вторник, 19 януари 2021 г.

7/20 януари - Събор на св. Йоан Предтеча и Кръстител Господен

 На Великата вечерня, без катизма освен в събота. На Господи, воззвах, стихири на празника – първите 3, глас 2; и на Предтечата, глас 1, подобен: Всехвальнии мученици: 

Като Те видя да идваш при него и да искаш кръщение, о Христе, Предтечата извика с трепет: „Защо ми заповядваш да направя нещо, което не ми е по силите? Как да докосна с ръката си Теб, Който всичко държиш в Своята ръка, Всемогъщи Господи? По-добре Ти кръсти Своя раб!“.

„Аз, Който Съм непристъпен по природа, сега Се явих като съвършен Човек, достъпен за теб. Аз, Който Съм богат, доброволно обеднях, за да обогатя обеднялото естество с нетление и избавление. Пристъпи и кръсти Мен, Който на тлението Съм неподвластен, но избавям от него света!“.

„Отвсякъде съм притеснен и не знам къде да избягам“ – рече Предтечата на Създателя - „защото как речните струи ще приемат Теб - всенапояващия Поток, изливащ спасение върху онези, които почитат Твоето свято Богоявление, Многомилостиви Слове?“.

Слава, на Предтечата, глас 6: Светилниче в плът, Предтечо на Спасителя, дете на безплодната, приятелю на Този, Който се яви от Девата и Комуто ти се поклони чрез проиграването в майчината ти утроба и Когото кръсти във водите на Йордан, моли Го, Пророче, да избегнем вълненията на бъдещите смутове.

И ныне, на празника, глас 6: Бог Слово Се яви в плът на рода човешки и дойде да Се кръсти в Йордан, а Предтечата Му рече: „Как ще простра ръка, за да се докосна до главата на Този, Който всичко държи? Макар да Си Младенецът на Мария, но аз зная, че Ти Си Предвечният Бог! Ходиш по земята, възпяван от серафимите, а аз Твоят раб, не съм се научил да кръщавам Владика!”. Непостижими Господи, слава Тебе!

Вход. Свете тихий…

Велик прокимен, глас 7: Нашият Бог е на небето и на земята, всичко, що пожела, Той извърши.  (нататък се пее след всеки стих)

Стих: При излизането на Израил от Египет - на дома Иаковов отсред народа варварски, бе Иудея Негово светилище и Израил - Негово владение.

Стих: Морето видя и побягна, а Йордан се върна назад.

Стих: Какво ти е, море, та побягна? И на теб, Йордане, че се върна назад?

Ектения. Стиховни стихири, глас 4, подобен: Далъ еси знамение:

Когато Йоан Предтеча Те видя при него да идваш, Владико, изпълни се с благоговение и като благонравен раб със страх извика: „Какво смирение, Спасителю! В каква нищета Си Се облякъл? Ти въздигна унизения човек в богатството на Твоята благост и прояви добросърдечието Си, като се облече в неговото естество.

Стих: Морето видя и побягна, а Йордан се върна назад.

„Ела при Мене, Който извършвам тайната на спасението и не се страхувай“ - отговори Ти на Предтечата и той Те послуша със страхопочитание, Спасителю на всички - „защото, обновявам сразения от греха Адам, кръщавайки Се като Човек във водите на Йордан, където виждаш, че сега дойдох, макар да Съм непорочен по природа.“

Стих: Какво ти е, море, та побягна? И на теб, Йордане, че се върна назад?

„Кой от земнородните е виждал Слънцето да се очиства?“ – каза в отговор Йоан – „и Този, Който облича небето в облаци, да бъде съблечен гол и Създателят на изворите и реките, да влиза във водите? Чудя се на Твоя неизказан промисъл, Владико! Не обременявай Твоя раб със страховити повеления!“.

Слава, глас 4: Като любител на Духа и лястовица, явяваща открито промисъла на Царя, ярко възсиял за човешкия род от Пречистата Дева за обнова на човеците, ти, Предтечо засия пред Него, съвършено повдигайки духа на унилите и насочвайки сърцата на кръщаващите се с покаяние, за да получат вечния живот, блажен угодниче на Бога.

И ныне, глас 4: Елате, и нека подражаваме на мъдрите девици! Елате да посрещнем явилия ни се Владика, защото Той дойде при Йоан като Младоженец. Йордан, като Те видя, се уплаши и спря. А Йоан извика: „Не смея да докосна главата на Безсмъртния!“. Духът слезе във вид на гълъб, за да освети водите и чу се от небето глас, който казваше: „Това е Моят Син, Който дойде в света, за да спаси човешкия род!“. Господи, слава на Тебе!

Тропар на Предтечата, глас 2:

Споменът за праведника е с похвали, а на тебе, Предтечо, е достатъчно свидетелството на Господа, защото наистина ти се показа най-честит от пророците, понеже се удостои да кръстиш в струите Проповядвания, затова, като пострада с радост за истината, благовести на тези, които бяха в ада, явилия се в плът Бог, Който взема върху си греховете на света и ни дава велика милост.

Слава, и ныне:

Тропар на Богоявление, глас 1:

При Твоето кръщение в Йордан, Господи, откри се поклонението на Троицата, защото гласът на Родителя свидетелстваше за Тебе, наричайки Те възлюбен Син и Духът във вид на гълъб потвърждаваше истинността на думите. Явил Се, Христе Боже, и просветил света, слава Тебе!

На Утренята, на Богъ Господъ, тропар на Богоявление (2), Слава – на Предтечата, И ныне – на Богоявление.

Първи седален, глас 1, подобен: Камени запечатану:

Когато роденият от Дева Мария Иисус Се кръщаваше в Йордан от Йоан, Духът слезе върху Него във вид на гълъб. Затова и пророкът с ангелите казваше: „Слава на Твоето пришествие, Христе, слава на Твоето царство, слава на Твоя промисъл, единствен Човеколюбче!“

Слава, и ныне, същия.

Втори седален, глас 4, подобен: Явился еси днес:

Виждайки Те, че искаш да се кръс­тиш във водите на Йордан, Христе, великият Предтеча с веселие извика: „Ти дойде и Се яви, о Светлина непристъпна!“.

Слава, и ныне, същия.

Канони – двата на празника и един на Предтечата, глас 2, творение Теофаново, с акростих в оригинала: Кръстителю Христов, приеми моите хваления.

 Катавасии – двойни, на празника.

Песен 1

Ирмос: Да възпеем Господа, Който по Своята божествена заповед пресуши развълнуваното  и непроходимо море и през него преведе пешком израилския народ, защото славно Се прослави.

Припев: Свети Пророче, Предтечо и Кръстителю Господен Йоане, моли Бога за нас.

Преваряйки ме с твоите молитви, о Предтечо, спаси ме, потъващия сред бурята на страстите; защото ти сам си бил почитан и най-чист съсъд за безстрастието, от детинство избран свише от Господа.

С радостен поздрав Божият архангел застана пред почтения Захарий, твоя баща и свещеник, и му благовести за теб - равноангелния, който ще станеш Предтеча и приятел на Господа, всеблажени.

Ти бе изпълнен с Всесветия Дух още от майчината си утроба, всепочитани Пророче, затова с прекрасни и радостни проигравания възвести Плода на Девата и Му се поклони.

Слава: Нека похвалим божествения и богомъдър Предтеча Господен, който пресече чудния път на живота, преди затворен за цялото човечество, и кръсти Христа в Йорданските струи.

И ныне: О, най-свещен Храм на девството, Всенепорочна, Която носи Бог Слово в утробата Си, с Твоите молитви спаси тези, които прибягват към Тебе и Те призовават, Чиста, отблъсквайки набезите на бедите.

Песен 3

Ирмос: На камъка на вярата ме утвърди, и отвори устата ми срещу враговете ми; защото духът ми се възрадва, когато пея: „Никой не е свят като нашия Бог и няма по-праведен от Тебе, Господи!“.

Припев: Свети Пророче, Предтече и Кръстителю Господен Йоане, моли Бога за нас.

Ти премахна укора за безплодието и разпознавайки божествения Плод на Девата, проигра радостно в утробата на майка си, всехвални съжителю на ангелите, най-блажен Господен Предтече.

Подготвяйки пътищата на Господа, ти вървеше пред лицето Му, най-превъзходен пророче, и се прояви като светилник, разкриващ на всички явилото Се в плът заради нас Сияние на Отеческата слава.

Слава: Ти засия като зора, възвестявайки Слънцето на правдата на намиращите се в тъмнина; защото ти бе проповедник и предвестник на спасението на всички, и на всички каза: „Елате с вяра при Христа и се спасете!“.

И ныне: Приемайки неизразимата радост, Богомайко, Ти безсеменно зачена своя Владика, Който призовава целия свят. Към Него зовем: „Никой не е свят освен Тебе, Господи!“.

Кондак и икос на Богоявление

Седален на Предтечата, глас 8, подобен: Премудрости:

Когато Ти Се яви в плът за кръщение, Невидими, Йордан Ти служеше със своите струи, а Йоан протегна тленна ръка; но единият се върна назад в страх, а другият веднага с трепет Те докосна, Нетленни. Наистина Ти Си Божият Агнец, вечноживият Извор, осветил изворите, моретата и целия човешки род; защото днес Бог ни се яви в Троица – Бог Отец Те нарече Свой Син, а свише слезе Дух Свети.

Слава, и ныне, същия.

Песен 4

Ирмос: Възпявам Те, Господи, защото чух за Теб и се ужасих,  че при мене идваш, търсейки мен - заблудения човек. Затова прославям голямото Ти снизхождение към мен, Многомилостиви.

Припев: Свети Пророче, Предтече и Кръстителю Господен Йоане, моли Бога за нас.

Ти беше изпратен да очистваш осквернените човеци с вода, подготвяйки ги да приемат Владиката Христа, Който взема греховете им и прогонва заблудата чрез зарите на  богопознанието, всепочитани Йоане.

Умолявай Христа да ме изцели от змийната отрова, о блажени - ти, който Го кръсти във водите на Йордан, където Спасителят съкруши загнездилата се бесовска злоба.

Украсен с Божията мъдрост, дойде като вестител на Христа, защото ти бе Гласът на викащия, който с висок глас зовеше: „Покайте се!“; като пророк Ти предсказа Онзи, Който те посочи като най-велик след всички човеци.

Слава: О, най-превъзходни Йоане, който живя живот чуден и непонятен за човеците, ти застана във водите на Йордан, чу гласа на Отца и видя пришествието на Духа.

И ныне: Господ, Който всичко е създал, направи Себе Си като нас, Всечиста, вселявайки Се в Твоята пресвята утроба; Той облече Се в човешки образ и така спаси човека – Своя образ.

Песен 5

Ирмос: О, Христе, Спасителю мой, Просветление на тези, които лежат в тъмнината на греха, Спасение на отчаяните, от ранно утро Те възпявам, Царю на мира, просвети ме с Твоето сияние, защото друг Бог освен Теб не познавам.

Припев: Свети Пророче, Предтече и Кръстителю Господен Йоане, моли Бога за нас.

Озарен с великолепието на свръхестествената добродетел, ти застана пред водите на Йордан като посветен в небесните тайни, кръщавайки и очиствайки с вода идващите при теб с вяра в душите, о Предтечо.

Чистата и нетленна Светлина - Христос, желаейки да Се кръсти, те показа най-чист съсъд, Йоане; защото ти, най-почитаният от пророците, бе предизбран от Него като най-велик от всички и се удостои да видиш Онзи, за Когото пророкува.

Изпратен пред лицето на Господа на всички и посочващ Неговите пътища на всички човеци, Предтечата с трепет докосва главата на Владиката и Го кръщава, казвайки: „Друг Бог освен Теб не познавам!“.

Слава: Кой някога е виждал или чувал Безгрешният, Който поддържа с ръката Си цялото творение, да навежда глава пред едно от Своите създания? Затова с трепет Кръстителят викаше: „Друг Бог освен Теб не познавам!“.

И ныне: Божият Син, Който като Бог извършва Своите дела само по Своя воля, явно се показа като Твой Син, о Дево; затова всички Те наричаме истинска Богородица, защото друга Майка Божия освен Теб не познаваме.

Песен 6

Ирмос: Паднал в греховната бездна, призовавам неизследимата бездна на Твоето милосърдие: от тлението ме, Боже, изведи.

Припев: Свети Пророче, Предтече и Кръстителю Господен Йоане, моли Бога за нас.

Ти предшестваше Словото като Негов глас и като светла звезда засия, озарен от Слънцето на правдата, Предтечо.

Ти земни грижи не позна и се обогати с небесните надежди, и така живя съвършен живот като ангел на земята, всеблажени.

Слава: Знаем те като печат на пророците, като посредник между Стария и Новия Завет, и те провъзгласяваме за Кръстител и Предтеча на Христа Спасителя.

И ныне: Всички верни признават и вярват, че у Теб зачеването е наистина неизразимо, а раждането е неизказано и непостижимо, единствена Богоневесто.

Кондак на Предтечата, глас 6:

Поразен от Твоето пришествие в плът, * Йордан със страх се върна назад; * а изпълнявайки пророческото служение, * Йоан отстъпи с трепет. * Ангелските чинове бяха изумени, * виждайки Те да Се потапяш по плът в струите, * и всички, които бяха в тъмнина, се просвещаваха, * възпявайки Теб, Който Се яви и всичко просвети.

Икос: Яви се Слънцето от Витлеем и отвори зениците на ослепялия в Едем Адам, измивайки ги с Йорданските води: неугасима Светлина изгря за този, който бе обгърнат от тъмнина и мрак. За него вече няма нощ, а винаги е ден. Заради него се роди Изгревът на изгревите, защото, както е писано, по дневната хладина Адам се скри, но сега намери Зората, Която го възобновява; и този, който някога падна по здрач, сега се освободи от тъмнината и достигна Утрото, Което се яви и всичко просвети.

СинаксарВ седмият ден на месец януари празнуваме събора на свети Пророк, Предтеча и Кръстител Господен Йоан. По неговите молитви, Христе Боже наш, помилвай ни и ни спаси! Амин.

Песен 7

Ирмос: Горящата къпина в планината и оросената халдейска пещ явно Те предизобразиха, Богоневесто; защото, без да изгориш Ти прие в своята веществена утроба божествения и невеществен Огън. Затова пеем на Този, Който Се роди от Тебе: „Боже на отците ни, благословен Си!“.

Припев: Свети Пророче, Предтече и Кръстителю Господен Йоане, моли Бога за нас.

След като извърши свещеното кръщение и изпълни тайните, възвестени ти от Бога, о Предтечо, ти в жертва се принесе като невинно агне. Затова пеем заедно с теб: „Благословен е Бог на нашите отци!“

Ти бе нов Илия, защото като него смело изобличи беззаконния цар и ни яви ангелски живот, трижди блажен Предтечо; затова заедно с теб, пророче, пеем: „Благословен е Бог на нашите отци!“.

Слава: Наследявайки божествената чест на Христовите апостоли и като най-велик сред пророците, ти ясно бе посочен като изпълнение на Закона и начало на новата благодат; затова с теб, трижди блажен Предтечо, пеем: „Благословен е Бог на нашите отци!“.

И ныне: О, благочестиви, нека с песнопения достойно всички да възпеем Пречистата и приелата Бога Владичица, защото Тя ни роди Единородния Бог, Който се яви на човеците. Към Него, верни, нека заедно да викнем: „Благословен е Бог на нашите отци!“.

Песен 8

Ирмос: Някога във Вавилон пещта показа различни действия, като по Божия заповед изгаряше халдейците, но разхлаждаше верните, които пееха: „Благославяйте, всички творения Господни, Господа!“.

Припев: Свети Пророче, Предтече и Кръстителю Господен Йоане, моли Бога за нас.

Йоане всеблажени, чрез своя непоколебим живот на земята ти стана равен на ангелите и най-велик от всички човеци; затова с радост те почитаме и зовем: „Благославяйте, всички творения Господни, Господа!“.

Раждайки се от безплодната като духовна зора, ти побърза да предвъзвестиш Слънцето, изгряло от Девата, всепочитани Йоане, и да Го проповядваш като Агнеца, Който по Своето човеколюбие взима греха на света.

Бди над нас сега свише, о благословен и всеблажен Предтечо, и чрез твоите молитви запази тези, които следват твоята божествена проповед и пребъдват в ученията на божествените ти и спасителни догмати.

Слава: О, Пророче, ти учеше, че една е Същността на Божеството в трите единосъщни Ипостаси; защото чрез гласа на Отца и слизането на Духа, ти позна Оня, Когото кръщаваше като вечносъществуващото Слово Божие.

И ныне: О, Всечиста, Ти неизказано зачена предвечното Сияние на Отеческата Слава, безначалното Слово, за Което е писано: „В начало бе Словото“, и Което сега неизменно стана твар, раждайки Се като Твой първороден и единствен Син.

Не пеем: Честнейшую…, а припевите на празника с тропарите на 9-та песен от празничната служба и следните припеви и тропари на Предтечата

Песен 9

Ирмос: От Твоята девствена утроба неизказано Се въплъти и при нас дойде Бог – Светлината, Която възсия преди слънцето; затова, благословена и пречиста Богородице, Те величаем.

Припев: Величай, душо моя, най-великият сред пророците - Предтечата.

От пустинята Предтечата, гласът на Словото, посочва Този, Който дойде при нас в плът и се подготвя с най-голяма радост да кръсти Този, Който заради вярата ни очиства душите ни от греха.

Благодатта и Законът открито те поставят като посредник между тях: защото ти на единия постави печат, а на другата сложи начало, бидейки почетен от Словото като най-велик от всички пророци и живя, издигнат над земните неща, всепочитани Предтечо.

Показвайки живот, подобен на безплътните, той живее с ангелските ликове и се радва, стоейки пред трона на Владиката, просейки опрощение и спасение за тези, които го възхваляват.

Припев: Величай, душо моя, по-почитаната от небесните войнства Дева, Пречистата Богородица.

По Своето добросърдечие Изкупителят на всички става Човек и приема да Се роди по плът от Твоята девствена утроба, защото е Човеколюбец, Който люби човека с любов, несравнимо надвишаваща човешката, всеблагословена Богомайко.

Последните двойни катавасии и поклон.

Светилен на Предтечата, подобен: Духомъ въ светилищи:

Ти чудесно подготви Господните пътища, защото бе вестителят на Неговото пришествие, най-истинският проповедник и най-великият сред пророците, блажени Йоане. Ти видя Светлината, изпълнявайки Неговия неизказан промисъл.

Слава, и ныне, светилен на Богоявление.

Хвалитни стихири, глас 1, на Богоявление.

Слава, глас 6: Ти излезе от безплодната утроба, Кръстителю и земни Ангеле, и още като кърмаче се всели в пустинята, явявайки се като печат на всички пророци; ти се удостои да кръстиш в Йордан Онзи, Когото те видяха по много и различни начини и проповядваха в неясни образи. Ти чу от небето гласа на Отца, Който свидетелстваше за Неговото Синовство, и видя Духа във вид на гълъб да слиза върху Кръщавания. Но, о ти, който си най-велик от всички пророци, непрестанно се моли за нас, които с вяра празнуваме твоята памет.

И ныне, глас 2, на Богоявление.

Велико славословие.

Н Литургията, антифони на Богоявление.

Тропари: на Богоявление, на Предтечата, Слава: кондак на Предтечата, И ныне, кондак на Богоявление

След Апостола:

Алилуя, глас 5: Светлина възсия за праведника и веселие за правите по сърце. Стих: Веселете се, праведници, в Господа и хвалете с благодарност паметта на Неговата светиня!