сряда, 13 октомври 2021 г.

1/14 октомври – Съчетана служба на Покрова на Пресвета Богородица, на паметта на св. ап. Анания и на преп. Роман Сладкопевец

На Великата вечерня, 1-ви антфон от 1-ва катизма. На Господи воззвах, 10 стихири – 4 на Покров Богородичен, глас 1, под.: О дивное чудо…

О, каква велика Застъпница си за нещастните, Богородице Пречиста, бърза Помощнице, Спасение и Утвърждение на света, Бездна от милосърдие, Извор на Божията мъдрост, Покров на света. Да възпеем, верни, светлия Й омофор, хвалейки Я неизказано: радвай се, Възрадвана, с Тебе е Господ, Който чрез Тебе дарява на света велика милост. 

Дивният Исая пророкува, казвайки: „В последните дни планината Господня ще се яви явно и домът Господен ще бъде на върха на планината.“ И ние разбрахме, Владичице, че Ти си истинското изпълнение на това, защото планините и хълмовете са украсени с прочутите църкви на Твоите празници. Затова с веселие викаме към Тебе: радвай се, Възрадвана, с Тебе е Господ, Който чрез Тебе дарява на света велика милост. 

О, какво чудно Украшение си за всички верни, истинско Изпълнение на пророчествата, Слава на апостолите, Красота на мъчениците, Похвала на девството и най-прекрасен Покров на целия свят! Покрий, Владичице, с омофора на Твоята милост всички благочестиви, които викат: радвай се, Възрадвана, с Тебе е Господ, Който чрез Тебе дарява на света велика милост. 

Глас 4: Знаем Те, Богородице, като засаден от Бога рай, като земя на Дървото на живота, напоявана от Светия Дух, родила Създателя на всички, Който храни верните с хляба на живота. Заедно с Предтечата моли Го за нас, покривайки с Твоя всепочитан омофор народа, запазвайки го от всякакви злини.

3 стихири на Апостола, глас 4, под.: Званный свыше:

Когато, по заповед на Всевишния, * Савел ослепя * и бе обзет от мрак, * той дойде при теб, * молейки за божествено очистване; * тогава, получил божествено просветление; * като мъдър йерарх, всеблажени, * ти осинови чрез Кръщението * този, който по-късно осинови целия свят. * Затова те облажаваме заедно с него * като Христов апостол, * богомъдри Анание: * молете се да се спасим!

След като най-славно се научи на божествените неща, * гръмогласно затръби с тръбата на спасителното Слово Божие, * живяло сред смъртните * и освободило държаните в ада, о блажени, * събуждайки спящите в гробовете на суетата, * и отърсени от мъртвостта, * ти превърна ги в скъпоценни съдове * на Иисус, Който умъртви смъртта - * Владиката и Спасителя на нашите души.

Като светоносец * и божествен проповедник, * като богоизбран свидетел * на Христовите страдания, * като сънаследник и участник * в бъдещата неизказана слава, * ти пребъдваш с Владиката * и винаги се наслаждаваш на сиянието, * което струи от незалязващата Светлина, * богословесни Анание; * с твоите молитви избави от мрачните беди * тези, които сега празнуват твоя светъл празник.

3 стихири на преподобния, глас 1, под.: Небесных чинов:

Мелодичната арфа на Божествения Дух, * славеят и щурецът, пеещ божествени песни, * флейтата на Църквата, * предлага на всички нас своите сладки песнопения, * с които радва богомъдрите.

Най-сияйният и светъл светилник, * сладкозвучната арфа, * на чиито струни звучат хубавите слова на Духа, * пее ясно, поучавайки краищата на земята * да прославят с непрестанни песни * единният блясък на Божеството.

Придобил дръзновение пред Владетеля на всичко * и застанал сега пред Него, отче, * моли се ние, които честваме твоята памет * и прекрасния ти празник, * да бъдем избавени от беди и напасти, * Романе богоблажени.

Слава, на апостола, от Византиеца, глас 1: Наставляван по откровение от Бога, като очевидец на Словото и посветен в тайните на Неговите чудеса, ти просвети апостол Павел, избрания съсъд и велико вместилище на Духа, като апостол преди учениците и верен пазител на Новия Завет, преподобни. Затова, подражавайки на Христа, твоя Учител, ти проля кръвта си, о, Анание, свещеноначалниче Христов, като стана изповедник, претърпявайки мъченическа смърт. И като завърши пътя и опази вярата непокътната, сега пребиваваш във висините с небесните служители на Бога. Моли се за спасението на нашите души.

И ныне, на Покров, глас 8: Всички небесни войнства се радват заедно с нас, събрани духовно в тържествен хор, гледайки Царицата и Владичицата на всички, превъзходно прославяна от верните. Радват се и душите на праведните, които стават свидетели как Тя във въздуха молитвено простира пречистите си ръце, принасяйки молитва за мир в света и за спасението на нашите души.

Вход, прокимен на деня и паримии на празника.

На литията, стихири на глас 3:

Най-светлият празник на Твоя честен Покров настъпи днес, Пречиста Дево! Ти озаряваш повече от слънцето онези, които с вяра и чисто сърце Те изповядват като истинска Божия Майка и викат към Твоя Син: Христе Боже, по молитвите на Приснодевата, Която Те роди в нетление и чистота, не предавай Твоето наследство на враговете, които воюват срещу нас, но като Милостив, спаси душите ни в мир.

Глас 4: Хората на Твоя Син желаят да Те възхваляват, както подобава, Пречиста Владичице, но без Теб не могат, защото Ти винаги помагаш на всички верни, покривайки ги с Твоя скъпоценен омофор, молейки се да бъдат спасени всички, които с вяра Те почитат като Пречиста и истинска Богородица.

Глас 2: Събрани днес, верни, нека облажим Майката на Христа Бога, Пренепорочната и Пречистата Дева, Царицата на всички; защото Тя винаги милостиво протяга ръце към Своя Син. Пречудният Андрей Я видя във въздуха да покрива народа със Своя честен Покров, затова нека с умиление да викаме към Нея: „Радвай се, Покрове, Помощнице и Спасение на нашите души!“.

Слава, на апостола, глас 4: Покрит с камъни като с цветя, апостоле Анание, ти се показа като вместилище на страданията и проля кръвта си за Онзи, Който по Своя воля пострада в плът заради нас. Затова Дамаск се хвали днес с твоя свещен празник, и не само той, но и всички земи по света; и явно възвестявайки твоите чудеса, той вика на висок глас: „Моли се на Бога да ни даде прошка на нашите съгрешения!“.

И ныне, на Покров, глас 2: Като очистихме умовете и мислите си, и ние празнуваме заедно с ангелите, начевайки радостно Давидовата песен за Девата, Невестата на Христа, нашия Бог, Царя на всички, казвайки: Вдигни се, Господи, в Твоя покой, Ти и ковчегът на Твоята светиня! Защото, след като Я украси като красив дворец, Владико, чрез могъщата Си сила Ти Й повери Твоя град, за да го опазва и защитава от езическите противници с Нейните молитви.

Стиховни стихири, глас 2:

Христос Те дари на християнския род като могъща Защита и Покров, по-възвишена от всичко небесно и земно, по-славна от херувимите и по-почетна от цялото творение, за да защитаваш и спасяваш грешните човеци, които прибягват към Тебе. Затова Те възпяваме, Владичице, като Прибежище на всички и празнуваме с великолепие честния празник на Твоя Покров, като молим Христос да ни дари с велика милост.

Стих: Чуй, дъще, и виж, и наклони ухото си. 

Глас 5: Да запеем, народи, тържествено Давидовата песен за Девата Невеста и Майката на Бога и Царя на всички – Христос, защото застана Царица на Тебе отдясно, Владико, облечена в дрехи със златни ресни и украсена с божествена красота. Нея, избраната между жените, Ти украси повече от целия свят и благоволи да Се родиш от Нея по голямата Си милост, и Я даде като помощница на Своя народ, да защитава и закриля Своите раби от всякакви беди, като единствена Благословена.

Стих: Пред лицето Ти ще се молят люде богати.

Ти, Богородице, си голяма и славна Планина, по-славна от Синай, защото тя не можа да понесе спускането на Божията слава върху себе си в предобрази и сенки, но изгоря в огън и там паднаха гръмотевици и мълнии. А Ти прие целият божествен Огън в себе си, носейки без да изгориш в утробата си Словото Божие, Което носи всичко по Своя заповед. Като имаш майчино дръзновение към Него, Владичице, помогни на всички, които с вяра празнуват Твоя всепочитан празник и не ги забравяй, а ги посещавай милостиво, защото си приела дар от Бога да защитаваш и закриляш Твоето християнско паство и нас, Твоите раби.

Слава, на преподобния, глас 6: Ти се показа като първоберка от добри дела, причина за спасението, Романе, отче наш; защото, съчинявайки ангелски песнопения, ти показа божественото благолепие на твоя живот; моли Христа Бога да избави от опасности и беди тия, които те възпяват.

И ныне, на Покров, глас 2: Църквата Божия се премени с Твоя почитан Покров като с най-светъл венец, Пречиста Богородице, и радвайки се, днес тя свети и тайнствено събира хорове, Владичице, викайки към Тебе: радвай се, скъпоценно Одеяние и Венец на Божията слава; радвай се, едничка всесъвършена Слава и вечно Веселие; радвай се, Пристанище, Избавление и Спасение за всички, които прибягват към Тебе.

На петохлебието – тропар на Покров Богородичен, глас 4:

Днесь благовернии людие светло празднуем,/ осеняеми Твоим, Богомати, пришествием,/ и к Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголем:/ покрый нас честным Твоим Покровом/ и избави нас от всякаго зла,/ молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего,/ спасти души наша.

***

На Утренята, на Бог Господ, тропари:

На Покров, глас 4: Днес ние, благоверните люде, тържествено празнуваме * осенявани от Твоето пришествие, Богомайко, * и гледайки Твоя пречист образ, викаме с умиление: * „Покрий ни с Твоя славен Покров * и ни избави от всяко зло, * като молиш Твоя Син Христос, нашия Бог, * да спаси душите ни!

На апостола, глас 3: Апостоле свети Анание, моли милостивия Бог да даде опрощение за прегрешенията на нашите души.

Слава, на преподобния, глас 8: В тебе, отче, се запази образът Божи, * защото, като взе кръста си, ти последва Христа; * и деятелно се научи да презираш плътта, като преходна, а да се грижиш за безсмъртната си душа. * Затова, с ангелите се радва, преподобни Романе, твоя дух.

И ныне, на Покров, глас 4: Днес ние, благоверните люде…

Седални след първата катизма, глас 4:

Като светоносец и божествен проповедник, като богоизбран свидетел на Христовите страдания, като сънаследник и участник в бъдещата неизказана слава, ти пребъдваш с Владиката и винаги се наслаждаваш на сиянието, което струи от незалязващата Светлина, богословесни Анание; с твоите молитви избави от мрачните беди тези, които сега празнуват твоя светъл празник.

Слава, и ныне, на Покров, глас 3: Обкръжена от божественото сияние на ангелските войнства и от чиновете на пророците и апостолите Ти приемаш почетното им служение като Майка Божия; посети и нас, Твоите раби, като молиш Христа нашия Бог, да ни дарува велика милост.

Седални след втората катизма, глас 5:

Засаден като дърво край водните извори на поста, блажени отче, чрез Божието съдействие ти произведе от своите мъки плодове, които даде навреме на Земеделеца и Твореца Бога. Затова, почитайки те, възпяваме твоята свята памет, преподобни Романе.

Слава, и ныне, глас 6: О, Пречиста Божия Майко, Ти си истинска крепост на безпомощните; затова ние, угнетените, чрез Тебе се въздигаме и възвисяваме нагоре, защото Ти за всички си Покров и Ходатайка пред Бога.

Полиелей и величание:

Величаем те, Пресвета Дево, и почитаме светия Твой Покров, защото Теб видя свети Андрей във въздуха да се молиш на Христа за нас.

Избран псалом – 90-ти:

Който живее чрез помощта на Всевишния, ще се всели под покрова на Бога небесен.

Ще каже на Господа: „Ти си ми застъпник и мое прибежище, Бог мой, на Когото се уповавам.”

Ще паднат от страната ти хиляда и десет хиляди - тебе отдясно, ала до теб не ще се приближат.

Всевишния си направил свое прибежище, зло не ще те сполети.

На ангелите Си за теб ще заповяда - да те пазят във всичките ти пътища.

На ръце ще те подемат, та да не препънеш о камък ногата си.

С дълголетие ще го изпълня и ще му явя Моето спасение!

Понеже на Мене възложи надежда - ще го избавя, ще го закрилям, задето позна Моето име.

Седален след полиелея, глас 4:

Разгърнат върху пречистите Ти и непорочни ръце, Твоят всеславен омофор, сияещ невеществено, духовно, по-бляскаво от кехлибар, наистина по-почетен от древния ковчег, милостиво пази онези, които усърдно са се събрали да почетат прекрасния празник на Твоя Покров, Владичице.

Слава, и ныне, глас 4: Приеми, Владичице, тези, които с вяра прибягват под Твоя Покров и не се отвръщай от мене, нито отхвърляй, Блага, покаянието на страдащия. Приеми молбите на недостойните ми уста и чрез Твоето застъпничество ме избави от дяволските мрежи, та с дръзновение да Ти зова: радвай се, Възрадвана.

Степенни, 1-ви антифон на 4-ти глас.

Прокимен, глас 4: Ще споменавам Твоето име от рода в род. Стих: Пред лицето Ти ще се молят люде богати.

Евангелски чин. Стихира след 50-ти псалом, глас 8:

Всички ангелски чиноначалия се радват с нас, събрани в духовен хор, виждайки как многобройни верни славят Царицата и Владичицата на всички. Радват се и духовете на праведните, съзерцавайки как Тя във въздуха молитвено простира Своите всечестни ръце, изпросвайки омиротворение на света и спасение за нашите души.

Канони – на Покров, глас 4; на апостола, творение на преп. Йоан Дамаскин с акростих в оригинала: Нека се прославя славата на Анания, глас 8; и на преподобния, глас 6. Катавасия: Отверзу…

Песен 1

Ирмос: Ще отворя устата си и тя ще се изпълни с Дух и ще изрека слово за Царицата Майка! Ще се явя светло тържествуващ и ще възпея с радост Нейните чудеса.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Влизайки днес в църквата с велика слава като Божия Майка, заедно с чиноначалията на светите ангели и събранията на пророците и апостолите, Ти се молиш за всички християни, избавяйки ги от опасности и скърби и покривайки ги с Твоята милост.

Мойсей Те нарече Скиния и Ааронов Жезъл, защото от Тебе разцъфтя Дървото на живота - Христос; като имаш дръзновение пред Него, Царице, моли се за нас, които Те почитаме, да ни избави от всяко зло, за да прославим празника на Твоя Покров.

Събирайки хорове, Давид играе, но не както в древност пред ковчега, а по-усърдно, бързайки към Твоето явяване в храма с чиновете на светиите. И прекланяйки се пред Теб, зовем: моли се за нас, които Те почитаме, за да празнуваме и прославяме Твоя всепочитан Покров.

Ангелските чинове Те възпяват, Богородице, а патриарсите и светите йерарси Те прославят, бързайки да се явят с Теб в храма. А свети Андрей тогава Те видя заедно с тях, да молиш Бога за нас, грешните, да Се смили над народа, който прославя празника на Твоя Покров.

Ирмос: Като мина през морето като по суша и избягна египетското зло израилтянинът викаше: „Да възпеем нашия Избавител и Бог!”.

Припев: Свети апостоле Анание, моли Бога за нас.

Нека отворим устата си за хваление и да развържем езици, верни, в памет на архипастира Анания; и заедно с него да запеем на нашия Бог.

Най-славният Анания доведе Дамаската църква при Христа, Пречистият Жених, като неопетнена невеста; заедно с нея нека да възпеем нашия Бог.

Ти първо бе добър Христов ученик, Анание, и като такъв възвърна зрението на новия ученик, който преди това бе гонител; а ти пееш: да възпеем нашия Бог!

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Ангелските чинове и земните родове непрестанно Те възхваляват, Майко непознала брак; защото носеше в обятията си като Младенец техния Създател.

Ирмос: Когато Израил преминаваше пеша през морето като по суша, виждайки потъващ фараона - своя гонител, извика: „Нека възпеем Бога с победна песен!”.

Припев: Преподобне отче Романе, моли Бога за нас.

Чрез твоите молби, мъдри и благочестиви Романе, изпрати върху нас светосияйни лъчи от небесата, за да възхваляваме с химни твоята свещена памет.

Отдавайки себе си от младини изцяло на Христа, Романе, ти следваше след Него, просветлявайки ума си с небесните светозарни лъчи.

Слава: Украсен с красотата на Все-съзидателния и Свят Дух, мъдри Романе, ти се яви като светла звезда, сияеща с блясъка на добродетелите до краищата на земята.

И ныне: От Теб в последните времена неизказано Се въплъти съ-безначалното Слово Божие, Богородице, и изведе към спасение първия човек Адам.

Песен 3

Ирмос: Богородице, жив и изобилен Изворе, Твоите певци, събрани в хор, духовно укрепи в божествената Твоя слава и ги удостой с венците на славата.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Радвай се Ти, от Която израстна божествения Клас несъмнено, като от неорана нива, радвай се, одушевена Трапезо, побрала в себе си Хляба на живота, радвай се, неизчерпаем Изворе на животворната Вода, Владичице!

Ние, Твоите раби, Владичице, застанали пред Теб с вяра в Твоя храм, очакваме Твоята милост; посети нашето смирение и с Твоя свят Покров защити православните християни от всяко зло.

О, преславна Дево, Която с почит бе предречена от пророците, заедно с ангелите те сега Ти служат. Моли се на Бога заедно с тях, за да можем, радвайки се, всички радостно да празнуваме светия ден на Твоя Покров.

Гедеон Те предобрази като руно, защото Христос Бог слезе върху Теб като роса; моли Му се, Богородице, да даде победа на нашите православни йерарси над всички ереси, та поваляйки ги като мадиамците, да прославим светия Ти празник.

По-ярко от слънчеви лъчи озаряваш храма и народа с Твоя сияен омофор, Богородице, и с посещението си прогонваш мрака на греховете ни, молейки се за нас на Твоя Син и Бог.

Ирмос: Ти Си утвърждение на прибягващите към Тебе, Господи, Ти Си светлина за помрачените, и Теб възпява моя дух.

Припев: Свети апостоле Анание, моли Бога за нас.

Следвайки заповедите на своя Учител, апостоле, ти стана архиерей и жертва мъченическа.

С твоите молби, апостоле Анание, умилостиви Изкупителя, за да бъде снизходителен към онези, които те възпяват.

Когато с Лице, обляно в неизразима светлина, Господ ти Се яви, Той обузда свирепостта на разбеснелия се звяр.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Всички ние, християните, Те придобихме като наше убежище и крепост; и непрестанно Те прославяме, Невесто, непознала брак.

Ирмос: Никой не е свят като Тебе, Господи Боже мой, Който въздигаш силата на Твоите верни, Благий, и ни утвърждаваш върху камъка на Твоето изповедание.

Припев: Преподобне отче Романе, моли Бога за нас.

Изпълнен с истинско познание за благочестието и изливащ божествена проповед, твоят ум бе обител на Светата Троица, мъдри Романе.

Възпявайки божествени химни, твоят пречист език излива потоци струи, които мъдро ни изясняват неизразимото Христово раждане от Девата.

Слава: Ето, ти щедро подхранваш мислите ни с мъдри поучения и красиви химни и ги изпълваш с най-божествена сладост, богогласни Романе.

И ныне: Ти си по-възвишена от всички небесни войнства, Дево; защото зачена в утробата си техния Създател, Сина Божий, и дори след раждането Му, винаги пребъдваш Дева.

Кондак на апостола, глас 2:

Най-пламенен помощниче в моливите и най-бърз ответник на просещите, приеми молбите ни, Анание,  и моли Христа да се смили над нас, защото Той единствен в светиите пребъдва.

Икос: Просветли мрака и слепотата на моето сърце с просветлението на Твоето сияние, Христе мой, и дай ми слово, за да мога с чист ум да възхвалявам богоозарените добродетели и страдания на блажения апостол; защото Ти си Извор на мъдрост и Подател на блага, Многомилостиви. Затова, като уясниш езика ми, приеми тази песенна възхвала, Ти, Който единствен в светиите пребъдваш.

Кондак на преподобния, глас 3:

Украсен от младини с божествените добродетели на Духа, Романе премъдри, ти стана преславно украшение на Христовата Църква, защото я украси с прекрасни песнопения, блажени;  затова те молим: дай на желаещите твоето божествено дарование, за да ти зовем: радвай се, преблажени, красота църковна.

Седален на апостола, глас 8:

Просветен с божествено познание, славни Анание, ти бе Иисусов свещеник, мъченик и божествен апостол. И когато потопи във водата на Кръщението предишния гонител Савел, ослепял по повеление от небето, чрез благодатно наставление ти го яви като велик просветител на душите ни. Затова ти викаме: моли Христа Бога да даде опрощение на греховете на онези, които с любов почитат Твоята свята памет.

Слава, и ныне, Богородичен, глас 5: Пречиста Дево, гореща и непобедима Застъпнице, изрядна и непосрамваща Надежда, Опора, Покров и Убежище на онези, които прибягват към Тебе: заедно с ангелите моли Твоя Син и Бог да дари на света умиротворение, спасение и велика милост.

Песен 4

Ирмос: Седящ в славата на божествения престол, на облак лек дойде Пребожественият Иисус, носен на нетленната длан – Богородица, и спаси ония, които викат: „Слава на Твоята сила, Христе!”.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Към Тебе, Дево всевъзпявана, с песенни гласове викаме: радвай се, Планина на изобилие, от Духа оплодотворена; радвай се, Свещник и Стомна, носеща Манната, Която услажда чувствата на всички благочестиви.

Чрез Духа, Бог Те освети повече от Аароновия кивот, Богородице, и заповяда на светиите и на ангелите да Ти служат; заедно с тях се моли за града и людете, които прославят Твоя всепочитан празник.

Ела сега в слава в Твоя храм заедно със събранията на всички светии, Богородице, както някога свети Андрей Те видя във въздуха, сияеща в молитва за християните; и ни дари с Твоята милост.

Укрепи нашето славещо Те войнство срещу всички противници, Владичице, както Бог укрепи Давид срещу Голиат, за да можем с радост да Ти зовем: Радвай се, свети Покрове и Помощнице на нашия град!

С вяра падаме пред Тебе, Господарке, и покланяйки Ти се с благодарност Ти зовем: радвай се, Дево, изпълнена с Божията благодат, наш Покрове и защитна Стена, Помощница на изпадналите в беда; спаси нас, които прибягваме към Тебе, защото на Тебе се уповаваме!

Ирмос: Чух, Господи, тайната на Твоя промисъл, разбрах Твоите дела и прославих Твоето Божество.

Припев: Свети апостоле Анание, моли Бога за нас.

Наставляван от Теб, Христе, приснопаметният Анания със страданията си победи смъртта и получи почести от Тебе.

Ти бе ученик на гонимото Слово, приснопаметни Анание, и учител на онзи, който някога преследваше благочестивите.

Господ те откри на ослепения Савел, Анание, макар че се криеше, и те показа като посредник на неговото изцеление.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Пречиста Дево, моли Бога, Когото роди, да избави от всяко зло обстоятелство всички, които Те възпяват.

Ирмос: „Христос е моята Сила, Бог и Господ!” – така достойно пее светата Църква с разум чист, празнувайки в Господа.

Припев: Преподобне отче Романе, моли Бога за нас.

Ти бе вместилище на божествения Дух, Романе, и огнедишаща уста, възвестяваща божествени химни, услаждащи душите на онези, които прибягват към тебе.

Ти бе като небесна арфа и лира, привличаща всеки ум към себе си чрез своите красиви песнопения.

Слава: Благодатта на Все-съзидателния и Пресвят Дух се понесе и заживя в светоносната ти душа, всехвални, и те направи вместилище и мъдър вестител на Бога.

И ныне: Змията изля отрова в ушите на нашата прамайка, но Ти, Пречиста, я обезсили, когато, чувайки словата на архангела, зачена и роди Христа.

Песен 5

Ирмос: Изуми се всичко от Твоята божествена слава, защото Ти, непознала брак Дево, носи в Твоята утроба Всевишния Бог и роди надвременния Син, Който дарява с мир всички, които Те възпяват.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

В древност Соломон Те нарече брачен Одър и Ложе на Небесния Цар и Те описа обкръжена от серафими, Богородице. Затова, сега Те молим, всесвета Майко Божия: покрий ни от всякакви беди.

На Тебе като на Божия Майка служат най-първите сред ангелите и почитаемите пророци с апостолите, като те гледат как се молиш за света; и Господ, като Се вслушва в Твоите молби, спасява Твоя град и людете, които на Тебе се надяват.

Великият сред пророците Исая пророкува за Тебе, казвайки, че ще родиш Бога без да познаеш мъж, защото Ти, Пречиста Мария, си по-свята от всички, тъй като носеше Бога в утробата и на ръцете си. Моли Му се за нас, които с вяра Те славим, осенявани от Твоя Покров.

Разперили духовни криле, съборите на светиите дойдоха тайнствено да Те почетат, Богородице, съзерцавайки Те на светлия облак на славата да се молиш на Христа Спасителя да даде победа на нашето войнство, за да надделява над всички противници.

Ирмос: Защо отхвърли ме от Своето лице, о Светлина неугасима, и покри ме – окаяния - чуждата тъма? Но моля се, обърни ме отново в светлината на Твоите заповеди и изправи моите пътища.

Припев: Свети апостоле Анание, моли Бога за нас.

Този, Който е Непристъпна Светлина и Който в милостта Си почиваше в теб, блажени Анание, те показа като божествено пристанище за попадналите в буря, като вечно течащ извор и като лъч светлина за пребъдващите в мрак.

Онзи, Който вижда скритите неща и знае всичко още преди да е станало, ти разкри скритото слънце, което преди бе гонител, но после стана апостол на Истината, дето преди това се опитваше да унищожи.

Непостижим е краят на Твоя промисъл, защото така, Спасителю, страшната смърт бе унищожена. Затова Анания, като победоносен йерарх, радвайки се, бе убит за Тебе.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Имайки майчино дръзновение пред Твоя Син, Пречиста, не ни лишавай от родствената грижа, която имаш за нас, молим Те; защото ние – християните Теб единствена представяме като благоприятно омилостивение пред Владиката.

Ирмос: Моля Те, Благий, да просветиш с божествената Своя светлина душите на тези, които на ранина Те призовават, Слове Божи, за да Те познаят като истински Бог, призоваващ ги от греховния мрак.

Припев: Преподобне отче Романе, моли Бога за нас.

Благодатта на Утешителя, богомъдри Романе, намирайки те като най-великолепно светилище и най-чист съсъд, те направи храм, украсен със светлина и в тебе се всели.

Явявайки ти се през нощта, Приснодевата, Която наистина роди въплътения Син Божий, озари душата ти и изпълни ума ти с божествено познание.

Слава: Явявайки се на всички като наистина пресладък извор чрез писанията на твоите святи слова, ти радваш всички, озарявайки умовете ни и учейки ни на спасително познание.

И ныне: Пречиста Владичице, Която роди Светлината, вечносъществуващото Слово на Отца, чрез Твоите просвещаващи молитви просвети ума ми и разпръсни тъмнината на душата ми.

Песен 6

Ирмос: Божествения и почитан от всички празник на Богомайката елате да празнуваме, богомъдри, и с ръце да запляскаме, славейки родения от нея Бог.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Богомъдрите свещеници, които заедно с благочестивия народ стоят в Твоя храм, очакват Твоята милост, Богородице; превърни скръбта ни в радост, защото си родила Радостта, Която опрости греховете на цялото човечество.

На Тебе цялата земя принася дарове като на Царица и Майка Божия;  йерарсите се прекланят в знак на почит и всички хора се радват, защитени от всяко зло чрез Твоите молби, Богородице.

Даниил Те предизобрази като висока Планина, защото от Теб безсеменно Се роди Христос, Който унищожи всички заблуди на демоните и изпълни цялата земя със Своята вяра. Моли Му се за нас, които прославяме празника на Твоя Покров, Богородице.

О, Пречиста, ние викаме към Тебе с ангелските думи: радвай се, Престоле Божий, на който Йезекиил видя Господа в човешки облик, носен от херувими! Моли Му се заедно с тях за нас, Богородице, та да спаси нашите души.

Ирмос: Очисти ме, Спасе, защото много са беззаконията ми и ме изведи от греховната дълбина; към Тебе викнах, чуй ме, Боже на моето спасение.

Припев: Свети апостоле Анание, моли Бога за нас.

Привикнал да служиш на живия Бог, най-свещени Анание, ти унищожи разнообразното злонравие на безразсъдните, като научи всички да се покланят на Единия Бог в три Лица.

Вземайки в ръцете си кормилото на Църквата, ти дойде при Кормчията Христа, апостоле Анание, и чрез Духа я управляваше като божествен кораб.

Владико, Създателю на правия път, ти заповяда на Твоя славен ученик да отиде на улицата, наречена Права и да намери Твоя най-праведен и избран съсъд, който усърдно се молеше.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Да се избавим от тежки прегрешения чрез Твоите молби, Пресвета Богородителко, и да получим божественото осияване на Божия Син, Който Се въплъти неизказано от Теб, Пречиста.

Ирмос: Като гледам морето на живота да се вълнува от бурите на изкушенията, аз прибягвам към Твоето тихо пристанище и Ти викам: „Изведи от тлението моя живот, Многомилостиви!”.

Припев: Преподобне отче Романе, моли Бога за нас.

Изпълнен с просветление и воден от Бога към висините на добродетелите, ти отхвърли всичко земно и стана небесен стълб и светилник на благочестието.

Ти укроти желанията на плътта и украси душата си с най-сияйните лъчи на чистотата; и облече прекрасната си красота във великолепието на добродетелите.

Слава: Ненавиждайки преходните, суетни, покварени и мимолетни удоволствия, ти влезе в храма на Богородица, и там освети ума, душата и тялото си, достоен за хвала Романе.

И ныне: Всички пророци, предвиждайки с божествено видение Твоето всенепорочно раждане от Девата, което щеше да се извърши на земята в последните времена, Христе мой, явно го възвестиха.

Кондак, глас 3, под. Дева днесь:

Девата днес стои в храма, * и с хоровете на светиите невидимо за нас се моли Богу. * Ангели и архиереи се покланят, * а апостолите с пророците ликуват; * защото заради нас Богородица умолява предвечния Бог.

Икос: Елате, люде, да се насладим на Нейните преславни чудеса: защото чрез Нея Адам се избави от тлението. Тя е Ковчегът, сътворен не от Ной, а от Бога. В древност Мойсей не можа да види Бога в горящата къпина, но сега цялата земя познава Родения от Нея като Божи Син, на Когото Тя се моли за нас. Затова Я прославяме като Божия Майка, защото заради нас Богородица умолява предвечния Бог.

Песен 7

Ирмос: Богомъдрите отроци не почетоха творението повече от Твореца, но като потъпкаха мъжествено застрашаващия ги огън, радостно възпяха: „Благословен Си Ти, преславният Господ и Бог на нашите отци!”.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

О, Дево, Ти не бе описана от многото пророци и беше непозната на небесните ангели, служещи на Бога; но сега всички ние знаем, че Ти си Богородица и се нуждаем от Твоята помощ и застъпничество, Преблагословена.

Дево Богородице, Ти си Планината, оплодотворена от Духа, Която Авакум видя да излива за верните сладостта на изцелението; изцели и нас, които викаме към Твоя Син: благословен е Бог на нашите отци!

Онзи, Който преклони небесата, Се всели в Тебе, Дево, и сега Се обръща към Твоята молба, изпълнявайки прошенията Ти, Пречиста Богородице, Царице.  Усърдно Го моли за нас, защото надеждата си на Теб възлагаме, Благословена.

Христе Боже, наш Създателю и Спасителю, приеми молбата на Твоята Майка, която Тя Ти принася за нас, грешните, за да можем, радвайки се, да Ти пеем: всевъзпяван Боже на нашите отци, благословен Си!

Ирмос: Дошлите някога от Иудея във Вавилон отроци чрез вярата в Светата Троица потъпкаха огъня в пещта пеейки: „Боже на отците ни, благословен Си!”.

Припев: Свети апостоле Анание, моли Бога за нас.

Нека богоизбраното стадо мъдро да надуе богогласна тръба и да възпее страданията на пастира Анания, зовейки към Христа, своя Пастиреначалник: „Боже на отците ни, благословен Си!“.

Нека светата Христова Църква да те прослави, Анание, като ученик на Бога, верен йерарх и свидетел на божествените страдания, викайки на висок глас: „Боже на отците ни, благословен Си!“.

Криейки се не от страх от смъртта, а от любов към своето стадо, виждайки вълка, станал кротък като агне, Анания извика: „Боже на отците ни, благословен Си!“.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Ти Се яви, въплътен от Девата за нашето спасение, Христе; затова, като знаем, че Твоята Майка е Богородица, ние православно викаме: „Боже на отците ни, благословен Си!“.

Ирмос: Юношите във Вавилон не се уплашиха от пламъка на пещта, но хвърлени сред пламъците, оросявани зовяха: „Благословен Си, Господи, Боже на отците ни!”.

Припев: Преподобне отче Романе, моли Бога за нас.

Мария Богородица беше твоя Учителка, Която те наставляваше и обучаваше, и ти повеляваше да пееш: „Благословен Си, Господи, Боже на нашите отци!“

Ти засия в света като най-сияйно слънце, Романе богомъдри, лъчезарно озарявайки онези, които с вяра викат: „Благословен Си, Господи, Боже на нашите отци!“

Слава: Звукът на твоите слова вселената изпълни и научи човеците красиво да пеят на Христа: „Благословен Си, Господи, Боже на нашите отци!“

И ныне: Сега всички родове човешки Те облажават, както Ти предсказа, Пресвета Богородице, и Те славят с вяра, казвайки: „Благословен е Плодът на Твоята утроба, о Пречиста!“

Песен 8

Ирмос: Благочестивите отроци в пещта бяха спасени от Отрока на Богородица; тогава в предобраз, а сега в действителен вид Той събира цялата вселена да Ти пее: „Възпявайте Господа, творения, и Го превъзнасяйте във всички векове!”.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Заедно с ангелските чинове, с почитаните и славни пророци, с първовърховните апостоли, със свещеномъчениците и архиереите, Владичице, моли се Богу за нас грешните, които прославяме празника на Твоя Покров в тази страна.

Повали гордостта и високомерието и разпръсни събранията на неправедните, унищожи онези, които подстрекават към войни, Майко Божия, Всепочитана Царице, и издигни силата на православните, за да славим Твоя празник, Пречиста Дево Богородице, зовейки: възпявайте Господа, творения, и Го превъзнасяйте през всички векове!

Принасяйки Ти химни с устата си, ние се прекланяме пред Тебе духом и в душите си, защото сърцата ни в нас горят; Пречиста Божия Майко, помилвай нас, които Ти се молим и възпяваме Господа, превъзнасяйки Го през всички векове.

Отегчих се от много грехове и недоумявам как да напиша прослава за Твоя Покров, Богородице; но като Майка Божия украси празника си с чудеса, за да можем, радвайки се, всички да възпяваме Господа и да Го превъзнасяме през всички векове.

Ирмос: Халдейският мъчител седмократно разпали силата на пещта за богопочитателите, но когато ги видя спасени от висшата сила, той викна към Твореца и Избавителя: „Отроци, благославяйте, свещеници, възпявайте, люде, превъзнасяйте Го във всички векове!”.

Припев: Свети апостоле Анание, моли Бога за нас.

Славният Анания очакваше да чуе нещо ужасно за унищожителната сила на похитителя на Твоето стадо, Владико, но когато чу за необяснимото му превръщане в пастир, той скочи от радост и извика с висок глас: „Отроци, благославяйте, свещеници, възпявайте, люде, превъзнасяйте Го във всички векове!”.

Нека твоят всеславен и благословен град да се радва днес и да играе духом, получавайки твоята благодатна помощ, славни апостоле; и с благодарност да викне към Спасителя: „Отроци, благославяйте, свещеници, възпявайте, люде, превъзнасяйте Го във всички векове!”.

По заповед на Подателя на светлината, всечестни Анание, ти проповядва на Савел светотворната сила на Този, Който му Се бе явил; и върна зрението му като го докосна с изцеляващите си ръце, и свали като люспи стрелите на змията, викайки: „Превъзнасяйте Христа във всички векове!”.

Припев: Всесвята Троице, Боже наш, слава на Тебе.

Трисветлото Божество, сияещо с единен блясък от едното Естество в трите Лица – безначалния Родител и Словото на Отца, равно Нему по природа и царуващо с Него, и единосъщния Дух – отроци, благославяйте, свещеници, възпявайте, люде, превъзнасяйте във всички векове.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

О, Всесвета Владичице, Която спасяваш и горещо се застъпваш за нуждаещите се, смили се над всички скърбящи; спаси и възкреси и мен, който тежко съм паднал, подай ми ръка за помощ преди края и да не ме застигне нощта на смъртта, докато спя, за да мога достойно да Те прославям во веки.

Ирмос: Претърпявайки страдания заради отеческите закони, блажените юноши във Вавилон пренебрегнаха безумната заповед на царя и стоейки заедно сред пламъците, те останаха невредими и запяха песен, достойна за всемогъщия Бог: „Възпявайте, творения Господни, Господа и Го превъзнасяйте през всички векове!“

Припев: Преподобне отче Романе, моли Бога за нас.

Отхвърляйки цялата красота, сладост и слава на света, премъдри, ти впери своята душа нагоре, към небесните хорове, към тамошната слава и великолепие, към неизразимите хубости, към райските обители, към Богоначалната Светлина, зовейки:  Теб, Христе, превъзнасяме во веки!

Разпалван от божествено желание, ти положи в сърцето си желанието за издигане нагоре и придоби живот на безплътен ангел, докато беше още в плът. И подражавайки на ангелските чинове, още докато беше в света, ти обикна небесните песнопения, Романе премъдри, викайки с вяра: Теб, Христе, превъзнасяме во веки!

Слава: С възвишения глас на твоите божествени и най-сладки думи, преблажени Романе, ти радваш всеки помисъл у людете и ги услаждаш като им поднасяш богати духовни ястия, и озарявайки ги учиш да зоват: „Възпявайте, творения Господни, Господа и Го превъзнасяйте през всички векове!“

И ныне: Най-лукавата змия, човекоубиецът, измамвайки ме с предложението да ме направи равен Богу, ме отведе в плен и ме лиши от сладостта на рая. Но Владиката на природата, Синът Божий, дойде, въплъщавайки Се от Дева Мария, върна ме във висините и ме обожи: затова Го превъзнасяме през всички векове!

Песен 9

Ирмос: Нека всеки, роден на земята да ликува, просвещаван от Духа; да тържествува и естеството на безплътните умове, почитайки свещеното тържество на Богомайката и да зове: „Радвай се, Всеблажена Богородице, чиста Приснодево!”.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

О, Възвишен Царю, Който седиш с Отца и Си възпяван от серафимите: погледни на молбата на Твоята Майка, която Тя Ти принася за нас грешните, и очисти греховете ни. Спаси този град и умножи човеците, дай ни телесно здраве и победи над неверниците по молитвите на Тази, Която Те роди.

О, богоизбрана Дево, викаме към Теб с думите на ангела: радвай се, Ти, Която върна Адам отново в рая! Радвай се, Ти, Която прогонваш демоните с Твоето име! Радвай се, Надежда на християните! Радвай се, Освещение на душите! Радвай се, Пазителко на нашия град!

Спомни си за нас в молитвите си, Владичице, Дево Богородице, та да не погинем поради множеството си грехове. Защити ни от всяко зло и страшни опасности, защото на Теб се уповаваме и почитайки празника на Твоя Покров, Те величаем.

Като Майка Божия, Ти  получи от Бога дара да изцеляваш недъзите на всички християни, да ги избавяш от беди, да прощаваш греховете им и да ги спасяваш от плен и от всякаква нужда. Не ни пренебрегвай, Владичице, защото знаеш, че се нуждаем от телесно здраве и спасение за нашите души.

Ирмос: Непознала брак Майко на Всевишния Бог, по-висша от пречистите войнства, Която наистина свръхразумно роди Бога, с непрестанни славословия Те величаем.

Припев: Свети апостоле Анание, моли Бога за нас.

Ти унищожи тъмнината на невежеството, всехвални, и разпръсна над Дамаск истинската Троична светлина; като любящ баща и любим архипастир, запази го в православната вяра.

Празнувайки това ежегодно тържество, елате, озарени сияйно с духовно достойнство да възпеем трисияйните добродетели на Анания, служителя и проповедника на Троицата.

О, свръхчовешко е твоето достойнство, блажени Анание! Защото като ученик си бил възлюбен, като пастир си намерил покой, а като страдалец си се прославил заедно с Христа, украсен с венеца на мъченичеството.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

О, най-чист и непорочен Съсъд на сладкото благоухание, моли Христа, Когото роди, да дари на нашите православни йерарси победа над всяка ерес и да освободи Твоя народ от игото на робството; защото Теб непрестанно величаем.

Ирмос: Раждането от безсеменно зачатие е необяснимо и нетленен е Плодът на непознала-та мъж Майка, защото Божието раждане обновява естеството; затова и всички родове Теб като Богоневеста и Майка православно величаем.

Припев: Преподобне отче Романе, моли Бога за нас.

Присъединил си се към хоровете на безплътните във висините, Романе славни, където изобилства неизказана радост и вечна наслада, където пребъдват божествената светлина и веселие, където сияе незречената слава, преблажени.

Вселявайки се с праведните сред божествената слава, ти съзерцаваш тамошната неизразима благост, безкрайната сладост, небесната красота, които истински пожела, и пребъдваш заедно с хоровете на патриарсите, Романе славни.

Слава: С твоите молитви избави от всякви беди и скърби, причинявани от дявола, тия, които с вяра празнуват твоята сияйна памет, богомъдри и преблажени Романе, и ги удостой да получат небесната слава и горното Царство.

И ныне: Човешкият род стана подвластен на тлението и се пороби на греховните страсти чрез древното падение на първосъздадения човек, Богородице Дево; но Преблагият Бог, Който Се роди от Тебе, го възстанови чрез Своето добросърдечие.

Светилни, глас 3, под.: Жены услышите:

Дамаск, чиято сила ти обогати чрез мъченичеството си, сега се хвали с теб, Анание апостоле, защото ти стана учител на Христовия гонител, бидейки отличен ученик на гонимия Христос; моли Му се за нас.

Слава, и ныне: О, пресвета Владичице, Дево Богородице, покрий ни с Твоя чуден омофор, опазвайки Твоя град и народа от всяко зло, както Те видя пречудният Андрей да се молиш във Влахернската църква; а сега, Владичице, изпрати над нас великата си милост.

Хвалитни стихири на 4, глас 8,  под.: О преславнаго чудесе:

Падаме пред Тебе, Господарке, * и като Ти се покланяме, молим Те с умиление: * радвай се, Богоблажена Владичице, преславна Дево, * Която славно бе предречена от пророците; * защото върху Теб Христос Бог слезе като роса, * а Ти Го роди без да познаеш брак, о Пречиста, * и държа в прегръдките си Твореца и Господа на всички. * Моли Му се сега за нас, * които с вяра славим празника на Твоя Покров. (2)

Възпяват Те, Дево Богородице, ангелските чинове, * и прославят Те патриарсите заедно с архиереите, * а светите апостоли Те почитат като Майка Божия, * съзерцавайки как се молиш за света * на Христа Бога, Спасителя на всички. * Моли Го да избави града и народа, които Те прославят с вяра * и почитат празника на Твоя Покров.

Чрез Светия Дух * Бог цялата Те освети, Богородице, * повече от Аароновия ковчег; * и повече от слънчеви лъчи * Твоя светъл омофор * осветява храма и народа: * и Ти разпръскваш тъмнината на нашите грехове, * избавяйки от нещастия и скърби тия, които * с вяра почитат празника на Твоя всечестен Покров.

Слава, апостола, глас 8: О, Анание, ученик на Спасителя, славен йерарх, слава на мъчениците, най-светъл светилник, покровителю на нашия град: моли се горещо Христос да избави твоето стадо от беди и да спаси душите ни.

И ныне, на Покров, глас 6: Както Те видя пречудния Андрей във въздуха заедно с архангелското множество, с апостолите и пророците, и множеството мъченици, да се молиш на Твоя Син и наш Бог за града и народа, Владичице, и да ги покриваш с Твоя Покров, така не преставай и сега, Пречиста, да спасяваш превъзходното наследство на Твоя Син, което празнува Твоя най-почетен празник, Всевъзпявана.

Велико славословие.

На Литургията, антифони седмични.

Тропари и кондаци:

Глас 4: Днесь благовернии людие светло празднуем,/ осеняеми Твоим, Богомати, пришествием,/ и к Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголем:/ покрый нас честым Твоим Покровом/ и избави нас от всякаго зла,/ молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего,/ спасти души наша.

Глас 3: Апостоле святый Анание,/ моли Милостиваго Бога/ да прегрешений оставление/ подаст душам нашим.

Глас 8: В тебе, отче, известно спасеся еже по образу:/ приим бо крест, последовал еси Христу/ и, действуя, учил еси презирати убо плоть, преходит бо,/ прилежати же о души вещи безсмертней./ Темже и со Ангелы срадуется, преподобне Романе, дух твой.

Глас 2: В молитвах теплейший заступниче/ и просящим скорейший послушателю,/ приими моление, Анание, наше/ и Христа моли помиловати ны,/ Единаго во святых Почивающаго.

Слава, глас 8: Божественными добродетельми духа/ измлада украсився, Романе премудре,/ Церкви Христове пречестное украшение был еси:/ пением бо прекрасным украсив ю, блаженне./ Тем молим тя: подаждь желающим Божественнаго дарования твоего,/ яко да вопием ти:/ радуйся, отче преблаженне, красоте церковная.

И нине, глас 3: Дева днесь предстоит в церкви/ и с лики святых невидимо за ны молится Богу,/ Ангели со архиереи покланяются,/ апостоли же со пророки ликовствуют:/ нас бо ради молит Богородица Превечнаго Бога.

След Апостола:

Алилуя, глас 8: Чуй, Дъще, и виж и приклони ухото си.  Стих: Пред лицето Ти ще се молят люде богати.

Алилуя, глас 1: Небесата проповядват Твоите чудеса, Господи. Стих: Бог се прославя в събранията на светиите.