вторник, 8 ноември 2022 г.

1 / 14 ноември – В най-близката неделя празнуваме Събора на всички свети безсребрени лечители и чудотворци

 На Великата вечерня, на Господи, воззвахъ: 4 възкресни стихири от Октоиха, и 6 на безсребрениците глас 4:

Елате, верни, с песнопения да почетем всички свети безсребреници, викайки към тях с любов: „Радвайте се, безкористни лечители на болните! Радвайте се, вие, които сте придобили неизчерпаемата благодат на изцеленията! Радвайте се, горещи молитвеници за спасението на нашите души!“.

Да възпеем сега всички доблестни безсребреници, носещи това общо звание, нашите божествени пазители, които с ревността на вярата и любовта към Бога се отдадоха неотклонно на общото благо на всички и от тях мнозина пострадаха за Христа; с дръзновение те се молят за спасението на нашите души.

Нека прославим почетните похвали на Църквата, славните безсребреници, непобедимите поборници, верните помощници на онези, които с вяра прибягват към тях сред всички скърби, вечно течащите реки, които изливат потоци от изцеления, предузнаващи във всичко нуждите на всички и молещи се за спасението на нашите души.

Като имате дръзновение пред нашия Всемилостив Спасител да се смилявате над всички и да спасявате от беди, избавете от страдания и болести и от всички тежки изкушения, тези, които ви възпяват с вяра и любов, о, събрание на богоблажените безсребреници, и се молете за спасението на нашите души.

Добре опазили заповедите Господни и напълно изкоренили от себе си недъга на сребролюбието, вие даром лекувате недъзите, всеславни Козма и Дамяне. Затова ви облажаваме, както подобава, всечестни чудотворци, които се молите за спасението на нашите души.

О, безсребрени лечителю Пантелеймоне, Многомилостивият Бог, като те видя богат на милосърдие и състрадание, даде ти богата благодат да изцеляваш всички немощни. Затова лекувай болестите на душите и телата на онези, които те призовават с вяра, и се моли за спасението на нашите души.

Слава, глас 3: Днес възхваляваме благословения хор на светите лекари безсребреници: изрядния лечител на болящите, апостол и евангелист Лука; всепочитаните свещеномъченици Антипа, Харалампий и Власий; пресветлите светила на Църквата Спиридон и Модест; трите едноименни и единонравни двойки - Козма и Дамян богомъдри; Кир със славния Йоан; божествените Пантелеймон и Ермолай, Диомид и Сампсон, заедно с Мокий, Фотий и Аникита, Артемий, Талалей и Трифон.

И ныне, Богородичен догматик на владеещия глас.

Вход, прокимен и паримии. На литията стихири, глас 1:

С духовна радост, братя, нека днес празнуваме, както подобава, свещената и светла памет на всички най-почитани безсребреници, защото те са наши общи застъпници, помощници и спасители, които избавят от всякакви недъзи и скърби онези, които към тях прибягват с вяра.

Глас 2: О, свети безсребреници, човешкият ум не е в състояние да проумее неизчерпаемото богатство на вашето състрадание и доброта и дори най-красноречивият език не може да опише множеството ваши чудеса. Затова с радост викаме към вас: „Радвайте се, вечно течащи реки от дарования!“.

Глас 4: Като получихте от Христа Бога небесния дар на чудесата, вие даром изцелявате всички страдащи, защото във вас се яви благодатта на Духа, която дава силата на изцеленията. Затова, избавете нас, които ви възпяваме, от тежки болести и всякакво угнетение, молим ви, богомъдри безсребреници.

Слава, глас 8: Кой не ще се удиви, кой не ще прослави, кой не ще възпява с вяра чудесата на премъдрите и всеславни безсребреници? Защото и след светото си упокоение те в изобилие даряват изцеления на всички, които прибягват към тях, а честните им и свети мощи изливат целебна благодат. О, почитаеми глави! О, каква мъдрост и слава на благодатта, дарена ви от Бога! Затова с песни викаме към Бога, нашия Благодетел, Който ви яви като изцеление на душите и телата ни.

И ныне, Богородичен, глас 8: Непознала брак Девице, Която неизказано зачена Бога по плът, Майко на всевишния Бог, приеми молбите на Твоите раби, Всенепорочна, и на всички дай очистване от прегрешенията; приемайки сега нашите моления, моли се всички да се спасим.

Стиховни възкресни стихири на владеещия глас.

Слава, глас 6: Днес възсия сияйната и светла памет на всички безсребреници Христови, озарявайки целия свят с лъчи от чудеса. Затова елате и нека да празнуваме с вяра! Елате, всички да побързаме усърдно към мощите на светиите, за да получим в изобилие от тях скорошно изцеление! Защото те безвъзмездно раздават на всички дарове на изцеление чрез действието на Светия Дух.

И ныне, Богородичен, глас 6: Моят Творец и Избавител Христос Господ произлезе от Твоята утроба, о, Пречиста, и в мен – човека Се облече и от древното проклятие освободи Адам; затова към Теб, Всечиста, като към Божия Майка и истинска Дева „радвай се” непрестанно зовем с ангелския поздрав: „Радвай се, Владичице, защита, покров, и спасение на нашите души!”.

На петохлебието – Богородице Дево (2) и тропар на светиите, глас 8:

Свети безсребреници и чудотворци, посетете немощите наши; даром получихте, даром ни давайте.

На Утренята, на Богъ Господь: възкресен тропар на владеещия глас (2), Слава, на безсребрениците.

И ныне, Богородичен възкресен, глас 8: Ти, Който заради нас Се роди от Дева и разпятие претърпя, Благий, обезоръжи със смърт смъртта и възкресение яви като Бог, не презирай тия, които създал Си с Твоята ръка; яви човеколюбието Си, Милостиви, и приеми родилата Те Богородица, молеща се за нас и спаси, Спасителю наш, отчаяните люде.

След всяка катизма, възкресните седални с Богородичните им, на владеещия глас от Октоиха. Полиелей и величание:

Величаем ви, свети страстотерпци, мъченици и лечители, и почитаме честните ви страдания, които претърпяхте за Христа.

Евлогитарий. Ипакои на гласа и седални на безсребрениците, гл. 2:

Ликувайки в горните селения, не изоставяте и живеещите на земята, о, богоблажени безсребреници; защото вие посещавате с милост онези, които ви призовават, избавяйки ги от голямо множество злини, като пазители на нашия живот.

О, светии, как можем подобаващо да възхвалим вашата любов към Бога и ближния, чрез която правите добро на всички  нуждаещи се от вашата помощ? Но вие никога не преставайте да помагате на нас, които ви молим за помощ.

Слава: Спасители на верните и прогонители на злините, вие даром давате изцеления на болните, о, досточудни; посетете ни като освободите от немощи и страсти нас, които ви възпяваме с любов.

И ныне, Богородичен: Заедно със светите безсребреници, Приснодево, моли Твореца и Бога на всичко, Който от Тебе Се роди, да даде благо устроение на нашия живот, за да се избавим от мъките и да бъдем удостоени с дял сред избраните чрез Твоето застъпничество.

Канони: Възкресен и Богородичен от Октоиха, и на безсребрениците, глас 4:

Песен 1

Ирмос: Ще отворя устата си и тя ще се изпълни с Дух и ще изрека слово за Царицата Майка! Ще се явя светло тържествуващ и ще възпея с радост Нейните чудеса.

Припев: Свети безсребреници и чудотворци, молете Бога за нас.

О, лъчезарни раби Господни, молете се за мен, който с вяра моля да ми бъде дадено премъдро слово, та, радвайки се, да възпявам вашия достолепен празник.

Почитайки днес паметта на безсребрениците, с чисто сърце и неопетнена съвест да ги възпеем, за да получим чрез тяхното застъпничество благодатта на изцелението.

Земята ви роди, божествени безсребреници, а небето има вашите души, о, славни; защото, като живяхте небесен живот на земята, сега там заедно се радвате.

Овладял изкуството да лекуваш душите на хората повече, отколкото телата им, о, Лука, ти се показа във всичко най-благороден и вдъхновен от Божията мъдрост, с която лекуваш призоваващите те.

О, преблагословени и богомъдри апостоле Лука, изцели душевните и телесните страсти на тези, които те възпяват, като изрязваш гнойните рани на греха чрез действието на божествените тайнства.

Църквата, в която лежи твоето многострадално тяло, изцелява болните, свещеномъчениче Антипа, и излъчва божественото сияние на Духа.

Слава: Кивотът с твоите свещени мощи излива мирото на изцеленията, разпръсквайки злосмрадните страсти, о, Антипа, и изпълва със сладко благоухание онези, които прославят твоята памет.

И ныне: О, Христе, пред Теб привеждаме Самата Приснодева, Която Те роди в плът, както и събора на безсребрениците, за да измолят Твоята сила. По техните молитви дай мир на нашия живот.

Песен 3

Ирмос: Богородице, жив и изобилен Изворе, Твоите певци, събрани в хор, духовно укрепи в божествената Твоя слава и ги удостой с венците на славата.

Подобно на светила върху божествения небосклон на Църквата, вие озарявате вярващите със светлината на чудесата, които не преставате да извършвате, славни, изцелявайки човешките недъзи.

Като завършихте едно и също състезание, вие се удостоихте с едни и същи дарове и получихте еднакви почести на небето, чудотворни безсребреници.

Свързани с Бога и ближния с любов, чрез благодатта вие унищожавате цялата злоба на демоните; затова празнуваме вашия празник, досточудни.

С божествения огън, горящ във вас, богоблажени, угасете пламъка на нашите страсти, съгрявайки умовете ни с вярата.

Сега възпяваме трите най-почитани двойки безсребреници Козма и Дамян, еднакви по дела и имена.

Със сияен живот, непоколебими във вярата и еднакви в усърдието, те просияха от Рим, Азия и Арабия. Затова нека бъдат почетени заедно от нас.

Слава: Елате и се изцелете от недъзите си, болни; защото тричислените двоици, богати с благодатта на Троицата, дават изцеления на онези, които с вяра Я възпяват.

И ныне: Богородице, родила Изцелителя на душите и телата, дай ни изцеление, изливайки елея на Твоето милосърдие за наше здраве и спасение.

Кондак, глас 2:

Получили благодатта на изцеленията, дарявате здраве на нуждаещите се, о, всеславни лекари и чудотворци, а с посещението си поваляте дързостта на враговете, като изцелявате света чрез чудесата си.

Икос: Словото на мъдрите лечители надвишава всеки разум и мъдрост, и те на всички дават знание; получили благодатта на Всевишния, невидимо даряват и изцеление на всички. Затова и на мен се даде да разкажа за тяхната благодат и да ги възпея като богоносни угодници Христови и служители, даряващи множество чудесни изцеления; защото те от болести избавят всички, изцелявайки света чрез чудесата си.

Седални, глас 8:

Украсени от Духа като лилии и рози, вие изпускате сладко благоухание за всички; затова прибягваме към вас, богоносни безсребреници; измолете от Христа Бога да даде опрощение на прегрешенията на онези, които с любов празнуват вашата свята памет.

Слава: Приели блажената надежда, достойно сте облажавани от всички като изпълнители на божествените желания на нашия Бог; и се показахте като лечители на неизлечими недъзи, о, великоименити безсребреници. Затова изцелявайте нашите страсти и прогонвайте облаците на отчаянието от онези, които ви призовават с вяра.

И ныне, Богородичен: Елате на глас да възвеличим Царицата на всички и пеейки, да викнем силно: „Всевъзпявана Дево, Причина за радост, спаси тези, които Те почитат и ни защити от всякакви изкушения, недъзи и изпитания; защото като Божия Майка имаш дръзновение да се молиш за нас. Затова Те молим: помоли Твоя Син и Бог да даде прошка на Твоите раби.“

Песен 4

Ирмос: Удивен от неизказания Божи промисъл за въплъщението Ти от Девата, Всевишни, пророк Авакум зовеше: „Слава на Твоята сила, Господи!”.

Ето! Славната и пресветла памет на богоосветените лечители изгря и зарадва сърцата на християнския народ, който прибягва към техните целебни мощи.

Много хубаво е да си спомним днес за всехвалния великомъченик Пантелеймон и неговия славен наставник Ермолай, като за едни от най-главните безсребреници.

С уста и сърце нека всички да възпеем страстотерпците Христови Ермолай и Пантелеймон, зовейки: „Радвайте се, наши лечители, застъпници и помощни-ци на тази обител!“.

По свещените молитви на Ермолай и Пантелеймон, едноименни на милосърдието, не отнемай от нас Твоята милост, Всемилостиви Господи, но както винаги, от злините ни избавяй.

О, Пантелеймоне, ти се показа прекрасен по живот и още повече в своите борби, свише обогатен със знание, което възвестяваш чрез твоите дела, и милваш всички, които призовават те на помощ.

Ти отнемаш всяка болест от онези, които се притичат към твоята закрила, лечителю. И сега посети онези, които с вяра ти се молят, и избави ги от многообразните недъзи.

Слава: О, Пантелеймоне, украшение на светите безсребреници, благолепие на светите мъченици и лекарю на немощните, бъди за нас ходатай пред Пресветата Троица.

И ныне: Твоята благодат и превъзходното богатство на Твоето човеколюбие докрай изпълват Твоята Всеблага Майка и всечестните Безсребреници като чаша.

Песен 5

Ирмос: Изуми се всичко от Твоята божествена слава, защото Ти, непознала брак Дево, носи в Твоята утроба Всевишния Бог и роди надвременния Син, Който дарява с мир всички, които Те възпяват.

Нека възпеем божествената любов на Кир и Йоан и мъченическата им смърт, която претърпяха за Христа; защото след като мъжествено се бориха в славния си подвиг, те станаха похвала за мъчениците.

Светят двете светила, Кир и Йоан, и излъчват сиянието на чудесата от един лъчезарен източник, изливайки благодатта на нетлението върху немощните. Затова нека да ги облажим.

О, пребогати Кире и Йоане, воини Христови и лечители на немощните, получили от Всещедрия Бог дара на чудотворството, изцелявайте тези, които ви възпяват.

С песни славя Мокий, Фотий и Аникита от лика на богоносните безсребреници, бързи помощници на тези, които в беди и скърби ги призовават.

Имайки те като светъл бисер, почетен с увенчаване, преблажени Мокие, безкорстен лечителю, светата Църква с теб се украсява.

Вие се явихте като велики светилници, озаряващи цялото творение с лъчи на изцеление и божествени подвизи, Фотие и Аникито, страдалци Христови.

Слава: Изцелявате страстите на верните, изобразявайки страстите Христови във вашите страдания; отнемате недъзите и прогонвате злите духове, славни Фотие и Аникито.

И ныне: О, всемогъща Владичице, превърни слабостта и безсилието на душите и телата ни в сила и здраве, за да изпълняваме бодро заповедите на Твоя Син и Бог.

Песен 6

Ирмос: Божествения и почитан от всички празник на Богомайката елате да празнуваме, богомъдри, и с ръце да запляскаме, славейки родения от Нея Бог.

Празнувайки вашия най-почетен празник, всехвални подражатели Христови и най-пламенни ходатаи, ние с вяра молим ви за помощ.

Подчинявайки се на божествената повеля, богомъдри, вие пожелахте да не вземате нищо в отплата; даром получихте и даром давате нужното за живота и спасението.

Днес всички нека почетем с почетни хвалебствия преподобния Сампсон с Диомид от лика на безсребрениците, представяйки ги като застъпници пред Бога и Царя на всички.

С твоето всеславно лечителско изкуство, което придоби чрез мъки, отче, не преставай да ни посещаваш, молим те, облекчавайки с твоето състрадание недъзите и трудовете на душите ни.

Надарен с божествена сила, мъчениче Диомиде, ти възпираш болестите, премахваш недъзите и прогонваш злите духове, като най-изряден сред безсребрениците.

Благодатта на Духа те украси с богати дарове, защото по твоите молитви, славни Артемие, всяка болест престава сред онези, които прибягват към тебе.

Слава: Великомъчениче Артемие, подражател на Спасителя и угодник на Троицата, от разтлителни страсти, изкушения и скърби спаси нас, които те призоваваме с вяра.

И ныне: Пречиста Владичице, избави ни от всякакъв гняв, глад и мор и ни освободи от вечните мъки чрез застъпничеството на Артемий.

Кондак и икос от Октоиха

Песен 7

Ирмос: Богомъдрите отроци не почетоха творението повече от Твореца, но като потъпкаха мъжествено застрашаващия ги огън, радостно възпяха: „Благословен Си Ти, преславният Господ и Бог на нашите отци!”.

Как да ви възхваляваме, всехвални, като надвишавате умовете и словата ни и ни удивлявате твърде много с чудеса? Затова зовем: „Господи, Боже на нашите отци, благословен Си!“.

О, богомъдри, вие не обичахте суетата, нито удоволствията на живота, а ги смятахте за смет, защото притежавахте Христа, към Когото викахте с глас: „Господи Боже, благословен Си!“.

Как да не възпеем печата и похвалата на славния хор на бесребрениците, на почитаните и праведни мъдреци Талалей и Трифон, които непрестанно вършат множество чудеса?

Капките на твоята кръв се оказаха целебни за верните, Талелее, отмивайки недъзите и потушавайки жестоките огници чрез благодатта на Христа, Подателя на венци.

Докато пасеше гъски в полето, ти получи от Бога благодатта на изцеленията, за да лекуваш слабостите и немощите на хората, великомъчениче Трифоне, безсребрени лечителю.

Раните ти благоухаят като миро, мъчениче Трифоне, кръвта ти източва изцеления, а останките от тялото ти освещават душите на онези, които докосват се до тях.

Слава: Избави Твоите раби от телесни болести и духовна немощ, Триипостасни Боже, и ни запази невредими от всички житейски изкушения.

И ныне: С почитаните безсребреници Ти навсякъде изливаш потоци на изцеления върху болните, о, Дево; защото Господ на милосърдието, Който Се въплъти от Тебе, Те показа като извор на милосърдието.

Песен 8

Ирмос: Благочестивите отроци в пещта бяха спасени от Отрока на Богородица; тогава в предобраз, а сега в действителен вид Той събира цялата вселена да Ти пее: „Възпявайте Господа, творения, и Го превъзнасяйте във всички векове!”.

Свят Си Ти, Вседържителю, Който прославяш Своите светии! Заради тях избавяш света от беди и просвещаваш онези, които Те възпяват и превъзнасят вовеки.

Пребивавайки в обителите на Всевишния, приснопаметни, вие не преставате да проявявате милост към хората на земята и правите добро на онези, които възпяват и превъзнасят Господа вовеки.

Единението ти с Бога заради твоите подвизи, блажени Власие, те показа като благодетел както на разумните човеци, така и на безсловесните животни; затова получи дарования церителски.

Като достопочтен йерарх, Власие, носиш раните на страданията на Христа, Който ти даде благодатта да изцеляваш всички болести; затова притечи ни се на помощ с твоите благодатни дарове.

Като озари ума си с безстрастие и го украси със смирение, Спиридоне, ти се обогати с даровете на Духа, за да прогонваш злите духове и да освобождаваш от недъзи тези, които те почитат с вяра.

Реката от дарове, които в теб пребъдват, напоява всяко сърце, преподобни Спиридоне; тя дава здраве на всички и ги възстановява за слава на Бога, Който те прослави.

Припев: Благославяме Отца, Сина и Светия Дух - Господа.

Милостив Си, Боже, неразделна Троице, защото като Всещедър над всички Се смиляваш. Затова ние, обременените от грехове, прибягваме към Теб и викаме: „Очисти Твоите раби!“.

И ныне: Заедно с безсребрениците, Владичице, моли се за нас, които на Теб възлагаме надеждата си да бъдем избавени от бъдещото осъждане и да се удостоим да влезем в Царството небесно.

Песен 9

Ирмос: Нека всеки, роден на земята да ликува, просвещаван от Духа; да тържествува и естеството на безплътните умове, почитайки свещеното тържество на Богомайката и да зове: „Радвай се, Всеблажена Богородице, чиста Приснодево!”.

Празнувайки паметта на нашите общи застъпници, нека усърдно призовем към тях така: „От всяка вреда, скръб и тежки болести избавете тези, които ви възпяват!“.

Нека облажим Харалампий, чудотворец сред йереите и щедър помощник сред страстотерпците, лекар на немощните и прогонител на чумните язви.

Ти се показа като велик защитник на верните и избавител от беди, богомъдри Харалампие; затова освободи от всякакъв гняв и мор онези, които те прославят.

Когато твоите мощи се почитат и целуват, болестите на тялото и душата престават, Харалампие, защото Христос им дава сила да лекуват и да прогонват тежките страдания.

Да възхвалим днес Модест, светилника на Църквата, поставен на Сионовия свещник, който сияе с лъчите на милосърдието и лекува болести сред човеци и добитък.

Ти бе пастир на долния Йерусалим, състрадавайки както на разумните, така и неразумните същества; а сега си гражданин на Горния Град, откъдето поменавай тези, които те почитат.

Слава: О, безсребреници, Христови подражатели, приемете това наше малко песнопение и изпросете от Троицата прошка за нас, които сме виновни за много грехове.

И ныне: Благи Спасителю, по молитвите на Твоята всевъзпявана Майка и на всички всехвални безсребреници, прати от небето Твоята милост и помощ на нас, които Те призоваваме.

Светилен възкресен, и на безсребрениците:

Слава: Като пресветли звезди украсявате небесния свод, о, свети безсребреници, и с лъчи от знамения просвещавате верните; затова ви молим, богоносци: разпръснете мрака на нашите страсти с вашето застъпничество пред Господа.

И ныне, Богородичен на възкресния ексапостиларий.

Хвалитни стихири – 4 възкресни от Октоиха и 4 на безсребрениците, глас 1:

Днес изгря празненството на всички свети безсребреници! Хорът на ангелите тържествува, а ние, земнородните, се присъединяваме към тях, защото приснопаметните светии се молят за тия, които почитат с любов тяхната свята памет.

Като преизящни дъждовни облаци поливате цялата земя с многобройни чудеса на благодатта, о, славни, като я принуждавате да принася Богу песнопения.

Стих: Ето колко хубаво и приятно е братя да живеят заедно.

Възприемайки от Христа изкуството да лекувате душевни и телесни страдания, безсребреници - чудотворци, вие свръхестествено изцелявате всички не с човешки, а с божествени лекове.

Стих: В светиите, които обитават Неговата земя - в тях Господ яви дивно всички Свои желания.

Досточудни Пантелеймоне, украшение на безсребрениците, благолепие на мъчениците и застъпниче на тази света обител, бъди лечител на нашите недъзи и постоянен молитвеник за нашите души.

Слава, евангелска стихира, И ныне: Преблагословена Си, Богородице Дево…

Велико славословие.

На Литургията, блаженства – 6 възкресни и 4 на безсребрениците от 3-та песен на канона (първите три тропара и Богородичния)

След Апостола:

Алилуя на гласа и на безсребрениците, глас 2: Ето колко хубаво и приятно е братя да живеят заедно.

сряда, 31 август 2022 г.

11/24 октомври – в най-близката неделя честваме паметта на светите отци от Седмия вселенски събор в Никея

 (Ако 11-ти октомври по църковния календар се падне в понеделник, вторник или сряда, празникът се чества предходната неделя; ако се падне в четвъртък, петък или събота – следващата неделя)


На Вечернята, на Господи, воззвaхъ: 4 стихири от Октоиха и 6 на светите отци, глас 6, под.: Отчаяная…:

Патриарх Герман Нови твърде добре съчета почетните събори, свикани в различни времена, и ги събра в едно-единствено правило, записвайки и пазейки техните догмати; и тези доблестни застъпници за спасението той представя пред Господа и на паството заедно с пастирите.(2)

Писанието на Закона определи почетната седмица за еврейските деца, които служеха на неговата сянка; но отците по заповед на Бога, Който създаде всичко съществуващо в шест дни и благослови седмия, се събраха на седем събора, като ги направиха най-почтени и установиха пределите на вярата.

О, трижди блажени отци, вие преподадохте на всички истината за Троичния Бог като Причина за сътворението на света, изричайки най-тайнствени и възвишени слова на три, а после и на още четири събора; на тях добре разкрихте православното учение, използвайки четирите стихии, за да разясните разбирането на Троицата, Която ги е създала и е сътворила света.

И едно могъщо скланяне на пророк Елисей над мъртвия син на сонамката, която му послужи, бе достатъчно, за да му вдъхне живот; но той се върна и се наведе над него седем пъти, предвъзвестявайки като пророк за вашите събори, чрез които оживихте смъртността на Бога Слово, убивайки Арий и неговите сподвижници.

„Кой, Спасителю, хитона Ти разкъса?”, а Ти рече: „Арий, който разсече, разделяйки еднаквото по чест Начало на Светата Троица.” Той отрече, че Ти Си Един от Троицата, той научи и Несторий да не нарича Твоята Майка Богородица. Но съборът в Никея Те проповядва като Божи Син, съ-престолен на Отца и на Духа.

Слава, глас 6: Нека днес да възхвалим тайнствените тръби на Духа – богоносните отци, които посред Църквата запяха песен, подобаваща на богословието, проповядвайки една Троица, неизменна по същност и божественото естество; те са низложители на Арий и поборници на православните, и винаги се молят Господу за помилването на нашите души.

И ныне, Богородичен догматик на гласа.

Вход. Прокимен на деня и паримии.

На литията – стихира на храма.

Слава, глас 3: Вие станахте строги пазители на апостолските предания, свети отци, защото определяйки православно единосъщието на Светата Троица, вие съборно отхвърлихте хулата на Арий; с него изобличихте и духобореца Македоний, осъдихте Несторий, Евтихий и Диоскор, Савелий и Севир-Акефал. А за нас, които се избавихме от техните заблуди, изпросете да съхраним непорочен живота си във вярата.

И ныне, Богородичен, глас 3: Безсеменно от божествения Дух, по волята на Отца Ти зачена Сина Божи, Който предвечно съществува, раждайки Се от Отца без майка; Ти по плът роди и с мляко откърми като Младенец Този, Който заради нас от Тебе произлезе без баща; затова непрестанно се моли от беди да се избавят нашите души.

Стиховни от Октоиха.

Слава, глас 4: Днес ние православните с благочестива вяра празнуваме паметта на богоносните отци, които се събраха от цялата вселена в славния град Никея. Защото те с благочестив ум отхвърлиха коварното безбожно учение на Арий и го изгониха съборно от вселенската Църква; те научиха всички в символа на вярата ясно да изповядват Сина Божи за единосъщен и съ-вечен, съществуващ преди вековете, точно и благочестиво излагайки това. Затова и ние като следваме техните божествени учения с твърда вяра служим на Отца заедно със Сина и всесветия Дух в едно Божество, Троица единосъщна.

И ныне, Богородичен, глас 4: Вслушай се в молението на Твоите раби, Всенепорочна, и прекрати страшните беди, които връхлитат срещу нас и ни избави от всяка скръб; защото Тебе имаме за единствена твърда и надеждна опора и Твоето застъпничество придобихме; да не се посрамим, Владичице, като Те призоваваме, но побързай да чуеш молбата на викащите с вяра към Теб: „Радвай се, Владичице, Помощница на всички, Радост и Покров, и Спасение на нашите души!”.

На петохлебието: Богородице Дево (2) и тропара на отците (1) 

На Утренята, на Богъ Господь, възкресен тропар (2),

Слава на отците, глас 8: Препрославен Си, Христе Боже наш, защото утвърди като светила на земята нашите отци и чрез тях настави всички нас на истинската вяра; Многомилостиви, слава Тебе!

И ныне, Богородичен, глас 8: Ти, Който заради нас Се роди от Дева и разпятие претърпя, Благий, обезоръжи със смърт смъртта и възкресение яви като Бог, не презирай тия, които създал Си с Твоята ръка; яви човеколюбието Си, Милостиви, и приеми родилата Те Богородица, молеща се за нас и спаси, Спасителю наш, отчаяните люде.

Канони – възкресен, кръсто-възкресен и Богородичен от Октоиха и на светите отци, от патр. Герман II, глас 6, с акростих в оригинала: Възпявам седмия събор на блажените отци. Катавасии: Отверзу уста моя…

Песен 1

Ирмос: Някога Моисеевият чудотворен жезъл с кръстообразен удар раздели морето и потопи колесниците на фараона, спасявайки беглеца Израил, който пеш премина и възпя с песен Бога.

Припев: Свети отци, молете Бога за нас.

Господи, дай на мен, желаещия да възпея Седмия събор, сбор от седемте дара на Параклита, Който го умъдри с огнени езици и накара да замлъкнат всички злоречиви хули.

От самото начало числото седем е най-голямо от всички останали числа, защото първоначално всесъвършеното прекратяване на божественото сътворение на всичко стана на седмия ден, а сега на Събора, означен със същото число, настъпи краят на всички ереси.

Някога в Никея хорът на отците победи с пастирски жезъл богобореца Арий и така научи Църквата да следва православното учение; и сега, утвърждавайки го, Седмият събор победно посрами иконоборците.

Богородичен: Както благочестиво учеха отците, изповядващи с вяра, че утробата на Девата без болка е родила в плът Безплътния, така и ние Я почитаме, като изписваме образа Й върху стени и стълбове и го целуваме с почит.

Песен 3

Ирмос: О, Христе, Който премъдро утвърди в начало небесата и основа земята върху водите, утвърди и мене върху камъка на Твоите заповеди, защото никой не е свят освен Тебе, единствен Човеколюбче.

Посветени в тайните на Христа, божествените пастиреначалници прогониха далеч от благочестивите верни кохортите на антихриста, желаещи да потресат Христовата Църква, и я запазиха непоколебима.

Съборът на отците, почерпил от изворите на спасението, дава на жадния Христов народ да пие от струите на православното учение, отклонявайки го от мътните потоци на ересите.

Седмият събор на христолюбивите отци, чиито защитници бяха императорите Ирина и Константин, се проведе в прекрасния град Никея срещу онези, които в действителност презираха християните и ги преследваха.

Богородичен: Нека всеки нечестивец, който не почита светия образ на Богородица и не приема, че Тя е родила Христа като човек, да се отстрани и да бъде пратен в огъня, за да гори вечно без да изгаря.

Възкресен кондак и икос от Октоиха. Седален на отците, глас 4, под.: Скоро предвари…:

О, наистина най-благословени и божествено красноречиви отци, вие се явихте на земята като най-ярки светила на Христовата истина в света, задушавайки злочестивите хули на ересите и потушихте огнените смутове на неправославните. Затова като Христови йерарси, молете се да се спасим.(2)

Слава, и ныне, Богородичен: Скоро побързай да ни помогнеш, Дево, Майко Чиста, и ни избави от враговете, които Те хулят. Съкруши всички еретически хули и чрез Твоята сила разбий нападенията им, за да разберат, че само Ти си Майка Божия, Която с молитвите си спасява събора на православните.

Песен 4

Ирмос: Ти Си моя крепост, Господи, Ти Си и моя сила, Ти Си моя радост и мой Бог, Който без да остави недрата на Отца посети нашата нищета; затова заедно с пророк Авакум Ти викам: „Слава на Твоята сила, Човеколюбче!”.

Боговидните отци, носещи Божието слово като стрела и меч, със знака на Кръста заедно избиват всички врагове, които не почитат образите на Христа, на Богородица и на всички светии.

Както при засвирването на седемте тръби, в края на седмото обикаляне, паднаха стените Йерихонски, така и чрез тези седем събора цялото множество, надигнало се срещу Бога, е свалено в бездната, при седмото събиране на богозвучните тръби на Духа.

Проявявайки младежко усърдие и разпалени от божествена ревност, множеството на отците, подобно на Илия, изби гнусните свещеници. Затова с дръзновение научиха всички да се покланят на Христовата икона с любов.

Богородичен: Ти си моята надежда, о, Всечиста, Ти си моята песен, Ти си моето пристанище, Ти си моето възстановяване – Ти, Която безсеменно роди Бога, въплътеното Слово на Отца. Затова без колебание се кланям пред Твоята икона, укрепен от Твоята мощ.

Песен 5

Ирмос: Защо отхвърли ме от Своето лице, о Светлина неугасима, и покри ме – окаяния - чуждата тъма? Но моля се, обърни ме отново в светлината на Твоите заповеди и изправи моите пътища.

Обсъждайки заедно с възвишени мисли, почитаемите отци предадоха иконоборците на анатема като мъдруващи неправилно, и заповядаха да се почита Христовата икона, както подобава.

Сега е време за веселие! Сега се яви ден на спасение! Затова нека се възрадваме и да викнем с радост към Христа: „Дай ни Твоя мир, по молитвите на отците от Седмия събор, Човеколюбче!“.

Богородичен: Заради Своето добросърдечно милосърдие Божият Син неизменно Се роди от Девата, приемайки чуждата природа като Своя и, бидейки по същността Си неописуем, доброволно стана описуем в човешки образ.

Песен 6

Ирмос: Очисти ме, Спасе, защото много са беззаконията ми и ме изведи от греховната дълбина; към Тебе викнах, чуй ме, Боже на моето спасение.

Нека планините да изсипят дъжд от сладост и радост, защото бе прогонено еретическото множество, изливащо горчивата отрова на отричането на светите икони.

Нека небето и земята да празнуват заедно величието на Божията дъщеря - светата Църква; защото тя се възвеличи, отхвърляйки онези, които искаха да я лишат от красота.

Богородичен: Синът на Майката, Който първо е роден от Отца без майка, Се роди боголепно без баща, и ме възроди. Затова, като изписвам Тази, Която Го роди, и Този, Който Се роди, аз целувам Тяхната икона.

Кондак, глас 6, под.: Рукописаннаго…:

Синът, Който неизразимо възсия от Отца, * Се роди в две природа от Жена, * и съзерцавайки Го, ние не отхвърляме изображението на Неговия лик, * но като го изписваме с благоговение, вярно го почитаме. * Затова Църквата, държейки истинската вяра, * почита и целува иконата на Въплъщението Христово.

Икос: Всемилостивият Бог, Който винаги желае да ни въздига към съвършения спомен за Своето въплъщение, дари човечеството с мисълта, че Неговият скъпоценен образ трябва да се изобразява с краски на икони, та като го съзерцаваме върху видими предмети, да вярваме в това, което сме чули да се говори и ясно да разбираме делата и имената, чертите и страданията на светите мъже и Христа, Увенчаващия, Който дарява венци на светите подвижници и мъченици. И заради тях, Църквата най-усърдно се придържа към истинската вяра и почита иконата на Въплъщението Христово.

Песен 7

Ирмос: Някога във Вавилон огънят отстъпи в страх пред Божието снизхождане, затова отроците в пещта с радостни стъпки, играейки сякаш на поляна, пееха: „Благословен Си, Боже на нашите отци!”.

Ересиарсите са победени от догматите на богословесните мъже, които правилно отнасят почитта, отдавана на иконите, към първообразите им, както казва великият Василий. Благословен Си, Боже на нашите отци!

Днес храмовете, украсени с великолепни образи, са наистина прекрасни, затова в църквите светът възнася песен към Най-прекрасния от всички човеци, и Му пее: „Благословен Си, Боже на нашите отци!”.

Светлината разпръсна мрака, а нечестивите бяха прогонени. Затова всички се изпълниха със светлината на Христа, Подателя на светлината, и с веселие зоват и пеят: „Благословен Си, Боже на нашите отци!”.

Богородичен: Пречиста Владичице, единствена Надежда за спасението на всички, Която дивно роди Христа, Царя на царете, Ти носеше в ръцете си като Младенец, Този, Който е изобразяван и почитан, според словата на отците.

Песен 8

Ирмос: Халдейският мъчител седмократно разпали силата на пещта за богопочитателите, но когато ги видя спасени от висшата сила, той викна към Твореца и Избавителя: „Отроци, благославяйте, свещеници, възпявайте, люде, превъзнасяйте Го във всички векове!”.

Съборът на отците определя най-превъзходен закон за богопочитателите с възстановяването на правилното почитане на свещените Христови икони; и като техни послушни чеда, ние, любителите на благочестието, празнуваме ежегодната памет и с любов целуваме образа на Христа.

Седем пъти високомерните сваляха смирените и възпрепятстваха събранията на любителите на добродетелите, клеветейки техните божествени дела. Но отците на Седмия събор, които се събраха в Никея, веднага седмократно повалиха гордостта им.

Както безсилни и бездействени са детските стрели за възрастните, (понеже тъй е писано в псалмите), така чрез божествената сила изнемогнаха езиците на тези, които изричат хули срещу Всевишния и на всички, които не признават Отца, Сина и Светия Дух за един Бог, единствената Причина на всичко.

Богородичен: По Своя воля, заради милосърдието Си, Творецът стана Младенец чрез Твоята пречиста кръв, запазвайки Те и след раждането изцяло чиста и неопетнена, и така очисти осквернения Божи образ в човека. Затова, макар да е Бог по същност, като стана по природа и Човек, на иконите Той се изписва заедно с Теб.

Песен 9

Ирмос: Изуми се небето и ужасиха се краищата на земята от това, че Бог Се яви в плът на човеците и Твоята утроба стана по-широка от небесата; затова, Богородице, ангелските войнства и човешките множества Тебе величаят.

Единствен непостижим и Всевишни Боже, Който всичко държиш с Твоята сила и разум, най-могъщ Владетелю и Царю на всички, утвърди Църквата, запазвайки я в Твоето православие, по молитвите на всеславните отци, изобличителите на ереста.

Удостоихте се с големи почести на земята, о, светии, имайки небесна мъдрост, защото с любов почитахте Христовото изображение. И сега, като отхвърлихте сянката и покривалото на плътта, вие съзерцавате Христа лице в лице и се сподобихте с още по-големи почести.

Макар да сме наказвани от войнствата на дивите варвари, които допусна срещу нас, все пак Сам Ти съкруши атаките и дързостта им и помогни на верните, които се надяват на Тебе, Всемогъщи, по дръзновените молитви на светите отци, чиято памет честваме сега.

Богородичен: Човешкият ум, нито възвишеният разум на ангелите не може да разбере тайната на Твоето дивно раждане, защото Ти свръхестествено роди въплътения Бог. Затова, знаейки Те като Богородица, ние Те изобразяваме заедно с Него и Те величаем.

Светилни: възкресен от Октоиха, и на отците, под: Духомъ во светилище…:

Слава: Отци с небесен ум, събрали се на Седмия събор, принасяйте усърдно вашите молитви към Троицата, за да се избавим от всяка ерес и вечното осъждане и да получим Небесното Царство ние, които възпяваме вашия божествен събор.

И ныне, Богородичен: По молитвите на Твоята Майка, Преблаги Господи, и на отците, събрали се на Седемте събора, утвърди Църквата и укрепи вярата; а когато дойдеш на земята да съдиш цялото творение, покажи всички ни като наследници на Царството Небесно.

Хвалитни стихири – 4 възкресни от Откоиха и 4 на отците, глас 6, под. Все отложше…: 

Събрали цялото духовното познание и водени от божествения Дух честните отци изписаха с боговдъхновени слова небесния и свещен Символ на вярата. В него те по най-ясен начин учат за Словото, Което е съ-безначално и наистина единосъщно на Родилия Го Отец, като така явно следват апостолските учения, богославни, пребогати и наистина богомъдри.(2)

Стих: Благословен Си, Господи Боже на нашите отци, хвално и прославено е името Ти во веки. 

Приемайки цялото духовното сияние на Светия Дух, блажените отци боговдъхновено изрекоха чрез кратки слова и много разум свръхестественото откровение, и като Христови проповедници и защитници на евангелските учения и благочестивите предания получиха явно свише откровението за тях и просветени разкриха определението на богодадената вяра.

Стих: Съберете Му Неговите светии, които са скрепили завета Му.

Събирайки цялото пастирско изкуство и надигайки се сега с праведен гняв, божествените пастири, които са най-истинни раби Христови и най-свещени служители на божествената проповед, справедливо прогониха лютите и пагубни вълци, изхвърляйки ги от църковната пълнота чрез прашката на Духа, като паднали до смърт и като неизлечимо болни.

Слава, глас 8, от Георги Никомидийски: Ликът на светите отци, събрани от краищата на вселената, научиха ни, че на Отца и Сина и Духа Свети една е същността и естеството и ясно предадоха на Църквата тайната на богословието. Възхваляйки ги, нека с вяра ги прославим, казвайки: „О, божествен полк, богословесни воини на опълчението Господне, звезди многосветли на духовната твърд, непобедими стълбове на тайнствения Сион, благоухаещи с миро райски цветя, всезлатна уста на Словото, Никейска похвала, украшение за вселената! Усърдно се молете за нашите души!”.

И ныне: Преблагословена си, Богородице Дево…

Велико славословие.

На Литургията, блаженства на 10 – 6 от Октоиха и 4 от 3-та песен на отците

След Апостола, Алилуя на гласа от Октоиха и на отците:

Алилуя, глас 1: Бог на боговете Господ проговори и призова земята от изток-слънце до запад. Стих: Съберете Му Неговите светии, които са скрепили завета Му.

 

неделя, 28 август 2022 г.

За содомския грях - православна перспектива

 Превод на обръщението на сръбски духовник със заглавие "Да предотвратим провеждането на "ЕвроПрайд 2022" дори с цената на използване на сила", с ценни мисли относно един от важните аспекти на съвременната антихиристиянска "цивилизация", в която сме принудени да живеем.  

Години наред, с подкрепата и закрилата на безбожните компрадорски [1] власти, чиято основна задача е да деморализират и дехристиянизират нашия народ, содомитите безсрамно се изявяват в сръбската столица (а и в София и навсякъде – б.пр.), като искат от нас, православните сърби, да приемем содомското зло като нормално явление, без което Сърбия няма място в т.нар цивилизования свят.    

Нека първо да изясним какво всъщност представлява този "цивилизован свят", към кого белградските нечестиви власти искат да присъединят Сърбия? Под „цивилизован свят“ трябва да се разбира геополитическата представа за атлантизма като съюз на САЩ и ЕС, който се контролира и управлява от антихристиянски настроени евреи и от който произтичат т.нар. западни ценности, сред които важно място заема содомията. Докато атлантизмът трябва да се разбира като есхатологичната концепция за „Вавилон Велики“ от Апокалипсиса, „майката на блудниците и на земните гнусотии“ (Откр. 17:5), тоест материалистичната глобална антихристиянска анти-култура. Така в атлантическата цивилизация на порока (западните ценности) разпознаваме мистичния Вавилон на Откровението, центърът на световната власт, който разпространява поквареното си влияние върху целия свят и мами всички нации по света със своята позорна мрежа, правейки всичко, за да накара хората да отхвърлят Христос (Откр. 18).

На второ място, бихме искали да ви обърнем внимание, че не  използваме новосъставените наименования хомосексуализъм или гей-хора за този амартологично[2]-патологичен феномен, защото това са тактически евфемизми на социалното инженерство за църковното и държавно-правно понятие „содомия“, установено в римо-византийската християнска цивилизация. Тези евфемизми имат за цел да заменят автентичната ужасяваща и кощунствена конотация на содомския грях с модерни, по-приятни и приемливи изрази[3]. По същата причина вековният термин детеубийство (infaticide) беше променен с термина аборт.

Сред нас, славяните, заедно с термина "содомия" обикновено се използва и архаизмът, "мъжеложство". По-широко разпространеният и модерен термин „педерастия“ извлича етимологичните си корени от старогръцките думи παῖς – дете и ἐραστής – любовник. Следователно думата "педераст" всъщност означава содомит – мъжеложник и педофил, което със сигурност не се отклонява от правилната конотация на термина, защото, както е известно, на содомитите педофилията не им е чужда. Тук определено трябва да обърнем внимание на факта, че терминът содомия сред нас погрешно се свързва само със зоофилия (скотоложство), сексуалното извращение на сексуални отношения с животни.

Етимологично думата "содомия" или "содомит" идва от Стария завет, от библейския град Содом, който е унищожен от Господ заради похотливостта на жителите му. За да разберем напълно този библейски израз, трябва да се поровим в библейската история на Авраамовия период. 

Старозаветната история в Първа книга на Мойсей ни разказва за праведния Лот, внук на праотеца Авраам, който се заселил в Содом като чужденец. Содом и околностите му били обитавани от закоравели грешници, които масово практикували неестествения грях на мъжеложството. Покварата на содомците била толкова голяма, че Бог изпратил два ангела да унищожат град Содом и цялата околност. Страшният крясък на содомския грях достигал до  Бога, понеже самата човешка природа, изнасилена и осквернена от противоестествен разврат, вика към Бога, подтиквайки Го към наказание. Ето защо ангелите казали на Лот, че са изпратени от Бога  да унищожат всички онези, които се надигат срещу своето естество и по този начин разгневяват своя Създател, Който поставя границите на морала на човешката природа.   

А гражданите на Содом, стари и млади, както се казва в Светото Писание, практикували неестествено блудство не само помежду си, в околностите си, но и се опитвали да убедят и други да го правят, къде с добро, къде със сила. Точно това се случило, когато праведният Лот срещнал двамата ангели на входа на града, в образ на двама красиви млади мъже, пътници и чужденци, и ги поканил да  пренощуват у дома му. Той направил това отчасти, за да ги приеме и нагости, а отчасти, за да ги защити и предпази от своите  съграждани - педерасти. Пътниците останали при него и още не си били легнали, когато гражданите на Содом се събрали около къщата на Лот, стари и млади, и го извикали да им даде чужденците младежи, за да извършат противоестествено блудство с тях. А Лот се обърнал към тях така: „Не правете зло, братя. Ето аз имам две дъщери девици, ще ги изведа, па правете с тях каквото искате, само не пипайте ония хора, защото влязоха под моя покрив”. 

И все пак гражданите на Содом,  разпалени не от естествен, а от противоестествена страст, не искали Лотовите дъщери, а точно младежите чужденци, за да задоволят своите гнусни и беззаконни похотливи желания. Разгневени и разпалени от дяволска похот, те нападнали праведника и започнали да разбиват вратата. Виждайки това, Божиите ангели завлекли Лот в къщата и напратили слепота върху гражданите на Содом, която ги поразила така, че вече не могли да намерят не само дома на Лот, но и собствените си къщи. И двамата ангели казали на Лот да изведе семейството си вън от града, защото Содом ще бъде унищожен, понеже вопълът на неестествените му грехове бил твърде силен пред Господа. Лот излязъл с жена си и дъщерите си от града и Господ изпратил дъжд от камъни от небето, съдържащ сяра и огън, и унищожил Содом и всички околни градове и цялата тази равнина и всички хора и добитък (Битие 19).

Ето откъде идва древното и утвърдено в християнската цивилизация наименование на мъжеложничеството – содомия и затова е толкова важно това наименование да бъде върнато в употреба като автентично, като същевременно напълно се игнорират наложените манипулативни тактически изрази на атлантическото социално инженерство.

Следващото нещо, на което искаме да ви обърнем внимание, е амартологичната оценка на содомския грях. Тоест колко тежък е той в класацията на смъртните грехове?

След Каиновото братоубийство на Авел, чиято „кръв викала от земята към Бога“ (Битие 4:10), в същата Първа Моисеева книга, в старозаветната история за Содом и Гомор, ние срещаме грях, викащ към Бога за втори път. (Битие 18:20, 19:13). Кои са тия грехове, които викат към Бога? 

Църковното учение класира най-тежките грехове в три групи. Първата група са смъртните грехове, втората – греховете против Светия Дух, а третата – греховете, които викат към небето, тоест греховете, които още тук, на земята, призовават Божието възмездие. Содомията принадлежи към тази трета група, на крещящите грехове. А от тях, които според Светото Писание са четири, содомският грях е най-големият и най-тежкият, той гневи най-много Бога, подтиквайки Го към отмъщение и призовавайки Неговото страшно и неумолимо наказание. Това се потвърждава от думите на свети Йоан Златоуст: „От всички грехове, нито един не може да се сравни със содомското беззаконие“. (Беседи върху Посланието до Римляни, Беседа 4).  

За да видим още по-добре колко страшен и омразен е този противоестествен содомски грях пред Бога, ще цитираме и страшното свидетелство на древния св. отец, блажени Йероним Стридонски (IV век), който твърди, че в онази свята нощ, в която нашият Спасител Иисус Христос се родил от Пречистата Дева Богородица, тогава по целия свят били избити от огън и светкавици всички онези, които били затънали в содомския грях. Защото Изворът на чистотата, Христос, когато дошъл в света с пречистото Си рождение, не допуснал да се намери такъв страшен противоестествен грях в света в часа на Неговото раждане[4].        

Бл. Августин Ипонски, въз основа на църковната традиция, също заявява, че „противоестествените грехове, като содомския, са отвратителни и заслужават наказание, когато и където и да са извършени“. Ако всички народи ги извършват, всички те ще бъдат еднакво виновни за едно и също обвинение пред Божия закон, тъй като нашият Създател не ни е наредил да се използваме един друг по този начин. Всъщност връзката, която трябва да имаме с Бога, сама по себе си е нарушена, когато нашата природа, чийто Създател е Той, е осквернена от извратена похот. [5]

Сега ще се обърнем и към етичната страна на въпроса за толерантността към содомския грях с риторичния въпрос: щеше ли Бог да спаси Лот от ужасното изтребително наказание на града и гражданите на Содом, ако Лот бе толерантен и симпатизираше на содомския грях? Разбира се, че не! Лот не само не подкрепи, не защити и не оправда своите съграждани, наричайки тяхната плътска поквара приемлива, романтична сексуална ориентация, но напротив, нарече я зло и ги предупреди да не вършат това. Той дори им предложи дъщерите си, да обезчестят по-добре тях, и така да извършат поне по-малък грях - греха на блудството! 

За разлика от Лот, съпругата му бе превърната в солен стълб, именно защото погледна назад към Содом (Битие 19:26), като по този начин показа съчувствие и симпатия към своите съграждани и съседи, застигнати от справедливото Божие наказание. Затова трябва да подражаваме на праведния Лот и да покажем нашето открито и недвусмислено противопоставяне на содомитите, наричайки тяхната отвратителна парафилия с истинското й име – зло. В противен случай, ако мълчим и търпим злото, ще станем негови съучастници и така ще призовем върху родината си и целия народ проклятието и великия неумолим Божи гняв. Ето защо това е нашата открита покана за нетърпимост към содомията, защото Писанието ни учи: „махнете (не търпете) злия изпомежду си” (1 Кор. 5:13).

Въпреки че християнството не е против толерантността, то не може да поддържа и толерира всичко. „Човек трябва да се стреми само към един добър мир, който има добра цел и съединява с Бога. А когато става дума за явно неблагочестие – казват светите  отци - тогава човек по-скоро трябва да се въоръжи с огън и меч, независимо от изискванията на  времената и владетелите, и въобще от всичко, отколкото да се смеси с лукавия квас и да остане в контакт със заразените."[6]

Псевдо ценностите, които безбожните ни налагат: егалитаризъм, либерализъм, феминизъм, джендъризъм, диверситизъм, приобщаване и толерантност към всякакъв вид зло, като например содомията, не са в съответствие с Божия закон и като такива не са автентичните ценности на християнската цивилизация и на нашия народ, но те са мощни инструменти на социалното инженерство в ръцете на глобалисткия антихристиянски елит с цел унищожаване на християнското семейство, християнските нации, християнските държави и християнството въобще. Вечният християнски ценностен абсолютизъм, основан на непреходния императив на Божия закон, не може да бъде заменен от ценностния релативизъм на теомахията (богоборчеството).

Ето защо ние не се интересуваме от решенията на безбожниците/богоборци от Американската психологическа асоциация и Световната здравна организация, чието псевдонаучно мнение е създадено от техните еврейски финансисти, въз основа на които содомията е депатологизирана (AПA, 1973 г. - СЗО, 1990 г.) и обявена за нормална сексуална ориентация, въз основа на което бе извършено и нейното декриминализиране в законодателството на секуларизираните[7] християнски държави.

Тъй като засегнахме законодателството, не е излишно да припомним Кодекса на християнската цивилизация, който е бил в сила в целия истински цивилизован християнски свят в продължение на 17 века. Историческото значение на въвеждането на християнските религиозни норми в светските правни кодекси принадлежи на християнските императори от късноантичния период. През 342 г. римският император Константин и неговият наследник Констант приемат закон (Теодосиев кодекс, IX 7,3), според който мъжете, които имат сексуални отношения с други мъже, се наказват с обезглавяване. През 390 г. император Валентиниан II въвежда закон, според който мъжете - педерасти се изгарят публично (Кодекс на Теодосий, IX 7,6). Тези закони поставят началото на стандартизацията на наказателното законодателство, което остава по същество непроменено през Средновековието и началото на Новия век.

Кодексът на светия император Юстиниан Велики, създател на Corpus Juris Civilis (Компендиум на Юстиниан), който се смята за сърцето и основата на законодателството на почти всички съвременни цивилизовани нации, също определя смъртно наказание за акта на содомия: „Ако дори след нашето предупреждение се установи, че някой продължава да извършва такова беззаконие, той ще се окаже недостоен за Божията милост и ще бъде подложен на смъртно наказание, установено от този закон.“ „В случаи на наказателно преследване, публичното преследване се ръководи от различните закони, включително Lex Iulia de adulteriis... който наказва със смърт онези, които извършват отвратително действие с други мъже. (Юстиниан, Codex Iuris Civilis, IV, XVIII, 4). „Затова нареждаме на най-светлия префект на Столичния град да арестува тези, които упорстват в гореспоменатите незаконни и безбожни действия (содомия)... и да им наложи най-сурови наказания, така че градът и държавата да не страдат заради подобни беззакония“. (Юстиниан, Codex Justiniani, 77 новела, 141 новела). 

Свети император Юстиниан I Велики също заявява в своите Новели: „Тъй като някои хора, обхванати от подстрекателството на дявола, упражняват помежду си най-срамните похоти и действат противно на природата: ние им заповядваме да вземат присърце страха от Бога и осъждането, което ще дойде, и да се въздържат от такива дяволски и беззаконни похоти, за да не ги посети праведният Божи гняв за тези нечестиви дела, за които градовете загиват с всичките им жители. Защото Свещеното Писание ни учи, че поради подобно безбожно поведение градове наистина са пропадали, заедно с всички хора в тях.” (Новела 77.).

Въз основа на модела на римо-византийското право, Неманичка Сърбия също се придържа към тези закони.

Във връзка със содомията, ние със сигурност все още се придържаме към авторитета на великата християнска римо-византийска цивилизация и се отвращаваме от юдео-масонската богоборческа цивилизация на пороците, започната от Френската революция, която първа премахна содомията като криминално престъпление от наказателния кодекс (1791 г.). Тази революционна тенденция бе последвана от юдео-болшевишката богоборческа революция в Русия. Веднага след поемането на власт Ленин издава декрет за декриминализиране на содомията (19 декември 1917 г.).

Нашето напомняне за предишното законодателство на римо-византийската християнска цивилизация не означава, че ние се застъпваме за връщането на смъртното наказание за содомия. То е само израз на нашата лоялност към християнската цивилизационна приемственост и концепция, въз основа на която се застъпваме с всички сили за повторното криминализиране на содомията като престъпно деяние и противоестествен деликт, за който се налагат присъди затвор или принудителен престой в психиатрични заведения и превъзпитателни институции. Защото повторното криминализиране на содомията е един от императивите на духовното и национално възраждане на родината ни.

След като анализирахме феномена содомия от геополитическа, есхатологична, амартологична, етимологична, историческа, етична и правна гледна точка, ще преминем към представяне на нашата позиция относно обявеното събитие „Европрайд 2022“.

Ние поддържаме мнението, че приемането на провеждането на содомския ексхибиционистки парад от която и да е страна не е само въпрос на социално инженерство с цел премахване на християнския морал, унищожаване на християнската съвест и промяна на съзнанието чрез приемане или толериране на фалшиви антихристиянски ценности ​​наложено ни от Новия антихристиянски световен ред, но това е и мистичен акт на своеобразно посвещение на тази страна и тази нация, равносилно на отричане от Христа. 

Ето защо е  изключително важно да кажем категорично НЕ на содомската революция! Ето защо всички ние трябва да заплюем содомията, тоест Сатаната и всичките му дела (както се прави в обреда на св. Кръщение), от които, както казахме, содомията е най-кощунственото.

Позволяването на публичното популяризиране на сексуалната  поквара  по улиците на нашата столица е само първата стъпка към беззаконие с невероятни размери! Не се заблуждавайте. Содомитите няма да спрат с „излизането си от килера“. Свободното дефилиране на сексуални перверзници по главните улици на една столица не е самоцел. Това е недопустимо, отвратително, унизително и срамно, но е само преходен етап. Както навсякъде в добрия нов "цивилизован" свят, содомитите скоро ще  получат от нашето предателско правителство и содомизация на училищата (превъзпитание на децата) и легализирането на еднополовите бракове, което предполага, че сексуално извратени хищници – педофили ще получат правото да осиновяват деца, които ще растат в страшно извратена среда и които ще бъдат отгледани от страшно извратени хора. 

EuroPride 2022“ е логичната последователност на хода на отстъпничеството. От години допускаме местните гей-паради да се противопоставят на Бога и традиционните ценности на нашия християнски народ. Нямаше народна воля, която да пресече този бич в зародиш. На протестите срещу гей-парадите можеха да се преброят не повече от няколкостотин души. Затова доживяхме тази година сръбската столица и градът на Богородица да стане център на содомитите от цяла Европа. От 12 до 18 септември Белград ще бъде наводнен от хиляди закоравели содомити екстремисти от Европа и целия свят, което ще бъде придружено от промискуитет, перверзен разврат, проституция, педофилия, мръсотия, инфекциозни болести, наркомания, сексуално насилие и откачена дегенеративна мода и хореография на най-перверзната содомия от метрополията на отдавна дехристиянизираната и содомизирана Западна Европа.

17 септември е денят, в който е обявено централното събитие „EuroPride 2022“ в Белград, денят, в който ще се проведе содомския парад. Не предрешаваме нищо, но отбелязваме, че самият парад е предвиден точно в деня (4 септември по църковния календар) на старозаветния християнски пророк Мойсей Законодател. Именно той е този, който чрез Светия Дух даде Божиите закони на хората, един от които се отнася и до содомитите: „Ако някой легне с мъж като с жена, и двамата са извършили мръсотия: да бъдат умъртвени, кръвта им е върху тях.” (Лев. 20:13).

Ние сме на мнение, че на 17 септември всички трябва да излезем в центъра на Белград и да изразим по открит и директен начин - не нашето псевдогражданско право да не сме съгласни с легитимна демонстрация, така че в духа на плурализма те да вървят, а ние мирно да протестираме покрай тях - но нашия горещ и справедлив гняв, който дори с цената на използването на сила ще попречи на провеждането на най-кощунствената сатанинска манифестация, извършвана някога по тези земи.

Нека всеки, който е сръбски боголюбец и сръбски патриот, надигне своя  глас  на пълна нетърпимост и отвращение към наглата и гнусна содомска кампания срещу Сърбия. Тези, които  нямат възможност  да  дойдат и  публично да изразят гнева си на улицата, нека горещо се молят Бог да даде кураж, сила и упоритост на всички участници в антисодомските протести, та въоръжени със сила отгоре да попречат на содомитите да осъществят злото си намерение и най-накрая да покажем на нечестивите управници веднъж завинаги, че тяхното няма да го бъде!

Предупреждаваме и полицаите-наемници, особено началниците, които ще защитят нещо толкова отвратително и демонично от справедливия гняв на хората, нещо, от което, според дълга си и както повелява националният ни етос - не според Вашингтон и Брюксел, но според Божията правда - те, пазителите на обществения ред и морал, трябва да  защитят  своя  народ и своите деца от содомската чума. Сам  Бог да ги вразуми, да се отрекат от покорството си на богоборческите власти и така да избегнат големия Божи гняв, който би се стоварил освен върху всички нас, но и върху тях и семействата им.   

Призовавам Божията благословия за всички онези, които ще изразят справедливия гняв на Божия народ и съпротива срещу това възмутително насърчаване на сатанинското зло по улиците на Белград.

Приканвам всички верни чеда на Светосавската сръбска църква да застанем заедно в защита на светите, добри и богоугодни традиционни християнски ценности, за да се върне Сърбия на богоугодния път и всичко, което правим, винаги да бъде свято, добродетелно и мило на милостивия Бог.

И нека Бог да ни е на помощ заедно с всички светии на небесната Сърбия, начело с нашия вечен архиепископ и архивожд свети Сава.

С нами Бог!

+Акакий, епископ Утешителевски 

-------------------

[1] Компрадор - лице, което действа в своята страна като агент на чуждестранни организации, които извършват бизнес в областта на инвестициите, търговията, икономическите или политическите операции.

[2] Амартология, (гр. ἁμαρτία – грях; и λόγος – буква) богословско учение за греха и неговите последствия.  

[3] Терминът хомосексуалност имаше за цел да секуларизира феномена на содомията и да го преведе в областта на псевдонаучната медицинска терминология с крайната цел да бъде депатологизиран. Докато терминът гей (англ.  gay  — весел) освен че обозначава содомитите, особено техните политически активисти, цели да утвърди содомията като положително, приемливо и дори симпатично явление.

[4] Според св. Димитрий Ростовски, "Хроника, която разказва за делата от сътворението на вселената до Рождество Христово", Санкт Петербург, 1796).

[5] „Изповеди”, кн.3, гл. 8 стр. 65.

[6] Свети Григорий Богослов, Деяния, том 1, стр. 192.

[7] Секуларизмът е евфемизъм за проекта за дехристиянизация на християнската държава и общество.

И междувременно! - СЪРБИЯ ОТМЕНИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБЩОЕВРОПЕЙСКО ЛГБТ СЪБИТИЕ В БЕЛГРАД