сряда, 31 август 2022 г.

11/24 октомври – в най-близката неделя честваме паметта на светите отци от Седмия вселенски събор в Никея

 (Ако 11-ти октомври по църковния календар се падне в понеделник, вторник или сряда, празникът се чества предходната неделя; ако се падне в четвъртък, петък или събота – следващата неделя)


На Вечернята, на Господи, воззвaхъ: 4 стихири от Октоиха и 6 на светите отци, глас 6, под.: Отчаяная…:

Патриарх Герман Нови твърде добре съчета почетните събори, свикани в различни времена, и ги събра в едно-единствено правило, записвайки и пазейки техните догмати; и тези доблестни застъпници за спасението той представя пред Господа и на паството заедно с пастирите.(2)

Писанието на Закона определи почетната седмица за еврейските деца, които служеха на неговата сянка; но отците по заповед на Бога, Който създаде всичко съществуващо в шест дни и благослови седмия, се събраха на седем събора, като ги направиха най-почтени и установиха пределите на вярата.

О, трижди блажени отци, вие преподадохте на всички истината за Троичния Бог като Причина за сътворението на света, изричайки най-тайнствени и възвишени слова на три, а после и на още четири събора; на тях добре разкрихте православното учение, използвайки четирите стихии, за да разясните разбирането на Троицата, Която ги е създала и е сътворила света.

И едно могъщо скланяне на пророк Елисей над мъртвия син на сонамката, която му послужи, бе достатъчно, за да му вдъхне живот; но той се върна и се наведе над него седем пъти, предвъзвестявайки като пророк за вашите събори, чрез които оживихте смъртността на Бога Слово, убивайки Арий и неговите сподвижници.

„Кой, Спасителю, хитона Ти разкъса?”, а Ти рече: „Арий, който разсече, разделяйки еднаквото по чест Начало на Светата Троица.” Той отрече, че Ти Си Един от Троицата, той научи и Несторий да не нарича Твоята Майка Богородица. Но съборът в Никея Те проповядва като Божи Син, съ-престолен на Отца и на Духа.

Слава, глас 6: Нека днес да възхвалим тайнствените тръби на Духа – богоносните отци, които посред Църквата запяха песен, подобаваща на богословието, проповядвайки една Троица, неизменна по същност и божественото естество; те са низложители на Арий и поборници на православните, и винаги се молят Господу за помилването на нашите души.

И ныне, Богородичен догматик на гласа.

Вход. Прокимен на деня и паримии.

На литията – стихира на храма.

Слава, глас 3: Вие станахте строги пазители на апостолските предания, свети отци, защото определяйки православно единосъщието на Светата Троица, вие съборно отхвърлихте хулата на Арий; с него изобличихте и духобореца Македоний, осъдихте Несторий, Евтихий и Диоскор, Савелий и Севир-Акефал. А за нас, които се избавихме от техните заблуди, изпросете да съхраним непорочен живота си във вярата.

И ныне, Богородичен, глас 3: Безсеменно от божествения Дух, по волята на Отца Ти зачена Сина Божи, Който предвечно съществува, раждайки Се от Отца без майка; Ти по плът роди и с мляко откърми като Младенец Този, Който заради нас от Тебе произлезе без баща; затова непрестанно се моли от беди да се избавят нашите души.

Стиховни от Октоиха.

Слава, глас 4: Днес ние православните с благочестива вяра празнуваме паметта на богоносните отци, които се събраха от цялата вселена в славния град Никея. Защото те с благочестив ум отхвърлиха коварното безбожно учение на Арий и го изгониха съборно от вселенската Църква; те научиха всички в символа на вярата ясно да изповядват Сина Божи за единосъщен и съ-вечен, съществуващ преди вековете, точно и благочестиво излагайки това. Затова и ние като следваме техните божествени учения с твърда вяра служим на Отца заедно със Сина и всесветия Дух в едно Божество, Троица единосъщна.

И ныне, Богородичен, глас 4: Вслушай се в молението на Твоите раби, Всенепорочна, и прекрати страшните беди, които връхлитат срещу нас и ни избави от всяка скръб; защото Тебе имаме за единствена твърда и надеждна опора и Твоето застъпничество придобихме; да не се посрамим, Владичице, като Те призоваваме, но побързай да чуеш молбата на викащите с вяра към Теб: „Радвай се, Владичице, Помощница на всички, Радост и Покров, и Спасение на нашите души!”.

На петохлебието: Богородице Дево (2) и тропара на отците (1) 

На Утренята, на Богъ Господь, възкресен тропар (2),

Слава на отците, глас 8: Препрославен Си, Христе Боже наш, защото утвърди като светила на земята нашите отци и чрез тях настави всички нас на истинската вяра; Многомилостиви, слава Тебе!

И ныне, Богородичен, глас 8: Ти, Който заради нас Се роди от Дева и разпятие претърпя, Благий, обезоръжи със смърт смъртта и възкресение яви като Бог, не презирай тия, които създал Си с Твоята ръка; яви човеколюбието Си, Милостиви, и приеми родилата Те Богородица, молеща се за нас и спаси, Спасителю наш, отчаяните люде.

Канони – възкресен, кръсто-възкресен и Богородичен от Октоиха и на светите отци, от патр. Герман II, глас 6, с акростих в оригинала: Възпявам седмия събор на блажените отци. Катавасии: Отверзу уста моя…

Песен 1

Ирмос: Някога Моисеевият чудотворен жезъл с кръстообразен удар раздели морето и потопи колесниците на фараона, спасявайки беглеца Израил, който пеш премина и възпя с песен Бога.

Припев: Свети отци, молете Бога за нас.

Господи, дай на мен, желаещия да възпея Седмия събор, сбор от седемте дара на Параклита, Който го умъдри с огнени езици и накара да замлъкнат всички злоречиви хули.

От самото начало числото седем е най-голямо от всички останали числа, защото първоначално всесъвършеното прекратяване на божественото сътворение на всичко стана на седмия ден, а сега на Събора, означен със същото число, настъпи краят на всички ереси.

Някога в Никея хорът на отците победи с пастирски жезъл богобореца Арий и така научи Църквата да следва православното учение; и сега, утвърждавайки го, Седмият събор победно посрами иконоборците.

Богородичен: Както благочестиво учеха отците, изповядващи с вяра, че утробата на Девата без болка е родила в плът Безплътния, така и ние Я почитаме, като изписваме образа Й върху стени и стълбове и го целуваме с почит.

Песен 3

Ирмос: О, Христе, Който премъдро утвърди в начало небесата и основа земята върху водите, утвърди и мене върху камъка на Твоите заповеди, защото никой не е свят освен Тебе, единствен Човеколюбче.

Посветени в тайните на Христа, божествените пастиреначалници прогониха далеч от благочестивите верни кохортите на антихриста, желаещи да потресат Христовата Църква, и я запазиха непоколебима.

Съборът на отците, почерпил от изворите на спасението, дава на жадния Христов народ да пие от струите на православното учение, отклонявайки го от мътните потоци на ересите.

Седмият събор на христолюбивите отци, чиито защитници бяха императорите Ирина и Константин, се проведе в прекрасния град Никея срещу онези, които в действителност презираха християните и ги преследваха.

Богородичен: Нека всеки нечестивец, който не почита светия образ на Богородица и не приема, че Тя е родила Христа като човек, да се отстрани и да бъде пратен в огъня, за да гори вечно без да изгаря.

Възкресен кондак и икос от Октоиха. Седален на отците, глас 4, под.: Скоро предвари…:

О, наистина най-благословени и божествено красноречиви отци, вие се явихте на земята като най-ярки светила на Христовата истина в света, задушавайки злочестивите хули на ересите и потушихте огнените смутове на неправославните. Затова като Христови йерарси, молете се да се спасим.(2)

Слава, и ныне, Богородичен: Скоро побързай да ни помогнеш, Дево, Майко Чиста, и ни избави от враговете, които Те хулят. Съкруши всички еретически хули и чрез Твоята сила разбий нападенията им, за да разберат, че само Ти си Майка Божия, Която с молитвите си спасява събора на православните.

Песен 4

Ирмос: Ти Си моя крепост, Господи, Ти Си и моя сила, Ти Си моя радост и мой Бог, Който без да остави недрата на Отца посети нашата нищета; затова заедно с пророк Авакум Ти викам: „Слава на Твоята сила, Човеколюбче!”.

Боговидните отци, носещи Божието слово като стрела и меч, със знака на Кръста заедно избиват всички врагове, които не почитат образите на Христа, на Богородица и на всички светии.

Както при засвирването на седемте тръби, в края на седмото обикаляне, паднаха стените Йерихонски, така и чрез тези седем събора цялото множество, надигнало се срещу Бога, е свалено в бездната, при седмото събиране на богозвучните тръби на Духа.

Проявявайки младежко усърдие и разпалени от божествена ревност, множеството на отците, подобно на Илия, изби гнусните свещеници. Затова с дръзновение научиха всички да се покланят на Христовата икона с любов.

Богородичен: Ти си моята надежда, о, Всечиста, Ти си моята песен, Ти си моето пристанище, Ти си моето възстановяване – Ти, Която безсеменно роди Бога, въплътеното Слово на Отца. Затова без колебание се кланям пред Твоята икона, укрепен от Твоята мощ.

Песен 5

Ирмос: Защо отхвърли ме от Своето лице, о Светлина неугасима, и покри ме – окаяния - чуждата тъма? Но моля се, обърни ме отново в светлината на Твоите заповеди и изправи моите пътища.

Обсъждайки заедно с възвишени мисли, почитаемите отци предадоха иконоборците на анатема като мъдруващи неправилно, и заповядаха да се почита Христовата икона, както подобава.

Сега е време за веселие! Сега се яви ден на спасение! Затова нека се възрадваме и да викнем с радост към Христа: „Дай ни Твоя мир, по молитвите на отците от Седмия събор, Човеколюбче!“.

Богородичен: Заради Своето добросърдечно милосърдие Божият Син неизменно Се роди от Девата, приемайки чуждата природа като Своя и, бидейки по същността Си неописуем, доброволно стана описуем в човешки образ.

Песен 6

Ирмос: Очисти ме, Спасе, защото много са беззаконията ми и ме изведи от греховната дълбина; към Тебе викнах, чуй ме, Боже на моето спасение.

Нека планините да изсипят дъжд от сладост и радост, защото бе прогонено еретическото множество, изливащо горчивата отрова на отричането на светите икони.

Нека небето и земята да празнуват заедно величието на Божията дъщеря - светата Църква; защото тя се възвеличи, отхвърляйки онези, които искаха да я лишат от красота.

Богородичен: Синът на Майката, Който първо е роден от Отца без майка, Се роди боголепно без баща, и ме възроди. Затова, като изписвам Тази, Която Го роди, и Този, Който Се роди, аз целувам Тяхната икона.

Кондак, глас 6, под.: Рукописаннаго…:

Синът, Който неизразимо възсия от Отца, * Се роди в две природа от Жена, * и съзерцавайки Го, ние не отхвърляме изображението на Неговия лик, * но като го изписваме с благоговение, вярно го почитаме. * Затова Църквата, държейки истинската вяра, * почита и целува иконата на Въплъщението Христово.

Икос: Всемилостивият Бог, Който винаги желае да ни въздига към съвършения спомен за Своето въплъщение, дари човечеството с мисълта, че Неговият скъпоценен образ трябва да се изобразява с краски на икони, та като го съзерцаваме върху видими предмети, да вярваме в това, което сме чули да се говори и ясно да разбираме делата и имената, чертите и страданията на светите мъже и Христа, Увенчаващия, Който дарява венци на светите подвижници и мъченици. И заради тях, Църквата най-усърдно се придържа към истинската вяра и почита иконата на Въплъщението Христово.

Песен 7

Ирмос: Някога във Вавилон огънят отстъпи в страх пред Божието снизхождане, затова отроците в пещта с радостни стъпки, играейки сякаш на поляна, пееха: „Благословен Си, Боже на нашите отци!”.

Ересиарсите са победени от догматите на богословесните мъже, които правилно отнасят почитта, отдавана на иконите, към първообразите им, както казва великият Василий. Благословен Си, Боже на нашите отци!

Днес храмовете, украсени с великолепни образи, са наистина прекрасни, затова в църквите светът възнася песен към Най-прекрасния от всички човеци, и Му пее: „Благословен Си, Боже на нашите отци!”.

Светлината разпръсна мрака, а нечестивите бяха прогонени. Затова всички се изпълниха със светлината на Христа, Подателя на светлината, и с веселие зоват и пеят: „Благословен Си, Боже на нашите отци!”.

Богородичен: Пречиста Владичице, единствена Надежда за спасението на всички, Която дивно роди Христа, Царя на царете, Ти носеше в ръцете си като Младенец, Този, Който е изобразяван и почитан, според словата на отците.

Песен 8

Ирмос: Халдейският мъчител седмократно разпали силата на пещта за богопочитателите, но когато ги видя спасени от висшата сила, той викна към Твореца и Избавителя: „Отроци, благославяйте, свещеници, възпявайте, люде, превъзнасяйте Го във всички векове!”.

Съборът на отците определя най-превъзходен закон за богопочитателите с възстановяването на правилното почитане на свещените Христови икони; и като техни послушни чеда, ние, любителите на благочестието, празнуваме ежегодната памет и с любов целуваме образа на Христа.

Седем пъти високомерните сваляха смирените и възпрепятстваха събранията на любителите на добродетелите, клеветейки техните божествени дела. Но отците на Седмия събор, които се събраха в Никея, веднага седмократно повалиха гордостта им.

Както безсилни и бездействени са детските стрели за възрастните, (понеже тъй е писано в псалмите), така чрез божествената сила изнемогнаха езиците на тези, които изричат хули срещу Всевишния и на всички, които не признават Отца, Сина и Светия Дух за един Бог, единствената Причина на всичко.

Богородичен: По Своя воля, заради милосърдието Си, Творецът стана Младенец чрез Твоята пречиста кръв, запазвайки Те и след раждането изцяло чиста и неопетнена, и така очисти осквернения Божи образ в човека. Затова, макар да е Бог по същност, като стана по природа и Човек, на иконите Той се изписва заедно с Теб.

Песен 9

Ирмос: Изуми се небето и ужасиха се краищата на земята от това, че Бог Се яви в плът на човеците и Твоята утроба стана по-широка от небесата; затова, Богородице, ангелските войнства и човешките множества Тебе величаят.

Единствен непостижим и Всевишни Боже, Който всичко държиш с Твоята сила и разум, най-могъщ Владетелю и Царю на всички, утвърди Църквата, запазвайки я в Твоето православие, по молитвите на всеславните отци, изобличителите на ереста.

Удостоихте се с големи почести на земята, о, светии, имайки небесна мъдрост, защото с любов почитахте Христовото изображение. И сега, като отхвърлихте сянката и покривалото на плътта, вие съзерцавате Христа лице в лице и се сподобихте с още по-големи почести.

Макар да сме наказвани от войнствата на дивите варвари, които допусна срещу нас, все пак Сам Ти съкруши атаките и дързостта им и помогни на верните, които се надяват на Тебе, Всемогъщи, по дръзновените молитви на светите отци, чиято памет честваме сега.

Богородичен: Човешкият ум, нито възвишеният разум на ангелите не може да разбере тайната на Твоето дивно раждане, защото Ти свръхестествено роди въплътения Бог. Затова, знаейки Те като Богородица, ние Те изобразяваме заедно с Него и Те величаем.

Светилни: възкресен от Октоиха, и на отците, под: Духомъ во светилище…:

Слава: Отци с небесен ум, събрали се на Седмия събор, принасяйте усърдно вашите молитви към Троицата, за да се избавим от всяка ерес и вечното осъждане и да получим Небесното Царство ние, които възпяваме вашия божествен събор.

И ныне, Богородичен: По молитвите на Твоята Майка, Преблаги Господи, и на отците, събрали се на Седемте събора, утвърди Църквата и укрепи вярата; а когато дойдеш на земята да съдиш цялото творение, покажи всички ни като наследници на Царството Небесно.

Хвалитни стихири – 4 възкресни от Откоиха и 4 на отците, глас 6, под. Все отложше…: 

Събрали цялото духовното познание и водени от божествения Дух честните отци изписаха с боговдъхновени слова небесния и свещен Символ на вярата. В него те по най-ясен начин учат за Словото, Което е съ-безначално и наистина единосъщно на Родилия Го Отец, като така явно следват апостолските учения, богославни, пребогати и наистина богомъдри.(2)

Стих: Благословен Си, Господи Боже на нашите отци, хвално и прославено е името Ти во веки. 

Приемайки цялото духовното сияние на Светия Дух, блажените отци боговдъхновено изрекоха чрез кратки слова и много разум свръхестественото откровение, и като Христови проповедници и защитници на евангелските учения и благочестивите предания получиха явно свише откровението за тях и просветени разкриха определението на богодадената вяра.

Стих: Съберете Му Неговите светии, които са скрепили завета Му.

Събирайки цялото пастирско изкуство и надигайки се сега с праведен гняв, божествените пастири, които са най-истинни раби Христови и най-свещени служители на божествената проповед, справедливо прогониха лютите и пагубни вълци, изхвърляйки ги от църковната пълнота чрез прашката на Духа, като паднали до смърт и като неизлечимо болни.

Слава, глас 8, от Георги Никомидийски: Ликът на светите отци, събрани от краищата на вселената, научиха ни, че на Отца и Сина и Духа Свети една е същността и естеството и ясно предадоха на Църквата тайната на богословието. Възхваляйки ги, нека с вяра ги прославим, казвайки: „О, божествен полк, богословесни воини на опълчението Господне, звезди многосветли на духовната твърд, непобедими стълбове на тайнствения Сион, благоухаещи с миро райски цветя, всезлатна уста на Словото, Никейска похвала, украшение за вселената! Усърдно се молете за нашите души!”.

И ныне: Преблагословена си, Богородице Дево…

Велико славословие.

На Литургията, блаженства на 10 – 6 от Октоиха и 4 от 3-та песен на отците

След Апостола, Алилуя на гласа от Октоиха и на отците:

Алилуя, глас 1: Бог на боговете Господ проговори и призова земята от изток-слънце до запад. Стих: Съберете Му Неговите светии, които са скрепили завета Му.

 

неделя, 28 август 2022 г.

За содомския грях - православна перспектива

 Превод на обръщението на сръбски духовник със заглавие "Да предотвратим провеждането на "ЕвроПрайд 2022" дори с цената на използване на сила", с ценни мисли относно един от важните аспекти на съвременната антихиристиянска "цивилизация", в която сме принудени да живеем.  

Години наред, с подкрепата и закрилата на безбожните компрадорски [1] власти, чиято основна задача е да деморализират и дехристиянизират нашия народ, содомитите безсрамно се изявяват в сръбската столица (а и в София и навсякъде – б.пр.), като искат от нас, православните сърби, да приемем содомското зло като нормално явление, без което Сърбия няма място в т.нар цивилизования свят.    

Нека първо да изясним какво всъщност представлява този "цивилизован свят", към кого белградските нечестиви власти искат да присъединят Сърбия? Под „цивилизован свят“ трябва да се разбира геополитическата представа за атлантизма като съюз на САЩ и ЕС, който се контролира и управлява от антихристиянски настроени евреи и от който произтичат т.нар. западни ценности, сред които важно място заема содомията. Докато атлантизмът трябва да се разбира като есхатологичната концепция за „Вавилон Велики“ от Апокалипсиса, „майката на блудниците и на земните гнусотии“ (Откр. 17:5), тоест материалистичната глобална антихристиянска анти-култура. Така в атлантическата цивилизация на порока (западните ценности) разпознаваме мистичния Вавилон на Откровението, центърът на световната власт, който разпространява поквареното си влияние върху целия свят и мами всички нации по света със своята позорна мрежа, правейки всичко, за да накара хората да отхвърлят Христос (Откр. 18).

На второ място, бихме искали да ви обърнем внимание, че не  използваме новосъставените наименования хомосексуализъм или гей-хора за този амартологично[2]-патологичен феномен, защото това са тактически евфемизми на социалното инженерство за църковното и държавно-правно понятие „содомия“, установено в римо-византийската християнска цивилизация. Тези евфемизми имат за цел да заменят автентичната ужасяваща и кощунствена конотация на содомския грях с модерни, по-приятни и приемливи изрази[3]. По същата причина вековният термин детеубийство (infaticide) беше променен с термина аборт.

Сред нас, славяните, заедно с термина "содомия" обикновено се използва и архаизмът, "мъжеложство". По-широко разпространеният и модерен термин „педерастия“ извлича етимологичните си корени от старогръцките думи παῖς – дете и ἐραστής – любовник. Следователно думата "педераст" всъщност означава содомит – мъжеложник и педофил, което със сигурност не се отклонява от правилната конотация на термина, защото, както е известно, на содомитите педофилията не им е чужда. Тук определено трябва да обърнем внимание на факта, че терминът содомия сред нас погрешно се свързва само със зоофилия (скотоложство), сексуалното извращение на сексуални отношения с животни.

Етимологично думата "содомия" или "содомит" идва от Стария завет, от библейския град Содом, който е унищожен от Господ заради похотливостта на жителите му. За да разберем напълно този библейски израз, трябва да се поровим в библейската история на Авраамовия период. 

Старозаветната история в Първа книга на Мойсей ни разказва за праведния Лот, внук на праотеца Авраам, който се заселил в Содом като чужденец. Содом и околностите му били обитавани от закоравели грешници, които масово практикували неестествения грях на мъжеложството. Покварата на содомците била толкова голяма, че Бог изпратил два ангела да унищожат град Содом и цялата околност. Страшният крясък на содомския грях достигал до  Бога, понеже самата човешка природа, изнасилена и осквернена от противоестествен разврат, вика към Бога, подтиквайки Го към наказание. Ето защо ангелите казали на Лот, че са изпратени от Бога  да унищожат всички онези, които се надигат срещу своето естество и по този начин разгневяват своя Създател, Който поставя границите на морала на човешката природа.   

А гражданите на Содом, стари и млади, както се казва в Светото Писание, практикували неестествено блудство не само помежду си, в околностите си, но и се опитвали да убедят и други да го правят, къде с добро, къде със сила. Точно това се случило, когато праведният Лот срещнал двамата ангели на входа на града, в образ на двама красиви млади мъже, пътници и чужденци, и ги поканил да  пренощуват у дома му. Той направил това отчасти, за да ги приеме и нагости, а отчасти, за да ги защити и предпази от своите  съграждани - педерасти. Пътниците останали при него и още не си били легнали, когато гражданите на Содом се събрали около къщата на Лот, стари и млади, и го извикали да им даде чужденците младежи, за да извършат противоестествено блудство с тях. А Лот се обърнал към тях така: „Не правете зло, братя. Ето аз имам две дъщери девици, ще ги изведа, па правете с тях каквото искате, само не пипайте ония хора, защото влязоха под моя покрив”. 

И все пак гражданите на Содом,  разпалени не от естествен, а от противоестествена страст, не искали Лотовите дъщери, а точно младежите чужденци, за да задоволят своите гнусни и беззаконни похотливи желания. Разгневени и разпалени от дяволска похот, те нападнали праведника и започнали да разбиват вратата. Виждайки това, Божиите ангели завлекли Лот в къщата и напратили слепота върху гражданите на Содом, която ги поразила така, че вече не могли да намерят не само дома на Лот, но и собствените си къщи. И двамата ангели казали на Лот да изведе семейството си вън от града, защото Содом ще бъде унищожен, понеже вопълът на неестествените му грехове бил твърде силен пред Господа. Лот излязъл с жена си и дъщерите си от града и Господ изпратил дъжд от камъни от небето, съдържащ сяра и огън, и унищожил Содом и всички околни градове и цялата тази равнина и всички хора и добитък (Битие 19).

Ето откъде идва древното и утвърдено в християнската цивилизация наименование на мъжеложничеството – содомия и затова е толкова важно това наименование да бъде върнато в употреба като автентично, като същевременно напълно се игнорират наложените манипулативни тактически изрази на атлантическото социално инженерство.

Следващото нещо, на което искаме да ви обърнем внимание, е амартологичната оценка на содомския грях. Тоест колко тежък е той в класацията на смъртните грехове?

След Каиновото братоубийство на Авел, чиято „кръв викала от земята към Бога“ (Битие 4:10), в същата Първа Моисеева книга, в старозаветната история за Содом и Гомор, ние срещаме грях, викащ към Бога за втори път. (Битие 18:20, 19:13). Кои са тия грехове, които викат към Бога? 

Църковното учение класира най-тежките грехове в три групи. Първата група са смъртните грехове, втората – греховете против Светия Дух, а третата – греховете, които викат към небето, тоест греховете, които още тук, на земята, призовават Божието възмездие. Содомията принадлежи към тази трета група, на крещящите грехове. А от тях, които според Светото Писание са четири, содомският грях е най-големият и най-тежкият, той гневи най-много Бога, подтиквайки Го към отмъщение и призовавайки Неговото страшно и неумолимо наказание. Това се потвърждава от думите на свети Йоан Златоуст: „От всички грехове, нито един не може да се сравни със содомското беззаконие“. (Беседи върху Посланието до Римляни, Беседа 4).  

За да видим още по-добре колко страшен и омразен е този противоестествен содомски грях пред Бога, ще цитираме и страшното свидетелство на древния св. отец, блажени Йероним Стридонски (IV век), който твърди, че в онази свята нощ, в която нашият Спасител Иисус Христос се родил от Пречистата Дева Богородица, тогава по целия свят били избити от огън и светкавици всички онези, които били затънали в содомския грях. Защото Изворът на чистотата, Христос, когато дошъл в света с пречистото Си рождение, не допуснал да се намери такъв страшен противоестествен грях в света в часа на Неговото раждане[4].        

Бл. Августин Ипонски, въз основа на църковната традиция, също заявява, че „противоестествените грехове, като содомския, са отвратителни и заслужават наказание, когато и където и да са извършени“. Ако всички народи ги извършват, всички те ще бъдат еднакво виновни за едно и също обвинение пред Божия закон, тъй като нашият Създател не ни е наредил да се използваме един друг по този начин. Всъщност връзката, която трябва да имаме с Бога, сама по себе си е нарушена, когато нашата природа, чийто Създател е Той, е осквернена от извратена похот. [5]

Сега ще се обърнем и към етичната страна на въпроса за толерантността към содомския грях с риторичния въпрос: щеше ли Бог да спаси Лот от ужасното изтребително наказание на града и гражданите на Содом, ако Лот бе толерантен и симпатизираше на содомския грях? Разбира се, че не! Лот не само не подкрепи, не защити и не оправда своите съграждани, наричайки тяхната плътска поквара приемлива, романтична сексуална ориентация, но напротив, нарече я зло и ги предупреди да не вършат това. Той дори им предложи дъщерите си, да обезчестят по-добре тях, и така да извършат поне по-малък грях - греха на блудството! 

За разлика от Лот, съпругата му бе превърната в солен стълб, именно защото погледна назад към Содом (Битие 19:26), като по този начин показа съчувствие и симпатия към своите съграждани и съседи, застигнати от справедливото Божие наказание. Затова трябва да подражаваме на праведния Лот и да покажем нашето открито и недвусмислено противопоставяне на содомитите, наричайки тяхната отвратителна парафилия с истинското й име – зло. В противен случай, ако мълчим и търпим злото, ще станем негови съучастници и така ще призовем върху родината си и целия народ проклятието и великия неумолим Божи гняв. Ето защо това е нашата открита покана за нетърпимост към содомията, защото Писанието ни учи: „махнете (не търпете) злия изпомежду си” (1 Кор. 5:13).

Въпреки че християнството не е против толерантността, то не може да поддържа и толерира всичко. „Човек трябва да се стреми само към един добър мир, който има добра цел и съединява с Бога. А когато става дума за явно неблагочестие – казват светите  отци - тогава човек по-скоро трябва да се въоръжи с огън и меч, независимо от изискванията на  времената и владетелите, и въобще от всичко, отколкото да се смеси с лукавия квас и да остане в контакт със заразените."[6]

Псевдо ценностите, които безбожните ни налагат: егалитаризъм, либерализъм, феминизъм, джендъризъм, диверситизъм, приобщаване и толерантност към всякакъв вид зло, като например содомията, не са в съответствие с Божия закон и като такива не са автентичните ценности на християнската цивилизация и на нашия народ, но те са мощни инструменти на социалното инженерство в ръцете на глобалисткия антихристиянски елит с цел унищожаване на християнското семейство, християнските нации, християнските държави и християнството въобще. Вечният християнски ценностен абсолютизъм, основан на непреходния императив на Божия закон, не може да бъде заменен от ценностния релативизъм на теомахията (богоборчеството).

Ето защо ние не се интересуваме от решенията на безбожниците/богоборци от Американската психологическа асоциация и Световната здравна организация, чието псевдонаучно мнение е създадено от техните еврейски финансисти, въз основа на които содомията е депатологизирана (AПA, 1973 г. - СЗО, 1990 г.) и обявена за нормална сексуална ориентация, въз основа на което бе извършено и нейното декриминализиране в законодателството на секуларизираните[7] християнски държави.

Тъй като засегнахме законодателството, не е излишно да припомним Кодекса на християнската цивилизация, който е бил в сила в целия истински цивилизован християнски свят в продължение на 17 века. Историческото значение на въвеждането на християнските религиозни норми в светските правни кодекси принадлежи на християнските императори от късноантичния период. През 342 г. римският император Константин и неговият наследник Констант приемат закон (Теодосиев кодекс, IX 7,3), според който мъжете, които имат сексуални отношения с други мъже, се наказват с обезглавяване. През 390 г. император Валентиниан II въвежда закон, според който мъжете - педерасти се изгарят публично (Кодекс на Теодосий, IX 7,6). Тези закони поставят началото на стандартизацията на наказателното законодателство, което остава по същество непроменено през Средновековието и началото на Новия век.

Кодексът на светия император Юстиниан Велики, създател на Corpus Juris Civilis (Компендиум на Юстиниан), който се смята за сърцето и основата на законодателството на почти всички съвременни цивилизовани нации, също определя смъртно наказание за акта на содомия: „Ако дори след нашето предупреждение се установи, че някой продължава да извършва такова беззаконие, той ще се окаже недостоен за Божията милост и ще бъде подложен на смъртно наказание, установено от този закон.“ „В случаи на наказателно преследване, публичното преследване се ръководи от различните закони, включително Lex Iulia de adulteriis... който наказва със смърт онези, които извършват отвратително действие с други мъже. (Юстиниан, Codex Iuris Civilis, IV, XVIII, 4). „Затова нареждаме на най-светлия префект на Столичния град да арестува тези, които упорстват в гореспоменатите незаконни и безбожни действия (содомия)... и да им наложи най-сурови наказания, така че градът и държавата да не страдат заради подобни беззакония“. (Юстиниан, Codex Justiniani, 77 новела, 141 новела). 

Свети император Юстиниан I Велики също заявява в своите Новели: „Тъй като някои хора, обхванати от подстрекателството на дявола, упражняват помежду си най-срамните похоти и действат противно на природата: ние им заповядваме да вземат присърце страха от Бога и осъждането, което ще дойде, и да се въздържат от такива дяволски и беззаконни похоти, за да не ги посети праведният Божи гняв за тези нечестиви дела, за които градовете загиват с всичките им жители. Защото Свещеното Писание ни учи, че поради подобно безбожно поведение градове наистина са пропадали, заедно с всички хора в тях.” (Новела 77.).

Въз основа на модела на римо-византийското право, Неманичка Сърбия също се придържа към тези закони.

Във връзка със содомията, ние със сигурност все още се придържаме към авторитета на великата християнска римо-византийска цивилизация и се отвращаваме от юдео-масонската богоборческа цивилизация на пороците, започната от Френската революция, която първа премахна содомията като криминално престъпление от наказателния кодекс (1791 г.). Тази революционна тенденция бе последвана от юдео-болшевишката богоборческа революция в Русия. Веднага след поемането на власт Ленин издава декрет за декриминализиране на содомията (19 декември 1917 г.).

Нашето напомняне за предишното законодателство на римо-византийската християнска цивилизация не означава, че ние се застъпваме за връщането на смъртното наказание за содомия. То е само израз на нашата лоялност към християнската цивилизационна приемственост и концепция, въз основа на която се застъпваме с всички сили за повторното криминализиране на содомията като престъпно деяние и противоестествен деликт, за който се налагат присъди затвор или принудителен престой в психиатрични заведения и превъзпитателни институции. Защото повторното криминализиране на содомията е един от императивите на духовното и национално възраждане на родината ни.

След като анализирахме феномена содомия от геополитическа, есхатологична, амартологична, етимологична, историческа, етична и правна гледна точка, ще преминем към представяне на нашата позиция относно обявеното събитие „Европрайд 2022“.

Ние поддържаме мнението, че приемането на провеждането на содомския ексхибиционистки парад от която и да е страна не е само въпрос на социално инженерство с цел премахване на християнския морал, унищожаване на християнската съвест и промяна на съзнанието чрез приемане или толериране на фалшиви антихристиянски ценности ​​наложено ни от Новия антихристиянски световен ред, но това е и мистичен акт на своеобразно посвещение на тази страна и тази нация, равносилно на отричане от Христа. 

Ето защо е  изключително важно да кажем категорично НЕ на содомската революция! Ето защо всички ние трябва да заплюем содомията, тоест Сатаната и всичките му дела (както се прави в обреда на св. Кръщение), от които, както казахме, содомията е най-кощунственото.

Позволяването на публичното популяризиране на сексуалната  поквара  по улиците на нашата столица е само първата стъпка към беззаконие с невероятни размери! Не се заблуждавайте. Содомитите няма да спрат с „излизането си от килера“. Свободното дефилиране на сексуални перверзници по главните улици на една столица не е самоцел. Това е недопустимо, отвратително, унизително и срамно, но е само преходен етап. Както навсякъде в добрия нов "цивилизован" свят, содомитите скоро ще  получат от нашето предателско правителство и содомизация на училищата (превъзпитание на децата) и легализирането на еднополовите бракове, което предполага, че сексуално извратени хищници – педофили ще получат правото да осиновяват деца, които ще растат в страшно извратена среда и които ще бъдат отгледани от страшно извратени хора. 

EuroPride 2022“ е логичната последователност на хода на отстъпничеството. От години допускаме местните гей-паради да се противопоставят на Бога и традиционните ценности на нашия християнски народ. Нямаше народна воля, която да пресече този бич в зародиш. На протестите срещу гей-парадите можеха да се преброят не повече от няколкостотин души. Затова доживяхме тази година сръбската столица и градът на Богородица да стане център на содомитите от цяла Европа. От 12 до 18 септември Белград ще бъде наводнен от хиляди закоравели содомити екстремисти от Европа и целия свят, което ще бъде придружено от промискуитет, перверзен разврат, проституция, педофилия, мръсотия, инфекциозни болести, наркомания, сексуално насилие и откачена дегенеративна мода и хореография на най-перверзната содомия от метрополията на отдавна дехристиянизираната и содомизирана Западна Европа.

17 септември е денят, в който е обявено централното събитие „EuroPride 2022“ в Белград, денят, в който ще се проведе содомския парад. Не предрешаваме нищо, но отбелязваме, че самият парад е предвиден точно в деня (4 септември по църковния календар) на старозаветния християнски пророк Мойсей Законодател. Именно той е този, който чрез Светия Дух даде Божиите закони на хората, един от които се отнася и до содомитите: „Ако някой легне с мъж като с жена, и двамата са извършили мръсотия: да бъдат умъртвени, кръвта им е върху тях.” (Лев. 20:13).

Ние сме на мнение, че на 17 септември всички трябва да излезем в центъра на Белград и да изразим по открит и директен начин - не нашето псевдогражданско право да не сме съгласни с легитимна демонстрация, така че в духа на плурализма те да вървят, а ние мирно да протестираме покрай тях - но нашия горещ и справедлив гняв, който дори с цената на използването на сила ще попречи на провеждането на най-кощунствената сатанинска манифестация, извършвана някога по тези земи.

Нека всеки, който е сръбски боголюбец и сръбски патриот, надигне своя  глас  на пълна нетърпимост и отвращение към наглата и гнусна содомска кампания срещу Сърбия. Тези, които  нямат възможност  да  дойдат и  публично да изразят гнева си на улицата, нека горещо се молят Бог да даде кураж, сила и упоритост на всички участници в антисодомските протести, та въоръжени със сила отгоре да попречат на содомитите да осъществят злото си намерение и най-накрая да покажем на нечестивите управници веднъж завинаги, че тяхното няма да го бъде!

Предупреждаваме и полицаите-наемници, особено началниците, които ще защитят нещо толкова отвратително и демонично от справедливия гняв на хората, нещо, от което, според дълга си и както повелява националният ни етос - не според Вашингтон и Брюксел, но според Божията правда - те, пазителите на обществения ред и морал, трябва да  защитят  своя  народ и своите деца от содомската чума. Сам  Бог да ги вразуми, да се отрекат от покорството си на богоборческите власти и така да избегнат големия Божи гняв, който би се стоварил освен върху всички нас, но и върху тях и семействата им.   

Призовавам Божията благословия за всички онези, които ще изразят справедливия гняв на Божия народ и съпротива срещу това възмутително насърчаване на сатанинското зло по улиците на Белград.

Приканвам всички верни чеда на Светосавската сръбска църква да застанем заедно в защита на светите, добри и богоугодни традиционни християнски ценности, за да се върне Сърбия на богоугодния път и всичко, което правим, винаги да бъде свято, добродетелно и мило на милостивия Бог.

И нека Бог да ни е на помощ заедно с всички светии на небесната Сърбия, начело с нашия вечен архиепископ и архивожд свети Сава.

С нами Бог!

+Акакий, епископ Утешителевски 

-------------------

[1] Компрадор - лице, което действа в своята страна като агент на чуждестранни организации, които извършват бизнес в областта на инвестициите, търговията, икономическите или политическите операции.

[2] Амартология, (гр. ἁμαρτία – грях; и λόγος – буква) богословско учение за греха и неговите последствия.  

[3] Терминът хомосексуалност имаше за цел да секуларизира феномена на содомията и да го преведе в областта на псевдонаучната медицинска терминология с крайната цел да бъде депатологизиран. Докато терминът гей (англ.  gay  — весел) освен че обозначава содомитите, особено техните политически активисти, цели да утвърди содомията като положително, приемливо и дори симпатично явление.

[4] Според св. Димитрий Ростовски, "Хроника, която разказва за делата от сътворението на вселената до Рождество Христово", Санкт Петербург, 1796).

[5] „Изповеди”, кн.3, гл. 8 стр. 65.

[6] Свети Григорий Богослов, Деяния, том 1, стр. 192.

[7] Секуларизмът е евфемизъм за проекта за дехристиянизация на християнската държава и общество.

И междувременно! - СЪРБИЯ ОТМЕНИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБЩОЕВРОПЕЙСКО ЛГБТ СЪБИТИЕ В БЕЛГРАД

петък, 26 август 2022 г.

1/14 септември - Начало на Индикта, тоест на Новолетието. Преподобни Симеон Стълпник и майка му Марта; и свети 40 жени-мъченици със св. дякон Амун, техният учител

На Вечернята, 1-й антифон на 1-ва катизма; ако е в събота – цялата катизма. На Господи, воззвахъ: 10 стиха - 3 стихири на Новолетието, глас 1, под.: Небесныхъ чиновъ:

След като с молитва усвоихме * всеславното и божествено учение Христово, * нека всеки ден към Твореца да зовем: * „Отче наш, Който обитаваш на небесата, * дай насъщния ни хляб, * и не ни вменявай нашите прегрешения.“

Ти, Който на планината Синай * изписа някога скрижалите, * сега в плът, в град Назарет, * взе да прочетеш от книгата на пророка, Христе Боже, * и сгъвайки свитъка, поучаваше народа, * за да се изпълни написаното за Тебе.

Както някога телата на евреите, * които не се подчиняваха истински на Теб, Владиката на всички, * заслужено паднаха в пустинята; * така и сега, както е според псалома, разпръсни в ада * костите на нечестивите и неверни агаряни, о, Христе.


3 стихири на преподобния, глас 5, под.: Преподобне отче:

Преподобни отче, * ако бе възможно твоят стълб да проговори, * той не би престанал да възпява твоите страдания, * ридания и трудове. * Но вместо да носи, той бе носен, * като дърво, напоявано от твоите сълзи. * Ангелите се удивиха, човеците се възхитиха, * а демоните се уплашиха от твоето търпение, * преподобни Симеоне; * моли да се спасят нашите души!

Преподобни отче, * подражавайки на твоя Владика * чрез силата на божествения Дух, * ти се качи на своя стълб, сякаш беше кръст. * Господ разкъса присъдата за греховете на всички, * а ти победи надиганията на страстите * - Той беше като агне, а ти - като жертвоприношение; Той Се качи на Кръста, а ти - на стълб. * Преподобни Симеоне; * моли да се спасят нашите души!

Преподобни отче, * като напои тялото си със сълзи * и очисти душата, * ти се изкачи на висотата на добродетелите; * защото направи каменния стълб свое жилище, * а небесния Сион - свой духовен и небесен град, * и чрез твоите добродетели ти ангелите изуми, човеците учуди * и посрами демоните; преподобни Симеоне, * моли да се спасят нашите души!

Други стихири на преподобния, глас 2, самогласни:

Свещеният Симеон израстна като добър плод от добър корен, * от младенчество откърмен повече с благодат, отколкото с мляко. * И като издигна тялото си върху каменния стълб, * той възнесе своя ум към Бога * и си съгради небесно жилище чрез добродетелите; * и радвайки се в хора на божествените сили, * той стана обител на Христа * - Бога и Спасителя на нашите души.

Споменът за теб и кротостта на твоето сърце * завинаги пребъдват, преподобни отче Симеоне, * блажен угодник на Христа, * защото макар и да се пресели от нас, добри пастирю, * все пак духом ти не ни напускаш, * застъпвайки се с любов пред Бога * и ликувайки с ангелите в небесата. * Моли се заедно с тях да се спасят нашите души.

От Киприан: О, всехвални отче, * кивотът с твоите мощи източва изцеления * и светата ти душа, съчетала се с ангелите, достойно се радва. * Затова, имайки дръзновение пред Господа, преподобни, * и ликувайки с безплътните в небесата, * моли се заедно с тях да се спасят нашите души.

От Герман: Възлюбил най-възвишената философия * ти пребъдваше отвъд света, богоносецо, * обитавайки над видимите неща, * и се показа като божествено и неопетнено огледало Божие. * Постоянно съчетавайки се със Светлината, * ти целият в Нея се облече * и получи най-добрия край, блажени. * Моли се за нашите души, премъдри Симеоне.

Славана преподобния, глас 6, от патр. Герман: Божествената благодат * осенява кивота с твоите мощи, * свещени Симеоне; * затова, прибягвайки към благоуханното миро на твоите чудеса, * ние черпим изцеления на нашите немощи. * Но ти, отче преподобни, * моли Христа Бога за нашите души.

И нынена Индикта, глас 6, от Византиеца: О, безначално Слово и Сине, * Който Си съединен с Духа Свети, * Творче и Създателю на всичко видимо и невидимо, * благослови годишния кръг, * запазвайки православните множества в мир, * по молитвите на Богородица и на всички Твои светии.         

Вход, Прокимен на деня и Паримии.

Стиховни стихири на Новолетието, глас 1, самогласни, от преп. Йоан Дамаскин:

Настъпва Новата година * и призовава всички да почетат онези, които я освещават: * Калиста, Евод и Ермоген - * сестрата с двамата братя страдалци, * равноангелния Симеон и Иисус Навин; * седемте отроци от Ефес * и хорът на четиридесетте сияйни жени-мъченици. * Като съчетаваме паметта им, о, любители на празниците, * нека благочестиво да извикаме: * „Господи, благослови делата на Твоите ръце, * и ни дай да преминем благополучно през годишния кръг.“

Стих: На Тебе подобава песен в Сион, Боже, и към Тебе ще се възнесе молитва в Иерусалим.

Христе, Боже наш, Който Си направил всичко с мъдрост, * привеждайки всичко от небитие в битие, * благослови венеца на годината * и запази нашите градове невредими; * зарадвай със силата Си православните християни * и им дай победа над враговете, * и заради Богородица дари на света велика милост.

Стих: Ще се наситим с благата на Твоя дом, свят е Твоят храм, дивен с правдата си.

Глас 2, от Киприан: Дивен Си, Боже, и чудни са Твоите дела, * и Твоите пътища са непостижими, * защото Ти Си Премъдростта Божия, съвършената Ипостас и Сила, * съ-безначална и единосъщна; * чрез Твоята творческа и всемогъща власт, Ти влезе неизказано в света * чрез Твоята Майка, Която мъж не позна, * желаейки да принесеш полза на Твоето творение, * и без да измениш Своята божественост * установи като неизменни времената и сезоните * за наше спасение. * Затова към Теб зовем: * „Благи Господи, слава на Тебе!“.

Стих: Ти ще благословиш годишния кръг на благостта Си и Твоите поля ще се изпълнят с тучност.

От Дамаскин: О, предвечно Слово на Отца, * Ти всичко сътвори с премъдрост * и създаде всяка твар чрез Твоето всесилно слово; * благослови годишния кръг с Твоята благост * и заради Богородица, ересите унищожи, * защото Си благ и Човеколюбец.

Слава, на преподобния, глас : Преподобни отче, * ти намери добра стълба, * по която се качи нависоко, * подобно на огнената колесница, която намери Илия, * но след отшествието си той не я остави на другите, * а ти и след смъртта си ни остави своя стълб. * Небесни човече, земен ангеле, * неугасващ светилник на вселената, * Симеоне преподобни, * моли се да бъдат спасени нашите души!

И ныне, глас 5, от преп. Йоан Дамаскин: Ти, Който Си вечен Цар * и пребъдваш в безкрайни векове, * приеми молбите на грешниците, просещи спасение, * и дай плодородие на Твоята земя, Човеколюбче, * дарявайки я с благоприятно време; * помагай ни срещу безбожните варвари, * както някога помогна на Давид, * защото те дойдоха в Твоите обители * и оскверниха светините ни, Спасе. * Но по молитвите на Богородица, * дай на православните християни победи, Христе Боже, * защото Ти Си тяхна победа и хвала.

Тропар на Новолетието, глас 2:

Създателю на всички твари, поставил времената и годините в Своя власт, благослови венеца на годината по Твоята благост, Господи, като съхраняваш в мир народа и Твоя град; по молитвите на Богородица, спаси ни.

Слава, на преподобния, глас 1: Ти си бил стълб на търпението, преподобни, подражавайки на праотците: на Иов в страданията, на Йосиф в изкушенията, и на живота на безплътните, макар и в тяло, Симеоне, отче наш, моли Христа Бога да се спасят нашите души.

И ныне, Богородичен, глас 1: Радвай се, възрадвана от Бога, Богородице Дево, пристанище и защита за човешкия род, защото от Теб Се въплъти Изкупителят на света, понеже само Ти си Майка и Дева, винаги благословена и винаги препрославена; моли Христа Бога да дарува мир на цяла вселена.

На Утренята, на Богъ Господь: тропар на Индикта (2), Слава, на преподобния, И ныне, Богородичен.

Първи седален, на Индикта, глас 4, под.: Удивися Иосиф:

Като Владика на всичко и Подател на благата пред Тебе падаме с вяра и искрено зовем: „Умилостиви Се поради Твоето добросърдечие, Спасителю, и по молитвите на Тази, Която Те роди и на всички, които са Ти благоугодили, като Благ сподоби тези, които Те почитат в две природи, да Ти принесат добра година и да Те прославят с вяра.“

Слава, на преподобния, глас 8, под. Премудрости: Взимайки Кръста Господен, о, премъдри, и следвайки Го до края, ти не обърна ума си обратно към света, богомъдри; и умъртвявайки страстите чрез въздържание и трудове, ти се приготви като храм за твоя Господ. Затова получи в награда небесни дарове да изцеляваш страдащите и да изгонваш злите духове, преподобни Симеоне. Моли Христа Бога да даде опрощение на греховете на тези, които с любов празнуват твоята свята памет.

И ныне – отново на Индикта, глас 4.

Втори седални, глас 8, под.: Премудрости:

Като възпита душата си в благочестие чрез въздържание, труд и молитви, ти стана съпричастник на мъчениците, блажени, и наистина получи чудотворни дарования да целиш недъзите на тия, които те почитат с вяра. Затова и демонските пълчища прогонваш чрез властта, дадена ти свише срещу тях, преблажени Симеоне. Моли Христа Бога да даде опрощение на греховете на тези, които с любов празнуват твоята свята памет.

Слава, глас 4, под.: Скоро предвари: Ти с вяра влезе в мъченическия подвиг, о, Калисто, проповядвайки Христа, нашия Бог, с двамата си братя; защото, подхранвана с надежда, ти наистина ги превърна в духовни съсъди на Христовата Църква. Затова, мъченице, ти се присъедини към тях в небесния живот.

И нынеБогородичен, глас 4: Бързо приеми, Владичице, нашите молби и ги принеси на Твоя Син и Бог; Всечиста Господарке, освободи от зли обстоятелства прибягващите към Тебе и смажи нападенията и дързостта на тия, които сега се въоръжават срещу Твоите раби, о, Дево.

[В храм, посветен на преп. Симеон Стълпник се пее полиелей и след него – седален, глас 8, под. Премудрости:

Преуспявайки във вярата, мъдри отче, и пренебрегвайки всички преходни неща, чрез силата на Духа, ти следваше Христа и изтощаваше тялото си с въздържание, преподобни, винаги съзерцавайки небесната слава; поради това наистина откри, че твоят стълб е стълба за божествено изкачване, подобаваща на твоето желание, най-свещени Симеоне. Моли Христа Бога да даде опрощение на съгрешенията на тези, които с вяра празнуват твоята свята памет.

Слава, глас 5, под.: Собезначальное: Ти украси живота си с въздържание, умъртвявайки тялото си, блажени отче, напълно победи вражеските помисли и влезе при Бога във вечния живот като достоен наследник. Затова никога не преставай да се молиш да бъдат помилвани душите ни.

И ныне, Богородичен, глас 5: Пресвета Дево, помилуй нас, които прибягваме към Тебе с вяра, о, Добросърдечна, и молим за Твоето горещо застъпничество; защото като Блага можеш да спасиш всички чрез майчините си молби, тъй като си Майка на Всевишния Бог, Когото непрестанно молиш за нас, Богоблагодатна.

Степенни, 1-ви антифон на глас 4. Прокимен и Евангелие на преподобния. След 50 псалом - стихира на храма. ]

50 псалом

Канони – на Новолетието, от преп. Йоан Дамаскин, глас 1; на св. жени-мъченици, глас 4, с акростих в оригинала: Възпявам страданията на твърдите жени-мъченици; и на преподобния, отново от Дамаскин, глас 8 с акростих в оригинала: Приеми тази песен, Симеоне всеблажени. Катавасии: Крестъ начертавъ…

Песен 1

Ирмос: Нека с победна песен да възпеем, люде, Този, Който избави Израил от горчивото робство на фараона и го преведе със сухи нозе по дъното на морската дълбина, защото Се прослави.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Нека да възпеем с победна песен Христа, чрез Когото всичко е създадено и усъвършенствано, като ипостасно Слово, родено от Бога Отца, защото Се прослави.

Нека да възпеем с победна песен Христа, Който по благоволението на Отца Се яви от Девата и ни възвести благоприятната Господня година за избавление, защото Се прослави.

Законодателят дойде в Назарет и поучаваше в съботния ден, като полагаше за юдеите закона на Своето неизказано пришествие, чрез което Той спаси нашия род, като Милостив.

Богородичен: Нека, верни, пеейки винаги да възхваляваме предивната Отроковица, от Която Христос възсия над света и Която изпълва всичко с радостта на вечния живот, защото се прослави.

Ирмос: Ще отворя устата си и тя ще се изпълни с Дух и ще изрека слово за Царицата Майка! Ще се явя светло тържествуващ и ще възпея с радост Нейните чудеса.

Припев: Свети жени-мъченици, молете Бога за нас.

Непреклонно се борихте срещу противника, о, мъченици, отначало с пост, а после и с кървави страдания; затова с вяра почитаме вашата памет.

Ранени от любовта към Онзи, Който заради нас претърпя Кръст и смърт, светите жени последваха стъпките Му, забравяйки плътската си немощ.

След като разрушихте с меча на вярата езическите жертви и бесовските идоли, вие се принесохте в небесния храм като одушевени съсъди, най-почтени мъченици.

Богородичен: Укрепени от благодатта на Този, Който възсия от Твоята утроба, Всенепорочна, девиците отблъснаха бурните вълни на мъките и, радвайки се, Те последваха.

Ирмос: Да възпеем, люде, с победна песен Господа, Който потопи фараона в Червеното море, защото Се прослави.

Припев: Преподобни отче Симеоне, моли Бога за нас.

О, богоносни Симеоне, с твоите молитви дай светлината на богопознанието на мен, който с гнилия орган на езика си изплитам химн за тебе.

Перси, етиопци, индийци и скити, и множество араби познаха твоята мъдрост, отче, и прославиха Христа, Който в тебе Се прославя.

Изпълнен с духовна благодат и произхождайки от пастирски земи подобно на Йаков, Давид и Мойсей, ти се показа като водач на словесните паства, о, блажени.

Богородичен: Пречиста Богородице, радвай се! О, Всепочитана, вместила в утробата си невместимия Бог, изпроси от Него да бъдат избавени от тежки обстоятелства тези, които Те възпяват.

Песен 3

Ирмос: Утвърди ме на непоклатимия камък на Твоите заповеди, Христе, и ме просвети със светлината на Твоето лице, защото няма по-свят от Тебе, Човеколюбче.

Утвърди, Благий, това, което Твоята десница с любов е засадила на земята, запазвайки Твоята Църква като плодовито лозе, Всемогъщи.

О, Владико, Боже на всичко, води през започващата днес година онези, които се украсяват с божествено красиви духовни дела и които с вяра Те възпяват.

О, щедри Христе, дай ми една спокойна година и ме изпълни с Твоите божествени слова, с които Се откри, когато говореше на юдеите в събота.

Богородичен: Ние винаги Те прославяме, защото Ти единствена прие свръхестествено и отвъд човешкото разбиране благодат в утробата си и без промяна роди Христа нашия Бог.

Ирмос: Лъкът на силните изнемогна, а немощните се препасаха със сила, затова в Господа се утвърди моето сърце.

Укрепени от силата на Всемогъщия, вие потъпкахте силата на противника; затова бяхте увенчани от Христа като победителки.

Чрез божествената сила на Христа устата на зверовете станаха безсилни и, почитайки Бога, вие невредими се избавихте, богоносици.

Обожвани чрез богосъзерцанието, вие отхвърлихте студенината на многобожието и достигнахте до топлината на небесната слава, страстоносици.

Богородичен: Благочестиво Те проповядваме, знаейки Те като най-истинска Майка Божия, Всенепорочна; защото чрез Теб Творецът благоволи да Се приобщи към нас.

Ирмос: Всели в сърцата на рабите Си Твоя страх, Господи, и бъди наше утвърждение, защото Теб наистина призоваваме.

Бързо бягайки от зимните досади на демоните, ти се устреми към своята спасителна обител, Симеоне, откъдето получи неувяхващия и вечен живот.

Радвайки се, ти склони послушното си ухо към благославящия те Владика, о, всеблаги, и така намери блажения живот.

Ти прие семето на Словото в браздите на своето сърце и като го напои със сълзи, пожъна изобилно зърното на добродетелите.

Богородичен: Ти неизказано зачена Спасителя и Господа, Избавящ от беди нас, които истинно Те призоваваме, Богоневесто.

Кондак на Новолетието, глас 8, под.: Премудрости:

О, Христе Царю, Който живееш във висините, * Създателю и Творче на всичко видимо и невидимо, * Който Си създал дните и нощите, сезоните и годините, * благослови  сега венеца на годината, * опази и съхрани в мир Църквата, града и твоя народ, * Многомилостиви.

Седален на Новолетието, глас 8, под.: Премудрости:

Ти, Който даряваш плодородни сезони и дъждове от небето на тези, които живеят на земята, приеми сега молбите на Твоите раби и избави от всякаква нужда Твоя град, защото милосърдието Ти наистина се проявява във всички Твои дела. Затова благослови нашите влизания и излизания, изправи делата на ръцете ни и дай ни прошка на съгрешенията, Боже, Който като Всемогъщ Си привел всичко от небитие в битие.

Седален на преподобния, на същия глас:

Като остави всичко земно докато още беше телесно на земята, духом стана небесен ангел, и умъртвявайки в плътта си нападащите страсти, ти се яви като истински угодник на Светата Троица, о, блажени. Затова изцеляваш страданията на немощните и с дума прогонваш злите духове чрез благодатта, Симеоне преблажени; моли Христа Бога да даде прошка на прегрешенията на тия, които с любов почитат твоята свята памет.

Слава, седален на св. жени, глас 1, под. Гроб Твой: Агници разумни, след като завършихте попрището и вярата опазихте, чрез мъченичеството дойдохте с вяра при Агнеца и Пастира. Затова, величаейки Христа, досточудни, днес ние радостно възхваляваме вашата свещена памет.

И ныне, Богородичен, глас 1: Напътствай ни в пътя на покаянието, * защото ние всякога се заблуждаваме в безпътиците на злините * и гневим Преблагия Господ, * Благословена Мария, не познала брак, Прибежище на отчаяните хора и Божия Обител.

Песен 4

Ирмос: Разбрах Твоя промисъл, Всесилни, и със страх Те прославих, Спасителю.

В началото на годината Твоят народ Ти принася жертви, Спасе, славословейки Те с ангелски песнопения.

Като Човеколюбец, удостой тези, които започват годината, да я завършат угодно на Тебе, Христе.

Единствен Вседържителю Господи, като умириш света, с благословени години го дари.

Богородичен: Нека сега всички да възпеем Богородица като Пристанище на нашите души и наша непоколебима Надежда.

Ирмос: Седящ в славата на божествения престол, на облак лек дойде Пребожественият Иисус, носен на нетленната длан – Богородица, и спаси ония, които викат: „Слава на Твоята сила, Христе!”.

Претърпели мъчения и унищожаване на телесните ви членове по различни начини – прободени с меч, заклани и хвърлени в огън, вие наследихте небесните селения, наслаждавайки се на Дървото на живота, досточудни.

Небесните войнства се удивиха на подвига на блажените девици, защото с женското си естество те победиха врага, укрепени от силата на Този, Който възсия от Жена.

Като отхвърлихте цялата суета на света, вие се прилепихте към Единия Бог с цялата си душа, затова понесохте мъките на въздържанието и на страданията, о, търпеливи Христови невести.

Носейки Кръста като най-могъщо оръжие, вие се изправихте срещу опълчението на противника и отнесохте победата заедно с Христа, Който победи света със Своята божествена сила.

Богородичен: Този, Когото роди в две природи, Всенепорочна, слезе в утробата Ти като дъжд върху руно, както изрече някога богословесният пророк. Към Него ние викаме с глас: „Слава на Твоята сила, Христе!“.

Ирмос: Чух вест от Тебе, Господи, и се уплаших; размишлявах за делата Ти и прославих Твоята власт, Господи.

Полагайки основите на въздържанието си не върху пясък, а върху най-дълбоките си трудове,  преблажени, ти издигна непоклатим стълб от добродетели.

Принуждавайки тялото си да живее в сурова обител, ти прикова духа си със страх Божи и придоби жилище от божественото наследство, преподобни.

Ти укроти скритите телесни страсти, пребогати отче, и лежейки в гной и червеи, придоби благоухание.

Подражавайки на Животворния Мъртвец в доброволното си страдание, ти се посели жив в тъмен ров като в гробница.

Богородичен: Пречиста Мария, винаги моли Бога, Когото роди, да даде на Твоите раби опрощение на греховете.

Песен 5

Ирмос: Бодърствайки нощем Те възпяваме, Христе, съ-безначален на Отца и Спасител на нашите души, подай мир на света, Човеколюбче!

Христе, Който изпълваш всичко с благост, дай на рабите Си година с благоприятно време, увенчана с плодородие и благословени трудове.

Годишно възнаграждение, обръщане към по-добро и мирни времена дари на нас, които Те признаваме за Слово Божие, уподобило Се на човеците.

Ти дойде на земята, възвестявайки от Отца освобождение на пленниците, изцеление на слепите и благоприятно време, Събезначални Сине на Отца.

Богородичен: Нашите надежди и нашето желание възлагаме на Теб, Пречиста Богородице, да омилостивиш към нас Този, Когото роди, о, Дево.

Ирмос: Нечестивите няма да видят Твоята слава, Христе Човеколюбче, а ние, които от ранна утрин Те възпяваме, Единородно сияние на Отца.

На истинския Агнец и Пастир се принесохте като непорочни агници, приятни всесъжения и жертви и най-богати приноси, о, мъченици.

Телесно умъртвени, оживяхте духом за Онзи, Който умъртви силата на смъртта, о, мъченици, защото подражавахте на Неговите Кръст, смърт и доброволно страдание.

Имайки един ум, макар и в много тела, разкъсвани от различни рани и горени с огън, богомъдрите изповядваха единствения Господ Иисус.

Богородичен: Въздигни мен, падналия в ямата на изкушенията, и ме изправи, едничка Всенепорочна, родила Кормчията Бога, Който по Своята благост пръв съедини разнородните природи.

Ирмос: Просвети ни с Твоите заповеди, Господи, и чрез Твоята висока мишца, Човеколюбче, дай ни Твоя мир. 

Христос те показа като нов Даниил, Симеоне, защото от ямата на диви зверове Той те върна невредим чрез видението на игумена.

Отдавайки се изцяло на Господа, ти подложи се на бури, студ и зной, и на злобата на противника.

Ти се показа като нов Мойсей и Илия, като през целия си живот само веднъж приемаше храна в цялата Четиридесетница, преподобни.

Препасан с въже като със златна огърлица, ти се показа като човек обхождащ небесата с божествени криле, преподобни Симеоне.

Богородичен: О, пречиста Мария, не познала брак, моли непрестанно Твоя Син и наш Бог да изпрати на нас, верните, Своята велика милост.

Песен 6

Ирмос: Ти спаси пророка от кита, Човеколюбче; моля се и мен да изведеш от дълбината на греха.

О, Владико, с началото на годината дай ни да започнем живот, угоден на Тебе.

Щедри Спасе, покажи нас, които Те възпяваме, изпълнени с духовни дни в изучаването на Твоя закон.

Богородичен: Всенепорочна Богородице, Която роди Господа, избави от беди нас, които Те възпяваме, Пречиста.

Ирмос: Предизобразявайки в утробата на кита тридневното Ти погребение, пророк Йона викна, молейки се: „Избави ме от тлението, Иисусе, Царю на силите!“.

Виждайки разранен и стъпкан от жените онзи, който в древност я изгони от рая чрез измама, прамайката ни Ева сега божествено се радва.

Прилежно съединявайки въздържанието си със страдание, вие сега усърдно се съединихте духом с Младоженеца и с радостни души живеете в божествения Му Чертог.

Бушуващите и извисяващи се вълни на мъките не можаха да потопят корабите на мъчениците, защото направлявани от могъщата Божия ръка, те достигнаха божествените пристанища.

Богородичен: Като виждаш изпълнението на Твоите слова, Богомайко, възвеличавай най-вече Този, Който Теб възвеличи, защото сега всички родове наистина Те облажават.

Ирмос: Ти, Който Се обличаш в светлината като в дреха, дай ми светла одежда, Многомилостиви Христе, Боже наш!

Христос те яви като творец на знамения и чудеса и приятно жилище на божествената благодат, блажени.

Ти издигна тялото си на своя стълб като на кръст, о, Симеоне; затова се прослави заедно с Христа, Който заради тебе издигна Се на Кръста.

След като намери пътя, водещ нагоре, чудни Симеоне, издигни до небесните висоти и тези, които вярно те възпяват.

Богородичен: Познаваме Те като Планината, Която Даниил видя и от Която Се отсече неотсекаемият Камък на вярата - Христос.

Кондак на преподобния, глас 2:

Търсейки горното, ти се съедини с горните и като превърна своя стълб в колесница огнена стана събеседник на ангелите, преподобни, непрестанно молейки се заедно с тях на Христа Бога за всички нас.

Икос: Кой човешки език може някога да изповяда с възхвала непорочното житие на Симеон? И все пак, чрез Божията мъдрост, ще възпея земните страдания и подвизи на този могъщ духовен исполин; защото с голямото си търпение той се показа като светилник за всички човеци, сияещ сред ангелските хорове; непрестанно възпявайки Христа заедно с тях и придобил чистота чрез въздържанието, той непрестанно се моли за всички нас.

Синаксар: На 1 септември започва Индикта, т.е. Новата църковна година. На този ден също почитаме нашия благочестив отец Симеон Стълпник, благочестивата му майка Марта, четиридесетте свети жени мъченици, девици и подвижници, а също и техният учител, дякон Амун; светите мъченици, братя Евод и Ермоген и сестра им Калиста; а също и паметта на Иисус Навин. По техните свети молитви, Христе Боже, помилвай и ни спаси. Амин.

Песен 7

Ирмос: Отроците, възпитани в благочестие, пренебрегвайки нечестивото повеление, не се уплашиха от застрашителния огън, но пееха, стоейки посред пламъка: „Боже на отците ни, благословен Си!”.

О, православни народи, които сега започвате годината, нека поставим начало на нашите песнопения за Христа, Царя на вечното Царство, и благочестиво да запеем: „Боже на отците ни, благословен Си!”.

Христе, Източниче на благостта, Който преди Си бил, и сега Си, и винаги ще бъдеш Господ, изпълни с Твоите добри дарове годината на всички, които Те възпяват: „Боже на отците ни, благословен Си!”.

Богородичен: Като раби, молещи своя Господар, ние представяме пред Тебе Твоята Пречиста Майка, о, Христе, за да избавиш от всяко зло обстоятелство Твоя народ, който пее: „Боже на отците ни, благословен Си!”.

Ирмос: Ти спаси в огъня Авраамовите отроци и уби халдеите, които бяха праведно застигнати от този съд; о, всевъзпяван Господи, Боже на отците ни, благословен Си!

Колко непобедима бе твоята мъдрост, богоносни Амуне! Защото, като водач на хора на девиците, ти не се уплаши от мъченията, завършвайки живота си с тях; и като дякон, посветен в тайните на божествената слава, пееше: „Всевъзпяван Господи, Боже на отците ни, благословен Си!“.

Като мъдър невестоводител, с мъжествени слова ти помаза мъчениците, като ги подканяше да гледат към Жениха и да понасят болките на плътта, зовейки: „Всевъзпяван Господи, Боже на отците ни, благословен Си!“.

„Да не се леним! Ето, отвори се арената, девойки; нека мъжествено излезем! Христос протяга към нас венци, нека не жалим телата си!“ – така говореха една на друга храбрите жени и към Господа зовяха: „Всевъзпяван Господи, Боже на отците ни, благословен Си!“.

Богородичен: Благословен е Плодът на Твоята благословена утроба, Когото небесните войнства и човешките множества благославят, и Който ни избави от древното проклятие, Благословена.

Ирмос: Благочестивите отроци във Вавилон не се поклониха на златния истукан, но оросявани в огнената пещ, пееха такава песен: „Превъзнасян Боже наш и на отците ни, благословен Си!“.

Ти прекрати сушата за съмняващите се и им отвори дверите на дъжда и с молбите си възпря треперещата земя, учейки човеците да викат: „Боже на нашите отци, благословен Си!“.

Като най-величествен светилник на Църквата и най-сияйно слънце, Симеоне, ти сияеше, разпръсквайки навсякъде своите лъчи, учейки човеците да викат: „Боже на нашите отци, благословен Си!“.

Реки от хора се стичаха отвсякъде, събирани в градината на твоето въздържание, угодниче Христов, и се учеха от теб да викат: „Боже на нашите отци, благословен Си!“.

В древност Христос почиваше в обятията на стареца Симеон, а сега с невидимата Си сила Той Се упокои в скрижалите на твоето сърце, преподобни Симеоне. Затова си викал: „Боже на нашите отци, благословен Си!“.

Богородичен: Пречиста Дево, подобаваше от Тебе да излезе Този, Който безсеменно Се въплъти от Тебе, защото по чистота Ти се показа най-велика от всички. И викайки към Него, пеем: „Боже на нашите отци, благословен Си!“.

Песен 8

Ирмос: Възпявайте Христа Бога, Който превърна огъня в роса и спаси децата, възпяващи Го в бушуващата пещ, и превъзнасяйте Го през всички векове.

Като Творец на нашето спасение, светата Църква Ти принася начатъка на годината, Христе, зовейки: „Пейте и превъзнасяйте Христа през всички векове!“.

Творецът, Който мъдро обновява всичко, що е сътворил от нищо, по Своя воля създаде и годишните времена; затова пейте и превъзнасяйте Го през всички векове.

Да възпеем Бога, Който всичко сътвори и Който мени сезоните за многообразно благоденствие на човеците; хвалете и превъзнасяйте Христа во веки!

Богородичен: Във всяко време и сезон, ние, човешките множества православно Те възпяваме като Богородица - пречиста Дева, Богомайка и Спасение на всички.

Ирмос: Благочестивите отроци в пещта бяха спасени от Отрока на Богородица; тогава в предобраз, а сега в действителен вид Той събира цялата вселена да Ти пее: „Възпявайте Господа, творения, и Го превъзнасяйте във всички векове!”.

В прекрасни одежди, обагрени с кръвта на вашето мъченичество, се облякохте, съблекли преди това от себе си стария човек, покварен от греховете, и запяхте: „Възпявайте Господа, творения, и Го превъзнасяйте във всички векове!”.

Озарени от излиянията на изобилната светлина и божествения блясък на духовното Слънце, мъченици, вие преминахте през нощта на безбожието, пеейки единомислено и единодушно: „Възпявайте Господа, творения, и Го превъзнасяйте във всички векове!”.

Като агници, като непорочни юници, като божествени гълъбици, като доброволни всесъжения и непорочни жертви вие се принесохте на Създателя, о, мъченици, пеейки заедно: „Възпявайте Господа, творения, и Го превъзнасяйте във всички векове!”.

По заповед на най-беззаконните тирани вие бяхте подложени на несправедлива смърт, с отсечени ръце и нозе, с пръсти натрошени, бити без милост, погълнати от огън и обезглавени с меч. Затова с радост приехте богатите награди на безсмъртието.

Богородичен: О, Всечестна Богоневесто, Едничка не познала брак, жените тръгнаха след Тебе, вдишвайки благовонието на Твоето миро и наистина сега царуват с Теб, възпявайки Христа, Единородния Син, Който възсия от Твоята утроба, во веки.

Ирмос: Възпейте Господа, Който Се прослави на светата планина и яви на Мойсей тайната на Приснодевата в горящата къпина, и Го превъзнасяйте във всички векове.

Откъснал се от всякакво пристрастие, но омилостивен от немощта на майка си, след смъртта ти като жив й се яви, зовейки: „Възпявайте и превъзнасяйте Господа във всички векове!“.

Ти изцели разслабения юноша и заповяда на Филарх да вземе своя одър на раменете си, о, най-свещени, викайки: „Възпявайте и превъзнасяйте Господа във всички векове!“.

Очиствайки с Иовови страдания своята изгнила плът, ти я превърна в бисер скъпоценен, Симеоне, угодниче Христов, прославяйки Господа във всички векове.

Богородичен: Дево Богородице, Която получи радостната вест от ангела и роди Господа на славата, озарявайки света със светлина, всички ние Те възпяваме във всички векове.

Песен 9

Ирмос: Къпината, която гореше, но не изгаряше предизобрази Твоето пречисто раждане, Богородице, затова сега Те молим: угаси бушуващата пещ на изкушенията, които ни връхлитат, за да можем непрестанно да Те величаем.

Слово Божие и Сила, истинска ипостасна Премъдрост, Която мъдро поддържа и направлява всички неща, и сега устрой да бъде мирна настъпващата година за Твоите раби.

Всички Твои творения, Господи: небесата, земята, светлината, морето, водите и всичко, което е в тях, изворите, слънцето, луната, тъмнината, звездите, огънят, човеците и животните заедно с ангелите Те прославят.

Припев: Благославяме Отца, и Сина, и Светия Дух, Господа.

Троичен: Ти единствен Си предвечен като Творец на вековете, Царстващо, Едно, Неразделно Триипостасно Божество, по молитвите на Пречистата Божия Майка, покажи и тази година плодотворна за нас, Твоето наследство.

И ныне, Богородичен: Спасителю на всички, Създателю, Творче и Вседържителю на цялото творение, по молитвите на Тази, Която Те роди безсеменно, дай мир на Твоя свят и винаги съхранявай необезпокоявана Твоята Църква.

Ирмос: Ева заживя под проклятието на греха поради недъга на непослушанието, Богородице Дево, но чрез Плода на Твоята утроба от Тебе разцъфтя благословия за света; затова всички ние Те величаем.

Всеблажените жени като от извор източват потоци изцеления за нуждаещите се - те прекратяват заразите и разпръскват зноя на страстите; напояват сърцата на боголюбивите и ги правят плодородни за божествени дела.

Божественият Амун и Целзина, а заедно с тях и четиридесетте благочестиви и богомъдри жени, които пострадаха и законно бяха увенчани, сега ликуват заедно с ангелите. Нека ги облажаваме, както подобава.

Приемайки власт над врага се възвисихте и станахте подобни на ангелите; и сега свободно се наслаждавате на Дървото на живота в рая, о, невести Божии; като получихте Извора на благата, молете се за света.

Богородичен: Непорочна Отроковице, Ти се яви като вместилище на Мъдростта, одушевен Престол и Двер, превъзхождаща разбирането и на най-великия ум. Затова девиците Те обикнаха като своя Царица и Те последваха докрай, Дево Богоневесто.

Ирмос: Явеното на законодателя Мойсей в огъня на неизгарящата къпина раждане от Приснодевата за спасението на нас, верните, ние с незамлъкващи песни величаем.

Когато чрез търпението придоби власт над страстите, богоносни Симеоне, Христос те прие като причастник в Своето Царство; затова те почитаме с песни.

След като се удостои с благодатта на изцеленията от непокътнатите съкровища на Духа, богоносни Симеоне, ти даряваш изцеления на тези, които празнуват твоята памет.

Като извървя небесния път по въздуха на добродетелите, препасан със страдания, ти полетя към небесните скинии; моли се да се спасят нашите души.

Богородичен: Ти се яви като горяща, но неизгаряща Къпина, Богородице, зачевайки безсеменно Бога и Спасителя на света, Когото ние непрестанно величаем.

Светилен на Новолетието, под. Учеником:

Боже на боговете и Господи, триипостано Естество, непристъпно, вечносъществуващо и несътворено, Вседържителю и Творче на всички; пред Тебе всички падаме и Ти се молим: „Благославяйки тази започваща година, като Благ запази Твоя народ в мир, о, Щедри.“

Слава, на преподобния, същия подобен: Твоят живот, преподобни отче, сияеше като светило и просвети цялата вселена с лъчи от чудеса; защото чрез твоя стълб ти се изкачи към Бога като по стълба, до там, където наистина е крайното изпълнение на всички желания, молейки се за нас, които те почитаме, блажени Симеоне.

И ныне, на Новолетието, същия подобен: Създателю и Владетелю на цялото творение, Който в Своята власт си положил времената и годините, увенчай годишния кръг с добри благословии, о, Щедри, запазвайки Твоя народ в мир, невредим и цял, молим Те, по молитвите на Тази, Която Те роди и на божествените ангели.

Хвалитни стихири на Новолетието, самогласни, глас 3, от преп. Йоан Дамаскин:

О, предвечно Слово на Отца, Което Си по образ Божий и Си сътворило творението от нищо, Ти положи в Своя власт времената и годините, затова благослови годишния кръг с Твоята благост, като даваш мир на Твоите църкви, победи на православните християни, плодородие на земята, а на нас - велика милост.

Глас 4: Твоето Царство, Христе Боже, е Царство на всички векове и Твоето господство е от рода в род, защото Ти Си сътворил всичко с премъдрост, определяйки времената и годините за нас. Затова, като благодарим за всичко и за всички, Ти зовем: „Благослови годишния кръг с Твоята благост и ни удостой неосъдно да викаме към Тебе: Господи, слава Тебе!“.

От Андрей Пир: Твоите шествия, Боже, са велики и чудни, затова величаем силата на Твоя промисъл, защото, бидейки Светлина от Светлината, Ти дойде в Твоя окаян свят и унищожи първото проклятие на древния Адам, както Ти бе угодно, Слове; и в Твоята мъдрост Ти определи времена и сезони за нас, за да можем да прославяме Твоята благост, която върши всичко. Господи, слава Тебе!

На светите жени, глас 2, от патр. Герман: Когато утвърди вселената чрез Твоите страдания, Господи, тогава немощните се препасаха със сила, а жените се изправиха мъжествено срещу най-жестокия тиранин и спечелиха майчинска победа; и влязоха в райската наслада за слава на Тебе, Който Си роден от Жена и Си спасил човешкия род.

Слава, на преподобния, глас 2: Свещеният Симеон израстна като добър плод от добър корен, * от младенчество откърмен повече с благодат, отколкото с мляко. * И като издигна тялото си върху каменния стълб, * той възнесе своя ум към Бога * и си съгради небесно жилище чрез добродетелите; * и радвайки се в хора на божествените сили, * той стана обител на Христа * - Бога и Спасителя на нашите души.

И ныне, на Новолетието, глас 8, от патр. Герман: Христе, Слове и Боже, Който Си създал всичко с Твоята неизказана премъдрост и Си определил за нас времена и сезони: благослови делата на ръцете Си и с Твоята сила развесели верните народи, като им дадеш сила срещу варварите, защото само Ти Си Благ и Човеколюбец.

Велико славословие. Тропар на Индикта, Слава, на преподобния, И ныне, Богородичен: Радвай се, Възрадвана…

На Литургията, блаженства на 8 – песен 3 от канона на Новолетието и песен 6 от канона на преподобния.

След Апостола:

Алилуя, глас 4: На Тебе подобава песен в Сион, Боже, и към Тебе ще се възнесе молитва в Иерусалим. Стих: Ти ще благословиш годишния кръг на благостта Си и Твоите поля ще се изпълнят с тучност.

И на преподобния: Блажен е човекът, който се бои от Господа - той крепко ще възлюби Неговите заповеди.