколкото да умрем в пустинята. Но Мойсей каза на народа: не бойте се, чакайте - и ще видите спасение от Господа, което Той ще извърши сега над вас; защото египтяните, които сега виждате, няма да ги видите вече довека; Господ ще се бори за вас, а вие бъдете спокойни. И рече Господ на Моисея: що викаш към Мене? Кажи на Израилевите синове да вървят; а ти вдигни тоягата си, и простри ръката си над морето, и раздели го, и ще минат Израилевите синове презсред морето по сухо. Аз пък ще ожесточа сърцето на фараона и на всички египтяни, и те ще тръгнат подире им; и ще покажа славата Си над фараона и над цялата му войска, над колесниците му и над конниците му. И ще познаят всички египтяни, че Аз съм Господ, когато покажа славата Си над фараона, над колесниците му и над конниците му. И вдигна се Ангел Божий, който вървеше пред стана на синовете на Израиля, и тръгна отдире им; вдигна се и облачният стълб отпреде им и застана отзаде им; и влезе по средата между египетския стан и между стана на синовете на Израиля: за едните беше облак и мрак, а на другите осветляваше нощта, и през цялата нощ не се доближиха едни с други. Тогава Мойсей простря ръката си над морето, и през цялата нощ Господ тласкаше морето със силен източен вятър, та направи морето суша; и водите се разцепиха. И тръгнаха Израилевите синове посред морето по сухо: водите бяха тям като стена отдясно и отляво. Втурнаха се египтяни, и влязоха подире им в средата на морето всички коне на фараона, колесниците му и конниците му. И по утринна стража погледна Господ на египетския стан от огнения и облачния стълб и разбърка стана на египтяни. И направи да се изплеснат колелата от колесниците им, тъй че с мъка ги влечеха. Тогава египтяни рекоха: да бягаме от израилтяните, защото Господ се бори зарад тях против египтяни. И рече Господ на Моисея; простри ръката си над морето, и да се възвърнат водите върху египтяни, върху колесниците им и върху конниците им. И Мойсей простря ръката си над морето, и призори водата се върна на мястото си; а египтяни бягаха насрещу водата. Тъй потопи Господ египтяни всред морето. И водата се върна и покри колесниците и конниците на всичката фараонова войска, които бяха влезли подире им в морето; не остана ни един от тях. А Израилевите синове минаха по сухо презсред морето: водите бяха тям като стена отдясно и стена отляво. Него ден Господ избави израилтяните от ръцете на египтяни; и Израилевите синове видяха египтяните мъртви на морския бряг. Израилтяните видяха великата ръка, която Господ показа над египтяни; народът се уплаши от Господа и повярва на Господа и на Неговия служител Моисея. Тогава Мойсей и Израилевите синове изпяха на Господа тая песен, думайки:

И песента на Моисей: Изх. 15:1б-19:

Четец: Да възпеем Господа...

Народ: Защото славно се прослави! (след всеки възглас на четеца)

Четец: Коня и ездача му хвърли в морето. Да възпеем Господа...

Господ е моя сила и моя слава. Той ми стана спасение. Да възпеем Господа...

Помощник и покровител Господ ми бе за спасение, Да възпеем Господа...

Той е мой Бог, и ще Го прославя; Бог на моя отец, и ще Го превъзнеса. Да възпеем Господа...

Господ е силен воин. Иехова Му е името. Да възпеем Господа...

Колесниците на фараона и войската му хвърли Той в морето, и отборните му военачалници потънаха в Червено море. Да възпеем Господа...

Бездните ги покриха: те потънаха в дълбините като камък. Да възпеем Господа...

Твоята десница, Господи, се прослави със сила; Твоята десница, Господи, съкруши неприятеля. Да възпеем Господа...

С величието на славата Си Ти повали въстаналите против Тебе. Ти изпрати гнева Си, и той ги изгори като слама. Да възпеем Господа...

От Твоето духване се разцепиха водите, вълните застанаха като стена, бездните се сгъстиха в сърцето морско. Да възпеем Господа...

Неприятелят каза: ще се втурна, ще догоня, ще разделя плячката; ще се насити с тях душата ми, ще извадя меча си, ще ги изтреби ръката ми. Да възпеем Господа...

Ти духна с дъха Си, и морето ги покри: те потънаха като олово в страшните води. Да възпеем Господа...

Кой е като Тебе, Господи, между боговете? Кой е като Тебе, величествен със светост, многопочитан с похвали, творец на чудеса? Да възпеем Господа...

Ти простря десницата Си: земята ги погълна. Да възпеем Господа...

Ти водиш с Твоята милост тоя народ, който Ти избави, и го придружаваш със силата Си в жилището на Твоята светиня. Да възпеем Господа...

Чуха народите и треперят: ужас обзе филистимските жители. Да възпеем Господа...

Тогава се смутиха едомските князе, трепет обзе моавитските главатари, паднаха в униние всички ханаански жители. Да възпеем Господа...

Нека нападне върху им страх и ужас; от силата на Твоята мишца да онемеят като камък, докле премине Твоят народ, Господи, докле премине тоя народ, който Ти си придобил. Да възпеем Господа...

Заведи го и го настани в планината на Твоето притежание, на мястото, което Ти, Господи, си направил Свое жилище, в светилището, което Твоите ръце, Владико, са създали! Да възпеем Господа...

Господ ще царува довеки и вечно. Когато конете на фараона навлязоха с колесниците му и с конниците му в морето, Господ обърна върху им морските води. Да възпеем Господа...

А Израилевите синове минаха през морето по сухо. Да възпеем Господа...

Слава... Да възпеем Господа...

И ныне... Да възпеем Господа, защото славно се прослави!

Из пророчеството на Софоний чтение:

Тъй казва Господ: почакайте Ме, казва Господ, до оня ден, когато ще се дигна за опустошение; защото е определено от Мене да събера народи, да свикам царства, за да излея върху тях Моето негодувание, всичката ярост на Моя гняв; защото от огъня на яростта Ми ще бъде погълната цялата земя. Тогава Аз пак ще дам на народите чисти уста, та всички да призовават името на Господа и да Му служат единодушно. От страните отвъд реката на Етиопия поклонниците Ми - децата на Моите разпилени - ще Ми принесат дарове. В оня ден ти няма да се срамиш от своите различни постъпки, с каквито грешеше против Мене, защото тогава Аз ще отстраня из средата ти ония, които напразно се хвалеха със своята знатност, и няма вече да се превъзнасяш на светата Ми планина. Но ще оставя всред тебе народ смирен и прост, и те ще се уповават на името Господне. Остатъците от Израиля няма да вършат неправда, няма да говорят лъжа, и няма да се намери в устата им коварен език, защото сами ще се пасат и ще лежат, и никой няма да ги разтревожи. Ликувай, дъще Сионова! Тържествувай, Израилю! Весели се и радвай се от все сърце, дъще Иерусалимова! Господ отмени присъдата над тебе, изгони врага ти! Господ, Цар Израилев, е посред тебе: повече няма да видиш зло. (3:8–15)

Из Трета книга Царства чтение:

Биде слово Господне към Илия: стани, иди в Сарепта Сидонска и остани там; Аз заповядах там на една вдовица жена да те храни. И стана той, та отиде в Сарепта. Когато дойде при градските порти, ето, там една вдовица жена събира дърва. Той я повика и каза: дай ми малко вода в съд да пия. Тя отиде, за да вземе, а той завика след нея и каза: донес ми в ръце и къс хляб. Тя отговори: жив ми Господ, Бог твой, нямам нищо печено, а имам само шепа брашно в делвата и малко дървено масло в гърнето; и ето, аз ще събера две-три дръвца, ще отида и ще приготвя това за себе си и за сина си; ще изядем това и ще умрем. А Илия й рече: не бой се; върви и направи, което каза, но по-напред направи от това малка прясна пита за мене и ми донеси; а за себе си и сина си ще направиш после; защото, тъй говори Господ, Бог Израилев: брашното в делвата няма да се свърши, и дървеното масло в гърнето няма да намалее до оня ден, в който Господ ще даде дъжд на земята. Тя отиде и направи тъй, както й каза Илия; и храни се тя, и той и домът й няколко време. Брашното в делвата се не свършваше, и дървеното масло в гърнето не намаляваше, по словото на Господа, което Той изрече чрез Илия. След това разболя се синът на тая жена, домакинята, и болестта му беше тъй силна, че у него не остана дишане. Тогава тя рече на Илия: какво имаш ти с мене, човече Божий? Дошъл си да ми напомниш моите грехове и да умориш сина ми. А той й отговори: дай ми сина си. И го взе от ръцете й, отнесе го в горницата, дето живееше, и го сложи на леглото си; и викна към Господа и каза: Господи, Боже мой! нима Ти и на вдовицата, у която живея, ще направиш зло, като погубиш сина й? И като се простря три пъти над момчето, извика към Господа и каза: Господи, Боже мой! да се върне душата на това момче в него! И Господ чу гласа на Илия, върна душата на момчето в него, и то оживя. Илия взе момчето, сне го от горницата в дома, даде го на майка му и каза: гледай, син ти е жив. Тогава жената рече на Илия: сега тъкмо узнах, че ти си човек Божий, и че словото Господне в твоите уста е истинно. (17:8–23)

Из пророчеството на Исая чтение:

Да се развесели душата ми в Господа: защото Той ме облече в спасителна риза, надяна ми дреха на веселие, като на младоженец ми възложи венец и като невеста ме с накит украси. Защото, както земята произвежда растенията си, и както градина прораства посеяното в нея, - тъй Господ Бог ще прояви правда и слава пред всички народи. Няма да млъкна заради Сион, нито ще се успокоя заради Иерусалим, докле правдата му не изгрее като светлина, и спасението му - като запалено светило. И народите ще видят твоята правда, и всички царе - твоята слава, и ще те назоват с ново име, което устата Господни ще нарекат. И ще бъдеш венец на слава в ръката Господня и царска корона - върху дланта на твоя Бог. Няма вече да те наричат „изоставен”, нито земята ти вече ще наричат „пустиня”, но ще те наричат „Мое благоволение към него”, а земята ти „омъжена”, защото Господ благоволи към тебе, и земята ти се съчетава. Както момък се съчетава с мома, тъй и синовете ти се съчетават с тебе; и както младоженец се радва на невеста, тъй ще се радва за тебе Господ. (61:10–11; 62:1–5)

Из книга Бите чтение:

Подир тия събития Бог, изкушавайки Авраама, му рече: Аврааме! Той отговори: ето ме! Бог рече: вземи едничкия си син Исаака, когото ти обичаш, и иди в земя Мория, и там го принеси в жертва всесъжение на една от планините, която ще ти покажа. Авраам стана сутринта рано, оседла ослето си, взе със себе си двама от своите слуги и сина си Исаака; нацепи дърва за всесъжението и стана та отиде на мястото, за което Бог му говори. На третия ден Авраам дигна очи и видя отдалеч мястото. И рече Авраам на слугите си: останете вие тука с ослето; пък аз и син ми ще отидем там, ще се поклоним и ще се върнем при вас. И взе Авраам дърва за всесъжението и натовари сина си Исаака; взе в ръце огън и нож, и тръгнаха двамата заедно. Тогава Исаак проговори на баща си Авраама и рече: тате! Той отговори: ето ме, синко. Той рече: ето огънят и дървата, а де е агнето за всесъжение? Авраам рече: Бог ще Си предвиди, синко, агне за всесъжение. И вървяха нататък двамата заедно. И стигнаха до мястото, за което му бе казал Бог; и направи там Авраам жертвеник, наслага дървата и, като свърза сина си Исаака, тури го на жертвеника върху дървата. Тогава Авраам протегна ръка и взе ножа, за да заколи сина си. Но Ангел Господен му викна от небето и рече: Аврааме, Аврааме! Той отговори: ето ме! Ангелът рече: не дигай ръка върху момчето и не прави му нищо; защото сега познах, че се боиш от Бога и не пожали едничкия си син за Мене. Подигна Авраам очи и видя: ето, отзаде му овен, който се бе заплел с рогата си в гъстака. Авраам отиде, взе овена и го принесе всесъжение вместо сина си Исаака. И нарече Авраам онова място: Иехова-ире; затова и сега се казва: на планината Господ ще предвиди. И Ангел Господен втори път викна Аврааму от небето и рече: кълна се в Мене Си, казва Господ, че, понеже ти направи туй нещо и не пожали за Мене едничкия си син, Аз ще благословя и преблагословя, ще размножа и преумножа твоето семе, както небесните звезди и както пясъка по морския бряг; и твоето семе ще завладее градовете на враговете си; и ще бъдат благословени в твоето семе всички земни народи, задето послуша гласа Ми. (22:1–18)

Из пророчеството на Исая чтение:

Духът на Господа Бога е върху Мене, защото Господ Ме помаза да благовестя на бедни, прати Ме да изцелявам съкрушени по сърце, да проповядвам на пленени освобождение и на затворници - отваряне на тъмница, да проповядвам благоприятната Господня година и деня за отмъщение от нашия Бог; да утеша всички тъгуващи, да възвестя на тъгуващите в Сион, че тям вместо пепел ще се даде украшение, вместо плач - елейна радост, вместо отпаднал дух - славна одежда; и ще ги нарекат силни с правда, сад на Господа за Негова слава. И ще застроят вековни пустини, ще възстановят стари развалини и ще подновят ра-зорени градове, запустели от отдавнашни родове. Тогава ще дойдат другоземци и ще пасат стадата ви; синове на чуждестранни ще бъдат ваши земеделци и ваши лозари. А вие ще се наричате свещеници на Господа, - служители на нашия Бог ще ви наричат; ще се ползувате с имота на народите и ще се славите с тяхната слава. Зарад посрамянето двойно ще ви бъде дадено; зарад похулването те ще се радват на своя дял, защото в земята си двойно ще получат; вечно веселие ще бъде у тях. Защото Аз, Господ, обичам правосъдие, мразя грабеж с насилие, и ще им въздам награда по истина и ще поставя с тях вечен завет; и семето им ще бъде известно между народите, и потомството им - всред племената; всички, които ги видят, ще познаят, че те са семе, от Господа благословено и с голяма радост ще се зарадват в Господа. (61:1–9)

Из Четвърта книга Царства:

Един ден Елисей отиде в Сонам. Там една богата жена го покани у дома си да яде хляб, и той, колчем минеше, всякога се отбиваше там да яде хляб. И тя каза на мъжа си: ето, аз зная, че Божият човек, който постоянно минава край нас, е свет; да му направим малка горница над стената и да му турим там легло и маса, и стол и светилник, та, кога идва у нас, да си отива там. Един ден Елисей отиде там, качи се в горницата си и легна там, па каза на слугата си Гиезия: повикай тая сонамка. Той я повика, и тя застана пред него. И му рече: кажи й: ето, ти толкова се грижиш за нас; какво да направим за тебе? има ли нужда да поговорим за тебе на царя, или на военачалника? Тя отговори: не, аз живея между народа си. Елисей каза: тогава какво да се направи за нея? И рече Гиезий: ето, тя няма син, а мъж й е стар. И каза Елисей: повикай я. Той я повика, и тя застана на вратата. Елисей й рече: след една година, в това същото време ти ще държиш на ръце син. А тя каза: не, господарю мой, човече Божий, недей лъга рабинята си. И жената стана трудна и роди син на другата година, в онова същото време, както й каза Елисей. Поотрасна детето и един ден отиде при баща си, при жетварите. И каза на баща си: глава, глава ме боли! И той каза на слугата си: занеси го на майка му. Взе го и го занесе на майка му. И то седя в скута й до пладне и умря. Тя отиде и го положи в леглото на Божия човек, затвори го и излезе, па повика мъжа си и каза: прати ми едного от слугите и една от ослиците; ще ида при Божия човек и ще се върна. Той каза: защо ще отиваш при него? Днес не е нов месец, не е и събота. Но тя каза: добре си е. И оседла ослицата и каза на слугата си: води и върви; не се спирай, докле ти не кажа. И тръгна и дойде при Божия човек, на планина Кармил. И когато Божият човек я видя отдалеч, каза на слугата си Гиезия: ето оная сонамка; затечи се, та я посрещни и я попитай: здрава ли е? здрав ли е мъж ти? здраво ли е детето? - Тя отговори: здрави сме. А когато дойде при Божия човек на планината, хвана се за нозете му. И Гиезий се доближи, да я отстрани; но Божият човек рече: остави я, душата й е огорчена, а Господ скри от мене и не ми яви. И тя каза: исках ли аз от моя господар син? Не думах ли: недей ме лъга? И той каза на Гиезия: опаши се през кръста и вземи тоягата ми в ръка и върви; ако някого срещнеш, не го поздравявай, а ако някой те поздрави, не му отговаряй; и тури тоягата ми върху лицето на детето. И майката на детето каза: жив Господ и жива ти душа! Няма да те оставя. Тогава и той стана и тръгна подире й. Гиезий отиде преди тях и тури тоягата върху лицето на детето. Но не се чу ни глас, ни отговор. И излезе насреща му, обади му и каза: детето не се събужда. И Елисей влезе в къщата, и ето, умрялото дете лежи на леглото му. И влезе, затвори вратата след себе си и се помоли Господу; след това се качи, легна върху детето, тури устата си върху неговите уста, очите си върху неговите очи, и дланите си върху неговите длани, и ходилата си върху неговите ходила; и се склони над него, и духна върху него, и тялото на детето се сгря. Елисей стана и взе да ходи из горницата насам-нататък; после пак се качи и се склони над него седем пъти. И детето отвори очите си. И той повика Гиезия и рече: повикай тая сонамка. И той я повика. Тя дойде при него, и той каза: вземи сина си. И влезе жената, падна пред нозете му и се поклони доземи; след това взе сина си и излезе. (4:8–37)

Из пророчеството на Исая чтение.

Тъй казва Господ: де е Оня, Който ги изведе от морето с пастира на Своите овци? Де е Оня, Който вложи в сърцето им Светия Свой Дух, Който води Моисея за дясна ръка с величествената Си мишца, раздели пред тях водите, за да Си създаде вечно име; Който ги води през бездни, като кон по степи, и те се не препъваха? Както стадо слиза в долина, - Дух Господен ги води към покой. Тъй води Ти народа Си, за да Си създадеш славно име. Надзърни от небесата и погледай от жилището на Твоята светиня и на Твоята слава: де е Твоята ревност и Твоята мощ? Голямото Твое милосърдие и Твоите към мене милости са спрени. Само Ти си наш Отец; защото Авраам не ни познава, нито Израил ни признава за свои; Ти, Господи, си наш Отец, отвека Твоето име е: „Изкупител наш”. Защо, Господи, си допуснал да се отбием от Твоите пътища, да се ожесточи сърцето ни, за да Ти се не боим? Обърни се заради Твоите раби, заради колената на Твоето наследие. Кратко време владя над него народът на Твоята светиня: враговете ни потъпкаха Твоето светилище. Ние станахме такива, над които Ти като че никога не си владял, и над които името Ти не се е именувало. О, да беше Ти раздрал небесата и слязъл! Планините биха се разтопили от лицето Ти като от огън, който разтопява, като от огън, който вода възварява, за да направиш името Си известно на Твоите врагове; от Твоето лице биха трепнали народите. Когато извършваше страшни дела, от нас неочаквани, и слизаше, планините се топяха от Твоето лице. Защото отвека не бях слушал, нито нашите очи са виждали други бог, освен Тебе, който да е сторил толкова за онези, които се нему надяват. Ти милостиво посрещаш всички, които вършат правда, и Твоите пътища ще се възпоменат.(63:11–19; 64:1–5)

Из пророчеството на Йеремия чтение.

Ето, настъпват дни, казва Господ, и ще сключа с дома Израилев и с дома Иудин нов завет, - не такъв завет, какъвто сключих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа из Египетската земя; оня Мой завет те нарушиха, ако и да оставах в съюз с тях, казва Господ. Но ето заветът, който ще сключа с Израилевия дом след ония дни, казва Господ: ще вложа Моя закон във вътрешността им и ще го напиша в сърцата им, и Аз ще им бъда Бог, а те ще бъдат Мой народ. И няма вече да учат един другиго, брат - брата и да говорят: „познайте Господа”, защото всички, от малък до голям, сами ще Ме знаят, казва Господ, защото ще простя беззаконията им, и за греховете им няма вече да си спомня. (31:31–34)

Из пророчеството на Даниил чтение.

Цар Навуходоносор направи златен истукан, висок шейсет лакти, широк шест лакти, и постави го на поле Деир, в областта Вавилонска; и проводи цар Навуходоносор да съберат сатрапи, наместници, воеводи, върховни съдии, ковчежници, законоведци, съдници и всички областни управители, да дойдат на тържественото откриване на истукана, който бе поставил цар Навуходоносор. И събраха се сатрапи, наместници, военачалници, върховни съдии, ковчежници, законоведци, съдници и всички областни управители за откриване на истукана, който цар Навуходоносор бе поставил, и застанаха пред истукана, що бе въздигнал Навуходоносор. Тогава глашатай високо се провикна; „обажда ви се вам, народи, племена и езици: щом чуете звук от тръба, пищялка, цитра, цафара, гусла и симфония, и всякакви свирала, паднете и се поклонете на златния истукан, който постави цар Навуходоносор; а който не падне и не се поклони, веднага ще бъде хвърлен в горяща огнена пещ”. Затова, кога всички народи чуха звук от тръба, пищялка, цитра, цафара, гусла и всякакви свирала, паднаха всички народи, племена и езичници и се поклониха на златния истукан, който цар Навуходоносор бе поставил. В това също време дойдоха някои от халдейците и наклеветиха иудеите. Те казаха на цар Навуходоносора: „Царю, да си жив довека! Ти, царю, даде заповед, всеки човек, щом чуе глас от тръба, пищялка, цитра, цафара, гусла, симфония и всякакви свирала, да падне и се поклони на златния истукан; а който не падне и не се поклони той трябва да бъде хвърлен в горяща огнена пещ. Има иудейски мъже, които си поставил над делата в страната Вавилонска, Седрах, Мисах и Авденаго; тия мъже не се покоряват на твоята заповед, царю, на твоите богове не служат и на златния истукан, който ти си поставил, не се покланят”. Тогава Навуходоносор в гняв и ярост заповяда да доведат Седраха, Мисаха и Авденаго; и доведоха тия мъже при царя. Навуходоносор им каза: „С умисъл ли вие, Седрахе, Мисахе и Авденаго не служите на моите богове, и на златния истукан, който поставих, не се покланяте? Отсега, ако сте готови, щом чуете звук от тръба, пищялка, цитра, цафара, гусла, симфония и всякакви свирала, паднете и се поклонете на истукана, който направих; ако ли не се поклоните, веднага ще бъдете хвърлени в горяща огнена пещ, и тогава кой Бог ще ви избави от ръката ми?” Отговориха Седрах, Мисах и Авденаго и казаха на цар Навуходоносора: „няма нужда да ти отговаряме на това. Нашият Бог, Комуто ние служим, е силен да ни спаси от горящата огнена пещ, и от твоята ръка, царю, ще ни избави. Ако ли и това не бъде, нека ти е известно, царю, че няма да служим на твоите богове, и на златния истукан, що си поставил, няма да се поклоним". Тогава Навуходоносор се изпълни с ярост, и видът на лицето му се измени против Седраха, Мисаха и Авденаго, и той заповяда да опалят пещта седем пъти по-силно, отколкото обикновено я опалваха; и заповяда на най-силните от войската си мъже да вържат Седраха, Мисаха и Авденаго и да ги хвърлят в горящата огнена пещ. Тогава тия мъже бяха вързани с долните си и горните дрехи, с превръзки на глава и с другите си дрехи и бидоха хвърлени в горящата огнена пещ. И понеже заповедта царева беше строга, и пещта опалена извънредно много, пламъкът от огъня умъртви людете, които хвърлиха Седраха, Мисаха и Авденаго. А тримата тия мъже - Седрах, Мисах и Авденаго - паднаха в горящата огнена пещ вързани. И ходеха сред пламъка, възпявайки Бога и благославяйки Господа. Тогава Азария стана и взе да се моли и, като отвори устата си сред огъня, възгласи: "Благословен си, Господи, Боже на отците ни, хвално и прославено да е името Ти вовеки. Защото Ти си праведен във всичко, що направи с нас, и Твоите всички дела са истински. Твоите пътища - прави и всички Твои съдби - истински. Ти извърши истински съд във всичко, що напрати против нас и против Иерусалим, светия град на отците ни, защото по истина и по съд Ти напрати всичко това против нас за нашите грехове. Защото ние съгрешихме и постъпихме беззаконно, като отстъпихме от Тебе, и във всичко съгрешихме; Твоите заповеди не слушахме и не ги пазихме и не постъпвахме, както ни бе заповядал, за да ни бъде добре. И всичко, що ни Ти напрати, и всичко, що стори с нас, стори по истински съд, и ни предаде в ръцете на беззаконни врагове, на най-омразни отстъпници и на неправосъден и най-зъл цар по цяла земя. И сега не можем да отворим устата си; ние станахме за срам и похула на Твоите раби и на ония, които Те почитат. Но не ни предавай завинаги заради Твоето име и не разрушавай завета Си. Не отнимай от нас милостта Си заради Авраама, Твоя възлюбен, заради Исаака, Твоя раб, и Израиля, светия Твой, на които си казал, че ще умножиш семето им като звездите небесни и като пясъка на брега морски. Намалени сме, Господи, повече от всички народи и сме унижени сега по цяла земя за нашите грехове, и нямаме сега ни княз, ни пророк, ни вожд, ни всесъжение, ни жертви, ни приноси, ни тамян, нито място, да Ти принесем жертва и да намерим Твоята милост. Но със съкрушено сърце и със смирен дух нека бъдем приети. Както при всесъжение на овни и юнци, както при хиляди тлъсти агнета, тъй да Ти бъде благоугодна жертвата ни днес пред Тебе; защото няма срам за ония, които се Тебе уповават. И сега ние Те следваме от все сърце и Ти се боим и търсим Твоето лице. Не ни посрамяй, но стори с нас по Твоето снизхождение и по голямата Си милост; избави ни чрез силата на чудесата Си и дай слава на името Си, Господи, та да се посрамят всички, които вършат зло на Твоите раби, да се посрамят с цялата си мощ, и силата им да се съкруши, за да познаят, че Ти, Господ Бог, си един и славен по цяла вселена." А в това време царските слуги, които ги бяха хвърлили, не преставаха да разпалят пещта с нефт, смола, кълчища и храсти, и дигаше се пламък над пещта четирийсет и девет лакти и откъсваше се и изгаряше ония от халдейците, които достигаше около пещта. Но Ангел Господен слезе в пещта заедно с Азария и ония, които бяха с него, и изхвърли огнения пламък из пещта и направи тъй, че сред пещта се яви като че шумлив влажен вятър, и огънят никак не се допираше до тях и не ги повреди, нито ги смути. Тогава тия тримата сякаш с едни уста взеха да пеят в пещта, да благославят и прославят Бога: "Благословен си Ти, Господи, Боже на отците ни, и хвален и прославен вовеки, и благословено е името на Твоята слава, име свето и прехвално и прославено вовеки. Благословен си Ти в храма на светата Твоя слава, прехвален си и прославен вовеки. Благословен си Ти, Който видиш бездната, Който седиш над Херувими, и си прехвален и прославен вовеки. Благословен си Ти върху престола на славата на Твоето царство, прехвален си и прославен вовеки. Благословен си Ти върху твърдта небесна, прехвален си и прославен вовеки. (3:1–56)

И песента на тримата отроци: Дан. 3:57-88

Народ: Господа п0йте и превозносите во вся веки. (след възгласите на четеца)

Четец: Благославяйте всички дела Господни...

Благославяйте, ангели Господни...

Благославяйте, небеса Господни...

Благославяйте, всички води, които сте по-високо от небесата...

Благославяйте, всички сили Господни...

Благославяйте, слънце и луно...

Благославяйте, звезди небесни...

Благославяйте, всички дъждове и роси...

Благославяйте, всички ветрове...

Благославяйте, огън и жар...

Благославяйте, студ и пек...

Благославяйте, роса и скреж...

Благославяйте, нощи и дни...

Благославяйте, светлина и тъмнина...

Благославяйте, лед и мраз...

Благославяйте, скреж и сняг...

Благославяйте, мълнии и облаци...

Да благослови земята...  Господа да поeт и превозноситъ Его во веки.

Благославяйте, планини и хълмове... Господа пойте и превозносите во вся веки.

Благославяйте, всички израстъци по земята...

Благославяйте, извори...

Благославяйте, моря и реки...

Благославяйте, китове и всичко, що се движи във водите...

Благославяйте, всички птици небесни...

Благославяйте, зверове и всички добитъци...

Благославяйте, синове човешки...

Благослови, Израилю...

Благославяйте, свещеници Господни...

Благославяйте, раби Господни...

Благославяйте, духове и души на праведните...

Благославяйте, праведни и смирени по сърце...

Благославяйте, Анание, Азарие и Мисаиле...

Благославяйте, апостоли, пророци и мъченици Господни...

Благославяме Отца и Сина и Светия Дух... И ныне...

Хвaлимъ, благословим, покланяемся Господеви, поюще и превозносяще во вся веки.

И продължава реда на Василиевата света Литургия: малка ектения.

Вместо Свети Боже: Елицы во Христа крестистеся:

След Апостола:

Глaс 7: Възкресни, Боже, съди земята, защото Ти ще наследиш всички народи. (2) (след всеки стих)

Стих: Бог застана в събранието на боговете; всред боговете произнесе съд.

Стих: Докога ще съдите несправедливо и ще показвате пристрастие към нечестивците?

Стих: Давайте правосъдие на сиромах и на сирак; бъдете справедливи към потиснат и беден;

Стих: Отървавайте сиромаха и бедния, изтръгвайте го из ръката на нечестивците.

Стих: Не знаят, не разбират, в тъма ходят.

Стих: Всички земни основи се клатят. Аз рекох: вие сте богове, вие сте всички синове на Всевишния; но вие ще умрете като човеци, и ще паднете като всички князе.

В това време великопостните богослужебни одежди се сменят с пасхални.

Вместо Херувимска, глaс 8:

Да замлъкне всяка плът човешка и да застане в страх и трепет и да не помисля за нищо земно, защото Царят на царуващите и Господ на господарите иде, за да бъде заклан и да даде Себе Си за храна на верните.

След Великия вход:

Пред Него вървят ангелските ликове с всички начала и власти, многооките херувими и шестокрилите серафими, които закриват лицата си и пеят песента: алилуя, алилуя, алилуя.

Вместо Достойно, глaс 6:

Не плачи за Мене, Майко, гледайки Ме в гроба - Твоя Син, Когото зачена безсеменно в утробата, защото ще възкръсна и ще Се прославя и ще възнеса със слава като Бог тия, които непрестанно с вяра и любов Те величаят.

Причастен, глас 4:

Господ се вдигна като събуден от сън и възкръсна, спасявайки ни.