неделя, 26 септември 2021 г.

Богословски поглед към ваксинацията срещу коронавирус

Част от интервюто на о. Йоанис Дронгитис - "Лукаво нападение срещу образа Божий"

Очевидно е, че ваксините, които ни се предлагат - тези генетично модифицирани продукти, генетични "терапии" - не само не трябва да бъдат предмет на обсъждане, но и отдавна трябваше да са изключени от него. Трябва да отхвърлим тези ковид-ваксини - от богословска гледна точка. Мисля, че това е очевидно. Човекът трябва да остане човек. Мечтата за модифициране на човека не е само намерение на някакъв тесен кръг от лица, а е съвсем официална програма от няколко десетилетия. Сега няма да се занимаваме подробно с това. В момента ни интересува повече духовния и богословския аспект на въпроса.

Предложените ваксини са своеобразен мост, както казва свети Йоан Златоуст, своеобразен печат. Това е печатът на нашето време. Това не е последният печат, белегът на Антихриста, а печатът на нашата епоха. Мога да го обясня богословски, от строго богословска гледна точка, че винаги има първоначален печат, определено пред-начертание.

На първо място има определен печат, който е в нас, в нашите мотиви; той съществува в нашите умове. Още преди да бъдем подложени на печата, ние имаме определени предпоставки за това - в нашия начин на мислене. Белегът, печатът ще бъде пряко свързан с критериите, които използваме, с начина, по който мислим.

Разговарял съм с ваксинирани хора и виждам, че повечето от тях вече имат този печат. В разговорите си с тях не намерих нито един сериозен аргумент, а тези, които дадоха, са достойни за съжаление. За тях истината няма никаква стойност, те не искат да знаят истинското положение на нещата и духовното значение на деянието: "Не ни интересува да знаем. Искаме да осигурим свободата си на придвижване, работа и (уви!) развлечения." Други пък го правят, за да отидат на стадиона, да гледат любимия си отбор, да се забавляват. Това е най-ниското ниво, което може да се намери в живота на този век...

Не е ли това вече печат? Ако не се интересувам от нищо друго освен от житейските дела и изгоди, не нося ли днес вече печата? И защо да не приема този печат утре? Нека повторя: ваксинацията е пред-начертание, пред-печат, който вече се полага днес.

Св. Йоан Златоуст има много важна беседа по темата за Кръщението. Както знаем, съществуват осем вида кръщение. За тях говори преподобният Йоан Дамаскин. Преди настоящото Кръщение е имало кръщение в потопа, в Червено море и в облака, еврейско законно обрязване и, разбира се, Кръщението на Йоан.

Какви са били прототипите на кръщението преди кръщението на Йоан? Мостове, всеки от които води към следващото ниво. А Йоан е последният мост преди Христос. Знаем, че Йоан кръщава, за да могат хората да се присадят в духа на Христос и да приемат Христос, Който идва след Йоан.

Така че за мен тези ваксинации и изобщо цялата тази верига от събития са мост... за да могат хората да се присъединят към духа на Антихриста, който вече се разпространява сред човечеството. Това е очевидно. Огледайте се около себе си. Духът на антихриста е навсякъде в наши дни, особено сега, по време на криза. Божият народ го е виждал и преди, по един или друг начин.

Всичко гореизброено, не е ли това духът на антихриста в света? И така, ваксинацията е мостът, който ще ни отведе до последния, самия печат. Но всичко ще се случва индивидуално. Не всички хора са едни и същи: някои са били измамени, други са проявили слабост, не са знаели нищо, не са мислили, не са имали с кого да се посъветват, на кого да се опрат.

Това обаче е мостът, който ни води дотам. Заставам на тази, да кажем, опасна позиция съвсем съзнателно, като я осъзнавам. Казвам това свободно на братята и на всички останали хора. Това е духовната страна на въпроса. Духът на антихриста се внедрява в човечеството. Това е духовният смисъл и духовното значение на настоящите събития.

Гледайте внимателно! Кой днес може да каже, че събитията, които се случват, са логични и разумни? Само напълно сляп човек! Има ли логика всичко, което се случва? Или пък просто има глобално премахване на главния мозък у хората?

На този етап диалогът за ваксинацията на философско ниво е чисто метафизичен... В аргументите, които се изтъкват, няма абсолютно никаква логика, всички те са опровергани отдавна. Какви аргументи се изтъкват сега в защита на ваксинирането? Нима не е известно, че то води до появата на нови щамове? Как можем да говорим за "стена на имунитета" след това?

Сега се нуждаем само от една стена на имунитет. Имунитет срещу страха, имунитет срещу сплашването, срещу тази ужасна нова фракция на лекарите, срещу медицинската диктатура... Разбира се, нямам предвид медицината като професия, говоря за медицинския фашизъм. За това как псевдомедицината помага на възраждащия се фашизъм. Това е очевидно!

Кога е имало такъв натиск върху хората да се ваксинират? Кой и кога в историята на човечеството е бил толкова заинтересован от ваксинацията, че дори би платил за нея? Съвсем ясно е защо това е така. Има много причини за това, но нека кажем, че основната за нас е духовната.

Това, което се случва, е инициация, посвещение. Това е посвещаване, насочено към човешката психика (на външно ниво) и към човешката душа. Метафизиката, за която споменах по-рано, е, че всяка рационалност, всеки рационален диалог е премахнат. Няма нито един убедителен аргумент в полза на предложените мерки. Съществува имплицитна основа, за която не се говори на глас и на която всички са призовани да разчитат. Каква е тази основа, която не е дефинирана словесно? Нещо метафизично. Това е "лечение" като послушание, това е всичко.

В края на краищата, съвсем очевидно е, че дори ако една ваксина създава имунитет (какъвто тя всъщност не осигурява), той пак ще изтече след няколко месеца. Каква е разумната основа за това налагане? Няма никакво разумно основание. Всичко, което се случва, е чиста метафизика. За тези, които не разбират този термин, нека кажем, че говорим във философски смисъл. Метафизиката е създадена от липсата на какъвто и да е разумен аргумент. Преклонението пред послушанието на някакъв невидим владетел. В това се състои метафизиката на ваксинирането. Не можем да говорим за неговата разумност, научна обоснованост и т.н. Някои вярват в неговата ефикасност, но какви са научните данни? Няма единно мнение по този въпрос. Представете си докъде би стигнало това, ако всички бяха съгласни... медицинският фашизъм щеше да завладее умовете на всички хора...

Ваксините имат духовно измерение. Те ни въвеждат в този дух. Много е опасно да се прави разграничение между богословие, духовен живот и наука. Съвсем ясно е, че този въпрос е духовен. Това е мост, който ни води към мрачно бъдеще.

Въпреки това, въпреки че настоящите събития са валидни, техният резултат не е окончателен. Затова моля всички братя и сестри: НЕКА СЕ ВЪРНЕМ НАЗАД. Който вече е преминал този мост, нека се върне. Връщането назад не е лесно, но все пак е възможно. Първо, те трябва да осъзнаят, че трябва да изтрият този печат от съзнанието си, да променят критериите, които са използвали в живота, да променят критериите, по които са предприели тази стъпка.

Някои хора казват: "Не исках, майка ми ме накара да го направя, баща ми ме накара да го направя, семейството ми ме накара да го направя, децата ми ме накараха да го направя". Това аргументи ли са ? Можем ли да разсъждаваме по този начин? Не сме осъзнали сериозността на случващото се. Във всеки случай какъв е този живот, в който някой ни налага волята си? Откъде идва това насилие, което е проникнало дори в семейството? В обществото действа груба сила...

Появява се свят на тоталитаризъм, а мрачната утопия вече е реалност. Тя живее в човешките души. Тя вече не се създава от отделна държава или елит. Това е духовно общуване на гражданите, на част от тях, с тази мрачна реалност. Хората са поели върху себе си (не само по задължение, но и доброволно) отговорността да бъдат изпълнители на мрачното настояще и мрачното бъдеще.

В това се състои разделението и всичко, за което говорим. Всичко това вече се случва в реалността. Но ние, човешките същества, не можем да останем хора, ако не свидетелстваме за истината със самия си живот. Затова хората трябва да свидетелстват за истината. Всички трябва да мислим по този начин, особено християните. Но мисля, че и цялото човечество като цяло. Изглежда, че човечеството е загубило нагласата си да се бори срещу всички видове зло, които хората не биха приели преди, в която и да е друга историческа епоха. Сега сякаш всички са под хипноза. Не е ли това също в духа на антихриста? Обща отпуснатост, почти необяснимо бездействие. Но има обяснение. Какво е то? Сега в света преобладава грехът, а първата последица от него е объркването на ума. Тъй като сме се покланяли на греха, сме станали слепи. Не виждаме нищо в историята... нито по хоризонтала, нито по вертикала... нито в духовен план. Ето защо наоколо цари такова смешение и объркване на понятията.

Ако нямаше Божии хора, къде щяхме да бъдем? Ако нямахме светците, чрез които оставаме православни, какво щеше да стане с нас днес? Ако нямахме живото присъствие на Светия Дух в Църквата, вече щяхме да сме се присъединили към хаоса.

Но Светият Дух присъства в Църквата. Той е жив и говори на църквите, както се казва в Апокалипсиса. Светият Дух е благ и не иска никой да погине. Той ни призовава обратно. Все още има време за хората. Нека тези, които са били ваксинирани, да спрат. Нека се издигнат, нека разберат, че това е духовен въпрос.

И, разбира се, освен печата върху тялото и душата, този въпрос има и друг аспект. Това е проблемът за оскверняването. Осквернява ли ваксинацията? Разбира се, че осквернява. Ако не съществуваше осквернение, щеше ли свети Теодор Тирон да извърши чудото на коливото? И ако тогава е имало оскверняване от животинска кръв, не се ли случва това сега, когато се използват клетъчни линии от ембриони, убити при аборти?

Знаете ли КАК става това? Това е чудовищна конспирация, сценарий, който би бил подходящ за филм на ужасите. Как се извличат тези ембриони, как се правят абортите. Те се правят именно с тази цел. Не става дума само за един отдавнашен аборт. Нека не говорим такива неща. Трябва да знаем какво се случва. Нещастни хора от психиатрични клиники, отчаяни хора, стават опитни зайчета съзнателно или в повечето случаи несъзнателно. Те са живи същества, избрани за научни цели.

Ваксинирането благословия от Бога ли е? След всичко казано дотук, възможна ли е такава измама? Как може тази организирана престъпност да се нарече Божия благословия? Всичко е обърнато с главата надолу. Казвам ви ясно: няма Божия воля за ваксинациите. Тези ваксинации не само че НЕ са благословени, но и са рожба на ехидна.

Ако ги наречем благословия, ще изпаднем в хула срещу Светия Дух, което, както знаете, е непростим грях. Може ли тъмнината да бъде благословия? Излиза, че тези, които не са ваксинирани, са прокълнати? Това ли казва Божият Дух на църквите?

Нека подходим към темата по малко по-различен начин. Налице е очевиден медицински фашизъм. Политическият фашизъм също е доста очевиден. А сега се приближаваме и към църковния фашизъм. Да разделим ли вярващите на ваксинирани и неваксинирани? И ваксинираните ще стоят в храма, а останалите - на улицата? Дали това ще бъде Църквата на Христос, или на антихриста? Как ще изглежда това отстрани?

Не само не трябва да ходим в такива храмове, но и да бягаме от тях. Тогава е по-добре да се молим у дома. Ако църковните власти ни кажат, че трябва да се ваксинираме, за да влезем в храма, трябва да избягаме. По-добре е да си седим вкъщи, да четем канона или някоя друга служба, да се молим и ще се свържем духовно със светците и ангелите. По-добре е така, отколкото да отидеш на място като... дори не знам как да го нарека.

Ако входът в храма е свободен само за ваксинираните, това няма да е Църквата на Христос, такова нещо няма нищо общо с благословението. Тъмнината не може да бъде благословена. Може ли човешката мутация да бъде благословена? Или подчиняването на човека с електронни средства? Благословия ли е фашизмът? Или разделянето на хората? Всички тези стени, които се издигат? Благословия ли е да прогониш всички, които не споделят твоето мнение, въпреки че и те обосновават позицията си с разум и наука (да не говорим за аргументите от духовната сфера)?

На какво прилича това?! Децата да бъдат изключвани от училище... Хората да бъдат уволнявани от работа... Вярващите да не бъдат допускани в църквата. Това благословия ли е? Нима не разбираме какво се случва? Никой ли от нас не разбира духовните неща? Никой от нас ли не знае историята...? Сега се говори за технология с наночастици. Сигурни ли сме, че тя не е във ваксината? Какво ще кажем на хората утре, когато всичко това се прояви? Кой ще води статистиката? Кой ще опише страничните ефекти и усложненията след ваксинация? Кой ще отчете броя на смъртните случаи, причинени от усложнения? Какво ще кажем утре? И какво ще кажем на следващото поколение?

Както знаем (медицината открито го казва), странични ефекти се причиняват дори от обикновени лекарства, а не само от генетични намеси, които се проявяват в следващото поколение. Бързаме да наречем нещо, за което нямаме представа, благословия... Има официално одобрение, но за мен то не означава нищо. Други лекарства са били одобрени, а след това се оказва, че са смъртоносни. В наши дни има много информация, която всеки може да търси в интернет. Не знаем или не искаме да знаем истината? Или е нещо друго?

Ясно е, че правителствата искат да асимилират Църквата - нека сега да поговорим за този феномен от еклезиологична гледна точка. Те искат да асимилират тялото на Църквата: нейната йерархия и обикновените вярващи. Те искат да ни включат в своите цели. Те искат да ни превърнат в свои сътрудници в тези тъмни дела, да споделяме техните възгледи, техните планове за света. Да ни заставят да служим на злото, вместо на Христос, на Когото служим.

Служители на Църквата ли сме, за да убеждаваме хората да се ваксинират? Боже мой, но как ще ги погледнем в очите? Когато нещата започнат да се проявяват много по-ясно, какво ще правим?

И накрая, казвам, ако някое правителство диктува условията за богослужение, условията за влизане в църквата, условията за провеждане на Литургията, ако определя темите за проповед (което вече се случва), няма ли да диктува като необходимо условие за църковния живот и ваксинирането на вярващите?

Какво ще правим тогава? Някои вече побързаха да я приемат като почти задължителна. Уви... Уви...

Това, което казвам сега, не е ли духовен въпрос? Когато държавите диктуват такива условия... И ще го кажа по-категорично: не е ли това въпрос на канонично право? Когато Църквата вече няма власт във всички прояви на своя живот, това е сериозен каноничен въпрос.

Цялото интервю - тук и тук