четвъртък, 24 декември 2020 г.

Царски часове в навечерието на Богоявление

 Първи час

Псалом 5

Чуй внимателно думите ми, Господи, вникни в моя зов; обърни внимание на гласа на моето моление, Царю мой и Боже мой, понеже на Теб ще се помоля, Господи. В ранни зори чуй гласа ми, в ранни зори ще застана пред Тебе и Ти ще ме видиш; понеже Ти си Бог, Който не желае беззаконие, не ще се всели при Тебе вършещият зло, нито беззаконниците ще пребъдат пред очите Ти. Ти мразиш всички, които вършат беззаконие, Ти ще погубиш всички, които говорят лъжа. Господ се гнуси от човек кръвник и измамник. Аз пък по великата Ти милост ще вляза в Твоя дом, на Твоя свят храм ще се поклоня, изпълнен със страх пред Теб. Господи, напъти ме с Твоята правда, заради враговете ми изправи пред Тебе моя път, понеже в устата им няма истина, сърцето им e суетно, зинал гроб е гърлото им, с езиците си мамеха. Съди ги, Боже, нека пропаднат замислите им: по многото им злочестие изхвърли ги, че твърде много Те огорчиха, Господи. И да се развеселят всички, които на Тебе се уповават, навеки ще се възрадват и Ти ще се вселиш в тях; и ще се похвалят с Тебе ония, що любят името Ти. Понеже Ти ще благословиш праведника, Господи, и като с щит си ни увенчал с Твоето благоволение.

Псалом 22

Господ е пастир мой и от нищо не ще ме лиши. На злачно място - там Той ме засели, край тихи води ме отхрани. Обърна душата ми, напъти ме в пътеките на правдата заради Своето име. Дори да тръгна посред смъртната сянка, от зло не ще се уплаша, понеже Ти си с мене. Твоят жезъл и Твоята палица - те бяха за мене утеха. Ти приготви пред мен трапеза пред очите на моите притеснители; помаза главата ми с елей и Твоята чаша ме опива като крепко вино; и Твоята милост ще ме преследва през всичките дни на моя живот и ще обитавам в Господния дом в предълги дни.

Псалом 26

Господ е моя светлина и мой Спасител - от кого ще се убоя? Господ е защитник на моя живот - от кого ще се плаша? Когато ме доближаваха злодеи да изядат плътта ми - оскърбителите ми и моите врагове, - те изнемощяха и паднаха. Ако срещу мен излезе полк, не ще трепне от уплах сърцето ми; ако срещу мен се надигне война, пак на Него се уповавам. Едно нещо просих от Господа - него ще подиря: да живея в Господния дом през всички дни на живота си, да гледам красотата Господня и да посещавам светия Му храм, понеже в деня на злите ми беди Той ме скри в Своето селение, покри ме в тайника на своето селение възкачи ме на скала. И ето, сега Той въздигна главата ми над моите врагове; обходих и възнесох в селението Му жертва на хвалебствие и възклицание - пея и ще възпявам Господа. Чуй, Господи, моя глас, който въздигам към Тебе: помилуй ме и чуй ме! На Тебе рече сърцето ми: Господа ще потърся. Тебе подири лицето ми - лицето Ти, Господи, ще търся. Не отвръщай от мене лицето Си и не се отдръпвай от мен в гнева Си: бъди ми помощник, не ме отхвърляй и не ме изоставяй, Боже Спасителю мой! Защото баща ми и майка ми ме изоставиха, ала Господ ме прие. Напъти ме, Господи, в пътя на Твоя закон и ме насочи към пътеката на правдата поради враговете ми; не ме предавай на волята на притеснителите ми, понеже срещу мен се надигнаха неправедни свидетели и неправдата сама себе си измами. Вярвам, че ще видя благата Господни на земята на живите. Уповавай се на Господа, бъди мъжествен и да се укрепва сърцето ти; уповавай се на Господа.

Слава, и ныне, Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже (3), Господи, помилуй (3)

Слава, тропар на предпразненството, глас 4: Някога река Йордан се върна обратно от кожуха Елисеев след възнесението на Илия и раздели се водата натам и насам и мокрият път стана сух за него, като предобраз на истинското кръщение, чрез което ние минаваме през течението на сегашния живот; Христос Се яви в Йордан, за да освети водите.

И ныне, Богородичен: Как да Те наречем, о Благодатна? Небе ли, защото от Тебе възсия Слънцето на правдата? Рай ли, защото от Тебе разцъфтя Цветът на нетлението? Дева ли, защото си останала нетленна? Чиста Майка ли, защото си носила на светите си обятия Сина, Бога на всичко? Него моли да се спасят душите ни.

Тропари, творение на св. Софроний Йерусалимски, глас 8:

Днес се освещава естеството на водите и разделя се Йордан и обръща струите на своите води, виждайки Владиката да Се кръщава. (2)

Стихъ: Сего рaди поманyхъ Тя от земли Иoрдaнски и Ермонимски.

Ти дойде като човек на реката, Христе Царю, и бързаш да приемеш рабско кръщение от Предтечевата ръка заради нашите грехове, Благи Човеколюбче.

Стихъ: Видеша Тя в0ды, Боже, видеша Тя воды, и убояшася. Същият тропар.

Слaва, глас 8: Ти дойде при гласа на викащия в пустинята: „Пригответе пътя Господен” и приел образ на раб поиска да Се кръстиш, Господи, макар и бидейки безгрешен; видяха Те водите и се уплашиха. В трепет бе и Предтечата, който възкликна, казвайки: „Как светил-ник ще просвети Светлината? Как раб ще положи ръка върху Господаря си? Освети мен и водите, Спасителю, Който взимаш греха на света!”. И ныне, същият.

Прокимен, глас 4: И прогърмя от небето Господ, Всевишният издаде Своя глас. Стих: Ще те възлюбя, Господи, Сило моя: Господ е мое утвърждение.

Паримия, Апостол и Евангелие на Първи час.

Тропарите от Часослова: Стопы моя напрaви... Трисветое...

Кондак, глас 3: Днес в Йорданските струи Господ зове към Йоан: „Не бой се да Ме кръстиш, защото дойдох да спася първосъздадения Адам!”.

Господи, помилуй. (40). Иже на всякое врeмя... и така, до края на Първи час.

Трети час

Псалом 28

Принесете на Господа, синове Божии, принесете на Господа овни, синове; принесете на Господа слава и чест. Принесете на Господа слава на името Му, поклонете се на Господа в светите Му двори. Господният глас е над водите: Бог на славата разнесе гръм, Господ е над многото води. Гласът Господен е могъществен, гласът Господен е величествен - гласът на Господа, Който съкрушава кедри, Господ ще изтреби ливанските кедри и ще ги стрие на прах като ливански телец, и Неговият възлюбен е като син на еднорог. Гласът на Господа, Който разсича огнен пламък; гласът на Господа, Който разтриса пустинята - да, Господ ще разтърси пустинята Кадис; гласът на Господа, Който прави силни сърните и разтваря дъбравите; и в храма Му всеки вещае за славата Му. Господ обитава в потопа, и ще седне Господ като Цар навеки. Господ ще даде на народа Си мощ, Господ ще благослови с мир народа Си.

Псалом 41

Както елен жадува за водни извори, тъй и душата ми жадува за Тебе, Боже! Зажадува душата ми за Бога - силния и живия; кога ще дойда и ще се явя пред лицето Божие? Сълзите ми бяха за мен хляб денем и нощем, когато всеки ден ми думаха: де е твоят Бог? За тия неща си спомних и излях пред себе си душата си; защото ще премина в място на дивни селения, дори до Божия дом, посред гласовете на радост и възхвали, посред звуците на тържествуващи. Защо си тъй скръбна, душо моя, и защо ме смущаваш? Уповавай се на Бога, понеже Него ще възхвалявам - спасението на моя лик и Бог мой! Вътре в мен душата ми се смути, затова ще си спомням за Тебе от земята Йорданска и Ермон, от малката планина. Бездната бездна призовава с гласа на Твоите водопади; всички Твои талази и Твои вълни преминаха над мене. Денем ще даде Господ Своята милост и нощем песен ще Му пея; у мен е молитвата към Бога на моя живот. Ще река на Бога: Ти си мой застъпник, защо си ме забравил? И защо ходя натъжен от обидите на моя враг? Когато костите ми се трошаха, враговете ми ме хулеха, докле всеки ден ми думаха: къде е твоят Бог? Защо си тъй скръбна, душо моя, и защо ме смущаваш? Уповавай се на Бога, понеже Него ще възхвалявам - спасението на моя лик и Бог мой!

Псалом 50

Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по многото си щедрости очисти беззаконието ми. Всецяло ме умий от беззаконието ми и от моя грях очисти ме, защото беззаконието си аз зная и грехът ми е винаги пред мене. Пред Тебе едничкия съгреших и зло пред Тебе сторих: за да бъдеш праведен Ти в словата Си и да победиш, кога съд отсъждаш. Но ето, в беззакония съм заченат и в грехове ме е родила майка ми, и ето, Ти обикна истината и ми разкри незнайни тайни на Твоята премъдрост. Ще ме поръсиш с исоп и ще се очистя, ще ме умиеш и по-бял от сняг ще бъда. Ще ми даруваш да чуя с ушите си радост и веселие и ще се зарадват смирените кости. Отвърни лицето Си от греховете ми и всички мои беззакония очисти! Сърце чисто създай в мене, Боже, и дух прав обнови вътре в мен. Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнемай от мене! Възвърни ми радостта за Твоето спасение и ме утвърди с Твоя царствен Дух. Ще науча беззаконните на Твоите пътища и нечестивите ще се обърнат към Тебе. Избави ме от вина за пролятата кръв, Боже, Боже на моето спасение - тогава ще се зарадва езикът ми на Твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят похвала за Тебе, защото ако да би поискал жертва, дал бих; но към всесъжения не благоволиш, жертва пред Бога е дух съкрушен - сърце съкрушено и смирено Бог не ще презре. Стори добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение, и да се съзидат стените на Йерусалим. Тогава ще благоволиш към праведна жертва, възношение и всесъжение; тогава на Твоя олтар ще възложат телци.

Слава, и ныне, Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже (3), Господи, помилуй (3)

Слава, тропар на предпразненството, глас 4: Някога река Йордан се върна обратно от кожуха Елисеев след възнесението на Илия и раздели се водата натам и насам и мокрият път стана сух за него, като предобраз на истинското кръщение, чрез което ние минаваме през течението на сегашния живот; Христос Се яви в Йордан, за да освети водите.

И ныне, Богородичен: Богородице, Ти си Лоза истинска, от Която израсна за нас Плода на живота; на Тебе се молим: моли се, Владичице, заедно със светите апостоли, да бъдат помилвани душите ни.

Тропар, глaс 8:

Десницата на Предтечата, Кръстителя и Пророка, почитан повече от всички пророци, трепереше сега, когато видя Теб – Агнеца Божий, Който очиства съгрешенията на света, и обзет от вътрешна борба зовеше: „Не смея да се докосна, Слове, до главата Ти, но Сам Ти ме освети и просвети, Милосърдни, защото Ти Си Живот и Светлина и Мир за света!”. (2)

Стихъ: Сего рaди поманyхъ Тя от земли Иoрдaнски и Ермонимски.

Глас 4: Нашият Бог – Троица днес ни Се яви неразделно, защото Отец с ясно свидетелство възгласи за сродството Си със Сина, а Духът в образ на гълъб слезе от небесата; Синът преклони пречистата си глава пред Предтечата и кръщавайки Се избави човечеството от робството, като Човеколюбец.

Стихъ: Видеша Тя в0ды, Боже, видеша Тя воды, и убояшася. Същият тропар.

Слaва, глас 5: Отивайки в плът към Йордан, Господи, Ти пожела да Се кръстиш в образ на човек, Подателю на живота, та по Своето добросърдечие, избавяйки нас – прелъстените от всички козни и мрежи на змията, да ни просветиш; тогава Ти прие свидетелство от Отца, а Божественият Дух застана пред Теб във вид на гълъб; всели Го и в нашите души, Човеколюбче! И ныне, същият.

Прокимен, глас 6: Видяха Те водите, Боже, видяха Те водите и се уплашиха. Стих: Викнах с гласа си към Господа, към Бога викнах и Той ме чу.

Паримия, Апостол и Евангелие на Трети час.

От Часослова: Господь Богъ благословeнъ... Трисветое...

Кондак, глас 3: Днес в Йорданските струи Господ зове към Йоан: „Не бой се да Ме кръстиш, защото дойдох да спася първосъздадения Адам!”.

Господи, помилуй (40). Иже на всякое врeмя... и така, до края на Трети час.

Шести час

Псалом 73

Защо, Боже, си ни отхвърлил докрай? Защо яростта Ти се разпали против овцете на Твоето пасбище? Спомни си Твоето събрание, което Ти си придоби отначало: Ти избави жезъла на Твоето наследие, тая планина Сион, гдето Ти се засели. Вдигни ръцете Си докрай срещу техните горди дела, срещу всичко, що врагът лукаво извърши в Твоето светилище! Как се хвалеха ония, които Те мразят, посред Твоя празник: поставиха своите знамена за знаци и не познаха, при изхода най-нависоко. Като в горска дъбрава с брадви разсякоха дверите му ведно, със секира и топор го разрушиха. Запалиха с огън Твоето светилище, на земята оскверниха жилището на Твоето име. Рекоха в сърцето си и техните родственици заедно (с тях): дойдете да турим край на всички Божии празници по земята. Не виждаме нашите знамена, няма вече пророк, и (Той) не ни познава вече. Докога, Боже, ще ни поругава врагът? Вечно ли ще взема на присмех противникът Твоето име? Защо отдръпваш ръката Си и десницата Си отсред Твоята пазва докрай? Ала Бог е нашият Цар преди вековете, Той извърши нашето спасение посред земята. Ти утвърди със силата Си морето, Ти строши драконските глави във водата - Ти смаза главата на дракона и го даде храна на етиопските народи. Ти разломи извори и потоци, Ти пресуши Итамските реки, Твой е денят и Твоя е нощта - Ти си приготвил светлината и слънцето, Ти си положил всички предели земни, лято и пролет Ти си създал. Спомни си за тях. Врагът похули Господа и безумен народ взе на подбив Твоето име. Не предавай на зверовете душата, която Те изповядва; душите на Твоите бедни (люде) не забравяй докрай! Погледни на Твоя завет, понеже мрачните места по земята се изпълниха с домове на беззакония. Да не се върне посрамен смиреният! Беднякът и сиромахът ще възхвалят името Ти. Стани, Боже, и съди Твоето дело, спомни всекидневната хула към Теб от безумния. Не забравяй гласа на Твоите молители, гордостта на Твоите омразници непрестанно се възнася.

Псалом 76

С гласа си викнах към Господа, с гласа си - към моя Бог, и Той ме послуша. В деня на скръбта си Бога подирих, с ръце въздигани нощем пред Него, и не се излъгах. Душата ми се отказа от утешение. Спомних си Бога и се развеселих, размислях и духът ми отпадаше. Очите ми превариха (утринната) стража, смутих се и не говорих. Помислих за дни древни и лета на отминали времена си припомних и размишлявах: нощем със сърце размислях и духът ми усърдно издирваше: нима завинаги ще ни отхвърли Господ и няма вече да е благосклонен? Или пък съвсем ще отсече Своята милост и Своето слово не ще даде вече от рода в род? Нима ще забрави да милост да стори? Или в гнева Си ще заключи Своите милости? И рекох: сега започнах - тази промяна е от десницата на Всевишния! Спомних си Господните дела, понеже ще помня чудесата Ти от началото и ще размислям над всички Твои дела и над Твоите занятия ще размишлявам. Боже, в светинята е Твоят път — кой бог е тъй велик, като нашия Бог? Ти си Бог, Който прави чудеса; Ти яви сред народите Своята сила, с Твоята мишца избави Своя народ, синовете на Иакова и на Иосифа. Видяха Те водите, Боже, видяха Те водите и се уплашиха; бездните затрепериха, велик бе шумът на водите; облаците глас нададоха, понеже стрелите Ти пронизват. Гласът на Твоя гръм (бе) в кръга (небесен), озариха Твоите мълнии вселената, земята се поколеба и се тресеше. В морето са Твоите пътища и пътеките Твои - всред многото води, и Твоите следи са незнайни. Ти води като овце Твоя народ, с ръката на Моисея и на Аарона.

Псалом 90

Който живее чрез помощта на Всевишния, ще се всели под покрова на Бога небесен. Ще каже на Господа: „Ти си ми застъпник и мое прибежище, Бог мой, на Когото се уповавам.” Понеже Той ще те избави от примката на ловеца и от дума размирна, с плещите Си ще те заслони и под крилете Му ще бъдеш в надежда; с оръжие ще те обгражда Неговата истина. Не ще се уплашиш от нощен страх, от стрели, летящи денем, от ставащото в тъмнината, от случайна беда или пладнешки демон. Ще паднат от страната ти хиляда и десет хиляди - тебе отдясно, ала до теб не ще се приближат. Само с очите си ще гледаш и въздаянието на грешниците ще съзреш, защото Ти, Господи, си мое упование! Всевишния си направил свое прибежище, зло не ще те сполети и рана не ще се доближи до твоето жилище, понеже на ангелите Си за теб ще заповяда - да те пазят във всичките ти пътища: на ръце ще те подемат, та да не препънеш о камък ногата си; ще настъпиш аспида и василиск, ще стъпчеш лъв и дракон. Понеже на Мене възложи надежда - ще го избавя, ще го закрилям, задето позна Моето име. Ще викне към Мене и ще го чуя; с него съм в скърбите, ще го изведа и ще го прославя; с дълголетие ще го изпълня и ще му явя Моето спасение!

Слава, и ныне, Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже (3), Господи, помилуй (3)

Слава, тропар на предпразненството, глас 4: Някога река Йордан се върна обратно от кожуха Елисеев след възнесението на Илия и раздели се водата натам и насам и мокрият път стана сух за него, като предобраз на истинското кръщение, чрез което ние минаваме през течението на сегашния живот; Христос Се яви в Йордан, за да освети водите.

И ныне, Богородичен: Ние нямаме дръзновение заради множеството наши съгрешения, но Ти моли Родилия се от Тебе, Богородице Дево, защото голяма сила има молението на Майката пред добросърдечието на Владиката. Не презирай молбите на грешните, Всечиста, защото милостив е и може да спаси Този, Който пожела да пострада заради нас.

Тропар, глас 8:

Тъй говори Господ на Йоан: „Пророче, ела и кръсти Мен, Който те създадох и те просветих с благодат, и Който всичко очиствам. Докосни се до божествената Ми глава и не се съмнявай. Остави, прочее, сега, защото дойдох да изпълня всяка правда. Но ти съвсем не се съмнявай, защото бързам да погубя криещия се във водите противник – княза на тъмнината, избавяйки сега света от неговите мрежи и подавайки живот вечен, като Човеколюбец.” (2)

Стихъ: Сего рaди поманyхъ Тя от земли Иoрдaнски и Ермонимски.

Глас 6: Днес псаломското пророчество бърза да се изпълни – морето, казва Давид, видя и побягна, а Йордан се върна назад от лицето Господне, от лицето на Бога Йаковов, дошъл да приеме кръщение от Своя раб, та и ние, умити от идолската нечистота да се просветим в душите заради Него.

Стихъ: Видеша Тя в0ды, Боже, видеша Тя воды, и убояшася. Същият тропар.

Слaва, глас 5: Защо връщаш своите води, о, Йордане? Защо възпираш струите си и не минаваш по естественото си течение? Не мога да търпя, казва, Този, Който ме поглъща с огън. Удивявам се и се ужасявам на крайното Му снзхождение, защото не съм нави-кнал да умивам Чист, нито умея Безгрешен да очиствам, а само осквернени съсъди. Да изгарям тръните на греховете ме учи кръщаващият Се в мен Христос. Йоан, гласът на Словото, заедно с мен свидетелства, зовейки: „Ето Агнецът Божи, Който взима върху Си греховете на света!”. Нека Нему, верни, да възкликнем: „Явил Се за нашето спасение, Боже, слава Тебе!”. И ныне, същият.

Прокимен, глас 4: В морето са Твоите пътища и пътеките Твои — всред многото води. Стих: Гласът на Твоя гръм бе в кръга небесен.

Паримия, Апостол и Евангелие на Шести час.

От Часослова: Скоро да предварятъ... Трисветое...

Кондак, глас 3: Днес в Йорданските струи Господ зове към Йоан: „Не бой се да Ме кръстиш, защото дойдох да спася първосъздадения Адам!”.

Господи, помилуй. (40). Иже на всякое врeмя... и така, до края на Шести час.

Девети час

Псалом 92

Господ царува, в благолепие Той се облече, облече се Господ в сила и се препаса, понеже утвърди вселената и тя няма да се помръдне. Готов е престолът Ти извечно - отвека си Ти! Издигнаха реките, Господи, издигнаха реките гласовете си, ще възземат реките отъпканите свои пътища при гласа на много води, дивни са морските въздигания - дивен е във висините Бог! Твоите свидетелства се показаха твърде верни, на Твоя дом подобава святост, Господи, в дни безчет.

Псалом 113

При излизането на Израил от Египет - на дома Иаковов отсред народа варварски, бе Иудея Негово светилище и Израил - Негово владение. Морето (ги) видя и побягна, Йордан назад се върна, планините заскачаха като овни и хълмовете - като агнета. Какво ти е, море, та побягна? И на теб, Йордане, че се върна назад? И (на вас), планини, че заскачахте като овни и вие, хълмове, като агнета. От лицето на Господа потрепери земята, от лицето на Бога Иаковов, Който превърна скалата във водни езера и канарата — в извори водни. Не на нас, Господи, не на нас, а на Твоето име отдай слава за Твоята милост и Твоята истина, за да не рекат езичниците „где е техният Бог?” Ето, нашият Бог е на небето и на земята, всичко, що пожела, Той извърши. А идолите на езичниците са сребро и злато, дело на ръце човешки - уста имат, но не говорят; очи имат, но не виждат; уши имат, но не чуват, носове имат, но не обоняват; ръце имат, но не докосват, нозе имат, но не ходят и глас от гърлото си не издават. Нека бъдат подобни на тях ония, които ги правят и всички, които на тях се надяват. Домът Израилев се уповаваше на Господа, Той им е помощник и закрилник. Като си спом-ни за нас Господ ни благослови - Той благослови дома Израилев, благослови дома Ааронов, благослови всички, които се боят от Господа - малки и големи. Да даде още Господ на вас - на вас и вашите синове, благословени сте вие от Господа, Който е създал небето и земята. Небето на небесата е за Господа, земята пък Той даде на синовете човешки. Мъртвите не ще Те възхвалят, Господи, нито някой от ония, що се спускат в ада, но ние, живите, ще благославяме Господа от сега и довека.

Псалом 85

Наклони, Господи, ухото Си и ме чуй, понеже съм беден и сиромах. Запази душата ми, защото съм преизпълнен с благоговение: спаси Твоя раб, Боже мой, който на Тебе се уповава! Помилуй ме, Господи, понеже към Тебе ще викам цял ден. Развесели душата на Твоя раб, понеже към Тебе издигнах душата си. Защото Ти, Господи, си благ и кротък, и много милостив към всички, които Те призовават. Чуй, Господи, молитвата ми; вслушай се в гласа на моето моление! В деня на моята скръб към Тебе викнах, защото Ти ме чу. Няма подобен на Тебе сред боговете, Господи, и няма дела, подобни на Твоите. Всички народи, що си сътворил, ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, Господи, и ще прославят Твоето име, защото велик си Ти и вършиш чудеса, Ти си Бог единствен. Насочи ме, Господи, в Твоя път и ще тръгна в Твоята истина; нека се развесели сърцето ми със страха пред Твоето име. Ще те възхвалям, Господи Боже мой, от цялото си сърце и ще прославям името Ти вечно, защото велика е Твоята милост над мен и Ти си избавил душата ми от преизподния ад. Боже, престъпници на закона се надигнаха против мене и сбирщина от могъщи люде поискаха душата ми и не туриха Тебе пред себе си. И Ти, Господи Боже мой, щедър и милостив, дълготърпелив и много милостив и истинен, погледни свише на мене и ме помилуй! Дай Своята мощ на Твоя слуга и спаси сина на Твоята рабиня. Стори с мене знамение за добро, та да видят мразещите ме и да се посрамят, защото Ти, Господи, си ми помогнал и си ме утешил!

Слава, и ныне, Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже (3), Господи, помилуй (3)

Слава, тропар на предпразненството, глас 4: Някога река Йордан се върна обратно от кожуха Елисеев след възнесението на Илия и раздели се водата натам и насам и мокрият път стана сух за него, като предобраз на истинското кръщение, чрез което ние минаваме през течението на сегашния живот; Христос Се яви в Йордан, за да освети водите.

И ныне, Богородичен: Ти, Който заради нас се роди от Девата и претърпя разпятие, Благий, смъртта със смърт разруши и яви възкресение като Бог, не презри създанията на Твоите ръце; яви човеколюбието Си, Милостиви, приеми родилата Те Богородица, молеща се за нас и спаси, Спасителю наш, отчаяните люде.

Тропaр, глaс 7:

Дивно бе да се види Твореца на небето и земята гол в реката, приемащ от Своя раб кръщение като раб заради нашето спасение; и ангелските ликове се удивяваха в страх и радост; заедно с тях Ти се покланяме, спаси ни, Господи! (2)

Стихъ: Сего рaди поманyхъ Тя от земли Иoрдaнски и Ермонимски.

Глас 2: Когато видя идващия към него Господ на славата, Предтечата завика: „Този дойде да избави света от тлението! Той ни избавя от скръбта, Той ни дава прошка на съгрешенията; като Бог на земята, Той дойде от Девата заради милосърдието Си и вместо роби прави Божи синове и вместо тъмнината, Той просвещава човечеството с водата на Своето божествено кръщение. Елате, прочее в един глас да Го славословим заедно с Отца и Светия Дух.”

Стихъ: Видеша Тя в0ды, Боже, видеша Тя воды, и убояшася. Същият тропар.

Слaва, глас 5: Ръката, с която се докосна до пречистата глава на Владиката и с чийто пръст ни Го посочи, вдигни към Него и за нас, Кръстителю, защото имаш голямо дръзновение, бидейки засвидетелстван от Него като най-големия пророк от всички; и очите ти, които видяха Светия Дух да слиза като гълъб, вдигни към Него, Кръстителю и Го умилостиви към нас и ела, застани с нас, утвърди като с печат нашето песнопение и дай начало на празненството. И ныне, същият.

Прокимен, глас 3: Господ е моя светлина и мой Спасител — от кого ще се боя? Стих: Господ е защитник на моя живот — от кого ще се плаша?

Паримия, Апостол и Евангелие на Девети час.

От Часослова Не предaждь нaсъ до конца... Трисветое...

Кондак, глас 3: Днес в Йорданските струи Господ зове към Йоан: „Не бой се да Ме кръстиш, защото дойдох да спася първосъздадения Адам!”.

Господи, помилуй (40). Иже на всякое врeмя... и така, до края на Девети час.

Изобразителни (четат се)

Преводът на псалмите е от църковно-славянския текст, дело на инок Евтимий

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар