четвъртък, 19 май 2022 г.

9/22 май - Възпоменание пренасянето на светите мощи на светия наш отец Николай Чудотворец от Мúра в Бари, Италия

 На Великата вечерня, първи антифон на 1-ва катизма. На Господи, воззвахъ, 3 стихири от Цветния триод и 5 на светията, глас 8, под.: На небо текущее...:

Достигнал до небето на възвишените добродетели, ти се яви като чудотворец в Мúра, о, преславни. И макар да почиваш телесно в Бари, духом посещаваш вярващите навсякъде, спасявайки всички от нещастия и приемайки достойни почести, славни сред йерарсите, блажени угодниче Христов. И сега молитвено те призоваваме, казвайки: „Светителю Николае, измоли от Спасителя на всички да даде омиротворение на света и да спаси душите ни!“ (2)

Събирайки се, любители на празниците, нека с молебни песнопения радостно възхвалим почетното пренасяне на нашия защитник, който просвещава всички страни с чудеса, божествено утешава скърбящите и избавя потиснатите; който взе назаем от Божията милост, умножи я и за това получи стократно въздаяние. Към него всички да възкликнем: „Светителю Николае, измоли от Спасителя на всички да даде омиротворение на света и да спаси душите ни!“  (2)

Достигнал ангелските обители чрез твоите добродетели, стоиш пред Христа, твоя Владика, Комуто бил си раб послушен, и като източваш миро от твоя кивот, помагаш на верните с чудесата си и водиш благочестивите към Бога. Не от Бари те призоваваме сега, а от небесния Йерусалим, където радостно ликуваш с апостолите, пророците и йерарсите. Богоносни Николае, измоли от Спасителя на всички да даде омиротворение на света и да спаси душите ни! 

Слава, глас 6: Съберете се, любители на празниците, да възпеем с песенни похвали украшението на светителите и славата на отците, извора на чудесата и великия застъпник на верните, казвайки: „Радвай се, пазителю на Мúра, почитан първойерарх и неподвижни стълбе на църквата й! Радвай се, светилниче многосветли, който просвещаваш с чудеса краищата на света! Радвай се ти, който си божествена радост за скърбящите, и на обидените горещ застъпниче“. А сега, всеблажени Николае, не преставай да се молиш на Христа Бога за тези, които с вяра и любов винаги почитат твоята всерадостна и всепразнична памет.

И ныне, от Цветния триод.

Вход. Прокимен на деня. Паримии.

На литията, самогласни стихири:

Глас 2: Отче Николае, макар Мúра да мълчи, но пък целия свят, просветен от тебе и облагоухаван от твоето миро и множество чудеса възнася хвалебни песни; ние, заедно със спасените от теб осъдени и с твоите съграждани от Мúра, възпявайки те молим: моли да се спасят нашите души. 

Глас 4: Отче Николае, като стъкленица на Пресветия Дух благоухаеш с божествени аромати в Мúра, защото стана подобен на Христовите апостоли и целия свят обхождаш с разказите за твоите чудеса; затова и на далечните като близък се явяваш в сън и избавяш от смърт осъдените от несправедлив съд, спасявайки преславно от беди мнозина, които те призовават. И нас, които се намираме в нещастия, освободи по твоите молитви, защото винаги те възхваляваме.

Глас 8: Плодът на твоите доблестни дела, преподобни отче, просвети сърцата на верните; защото кой, чувайки за твоето безгранично смирение, не се удиви на търпението ти, на грижата ти за нищите и на утехата ти за скърбящите? Ти всички божествено поучи, светителю Николае, и сега увенчан с неувяхващ венец, моли се за нашите души.

В този скоропреходен живот ти побърза да възхвалиш Господа, Николае, а Той те прослави в небесния, истински живот. Затова, като имаш дръзновение пред Него, моли Го да се спасят нашите души.

Слава, глас 6: Добри и верни рабе, стопанино на Христовото лозе, ти понесе теготата на ежедневните трудове, умножи таланта, който ти бе даден и не завидя на тези, които са работили по-малко от тебе. Затова портите на небето се отвориха за теб и сега влез в радостта на твоя Господ, свети Николае, и се моли за нас!

И ныне, от Цветния триод.

Стиховни стихири, глас 4, под.: Яко добля:

Да облажим Николай, * преславния йерарх, * незалязващата звезда на най-сияйното Слънце, * духовното небе, * което проповядва спасителната Божия слава, * божествения проповедник, * просветителя на езичниците, * реката, която тече с изобилните води на разума * и напоява сърцата на верните.

Стих: Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии.

Ти пое по морския път, светителю, * и премина от изток на запад, * от Мúра в Ликия до град Бари, * защото по волята на Владиката на всички * твоят ковчег бе взет от един монах, * който благочестиво служеше на гроба ти * и оказваше ти почит; *  преславни Николае.

Стих: Твоите свещеници ще се облекат в правда и Твоите светии ще се възрадват.

Като освети морските води * с пътуването си до град Бари, * ти източваше миро, славни, * изцелявайки неизлечими страдания, * и превърна се в негово прибежище, * защитник и спасител, * светителю Николае, * моли се на Спасителя и Царя на всички.

Слава, глас 6, от монах Йоан: Човече Божи, верни рабе и слуга Господен, мъжо на божествените желания, избран съсъд, стълб и основа на Църквата, наследниче на Царството, не преставай да зовеш към Господа за нас.

И ныне, от Цветния триод.

Тропар, глас 4:

Настъпи ден на светло тържество * и град Бари се радва, * и заедно с него ликува цялата вселена * с песни и духовни химни; * защото днес празнуваме свещения празник * на пренасянето на скъпоценните и многолековити мощи * на светителя и чудотвореца Николай, * защото подобно на незалязващо слънце, * той възсия със светозарни лъчи, * разпръсвайки мрака на изкушенията и бедите * от онези, които с вяра викат на висок глас: * „Спаси ни, Николае, * защото ти си нашият застъпник!“.

Слава , и ныне, от Цветния триод.

На Утренята, на Богъ Господь, тропар на празника и на светителя.

Първи седални – от Цветния триод.

Втори седални, на светителя, глас 4, под.: Удивися Иосиф:

Ти направи Своя йерарх чуден сред народите, Владико, като го дари с благодатта на чудесата и му даде да прогонва различни болести от човеците, да освобождава окованите и да избавя угнетените от тежките беди. Към него викаме с молба: „Свети Николае, избави ни от нашите врагове!“. (2)

Слава, и ныне, от Цветния триод. Или следния Богородичен: Кой може да опише множеството на моите нечисти помисли и бурите на нечестивите ми прищявки, Всенепорочна? Кой може да разкаже за нападенията на безплътните ми врагове и тяхната злоба? И все пак чрез Твоите молитви избави ме от всички тях, о, Блага.

Полиелей и величание. Седален след полиелея, глас 1, под.: Гроб твой:

Освещавайки се със съвършен живот, ти се показа като светител на Бога Всевишни и, укрепен от Него, затвори устата на еретиците; затова възвеличавайки Христа Бога, ние радостно празнуваме пренасянето на твоите мощи. (2)

Слава, и ныне, от Цветния триод. Или следния Богородичен: Пречиста Дево, Богородице непознала брак, Ти единствената си закрила и покров на верните; от изпитания, скърби и люти беди избави всички, които се уповават на Теб, Девице, и спаси душите ни чрез Твоите божествени молитви.

Степенни, 1-ви антифон на глас 4.

Прокимен, глас 4: Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии. Стих: Какво да въздам Господу за всичко, което ми е дал?

Стихира след 50-ти псалом, глас 6:

Наследниче Божий, съпричастник на Христа, служителю Господен, свети Николае, каквото е името ти, такова е и житието ти, защото сиянието на лицето ти свидетелстваше за твоя разум, блестящ в невинност на духа, а омиротвореността ти  бе засвидетелствана с кротостта на твоите слова. Славен бе животът ти и успението ти - със светиите, затова се моли за нашите души!

Канони – от Цветния триод, и два на светията, на глас 8 и на глас 4. Катавасии – според Цветния триод.

Песен 1

Ирмос: Да въздигнем глас, о, люде, към нашия пречуден Бог, Който освободи Израиля от робството, запявайки високо победна песен: „На Тебе пеем, Едничкия Владика!“.

Припев: Светителю отче Николае, моли Бога за нас.

Приеми песента на устните ми, Благодетелю Христе, и развържи езика ми, като не си спомняш многобройните ми грехове, за да мога да възхвалявам с песен честития живот на Твоя светител, в памет на пренасянето на неговите мощи.

Като получи дара на чудотворството и венците на търпението, украсен с епископството, Богу се моли, отче, да даде прошка на прегрешенията на нас, които прославяме пренасянето на твоите мощи.

Отче, пастирю на Христовото стадо, ти бе изпратен при други овце - от латинските народи, та да удивиш всички с чудесата си и да ги приведеш при Христа, блажени; непрестанно се моли за нас.

Богородичен: Езическите народи, които преди бяхме далеч, се приближихме към Бога чрез Твоето Детерождение, Богородице, защото Ти роди Този, Който ме обожи и освободи от древното проклятие чрез Своята кръв.

Ирмос: Ще отворя устата си и тя ще се изпълни с Дух и ще изрека слово за Царицата Майка! Ще се явя светло тържествуващ и ще възпея с радост Нейните чудеса.

Просвети душата и сърцето ми, моля те, Подателю на светлината и Създателю на цялото творение; дай ми дарба да възхвалявам с песни Твоя всепочитан угодник, чрез когото избавяш света от скърби.

Придобил небесната премъдрост, ти я умножи като поверен на тебе талант; защото, чрез нея унищожи коварството на богоборците и просвети човеците с божествени наставления.

Богородичен: От Девица Се зачева и ражда Младенецът, предвечен и съхранен в съвършенство, Когото си проповядвал в две природи и една Ипостас, богоблажени.

Песен 3

Ирмос: Творче на небесния свод, Господи и Създателю на Църквата, Ти, Който Си край на желанията, опора на верните, утвърди ме в Твоята любов, единствен Човеколюбче.

Безхитростен по нрав и пример за кротост, притежаващ ангелски живот, облажаван от Бога Николае, не преставай да се молиш за нас на едничкия Човеколюбец.

Кой град не те има за помощник, о, блажени? Коя душа не призовава твоето име? И кое ли място не посещаваш духом, удивлявайки всички с твоите чудеса, Николае?

Макар Бари да прие тялото ти, духът ти живее в Небесния Йерусалим, където ликуваш заедно с пророците, апостолите и светите йерарси, молейки за нас Едничкия Човеколюбец.

Богородичен: Измоли просветление за мен, помрачения от много грехове, Пречиста Владичице, родила Светлината на целия свят и прогони далеч от мен мъглата на страстите, едничка Богоблажена.

Ирмос: Богородице, жив и изобилен Изворе, Твоите певци, събрани в хор, духовно укрепи в божествената Твоя слава и ги удостой с венците на славата.

Ние, скърбящите, те намерихме като голямо утешение; за помрачените ти стана светлина, а изпадналите в беди получиха чрез тебе избавление от злините, най-свещени отче.

Светителю Николае, бидейки Божии уста ти избави всички от устата на духовния вълк, о, славни, и ги приведе при Създателя като дар, дарявайки изцеление на всички.

Богородичен: Пречиста Божия Майко, Словото, Което пожела да Се роди от Тебе в плът по неописуем начин, избра за Свой раб йерарха Николай, като учител на църковния народ.

Кондак и икос от Цветния триод.

Седален, глас 1, под.: Гроб Твой, Спасе…:

Пренасянето на твоите свети мощи е за нас повод за светъл празник, прехвални светителю Господен, който благочестиво възхваляваме, радостно почитайки теб, като светлина от незалязващото Слънце, украшение на верните, Николае. (2)

Слава, и ныне, седален или ипакои от Цветния триод.

Песен 4

Ирмос: Ти възседна като силни коне Твоите апостоли, Господи, взимайки в ръце юздите им и Твоята езда стана спасение за тия, които с вяра пеят: „Слава на Твоята сила, Господи!”.

Просвети сърцето ми и разпръсни от него мрака на греха, светителю, озарен от светлината на Всевишния, за да мога с радост да възпявам пренасянето на светите ти мощи.

След като се изкачи по стълбата на добродетелите, о, блажени, ти се откри на цялата земя като чудотворец, Николае; затова народът на Бари приема от Мúра светите ти мощи.

Верните свещеници с теб се хвалят, христолюбивите князе те призовават като помощник в битките, а ние, макар и недостойни, те увещаваме да се молиш на Бога за нас, Николае.

Богородичен: Дълбината на Твоите тайни поразява ангелските чинове, Богородице, а Твоята икона хвърля бесовете в смут; почитайки Те като Майка Божия, ние се прекланяме пред нея.

Ирмос: Удивен от неизказания Божи промисъл за въплъщението Ти от Девата, Всевишни, пророк Авакум зовеше: „Слава на Твоята сила, Господи!”.

Боговестителю, чрез причастието на първичната Божия светлина ти се показа като вторично светило, просветляващо с блясъка си помрачените, защото си любител на добродетелта, извисен в слава.

Избави стадото си от греховните бури, от вълните на скърбите и от враговете, като ни водиш винаги към тихото пристанище чрез спасителните ти молитви.

Богородичен: Този, Когото роди по неизразим начин, по природа е неизказаната Светлина на Всевишния, Който заради Своето пребогато милосърдие обогати нас, обеднелите, с Божиите дарове, Пречиста.

Песен 5

Ирмос: Разпръсни тъмнината на моята душа, Подателю на светлината Христе Боже, както прогони първичния мрак на бездната, и дари ми светлината на Твоите заповеди, Слове, за да Те славя от зори.

Катедрата ти беше в Мúра, но тялото ти бе пренесено в Бари, а духом пребъдваш с апостолите в небесата, като техен приемник, светителю Николае; заедно с тях моли се за нас, които възпяваме пренасянето на твоите мощи.

О, надежда на всички християни и велик застъпник на угнетените, изцелител на страдащите, утеха на скърбящите и ходатай за човеците пред Господа, измоли мир за нашето отечество и ни спасявай от набезите на враговете.

Чрез твоите молитви, Николае, оживи душата ми, потънала в много страсти и умъртвена от грехопадения; и я насочи към покаяние, за да мога заедно с всички верни да прославя пренасянето на твоите мощи.

Богородичен: О, Дево, Ти отхрани като младенец Този, от Когото мириади ангели и множества серафими се боят, и пред Когото всички надарени с разум същества треперят; виждайки Го в Твоите ръце, ние винаги Му се покланяме, както подобава.

Ирмос: Изуми се всичко от Твоята божествена слава, защото Ти, непознала брак Дево, носи в Твоята утроба Всевишния Бог и роди надвременния Син, Който дарява с мир всички, които Те възпяват.

Украсил нозете си чрез вършенето на много чудеса, ти благовести добрини на всички и освобождавайки ни от древната вражда чрез своето божествено учение, спаси ни, свещеноначалниче.

По Божието благоволение ти отплава по гребена на морските вълни и пристигна в град Бари, след като прекоси дълбините заедно с голямо множество благоговейни мъже, о, блажени Николае.

Богородичен: Ние наистина Те славим, Богомайко и Дево, като щит на верните, викайки към Тебе с ангелските думи: „Радвай се, Благословена и пълна с благодат, вестта и словата за Която привеждат в изумление, дивен Покой на Господаря на всяко творение!“.

Песен 6

Ирмос: Моля Те, Христе Боже, както избави пророка от най-дълбоката бездна, така и мене избави от греховете ми, като Човеколюбец, и изправи живота ми.

Като от пълна чаша почерпихме в изобилие телесно здраве и душевно очищение от твоя божествен храм, светителю Николае; защото чрез благодатта изливаш чудеса върху онези, които с несъмнена вяра се уповават на тебе.

Като най-славен угодник на Христа, отче, избави твоите раби, почитащи пренасянето на светите ти мощи, от всякакви опасности, от тежки скърби и беди, които ни връхлитат.

Измръзнал от греховния студ и брулен от житейските ветрове, нека да се стопля от твоите молитви, съзерцавайки подобието на твоя божествен образ, защото наистина ти си като второ слънце на небето, служителю Христов Николае.

Богородичен: Земният ум не може да разбере небесните тайни, нито тварното същество може да постигне разума на Твореца, защото раждането на Господа от Девата надхвърля човешкото разбиране; но молейки Я с вяра, ще получим прошка на греховете.

Ирмос: Божествения и почитан от всички празник на Богомайката елате да празнуваме, богомъдри, и с ръце да запляскаме, славейки родения от Нея Бог.

Спаси ни с твоите наставления, Николае, проповедниче и учителю на народите, както приведе към спасение Божия народ, явявайки се често в плът за полза на мнозина.

Ти, който имаше морето за свой път и водите за свои пътеки, моли Господа да преплуваме през житейското море невредими и да достигнем Царството Небесно чрез водите на нашите сълзи.

Богородичен: Ти си Двер на Царя Небесен и Храм на Неговата слава, Всевъзпявана Дево; отвори за нас дверите на милосърдието и ни въведи в обителите на небесната слава чрез Твоите молитви.

Кондак, глас 3, под.: Дева днесъ...:

Твоите мощи преминаха като звезда от изток на запад, светителю Николае, и морето се освети чрез твоето пренасяне, а град Бари приема благодат чрез теб, защото ти се прояви за нас като чудотворец превъзходен, предивен и премилостив.

Икос: С песни да възпеем днес светителя, пастиря и учителя на жителите на Мúра, та по неговите молитви да се просветим: защото той целият яви се чист, нетленен духом, на Христа принасяйки жертва непорочна, чиста, Богу благоприятна: като светител очистен по душа и тяло, истинен застъпник на Църквата и неин поборник, и като чудотворец превъзходен, предивен и премилостив.

Песен 7

Ирмос: Някога на поле Деир мъчителят постави пещ за мъчение на богоносците; в нея тримата отроци в песни славеха Единия Бог и възпявайки Го троично зовяха: „Боже на отците ни, благословен Си!”.

Днес Божиите ангели се радват, а множеството демони ридаят, защото ти избави людете от изкушенията и прогони духовете на мрака; затова, Николае, достойно се наричаш победител, поради което пеем на Господа: „Боже на отците ни, благословен Си!“.

Обхванатите от скърбите на немощите и обременените с различни недъзи сега с вяра бързат към твоя ковчег и получавайки твоята милост, с радост си тръгват, възпявайки Господа: „Боже на отците ни, благословен Си!“.

Пред теб, блажени, престоят събранията на православните и за теб се радват учителите на Църквата; царете те прославят като свой защитник, а ние ти се молим: спаси ни, Николае, та да пеем Господу: „Боже на отците ни, благословен Си!“.

Богородичен: О, как да възпея моя Спасител, Когото дори ангелите възхваляват с трепет? Но Ти, Майко, научи ме и чрез Твоето състрадание призови милосърдието на Твоя Син, за да Се смили над нас, които на Теб се уповаваме. Защото като Го молиш за нас, ти ни избавяш от мъките.

Ирмос: Богомъдрите отроци не почетоха творението повече от Твореца, но като потъпкаха мъжествено застрашаващия ги огън, радостно възпяха: „Благословен Си Ти, преславният Господ и Бог на нашите отци!”.

Чрез Твоето слово дай изцеление на цялата човешка душа, която като обезсолена сол е загубила вкуса си поради суетата на временните неща; и ни научи да пеем Господу: „Благословен Си Ти, преславният Господ и Бог на нашите отци!”.

О, преславни са чудесата, които си извършил! Защото изцеляваш немощите и избавяш от беди, заповядвайки на всички да пеят Господу: „Благословен Си Ти, преславният Господ и Бог на нашите отци!”.

Богородичен: Ти си Застъпница и Стена на нашето смирение, пречиста Богородителко, и ние, като Твои раби, винаги викаме към Господа: „Благословен Си Ти, преславният Господ и Бог на нашите отци!”.

Песен 8

Ирмос: О, ангели и небеса, Този, Който седи на престола на славата и е прославян непрестанно като Бог, благославяйте, възпявайте и превъзнасяйте Го във всички векове!

Ангелите на небесата те приемат като съ-служител, пророците и апостолите те посрещат като един от тях, Самият Господ те прегръща, а ние, грешните, от тебе просим милост.

Голяма е властта, която ти е дадена от Бога, Николае: морето и ветровете ти се подчиняват, и народите, виждайки твоите най-славни чудеса, ти се покоряват.

Ти показа Твоя светител Николай като по-славен от Мойсей, Спасителю, избавящ от всякаква скръб Новия Израил - християнския народ.

Богородичен: Като Майка Божия изпроси за нас прошка на греховете, Владичице, и протегни ръка към мен, потъналия в бездната на отчаянието, за да мога, въздигнат от надеждата, да Те възвеличавам през всички векове.

Ирмос: Благочестивите отроци в пещта бяха спасени от Отрока на Богородица; тогава в предобраз, а сега в действителен вид Той събира цялата вселена да Ти пее: „Възпявайте Господа, творения, и Го превъзнасяйте във всички векове!”.

Ти израсна като благоуханно цвете в пределите на Мúра, славни, разнасяйки благоуханни дарове на изцеление за всички, които те възпяват, пеейки: „Възпявайте Господа, творения, и Го превъзнасяйте във всички векове!”.

След като изля сладостта на Божията благодат като елей от планината Елеонска, ти прекоси морето по безопасен път, проправен от благодатта на Господа, Комуто сладко викаме: „Възпявайте Господа, творения, и Го превъзнасяйте във всички векове!”.

Богородичен: Небесните хорове се удивляваха как раждаш, а оставаш винаги Дева, защото Ти роди Словото, Което, макар и Човек, остана непроменен по божество; на Него пеем: „Възпявайте Господа, творения, и Го превъзнасяйте във всички векове!”.

Песен 9

Ирмос: Благословен е Господ, Бог Израилев, Който въздигна силата Си за нашето спасение и ни яви в дома Давидов Своя Отрок; Той е Изток свише, Който ни посети и ни настави по пътя на мира.

Благословен да бъде Господ, нашият Бог, задето прослави Своя светител, който излива потоци от чудеса и изцелява по всички краища – и в Мúра, и на запад, и в Русия, като ни посещава с велика милост.

Упокоил се в блажено успение, ти позволи тялото ти да отиде в Бари за всеобща полза, защото чрез твоите молитви ти си вечно бдящ застъпник на всички които те призовават с вяра, Николае.

Богородичен: Не ми достигат думи и не успявам да възхваля подобаващо Теб, по-висшата от небесните войнства и най-почитаната от цялото творение, Която роди Бога и Твореца в плът. Моли Го, Богородице, да се смили над нас в деня на Страшния съд.

Ирмос: Нека всеки, роден на земята да ликува, просвещаван от Духа; да тържествува и естеството на безплътните умове, почитайки свещеното тържество на Богомайката и да зове: „Радвай се, Всеблажена Богородице, чиста Приснодево!”.

Твоята памет днес е повод за празнуване за нас; хорът на апостолите, събранието на мъчениците и духовете на праведните се радват, а ние, верните, те прославяме с песни, викайки със силен глас: „От всички скърби избави ни, светителю Христов!“.

Твоята преславна памет възсия над нас, озарявайки бляскаво верните, мъдри Николае, светителю Христов; затова те молим: спомни си за всички нас и с твоите молитви ни избави от всички вражески нападения.

Богородичен: Умъртвявай нашите плътски страсти и похоти, Богородителко пречиста, укроти бурята на нашите страсти и успокой вълненията на нашите помисли; укрепи сърцата на онези, които Те почитат като своя Застъпница, Пречиста и Благословена.

Светилен, подобен: Жены услышите…:

Велики са твоите чудеса, пресвети Николае, защото ти се яви насън на богомъдрия Константин и така спаси тримата воеводи, които макар и невинни, бяха осъдени на смърт. Така и нас спасявай от внезапна и вечна смърт, пресвети Николае, светителю Господен. (2)

Слава, и ныне, от Цветния триод.

Хвалитни стихири на 4, глас 1, самогласни:

Устремил неотклонно поглед към висотата на разума и виждайки невидимото чрез бездната на премъдростта, отче, с твоите учения ти обо­га­ти света, затова винаги се моли на Христа за нас, светителю Николае.

Като божествено съкровище Църквата в Мúра в почуда те прие, човече Божий, верни угодниче, строителю на Божиите тайни, мъж на духовните желания, стълп одушевен, вдъхновен образ и молитвеник за нашите души.

Глас 2: Правило на вярата и образец на кротостта, учител на въздържанието те показа на твоето стадо Христос Бог, светителю Николае, защото благоухаейки в Мúра ти осияваш целия свят със своите наставления, защитниче на сираците и вдовиците. Затова непрестанно се моли да се спасят нашите души. 

Отче Николае, ковчегът с твоите мощи като стъкленица обогатява Мúра с ароматно миро; и като се яви във видение насън на царя, ти освободи от окови, затвор и смърт несправедливо осъдените. Както и тогава, и сега и винаги явявай се във видения като се молиш за нашите души.

Слава, глас 5: С тръба да засвирим празнични химни, да заиграем и радостно да славим в молебно тържество богоносния отец! Царе и князе да се стекат да възпеят този, който с явяването в страшен сън на царя го убеди да пусне трима­та невинно задържани воеводи. Пастири и учители на Пастиря, да се събе­рем да възхвалим подражателя на Пастиря! На болните - лекаря, на бед­стващите - избавителя, на грешните - застъпника, на бедните - съкровището, на скърбящите - утешителя, на пътуващите - спътника, на плаващите в морето - кормчията и на всички и навсякъде - горещия предварящ застъпник, великия светител да възхвалим, като му речем: пресвети Николае, побързай и ни избави от насто­я­щи­те беди и спаси своето стадо с твоите молитви!

И ныне, от Цветния триод.

Велико славословие

На Литургията, блаженствата на 8 – 3-та песен от канона в Триода и 3-та песен на светителя от първия канон.

След Апостола:

Алилуя, глас 4: Твоите свещеници ще се облекат в правда и Твоите светии ще се възрадват. Стих: Господ избра Сион, благоволи да го направи Свое жилище. 

събота, 14 май 2022 г.

2/15 май – Памет на светия благоверен и равноапостолен владетел на българите княз Борис, в свето Кръщение Михаил

 
На Великата вечерня, 1-й антифон на 1-ва катизма. На Господи, воззвах: стихири на 8, като пеем първо стихирите от Цветния триод, а после и тези на светията, глас 4, под.: Дал еси знамение:

Със заплахата от Страшния Съд, * Ти уплаши, Господи, * великия сред владетелите Борис, * затова той презря идолите * и престана да им се покланя, * като хвърли себе си и своя народ в Твоите нозе. * Затова прославяме Твоя любящ промисъл, * всемогъщи Иисусе, * Спасителю на нашите души. (2)

Като настави Борис чрез сестра му и преподобния Теодор, Господи, * Ти му даде да стане причастник на Твоята благост и бездна от премъдрост; * вместо на идолската тъма и горчивата сладост на греха. * Затова прославяме Твоя любящ промисъл, * всемогъщи Иисусе, * Спасителю на нашите души.

След светото му кръщение, Господи, * Ти изпрати на княз Борис, * като семена върху разорана земя, * славянските учители на вярата, * които просветиха народа * и го утвърдиха в православното благочестие. * Затова прославяме Твоя любящ промисъл, * всемогъщи Иисусе, * Спасителю на нашите души.

Слава, глас 6: О, благоверни княже Борисе, * като потърси Божията правда, раздаде милостиня на бедните * и просия в дела равноапостолски, * ти получи благодатта да ядеш от Дървото на живота; * вкусвайки от Него, изпълни се с Духа * и получи вечен живот и небесна слава. * Затова моли се на Христа, нашия Бог, да утвърди твоя народ в Православието и да спаси душите ни.

И ныне, от Триода.

Вход. Прокимен на деня и паримии.

На литията – стихири от Цветния триод и на светията, глас 2:

Авраам, приятелят на Бога, * вдигна ръка срещу своя единороден син, * за да го принесе като всеизгаряща жертва Богу; * а заради Божията вяра благоверният Борис не пощади своя първороден син, * който в своето безумие богохулстваше срещу Христа. * Затова той принесе като жертва православното благочестие на целия си народ и съкрушеното си сърдечно покаяние; * а Господ ги прие като угодно Нему благоухание * и възвиси Борис като избраник сред Своя народ.

Глас 4: Великият сред царете Константин * победи тиранина чрез силата на Кръста * и затова обикна Христовата вяра. * А ти, благоверни княже Борисе, *  като утвърди сърцето си в любовта Христова, * със силата на Кръста потуши дръзкото въстание на езическите боили * срещу най-чистата Божия вяра. * Затова, като те облажаваме, горещо ти се молим: * „Чрез твоите молитви опазвай своето отечество * и народа си от вражеските нападения!“.

Слава, глас 5: Като се съедини с Царя на царете чрез Кръщението, * благоверни княже Борисе, * и приведе народа си при Него, * ти израсна до състояние на мъж съвършен чрез благочестието, * и по мярката на своето израстване стана равен на апостолите; * защото, приемайки славянските учители на словото Божие в своята страна, * ти неизменно утвърди Православието в българската земя; * а когато душата ти все жадуваше за живия Бог, * ти остави скиптъра на своето царство * и се засели в пустинята, * живеейки в святост и правда. И достигайки края на земния живот, * премина във вечното блаженство, * където никога не забравяш своя народ, * молейки се непрестанно на Господа *  за спасението на нашите души.

И ныне, от Триода.

Стиховни стихири, глас 2, под.: Егда от Древа:

Когато Бог пожела да изведе славянския род * от мрака на безумното идолопоклонство * към светлината на спасението, * Той те избра за Свой увенчан апостол, * и разпали сърцето ти с огъня на Своята любов, * та да побързаш като елен към извор на жива вода, * и като се напиеш от водата на Кръщението, * да станеш спасителна причина за просветление * на целия си народ.

Стих: Въздигнах избраник отсред Моя народ, намерих Моя раб Давида.

Когато Христовата благодат се изля върху теб, * и вярата на Царството се преумножи у тебе като квас, * а Божията любов плени цялата ти душа, * тогава ти денем ръководеше делата на царството, * облечен в багреница, * но в търпение жадуваше настъпването на нощта, * за да паднеш на колене пред Господа, * облечен във вретище, * и в покаяние да възнасяш молитви * за себе си и за своя народ.

Стих: Затуй Те помаза, Боже, Твоят Бог с елея на радост повече от Твоите причастници.

Когато Бог пожела да промениш служението си * от увенчан апостол в преподобен монах, * Той ти прати тежка болест, * и чрез страха от смъртта те накара * да оставиш царската си власт и да приемеш монашество, * в което като се насищаше с пост и молитва, * и помагаше на Седмочислениците  в преписването на книгите, * ти премина на небето, * и изливаше от мощите си чудеса.

Слава, глас 2: Приемайки при кръщението името на Архангел Михаил, *  благоверни княже Борисе, * подобно на своя съименник ти влезе в битка срещу древната змия * и побеждавайки я със силата на Кръста, * освободи своя народ от тиранията й; * а като се засели в пустинята, заживя като ангел, * и след кончината си се всели сред ангелите. * И понеже имаш дръзновение пред Господа, ние ти се молим: * „Пази народа си и Църквата от нападенията на врага чрез твоите молитви!“.

И ныне, от Триода.

На петохлебието, тропар на светията (2) и от Триода (1).

Тропар, глас 6:

Изпълнен със страх Божи * и просветен със светото Кръщение * ти стана жилище на Светия Дух, * благоверни княже Борисе; * утвърждавайки православната вяра в земята българска * и оставяйки царския жезъл, * ти засели се в пустинята, * където разцъфтя в подвизи * и намери благодат пред Господа. * А сега, застанал пред Престола на Всевишния, моли Го да дарува на нас, които ти се молим, спасение за нашите души.

На Утренята, на Богъ Господь: тропар на светията (2), Слава, и ныне, от Триода.

Първи седален, глас 3, под.: Божественныя веры:

Като прие изповеданието на божествената вяра от всеславния Фотий * и наставен в познанието и деятелността, * ти ни съ-въздигаш към благочестие чрез дръзновените си молитви. * Благоверни княже Борисе, моли Христа Бога, * да ни се дари велика милост.

Слава, и ныне, от Триода.

Втори седален, глас 6, под.: Ангельския предъидите силы:

Получил ангелско име, * ти ангелски живя и в двореца и в пустинята; * затова Бог те възвиси като Свой превъзходен угодник, * равен на апостолите и съ-работник на преподобните и праведните; * и заради теб Той ни подтиква да зовем към Него: „Боже наш, слава Тебе!“

Слава, и ныне, от Триода.

Полиелей и величание:

Величаем те, свети равноапостолни княже Борисе - Михаиле, и почитаме твоята свята памет, защото ти разруши идолите и просвети със светото  Кръщение цялата българска земя.   

Избран псаломски стих: Небесата проповядват славата на Бога и за делата на ръцете Му възвестява небосклонът. 

Седален след полиелея, глас 8, под.: Премудрость и Слово:

След като искрено потърси Божествената мъдрост, * ти я намери при портите на православната Христова Църква; * затова, отвръщайки се от Рим, * и приемайки гонимите славянски учители на благочестието, * ти напои жадната земя на душите на твоите люде с водите на вечния живот. * Благоверни княже Борисе, моли Христа Бога * да ни утвърди на тази непоклатима основа * и да даде прошка на греховете на нас, които с любов почитаме твоята свята памет.

Слава, и ныне, от Триода.

Степенни, 1-ви антифон на 4-ти глас.

Прокимен, глас 4: Въздигнах избраник отсред Моя народ, намерих Моя раб Давида. Стих: Затуй Те помаза, Боже, Твоят Бог с елея на радост повече от Твоите причастници.

Стихира след 50-и псалом, глас 6:

Чрез теб се изпълни пророчеството на твоя сродник * мъченика княз Боян Енравота, * че Христовата вяра ще се умножи в земята българска * и че Кръстното знамение ще бъде издигнато * и много храмове на истинския Бог ще се съградят, * в които почетни свещеници * ще принасят жертва на възхвала и изповедание * на Животворящата Троица. * Затова сега, като свидетелстваме за тези неща и благодарейки на Бога, * ние те облажаваме благоверни княже Борисе, * като избран съсъд на Божиите съдби.

Канон от Цветния триод, и на светията, глас 8, с акростих в оригинала: Като остави царуването, Борис получи Царството.

Песен 1

Ирмос: Като мина през морето като по суша и избягна египетското зло израилтянинът викаше: „Да възпеем нашия Избавител и Бог!”.

Припев: Свети благоверни княже Борисе, моли Бога за нас.

Заедно с твоя народ ти тръгна неотклонно по царския път от Египет на идолопоклонството до Червеното море на Кръщението и с благодарност и вяра възпяваше нашия Избавител и Бог.

Макар че фараонската съпротива на езическите велможи искаше да възпрепятства твоя път и да го насочи обратно към робството на бесовете вместо към свободата в Христа, но ти, вървейки победно, възпяваше нашия Избавител и Бог.

С непоколебим разум ти бързаше към новия закон на благочестието, даден от Бога, о, свети княже, и подобно на Авраам изби всички нечестивци, с умиление възпявайки нашия Избавител и Бог.

Богороодичен: В неизгарящата къпина великият Мойсей предвидя нашето освобождение чрез Твоята Рожба, о, Пречиста. Научú нас, освободените, непрестанно да пеем с радост на нашия Избавител и Бог.

Песен 3

Ирмос: Творче на небесния свод, Господи и Създателю на Църквата, Ти, Който Си край на желанията, опора на верните, утвърди ме в Твоята любов, единствен Човеколюбче.

Припев: Свети благоверни княже Борисе, моли Бога за нас.

Ти прие за основа твърдата скала на вярата, затова портите на ада не можаха да разколебаят твоето сърце, утвърдено в Господа, и възвиси се твоят рог срещу враговете ти.

Онези, които издигнаха глас срещу Бога, паднаха, но ти, като постигна победа с богоугодно смирение и със силата на Кръста, се възвиси като баща на целия ти народ и син на Небесния Отец.

Желаейки благата, обещани на онези, които обичат Бога, ти счете всичко за смет и предприе великия подвиг на равноапостол, борейки се с всички страсти, докато най-накрая спечели победа и угоди на Бога.

Богородичен: Преизобилие на Божиите благодатни дарове се изля върху човешкия род чрез Твоето чудно раждане, Пречиста; защото Този, Който Се роди от Тебе низведе княза на този свят в ада и ни освободи от неговата власт.

Кондак и икос от Цветния триод

Седален на светията, глас 2, под.: Милосердия двери:

Милосърдието на Божиите щедрости се изля върху земята българска чрез Кръщението, както дъждът - върху руното на Гедеон, и не спря докато не напои всичко. Затова семената на Царството поникнаха и принесоха плодове за житниците на Всевишния когато, подобно на баща, който води децата си, благоверният княз Борис покръсти себе си и своя народ.

Слава, и ныне, от Цветния триод.

Песен 4

Ирмос: Чух, Господи, тайната на Твоя промисъл, разбрах Твоите дела и прославих Твоето Божество.

Припев: Свети благоверни княже Борисе, моли Бога за нас.

След като чу за Господа, Който призовава всички към спасение, ти понесе игото Христово, като прие Кръщение с искрено убеждение; и докато денем с благочестие водеше царските дела, облечен в багреница, нощем във вретище се молеше на Бога.

Твоята добродетел се разнесе по цялата българска земя и те издигна като образец за целия ти народ; затова той с любов се подчиняваше на твоята власт не само от страх, но и по съвест.

Където се умножи грехът на безбожието, там изобилства благодатта, според думите на апостола; и след Кръщението твоята богобоязлива душа засия със светлината на Христа, нашия Бог, Слънцето на правдата, дошло от юг.

Богородичен: Когато настъпи времето на Божието благоволение, Пречиста, Ти прие от архангела радостното известие, че чрез Тебе Бог желае да Се роди: Светлина за езичниците и Слава на Израиля.

Песен 5

Ирмос: От ранна утрин Ти зовем: Господи, спаси ни, защото Ти Си наш Бог, освен Тебе друг бог не познаваме.

Припев: Свети благоверни княже Борисе, моли Бога за нас.

Изпълнявайки всичко необходимо, за да засияе светлината на Божиите заповеди над новопокръстения ти народ, ти прие в земята си славянските учители и им показа благоволението си, като ги подпомогна в апостолското дело.

Изпращайки Климент и Наум в Охрид, а в Преслав имайки Йоан Екзарх с Константин, Тудор Дуксов и Храбър, ти разцъфна в словото като палма и като ливански кедър се разрасна.

Когато богато украсяваше душите на своя народ със славянските книги, давайки благодатта на словото като питие на жадните, тогава онези, които живееха в земята българска, се научиха на праведност и безбожието на идолопоклонството окончателно се прекрати.

Богородичен: Чрез Теб огън погълна враговете, о, Пречиста, защото Ти роди Христа, единствения наш Спасител, Който ни освободи от робството и чрез Своята смърт ни дари живот.

Песен 6

Ирмос: Молитвата си ще излея пред Господа и Нему ще разкажа мъките си, понеже душата ми се преизпълни с нещастия, и животът ми се до ада приближи. Затова и се моля като Йона: от тлението ме, Боже, изведи.

Припев: Свети благоверни княже Борисе, моли Бога за нас.

След като остави помрачения Рим, ти насочи взор на изток към най-сияйното Православие и прие оглашение от светия патриарх Фотий, научи как добре е човек да живее в Божия дом.

В желанието си да утвърдиш българската Църква, ти се обърна към Константинополския събор; и след като получи от там архиепископ, положи твърда основа на автокефалията й за вечни времена.

Наистина Господ сътвори този ден, в който ти завърши най-прекрасно всички твоите дела, благоверни княже Борисе; затова подобава да се зарадваме в Господа, празнувайки твоята памет.

Богородичен: Царице Небесна, Пресвета Дево, като имаш голямо дръзновение пред Твоя Син, с Твоето застъпничество ни освободи от зверовете на преизподнята и ни спаси, както Бог спаси пророк Йона.

Кондак, глас 8, под.: Взбранной Воеводе:

О, избран воеводо на Всевишния Бог, * със силата на Кръста ти победи въстанието на мрака * и насади благочестието в твоята земя; * като имаш дръзновение пред Господа, * чрез твоите молитви запази потомството си, за да ти викаме: * Радвай се, равноапостолни княже Борисе, покръстителю на българската земя!

Икос: Макар Слънцето на правдата да изгря във Витлеем и да настъпи най-светъл ден на земята, народът на България, подобно на работниците от Христовата притча, седеше в мрака на смъртната сянка, лишен от делата на спасението; но по милостта на Своя промисъл Господ го намери в деветия час, и избра княз Борис за Свой домоуправител. Чрез него Той въведе българите в лозето на Своята Църква през дверите на Кръщението и им даде възнаграждение, равно на тези, които се бяха трудили преди тях. Затова, благодарейки на Бога, викаме: Радвай се, равноапостолни княже Борисе, покръстителю на българската земя!

Песен 7

Ирмос: Еврейските момци в пещта смело потъпкаха пламъка, който се превърна в роса, а те запяха: Благословен Си, Господи Боже, во веки. 

Припев: Свети благоверни княже Борисе, моли Бога за нас.

Насаждайки вярата като апостол, ти издигна храмове на истинския Бог в твоята земя, където почитани свещеници можеха да проповядват и да отслужват тайнствата за онези, които викат: Благословен Си, Господи Боже, во веки.

Голяма радост ти дари Бог, когато бяха открити мощите на петнадесетте свети мъченици в Тивериопол; пренесени в Брегалница, те извършиха много чудеса за целия народ, който викаше: Благословен Си, Господи Боже, во веки!

Виждайки изпълнението на твоите въжделения - как благочестието бе насадено от твоите трудове, Църквата - украсена със самовластно управление, а славянският език - осветен чрез богослужбите, ти всесърдечно възблагодари на Бога, като викаше: Благословен Си, Господи Боже, во веки!

Богородичен: Не ни лишавай от Твоята милост, Богородице, заради възлюбения Ти княз Борис, прославил Твоя Син и Теб сред българите, които викат: Благословен Си, Господи Боже, во веки!

Песен 8

Ирмос: Халдейският мъчител седмократно разпали силата на пещта за богопочитателите, но когато ги видя спасени от висшата сила, той викна към Твореца и Избавителя: „Отроци, благославяйте, свещеници, възпявайте, люде, превъзнасяйте Го във всички векове!”.

Припев: Свети благоверни княже Борисе, моли Бога за нас.

Когато падна в тежка болест, сърцето ти възгоря от желание да угоди съвършено Богу, затова се отказа от царуването си и облече монашеска одежда, та с непрестанна молитва да превъзнасяш Христа във всички векове.

Издигайки манастир на великомъченика Пантелеймон, ти се всели в него и помагайки на учениците на светите Братя, с другите неуморно се потруди в преписването на книгите, превъзнасяйки Христа во веки.

Преславният Господ те дари с духовен напредък и ти стана образец на християнско подвизаване, поучавайки не само с думи, но най-вече с дела своя народ, превъзнасяйки Христа во веки.

Богородичен: О, най-светъл Облак, Който ороси огъня и охлади пламъка, ороси и охлади с благодат и мен, разпаления в грехове, за да мога с благодарност да превъзнасям Твоя Син во веки.

Песен 9

Ирмос: Изуми се небето и ужасиха се краищата на земята от това, че Бог Се яви в плът на човеците и Твоята утроба стана по-широка от небесата; затова, Богородице, ангелските войнства и човешките множества Тебе величаят.

Припев: Свети благоверни княже Борисе, моли Бога за нас.

След като поведе народа си по пътя на спасението и завърши делото си, ти прие блажена кончина на земното житие; и като премина в Царството Небесно, непрестанно се молиш за всички нас.

Облажаваме те, равноапостоле на българската земя, който чрез светото Кръщение и славянските писмена, приведе твоя народ към светлината на вярата Христова, молейки се непрестанно за всички нас.

Ние те прославихме с човешки слова, макар че си достоен за ангелски похвали; но по снизхождение приеми любовта на нашите сърца и бъди за нас ходатай пред Господа, молейки се непрестанно за всички нас.

Богородичен: Избрана измежду всички родове, Богоневесто, смири могъщите в гордостта на техните сърца и въздигни смирените, нахранú гладните с всякакви блага, а богатите проводú празни; защото Ти можеш всичко, което поискаш, Всевъзпявана.

Светилен, глас 2. Подобен: Жени, услышите:

О, братя, нека всички с песни почетем благоверния Борис, сродния нам апостол, който ни съедини с Бога чрез Кръщението и ни настави в Православието, проправяйки ни пътя на спасението, който той сам първи извървя, и така възвежда всички нас, верните, до Царството Небесно.

Слава, и ныне, от Цветния триод.

Хвалитни стихири – 3 от Триода и 3 на светията, глас 8, подобен: О, преславнаго чудесе:

Благоверни княже Борисе, * като видя, че твоята българска земя * е като коза сред овцете на Христа, * ти пожела да я възродиш. * Затова, след като я освети със светото Кръщение, * въведе я в събранието на околните благочестиви народи, * и наставяйки я с Евангелското слово, * доведе я в нозете на Христа Спасителя, * Когото моли да спаси и просвети нашите души.

Благоверни княже Борисе, * вслушвайки се в наставлението на Павел, * който казва: „в Църквата предпочитам да кажа пет думи разбрани, * за да могат слушащите да получат полза“, * ти усърдно търсеше и намери учители за своя народ; * и като ги доведе при теб с пълни почести, * ти им повери делото на апостолството на Христа Спасителя, * Когото моли да спаси и просвети нашите души.

Благоверни княже Борисе, * след като подобно на Соломон изпита суетата на света * и като остави скиптъра на царството си, * ти прие монашество и се подвизаваше в Преславската пустиня, * където разцъфтя в святост и праведност, * поради което премина във вечното блаженство * и с чудесата от твоите мощи, ти прослави Христа, * Когото моли да спаси и просвети нашите души.

Слава, глас 8: Елате, български множества, * да се съберем днес и благоверния княз Борис * с похвални песнопения да облажим така: * Радвай се, ти, който чрез апостолски труд доведе народа си при Христа * и използва земното си царство, за да спечелиш Небесното! * Радвай се, ти, който спомогна проповядването на Божието слово да бъде за народа разбираемо, * и подобно на първовърховния Петър предпочете * бемълвието на Тавор пред царуването! * Радвай се, равноапостолни княже Борисе, * който от земната слава премина към небесната. * Непрестанно се моли за нас да бъдат спасени нашите души!

И ныне, от Цветиня Триод.

Великое славословие и отпуст.

На Литургията, след Апостола:

Алилуя, глас 1: Въздигнах избраник отсред Моя народ, намерих Моя раб Давида. Стих: Господи, с Твоята сила царят се весели и за спасението то Тебе безмерно се радва.

Молитва към равноапостолния княз Борис:

О, велики угодниче Божи, равноапостолни царю Борисе, покровител и просветител на българския народ, а на всички нас застъпник пред Господа! Ти отхвърли езическото зловерие и нечестие и повярва в единия истинен Бог, прие божественото кръщение и просвети цялата българска страна със светлината на благочестието. Ти положи велики трудове за правоверието и напредъка на твоята държава, с молитви, бдения и духовни подвизи измоли от небесния Цар благоволение за народа си. Ти остави тленния венец на земното царство, избра постническото житие и сега, увенчан с нетленен венец от Господа, стоиш пред Неговия престол като усърден застъпник на твоя народ. Към тебе, свети царю Борисе, целият български народ всякога усърдно е прибягвал за помощ във всички трудни обстоятелства и всякога е величаел чрез твоето име Божието благоволение и любов. И сега умилено те молим ­ погледни милостиво от горните жилища на нас и на целия наш народ и моли Господа да умножи човеколюбивата Си милост към нас, Неговите раби, и да ни дарува всичко благопотребно за временния и вечния живот. Отечеството ни да избавя от всяко зло обстоятелство; народа ни да освобождава от робска неволя и от угнетение, да го насочва към напредък в благочестието и истинската просвета, в труда и благоденствието, в мира и съгласието, в единомислието и братската обич; държавата ни да укрепи. И така, като се удостоим, свети царю, чрез твоите молитви с обилието на Божиите щедрости, да прославяме великия Цар на царете Господа Бога во веки веков. Амин.