вторник, 30 април 2013 г.

Богослужебни текстове от Страстната седмица - Велика Сряда


Велика Сряда

Тропар на Утренята:
Ето Младоженецът иде в полунощ и блажен е оня раб, когото намери буден, а недостоен е оня, когото намери безгрижен. Прочее, внимавай, душо моя, да не те налегне сън, та да бъдеш предадена на смърт и да останеш вън пред затворените врати на Царството, но опомни се и възкликни: „Свят, свят, свят си, Боже, заради Богородица помилуй нас!”.
Седални:
Блудницата пристъпи към Тебе, изливайки върху нозете Ти миро, смесено със сълзи, Човеколюбче, и чрез повелението Ти се избавя от смрадта на своите злини. А дишалият благодатта Твой неблагодарен ученик, отхвърля я и се облича в зловоние, продавайки Те поради сребролюбието си. Слава, Христе, на Твоето добросърдечие!
Лъжецът Иуда, подвизавайки се в сребролюбието, замисли да продаде коварно Тебе, Господи, Който Си Съкровището на живота; затова и опиянен тича той при беззаконните иудеи и ги пита: „Какво ще ми дадете, за да ви Го предам да Го разпнете?”.

Блудницата плачеше с глас, докато изтриваше пречистите Твои нозе с косите си и сърдечно стенеше от дълбините на сърцето си: „Не ме отхвърляй, нито Се гнуси от мене, Боже мой, но приеми ме каещата се и ме спаси, като единствен Човеколюбец!”.

Трипеснец на преп. Козма Маюмски
Песен 3
Ирмос: Като ме утвърди върху камъка на вярата, Ти отвори широко устата ми срещу моите врагове, защото духът ми се развесели, щом запях: „Няма свят, като нашият Бог и няма по-праведен от Тебе, Господи!”.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Напразно се събира беззаконният синедрион със злонравно намерение да обяви за осъден Теб – Избавителя, Христе, Комуто пеем: „Ти Си наш Бог, и няма по-свят от Тебе, Господи!”.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Злобното съвещание на беззаконниците с души изпълнени с богоборчество, замисля да умъртви праведния Христа, като неугоден тям; но ние Нему пеем: „Ти Си наш Бог, и няма по-свят от Тебе, Господи!”.
Кондак, глас 4: 
Беззаконствах повече от блудницата, Благий, и потоци сълзи съвсем не Ти принесох, но молейки се в безмълвие пред Тебе падам, целувайки с любов Твоите пречисти нозе, та да дариш като Владика опрощение на дълговете на мене, който Ти зова, Спасителю: „Избави ме от моите скверни дела!”.
Икос: 
Блудната преди жена внезапно стана целомъдрена, като възненавидя делата на срамния грях и телесните наслади, помнейки големия срам и съда с мъченията, който ще претърпят блудниците и грешниците, сред които първият съм аз; и макар да се боя, аз - безумният оставам в порочния си обичай. А блудната жена, като се уплаши, бързо се затича и отиде при Избавителя, викайки: „Човеколюбиви и Милосърдни, избави ме от моите скверни дела!”.

Песен 8
Ирмос: Понеже се слушаше думата на мъчителя, седемкратно бе разпалена някога пещта, в която отроците, потъпкали заповедта на царя, не изгоряха, но зовяха: „Всички творения Господни, Господа възпявайте и Го превъзнасяйте във всички векове!”.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Като изля скъпоценно миро върху Господнята и Божествена страшна Твоя глава, Христе, жената се докосна и до пречистите Ти нозе със своите осквернени ръце и викаше: „Всички творения Господни, Господа възпявайте и Го превъзнасяйте във всички векове!”.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Виновната грешница със сълзи умива нозете на Създателя и ги изтрива с косите си; затова тя не се лиши от опрощение за стореното в живота, но викаше: „Всички творения Господни, Господа възпявайте и Го превъзнасяйте във всички векове!”.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Свещенодейства се избавлението на благоразумната жена чрез спасителното устроение на сърцето й и потока от сълзи, в който тя без да се срамува се уми с изповед, зовейки: „Всички творения Господни, Господа възпявайте и Го превъзнасяйте във всички векове!”.
Песен 9
Ирмос: С чисти души и неосквернени уста елате да възвеличим Непорочната и Пречиста Майка на Емануил, чрез Чието застъпничество да се обърнем към Родения от Нея така: „Пощади душите ни, Христе Боже, и ни спаси!”.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Оказвайки се неразумен и лукав завистник, коварният Иуда оценява достойния за Бога дар, заради когото бе опростен дълга на греховете, търгувайки с боголюбезната благодат. Пощади душите ни, Христе Боже, и ни спаси!
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Отхвърлил заради злато близостта Христова, Иуда дойде при беззаконните началници и ги попита: „Какво ще ми дадете, за да ви предам по вашето желание Христа, Когото търсите?”. Пощади душите ни, Христе Боже, и ни спаси!
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
О, как си заслепен от сребролюбието, нечестиви Иудо! Заради него ти забрави това, на което бе научен - че дори целият свят не струва колкото една душа. И ето, сам надяна си бесилото поради отчаяние, предателю! Пощади душите ни, Христе Боже, и ни спаси!
Светилен: 
Виждам Твоя чертог украсен, Спасителю мой, но одежда нямам, за да вляза в него. Просвети одеянието на моята душа, Подателю на светлината, и ме спаси.
Хвалитни стихири:
В Теб – Сина на Девата, блудницата позна Бога и като извършителка на много дела, достойни за сълзи, тя с ридаене Те молеше така: „Отпусни дълга ми, както аз разпускам своите коси; възлюби любящата, която справедливо е ненавиждана и аз сред митарите ще Те проповядвам, Благодетелю Човеколюбче!”.
Скъпоценното миро блудницата смеси със сълзи и го изля върху Твоите пречисти нозе с целувки. И Ти веднага оправда я; и нам дай опрощение Ти, Който пострада за нас и ни спаси.
Когато грешницата принасяше мирото, тогава ученикът се уговаряше с беззаконниците. Тя се радваше, разливайки скъпоценното миро, а той пък бързаше да продаде Безценния. В Христа тя позна Владиката, а той се отдели от Него. Тя се освобождаваше, а Иуда се поробваше на врага. Страшно нещо е нерадението, а велико – покаянието! Дари ми го, Спасителю, Който пострада за нас и ни спаси.
О, Иудино окаянство! Гледаше той блудницата, целуваща Христовите нозе и коварно замисляше предателска целувка. Тя косите си разплете, а той оплете се в ярост, носейки вместо миро зловонна злоба, защото завистта не умее да предпочита полезното. О, Иудино окаянство! От него, Боже, избави нашите души.
Слава, глас 2: Грешницата бързаше да купи многоценно миро, с което да миропомаже Благодетеля и викаше към продавача на мирото: „Дай ми миро, та и аз да помажа Този, Който очисти всичките ми грехове!”.
И ныне, глас 6: Потъналата в грехове жена Те намери като спасително пристанище и смесвайки мирото със сълзи, викаше към Тебе: „Виж ме Ти, Който очакваш покаянието на съгрешаващите! Но, Владико, спаси ме от греховните вълни по Твоята велика милост!”.
Стиховни стихири:
Днес Христос идва в дома на фарисея и като пристъпи, жената – грешница падна в нозете Му, зовейки: „Погледни ме потъналата в грехове и отчаяната заради делата си, но неотхвърлена от Твоята благост, и дай ми, Господи, опрощение на моите злини и ме спаси!”.
Блудницата простря косите си към Теб, Владико, а Иуда протегна ръце към беззаконниците: тя – за да получи опрощение, а той – за да вземе сребърниците. Затова зовем към Теб, Който бе продаден и ни освободи: „Господи, слава Тебе!”.
Пристъпи жената гнусна и скверна, проливайки сълзи, Спасителю, и изповяда своето страдание: „Как ще Те погледна, о Владико? Но Ти Сам дойде, за да спасиш блудницата. Мен, мъртвата, вдигни от бездната, както вдигна Лазар от гроба на четвъртия ден. Приеми ме, окаяната, Господи, и ме спаси!”.
Отчаяната поради живота си и известната на всички със своя нрав жена, носейки миро, пристъпи към Тебе, думайки: „Не ме отхвърляй, Сине на Девата, не презирай моите сълзи, Радост на ангелите! Но приеми ме, каещата се, която Ти не отхвърли дори когато съгрешавах, по великата Си милост!”.
Слава, и ныне, глас 8, от преп. Касия: Господи, падналата в много грехове жена усети Твоето Божество и приемайки служението на мироносица, с ридание преди погребението миро Ти принася, казвайки: „Горко ми, защото за мене нощ е невъздържаният блуд, мрачна и безлунна е любовта към греха! Приеми извора на моите сълзи Ти, Който от облаците изливаш морските води. Склони към моите стенания сърдечни Ти, Който приклони небесата с неизказаното Твое понизяване! Ще целувам и ще изтрия с косите на главата си Твоите пречисти нозе, чийто стъпки щом Ева чу подир пладне в рая, със страх се скри. Бездната на моите грехове и на Твоите съдби кой ще изследва? Спасителю, Който спасяваш душите, не презирай мен, Твоята рабиня, понеже имаш безмерна милост!”.
Тропар на пророчеството, на 6-ти час:
Днес се събра лукавият синедрион и срещу Теб замисли напразен заговор; днес заради сговора си с тях Иуда с бесило се сгодява, а Каиафа неволно изповядва, че Ти едничък  заради всички смърт приемаш доброволно, Избавителю наш, Христе Боже, слава Тебе!


понеделник, 29 април 2013 г.

Богослужебни текстове от Страстната седмица - Велики Вторник

Велики Вторник


Тропар на Утренята:
Ето Младоженецът иде в полунощ и блажен е оня раб, когото намери буден, а недостоен е оня, когото намери безгрижен. Прочее, внимавай, душо моя, да не те налегне сън, та да бъдеш предадена на смърт и да останеш вън пред затворените врати на Царството, но опомни се и възкликни: „Свят, свят, свят си, Боже, заради Богородица помилуй нас!”.
Седални: 
Жениха, братя, да възлюбим и да приготвим светилниците си, сияещи с добродетели и с правата вяра, та като разумните Господни деви да бъдем готови да влезем с Него на сватбата, защото като Бог, Женихът на всички дарява нетленен венец. 
Коварно свикали поради завист беззаконно съвещание против Теб, Спасителю, свещениците и книжниците подтикнаха Иуда към предателство; затова той тръгна си безсрамно и рече за Тебе на беззаконните човеци: „Какво ще ми дадете, за да Го предам в ръцете ви?”. От неговото осъждане избави, Господи, душите ни.
Иуда съзнателно се отдава на сребролюбието и тръгва срещу Учителя си като враг, съветва се, замисля предателство, отпада от светлината, предпочитайки тъмата, уговаря цената и продава Безценния; затова и като възмездие за стореното получава бесило и мъчителна смърт, окаяният, предавайки Тебе, Господа. Избави ни от неговата участ, Христе Боже, дарявайки опрощение на греховете на тия, които с вяра празнуват Твоите пречисти страдания.  
Кондак, глас 2: 
Помисли за последния час, окаяна душо, и като се уплашиш от отсичането на смоковницата, трудолюбиво работи над дадения ти талант, бодърствайки и зовейки: „Да не останем вън от Христовия чертог!”.
Икос: 
Защо униваш, моя окаяна душо? Защо в неподходящо време блуждаеш по безполезни грижи? Настъпва отсега последният час и ни предстои да се разлъчим от всичко тукашно. Но докато имаш още време, отрезви се и викни: „Съгреших Ти, Спасителю мой, не ме посичай като безплодната смоковница, но като добросърдечен, Господи, пощади зовящата със страх душа: „Да не останем вън от Христовия чертог!”.
Двупеснец от преп. Козма Маюмски
Песен 8
Ирмос: Тримата благочестиви отроци не се подчиниха на повелението на мъчителя и хвърлени в пещта изповядаха Бога, пеейки: „Благославяйте, творения Господни, Господа!”.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Нека далеко да пропъдим от нас леността и със запалени светилници и с песни да посрещнем безсмъртния Жених Христос, зовейки: „Благославяйте, творения Господни, Господа!”.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Нека елеят на богобщението в съсъдите на нашите души да бъде в изобилие, та като не губим време за купуване на почести, да запеем: „Благославяйте, творения Господни, Господа!”.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Всички, които получихте талант от Бога, умножете в равна мяра благодатта с помощта на дарувалия го Христос, възпявайки: „Благославяйте, творения Господни, Господа!”.
Песен 9
Ирмос: Възпяваме Теб, Която вмести невместимия Бог в утробата си и роди Радостта на света, Богородице Дево.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Благий Христе, Ти каза на учениците: „Бдете, защото не знаете часа, в който Господ ще дойде, за да въздаде на всеки заслуженото!”.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
При второто и страшно Твое Пришествие, Владико, постави ме сред овците от дясната Ти страна, като презреш множеството мои прегрешения.
Светилен: 
Виждам Твоя чертог украсен, Спасителю мой, но одежда нямам, за да вляза в него. Просвети одеянието на моята душа, Подателю на светлината, и ме спаси.
Хвалитни стихири: 
В светлите жилища на Твоите светии как ще вляза аз – недостойният? Защото ако дръзна да вляза заедно с другите в чертога, моята одежда ме изобличава, понеже не е брачна, и свързан ще бъда изхвърлен от ангелите. Господи, очисти нечистотата на моята душа и ме спаси, като Човеколюбец.
Като задрямах поради душевна леност не придобих запален с добродетели светилник, Женише Христе,  и се уподобих на неразумните девици, блуждаейки когато беше време за дела. Не затваряй Твоето милостиво сърце за мен, Владико, но ме отърси от мрачния сън, вдигни и ме въведи в Твоя брачен чертог заедно с разумните девици, където звучи чистият глас на празнуващите, които викат непрестанно: „Господи, слава Тебе!”.   
Слава, и ныне, глас 4: Като чу за осъждането на оня, който зарови таланта си, о душо, не скривай Божиите слова, възвестявай Неговите чудеса, за да умножиш дарованието и да влезеш в радостта на твоя Господ.
Стиховни стихири:
Елате, верни, да се потрудим усърдно за Владиката, защото Той дава на рабите Си богатство и нека всеки според силите си да умножи чрез благодатта таланта – един да употреби мъдрост за добри дела, а друг да извърши просветителско служение. Нека верният да приобщава към тайната на словото Божие непосветения, а друг да раздава богатство на бедните; защото така ще преумножим даденото ни назаем и като верни разпоредители на благодатта ще се удостоим с радостта на своя Владика. Сподоби с нея и нас, Христе Боже, като Човеколюбец.
Когато дойдеш в слава с ангелските сили и седнеш на престола за разследване, Иисусе, не ме отлъчвай от Себе Си, добри Пастирю, защото десните пътища са Ти познати, а левите са развращаващи. Не погубвай сред козлите и мене, загрубелия в грехове, но като ме съчетаеш с овците отдясно, спаси ме, като Човеколюбец.
О, Женише, украсен с красота повече от всички човеци, Който ни призова на духовната трапеза в Твоя чертог! Съблечи моя обезобразен от съгрешенията облик чрез участие в Твоите страдания и като ме украсиш с одеждата на славата, яви ме светъл съ-трапезник на Твоята красота в Царството Ти, като Милосърден.
Слава, и ныне, глас 7: Ето, Владиката ти поверява талант, душо моя; приеми дара със страх и го умножи за Господаря, като раздаваш на бедните и си придобиваш приятели в Господа, та да застанеш отдясно Нему, когато Той дойде в слава и да чуеш блажения глас: „Влез, рабе, в радостта на твоя Господ!”. Направи ме достоен за нея и мене заблудения, Спасителю, заради великата Ти милост.

Богослужебни текстове от Страстната седмица - Велики понеделник

Велики Понеделник


Стиховни стихири на Вечернята:
Преминавайки от палмовите клонки на единия божествен празник към другия – свещеното и спасително тайнство на Христовите страдания, нека да се съберем, о верни, и да Го видим как претърпява доброволно страдание заради нас; и Нему с подобаващи песни да благодарим, зовейки в умиление: „Господи, Извор на добросърдечието и Пристанище на спасението, слава Тебе!”.
Страшно е да попаднеш в ръцете на Живия Бог, защото Той е Съдия на сърдечните мисли и намерения. Да не влезе никой, който все още изследва непорочната вяра, но в кротост и страх да пристъпим към Христа, за да получим милост и да намерим благодат като благовременна помощ.
Синагого лукава и прелюбодейна, която не опази вярност към своя Мъж, защо държиш на Завета, на който не стана наследница? Защо се хвалиш с вярата в Отца, щом отхвърли Сина? Та ти не прие пророците, които възвестиха за Сина! Поне се засрами от своите чеда, които викат: „Осанна на Давидовия Син, благословен е Идещият в Името Господне!”.
Тропар на Утренята:
Ето Младоженецът иде в полунощ и блажен е оня раб, когото намери буден, а недостоен е оня, когото намери безгрижен. Прочее, внимавай, душо моя, да не те налегне сън, та да бъдеш предадена на смърт и да останеш вън пред затворените врати на Царството, но опомни се и възкликни: „Свят, свят, свят си, Боже, заради Богородица помилуй нас!”.
Седални:
В настоящия ден свещените страдания възсияват за света, като съвършени светила, защото Христос идва да пострада поради Своята благост и макар да държи всичко в дланта Си, благоволява да Се разпъне на Дървото, за да спаси човека.
О, невидимий Съдия, как видим бил Си в плът и как идваш да бъдеш убит от беззаконни мъже, осъждайки нашето осъждане с Твоето страдание? Затова хвала, величие и слава отдаваме на Твоята власт, Слове, и съгласно ги принасяме.
Днешният ден светло принася първите плодове на Господните страдания! Затова елате, любители на празниците, да го посрещнем с песни, защото Творецът идва, за да приеме Кръст, разпити и рани, съден от Пилат. После пък ударен по главата от слугата, Той всичко претърпява, за да спаси човека. Затова нека призовем към Него: „Човеколюбче Христе Боже, дай прошка на прегрешенията за тия, които с вяра се покланят на Твоите пречисти страдания!”.
Трипеснец от преп. Козма Маюмски, гл. 2:
Песен 1
Ирмос: С божественото Свое повеление Господ изсуши непроходимото бурно море и поведе народа Израилски пешком през него, затова нека Го възпеем, защото славно Се прослави!
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Неизказано е снизхождението на Словото Божие – Христос е Самият Бог и заедно с това Човек; като не счете, че приемайки образ на раб божествеността Му е ограбена, Той я яви на учениците Си, защото славно Се прослави.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Сам дойдох, за да послужа на обеднелия Адам, в чийто образ Се облякох доброволно Аз – Създателят, богат с божествеността Си, и да положа душата Си за неговото изкупление желая Аз, Който Съм безстрастен по божество.
Кондак, глас 8: 
Йаков скърбеше за загубата на Йосиф, а той доблестният седна в колесница, като почитан цар, защото не стана роб на наслажденията, които искаше египтянката, но прие прослава от Сърцеведеца, Който му дарява нетленен венец.
Икос: 
Нека към риданието да прибавим сега ридание и да пролеем сълзи заедно с Йаков, оплакващ приснопаметния и целомъдрен Йосиф, продаден телом в робство, но запазил душата си непоробена и получил власт над цял Египет, защото Бог дарява Своя раб с нетленен венец.
Песен 8
Ирмос: Разпаленият безмерно неукротим огън се уплаши и отстъпи от непорочните тела на отроците, съ-образни с душите им; а когато вечноживият пламък се обезсили, чу се непрестанна песен: „Всички твари, възпявайте Господа и Го превъзнасяйте във всички векове!”.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Отивайки на страдания Спасителят казва на приятелите си: „Всички ще познаят, че сте Мои ученици, ако пазите Моите заповеди; мир имайте помежду си и с човеците и бидейки смиреномъдрени възвисявайте се и като познаете в Мене Господа, възпявайте и превъзнасяйте Ме във всички векове!”.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
„За вас да бъде чужд езическия обичай да се господарува над събратя, защото това не е Моят жребий, а свободното произволение. Който иска между вас да бъде пръв, нека бъде последен и като познаете в Мене Господа, възпявайте и превъзнасяйте Ме във всички векове!”.   
Песен 9
Ирмос: Ти възвеличи, Христе, родилата Те Богородица, от Която Се облече с тяло, във всичко подобно на нашето, Създателю наш, за изкупление на прегрешенията ни; и като Я облажаваме, ние – всички родове, Тебе величаем.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
О, Премъдросте на всички, Ти предрече на Своите апостоли: „Като отхвърлите всяка сквернота на страстите, ще възприемете благоразумен ум, достоен за Божественото Царство, в което ще се прославите, сияейки по-ярко от слънце!”.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Господи, Ти рече на Своите ученици: „Като ме гледате не мъдрувайте надменно, но се изпълвайте със смирени помисли; и пийте чашата, от която пия Аз, за да се прославите в Царството на Моя Отец.”
Светилен: 
Виждам Твоя чертог украсен, Спасителю мой, но одежда нямам, за да вляза в него. Просвети одеянието на моята душа, Подателю на светлината, и ме спаси.
Хвалитни стихири:
Отивайки на доброволно страдание, Господ говореше на апостолите по пътя: „Ето, възхождаме в Йерусалим и ще бъде предаден Син Човечески, както е писано за Него!”. Елате и ние с очистени мисли да Го придружим и да се съ-разпънем и съ-умъртвим за житейските наслади заради Него, та и да оживеем с Него и да Го чуем да казва: „Вече не в земния Йерусалим възхождам, за да пострадам, а при Моя Отец и вашия Отец и при Моя Бог и вашия Бог; и вас ще възнеса със Себе Си в горния Йерусалим, в Царството Небесно!”.   
Като достигнахме спасителното страдание на Христа Бога, о верни, нека да прославим Неговото неизказано дълготърпение, та по Своето добросърдечие да въздигне със Себе Си и нас, умъртвените от греха, като Благ и Човеколюбец. 
Слава, и ныне, глас 5: Господи, тръгвайки към Твоето страдание, Ти укрепи Своите ученици, като ги повика насаме и им рече: „Как сте забравили словата Ми, които ви казах преди? Писано е: на всеки истински пророк предстои да бъде убит единствено в Йерусалим. Сега настъпи времето, за което ви говорех, защото ето, предавам Се в ръцете на грешници, за да бъда поруган; и те, като Ме приковат на Кръст и Ме погребат, с презрение ще Ме сметнат за мъртъв и предаден на тление. Но дерзайте, защото на третия ден, радвайки верните, ще Се вдигна за вечен живот!”.

Стиховни стихири:
Господи, като не разбираше неизказаната тайна на Твоя промисъл майката на Зеведеевите синове Те молеше чедата й да се дарят с почестите на временното царство, но вместо тях Ти обеща, че Твоите приятели ще пият чашата на смъртта – същата чаша, за която Ти казваше, че Сам преди тях ще пиеш за очистването ни от греховете. Затова към Теб зовем: „Спасение на нашите души, слава Тебе!”.
Господи, като наставляваше Своите ученици да разсъждават по най-съвършен начин, Ти им рече да не се уподобяват на езичниците в желанието да властват над по-малките: „Да не бъде тъй сред вас, Моите ученици, защото Самият Аз обеднях по Своя воля. Така първият сред вас да бъде на всички слуга, началникът – като подчинен, предпочитаният – като последен. Защото нали Сам Аз дойдох да послужа на обеднелия Адам и да дам душата Си в откуп за мнозина, които викат към Мене: „Слава Тебе!”.
Като се боим от наказанието на смоковницата заради безплодието й, братя, да принесем достойни покайни плодове на Христа, Който ни дарява с велика милост.
Слава, и ныне, глас 8: Като намери в лицето на египтянката втора Ева, змията – дявол искаше чрез нейните лъстиви слова Йосифа да съблазни, но той като остави одеждата си, избяга от греха и останал гол не се срамуваше, подобно на първосъздадения човек преди непослушанието му. По неговите молитви, Христе, помилуй ни!