събота, 11 април 2015 г.

Пасха Господня

Текстове от Пасхалната Утреня

Тропари:
Глас 5: Εлате и приемете светлина от незалязващата Светлина и прославете Христа, Който възкръсна от мъртвите.
Глас 6: Твоето възкресение, Христе Спасе, ангелите възпяват в небесата; удостой и нас на земята с чисти сърца Теб да славим.
Глас 5Христос възкръсна от мъртвите и чрез смърт потъпка смъртта и на тия, които са в гробовете живот дарува.
Да възкръсне Бог и да се разпръснат враговете Му и да бягат от лицето Му ония, които Го мразят. Христос възкръсна...
Да се разнесат като дим, да изчезнат както се топи восък от огън. Христос възкръсна...
Тъй да погинат грешниците от Божието лице, а праведниците да се развеселят. Христос възкръсна...
Този ден е Господ сътворил, да се възрадваме и възвеселим в него. Христос възкръсна...
Канон от преп. Йоан Дамаскин, глас 1
Песен 1
Ирмос: В деня на Възкресението да се просветим, о люде! Пасха, Господня Пасха! От смъртта към живота и от земята към небето Христос, нашият Бог преведе нас, които пеем победната песен.
Припев: Христос воскресе из мертвыхъ.
Да очистим сетивата и да видим сияещия в непристъпната светлина на Възкресението Христос, Който казва: „Радвайте се!”; ясно да Го чуем, пеейки победната песен.
Да се веселят достойно небесата и земята да се радва, да празнува целият свят, както видимият, тъй и невидимият; защото възкръсна Христос – вечното веселие.
Песен 3
Ирмос: Елате да пием ново питие, не чудодейно бликнало от безплоден камък, а извиращо от източника на нетлението – гроба на Христа, в който се утвърждаваме.
Днес всичко се изпълни със светлина - небето, земята и преизподнята; нека цялото творение празнува Възкресението Христово, в което се и утвърждава.
Вчера се погребах с Теб, Христе, а днес, когато Ти възкръсваш, с Теб възкръсвам; вчера се разпнах с Тебе, но Сам Ти, Спасителю, ме прослави със себе Си в Твоето Царство.
Ипакои, глас 4: Жените, дошли с Мария в ранното утро, намериха камъка отместен от гроба и чуха от ангела: „Защо търсите между мъртвите като човек Този, Който пребъдва във вечно съществуващата светлина? Погледнете погребалните завивки! Тичайте да възвестите на света, че възкръсна Господ, Който умъртви смъртта, защото Той е Син Божи, Който спасява човешкия род!”.
Песен 4
Ирмос: На божествена стража да застане заедно с нас боговдъхновения пророк Авакум и да се покаже като светоносен ангел, който вика с ясен глас: „Днес дойде спасението на света, понеже Христос възкръсна като всесилен!”.
Христос Се яви като Младенец, отварящ девствена утроба; наречен е „Агнец”, защото Се предлага за храна и зове се „непорочен”, защото е непричастен на греха – Той е нашата Пасха и като истински Бог Се нарича съвършен.
Като едногодишен агнец и благословен за нас венец, Христос доброволно е принесен в жертва за всички; и като очистваща Пасха отново възсия за нас от гроба прекрасното Слънце на правдата.
Богоотецът Давид скачаше и играеше пред подобния на сянка кивот, а ние – светият Божи народ, виждайки изпълнението на предобразите, нека се боговдъхновено възрадваме, защото Христос възкръсна като всесилен.
Песен 5
Ирмос: Нека станем рано с изгрева и да принесем на Владиката вместо миро - песен и ще видим Христа – Слънцето на правдата, Което възсиява, дарявайки живот на всички!
Виждайки Твоето неизмеримо добросърдечие онези, които бяха свързани с адските вериги се устремиха радостно към светлината, като възхваляваха вечната Пасха.
Нека със светилници в ръце да се приближим към Христа, Който излиза от гроба като Жених и да отпразнуваме заедно с тържествуващите небесни чинове спасителната Божия Пасха.
Песен 6
Ирмос: Ти слезе в земната преизподня, о Христе, и съкруши вековните прегради, които държаха пленниците на смъртта и както Йона излезе от кита, така Ти тридневен възкръсна от гроба!
Ти възкръсна от гроба Христе, запазвайки печатите цели, както не повреди и заключената утроба на Девата при Своето раждане, и така ни отвори дверите на рая.
Спасителю мой, жива и незаколима жертва, Ти като Бог Сам Себе Си принесе на Отца и съ-възкреси родоначалника Адам, възкръсвайки от гроба.
Кондак, глас 8: 
Макар да слезе в гроб, Безсмъртни, Ти разруши адовата сила и възкръсна като победител, Христе Боже, казвайки на жените - мироносици: „Радвайте се!”. И на Твоите апостоли мир дари Ти, Който даваш на падналите възкресение.
Икос: Мироносиците – деви бързаха преди изгрева да потърсят като дневна светлина слязлото в гроба Слънце, съществуващо преди видимото слънце и говореха помежду си: „О, сестрици, елате с благоухания да помажем живоносното и погребано тяло, лежащата в гроба плът на Този, Който възкреси падналия Адам. Да вървим, да побързаме подобно на мъдреците да се поклоним и да принесем миро като дарове на Обвития вече не в пелени, а в плащаница; да плачем и да викнем: „О, Владико, възкресни Ти, Който даваш на падналите възкресение!”.
Песен 7
Ирмос: Оня, Който избави тримата отроци в пещта Се въплъти и страда като смъртен човек и чрез страданията, смъртното естество облече в дрехата на безсмъртието; Той единствен е благословеният и преславен Бог на нашите отци.
Богомъдрите жени с благовония бързаха след Теб; но макар да Те търсеха със сълзи като мъртъв, те с радост Ти се поклониха като на жив Бог и благовестиха тайнствената Пасха на Твоите ученици.
Празнуваме умъртвяването на смъртта, разрушението на ада, началото на вечния живот и възпяваме Причината за всичко това – единствения благословен и преславен Бог на нашите отци.
Наистина свещена и достойна за празнуване е тази нощ, спасителна и светозарна, предвестница на светоносния ден на Възкресението, в която вечната Светлина от гроба в плът за всички възсия.
Песен 8
Ирмос: Това е определеният и свят Ден, първата Събота, цар и господар на дните, празник на празниците и тържество на тържествата, в него благославяме Христа во веки.
Елате да вкусим от новия плод на лозата, от божественото веселие, в славния ден на Възкресението и да се приобщим към Царството на Христа, възпявайки Го като Бог во веки.
Вдигни очите си, Сионе, и погледни наоколо – защото ето, като божествено сияещи светила, събраха се при тебе от запад и север, от юг и изток твоите чеда, които благославят Христа во веки.
Припев: Пресветая Троице, Боже наш, слава Тебе.
Отче Вседържителю, и Сине, и Душе, надсъщностно и пре-божествено Естество, съединено в три Ипостаси, в Теб се кръстихме и Тебе благославяме във всички векове.
Песен 9
Душата ми величае възкръсналия на третия ден от гроба Христос – Подателя на живота. Сияй, сияй, нови Иерусалиме, славата Господня над тебе възсия. Ликувай сега и се весели, Сионе, а ти, пречиста Богородице, радвай се за възкресението на Родения от тебе.
Душата ми величае Този, Който доброволно страда и бе погребан и възкръсна на третия ден от гроба. Сияй, сияй...
Христос е новата Пасха, жива Жертва, Агнецът Божи, Който взима върху си греха на света. О, колко възлюбен и най-сладък е Твоят божествен глас! Защото Ти наистина обеща да бъдеш с нас до края на вековете, Христе; като Те имаме за опора на нашата надежда, ние верните се радваме.
Ангелът викаше към Благодатната: „Чиста Дево, радвай се! И пак ще кажа „радвай се!”, защото твоят Син възкръсна тридневен от гроба и въздигна мъртвите; люде, веселете се!”. О, колко възлюбен и най-сладък е Твоят божествен глас...
Заспивайки Ти пробуди мъртвите от века с царствен рев, като лъв от Иуда произлязъл. О, колко възлюбен...
Мария Магдалина дойде на гроба и като видя Христа, започна да Го разпитва, мислейки Го за градинаря. О, колко възлюбен...
Ангелът в светла одежда викаше на жените: „Спрете да плачете, защото възкръсна Христос! О, Пасха велика и свещена, Христе! О, Премъдрост и Слово Божие и Сила! Дарувай ни съвършено да се причастяваме в незалязващия ден на Твоето Царство.
Христос възкръсна и разруши смъртта и мъртвите въздигна, люде, веселете се. О, Пасха велика и свещена...
Днес всяка твар се весели и се радва, защото Христос възкръсна и адът е пленен. О, Пасха велика и свещена...
Днес Владиката плени ада, въздигна окованите, които той задържаше и владееше отвека. О, Пасха велика и свещена...
Душата ми величае властта на триипостасното и неразделно Божество. О, Пасха велика и свещена...
Радвай се, Дево, радвай се, благословена, радвай се, препрославена, защото Твоят Син възкръсна тридневен от гроба. О, Пасха велика и свещена...
Душата ми величае възкръсналия на третия ден от гроба Христос – Подателя на живота. Сияй, сияй...
Душата ми величае Този, Който доброволно страда и бе погребан и възкръсна на третия ден от гроба. Сияй, сияй...
Светилен:
Заспивайки по плът като мъртъв, Царю и Господи, възкръснал Си на третия ден, въздигайки Адам от тлението и обезсилвайки смъртта. Ти Си Пасха нетленна, спасение на света.
Хвалитни стихири, глас 1:
Възпяваме Твоите спасителни страдания, Христе, и славим Твоето възкресение.
Ти, Който Кръст претърпя и обезсили смъртта, и възкръсна от мъртвите, умири нашия живот, Господи, като единствен всесилен.
Христе, Който плени ада и възкреси човека чрез Своето възкресение, сподоби ни с чисти сърца да Те възпяваме и славим.
Като славим боголепното Ти снизхождение, ние Те възпяваме, Христе; Ти Се роди от Девата, оставайки неразлъчен от Отца, пострада като Човек и доброволно претърпя Кръст, възкръсна от гроба, и излезе сякаш от чертог, за да спасиш света, Господи, слава Тебе!
Стихири на Пасхата, глас 5:
Да възкръсне Бог и да се разпръснат враговете Му и да бягат от лицето Му ония, които Го мразят. 
Пасха свещена днес нам се яви, Пасха нова и свята, Пасха тайнствена, Пасха всепочитана, Пасха – Христос Избавител, Пасха непорочна, Пасха велика, Пасха на верните, Пасха, която ни отваря райските врати, Пасха, която освещава всички верни.
Да се разнесат като дим, да изчезнат както се топи восък от огън. 
Елате след явяването, жени – благовестници, и кажете на Сион: „Приеми от нас благовестието на радостта за Възкресението Христово! Весели се, ликувай и радвай се, Йерусалиме, виждайки Царя Христа като Жених, излязъл от гроба!”.
Тъй да погинат грешниците от Божието лице, а праведниците да се развеселят.
Мироносиците жени в ранно утро стигнаха пред гроба на Животодателя и намериха ангел, седнал на камъка, и той им заговори така, казвайки: „Защо търсите Живия сред мъртвите? Защо оплаквате Нетленния като тленен? Идете и възвестете на Неговите ученици!”.
Този ден е Господ сътворил, да се възрадваме и възвеселим в него. 
Пасха радостна, Пасха, Господня Пасха! Пасха всечестна възсия за нас! Пасха е, нека с радост едни други да се прегърнем! О, Пасха – избавление от скръбта! Защото днес от гроба като от чертог възсия Христос и изпълни жените с радост, казвайки им: „Възвестете на апостолите!”.
Слава и ныне: Денят на Възкресението е! Нека да се просветим с тържеството и едни други да се прегърнем. Да наречем „братя” тия, които ни ненавиждат и да им простим всичко заради Възкресението и тъй да възкликнем: „Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт потъпка смъртта и на тия, които са в гробовете живот дарува!”.

понеделник, 6 април 2015 г.

25 март / 7 април - Св. Благовещение

Празнична вечерня - тук
Празнична утреня
Тропар, глас 4: 
Днес е началото на нашето спасение и откриването на предвечната тайна: Синът Божи става Син на Девата и Гавриил благовести благодатта. Затова и ние с него към Богородица да викнем: „Радвай се, Благодатна, Господ е с тебе!”.
Тропари на Божията Премъдрост, глас 8:
Премъдрост на Отца, Сияние на Славата и Образ на Неговата Ипостас, основал в началото небесата и земята, благослови Твоето наследие, запази в мир нашия цар, Църквата, Твоя град и спаси Твоя народ.
Славословим Те, съ-ипостасна Премъдрост на нашия Бог, премъдро възсияла преди утринната звезда, и като пребиваваме в Твоето светилище дай на Твоите раби слово, за да възпяваме премъдростта на Твоите дела.
Първи седален, глас 1:
Великият воевода на безплътните ангели се явява в град Назарет и Ти възвестява, Пречиста, идването на Царя на вековете и Господа, казвайки: „Радвай се, благословена Марийо, непостижимо и необяснимо Чудо, обновление на човеците!”. Слава, и ныне, същият.
Втори седален, глас 3:
Днес цялото творение се радва, защото архангелът Ти казва: „Радвай се, Благословена, всечестна и пречиста Майко на Христа Бога!”. Днес помръква змиината дързост и се разкъсват оковите на прародителското проклятие. Затова и непрестанно Ти зовем: „Радвай се, Възрадвана!”.  Слава, и ныне, същият.

Седални след полиелея, глас 4:
Пратеният от небето Гавриил викна към светата Девица: „Радвай се, защото ще заченеш в утробата предвечния Бог, Който със слово основа краищата на земята!”. Когато Мариам отвърна: „Мъж не познавам, как ще родя Син? Кой е виждал безсеменно рождение?”, тогава ангелът каза на Девата Богородица: „Дух Свети ще слезе върху Ти и силата на Всевишния ще Те осени.”
Слава, и ныне: Изпратен бе Гавриил при Дева Мария и възвести Й неизказаната радост, че ще зачене безсеменно и ще остане нетленна. „Ще родиш Син, предвечния Бог, и Той ще спаси Своите люде от беззаконията им. И свидетелства Оня, Който ме прати да Ти кажа: „Благословена, радвай се!”; о Дево, ще родиш и след раждането пак ще пребъдеш девица!”.
Прокимен, глас 4: Благовестете от ден на ден спасението на нашия Бог. Стих: Възпейте Господа с нова песен, възпявай Господа, цяла земьо.
Самогласна стихира, глас 2: 
Днес благовести Гавриил на Благодатната: „Радвай се, Майко непознала мъж и невкусила брак! Не се чуди на моя странен вид, нито се смущавай, защото аз съм архангелът. Някога змията прелъсти Ева, а сега аз Ти благовестя радост: ще пребъдеш нетленна и ще родиш Господа, Пречиста.
Песен 1
Ирмос: Ще отворя уста и тя ще се изпълни с Дух Свети, ще изрека слово за Царицата Майка и с радост тържествувайки ще възпея Нейните чудеса.
Пресветая Богородице, спаси нас.
Твоят праотец Давид, Владичице, нека Те възпява с духовна лира: чуй, Дъще, радостния глас на ангела, защото той Ти възвестява неизразима радост.
Свети архангеле Гаврииле, моли Бога за нас.
Рече ангелът: „Викам към Тебе с веселие, наклони ухо и обърни ми внимание, защото възвестявам Божието безсеменно зачатие; Ти придоби благодат пред Бога, каквато никоя друга не получи, Пречиста!”.
Пресветая Богородице, спаси нас.
Рече Богородица: „Изясни ми, ангеле, смисъла на твоите слова. Как ще стане това, което казваш? Как ще зачена Аз, Която съм млада девица? И как ще стана Майка на Моя Създател?”
Свети архангеле Гаврииле, моли Бога за нас.
Рече ангелът: „Неверни Ти се струват моите слова, но се радвам, виждайки Твоето основание в предпазливостта; дерзай, Владичице, защото щом Бог иска, лесно стават и най-преславните неща!”.
Песен 3
Ирмос: Богородице, жив и изобилен Изворе, Твоите певци, събрани в хор духовно утвърди и в Твоята божествена слава ги удостой с венците на славата.
Пресветая Богородице, спаси нас.
Рече Богородица: „Наистина оскъдня владичеството от Иуда и дойде време да се яви Надеждата за всички народи – Христос. Но кажи как Аз ще Го родя, бидейки девица?”
Свети архангеле Гаврииле, моли Бога за нас.
Рече ангелът: „Желаеш от мене да научиш, Дево, начина на Твоето зачеване, но то е необяснимо; ще го стори Дух Светий, осенявайки Те с творческа сила.”
Пресветая Богородице, спаси нас.
Рече Богородица: „Моята пра-майка Ева, приемайки съвета на змията, се лиши от божествената храна; затова и Аз от твоя странен поздрав се боя, да не падна в същата съблазън.”
Свети архангеле Гаврииле, моли Бога за нас.
Рече ангелът: „Аз, който предстоя пред Бога, съм пратен да Ти разкрия Божието определение; защо се боиш, Всенепорочна, от мене, който със страх стоя пред Тебе? Защо, Владичице, благоговееш пред мене, като самият аз Те почитам в благоговение?”.
Седални, глас 8:
Словото Божие сега слезе на земята и яви се ангелът пред Девата с думите: „Радвай се, Благословена, защото Ти единствена опазваш печата на чистотата, приемайки в утробата си предвечното Слово и Господа, та като Бог да спаси човешкия род от заблудата.”
Слава, и ныне: Пратен от Бога, слезе от небето архистратиг Гавриил и застана пред духовния Град – Пресветата Дева, открито казвайки Й: „Ще приемеш Създателя в утробата си, Дево, и ще Го родиш неизменно в плът. Затова съм пратен да Ти възвестя чудното рождение, Непорочна, и стоя пред Тебе, викайки: Радвай се, Невесто неневестна!”.
Песен 4
Ирмос: Седящият в славата на Престола на Божеството свръх-божествен Иисус дойде на Облак лек, носен от нетленна ръка и спаси зовящите: „Слава, Христе, на Твоята сила!”.
Пресветая Богородице, спаси нас.
Рече Богородица: „Слушала съм словата на древния пророк Исая за светата Дева, Която ще роди Емануил; но желая да разбера как човешкото естество ще изтърпи смесването с Божеството.”
Свети архангеле Гаврииле, моли Бога за нас.
Рече ангелът: „Горящата, но неизгаряща къпина показа явно Твоята преславна тайна, всевъзпявана Майко, защото след раждането ще останеш чиста Приснодева!”.
Пресветая Богородице, спаси нас.
Рече Богородица: „Осветен със сиянието на Бога Вседържителя, проповедниче на истината, кажи Ми, Гаврииле, истинно: как ще родя в плът безплътното Слово, оставайки недокосната в Моето девство?”
Свети архангеле Гаврииле, моли Бога за нас.
Рече ангелът: „Със страх пред Тебе, както роб пред свойта господарка, предстоя и не смея да Те гледам, Девице; защото Словото на Отца благоволи като дъжд на руно да слезе върху Тебе!”.
Песен 5
Ирмос: Всички твари се изумиха от Твоята божествена слава, защото Ти, невкусилата брак Девица, в утробата си носеше Всевишния Бог и роди неподвластния на времето Син, дарявайки мир на всички, които Те възпяват.
Пресветая Богородице, спаси нас.
Рече Богородица: „Не мога смисъла на твоите слова да разбера; много чудеса са ставали чрез Божията чудотворна сила, бидейки знамения и образи в Закона и Писанията, но да роди девица без мъж никога не е било.”
Свети архангеле Гаврииле, моли Бога за нас.
Рече ангелът: „Дивно е, Всенепорочна, Твоето странно чудо, защото Ти единствена ще приемеш Царя на всичко, Който ще Се въплъти в Твоята утроба; Теб предричат словата и тайнствените видения на пророците и предобразите в Закона.”
Пресветая Богородице, спаси нас.
Рече Богородица: „Как Невместимият и Невидимият може да Се всели в девическа утроба, която Сам е сътворил? И как ще зачена Бог Слово, Съ-безначалния на Отца и Духа?”
Свети архангеле Гаврииле, моли Бога за нас.
Рече ангелът: „Онзи, Който обеща на Твоя праотец Давид да постави от плода на Твоята утроба Син на престола на Своето Царство, Теб единствена избра, о украшение на Йаков, за Свое разумно обиталище!”.
Песен 6
Ирмос: Предизобразявайки тридневното Христово погребение, като се молеше в утробата на кита пророк Йона викна: „Избави ме от гибел, Иисусе, Царю на силите!”.
Пресветая Богородице, спаси нас.
Рече Богородица: „Приемам радостния глас на твоите слова, Гаврииле, и се изпълвам с божествено ликуване; защото ти възвестяваш безкрайна радост и веселие!”.
Свети архангеле Гаврииле, моли Бога за нас.
Рече ангелът: „На Теб се даде божествената радост, Богомайко; на Тебе пее „Радвай се!” цялото творение, Богоневесто; понеже Ти едничка си определена за Майка на Божия Син!”.
Пресветая Богородице, спаси нас.
Рече Богородица: „Нека днес чрез Мен да се премахне присъдата на Ева и дългът й нека Аз да изплатя; нека взетото навремето в дълг, чрез Мен напълно да се върне!”.
Свети архангеле Гаврииле, моли Бога за нас.
Рече ангелът: „Бог обеща на праотеца Авраам, че от неговото семе ще се благословят всички народи, о чиста Дево; и днес чрез Теб започва изпълнението на обещанието.”
Кондак, глас 8: 
На тебе, Богородице, Поборница-воевода, ние, Твоите раби избавени от злини, пеем победни и благодарствени песни. И понеже имаш непобедима сила, от всякакви опасности ни освободи, та велегласно да Ти пеем: „Радвай се, Невесто неневестна!”.
Икос: Първият Ангел бе пратен от небето да каже на Богородица: “Радвай се!” и като видя, че Ти, Господи, едновременно при тоя безплътен глас, се въплъщаваш, стоеше ужасен и викаше към Нея така: „Радвай се Ти, чрез Която ще изгрее радостта; радвай се Ти, чрез Която клетвата ще изчезне! Радвай се Ти, чрез Която падналият Адам бе възвърнат; радвай се Ти, чрез Която Ева се избави от сълзи! Радвай се, Висота, трудно достижима с човешки по-мисли; радвай се, Глъбино, в която мъчно се прониква и с ангелски очи! Радвай се, защото Ти си Царев престол; радвай се, защото носиш Онзи, Който всичко държи! Радвай се, Звездо, Която явяваш Слънцето; радвай се, Утробо на Божественото въплъщение! Радвай се Ти, чрез Която се обновяват тварите; радвай се Ти, чрез Която се прекланяме на Твореца! Радвай се, Невесто неневестна!
Синаксар
В 25-я ден на месец март празнуваме Благовещението на Пресветата Владичица наша Богородица и Приснодева  Мария.
Стих: Ангел възвести на Девата Сина – Великия Ангел на най-великия Отчий Съвет. „Радвай се!” рече ангелът на Девата в 25-я ден.
Милостивият Бог, Който обича човека и винаги се грижи за човешкия род като един любящ Отец, виждайки творението на Своите ръце под робството и тиранията на дявола и човека като роб на унизителните страсти, подвласттен на идолопоклонството, пожела да изпрати Своя Единороден Син, нашия Господ Иисус Христос, за да го спаси и избави от ръцете на дявола. Той приготви за дивното раждане чиста и свята Девица, Която да е достойна за такова благословение. Бог повери тайната на един от архангелите – славният Гавриил, който бе пратен в град Назарет да каже на Дева Мария: „Радвай се, Благодатна, Господ е с тебе!”. Когато Тя попита: „Как ще бъде това?”, той Й рече: „Дух Светий ще слезе върху Ти, и силата на Всевишния ще Те осени.” Тогава Тя каза: „Ето рабинята Господня; нека Ми бъде според думата ти”. И едновременно с тези думи Тя свръхестествено зачена в своята чиста утроба Божия Син, Словото, Божията Премъдрост и Сила, чрез осеняването и слизането на Светия Дух върху Нея. Оттогава начена да се изпълнява домостроителната Тайна на Словото Божие за нашето спасение и изкупление. Нему слава и власт во веки. Амин.
Песен 7
Ирмос: Богомъдрите отроци не почетоха творението повече отколкото Твореца, но мъжествено потъпкаха застрашаващия ги огън и радостно запяха: „Всехвални Господи и Боже на отците ни, благословен Си!”.
Пресветая Богородице, спаси нас.
Рече Богородица: „В светлото Благовещение сега ми възвестяваш невеществената Светлина, съчетана с телесно естество поради велика милост и викаш към Мене с божествено известие: „Благословен е, Пречиста, Плодът на твоята утроба!”.
Свети архангеле Гаврииле, моли Бога за нас.
Рече ангелът: „Радвай се, Владичице Дево, радвай се, Пречиста, радвай се, Божие Вместилище; радвай се, Свещниче на Светлината, Адамово Обновление и Евино Избавление, радвай се, свята Планина, радвай се сияйно Светилище и Чертог на безсмъртието!”.
Пресветая Богородице, спаси нас.
Рече Богородица: „Със слизането Си Пресветият Дух очисти душата Ми, освети тялото Ми, направи Ме одушевен Храм - Вместилище на Бога, Богоукрасена Скиния и всечиста Майка на Живота!”.
Свети архангеле Гаврииле, моли Бога за нас.
Рече ангелът: „Съзерцавам Те като многосветла Свещ и богосътворен Чертог, и сега като Кивот от злато, Богоневесто, приеми Законодателя, Който благоволи чрез Тебе да избави тленното човешко естество!”.
Песен 8
Ирмос: Чуй, Отроковице, Дево Чиста, нека каже Гавриил изначалния истински промисъл на Всевишния: „Бъди готова да приемеш Бога, защото чрез Тебе Невместимият ще заживее сред човеците; затова и радостно зова: „Благославяйте, всички творения Господни, Господа!”.
Пресветая Богородице, спаси нас.
Рече Богородица: „Отстъпва всеки земен ум, който иска да схване чудната вест, която Ми благовестиш - рече Девата - чух твоите слова, но се смущавам и боя се да не Ме отдалечиш от Бога със измама, както Ева някога се прелъсти. Но все пак викам: „Благославяйте, всички дела Господни, Господа и превъзнасяйте Го във всички векове!”.
Свети архангеле Гаврииле, моли Бога за нас.
Рече ангелът: „Ето, свърши Твоето недоумение, Ти право нарече със словата на устата си това трудно за разбиране; приеми го сега и не се съмнявай повече в измама, а повярвай, че е истина; аз пък, радвайки се, викам: „Благославяйте, всички дела Господни, Господа и превъзнасяйте Го във всички векове!”.
Пресветая Богородице, спаси нас.
Рече Богородица: „Има за човеците такъв закон, от Бога даден – отново рече Непорочната – от взаимната любов и съчетание на мъж с жена произлиза раждането; но Аз съпружеска наслада изобщо не познавам. Как тогава казваш, ще зачена? Страхувам се да не би измамно да говориш. Но все пак викам: „Благославяйте, всички дела Господни, Господа и превъзнасяйте Го във всички векове!”.
Свети архангеле Гаврииле, моли Бога за нас.
Рече ангелът: „С Твоите слова, Пречиста, Ти описваш вярно рождението на смъртните човеци; но аз Ти известявам, че истинският Бог от Теб приема плът свръхразумно и неизразимо, по начин известен само Нему; затова радвайки се, викам: „Благославяйте, всички дела Господни, Господа и превъзнасяйте Го във всички векове!”.
Пресветая Богородице, спаси нас.
Рече Богородица: „Явяваш се пред Мен като вестител на истината, защото си благовестник на общата за всички радост; и ето, очистих душата и тялото си и нека Ми бъде по думите ти - да се всели в Мене Бог; към Него викам заедно с теб: „Благославяйте, всички дела Господни, Господа и превъзнасяйте Го във всички векове!”.
Песен 9
Ирмос: Нека до одушевения Божи Ковчег отсега нататък да не се докосва ръка на непосветени, но устите на верните да не замлъкват, пеейки ангелския възглас и в радост да зоват: „Радвай се, Благодатна, Господ е с Тебе!”.
Припев: Благовести, земьо, велика радост, хвалете, небеса, Божията слава.
Неизказано заченала си Бога, Девице, и си превъзмогнала закона на плътта; защото раждайки Ти избегна онова, що е свойствено за майките; затова достойно е да чуеш: „Радвай се, Благодатна, Господ е с Тебе!”.
Как кърмиш, Дево чиста, не може земният език да изрече; понеже Ти показваш нещо непривично за естеството, издигайки се над закона на човешкото рождение; затова достойно е да чуеш: „Радвай се, Благодатна, Господ е с Тебе!”.
За Тебе тайнствено се говори в свещените писания, Майко на Всевишния; когато в древност Йаков видя стълбата, която Те предизобразяваше, той рече: „Това е Дом Божи!”. Затова достойно е да чуеш: „Радвай се, Благодатна, Господ е с Тебе!”.
За тайновидеца Мойсей горящата къпина бе дивно предзнаменование; търсейки неговото изпълнение в последващото време, той рече: „Ще я видя в чистата Девица, която като Богородица нека се възпее: „Радвай се, Благодатна, Господ е с Тебе!”.
Даниил Те нарече духовна Планина, а Исая – Божия Родителка; Гедеон видя Те като Руно, Давид Те назова Светилище, а друг - Врата; Гавриил към Тебе викна: „Радвай се, Благодатна, Господ е с Тебе!”.
Светилни, глас 2: 
Началникът на ангелските сили бе пратен от Бога Вседържителя при чистата Дева, за да благовести странното и тайнствено чудо: понеже Бог като човек безсеменно от Нея се явява като Младенец, възстановявайки целия човешки род; благовестете, люде, обновлението на света.
Слава, и ныне: Скритата от века Божия тайна се открива днес: Бог-Слово става Син на Дева Мария по милосърдието Си и Гавриил провъзгласява радостното благовестие. С него нека да Я призовем: „Радвай се, Майко Господня!”.
Хвалитни стихири, глас 1:
От небесния свод долетя Гавриил в Назарет и се яви пред Дева Мария, казвайки: „Радвай се, понеже ще заченеш Син по-древен от Адам, Твореца на вековете и Избавителя на тия, които Ти зоват: „Радвай се, Всечиста!”.
Вечносъществуващото Слово на пре-безначаналния Отец, без да се разлъчи от небето сега слезе на земята поради великото Си добросърдечие, смилявайки се над нашето падение; Той възприе в Себе Си Адамовата нищета, обличайки се в човешки образ.
От небето Гавриил донесе благовестие на Девата, казвайки: „Радвай се, ще заченеш в утробата си Оня, Който Се вместява в Тебе, но Когото и целият свят не може да вмести; и ще родиш Този, Който от Отца възсия преди утринната звезда!”.
Словото, Което надвишава всяка същност, Се облече в плът от Тебе по волята на Отца и обнови целия човешки род, паднал под древното проклятие; затова заедно с ангела на Тебе всички пеем: „Радвай се, Христова Майко!”.
Слава, и ныне, глас 2: Днес се открива от века скритата тайна и Синът Божи става Син Човешки; приемайки по-долното Той ме дарява с по-доброто. Излъга се в древност Адам и не можа да стане бог, макар да беше пожелал това; сега Бог става Човек, за да направи бог Адам. Нека творението се весели и естеството да се радва, защото в страх архангелът стои пред Девата и Й принася поздрав: „Радвай се!”, в замяна на тъгата; Боже наш, Който поради Своето велико милосърдие стана Човек, слава Тебе.

сряда, 1 април 2015 г.

Неделя Вайя - Вход Господен в Йерусалим


На великата вечерня, на Господи воззвaхъ: стихири на 10, глас 6:


Днес ни събра благодатта на Светия Дух и всички ние, взели Твоя Кръст, зовем: „Благословен Идещият в името Господне! Осанна във висините!”. (2)

Имайки за престол небето и за подножие земята, Слово на Бога Отца и Сине съ-вечен, Ти днес смирено възседна безсловесно малко осле и от Витания дойде. Затова еврейските деца с клонки в ръце възхваляваха Те, викайки: „Осанна във висините! Благословен идещият Цар Израилев!”. (2)

Елате и ние – целият нов Израил, Църквата на призованите от всички народи, днес заедно с пророк Захария да викнем: „Възрадвай се силно, дъще Сионова, проповядвай, дъще Йерусалимова, защото ето твоят Цар иде при тебе кротък и спасяващ, възседнал младо осле, син на подяремница!”. Празнувай като децата, държащи клонки в ръце и Му въздай похвала: „Осанна във висините! Благословен идещият Цар Израилев!”.(2)

Ти предизобрази за нас свещеното Ти Възкресение, въздигайки с Твоето повеление мъртвия от четири дни приятел Лазар, бездиханен и зловонен. После възседна на осле сякаш носен от колесница, образно предвещавайки призоваването на народите. Затова възлюбеният Ти Израил хваление принася чрез устата на кърмачета и кротки младенци, които Те видяха да влизаш в Светия Град, шест дни преди Пасха. (2)

Шест дни преди Пасха дойде Иисус във Витания и пристъпиха към Него учениците Му, казвайки: „Господи, къде искаш да Ти приготвим да ядеш Пасхата?”. И Той ги прати: „Идете в селото, което е пред вас и ще срещнете човек, носещ съд с вода; последвайте го и кажете на стопанина на къщата: „Учителят казва: у тебе ще извърша Пасхата с Моите ученици”.”(2)

Слaва, глас 6, първата стихира: И ныне, пак същата. 

На литията, стихири самогласни, глас 1:

Всесветият Дух, Който научи апостолите да говорят на чужди непознати езици, заповяда на неизкусените в злото еврейски деца да викат: „Осанна във висините! Благословен идещият Цар Израилев!”.

Съ-безначалният и съ-вечен Син и Слово на Отца, седна на безсловесно осле и дойде днес в град Йерусалим. Този, Когото херувимите от страх не могат да погледнат, децата възхвалиха с палмови листа и клонки, тайнствено възпявайки хвала: „Осанна във висините, осанна на Давидовия Син, дошъл да спаси от заблудата нашия род!”.

Шест дни преди Пасха, Господи, Твоят глас бе чут в дълбините на ада и така Ти възкреси Лазар - четиридневния мъртвец. А еврейските деца зовяха: „Осанна! Боже наш, слава Тебе!”. 

Глас 2: Когато влизаше в Светия Град възседнал на осле, Господи, Ти с готовност бе тръгнал към страданията, за да изпълниш Закона и пророците. А еврейските деца, предвъзвестявайки победата на Възкресението, срещнаха Те с клонки и палмови листа и викаха: „Благословен Си Ти, Спасителю, помилуй ни!”.

Слава Тебе, Христе, седящ във висините на престол и сега очакван заедно с Твоя Кръст! Затова дъщерята Сионова се весели, радват се земните народи, децата носят клонки, а учениците – одежди и цялата вселена се научи да Ти пее: „Благословен Си Ти, Спасителю, помилуй ни!”.

Слава, и ныне, глас 3: Шест дни преди настъпването на Пасхата дойде Иисус във Витания, за да повика от гроба четиридневния мъртвец Лазар и така да проповядва за Възкресението. И срещнаха Го жените - Марта и Мария, Лазаровите сестри, и Му рекоха: „Господи, ако Ти беше тук, брат ни нямаше да умре!”. Тогава Той им каза: „Не ви ли рекох преди: който вярва в Мен и да умре, ще оживее? Покажете къде сте го положили!”. И Създателят на всичко викна към него: „Лазаре, излез вън!”.

Стиховни стихири, самогласни, глас 8:

Радвай се и весели се, град Сионе, ликувай и празнувай, Църкво Божия! Защото ето, дойде твоят Цар в правда, седнал на младо осле и възпяван от децата: „Осанна във висините, благословен Си Ти, Чието милосърдие е безмерно, помилуй ни!”.

Днес Спасителят дойде в град Йерусалим, за да изпълни Писанието, и всички взеха в ръце палмови клонки и разстилаха пред него ризите си, знаейки, че Той е нашият Бог, Комуто херувимите пеят непрестанно: „Осанна във висините, благословен Си Ти, Чието милосърдие е безмерно, помилуй ни!”.

Носен от херувими и възпяван от серафими Ти, Благий, седна на младо осле, като Давидов Син и децата Те възпяха като Бог, а юдеите хулеха Те беззаконно. Язденето на необяздено осле предизобразяваше необуздаността на езичниците, които се обръщаха от неверието към истинската вяра. Слава Тебе, Христе, единствен Милостив и Човеколюбец!

Слaва, глас 6, първата стихира на Господи воззвaхъ. И ныне, същата. 

Тропар, глас 1: Уверявайки ни в общото възкресение на мъртвите, преди Твоите страдания Ти въздигна от мъртвите Лазар, Христе Боже. Затова и ние като деца, носещи знаците на победата, на Теб – Победителя на смъртта, пеем: „Осанна във висините, благословен идещия в името Господне!”. (2)

Слава, и ныне, глас 4: Съ-погребали се с Тебе в кръщението, Христе Боже наш, сподобихме се с Твоето Възкресение и като Те възпяваме зовем: „Осанна във висините, благословен Идещият в името Господне!”.

На утренята, тропарите, както на вечернята. 

Първи седални, глас 4, подобен: Удивися Йосифъ:

Като деца с клонки и с очистени души, нека мислено с вяра да възхвалим Христа, викайки велегласно към Владиката: „Благословен Си, Спасителю, дошъл в света, за да спасиш Адам от древното проклятие, бидейки духовно Нов Адам по Своето благоволение, Човеколюбче! О, Слове Божи, Който всичко за полза Си устроил, слава Тебе!”.

Слава, и ныне, глас 4: Като възкреси от гроба четиридневния Лазар, Господи, Ти научи всички с палмови клонки да зоват към Тебе: „Благословен е Идещият!”.

Втори седални, глас 4, подобен: Удивися Йосифъ:

Над Своя приятел тайнствено проливаш сълзи, о Христе, и въздигаш от мъртвите Лазаря, легнал бездиханен, показвайки така Своето човеколюбно състрадание. Узнавайки за Твоето пристигане, Иисусе, днес множество младенци излизат, държейки в ръце палмови клонки и викат към Тебе: „Осанна! Благословен Си Ти, Който Си дошъл да спасиш света!” 

Слава, и ныне, глас 1: Възхвала заедно отдайте, племена и народи, защото Царят на ангелите възседна сега осле и иде, искайки да порази на Кръста враговете, като силен. Затова и децата носят  палмови листа и пеят песен: „Слава на Тебе, дошлия Победител! Слава на Тебе - Спасителя Христа! Слава на Тебе благословения и наш единствен Бог!”.

Седален след полиелея, глас 8, подобен: Повеленное: 

Този, Който седи на престол херувимски и заради нас осле възседна и достигна до доброволните страдания, днес слуша децата да зоват: „Осанна!” и народите да викат: „Сине Давидов, побързай и спаси тия, които Си създал, благословени Иисусе! Защото Ти затова дойде, за да познаем Твоята слава!”. Слава, и ныне, същият.

Степенни, първи антифон на 4-ти глас. Прокимен, глас 4: От устите на младенци и кърмачета си стъкмил похвала. Стих: Господи, Боже наш, колко чудно е Твоето име по цялата земя!

Евангелие; Псалом 50
След това свещеникът кади кръстообразно и благославя върбата с молитвата:

Господи Боже наш, Вседържителю, Който предизобрази Църквата с ковчега на Твоя угодник праведния Ной и предвъзвести идването на Твоя Свети Дух чрез гълъбчето, което донесе маслинова клонка. Този предобраз завършиха еврейските деца, когато с клонки от маслини и палми Те посрещнаха, викайки: „Осанна във висините! Благословен Идещият в името Господне!”. В един глас и ние Ти зовем и казваме: „Осанна! Благословен Идещият да съди справедливо, с Отца и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин.”

Слaва: Днес Христос влиза в светия Град, възседнал на осле и прекратява най-лошото неразумие на народите, безплодно от древност. И ныне, същото.

Стихира, глас 6:
Днес ни събра благодатта на Светия Дух и всички ние, взели Твоя Кръст, зовем: „Благословен Идещият в името Господне! Осанна във висините!”.

Канон от преп. Козма Маюмски; акростих: Осaнна Христос евлогимeнос Теос, глас 4. Катавасии: ирмосите на канона по два пъти.

Песен 1
Ирмос: Изворите на бездната се явиха като суха земя и откриха се дълбините на бурното море, но Ти, Господи, му запрети и така спаси избрания народ, който пее Ти победна песен.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

От устата на незлобиви младенци и кърмачета Си стъкмил похвала, побеждавайки врага и чрез страданията на Кръста, Господи, Ти въздаде за падението на древния Адам, когото чрез Дървото възкреси, а той пее Ти победна песен. 

Църквата на светиите, която живее на Сион, на Теб, Христе, принася песен; за Тебе – своя Създател, Израил се зарадва и планините – образ на жестокосърдечните езичниците, се възвеселиха пред Твоето лице, Господи, пеейки Ти победна песен. 

Песен 3
Ирмос: По Твоята заповед твърдият и безплоден камък източи питие за израилския народ; Ти Си тоя Камък и Живот, Христе, върху Който Църквата се утвърди и вика: „Осанна, благословен Идещият в името Господне!”.

По Твоята заповед адът с трепет отпусна Лазар - четиридневния мъртвец; Ти Си възкресението и животът, Христе, и върху Тебе Църквата се утвърди, пеейки: „Осанна, благословен Идещият в името Господне!”.

Запейте, люде, благолепно на Сион и в Йерусалим въздайте молитва към Христа, Който идва Сам в слава и господство; върху Него Църквата се утвърди, пеейки: „Осанна, благословен Идещият в името Господне!”.

Ипакои, глас 6: Първо с клонки Го посрещнаха неблагодарните иудеи, а после закрещяха, искайки разпъването на Христа Бога; а ние винаги с вяра Го почитаме като Благодетел и Му пеем: „Благословен Си Ти – Идещият да призовеш Адам!”.

Песен 4
Ирмос: Христос, нашият Бог иде явно, не закъснява и идва от сенчестата Планина – от Девата, която мъж не познава и която предсказаха пророците; затова и всички пеем: „Слава на Твоята сила, Господи!”.

Тучните поля, планините и всички хълмове радостно да се възвеселят и горските дървета нека заиграят; хвалете Христа, народи, и Нему всички пейте: „Слава на Твоята сила, Господи!”.

Облечен в сила ще дойде Господ, Който властва над вековете, Неговата красота и слава правят благолепно да засияе и Сион; затова и всички пеем: „Слава на Твоята сила, Господи!”.

Измерил с педя небесата и с длан – земята, Господ дойде, избирайки Сион и благоволи в него да живее и царува; и възлюби людете, които с вяра пеят: „Слава на Твоята сила, Господи!”.

Песен 5
Ирмос: Иди на планина Сион, благовести и проповядвай в Йерусалим, въздигни силен глас: преславни неща се говорят за тебе, граде Божий; мир на Израиля и спасение за езичниците.

Седейки на серафими в небесата и гледайки на смирените, Бог идва в слава и господство и ще се изпълнят всички Негови божествени хваления; мир на Израиля и спасение за езичниците.

Сионе Божий, свята Планина, Йерусалиме, огледай се наоколо и виж твоите събрани чеда: ето, те дойдоха от далеч, за да се поклонят на твоя Цар; мир на Израиля и спасение за езичниците.

Песен 6
Ирмос: Възкликнаха с веселие праведните духове: сега на света се дава Нов Завет и чрез поръсването с Божията кръв нека народите се обновят.

Приеми, Израилю, Божието Царство, и пребиваващите в тъмнина да видят голяма светлина и чрез поръсването с Божията кръв нека народите се обновят.

Освободи своите затворници, Сионе, и ги изведи от безводната яма на незнанието и чрез поръсването с Божията кръв нека народите се обновят.

Кондак, глас 6: На престол в небесата и на осле на земята седиш Христе Боже, приемайки ангелска похвала и песента на децата: „Благословен Идещият да призове Адам!”.

Икос: Понеже свърза ада, о Безсмъртни, умъртви смъртта и възкреси света, младенците с клонки Те възхвалят, Христе, като победител, викайки към Тебе днес: „Осанна на Давидовия Син!”. Няма повече младенци да бъдат клани заради Младенеца на Мария, но за всички младенци и старци Един Се разпъва; повече няма да се вдигне против нас меч, защото Твоите ребра се пробождат с копие; затова радвайки се казваме: „Благословен Идещият да призове Адам!”.


Песен 7
Ирмос: Спасил Си в огъня Твоите Авраамови отроци и Си умъртвил халдеите, които непра-ведно ги принасяха в жертва, благословен Си, всевъзпяван Господи, Боже на нашите отци. 

Прекланяйки колена хората се радваха заедно с учениците и с клонки в ръце викаха: „Осанна на Давидовия Син; благословен Си, всевъзпяван Господи, Боже на нашите отци!”.

Невинното множество от младенци, Царю Израилски, боголепно и ангелогласно Те възпява: „Благословен Си, всевъзпяван Господи, Боже на нашите отци!”.

С палмови клонки, Христе, множеството Те възхваляваше, благословен е дошлият Цар на вековете; благословен Си, всевъзпяван Господи, Боже на нашите отци. 

Песен 8
Ирмос: Весели се, Йерусалиме, тържествувайте вие, които обичате Сион; защото дойде царстващият во веки Господ на силите, да благоговее пред лицето Му цялата земя и да пее: „Благославяйте, всички дела Господни, Господа!”.

На младо осле седна твоят Цар, Сионе; Христос разруши безумната прелест на идолослу-жението, и възпря невъздържаните стремления на всички народи, които запяха: „Всички твари, пейте на Господа!”.

Силно се възрадвай, Сионе, защото твоят Бог Христос Се възцари во веки; Той, както е писано, е кроткият и спасяващ, праведният наш Избавител, идещ на осле, за да унищожи жестокостта на враговете, които не пеят: „Благославяйте, всички дела Господни, Господа!”.

Законопрестъпното сборище на непокорните, което превърна дома за молитва в разбойнически вертеп бе изгонено от храма; те отклониха сърцата си от Изкупителя, Комуто пеем: „Благославяйте, всички дела Господни, Господа!”.

Не се пее: Чеcтнейшую херувимъ, а направо ирмоса на девета песен:

Песен 9
Ирмос: Бог Господ ни Се яви; празнувайте празника и с веселие елате да възвеличим Христа, с палмови клонки и с песни да възпеем: „Благословен е Идещият в името Господне – нашия Спасител!”.

Защо се вълнувате, народи? Книжници и свещеници, защо напразно поучавате? Питате се Кой е Този, Комуто децата с палмови клони пеят: „Благословен е Идещият в името Господне – нашия Спасител!”.

Това е нашият Бог и никой не е като Него; Той установи правия път за своя народ Израил; и след това Се яви и с човеците живя; благословен е Идещият в името Господне – нашия Спасител!

Защо положихте стъпки на съблазън около себе си, непокорни? Нозете ви скоро ще пролеят Господнята кръв; но Той ще възкръсне, за да спаси всичко, що вика: „Благословен е Идещият в името Господне – нашия Спасител!”.

Хвалитни стихири - 6, глас 4:

Голямо множество народ, Господи, разстилаше по пътя своите одежди, а други режеха клонки от дърветата и ги държаха в ръце; вървящите отпред и следващите подире Ти викаха така: „Осанна на Давидовия Син! Благословен Си Ти, Който идеш и пак ще дойдеш в името Господне!”. (2)

Когато Ти искаше да влезеш в светия Град, Господи, хората държаха клонки от дърветата, възпявайки Тебе, Владиката на всичко; и виждайки Те възседнал на осле, съзерцаваха Те като седящ на херувимите и затова викаха така: „Осанна във висините! Благословен Си Ти, Който идеш и пак ще дойдеш в името Господне!”.(2)

Излезте племена, излезте народи, и вижте днес Царя Небесен, Който като на висок престол е седнал върху просто осле, как влиза в Иерусалим. Роде иудейски, неверен и прелюбодеен, ела и виж Този, Когото Исая видя да идва в плът заради нас, как взима за Себе Си невеста - целомъдрения нов Сион и отхвърля осъдената синагога. И как при чистия и непорочен брак се стекоха с радостни хваления чистите и невкусили зло деца. С тях и ние пеем ангелската песен и възпяваме: „Осанна във висините на Имащия велика милост!”.

Преди доброволното Твое страдание Ти увери всички във всеобщото възкресение, Христе Боже, и във Витания с могъщата Си сила възкреси Лазар, четиридневния мъртвец. Ти дари слепите със зрение, Спасителю, бидейки Подател на светлината и влезе в светия Град с учениците Си, изпълнявайки пророческата проповед, седейки на осле, като носен от херувими; и еврейските деца с палмови клонки Те посрещнаха. Затова и ние, носейки маслинови и върбови клонки, благодарно Ти зовем: „Осанна във висините, благословен Идещият в името Господне!".

Слава и ныне, глас 6: Шест дни преди Пасха дойде Иисус във Витания и пристъпиха към Него учениците Му, казвайки: „Господи, къде искаш да Ти приготвим да ядеш Пасхата?”. И Той ги прати: „Идете в селото, което е пред вас и ще срещнете човек, носещ съд с вода; последвайте го и кажете на стопанина на къщата: „Учителят казва: у тебе ще извърша Пасхата с Моите ученици”.”

Велико славословие.