четвъртък, 25 ноември 2010 г.

Размисли за псевдо-кръщението, извършвано в официалното "православие"

Споделено от блога на К.Б.


Ние православните твърдим, че спасението е възможно само в Православието, което единствено съдържа Истината Христова. Означава ли това, че само по себе си Православието спасява автоматично? Не бихме ли профанирали истината с клубно или партийно членство? 

Истината е преди всичко живот. Доколко православно кръстените са живи членове на Църквата Христова и може ли фиктивни членове без евангелски принципи в живота си да наследят Царството Божие? 

Достатъчна ли е формалността при извършването на тайнствата и на първо място кръщението? 

Не съгрешават ли цели поместни църкви, въвеждайки безпринципното кръщение и пословичо нехайство за душеспасението на народа? 

Боя се, че докато общественото мнение е заето с риторичния въпрос кой от двата синода е Църквата, в България става едно очевадно престъпление - духовно осакатяване на цял един народ. Недоумявам, че за това престъпление не се намират будни богословски или пастирски съвести. 

Колкото до кръщението, то едва ли някой би възразил, че от апостолски времена, Църквата го е извършвала единствено във формата на трикратно потопяване. 

Библейската археология ни идва на помощ с откриване на баптистерии в древните християнски храмове. 
Църковното право е категорично по въпроса за кръщението, макар днес този принципно важен въпрос да е така безпринципно занемарен и нехайно омаловажен. По силата на 49-то и 50-то апостолски правила: "Ако епископ или пресвитер, извърши не три потопявания... да бъде низвергнат" .


Свети Василий Велики казва: "Великото тайнство кръщение се извършва чрез трикратно потопяване и толкова призовавания на Отец, Син и Св. Дух, за да се отпечата в нас и образа на Христовата смърт, както и да се просветят душите на кръщаваните чрез преподаването им боговедение". 

Тертулиан пише:"Трикратно се потопяваме, както Господ е определил в Евангелието". 

В Апостолските постановления (III век), кн. 7б гл. 16, четем: "След това... епископ или подчиненият ти презвитер, произнасяйки над тях поименно свещеното призоваване на Отца, Сина и Светия Дух, потопи ги във водата". 

Климент Александрийски пише: " Ние влизаме във водата, натоварени с грехове и нечистота. Излизамие от водата плодоносещи в сърцето" 

Главното във формата на светото кръщение не е толкова неговата историческа достоверност, която е безспорна, а самият смисъл на тайнодествието. Кръщението не е някакъв отвлечен обряд, който да демонстрира някакви догматични и символични истини. То е реално съумиране и съвъзкресение на човека с Христа. 

"...всички ние, които се кръстихме в Христа Иисуса, в Неговата смърт се кръстихме. И тъй, ние се погребахме с Него чрез кръщението в смъртта, та, както Христос възкръсна от мъртвите чрез славата на Отца, тъй и ние да ходим в обновен живот" (Рим. 6:3-4). 

В своята 25-та беседа на евангелието от Иоанна, св. Иоан Златоуст пише: "Когато потопяваме главите си във водата, като в гроба, заедно с това се погребва старият човек.... после, когато се изправяме, излиза нов човек".
  
Прочее, с кръщението не би трябвало да робуваме на традицията или да свидетелстваме по партиен маниер, че сме православни. Църквата в лицето на своите свещенослужители е длъжна да научи пристъпващите към това тайнство, че с него ние се кръщаваме в смъртта Христова и в Неговото възкресение"Защото, ако сме сраснати с подобието на смъртта Му, то ще бъдем съучастници и на възкресението" (Рим. 6:5). 

Този новозаветен стих поставя акцент в литургичната традиция на връзката между кръщението и Пасха. Оттук идва пасхалният характер на кръщението и кръщелното съдържание на Пасха в ранната Църква. 

Православното кръщение, което се извършва "в подобие" или "по образа" на смъртта и възкресението, не е символ или знак на смъртта и възкресението. То е истинска смърт и истинско възкресение в Христа! 

На това именно църковната иерархия, ако е вярна на Христа и Църквата, трябва да научи пристъпващите към купела. Ето го свидетелството доколко сме в истината и доколко подменяме Църквата Христова с една фалшива видимост, която не само никого не спасява, но и реално осакатява и убива духовно! 

Ранната Църква знаела, че за да се следва Христос, необходимо е първом да се умре и се възкръсне с Него и в Него. 

Днешната църковна дейстивтелност в България е тази, че в нея отсъства Христос. Ние градим църковна видимост без евангелски принципи и без да познаваме Христа. За Него можем да си спомним частично само на празничните трапези и гуляите на силните на деня. 

Очевидно е, че съвременната форма на обливане или поръсване не може в никакъв случай да бъдат сами по себе си смърт и възкресение! 


Човек, станал участник на поръсвателен "обряд", не може да се счита за реален участник в Тайнство.Истинската Църква Христова не е възпитавала никога своите верни да вярват в магическа сила на тайнствата. Те са благодатна сила за вечен живот и в тях магизъм не може да има. 

Затова псевдо тайнствата на днешната църковна дейстивтелност не са тайнства. Те губят не само своето символично и догматично съдържание, но участниците в подобни шоу кръщения, надминаващи по своята извратеност тези на протестантите, не участват в съумирането и съвъзкресението в Христа. Тези фалшиво кръстени живи същества се отказват демонстративно от кръстната жертва на Господа. 

Такива церемонии, наподобаващи тайнствата  не откриват дверите на Църквата и не позволяват на онези, над които се е извършила кощунствената церемония, да влязат в зданието, но само мислено имитират входа, оставайки ги в действителност по-старому на улицата. 

Затова и храмовете ни са празни, защото служителите на култа изпразват Църквата от нейната благодатност. Затова и кръстеният народ остава далече от Църквата, на улицата, защото тя - църковната видимост - се превръща все по-силно и динамично във варосана гробница, която удушава и не въздига духом за спасение. 

Изпразвайки тайнството от неговата същност, съвременните церемонии развиват заблудата, че те - церемониите, наподобаващи църковните тайнства, се явяват магични носители на благодатта и надминавайки римо-католическите индулгенции, въвеждат автоматично в Царството небесно. 

Занемарявайки духовното усъвършенстване, православните служители на мъртвия култ се доближават до западното еретическо мнение, че благодатта Божия е нещо като енергия, която действа едва ли не автоматично или по силата на произнесените свещенически думи, оприличаващи се всячески с баенето или заклинанията на магесниците. 

Новото богословие се отказва да обясни кръщението като смърт и възкресение, защото самото то няма никакъв интерес нито към смъртта, нито към възкресението.http://klimentburenkov.blogspot.com/2010/11/blog-post_679.html

събота, 20 ноември 2010 г.

8 / 21 ноември - Събор на св. Архангел Михаил и на всички безплътни сили, Успение на светител Филарет Изповедник, митр. Ню ЙоркскиНа утренята, на Бог Господ,
Тропар на ангелите, гл.4:
Началници на небесните войнства, ние, недостойните, винаги ви молим с молитвите си да ни оградите под покрова на вашата невеществена слава, като запазвате нас, които коленопреклонно молим и викаме: избавете ни от беди, защото сте чиноначалници на висшите сили.
Тропар на Светител Филарет, глас 2: Защитник на православната вяра, ярък изобличител на древните и новите ереси, стълб на Христовата Църква, боговдъхновено украшение на архиерейството, слава и похвала на монасите, наставник в благочестието на всички верни, милостив помощник на бедните, светителю досточуден Филарете, моли Христа, нашия Бог, да ни утвърди в правата вяра, напътствайки ни винаги по пътя на Своите заповеди, да дари на църквите мир и благосъстояние и да спаси нашите души.
Първи седални, гл. 1, по Гроб Твой Спасе:
Стоящи винаги пред страшния Престол и осияни от трислънчевите зари на Божеството, просветете ни, пресветли молитвеници, като изгоните греховния мрак от нас, които светло празнуваме вашия събор, и прилежно молете да се избавим от беди!
(Ангелският лик се удиви на твоя равноангелски живот, защото ти опази словото Господне и не се отрече от Неговото име през лицето на икуменическото сборище; спазвайки словото за търпението, светителю Филарете, ти се яви като ангел на Филаделфийската църква, непоколебими стълбе на правоверието и застъпниче за тия, които те почитат.)
Слава: Като има за свой военноначалник божествения Михаил, ангелският лик заедно с него принася пение на Светата Троица, защото Създателят на всичко чрез словото Си сътвори от нищо войнствата на огневидните чинове.
И ныне, Богородичен: Упование на християните, пресвета Дево, Която си родила Бога свръхразумно и неизразимо, непрестанно Го моли заедно с горните сили да даде прошка на греховете и изправяне на живота за всички нас, които с вяра и любов винаги Те славим.
Втори седални, гл. 2, по „Егда снизшел еси”:
Сред ангелските полкове си се явил най-старши, Михаиле военноначалниче, затова непрестанно моли Всевишния Цар да сломи гордостта на долните мъчители и като имаш дръзновение пред огневидния Престол, моли се непрестанно за нас, твоите раби!
(Господ те яви пред целия свят като нов Марк, но възсиял не от Ефес, а от китайската земя, достигнал преславно на Запад, просвещавайки цялата вселена със светлината на истината, утвърдил във вярата Руската църква и опазил я от потъване в нечестието; затова всички верни ти зоват: радвай се, свещени Филарете.)
Слава, гл. 4, по „Скоро предвари”: Херувимите и серафимите, заедно с многоочитите войнства на архангелите служители, с властите, престолите, господствата, ангелите, силите и началàта, Те молят, Творче наш, Владико, да не презираш съгрешилите люде, Боже многомилостиви.
И ныне, Богородичен: Всенепорочна Дево, която роди свръхестествения Бог, моли Го заедно с безплътните сили да даде прошка на прегрешенията и изправяне на живота преди края на нас, които с вяра и любов, както подобава Те възпяваме, единстве­на Всевъзпявана.
Полиелей, Величание
Седален след полиелея, гл. 8, по Премудрости:
Наставник на небесните чинове, който си бил достоен служител на божествената слава, по заповед на твоя Творец ти си ходатай за спасението на християните, като с твоята невеществена слава бдиш над земните. Затова и всички, както подобава те възхваляваме, възпявайки божественото твое тържество, архистратиже Михаиле, моли Христа Бога да дарува опрощение на грехо­вете на нас, които празнуваме с любов твоето свято тържество.
(Възцарен над плътските страсти, ти се яви като богоподобен светител и преславно си опасъл твоето стадо, блажени; чрез твоите слова си го просветил и си го научил да вярва в едната, свята, съборна и апостолска Църква и да се гнуси от новата икуменическа ерес; затова и след кончината ти изливаш изцерения за тия, които с вяра пристъпват към светата Божия Църква, светителю отче Филарете, моли Христа Бога да даде опрощение на греховете на тия, които с любов почитат твоята свята памет.)
Слава, гл. 4, по „Скоро предвари”: Ангелските чинове със страх предстоят пред Твоя престол, Христе Боже, и от там винаги просветени със зари, победна песен непрестанно Ти възпяват; по техните свещени молитви дарувай мир на света, а на душите ни велика милост!
И ныне, Богородичен: Чиста и всенепорочна, непознала мъж, Дево Майко, която си родила във времето надвременния Син и Слово Божие, заедно с безплътните почитани небесни сили, моли Го да ни дарува очищение на греховете и велика милост!
Прокимен, глас 4: Ти правиш ангелите Си духове и слугите Си - огнен пламък.  Стих: Благославяй, душо моя, Господа! Господи, Боже мой, Ти си дивно велик.
Стихира лед 50-ти псалом, глас 6:
Твоите ангели, Христе, предстоящи със страх пред величествения Ти Престол, и винаги осиявани от Твоя светлоструй във висините, Твои песнопев­ци и служители на Твоя съвет, пратени от Тебе, дават просвещение на наши­те души.
Канони - тук
Седален на Светителя след 3-та песен на канона, глас 3: По апостолски зовеше ти към своето паство, отче: спасявайте се от тоя развратен род, защото сега не езическият свят се разврати, но вече и християните отстъпиха от Бога; затова нам подобава постоянно към Бога да се стремим и да пазим стриктно православната вяра, та да не се лишим от своя венец.
Кондак, гл.2: Архангели Божии, служители на Божествената слава, началници на ангелите и наставници на човеците, като безплътни сили изпросете за нас полезното и велика милост.
Кондак, гл.2: Светителю богомъдри Филарете, светилник на Христовата Църква, покровител на ревнителите на вярата, просиял като слънце с изповедничеството си, молим те в тези дни, изпълнени с лукавство, да се молиш за всички верни, та да се запазим в твоето добро изповедание.
Икос: Човеколюбче, Ти са казал в Твоите писания: множество ангели се радва на небето за един каещ се човек. Безгрешни, единствен Сърцеведче, затова и ние, които сме потънали в беззакония, винаги дръзваме да Те молим като добросърдечен, да се смилиш и да изпратиш на недостойните разкаяние, Влади­ко, като ни даваш опрощение: защото за всички нас се молят безплътните военачалници.
В месец ноември, в осмия ден празнуваме събора на свети архангел Михаил и другите безплътни сили, както и  успението на светител Филарет Изповедник. По техните молит­ви, Христе Боже наш, помилуй, запази  и спаси нас! Амин.
Светилен, по „Духом во святилищи”:
Военноначалниче Михаиле, ти си приел от Отца на светли­ните предстоятелството на огнените служители, затова и имайки сиянието на Неговата слава, ти стоиш пред пречистия Престол, като пръв от невеществените чинове.
(О, светителю прехвални, даруван ни в последните времена, светилник на божествената светлина, непоколебим стълб на православната вяра, богомъдри и богоблажени Филарете, сега дошлите в тоя храм утвърди в православието.)
Слава, гл. 2, по „Со ученики”: Божествени Архистратиже, постоянен предстоятел пред Бога на невеществените сили, архангели, ангели, господства, престоли, и начала, Михаиле преславни, като предстоиш пред непристъпния Престол, покрий, запази, съхрани, и спаси всички, които с вяра почитат теб, защитника на света!
И ныне, Богородичен: По-почитана си от славните херувими и несравнено по-славна си от страшните серафими, Всевъзпявана, и от всички свети ангели си по-свята, Пречиста, защото неизказано роди по плът Твореца на всички, Богоро­дице. Моли Го да дарува на Твоите раби опрощение на греховете.
Хвалитни стихири, на 8, гл. 1, по „Небесних чинов”:
Като предводител на небесните чинове и на човеците крепък застъп­ник, защитник и избавител те възпяваме с вяра: Михаиле военноначалниче, молим те да ни избавиш от всяка смъртоносна болка.
Като началник на горните божествени сили, ти днес призоваваш човеците да съставят с ангелите единен светъл празник и заедно да запеят на Бога трисветата песен.
Прибягвайки с вяра под покрова на твоите божествени криле, Михаиле, божествени уме, запази и ни предпази през целия ни живот, и в смъртния страшен час, Архангеле, ти се застъпи като най-добър помощник на всички нас.
Глас 4: Осияни от трислънчевите лъчи на Божествената светлина, вие, архистратизи, озарявате невеществените чиноначалия: като белообразна светлина, показваща се от висините, вие отразявате в света огъня на непристъпното Божество. Затова и непрестанно с пламенни уста пеете трисветата песен: „Свят, Свят, Свят Си Боже наш, слава на Тебе!”.
Глас 8: Нека да възпеем великия светител, богомъдрия Филарет и да го увенчаем с песенни цветя, защото той е защитник на православната вяра и могъщ покров за всички нейни ревнители, и осветен храм на Светия Дух.
Когато събратята ти, светителю, забравиха твоите наставления и пътища, погазвайки светите канони, надсмивайки се над твоя завет и гонейки от своята среда верните чеда на Църквата, целувайки се с еретиците, тогава Господ посети Своя народ със скърби и рани: Той скри мироточивия образ на Своята Майка и неговия пазител приведе във вечните обители и Монреалския храм предаде на огън, а останалите – в ръцете на отстъпници; обаче топлохладните не пожелаха да се вразумят.
Стих: Благовестих правдата в голямото събрание и казах истината за Твоето спасение.
Господ, виждайки че не разбират твоите събратя, отче, изпращаните от Него страшни знамения, накрая яви на целия свят твоите свети мощи, та поне като узнаят за твоята слава на небесата, засрамвайки се да се покаят; но те, изпълнени с дързост не пожелаха да се вразумят.
Стих: Какво да въздам на Господа за всичко, което ми е дал?
Тъй вика светител Филарет към свойте братя: „Народе мой, какво ви сторих или с какво ви досадих? Правата вяра у вас насаждах, с ученията на светите отци ви напоих, светиите на Руската земя прославих, нищите, бедните и странниците нахраних, чедата ви с божествените слова просветих. Братя мои, какво ви сторих и какво ми въздадохте? За правата вяра ми се надсмяхте, за изобличението на еретиците ме оклеветихте, вместо да ме почитате, мощите ми закопахте! Затова не търпя повече и отнемам помощта си от вас и се обръщам към ония, за които вярата им е по-ценна от всички суетни блага на тоя свят; и те ще ме прославят заедно с всички светии и аз ще ги закрилям от козните на врага во веки!
Слава, гл. 5: Където сияе твоята благодат, там дяволската сила се прогонва, защото отпадналият Денница не търпи да гледа твоята светлина. Затова угаси с твоето хода­тайство пратените срещу нас негови огненосни стрели, като ни избавяш от съблазните му, молим те, достоен за похвала Михаиле военноначалниче.
И ныне: Ние верните Те облажаваме, Богородице Дево, и Те славим както подобава, като Град непоколебим, Стена неразрушима, твърда Застъпница и Прибежище за нашите души.

сряда, 10 ноември 2010 г.

НОЕМВРИ
Църк. дата / гражд. дата
1 ноември / 14 ноември
Свв. безсребр. и чудотв. Козма и Дамян Асийски и майка им Теодотия [ III в.], Мчци Кириена и Юлиания Росонски [ ок. 305 311 гг.], Свщмчци Йоан и Иаков Персийски [ ок. 345 г.], Мчк Ерминингелд Готски [ 586 г.], Мци Кесарий, Дасий, Сава, Савиниан, Агрипа, Адриан и Тома Дамаски [ VII в.], Препмчци Иаков Костурски (Атонски) и двамата му ученици Иаков и Дионисий [ 1520 г.], Св. Козма Верхотурски [ 1704 г.], Преп. Давид Евбейски, Новосвщмчци Александър (Смирнов) и Теодор (Ремизов) презвитери Вишегородски [ 1918 г.]

2 ноември / 15 ноември
Мчци Акиндин, Пигасий, Антоний, Елпидифор и Анемподист Персийски [ ок. 341 345 гг.], Преп. Маркиан Кирски [ 388 г.], Свщмчк Викторин, еп. Патарски [303 г.], Новосвщмчк Василий (Лузгин) презвитер [ 1918 г.]. Икона на Божията Майка “Шуйско-Смоленска”

3 ноември / 16 ноември
Свщмчци Акепсим еп. Наесонски, Йосиф презвитер и мчк Аитал дякон, Персийски [ 380 г.], Обновление на храм “Св. вмчк Георги в Лида  [ IV в.], Мчци Атик, Агапий, Евдоксий, Катерий, Истукарий, Пактовий, Никтополион и пр., Севастийски [ ок. 320 г.], Св. прав. Снандулия Персийска [IV в.], Преп. Акепсим отшелник, Сирийски [ IV в.], Св. Уинифред Трефинонски [ 630 г.] (Брит.), Преп. Анна (Всеволововна) [ 1112 г.], Преп. Пимен Зографски [ XVI XVII в.], Свщмчк Георги Неополийски [ 1797 г.]

4 ноември / 17 ноември
Преп. Йоаникий Велики [ 846 г.], Свщмчци Никандър, еп. Мирски и Ермей презвитер (ученици на св. ап. Тит) [ I в.], Св. Силвия, майка на Свт. Григорий Двоеслов [ VI в.], Преп. Меркурий Постник, Киево-Печерски [XIV в.], Бл. Симон, юродив Христа ради, Юревецки [ ок. 1585 г.], Преп. Никандър Городноезерски  [нач. на XVII в.], Свт. Павел, митр. Тоболски [ 1768 г.]

5 ноември / 18 ноември
Мчци Галактион и Епистима Финикийски [ 253 г.], Свв. ап. от 70-те Патровий еп. Неаполски, Ерм еп. Филипополски, Лин еп. Римски, Гай еп. Ефески и Филолог еп. Синопски [ I в.], Мчк Домнин и пр. мчци Кесарийски [ 307 г.], Свщмчк еп. Кастор и мчк  Агатангел, Свт. Григорий Изповедник, архиеп. Александрийски [ ок. 813 820 гг.], Свт. Йона, архиеп. Новгородски, чудотв. [ 1470 г.]

6 ноември / 19 ноември
Свщмчк Павел Изповедник, патр. Константинополски [ 350 г.], Преп. Варлаам Хутински, чудотв. [ 1192 г.], Мчци Александра, Текуса, Клавдия, Таиния, Евфрасия, Матрона и Юлия Анкирски [ 303 г.], Преп. Лука Тавроменийски [ ок. 800 820 гг.], Преп. Лука, иконом Киево-Печерски [ XIII в.], Свт. Герман, архиеп. Казански [ 1567 г.], Преп. Варлаам Керетски [ XVI в.], Събор на всички Ирландски светии

7 ноември / 20 ноември
Свв. 33 мчци воини Мелитински: Йерон, Исихий, Никандър, Атанасий, Мамант, Варахий, Калиник, Теаген, Никон, Лонгин, Теодор, Валерий, Ксантий, Теодул, Калимах, Евгений, Теодох, Острихий, Епифаний, Максимиан, Дукитий, Клавдиан, Теофил, Гигантий, Доротей, Теодот, Кастрикий, Аникита, Фемелий, Евтихий, Иларион, Диодот и Амонит [ 298 г.], Преп. Лазар Галисийски [1053 г.], Мчк Теодот Анкирски [ 303 г.], Мчци Меласип, Касиния и Антонин Анкирски [ 363 г.], Мчци Авктий, Таврион и Тесалоникия Амфиполски, Откр. мощите на преп. Кирил Новоезерски, чудотв. [ 1649 г.], Преп. Зосима Ворбозомски [ ок. 1550 г.], Новосвщмчци Кирил (Смирнов) митр. Казански, Йосиф (Петровых) митр. Петроградски, Евгений (Кобранов) еп. Ростовски и пр. новомчци [1937 г.]

8 ноември / 21 ноември
* Събор на Св. Архангел Михаил и другите Небесни безплътни сили, Архангели Гавриил, Рафаил, Уриил, Салатиил, Иехудиил, Варахиил и Иеремиил (Архангеловден), Преп. Марта, княг. Псковска [1300 в.], Мчк Ангел Лерински, Новосвщизп. Филарет (Вознесенски) митр. Ню-Йоркски и Източно-Американски [ 1985 г.]
Утр.: Мт. 13:24-30. Лит.: Евр. 305 зач. 2:2-10; Лк. 51 зач. 10:16-21

9 ноември / 22 ноември
Мчци Онисифор и Порфирий [ок. 284 – 305 гг.], Преп. Матрона Константинополска [ок. 492 г.], Преп. Теоктиста Пароска [ 881 г.], Мчк Александър Солунски [ 304 г.], Преп. Йоан Колов [ 422 г.], Мчк Антоний Апамейски [ V в.], Преп. Евстолия [ 610 г.] и Сосипатра [ок. 625 г.] Константинополски, Преп. Симеон Метафраст [ 960 г.], Преп. Евтимий и Неофит Дохиарски (Атонски) [ X в.], Преп. Онисифор изпов., Киево-Печерски [ 1148 г.], Свт. Нектарий Егински, митр. Пентаполски, чудотв. [ 1920 г.] Икона на Божията Майка «Скоропослушница»

10 ноември / 23 ноември
Свв. ап. от 70-те Ераст еп. Панеадски, Олимп [ 67 г.], Родион еп. Патарски, Кварт еп. Бейрутски, Сосипатър и Теретий, еп. Иконийски [ I в.], Мчк Орест Тиански [ок. 304 г.], Свщмчк Милий еп. Персийски [341 г.], Свт. Ноний, еп. Илиополски [471 г.], Преп. Теострикт Символски, Мчк Константин, кн. Грузински [ 842 г.]

11 ноември / 24 ноември
Вмчк Мина Египетски [ 304 г.], Мчк Виктор Италийски и мчца Стефанида [ ок. 161 180 гг.]. Мчк Викентий дякон Августополски [ 304 г.], Преп. Теодор Студит Изповедник [ 826 г.], Бл. Максим, юродив Христа ради, Московски, чудотв. [ 1434 г.], Вмчк Стефан Дечански, крал Сръбски [ 1331 г.], Св. Милица, княг. Сръбска [1405 г.], Преп. Мартирий Зеленецки [ 1603 г.]. Икона на Божията Майка «Иверска - Мироточива» (Монреалска)

12 ноември / 25 ноември
Свт. Йоан Милостиви, патр. Александрийски [ ок. 616 - 620 гг.], Преп. Нил постник, Синайски [ ок. 430 450 гг.], Прор. Ахая [960 г. пр. Р. Хр.], Свт. Махар, еп. на Абърдийн [VI в.] (Брит.), Бл. Йоан, юродив Христа ради, Ростовски чудотв. [1580 г.], Преп. Нил Мироточиви, Атонски [ 1651 г.], Мчци Сава и Николай Константинополски [ 1726 - 1742 гг.]

13 ноември  / 26 ноември
* Свт. Йоан Златоуст, архиеп. Константинополски [ 407 г.], Мчци Антонин презвитер, Никифор и Герман Кесарийски [ 308 г.], Мчца Манета Кесарийска  [ ок. 308 г.], Свт. Бриций Турски [ 444 г.] и Свт. Квинтиан Клермонтски [ 525 г.] (Гал.), Препмчк Дамаскин Атонски [ 1681 г.]. Икона на Божията Майка “Йерусалимска”

14 ноември / 27 ноември
Св. ап. Филип [ ок. 81 – 96 гг.], Свт. Григорий Палама, архиеп. Солунски [ ок. 1360 г.], Свв. благов. имп. Юстиниан [ 565 г.] и царица Теодора [ 548 г.] Византийски, Преп. Филип Ирапски [ 1527 г.], Мчк Константин Родоски [ 1800 г.], Новосвщмчк Аверкий (Кедров), архиеп. Житомирски [ 1937 г.]
Заговезни за Рождественския пост

15 ноември / 28 ноември
Начало на Рождественския пост (продължава до 24 декември / 6 януари)
Мчци Гурий, Самон [ ок. 299 306 гг.] и Авив дякон [ 322 г.] Едески, Мчк Димитрий Дабудски [ ок. 307 г.], Мчци Елпидий, Маркел и Евстохий [ ок. 362 г.], Преп. Филип Вологодски [ 1457 г.], Преп. Паисий Величковски [ 1794 г.], Успение на Преп. Герман Аляскински, чудотв. [ 1836 г.],  Новомчца Екатерина (пострадала за Светоотеческия календар в Гърция) [ 1927 г.]

16 ноември / 29 ноември
Св. ап. и ев. Матей [ 60 г.],  Свт. Фулвиан, кн. Етиопски [ I в.], Свщмчк Ипатий, еп. Гангърски [ 326 г.], Преп. Сергий Малопинежки [ 1585 г.]

17 ноември / 30 ноември
Свт. Григорий Чудотворец, еп. Неокесарийски [ ок. 266 270 гг.], Преп. Лонгин Египетски [ IV в.], Свт. Максим, патр. Константинополски [ 434 г.], Свт. Григорий, еп. Турски [ 594 г.] и Преп. Ардий Лиможки [591 г.] и Преп. Вулфолайк стълпник Триерски (Гал.), Преп. Хилда от Уитби [ 680 г.] (Брит.), Преп. Лазар Изповедник, иконописец Константинополски [ ок. 857 г.], Мчци Гоброн (Михаил), кн. Кахетински и 133 воини Грузински [920 г.], Преп. Генадий Ватопедски [ XIV в.], Преп. Никон Радонежски, чудотв. [ 1426 г.]

НОЕМВРИ / ДЕКЕМВРИ
Църк. дата / гражд. дата
18 ноември / 1 декември
Мчк Платон Анкирски [ 306 г.], Мчци Роман дякон и отрок Варул Антиохийски [303 г.], Мчци Закхей дякон Гадарински и Алфей Кесарийски [ 303 г.], Мчци Анастасий Епирски  и Даниил [ 1750 г.]

19 ноември / 2 декември
Прор. Авдий [ IX в. пр. Р.Хр.], Мчк Варлаам Кесарийски [ ок. 304 г.], Преп. Варлаам презвитер и Йоасаф Индийски и цар Авенир [ IV в.], Мчци Илиодор Памфилийски [ ок. 273 г.], Мчци Аза и 150 воини, Исаврийски [ ок. 284 305 гг.], Св. Патрокъл Буржки [ 577 г.] (Гал.), Свт. Егбърт, архиеп. Йоркски [ 766 г.] (Брит.), Преп. Иларион чудотворец (кн. Кахетински) [ 882 г.], Преп. Варлаам Киево-Печерски [ 1065 г.], Намиране мощите на Преп. Адриан Пошехомский [1625 г.],  Новосвщмчк Йоасаф (Удалов), еп. Чистополски [1937 г.]

20 ноември / 3 декември
Предпраздненство на Въведение Богородично. Преп. Григорий Декаполит [ 816 г.], Свт. Прокъл, патр. Константинополски [ 446 г.], Мчк Дасий Доростолски [ ок. 284 305 гг.], Мчци Евстатий, Теспесий и Анатолий Никейски [ ок. 312 г.], Свщмчци еп. Нирса и Йосиф, Йоан, Саверий, Исаакий и Ипатий, еп. Персийски и мчци Азат скопец, Сасоний, Текла, Анна и пр. [ ок. 345 г.], Свт. Исаак, еп. Арменски [ 428 г.], Св. прав. Теоктист Изповедник, Византийски [ 829 г.], Мчк Едмънд, крал Английски [ 869 г.] (Брит.), Преп. Диодор Юрегорски [ 1633 г.], Новосвщмчк Макарий, еп. Днепропетровски [ 1937 г.]

21 ноември / 4 декември
 ВЪВЕДЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА В ХРАМА
(Ден на християнското семейство)
Преп. Колумбан Люксейски 615 г. (Гал.), Св. благов. Ярополк (Петър), кн. Владимиро-Волински [ 1086 г.]  
Утр.: Лк. 4 зач. 1:39–49, 56.Лит.: Евр.  320 зач. 9:1-7; Лк. 54 зач. 10:38-42, 11:27-28

22 ноември / 5 декември
Свв. ап. от 70-те Филимон еп. Газски [ ок. 54 68 гг.], Архип еп. Колоски и мчца равноап. Апфия (съпруга на св. ап. Филимон) [ ок. 54 68 гг.], Мчца Цецилия и мчци Валериан, Тиврутий и Максим Римски [ ок. 230 г.], Мчк Прокопий Кесарийски [ 303 г.], Мчк Менигний Парийски [ 250 г.], Преп. Агабий Измаилтянин [V в.], Св. прав. Михаил воин, Български [ 866 г.], Св. благов. страстот. Михаил, кн. Тверски [ 1318 г.], Свт. Калист Ксантопул, патр. Константинополски [ ок. 1400 г.]

23 ноември / 6 декември
Свт. Амфилохий, еп. Иконийски [ ок. 394 г.], Свт. Григорий, еп. Акрагантийски [ок. 582 602 гг.], Св. благов. кн. Александър Невски, чудотв. [ 1263 г.], Свщмчк Сисиний, еп. Кизически [ 300 г.], Мчк Теодор Антиохийски [ ок. IV в.], Преп. Исхирион отшелник Египетски, Свт. Митрофан, еп. Воронежки [1703 г.], Новосвщмчк Филип (Распопов) презвитер [ 1919 г.]

24 ноември  / 7 декември
Вмчца Екатерина Александрийска [ ок. 305 313 гг.], Мчца Августа, имп. Римска, мчци Порфирий стратилат и 200 воини [ ок. 305 313 гг.], Вмчк Меркурий Кесарийски [ ок. 249 251 гг.], Свт. Ермоген, еп. Агригентийски [ 260 г.], Преп. Роман от Бордо [ 382 г.], Преп. Протасий Овернски [ VI в.], Преп. Портиан Арсонски [ 527 г.] (Гал.), Мчк Александър Коринтски [ ок. 362 г.], Мчк Меркурий Смоленски [1238 г.], Преп. Мастридия Александрийска [ 1600 г.], Преп. Лука иконом и Меркурий постник, Киево-Печерски [ XIV в.], Преп. Симан Сойгински [ 1562 г.]

25 ноември / 8 декември
Отдание на Въведение Богородично. * Свт. Климент, архиеп. Охридски, чудотв. [916 г.], Свщмчк Климент, еп. Римски [ 101 г.], Свщмчк Петър, архиеп. Александрийски [ 311 г.], Преп. Петър Галатийски [ок. 429 г.]
Утр.: Ин.10:1-9. Лит.: - На Отд.: Евр. 320 зач. 9:1-7; Лк. 54 зач. 10:38-42, 11:27-28
-         На свт.: Евр. 7:26-8:2; Ин. 10:9-16

26 ноември / 9 декември
Преп. Алипий Стълпник, Адрианополски (Преп. Стилиян Пафлагонийски) [ 640 г.], Преп. Йаков отшелник, Сирийски [ V в.], Преп. Никон Метаноит [ 998 г.], Свт. Инокентий, еп. Иркутски, чудотв. [ 1731 г.], Мчк Георги Хиоски [ 1807 г.]

27 ноември / 10 декември
* Преп. Теодосий Търновски [ 1363 г.], Вмчк Иаков Персиец [ 421 г.], Преп. Паладий Александрйски [ок. VI VII вв.], Свт. Йаков, еп. Ростовски, чудотв.  [1391 в.]. Преп. Натанаил Нитрийски [ ок. 375 г.], Преп. Пинуфрий Тиваидски [IV в.], Преп. Роман Аннтиохийски, чудотв. [ V â.], Откриване мощите на св. благов. Всеволод (Гавриил), вел. кн. Псковски, чудотв. [ 1192 г.], Препмчци 17 монаси Индийски [ IV в.], Преп. Диодор Соловецки [ 1633 г.]. Икони на Божията Майка: «Знамение - Новгородска» и Курско-Коренна

28 ноември / 11 декември
Препмчк Стефан Нови, Константинополски [ 767 г.], Мчк Иринарх Севастийски и 7 мчци [ 303 г.], Свв. 15 Тивериополски мчци: Тимотей еп, Теодор еп., Петър, Йоан, Сергий, Теодор, Никифор презвитери, Василий и Тома дякони, Йеротей, Даниил, Харитон, Сократ, Комасий, Евсевий монаси и Етимасий [ 361 г.], Мчци Василий, Стефан, Григорий, Григорий, Йоан и пр. Византийски [ VIII в.], Свт. Теодор, архиеп. Ростовски [ 1394 г.], Мчк Христо [1748 г.]

29 ноември / 12 декември
Мчк Парамон и 370 мчци Малоазийски [ 250 г.], Мчк Филумен Анкирски [ ок. 274 г.], Преп. Акакий Синайски (от Лествицата) [ IV â.], Свт. Дионисий Коринтски [182 г.], Свщмчк Сатурнин, еп. Тулузки [ III в.] (Гал.), Св. Търдат, цар Арменски [IV в.], Преп. Питирун Тиваидски [ IV в.], Свщмчк Авив, еп. Некрески [ок. 552 - 560 гг.], Преп. Нектарий Киево-Печерски [ XII в.], Преп. Авел Прорицател [ 1841 г.]

30 ноември / 13 декември
Св. ап. Андрей Първозвани [ 62 г.], Свт. Фрументий, архиеп. Абисински [ ок. 380 г.], Свт. Тудуол, еп. Уелски и Британски [ VI в.]