събота, 11 април 2015 г.

Пасха Господня

Текстове от Пасхалната Утреня

Тропари:
Глас 5: Εлате и приемете светлина от незалязващата Светлина и прославете Христа, Който възкръсна от мъртвите.
Глас 6: Твоето възкресение, Христе Спасе, ангелите възпяват в небесата; удостой и нас на земята с чисти сърца Теб да славим.
Глас 5Христос възкръсна от мъртвите и чрез смърт потъпка смъртта и на тия, които са в гробовете живот дарува.
Да възкръсне Бог и да се разпръснат враговете Му и да бягат от лицето Му ония, които Го мразят. Христос възкръсна...
Да се разнесат като дим, да изчезнат както се топи восък от огън. Христос възкръсна...
Тъй да погинат грешниците от Божието лице, а праведниците да се развеселят. Христос възкръсна...
Този ден е Господ сътворил, да се възрадваме и възвеселим в него. Христос възкръсна...
Канон от преп. Йоан Дамаскин, глас 1
Песен 1
Ирмос: В деня на Възкресението да се просветим, о люде! Пасха, Господня Пасха! От смъртта към живота и от земята към небето Христос, нашият Бог преведе нас, които пеем победната песен.
Припев: Христос воскресе из мертвыхъ.
Да очистим сетивата и да видим сияещия в непристъпната светлина на Възкресението Христос, Който казва: „Радвайте се!”; ясно да Го чуем, пеейки победната песен.
Да се веселят достойно небесата и земята да се радва, да празнува целият свят, както видимият, тъй и невидимият; защото възкръсна Христос – вечното веселие.
Песен 3
Ирмос: Елате да пием ново питие, не чудодейно бликнало от безплоден камък, а извиращо от източника на нетлението – гроба на Христа, в който се утвърждаваме.
Днес всичко се изпълни със светлина - небето, земята и преизподнята; нека цялото творение празнува Възкресението Христово, в което се и утвърждава.
Вчера се погребах с Теб, Христе, а днес, когато Ти възкръсваш, с Теб възкръсвам; вчера се разпнах с Тебе, но Сам Ти, Спасителю, ме прослави със себе Си в Твоето Царство.
Ипакои, глас 4: Жените, дошли с Мария в ранното утро, намериха камъка отместен от гроба и чуха от ангела: „Защо търсите между мъртвите като човек Този, Който пребъдва във вечно съществуващата светлина? Погледнете погребалните завивки! Тичайте да възвестите на света, че възкръсна Господ, Който умъртви смъртта, защото Той е Син Божи, Който спасява човешкия род!”.
Песен 4
Ирмос: На божествена стража да застане заедно с нас боговдъхновения пророк Авакум и да се покаже като светоносен ангел, който вика с ясен глас: „Днес дойде спасението на света, понеже Христос възкръсна като всесилен!”.
Христос Се яви като Младенец, отварящ девствена утроба; наречен е „Агнец”, защото Се предлага за храна и зове се „непорочен”, защото е непричастен на греха – Той е нашата Пасха и като истински Бог Се нарича съвършен.
Като едногодишен агнец и благословен за нас венец, Христос доброволно е принесен в жертва за всички; и като очистваща Пасха отново възсия за нас от гроба прекрасното Слънце на правдата.
Богоотецът Давид скачаше и играеше пред подобния на сянка кивот, а ние – светият Божи народ, виждайки изпълнението на предобразите, нека се боговдъхновено възрадваме, защото Христос възкръсна като всесилен.
Песен 5
Ирмос: Нека станем рано с изгрева и да принесем на Владиката вместо миро - песен и ще видим Христа – Слънцето на правдата, Което възсиява, дарявайки живот на всички!
Виждайки Твоето неизмеримо добросърдечие онези, които бяха свързани с адските вериги се устремиха радостно към светлината, като възхваляваха вечната Пасха.
Нека със светилници в ръце да се приближим към Христа, Който излиза от гроба като Жених и да отпразнуваме заедно с тържествуващите небесни чинове спасителната Божия Пасха.
Песен 6
Ирмос: Ти слезе в земната преизподня, о Христе, и съкруши вековните прегради, които държаха пленниците на смъртта и както Йона излезе от кита, така Ти тридневен възкръсна от гроба!
Ти възкръсна от гроба Христе, запазвайки печатите цели, както не повреди и заключената утроба на Девата при Своето раждане, и така ни отвори дверите на рая.
Спасителю мой, жива и незаколима жертва, Ти като Бог Сам Себе Си принесе на Отца и съ-възкреси родоначалника Адам, възкръсвайки от гроба.
Кондак, глас 8: 
Макар да слезе в гроб, Безсмъртни, Ти разруши адовата сила и възкръсна като победител, Христе Боже, казвайки на жените - мироносици: „Радвайте се!”. И на Твоите апостоли мир дари Ти, Който даваш на падналите възкресение.
Икос: Мироносиците – деви бързаха преди изгрева да потърсят като дневна светлина слязлото в гроба Слънце, съществуващо преди видимото слънце и говореха помежду си: „О, сестрици, елате с благоухания да помажем живоносното и погребано тяло, лежащата в гроба плът на Този, Който възкреси падналия Адам. Да вървим, да побързаме подобно на мъдреците да се поклоним и да принесем миро като дарове на Обвития вече не в пелени, а в плащаница; да плачем и да викнем: „О, Владико, възкресни Ти, Който даваш на падналите възкресение!”.
Песен 7
Ирмос: Оня, Който избави тримата отроци в пещта Се въплъти и страда като смъртен човек и чрез страданията, смъртното естество облече в дрехата на безсмъртието; Той единствен е благословеният и преславен Бог на нашите отци.
Богомъдрите жени с благовония бързаха след Теб; но макар да Те търсеха със сълзи като мъртъв, те с радост Ти се поклониха като на жив Бог и благовестиха тайнствената Пасха на Твоите ученици.
Празнуваме умъртвяването на смъртта, разрушението на ада, началото на вечния живот и възпяваме Причината за всичко това – единствения благословен и преславен Бог на нашите отци.
Наистина свещена и достойна за празнуване е тази нощ, спасителна и светозарна, предвестница на светоносния ден на Възкресението, в която вечната Светлина от гроба в плът за всички възсия.
Песен 8
Ирмос: Това е определеният и свят Ден, първата Събота, цар и господар на дните, празник на празниците и тържество на тържествата, в него благославяме Христа во веки.
Елате да вкусим от новия плод на лозата, от божественото веселие, в славния ден на Възкресението и да се приобщим към Царството на Христа, възпявайки Го като Бог во веки.
Вдигни очите си, Сионе, и погледни наоколо – защото ето, като божествено сияещи светила, събраха се при тебе от запад и север, от юг и изток твоите чеда, които благославят Христа во веки.
Припев: Пресветая Троице, Боже наш, слава Тебе.
Отче Вседържителю, и Сине, и Душе, надсъщностно и пре-божествено Естество, съединено в три Ипостаси, в Теб се кръстихме и Тебе благославяме във всички векове.
Песен 9
Душата ми величае възкръсналия на третия ден от гроба Христос – Подателя на живота. Сияй, сияй, нови Иерусалиме, славата Господня над тебе възсия. Ликувай сега и се весели, Сионе, а ти, пречиста Богородице, радвай се за възкресението на Родения от тебе.
Душата ми величае Този, Който доброволно страда и бе погребан и възкръсна на третия ден от гроба. Сияй, сияй...
Христос е новата Пасха, жива Жертва, Агнецът Божи, Който взима върху си греха на света. О, колко възлюбен и най-сладък е Твоят божествен глас! Защото Ти наистина обеща да бъдеш с нас до края на вековете, Христе; като Те имаме за опора на нашата надежда, ние верните се радваме.
Ангелът викаше към Благодатната: „Чиста Дево, радвай се! И пак ще кажа „радвай се!”, защото твоят Син възкръсна тридневен от гроба и въздигна мъртвите; люде, веселете се!”. О, колко възлюбен и най-сладък е Твоят божествен глас...
Заспивайки Ти пробуди мъртвите от века с царствен рев, като лъв от Иуда произлязъл. О, колко възлюбен...
Мария Магдалина дойде на гроба и като видя Христа, започна да Го разпитва, мислейки Го за градинаря. О, колко възлюбен...
Ангелът в светла одежда викаше на жените: „Спрете да плачете, защото възкръсна Христос! О, Пасха велика и свещена, Христе! О, Премъдрост и Слово Божие и Сила! Дарувай ни съвършено да се причастяваме в незалязващия ден на Твоето Царство.
Христос възкръсна и разруши смъртта и мъртвите въздигна, люде, веселете се. О, Пасха велика и свещена...
Днес всяка твар се весели и се радва, защото Христос възкръсна и адът е пленен. О, Пасха велика и свещена...
Днес Владиката плени ада, въздигна окованите, които той задържаше и владееше отвека. О, Пасха велика и свещена...
Душата ми величае властта на триипостасното и неразделно Божество. О, Пасха велика и свещена...
Радвай се, Дево, радвай се, благословена, радвай се, препрославена, защото Твоят Син възкръсна тридневен от гроба. О, Пасха велика и свещена...
Душата ми величае възкръсналия на третия ден от гроба Христос – Подателя на живота. Сияй, сияй...
Душата ми величае Този, Който доброволно страда и бе погребан и възкръсна на третия ден от гроба. Сияй, сияй...
Светилен:
Заспивайки по плът като мъртъв, Царю и Господи, възкръснал Си на третия ден, въздигайки Адам от тлението и обезсилвайки смъртта. Ти Си Пасха нетленна, спасение на света.
Хвалитни стихири, глас 1:
Възпяваме Твоите спасителни страдания, Христе, и славим Твоето възкресение.
Ти, Който Кръст претърпя и обезсили смъртта, и възкръсна от мъртвите, умири нашия живот, Господи, като единствен всесилен.
Христе, Който плени ада и възкреси човека чрез Своето възкресение, сподоби ни с чисти сърца да Те възпяваме и славим.
Като славим боголепното Ти снизхождение, ние Те възпяваме, Христе; Ти Се роди от Девата, оставайки неразлъчен от Отца, пострада като Човек и доброволно претърпя Кръст, възкръсна от гроба, и излезе сякаш от чертог, за да спасиш света, Господи, слава Тебе!
Стихири на Пасхата, глас 5:
Да възкръсне Бог и да се разпръснат враговете Му и да бягат от лицето Му ония, които Го мразят. 
Пасха свещена днес нам се яви, Пасха нова и свята, Пасха тайнствена, Пасха всепочитана, Пасха – Христос Избавител, Пасха непорочна, Пасха велика, Пасха на верните, Пасха, която ни отваря райските врати, Пасха, която освещава всички верни.
Да се разнесат като дим, да изчезнат както се топи восък от огън. 
Елате след явяването, жени – благовестници, и кажете на Сион: „Приеми от нас благовестието на радостта за Възкресението Христово! Весели се, ликувай и радвай се, Йерусалиме, виждайки Царя Христа като Жених, излязъл от гроба!”.
Тъй да погинат грешниците от Божието лице, а праведниците да се развеселят.
Мироносиците жени в ранно утро стигнаха пред гроба на Животодателя и намериха ангел, седнал на камъка, и той им заговори така, казвайки: „Защо търсите Живия сред мъртвите? Защо оплаквате Нетленния като тленен? Идете и възвестете на Неговите ученици!”.
Този ден е Господ сътворил, да се възрадваме и възвеселим в него. 
Пасха радостна, Пасха, Господня Пасха! Пасха всечестна възсия за нас! Пасха е, нека с радост едни други да се прегърнем! О, Пасха – избавление от скръбта! Защото днес от гроба като от чертог възсия Христос и изпълни жените с радост, казвайки им: „Възвестете на апостолите!”.
Слава и ныне: Денят на Възкресението е! Нека да се просветим с тържеството и едни други да се прегърнем. Да наречем „братя” тия, които ни ненавиждат и да им простим всичко заради Възкресението и тъй да възкликнем: „Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт потъпка смъртта и на тия, които са в гробовете живот дарува!”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар