четвъртък, 24 декември 2020 г.

Царски часове в навечерието на Богоявление

 Първи час

Псалом 5

Чуй внимателно думите ми, Господи, вникни в моя зов; обърни внимание на гласа на моето моление, Царю мой и Боже мой, понеже на Теб ще се помоля, Господи. В ранни зори чуй гласа ми, в ранни зори ще застана пред Тебе и Ти ще ме видиш; понеже Ти си Бог, Който не желае беззаконие, не ще се всели при Тебе вършещият зло, нито беззаконниците ще пребъдат пред очите Ти. Ти мразиш всички, които вършат беззаконие, Ти ще погубиш всички, които говорят лъжа. Господ се гнуси от човек кръвник и измамник. Аз пък по великата Ти милост ще вляза в Твоя дом, на Твоя свят храм ще се поклоня, изпълнен със страх пред Теб. Господи, напъти ме с Твоята правда, заради враговете ми изправи пред Тебе моя път, понеже в устата им няма истина, сърцето им e суетно, зинал гроб е гърлото им, с езиците си мамеха. Съди ги, Боже, нека пропаднат замислите им: по многото им злочестие изхвърли ги, че твърде много Те огорчиха, Господи. И да се развеселят всички, които на Тебе се уповават, навеки ще се възрадват и Ти ще се вселиш в тях; и ще се похвалят с Тебе ония, що любят името Ти. Понеже Ти ще благословиш праведника, Господи, и като с щит си ни увенчал с Твоето благоволение.

Псалом 22

Господ е пастир мой и от нищо не ще ме лиши. На злачно място - там Той ме засели, край тихи води ме отхрани. Обърна душата ми, напъти ме в пътеките на правдата заради Своето име. Дори да тръгна посред смъртната сянка, от зло не ще се уплаша, понеже Ти си с мене. Твоят жезъл и Твоята палица - те бяха за мене утеха. Ти приготви пред мен трапеза пред очите на моите притеснители; помаза главата ми с елей и Твоята чаша ме опива като крепко вино; и Твоята милост ще ме преследва през всичките дни на моя живот и ще обитавам в Господния дом в предълги дни.

Псалом 26

Господ е моя светлина и мой Спасител - от кого ще се убоя? Господ е защитник на моя живот - от кого ще се плаша? Когато ме доближаваха злодеи да изядат плътта ми - оскърбителите ми и моите врагове, - те изнемощяха и паднаха. Ако срещу мен излезе полк, не ще трепне от уплах сърцето ми; ако срещу мен се надигне война, пак на Него се уповавам. Едно нещо просих от Господа - него ще подиря: да живея в Господния дом през всички дни на живота си, да гледам красотата Господня и да посещавам светия Му храм, понеже в деня на злите ми беди Той ме скри в Своето селение, покри ме в тайника на своето селение възкачи ме на скала. И ето, сега Той въздигна главата ми над моите врагове; обходих и възнесох в селението Му жертва на хвалебствие и възклицание - пея и ще възпявам Господа. Чуй, Господи, моя глас, който въздигам към Тебе: помилуй ме и чуй ме! На Тебе рече сърцето ми: Господа ще потърся. Тебе подири лицето ми - лицето Ти, Господи, ще търся. Не отвръщай от мене лицето Си и не се отдръпвай от мен в гнева Си: бъди ми помощник, не ме отхвърляй и не ме изоставяй, Боже Спасителю мой! Защото баща ми и майка ми ме изоставиха, ала Господ ме прие. Напъти ме, Господи, в пътя на Твоя закон и ме насочи към пътеката на правдата поради враговете ми; не ме предавай на волята на притеснителите ми, понеже срещу мен се надигнаха неправедни свидетели и неправдата сама себе си измами. Вярвам, че ще видя благата Господни на земята на живите. Уповавай се на Господа, бъди мъжествен и да се укрепва сърцето ти; уповавай се на Господа.

Слава, и ныне, Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже (3), Господи, помилуй (3)

Слава, тропар на предпразненството, глас 4: Някога река Йордан се върна обратно от кожуха Елисеев след възнесението на Илия и раздели се водата натам и насам и мокрият път стана сух за него, като предобраз на истинското кръщение, чрез което ние минаваме през течението на сегашния живот; Христос Се яви в Йордан, за да освети водите.

И ныне, Богородичен: Как да Те наречем, о Благодатна? Небе ли, защото от Тебе възсия Слънцето на правдата? Рай ли, защото от Тебе разцъфтя Цветът на нетлението? Дева ли, защото си останала нетленна? Чиста Майка ли, защото си носила на светите си обятия Сина, Бога на всичко? Него моли да се спасят душите ни.

Тропари, творение на св. Софроний Йерусалимски, глас 8:

Днес се освещава естеството на водите и разделя се Йордан и обръща струите на своите води, виждайки Владиката да Се кръщава. (2)

Стихъ: Сего рaди поманyхъ Тя от земли Иoрдaнски и Ермонимски.

Ти дойде като човек на реката, Христе Царю, и бързаш да приемеш рабско кръщение от Предтечевата ръка заради нашите грехове, Благи Човеколюбче.

Стихъ: Видеша Тя в0ды, Боже, видеша Тя воды, и убояшася. Същият тропар.

Слaва, глас 8: Ти дойде при гласа на викащия в пустинята: „Пригответе пътя Господен” и приел образ на раб поиска да Се кръстиш, Господи, макар и бидейки безгрешен; видяха Те водите и се уплашиха. В трепет бе и Предтечата, който възкликна, казвайки: „Как светил-ник ще просвети Светлината? Как раб ще положи ръка върху Господаря си? Освети мен и водите, Спасителю, Който взимаш греха на света!”. И ныне, същият.

Прокимен, глас 4: И прогърмя от небето Господ, Всевишният издаде Своя глас. Стих: Ще те възлюбя, Господи, Сило моя: Господ е мое утвърждение.

Паримия, Апостол и Евангелие на Първи час.

Тропарите от Часослова: Стопы моя напрaви... Трисветое...

Кондак, глас 3: Днес в Йорданските струи Господ зове към Йоан: „Не бой се да Ме кръстиш, защото дойдох да спася първосъздадения Адам!”.

Господи, помилуй. (40). Иже на всякое врeмя... и така, до края на Първи час.

Трети час

Псалом 28

Принесете на Господа, синове Божии, принесете на Господа овни, синове; принесете на Господа слава и чест. Принесете на Господа слава на името Му, поклонете се на Господа в светите Му двори. Господният глас е над водите: Бог на славата разнесе гръм, Господ е над многото води. Гласът Господен е могъществен, гласът Господен е величествен - гласът на Господа, Който съкрушава кедри, Господ ще изтреби ливанските кедри и ще ги стрие на прах като ливански телец, и Неговият възлюбен е като син на еднорог. Гласът на Господа, Който разсича огнен пламък; гласът на Господа, Който разтриса пустинята - да, Господ ще разтърси пустинята Кадис; гласът на Господа, Който прави силни сърните и разтваря дъбравите; и в храма Му всеки вещае за славата Му. Господ обитава в потопа, и ще седне Господ като Цар навеки. Господ ще даде на народа Си мощ, Господ ще благослови с мир народа Си.

Псалом 41

Както елен жадува за водни извори, тъй и душата ми жадува за Тебе, Боже! Зажадува душата ми за Бога - силния и живия; кога ще дойда и ще се явя пред лицето Божие? Сълзите ми бяха за мен хляб денем и нощем, когато всеки ден ми думаха: де е твоят Бог? За тия неща си спомних и излях пред себе си душата си; защото ще премина в място на дивни селения, дори до Божия дом, посред гласовете на радост и възхвали, посред звуците на тържествуващи. Защо си тъй скръбна, душо моя, и защо ме смущаваш? Уповавай се на Бога, понеже Него ще възхвалявам - спасението на моя лик и Бог мой! Вътре в мен душата ми се смути, затова ще си спомням за Тебе от земята Йорданска и Ермон, от малката планина. Бездната бездна призовава с гласа на Твоите водопади; всички Твои талази и Твои вълни преминаха над мене. Денем ще даде Господ Своята милост и нощем песен ще Му пея; у мен е молитвата към Бога на моя живот. Ще река на Бога: Ти си мой застъпник, защо си ме забравил? И защо ходя натъжен от обидите на моя враг? Когато костите ми се трошаха, враговете ми ме хулеха, докле всеки ден ми думаха: къде е твоят Бог? Защо си тъй скръбна, душо моя, и защо ме смущаваш? Уповавай се на Бога, понеже Него ще възхвалявам - спасението на моя лик и Бог мой!

Псалом 50

Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по многото си щедрости очисти беззаконието ми. Всецяло ме умий от беззаконието ми и от моя грях очисти ме, защото беззаконието си аз зная и грехът ми е винаги пред мене. Пред Тебе едничкия съгреших и зло пред Тебе сторих: за да бъдеш праведен Ти в словата Си и да победиш, кога съд отсъждаш. Но ето, в беззакония съм заченат и в грехове ме е родила майка ми, и ето, Ти обикна истината и ми разкри незнайни тайни на Твоята премъдрост. Ще ме поръсиш с исоп и ще се очистя, ще ме умиеш и по-бял от сняг ще бъда. Ще ми даруваш да чуя с ушите си радост и веселие и ще се зарадват смирените кости. Отвърни лицето Си от греховете ми и всички мои беззакония очисти! Сърце чисто създай в мене, Боже, и дух прав обнови вътре в мен. Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнемай от мене! Възвърни ми радостта за Твоето спасение и ме утвърди с Твоя царствен Дух. Ще науча беззаконните на Твоите пътища и нечестивите ще се обърнат към Тебе. Избави ме от вина за пролятата кръв, Боже, Боже на моето спасение - тогава ще се зарадва езикът ми на Твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят похвала за Тебе, защото ако да би поискал жертва, дал бих; но към всесъжения не благоволиш, жертва пред Бога е дух съкрушен - сърце съкрушено и смирено Бог не ще презре. Стори добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение, и да се съзидат стените на Йерусалим. Тогава ще благоволиш към праведна жертва, възношение и всесъжение; тогава на Твоя олтар ще възложат телци.

Слава, и ныне, Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже (3), Господи, помилуй (3)

Слава, тропар на предпразненството, глас 4: Някога река Йордан се върна обратно от кожуха Елисеев след възнесението на Илия и раздели се водата натам и насам и мокрият път стана сух за него, като предобраз на истинското кръщение, чрез което ние минаваме през течението на сегашния живот; Христос Се яви в Йордан, за да освети водите.

И ныне, Богородичен: Богородице, Ти си Лоза истинска, от Която израсна за нас Плода на живота; на Тебе се молим: моли се, Владичице, заедно със светите апостоли, да бъдат помилвани душите ни.

Тропар, глaс 8:

Десницата на Предтечата, Кръстителя и Пророка, почитан повече от всички пророци, трепереше сега, когато видя Теб – Агнеца Божий, Който очиства съгрешенията на света, и обзет от вътрешна борба зовеше: „Не смея да се докосна, Слове, до главата Ти, но Сам Ти ме освети и просвети, Милосърдни, защото Ти Си Живот и Светлина и Мир за света!”. (2)

Стихъ: Сего рaди поманyхъ Тя от земли Иoрдaнски и Ермонимски.

Глас 4: Нашият Бог – Троица днес ни Се яви неразделно, защото Отец с ясно свидетелство възгласи за сродството Си със Сина, а Духът в образ на гълъб слезе от небесата; Синът преклони пречистата си глава пред Предтечата и кръщавайки Се избави човечеството от робството, като Човеколюбец.

Стихъ: Видеша Тя в0ды, Боже, видеша Тя воды, и убояшася. Същият тропар.

Слaва, глас 5: Отивайки в плът към Йордан, Господи, Ти пожела да Се кръстиш в образ на човек, Подателю на живота, та по Своето добросърдечие, избавяйки нас – прелъстените от всички козни и мрежи на змията, да ни просветиш; тогава Ти прие свидетелство от Отца, а Божественият Дух застана пред Теб във вид на гълъб; всели Го и в нашите души, Човеколюбче! И ныне, същият.

Прокимен, глас 6: Видяха Те водите, Боже, видяха Те водите и се уплашиха. Стих: Викнах с гласа си към Господа, към Бога викнах и Той ме чу.

Паримия, Апостол и Евангелие на Трети час.

От Часослова: Господь Богъ благословeнъ... Трисветое...

Кондак, глас 3: Днес в Йорданските струи Господ зове към Йоан: „Не бой се да Ме кръстиш, защото дойдох да спася първосъздадения Адам!”.

Господи, помилуй (40). Иже на всякое врeмя... и така, до края на Трети час.

Шести час

Псалом 73

Защо, Боже, си ни отхвърлил докрай? Защо яростта Ти се разпали против овцете на Твоето пасбище? Спомни си Твоето събрание, което Ти си придоби отначало: Ти избави жезъла на Твоето наследие, тая планина Сион, гдето Ти се засели. Вдигни ръцете Си докрай срещу техните горди дела, срещу всичко, що врагът лукаво извърши в Твоето светилище! Как се хвалеха ония, които Те мразят, посред Твоя празник: поставиха своите знамена за знаци и не познаха, при изхода най-нависоко. Като в горска дъбрава с брадви разсякоха дверите му ведно, със секира и топор го разрушиха. Запалиха с огън Твоето светилище, на земята оскверниха жилището на Твоето име. Рекоха в сърцето си и техните родственици заедно (с тях): дойдете да турим край на всички Божии празници по земята. Не виждаме нашите знамена, няма вече пророк, и (Той) не ни познава вече. Докога, Боже, ще ни поругава врагът? Вечно ли ще взема на присмех противникът Твоето име? Защо отдръпваш ръката Си и десницата Си отсред Твоята пазва докрай? Ала Бог е нашият Цар преди вековете, Той извърши нашето спасение посред земята. Ти утвърди със силата Си морето, Ти строши драконските глави във водата - Ти смаза главата на дракона и го даде храна на етиопските народи. Ти разломи извори и потоци, Ти пресуши Итамските реки, Твой е денят и Твоя е нощта - Ти си приготвил светлината и слънцето, Ти си положил всички предели земни, лято и пролет Ти си създал. Спомни си за тях. Врагът похули Господа и безумен народ взе на подбив Твоето име. Не предавай на зверовете душата, която Те изповядва; душите на Твоите бедни (люде) не забравяй докрай! Погледни на Твоя завет, понеже мрачните места по земята се изпълниха с домове на беззакония. Да не се върне посрамен смиреният! Беднякът и сиромахът ще възхвалят името Ти. Стани, Боже, и съди Твоето дело, спомни всекидневната хула към Теб от безумния. Не забравяй гласа на Твоите молители, гордостта на Твоите омразници непрестанно се възнася.

Псалом 76

С гласа си викнах към Господа, с гласа си - към моя Бог, и Той ме послуша. В деня на скръбта си Бога подирих, с ръце въздигани нощем пред Него, и не се излъгах. Душата ми се отказа от утешение. Спомних си Бога и се развеселих, размислях и духът ми отпадаше. Очите ми превариха (утринната) стража, смутих се и не говорих. Помислих за дни древни и лета на отминали времена си припомних и размишлявах: нощем със сърце размислях и духът ми усърдно издирваше: нима завинаги ще ни отхвърли Господ и няма вече да е благосклонен? Или пък съвсем ще отсече Своята милост и Своето слово не ще даде вече от рода в род? Нима ще забрави да милост да стори? Или в гнева Си ще заключи Своите милости? И рекох: сега започнах - тази промяна е от десницата на Всевишния! Спомних си Господните дела, понеже ще помня чудесата Ти от началото и ще размислям над всички Твои дела и над Твоите занятия ще размишлявам. Боже, в светинята е Твоят път — кой бог е тъй велик, като нашия Бог? Ти си Бог, Който прави чудеса; Ти яви сред народите Своята сила, с Твоята мишца избави Своя народ, синовете на Иакова и на Иосифа. Видяха Те водите, Боже, видяха Те водите и се уплашиха; бездните затрепериха, велик бе шумът на водите; облаците глас нададоха, понеже стрелите Ти пронизват. Гласът на Твоя гръм (бе) в кръга (небесен), озариха Твоите мълнии вселената, земята се поколеба и се тресеше. В морето са Твоите пътища и пътеките Твои - всред многото води, и Твоите следи са незнайни. Ти води като овце Твоя народ, с ръката на Моисея и на Аарона.

Псалом 90

Който живее чрез помощта на Всевишния, ще се всели под покрова на Бога небесен. Ще каже на Господа: „Ти си ми застъпник и мое прибежище, Бог мой, на Когото се уповавам.” Понеже Той ще те избави от примката на ловеца и от дума размирна, с плещите Си ще те заслони и под крилете Му ще бъдеш в надежда; с оръжие ще те обгражда Неговата истина. Не ще се уплашиш от нощен страх, от стрели, летящи денем, от ставащото в тъмнината, от случайна беда или пладнешки демон. Ще паднат от страната ти хиляда и десет хиляди - тебе отдясно, ала до теб не ще се приближат. Само с очите си ще гледаш и въздаянието на грешниците ще съзреш, защото Ти, Господи, си мое упование! Всевишния си направил свое прибежище, зло не ще те сполети и рана не ще се доближи до твоето жилище, понеже на ангелите Си за теб ще заповяда - да те пазят във всичките ти пътища: на ръце ще те подемат, та да не препънеш о камък ногата си; ще настъпиш аспида и василиск, ще стъпчеш лъв и дракон. Понеже на Мене възложи надежда - ще го избавя, ще го закрилям, задето позна Моето име. Ще викне към Мене и ще го чуя; с него съм в скърбите, ще го изведа и ще го прославя; с дълголетие ще го изпълня и ще му явя Моето спасение!

Слава, и ныне, Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже (3), Господи, помилуй (3)

Слава, тропар на предпразненството, глас 4: Някога река Йордан се върна обратно от кожуха Елисеев след възнесението на Илия и раздели се водата натам и насам и мокрият път стана сух за него, като предобраз на истинското кръщение, чрез което ние минаваме през течението на сегашния живот; Христос Се яви в Йордан, за да освети водите.

И ныне, Богородичен: Ние нямаме дръзновение заради множеството наши съгрешения, но Ти моли Родилия се от Тебе, Богородице Дево, защото голяма сила има молението на Майката пред добросърдечието на Владиката. Не презирай молбите на грешните, Всечиста, защото милостив е и може да спаси Този, Който пожела да пострада заради нас.

Тропар, глас 8:

Тъй говори Господ на Йоан: „Пророче, ела и кръсти Мен, Който те създадох и те просветих с благодат, и Който всичко очиствам. Докосни се до божествената Ми глава и не се съмнявай. Остави, прочее, сега, защото дойдох да изпълня всяка правда. Но ти съвсем не се съмнявай, защото бързам да погубя криещия се във водите противник – княза на тъмнината, избавяйки сега света от неговите мрежи и подавайки живот вечен, като Човеколюбец.” (2)

Стихъ: Сего рaди поманyхъ Тя от земли Иoрдaнски и Ермонимски.

Глас 6: Днес псаломското пророчество бърза да се изпълни – морето, казва Давид, видя и побягна, а Йордан се върна назад от лицето Господне, от лицето на Бога Йаковов, дошъл да приеме кръщение от Своя раб, та и ние, умити от идолската нечистота да се просветим в душите заради Него.

Стихъ: Видеша Тя в0ды, Боже, видеша Тя воды, и убояшася. Същият тропар.

Слaва, глас 5: Защо връщаш своите води, о, Йордане? Защо възпираш струите си и не минаваш по естественото си течение? Не мога да търпя, казва, Този, Който ме поглъща с огън. Удивявам се и се ужасявам на крайното Му снзхождение, защото не съм нави-кнал да умивам Чист, нито умея Безгрешен да очиствам, а само осквернени съсъди. Да изгарям тръните на греховете ме учи кръщаващият Се в мен Христос. Йоан, гласът на Словото, заедно с мен свидетелства, зовейки: „Ето Агнецът Божи, Който взима върху Си греховете на света!”. Нека Нему, верни, да възкликнем: „Явил Се за нашето спасение, Боже, слава Тебе!”. И ныне, същият.

Прокимен, глас 4: В морето са Твоите пътища и пътеките Твои — всред многото води. Стих: Гласът на Твоя гръм бе в кръга небесен.

Паримия, Апостол и Евангелие на Шести час.

От Часослова: Скоро да предварятъ... Трисветое...

Кондак, глас 3: Днес в Йорданските струи Господ зове към Йоан: „Не бой се да Ме кръстиш, защото дойдох да спася първосъздадения Адам!”.

Господи, помилуй. (40). Иже на всякое врeмя... и така, до края на Шести час.

Девети час

Псалом 92

Господ царува, в благолепие Той се облече, облече се Господ в сила и се препаса, понеже утвърди вселената и тя няма да се помръдне. Готов е престолът Ти извечно - отвека си Ти! Издигнаха реките, Господи, издигнаха реките гласовете си, ще възземат реките отъпканите свои пътища при гласа на много води, дивни са морските въздигания - дивен е във висините Бог! Твоите свидетелства се показаха твърде верни, на Твоя дом подобава святост, Господи, в дни безчет.

Псалом 113

При излизането на Израил от Египет - на дома Иаковов отсред народа варварски, бе Иудея Негово светилище и Израил - Негово владение. Морето (ги) видя и побягна, Йордан назад се върна, планините заскачаха като овни и хълмовете - като агнета. Какво ти е, море, та побягна? И на теб, Йордане, че се върна назад? И (на вас), планини, че заскачахте като овни и вие, хълмове, като агнета. От лицето на Господа потрепери земята, от лицето на Бога Иаковов, Който превърна скалата във водни езера и канарата — в извори водни. Не на нас, Господи, не на нас, а на Твоето име отдай слава за Твоята милост и Твоята истина, за да не рекат езичниците „где е техният Бог?” Ето, нашият Бог е на небето и на земята, всичко, що пожела, Той извърши. А идолите на езичниците са сребро и злато, дело на ръце човешки - уста имат, но не говорят; очи имат, но не виждат; уши имат, но не чуват, носове имат, но не обоняват; ръце имат, но не докосват, нозе имат, но не ходят и глас от гърлото си не издават. Нека бъдат подобни на тях ония, които ги правят и всички, които на тях се надяват. Домът Израилев се уповаваше на Господа, Той им е помощник и закрилник. Като си спом-ни за нас Господ ни благослови - Той благослови дома Израилев, благослови дома Ааронов, благослови всички, които се боят от Господа - малки и големи. Да даде още Господ на вас - на вас и вашите синове, благословени сте вие от Господа, Който е създал небето и земята. Небето на небесата е за Господа, земята пък Той даде на синовете човешки. Мъртвите не ще Те възхвалят, Господи, нито някой от ония, що се спускат в ада, но ние, живите, ще благославяме Господа от сега и довека.

Псалом 85

Наклони, Господи, ухото Си и ме чуй, понеже съм беден и сиромах. Запази душата ми, защото съм преизпълнен с благоговение: спаси Твоя раб, Боже мой, който на Тебе се уповава! Помилуй ме, Господи, понеже към Тебе ще викам цял ден. Развесели душата на Твоя раб, понеже към Тебе издигнах душата си. Защото Ти, Господи, си благ и кротък, и много милостив към всички, които Те призовават. Чуй, Господи, молитвата ми; вслушай се в гласа на моето моление! В деня на моята скръб към Тебе викнах, защото Ти ме чу. Няма подобен на Тебе сред боговете, Господи, и няма дела, подобни на Твоите. Всички народи, що си сътворил, ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, Господи, и ще прославят Твоето име, защото велик си Ти и вършиш чудеса, Ти си Бог единствен. Насочи ме, Господи, в Твоя път и ще тръгна в Твоята истина; нека се развесели сърцето ми със страха пред Твоето име. Ще те възхвалям, Господи Боже мой, от цялото си сърце и ще прославям името Ти вечно, защото велика е Твоята милост над мен и Ти си избавил душата ми от преизподния ад. Боже, престъпници на закона се надигнаха против мене и сбирщина от могъщи люде поискаха душата ми и не туриха Тебе пред себе си. И Ти, Господи Боже мой, щедър и милостив, дълготърпелив и много милостив и истинен, погледни свише на мене и ме помилуй! Дай Своята мощ на Твоя слуга и спаси сина на Твоята рабиня. Стори с мене знамение за добро, та да видят мразещите ме и да се посрамят, защото Ти, Господи, си ми помогнал и си ме утешил!

Слава, и ныне, Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже (3), Господи, помилуй (3)

Слава, тропар на предпразненството, глас 4: Някога река Йордан се върна обратно от кожуха Елисеев след възнесението на Илия и раздели се водата натам и насам и мокрият път стана сух за него, като предобраз на истинското кръщение, чрез което ние минаваме през течението на сегашния живот; Христос Се яви в Йордан, за да освети водите.

И ныне, Богородичен: Ти, Който заради нас се роди от Девата и претърпя разпятие, Благий, смъртта със смърт разруши и яви възкресение като Бог, не презри създанията на Твоите ръце; яви човеколюбието Си, Милостиви, приеми родилата Те Богородица, молеща се за нас и спаси, Спасителю наш, отчаяните люде.

Тропaр, глaс 7:

Дивно бе да се види Твореца на небето и земята гол в реката, приемащ от Своя раб кръщение като раб заради нашето спасение; и ангелските ликове се удивяваха в страх и радост; заедно с тях Ти се покланяме, спаси ни, Господи! (2)

Стихъ: Сего рaди поманyхъ Тя от земли Иoрдaнски и Ермонимски.

Глас 2: Когато видя идващия към него Господ на славата, Предтечата завика: „Този дойде да избави света от тлението! Той ни избавя от скръбта, Той ни дава прошка на съгрешенията; като Бог на земята, Той дойде от Девата заради милосърдието Си и вместо роби прави Божи синове и вместо тъмнината, Той просвещава човечеството с водата на Своето божествено кръщение. Елате, прочее в един глас да Го славословим заедно с Отца и Светия Дух.”

Стихъ: Видеша Тя в0ды, Боже, видеша Тя воды, и убояшася. Същият тропар.

Слaва, глас 5: Ръката, с която се докосна до пречистата глава на Владиката и с чийто пръст ни Го посочи, вдигни към Него и за нас, Кръстителю, защото имаш голямо дръзновение, бидейки засвидетелстван от Него като най-големия пророк от всички; и очите ти, които видяха Светия Дух да слиза като гълъб, вдигни към Него, Кръстителю и Го умилостиви към нас и ела, застани с нас, утвърди като с печат нашето песнопение и дай начало на празненството. И ныне, същият.

Прокимен, глас 3: Господ е моя светлина и мой Спасител — от кого ще се боя? Стих: Господ е защитник на моя живот — от кого ще се плаша?

Паримия, Апостол и Евангелие на Девети час.

От Часослова Не предaждь нaсъ до конца... Трисветое...

Кондак, глас 3: Днес в Йорданските струи Господ зове към Йоан: „Не бой се да Ме кръстиш, защото дойдох да спася първосъздадения Адам!”.

Господи, помилуй (40). Иже на всякое врeмя... и така, до края на Девети час.

Изобразителни (четат се)

Преводът на псалмите е от църковно-славянския текст, дело на инок Евтимий

 

петък, 18 декември 2020 г.

6/19 декември - Св. Николай Мирликийски Чудотворец

 

На Великата вечерня, 1 антифон на 1-ва катизма. На Господи, воззвах, стихири на 8, глас 2, подобен: Егда от древа:

Като живя телесно в Мúра, ти наистина се показа като миро, бидейки миропомазан с духовно миро, свети Николае, светителю Христов, и облагоухаваш лицата на тези, които винаги с вяра и любов празнуват твоята всеславна памет, като ги избавяш от беди, напасти и скърби, отче, с твоите молитви към Бога. (2)

Като истински съименник на победата, ти за верния народ се яви като могъщ сред опасностите, свети Николае, светителю Христов; защото където и да бъдеш призован, ти бързо откликваш на тези, които с любов прибягват под твоя покров; и явявайки се на верните денем и нощем ги спасяваш от опасности и зли обстоятелства. 

Явил си се насъне на император Константин и на Авлавий, и внушавайки им страх си рекъл тъй: „Освободете веднага тези, които държите в тъмница, защото са невинни и не заслужават беззаконно заколение; но ако не ме послушате, ще свидетелствам пред Господа и Царя срещу вас“.

Велик и горещ застъпник си за всички, които се обръщат към тебе в беди, славни свети Николае, свещени проповедниче Христов; ти си многомилостив и могъщ застъпник за пътуващите по суша и море, от близо и далеч; затова, събрани заедно зовем: моли се на Господа да се избавим от всякакви злини.

Други стихири на същия глас. Подобен: Киими похвальными:

С какви похвални венци да увенчаем светителя, който докато телесно пребиваваше в Мúра, духом достигаше до всички, които го обичат в чистота - покровителят и застъпникът на всички, утешителят на скърбящите, прибежището на тези, които са в беди, стълбът на благочестието, поборникът на верния народ. Заради него, Христос победи бунтовете на враговете, имайки велика милост. 

С какви песнопения и химни да възпеем светителя, противникът на нечестията и защитникът на благочестието, предстоятелят на Църквата, великият закрилник и учител, който посрамва всички злославни еретици, унищожителят на Арий и неговите помощници. Заради него, Христос срина техния бунт, имайки велика милост.

С какви пророчески песни да похвалим светителя, който безпогрешно предвиди и пророкува далечни и бъдещи неща, като сякаш станали наскоро, и наглежда цялата вселена, избавяйки всички обидени. Той се яви някога в съня на богомъдрия цар и избави несправедливо окованите от заколение, дарявайки велика милост. 

Слава, глас 6: Съберете се вие, които обичате празника, да възпеем с песенни похвали украшението на светителите и славата на отците, извора на чудесата и великия застъпник на верните, казвайки: „Радвай се, пазителю на Мúра, почитан първойерарх и неподвижни стълбе на църквата й! Радвай се, светилниче многосветли, който просвещаваш с чудеса краищата на света! Радвай се ти, който си божествена радост за скърбящите и на обидените горещ застъпниче“. А сега, всеблажени Николае, не преставай да се молиш на Христа Бога за тези, които с вяра и любов винаги почитат твоята радостна и всепразнична памет.

И ныне, на предпразненството, същия глас: Украси се, пещера, защото Агницата идва, носейки в утробата си Христа. Ясли, поемете Този, Който освободи с дума от неразумните дела нас, земнородните. Пастири, свирейки засвидетелствайте великото чудо. Мъдреци от Персия, принесете злато, ливан и смирна на Царя, защото Господ се яви от Майка Девица. И падайки като рабиня пред Него, самата Майка Му се поклони и продума на Този, Когото държеше в обятията си: „Как бе заченат в Мен, или как израстна в Мене, Избавителю Мой и Боже?“

Вход. Прокимен на деня, и паримии

На литията,  стихири, глас 2, самогласни:

Правило на вярата и образец на кротостта, учител на въздържанието те показа на твоето стадо Христос Бог, светителю Николае, защото благоухаейки в Мúра ти осияваш целия свят със своите наставления, защитниче на сираците и вдовиците. Затова непрестанно се моли да се спасят нашите души. 

Отче Николае, ковчегът с твоите мощи като стъкленица обогатява Мúра с ароматно миро; и като се яви във видение насън на царя, ти освободи от окови, затвор и смърт несправедливо осъдените. Както и тогава, и сега и винаги явявай се във видения като се молиш за нашите души.

Отче Николае, макар Мúра да мълчи, но пък целия свят, просветен от тебе и облагоухаван от твоето миро и множество чудеса възнася хвалебни песни; ние, заедно със спасените от теб осъдени и с твоите съграждани от Мúра, възпявайки те молим: моли да се спасят нашите души. 

Глас 4: Отче Николае, като стъкленица на Пресветия Дух благоухаеш с божествени аромати в Мúра, защото стана подобен на Христовите апостоли и целия свят обхождаш с разказите за твоите чудеса; затова и на далечните като близък се явяваш в сън и избавяш от смърт осъдените от несправедлив съд, спасявайки преславно от беди мнозина, които те призовават. И нас, които се намираме в нещастия, освободи по твоите молитви, защото винаги те възхваляваме.

Глас 8: Плодът на твоите доблестни дела, преподобни отче, просвети сърцата на верните; защото кой, чувайки за твоето безгранично смирение, не се удиви на търпението ти, на грижата ти за нищите и на утехата ти за скърбящите? Ти всички божествено поучи, светителю Николае, и сега увенчан с неувяхващ венец, моли се за нашите души.

В този скоропреходен живот ти побърза да възхвалиш Господа, Николае, а Той те прослави в небесния, истински живот. Затова, като имаш дръзновение пред Него, моли Го да се спасят нашите души.

Слава, глас 6: Добри и верни рабе, стопанино на Христовото лозе, ти понесе теготата на ежедневните трудове, умножи таланта, който ти бе даден и не завидя на тези, които са работили по-малко от тебе. Затова портите на небето се отвориха за тебе и сега влез в радостта на твоя Господ, свети Николае, и се моли за нас!

И ныне, глас 6: Сионе, тържествувай; весели се, Йерусалиме, граде на Христа Бога; приеми Създателя, Който Се е вместил в пещера и ясли. Отвори ми портите и ще вляза, за да видя повиван в пелени като Младенец Този, Който държи цялото творение в ръката Си – Господа и Животодателя, Когото възпяват ангелите с немлъкващи гласове, спасяващ нашия род.

На стиховните стихири, глас 5, подобен: Радуйся:

Радвай се, свещенна главо, неопетнен дом на добродетелите, образец на най-божествено свещенство, пастирю велики, най-светъл светилниче, носещ името на победата и милостив слушател на молещите те, скланящ ухото си към молбите на немощните, най-бърз избавителю, спасителен защитниче на всички, които с вяра почитат твоята всесвята памет. Моли Христа, многоблажени, да изпрати на света велика милост.

Стих: Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии. 

Радвай се, най-свещен уме, чиста обител на Светата Троица, стълбе на Църквата, утвърждение на верните, помощ на побеждаваните, звездо, която със сиянията на твоите благоприятни молитви винаги разпръсваш тъмнината на нападенията и скърбите. Светителю Николае, ти си тихо пристанище, в което се спасяват обуреваемите от  вълнението на житейското море. Моли Христа да даде на душите ни велика милост. 

Стих: Твоите свещеници ще се облекат в правда, и Твоите светии ще се възрадват. 

Радвай се, изпълнен с божествена ревност, който чрез застрашителна заплаха си се явил на сън и си спасил от смърт несправедливо осъдените; о, Николае, Мирски извор, преливащ с ароматно миро и напояващ душите, прогонвайки от тях смрадта на страстите. Ти си меч, който отсича плевелите на измамата и лопата, която изравя бурените на Ариевото учение. Моли Христа да прати свише на душите ни велика милост.

Слава, глас 6, от монах Йоан: Човече Божи, верни рабе и слуга Господен, мъжо на божествените желания, избран съсъд, стълб и основа на Църквата, наследниче на Царството, не преставай да зовеш към Господа за нас.

И ныне, на предпразненството, същия глас, Византиево: Безмъжна Дево, от къде дойде? Кой Те роди? И коя е Твоята майка? Как носиш Твореца на ръце? Как не изтля Твоята утроба? О, велики, необикновени и страшни тайни виждаме да се случват в Тебе на земята, Всесвята! И ние веч подготвяме за Теб достойно място на земята – пещерата, а от небето молим да бъде дадена звезда, та да дойдат от източните земи на запад влъхвите, за да видят Спасението на човеците в яслите, обвито в пелени.

На благославяне на хлябовете:

Правило на вярата и образец на кротостта, учител на въздържанието те показа на твоето стадо Този, Който е истината на нещата, поради това със смирението придоби величие, а с нищетата – богатство, отче свещено­начал­ниче Николае, моли Христа Бога да се спасят нашите души. (2)

Богородице Дево (1)

На Утренята, на Бог Господ, тропар на светията – 2,  Славаи ныне, възкресен Богородичен, глас 4.

Първи седални, глас 1, подобен: Гроб Твой, Спасе:

Живеейки телесно в Мúра, светителю, ти се яви невеществено помазан с мирото на Духа, отче Николае; затова ти облагоуха света с мирото на твоите чудеса, изливайки вечно течащо миро чрез твоята памет и твоите благоухаещи на миро слова.

Слава: Ти сияеш на земята с лъчите на чудесата, мъдри Николае, и подбуждаш всеки език към прослава и хвала на Този, Който те прослави на земята. Моли Го да се избавят от всяка нужда тези, които с вяра и любов почитат твоята памет, избран сред отците отче!

И ныне, Богородичен: Всенепорочна, Чиста, Ти зачена в утробата си чрез Божествения Дух Твореца на всичко, Бога и Създателя, и Го роди нетленно. Затова като Го славим, Теб възпяваме, о Дево, като Палат на Царя на всички и Защита на света.

Втори седални, глас 4, подобен: Явился еси:

Ти защитаваш верните, закриляйки и запазвайки ги, блажени, като явно ги избавяш от всяка скръб, най-прекрасна слава и похвала на йерарсите, Николае преподобни.

Слава, глас 8, подобен: Премудрости: Приел си от Господа извор от чудеса, отче мъдри, затова и на всички верни източваш медоточни води, блаженни, защото като пастир и пропо­ведник си опазил думите на истинския Пастир и имайки дръзновение пред Него си спасявал човеците от смърт, блажени йерарше Николае; затова моли Христа Бога, да даде опрощение на греховете на почитащите с любов твоята свята памет.

И ныне, Богородичен: Паднах в тинята на греховете и като нямам опора, страшно ме потопи бурята на прегрешенията, но като родила Словото, Единствения Човеколюбец, погледни към мене, Твоя раб, и ме избави от всеки грях и душетленни страсти, и от всяко нападение на лукавите убийци, Богородице, непознала мъж. Моли Христа Бога, да ми даде опрощение на греховете, защото Тебе имам за своя надежда, като Твой раб.

Полиелей, величание, седални след полиелея, глас 5, подобен: Собезначалное:

Да възхвалим, всички верни, премъдрия йерарх, богоносния Николай, като горещ от Бога помощник и защитник в беди и скърби, защото той се моли на Господа за тези, които извършват и възпяват неговата божествена памет.

Слава, глас 4, подобен: Скоро предвари: Ти се яви като най-горещ застъпник на Църквата Христова, Николае, с дръзновение разрушавайки ученията на безбожните ереси, и на всички се показа като правило на Православието, молейки се за онези, които следват твоите божествени учения и наставления.

И ныне, Богородичен: Бързо приеми, Владичице, нашите молитви и ги принеси на Твоя Син и Бог, Господарке Всенепорочна; избави от беди прибягващите към Тебе; съкруши коварството и смири дързостта на въоръжаващите се безбожници против Твоите раби, Пречиста.

Степенни, 1-ви антифон на глас 4.

Прокимен, глас 4: Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии. Стих: Какво да въздам Господу за всичко, което ми е дал?

Стихира след 50-ти псалом, глас 6:

Наследниче Божий, съпричастник на Христа, служителю Господен, свети Николае, каквото е името ти, такова е и житието ти, защото сиянието на лицето ти свидетелстваше за твоя разум, блестящ в невинност на духа, а омиротвореността ти  бе засвидетелствана с кротостта на твоите слова. Славен бе животът ти и успението ти - със светиите, затова се моли за нашите души!

Канони – Богородичен, глас 1 и на светията – два: първият, глас 2, от Теофан Изповедник, с акростих в оригинала: Тебе, Николае, воспеваю божественое пение и вторият, глас 1. Катавасии на Рождество: Христос раждается:

Песен 1

Ирмос: Нека всички да запеем победна песен Богу, Който извърши дивни чудеса и с издигната ръка спаси Израиля, защото Се прослави.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

О, Чиста, Която роди Бездната на мъдростта, чрез Твоята благодат излей върху ми извор на мъдрост, за да възпявам бездната на Твоята благодат.

Възпявам Те, Всевъзпявана, Която възпяват ангелските чинове като родила Всевъзпявания Бог, Когото цялото творение възпява, защото Се прослави.

Ирмос: Съкрушителната Божия сила някога повали в морската дълбина фараонската войска, а сега въплътилото Се Слово унищожи зловредния грях; Той е преславният Господ, Който славно Се прослави.

Припев: Светителю, отче Николае, моли Бога за нас.

Предстоейки увенчан до престола на Христа заедно с ангелските войнства, премъдре Николае, дари ми просвещение, озаряващо помрачената ми душа, та радостно да възхваля твоята всеблажена памет.

Господ, Който прославя всички, които Него прославят, те даде на верните като прибежище, за да избавяш от напасти всички, които прибягват под твоя покров, светителю Николае, призовавайки те с вяра и любов, преславни.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Вселукавата змия вложи в мен желание да се смятам равен на моя Създател и ме улови в плен; но чрез Теб, Всечиста, бях отново призован към най-истинското обожение, защото Ти роди, о Богомайко, Обожилия ме.

Ирмос: Христос се ражда – славете Го! Христос слиза от небесата – посрещнете Го! Христос е на земята – възвисете се! Пей на Господа, цяла земьо, и с веселие Го възпейте, люде, защото Се прослави!

Припев: Светителю, отче Николае, моли Бога за нас.

Макар езикът и устата ми да са в немощ, аз дойдох да принеса таз скромна похвала и молба към твоята богоподобна добродетелност, Николае; но ти, бидейки дарител на богатства, склони Бога и Спасителя да бъде милостив към мене.

Бидейки човек небесен ти на земята се показа като равноангелен, готов защитник на вдовиците, отмъстител за потиснатите и помощник сред нещастията на всички скърбящи, отче Николае.

Цялата вселена разказва за бездната от чудеса на твоите добродетели, трижди блажени Николае: бедните те наричат свой застъпник, сираците и вдовиците - възпитател, слепите - водач, а всички люде – славен поборник.

Слава: Почитам несътворената Троица – Отца и Сина с Духа, простото Същество, Божеството, неразделното Естество, Което съществува в три Лица, различаващи Се по лични свойства.

И ныне: Безсеменно зачена Словото, Единият от Троицата, Всенепорочна, и Го роди по плът, оставайки девица и след раждането, каквато бе преди това. Моли Го винаги за нас, защото Той е Твоят Син и Бог.

Песен 3

Ирмос: Нека сърцето ми се утвърди в Твоята воля, Христе Боже, Който Си утвърдил второ небе над водите и земята Си основал върху води, Всемогъщи.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Възпявам Богородица като по-чиста от небесата Царска Обител, истински ароматна райска Градина, излъчваща сладко благодатно благоухание и Надежда на християните.

По думата на архангела Ти роди Словото, Което чрез Своето слово приведе в съществуване цялата природа, както разумната, така и неразумната, и Което избавя човеците от неразумието, Всеблагословена.

Ирмос: Като лилия разцъфтя пустинята - безплодната църква на езичниците при Твоето пришествие, Господи; в нея се утвърди и моето сърце.

Припев: Светителю, отче Николае, моли Бога за нас.

Николае блажени, на Владиката искрен ученик, ти спасяваш от люти беди и горчива смърт прибягващите към тебе.

Очисти Своите раби, Господи, дарявайки им опрощение на греховете като Благ, заради ходатайството на Твоя угодник Николай, Многомилостиви.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Успокой смущението на моята душа, Пречиста, насочвай живота ми, Всесвята, родила Бога, в Когото се утвърди и моето сърце.

Ирмос: Нека викнем към Родения нетленно преди вековете от Отца Син, Който в последните дни Се въплъти безсеменно от Девата - Христа Бога: „Ти въздигна нашата сила, Свят Си Ти, Господи!”.

Припев: Светителю, отче Николае, моли Бога за нас.

След като чрез много добродетели придоби в сърцето си скрижалите, изписани от безсмъртния и пречист пръст на Христа Бога, Николае, от устните си ти източваш сладост по-сладка от мед и медена пита.

Благодатта преславно прояви в тебе чудеса, Николае, защото твоят чист живот, наистина по-блестящ от злато, озарява потъмнелите души с блясъка на божествения Дух.

Ти си жив и след смъртта, защото се яви насън като наяве и преславно избави младите мъже от смърт, издигайки глас пред императора: „Не вреди на тези мъже, оклеветени от суетна завист!“.

Слава: Всесвята Троице, Отче, Сине и Живи Душе, Боже наш, бъди милостив към мене, който оскверних живота си с безмерни прегрешения, като ме запазваш винаги неуязвен от скърбите.

И ныне: Богородице, Ти даваш на Твоите раби надежда за спасение; бързай с Твоите молби да ни съхраняваш и помагаш сред нуждите и напастите, защото Ти си похвала за нас, верните, Приснодево.

Седален, глас 8, подобен: Премудрости:

Възлязъл на висотата на добродетелите и от там озарен с божественото сияние на чудесата, отче, наистина си се явил като пресветъл пастир за света и като непобедим застъпник за нас в бедите; и така, преславно побеждавайки врага, прогонил си лъжата и човеци си спасил от смърт, свети Николае. Моли Христа Бога да дари прошка на греховете, на тия, които с любов почитат твоята свята памет.

Слава, същия глас: Бездната на милостта те показа като река, изливаща изобилни изцеления и неизчерпаем извор на чудеса, о Николае; защото горчиво страдащите от тежки заболявания и жестоко измъчваните от досадите на живота наистина намират лечебно изцеление на всички скърби в твоята пламенна защита. Затова викаме към тебе: умоли Христа Бога да даде опрощение на прегрешенията на онези, които с любов празнуват твоята свята памет.

И ныне, Богородичен: Целият човешки род Те облажава като Дева и Единствена между жените, безсеменно в плът родила Бога, защото Божественият Огън в Тебе се всели и Ти откърми като младенец Създателя и Господа. Затова ангелският и човешкият род достойно славим Твоя Пресвят Плод и заедно Ти викаме: моли Христа Бога да дари прошка на греховете на нас, които с вяра се покланяме на Твоя Плод Пресвят.

Песен 4

Ирмос: Провиждайки духом въплъщението на Словото, пророче Авакуме, ти провъзгласи на глас: „Когато наближат годините, ще бъдеш разпознат, и когато дойде времето - ще Се явиш! Слава на Твоята сила, Господи!“.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Чрез съвета на змията, Ева стана причина за смъртта на земните, но Ти, о чиста Дево, Която при словото на ангела роди Словото, се яви като Ходатайка на безсмъртието и живота; затова достойно Те възпяваме.

Предвиждайки Те в Духа като Планина, Двер, Трапеза, свят Кивот, Свещник, Престол на живота, Стомна и Одър, о, Чиста, пророците Те разкриха предварително в неясни образи като Божия Майка, а изпълнението им ние съзерцаваме сега.

Ирмос: От Девата Се роди не ходатай, ни ангел, но Самият въплътил Се Господ и спаси цялото ми естество; затова и Ти викам: „Слава на Твоята сила, Господи!”.

Припев: Светителю, отче Николае, моли Бога за нас.

Приближен чрез чистотата до зари духовни, ти стана светоносец, просвещаващ краищата на света и застъпник за всички, спасявайки прибягващите с вяра към тебе.

Както се яви като избавител от смърт на младите мъже, преподобни Николае, така и мен спаси от всякакво зло обстоятелство, напасти и беди, всеблажени.

Заблестял със сияйни добродетели, всеблажени, и всеизряден подражател на Твоя Владика, бидейки призоваван спасяваш тези, които с благоговение и любов те славят.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

В Тебе слезе Владиката на творението и въплъщавайки Се всецяло ме спасява като Добросърдечен; затова ние верните Те славим като Богородица.

Ирмос: Жезъл от корена Йесеев и Цвят от него Си, о Всехвални Христе; Ти разцъфтя от Девата и дойде от планината, засенчена с гора, въплъщавайки Се от непозналата мъж, но Си остана Бог Невеществен. Слава на Твоята сила, Господи!

Припев: Светителю, отче Николае, моли Бога за нас.

Когато само се призове твоето име, то наистина избавя от всички вражески замисли онези, които горещо те призовават, свещени Николае; и както в древност избави воеводите, така и нас спасявай от всяко тежко обстоятелство.

Стоейки пред Божия престол, никога не преставай да отправяш горещи молби за всички нас, твоите верни раби, мъдри и пречудни Николае, за да бъдем избавени от вечния огън, от враговете, от лукав език и от всяка скръб.

Ти навсякъде изливаш изцеления върху онези, които прибягват към тебе, и освобождаваш всички от вериги; затова, чрез богоугодните ти молитви превърни скръбта ни в радост, пресветли Николае, поваляйки горделивата надменност на нашите врагове.

Слава: Тача и почитам началството на безначалното Божество - Отца, Сина и Всесветия Дух, Троичния Бог, Който всичко сътвори; едно, неделимо Естество, винаги споделяно в трите Лица и Ипостаси, единно и неразделно Царство.

И ныне: Ти наистина едничка си най-почитана от хора и от ангели, Богородителко, защото зачена в утробата си Всесъздателя, облечен във веществена плът, и Го роди безсеменно. О, какво ново и пречудно съзерцание!

Песен 5

Ирмос: Нека Твоята сияйна и вечносъществуваща светлина засияе върху нас, които от ранни зори се стремим да изпълняваме Твоите заповеди, Владико Човеколюбче, Христе Боже наш.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Всепочитана Владичице, Ти вмести Бога Вседържителя като свят Кивот, огнеобразен Престол и осветен Палат.

Единствена Пречиста, Ти се яви сред девиците като Майка, не познала мъж, а сред майките - като Девица; защото неизказано роди Бога, Който оживява природата.

Ирмос: О, Христе, Спасителю мой, Просветление за лежащите в мрака на греха и Спасение на отчаяните, ставам рано, за да Те възпявам, Царю на мира, просвети ме с Твоето сияние, защото не познавам друг Бог освен Тебе.

Припев: Светителю, отче Николае, моли Бога за нас.

Просветен с боголепен живот, трижди блажени отче, ти се застъпи за осъдените на несправедлива смърт и ги избави, за да викат към Владиката Христа: друг Бог освен Тебе не знаем.

Съзерцавайки сега вечносъществуващата слава в небесата и наслаждавайки се на най-светлите сияйни и неизказани божествени зари, покрий ме с твоите застъпничества, преподобни и всечестни угодниче Христов.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

За да потърсиш погребания от страстите Твой образ, Спасителю, скривайки се дори от небесните сили, Ти Се яви като въплътен от Девата на тези, които зоват към Тебе: друг Бог освен Тебе не знаем.

Ирмос: Като Бог на мира и Отец на милосърдието, Ти ни прати Ангела на Великия Съвет, даряващ мир. Затова приведени към светлината на богопознанието, посрещайки зората след нощта, славословим Те, Човеколюбче.

Припев: Светителю, отче Николае, моли Бога за нас.

Великата митрополия Мира, епархията Ликия и всички части на отечеството ти възвестяват твоите чудеса и знамения, чрез които избавяш всички ни от болки и скърби, богоблажени отче Николае.

Като хранител на вдовиците и баща на сираците, най-прекрасен помощник на обзетите от скърби, утеха на плачещите, пастир и водач на всички изгубени, Николае, с твоите молитви и нас избави от беди.

Преминал си от земята към невеществените обители, където гледаш неизразимата Христова красота, и си се явил като събеседник на ангелските войнства; затова, присъединен към хора на апостолите и мъчениците, горещо се моли за нас на Владиката на всичко, отче Николае.

Слава: Прославям ясно трите самовластни, съ-безначални и съ-престолни Ипостаси на Едното неразделно Божество, Което ме изведе от небитие в битие; и заедно с ангелите викам: Свят, Свят, Свят Си Ти, Господи!

И ныне: О, Пречиста, Която единствена си спасение и надежда на човеците и ги спасяваш, помогни сега на нас, които викаме към Тебе и винаги Те призоваваме сред тежки обстоятелства; защото след Бога, освен Тебе нямаме друга закрила.

Песен 6

Ирмос: Подражавайки на пророк Йона с висок глас зова: „Освободи живота ми от тлението, Благий, и спаси ме, който викам: „Спасителю на света, слава на Тебе!“.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Застъпнице на верните и радостно Веселие на скърбящите, обогати с духовна радост рабите си, които търсят Твоята помощ.

Нека се възпява разумното Небе, пречистия Храм, светия Кивот, най-красивия Божи Рай, в който цъфти Дървото на моя живот!

Ирмос: Попаднал в греховната бездна, призовавам Твоята неизследима бездна от милосърдие: от тлението ме, Боже, изведи.

Припев: Светителю, отче Николае, моли Бога за нас.

Достойно увенчан с победен венец като най-изряден победител, Николае, спасявай тези, които те призовават.

Мен, умъртвения от прегрешения и потъващ в бурните вълнения на страстите, ела, блажени, да спасиш в пристанището на божествената воля.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

На Тебе възложих надеждите си за моето спасение, Майко Приснодево, и Тебе имам за  твърда и непоколебима Закрилница в живота.

Ирмос: От утробата си морският звяр изхвърли като младенец Йона цял, какъвто го погълна, а Словото, вселявайки Се в Девата и възприемайки плът, мина през Нея, опазвайки Я нетленна, защото бидейки Сам неподвластен на изтление, Той и Родилата Го съхрани невредима.

Припев: Светителю, отче Николае, моли Бога за нас.

Ти се прояви като нов Авраам, Николае, защото принасяйки винаги безкръвната жертва, принесе на твоя Владика своя ум като единствен син; затова бе благословен като любител на странниците, отче, и стана божествена и непорочна обител на Троицата.

Ти вършиш странни и удивителни чудеса, Николае, като се застъпваш с твоите бързи молби за намиращите се в опасност по цялата земя и далече в морето, явявайки се на верните като лекар на болните, хранител на бедните и съименик на победата над врага.

Предвиждайки с окото на разума бъдещите неща, ти изпълни всички земни краища с правилни учения и възвестявайки ни, че Синът е единосъщен с Отца, унищожи Ариевото безумие и стана стълб на Православната вяра чрез своите святи поучения.

Слава: Тача и почитам винаги неразделната Троица, разделяема в три Лица и съединена по същност и природа, като едно единствено Начало: Отца, Сина и Светия Дух - Бога, Който съвършено владее над всичко и запазва всичко, както желае.

И ныне: Изцяло въплътен в Твоята утроба, о, Пречиста, Христос Бог Се роди безсеменно; защото, не можейки да понесе да гледа творението на Своите ръце измъчвано от измамника, Той дойде в образ на раб, за да избави човешкия род.

Кондак, глас 3:

В град Мúра, светий, се прослави като свещенодеец, защото, преподобне, като изпълни Христовото евангелие, положи душата си за твоите люде и спаси от смърт невинните. Заради това се освети като велик таинник на Божията благодат.

Икос: С песни да възпеем днес светителя, пастиря и учителя на жителите на Мúра, та по неговите молитви да се просветим: защото той целият яви се чист, нетленен духом, на Христа принасяйки жертва непорочна, чиста, Богу благоприятна: като светител очистен по душа и тяло, истинен застъпник на Църквата и неин поборник, като велик таинник на Божията благодат.

Синаксар: В месец декември, в шестия ден празнуваме паметта на свети Николай, архиепископ Мирликийски, чудотворец. По неговите молит­ви, Христе Боже наш, помилуй и спаси нас! Амин.

Песен 7

Ирмос: Пещта се оросяваше, Спасителю, а момците ликувайки възпяваха: „Боже на отците ни, благословен Си!“

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Всевишният Те показа като одушевено Небе, Чертог, обграден с благодат, изтъкана от злато Порфира и райска Градина.

Утвърди непоколебимо моя блуждаещ ум и чрез Твоя покров укрепи бурните ми помисли върху неподвижната Скала, Майко и Дево.

Ирмос: Докато хората се кланяха на златният образ на поле Деир, тримата момци отхвърлиха нечестивата заповед и хвърлени сред пламъка, оросявани запяха: Боже на отците ни, благословен си!

Припев: Светителю, отче Николае, моли Бога за нас.

Страшно подтикван, паднах в силно изкушение и към дверите на ада се приближих, поразяван от скърбите; спаси ме с твоите молитви, блажени, и ме вдигни да пея: благословен Си, Боже, на нашите отци.

Озаряван с невеществените лъчи на незалязващата Светлина, изведи седящите в мрака на скърбите и ги приведи към веселието на просвещението, за да пеят: благословен Си, Боже, на нашите отци.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Моли Христа, Твоя Син и Бог, Дево Богородителко, чрез Неговата Честна Кръв да се избавят людете, паднали в страшни прегрешения и в капаните на лукавия, за да пеят: благословен Си, Боже, на нашите отци.

Ирмос: Отроците, възпитани в благочестие, пренебрегвайки нечестивото повеление, не се уплашиха от застрашителния огън, но пееха, стоейки посред пламъка: „Боже на отците ни, благословен Си!”.

Припев: Светителю, отче Николае, моли Бога за нас.

Доказвайки се като отличен лекар на всякакви страшни недъзи, изцелил немощта на моята душа, отче Николае, дай ми сега добро здраве, за да мога да извикам: Боже на отците ни, благословен Си!

Някога, като избави военачалниците от смъртта, светителю, ти ги вдигна, за да славят и възпяват Спасителя Христа с гореща вяра, и те извикаха с висок глас: Боже на отците ни, благословен Си!

Като пристъпи тайнствено до чашата на Премъдростта, отче Николае, от твоите устни потекоха дъждовни капки, по-сладки от мед и пчелна пита, и заповяда на човеците да викат с висок глас: Боже на отците ни, благословен Си!

Слава: Възпяваме Те, Троице, Единица трисиятелна и единосъщна: Отче, Сине и Свети Душе. И като се кръстихме в Тебе, пеем: Боже на отците ни, благословен Си!

И ныне: Бидейки по-възвишена от всички твари, Богородице, измоли от Твоя Син и Бог, да бъдат избавени от мъките тези, които наистина Те почитат и прославят, викайки: Боже на отците ни, благословен Си!

Песен 8

Ирмос: Онзи, пред Когото ангелите и всички небесни войнства стоят в страхопочитание като пред техен Господ и Създател, свещеници, възпявайте, отроци, прославяйте, народи, благославяйте и превъзнасяйте през всички векове.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

О, Дево, Ти се разкри като одушевен Чертог, духовен ален Покров, украсено Наметало на Царя на всички и пурпурна Порфира, от Която просия плътта на Словото - Богочовека.

Неизказано и непостижимо Ти зачена Бога и Създателя, Който държи цялото творение в дланта Си и Който заради нас стана Човек като нас, без да престава да бъде Такъв, Какъвто е.

Ирмос: Бога, Който слезе в огнената пещ с еврейските момци и преобрази пламъка в роса, възпявайте, творения, и превъзнасяйте Го като Господ през всички векове.

Припев: Светителю, отче Николае, моли Бога за нас.

Като благ и състрадателен, блажени Николае, изведи ме от дълбината на лютите напасти и ме освободи от обхваналото ме зло, по твоите молитви към Спасителя Христа, отче, посветен в свещените тайнства.

Като тайноведец и служител на свръхестествени, свети и небесни неща, богомъдри и проявен в святост верни архиерею, моли нашия Спасител да ми дари прошка на прегрешенията.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Изнемогва сега моят ум, паднал в дълбината на безчестието, обзет отвсякъде от всякакви злини, но Ти, Дево, изцели го и със светлината на безстрастието ме облечи.

Ирмос: Оросяващата пещ показа образа на свръхестественото чудо, защото не изгаря юношите, които прие, така както и огънят на Божеството не изгори утробата на Девата, в която влезе. Затова да запеем песен: „Цялото творение да благославя Господа и да Го превъзнася във всички векове!”.

Припев: Светителю, отче Николае, моли Бога за нас.

Чиновете на патриарсите и на апостолите, съборите на свещеномъчениците, събранията на пророците и постниците облажават благочестивия ти живот; и ние с тях зовем: цялото творение да благославя Господа и да Го превъзнася във всички векове!”.

Вседържителю, Слове, Царю на всички, по молитвите на преподобния пастир дай мир в живота на всички християни, като подпомагаш нашите православни йерарси в борбата срещу ересите, Христе, за да можем заедно със светителя да викнем: цялото творение да благославя Господа и да Го превъзнася във всички векове!

Просветен с непристъпната Светлина, отче, ти озаряваш душите на обзетите от скръб, разпръсквайки мрачната тъма на напастите и просветлявайки сърцата ни с радост. И просветлени от далеч с Нея, с висок глас зовем: цялото творение да благославя Господа и да Го превъзнася във всички векове!

Слава: С вяра възпяваме Троицата - Отец, Син и Дух Свети - Живот и Животи, Една Светлина и Три Светлини, следвайки наистина божественото учение на отците; и заедно с тях благочестиво пеем: цялото творение да благославя Господа и да Го превъзнася във всички векове!

И ныне: В древност на Синайската планина горящата, но неизгаряща къпина предизобрази дивно чудо - тайната на Твоето раждане, чиста Дево; защото като Се всели в Теб Огънят на Божеството Те запази невредима; прославяме Го през всички векове.

Песен 9

Ирмос: Вечнотечащия живоприемен Източник, светоносния Свещник на благодатта, одушевения Храм и пречистия Облак, по-широк от небето и земята - Богородица, ние, верните, величаем.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Излей върху мен, погълнатия и топящия се в пламъците на скърбите, струите на Твоята благодат, благодатни Изворе, изливащ изобилно реката на благодатта; който пие от нея, никога повече не ще ожаднее.

Владичице на всички, умолявам Те като красив Чертог на Младоженеца, като одушевен Палат на Владиката, като всезлатна Порфира и най-красива Обител на Христа - спаси ме.

Ирмос: Синът на безначалния Отец, Бог и Господ, въплъщавайки Се от Девата, ни Се яви, за да просвети помрачените и да събере разпръснатите; затова Те величаем, всевъзпявана Богородице.

Припев: Светителю, отче Николае, моли Бога за нас.

Просветен от благодатния пламък, богомъдри, ти явно стана светилник на благочестието, който в напастите спасяваш и от дълбините морски избавяш и преславно храниш гладните, всеблажени.

Въдворявайки се днес в сладостния рай и съзерцавайки ясно от небесния кръг неизречената слава, наглеждаш тези, които те възпяват и от страстите избавяш, богоносче всеблажени.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Богомайко Чиста, Ти роди Премъдростта, Силата и Ипостасното Слово на Отца, Което съгради храма на Своето тяло от Твоите пречисти кърви и така неразделно Се съедини с него след въплъщението Си.

Ирмос: Тайнство странно и преславно виждам – пещерата е небе, а Девата – херувимски престол; яслите са вместилище, където легна невместимият Христос Бог, Когото в песни величаем.

Припев: Светителю, отче Николае, моли Бога за нас.

О, любители на празниците, нека всички да се съберем в духовен хор! Небеса, планини и хълмове, събрания на девиците и постниците, украшения на Църквата, радвайте се на празника на всеблажения отец; и събрани заедно, нека величаем нашия Спасител.

Нека всички земни краища да пеят непрестанно химни, явно украсявайки с венци на възхвала Николай, угодника на Христа Бога; чрез неговите молитви нека се избавим от страсти и беди.

Приеми това скромно усилие като достойно за тебе песнопение, Николае, както Христос прие двете лепти на вдовицата; не презирай мене, целия окалян в страсти, защото не от гордост дръзнах да те възпея, трижди блажени отче.

Слава: Троицата е обединена в единосъщна воля, но неразделно Се разделя в Лицата - Отец, Син и Живия Дух - един Бог в три Ипостаси, винаги съхраняващ Своята власт, Когото величаем.

И ныне: Премахна се всяка скръб чрез Твоето раждане и Господ прекрати риданието и плача и изтри всяка сълза от лицата на човеците, чиста Богородице, не познала брак; в Теб и ние изпълняваме дълга си.

Светилни, подобен: Жени услишите:

Да възхвалим великия архипастир и йерарха на всички, Мир-Ликий­ския предстоятел Николай, който спаси много мъже от несправедлива смърт­на присъда, и се яви на царя и Авлавий в сънищата им, за да отмени несправедливите присъди.

Слава: Твърде много те прослави Господ с чудеса, и приживе и след смъртта, йерарше Николае, защото няма човек,  който да  призове твоето свето име с вяра и любов, и да не бъде чут, придобивайки те като горещ защитник.

И ныне, Богородичен: Ипостасната Премъдрост и предвечното Слово, Лекаря на всички – Хрис­та, си родила, Дево, затова изцери лютите и дълговременни гнойни язви на моята душа и умъртви помислите на моето страстно сърце.

Хвалитни стихири, на 6, глас 1:

Устремил неотклонно поглед към висотата на разума и виждайки невидимото чрез бездната на премъдростта, отче, с твоите учения ти обо­га­ти света, затова винаги се моли на Христа за нас, светителю Николае.

Като божествено съкровище Църквата в Мúра в почуда те прие, човече Божий, верни угодниче, строителю на Божиите тайни, мъж на духовните желания, стълп одушевен, вдъхновен образ и молитвеник за нашите души.

Прелитайки над църковните цветя като птица от ангелското гнездо на Всевишния, трижди блажен Николае, ти винаги зовеш към Бога за всички нас, които сме в нужди, беди и изкушения, и ни избавяш чрез твоите молитви.

Ти направи красотата на свещеническите ти одежди още по-прекрасна чрез добродетелни дела, отче богоносни, и като йерарх вършиш чудеса за нас, избавяйки ни от злини, о свещен служител на славни чудеса.

Преминавайки през красотите на невидимите неща, проумя величествената слава на светиите, затова, най-свещени отче, ти ни разкри с небесни слова виденията си за онези, които живеят вечно.

Както се яви в съня на благочестивия цар и избави от смърт затворниците, отче, така моли се непрестанно, та сега по твоите молитви да се избавим от изкушения, беди и болести ние, които достойно те хвалим.

Слава, глас 5: С тръба да засвирим празнични химни, да заиграем и радостно да славим в молебно тържество богоносния отец! Царе и князе да се стекат да възпеят този, който с явяването в страшен сън на царя го убеди да пусне трима­та невинно задържани воеводи. Пастири и учители на Пастиря, да се събе­рем да възхвалим подражателя на Пастиря! На болните лекаря, на бед­стващите избавителя, на грешните застъпника, на бедните съкровището, на скръбните утешителя, на пътуващите спътника, на плаващите в морето кормчията и на всички навсякъде горещия предварящ застъпник, великия светител да възхвалим, като му речем: пресвети Николае, побързай и ни избави от насто­я­щи­те беди и спаси своето стадо с твоите молитви!

И ныне, Богородичен, глас 5, творение на патриарх Герман: С тръба да засвирим песни, защото снизхождайки Всецарицата Майка и Дева венчава с благословения тези, които Я възпяват. Царе и князе да се съберат и да възпеят с песни Царицата, родила Царя, Който човеколюбно отпусна държаните от смъртта; пастири и учители, съберете се да възхвалим пречистата Майка на добрия Пастир! Златозарния Свещник, светоносния Облак, По-широката от небесата, одушевения Кивот, огневиднея Престол на Владиката, златната Стомна с мана, затворената Двер на Словото, Прибежи­ще­то на всички християни, като възхваляваме с богогласни песни да речем: няма нищо невъзможно за Твоето ходатайство!

Велико славословие

На Литургията, на блаженствата – 3-та песен от първия и 6-та песен от втория канон.

След Апостола:

Алилуя, глас 4: Твоите свещеници ще се облекат в правда и Твоите светии ще се възрадват. Стих: Господ избра Сион, благоволи да го направи Свое жилище.