вторник, 8 ноември 2022 г.

1 / 14 ноември – В най-близката неделя празнуваме Събора на всички свети безсребрени лечители и чудотворци

 На Великата вечерня, на Господи, воззвахъ: 4 възкресни стихири от Октоиха, и 6 на безсребрениците глас 4:

Елате, верни, с песнопения да почетем всички свети безсребреници, викайки към тях с любов: „Радвайте се, безкористни лечители на болните! Радвайте се, вие, които сте придобили неизчерпаемата благодат на изцеленията! Радвайте се, горещи молитвеници за спасението на нашите души!“.

Да възпеем сега всички доблестни безсребреници, носещи това общо звание, нашите божествени пазители, които с ревността на вярата и любовта към Бога се отдадоха неотклонно на общото благо на всички и от тях мнозина пострадаха за Христа; с дръзновение те се молят за спасението на нашите души.

Нека прославим почетните похвали на Църквата, славните безсребреници, непобедимите поборници, верните помощници на онези, които с вяра прибягват към тях сред всички скърби, вечно течащите реки, които изливат потоци от изцеления, предузнаващи във всичко нуждите на всички и молещи се за спасението на нашите души.

Като имате дръзновение пред нашия Всемилостив Спасител да се смилявате над всички и да спасявате от беди, избавете от страдания и болести и от всички тежки изкушения, тези, които ви възпяват с вяра и любов, о, събрание на богоблажените безсребреници, и се молете за спасението на нашите души.

Добре опазили заповедите Господни и напълно изкоренили от себе си недъга на сребролюбието, вие даром лекувате недъзите, всеславни Козма и Дамяне. Затова ви облажаваме, както подобава, всечестни чудотворци, които се молите за спасението на нашите души.

О, безсребрени лечителю Пантелеймоне, Многомилостивият Бог, като те видя богат на милосърдие и състрадание, даде ти богата благодат да изцеляваш всички немощни. Затова лекувай болестите на душите и телата на онези, които те призовават с вяра, и се моли за спасението на нашите души.

Слава, глас 3: Днес възхваляваме благословения хор на светите лекари безсребреници: изрядния лечител на болящите, апостол и евангелист Лука; всепочитаните свещеномъченици Антипа, Харалампий и Власий; пресветлите светила на Църквата Спиридон и Модест; трите едноименни и единонравни двойки - Козма и Дамян богомъдри; Кир със славния Йоан; божествените Пантелеймон и Ермолай, Диомид и Сампсон, заедно с Мокий, Фотий и Аникита, Артемий, Талалей и Трифон.

И ныне, Богородичен догматик на владеещия глас.

Вход, прокимен и паримии. На литията стихири, глас 1:

С духовна радост, братя, нека днес празнуваме, както подобава, свещената и светла памет на всички най-почитани безсребреници, защото те са наши общи застъпници, помощници и спасители, които избавят от всякакви недъзи и скърби онези, които към тях прибягват с вяра.

Глас 2: О, свети безсребреници, човешкият ум не е в състояние да проумее неизчерпаемото богатство на вашето състрадание и доброта и дори най-красноречивият език не може да опише множеството ваши чудеса. Затова с радост викаме към вас: „Радвайте се, вечно течащи реки от дарования!“.

Глас 4: Като получихте от Христа Бога небесния дар на чудесата, вие даром изцелявате всички страдащи, защото във вас се яви благодатта на Духа, която дава силата на изцеленията. Затова, избавете нас, които ви възпяваме, от тежки болести и всякакво угнетение, молим ви, богомъдри безсребреници.

Слава, глас 8: Кой не ще се удиви, кой не ще прослави, кой не ще възпява с вяра чудесата на премъдрите и всеславни безсребреници? Защото и след светото си упокоение те в изобилие даряват изцеления на всички, които прибягват към тях, а честните им и свети мощи изливат целебна благодат. О, почитаеми глави! О, каква мъдрост и слава на благодатта, дарена ви от Бога! Затова с песни викаме към Бога, нашия Благодетел, Който ви яви като изцеление на душите и телата ни.

И ныне, Богородичен, глас 8: Непознала брак Девице, Която неизказано зачена Бога по плът, Майко на всевишния Бог, приеми молбите на Твоите раби, Всенепорочна, и на всички дай очистване от прегрешенията; приемайки сега нашите моления, моли се всички да се спасим.

Стиховни възкресни стихири на владеещия глас.

Слава, глас 6: Днес възсия сияйната и светла памет на всички безсребреници Христови, озарявайки целия свят с лъчи от чудеса. Затова елате и нека да празнуваме с вяра! Елате, всички да побързаме усърдно към мощите на светиите, за да получим в изобилие от тях скорошно изцеление! Защото те безвъзмездно раздават на всички дарове на изцеление чрез действието на Светия Дух.

И ныне, Богородичен, глас 6: Моят Творец и Избавител Христос Господ произлезе от Твоята утроба, о, Пречиста, и в мен – човека Се облече и от древното проклятие освободи Адам; затова към Теб, Всечиста, като към Божия Майка и истинска Дева „радвай се” непрестанно зовем с ангелския поздрав: „Радвай се, Владичице, защита, покров, и спасение на нашите души!”.

На петохлебието – Богородице Дево (2) и тропар на светиите, глас 8:

Свети безсребреници и чудотворци, посетете немощите наши; даром получихте, даром ни давайте.

На Утренята, на Богъ Господь: възкресен тропар на владеещия глас (2), Слава, на безсребрениците.

И ныне, Богородичен възкресен, глас 8: Ти, Който заради нас Се роди от Дева и разпятие претърпя, Благий, обезоръжи със смърт смъртта и възкресение яви като Бог, не презирай тия, които създал Си с Твоята ръка; яви човеколюбието Си, Милостиви, и приеми родилата Те Богородица, молеща се за нас и спаси, Спасителю наш, отчаяните люде.

След всяка катизма, възкресните седални с Богородичните им, на владеещия глас от Октоиха. Полиелей и величание:

Величаем ви, свети страстотерпци, мъченици и лечители, и почитаме честните ви страдания, които претърпяхте за Христа.

Евлогитарий. Ипакои на гласа и седални на безсребрениците, гл. 2:

Ликувайки в горните селения, не изоставяте и живеещите на земята, о, богоблажени безсребреници; защото вие посещавате с милост онези, които ви призовават, избавяйки ги от голямо множество злини, като пазители на нашия живот.

О, светии, как можем подобаващо да възхвалим вашата любов към Бога и ближния, чрез която правите добро на всички  нуждаещи се от вашата помощ? Но вие никога не преставайте да помагате на нас, които ви молим за помощ.

Слава: Спасители на верните и прогонители на злините, вие даром давате изцеления на болните, о, досточудни; посетете ни като освободите от немощи и страсти нас, които ви възпяваме с любов.

И ныне, Богородичен: Заедно със светите безсребреници, Приснодево, моли Твореца и Бога на всичко, Който от Тебе Се роди, да даде благо устроение на нашия живот, за да се избавим от мъките и да бъдем удостоени с дял сред избраните чрез Твоето застъпничество.

Канони: Възкресен и Богородичен от Октоиха, и на безсребрениците, глас 4:

Песен 1

Ирмос: Ще отворя устата си и тя ще се изпълни с Дух и ще изрека слово за Царицата Майка! Ще се явя светло тържествуващ и ще възпея с радост Нейните чудеса.

Припев: Свети безсребреници и чудотворци, молете Бога за нас.

О, лъчезарни раби Господни, молете се за мен, който с вяра моля да ми бъде дадено премъдро слово, та, радвайки се, да възпявам вашия достолепен празник.

Почитайки днес паметта на безсребрениците, с чисто сърце и неопетнена съвест да ги възпеем, за да получим чрез тяхното застъпничество благодатта на изцелението.

Земята ви роди, божествени безсребреници, а небето има вашите души, о, славни; защото, като живяхте небесен живот на земята, сега там заедно се радвате.

Овладял изкуството да лекуваш душите на хората повече, отколкото телата им, о, Лука, ти се показа във всичко най-благороден и вдъхновен от Божията мъдрост, с която лекуваш призоваващите те.

О, преблагословени и богомъдри апостоле Лука, изцели душевните и телесните страсти на тези, които те възпяват, като изрязваш гнойните рани на греха чрез действието на божествените тайнства.

Църквата, в която лежи твоето многострадално тяло, изцелява болните, свещеномъчениче Антипа, и излъчва божественото сияние на Духа.

Слава: Кивотът с твоите свещени мощи излива мирото на изцеленията, разпръсквайки злосмрадните страсти, о, Антипа, и изпълва със сладко благоухание онези, които прославят твоята памет.

И ныне: О, Христе, пред Теб привеждаме Самата Приснодева, Която Те роди в плът, както и събора на безсребрениците, за да измолят Твоята сила. По техните молитви дай мир на нашия живот.

Песен 3

Ирмос: Богородице, жив и изобилен Изворе, Твоите певци, събрани в хор, духовно укрепи в божествената Твоя слава и ги удостой с венците на славата.

Подобно на светила върху божествения небосклон на Църквата, вие озарявате вярващите със светлината на чудесата, които не преставате да извършвате, славни, изцелявайки човешките недъзи.

Като завършихте едно и също състезание, вие се удостоихте с едни и същи дарове и получихте еднакви почести на небето, чудотворни безсребреници.

Свързани с Бога и ближния с любов, чрез благодатта вие унищожавате цялата злоба на демоните; затова празнуваме вашия празник, досточудни.

С божествения огън, горящ във вас, богоблажени, угасете пламъка на нашите страсти, съгрявайки умовете ни с вярата.

Сега възпяваме трите най-почитани двойки безсребреници Козма и Дамян, еднакви по дела и имена.

Със сияен живот, непоколебими във вярата и еднакви в усърдието, те просияха от Рим, Азия и Арабия. Затова нека бъдат почетени заедно от нас.

Слава: Елате и се изцелете от недъзите си, болни; защото тричислените двоици, богати с благодатта на Троицата, дават изцеления на онези, които с вяра Я възпяват.

И ныне: Богородице, родила Изцелителя на душите и телата, дай ни изцеление, изливайки елея на Твоето милосърдие за наше здраве и спасение.

Кондак, глас 2:

Получили благодатта на изцеленията, дарявате здраве на нуждаещите се, о, всеславни лекари и чудотворци, а с посещението си поваляте дързостта на враговете, като изцелявате света чрез чудесата си.

Икос: Словото на мъдрите лечители надвишава всеки разум и мъдрост, и те на всички дават знание; получили благодатта на Всевишния, невидимо даряват и изцеление на всички. Затова и на мен се даде да разкажа за тяхната благодат и да ги възпея като богоносни угодници Христови и служители, даряващи множество чудесни изцеления; защото те от болести избавят всички, изцелявайки света чрез чудесата си.

Седални, глас 8:

Украсени от Духа като лилии и рози, вие изпускате сладко благоухание за всички; затова прибягваме към вас, богоносни безсребреници; измолете от Христа Бога да даде опрощение на прегрешенията на онези, които с любов празнуват вашата свята памет.

Слава: Приели блажената надежда, достойно сте облажавани от всички като изпълнители на божествените желания на нашия Бог; и се показахте като лечители на неизлечими недъзи, о, великоименити безсребреници. Затова изцелявайте нашите страсти и прогонвайте облаците на отчаянието от онези, които ви призовават с вяра.

И ныне, Богородичен: Елате на глас да възвеличим Царицата на всички и пеейки, да викнем силно: „Всевъзпявана Дево, Причина за радост, спаси тези, които Те почитат и ни защити от всякакви изкушения, недъзи и изпитания; защото като Божия Майка имаш дръзновение да се молиш за нас. Затова Те молим: помоли Твоя Син и Бог да даде прошка на Твоите раби.“

Песен 4

Ирмос: Удивен от неизказания Божи промисъл за въплъщението Ти от Девата, Всевишни, пророк Авакум зовеше: „Слава на Твоята сила, Господи!”.

Ето! Славната и пресветла памет на богоосветените лечители изгря и зарадва сърцата на християнския народ, който прибягва към техните целебни мощи.

Много хубаво е да си спомним днес за всехвалния великомъченик Пантелеймон и неговия славен наставник Ермолай, като за едни от най-главните безсребреници.

С уста и сърце нека всички да възпеем страстотерпците Христови Ермолай и Пантелеймон, зовейки: „Радвайте се, наши лечители, застъпници и помощни-ци на тази обител!“.

По свещените молитви на Ермолай и Пантелеймон, едноименни на милосърдието, не отнемай от нас Твоята милост, Всемилостиви Господи, но както винаги, от злините ни избавяй.

О, Пантелеймоне, ти се показа прекрасен по живот и още повече в своите борби, свише обогатен със знание, което възвестяваш чрез твоите дела, и милваш всички, които призовават те на помощ.

Ти отнемаш всяка болест от онези, които се притичат към твоята закрила, лечителю. И сега посети онези, които с вяра ти се молят, и избави ги от многообразните недъзи.

Слава: О, Пантелеймоне, украшение на светите безсребреници, благолепие на светите мъченици и лекарю на немощните, бъди за нас ходатай пред Пресветата Троица.

И ныне: Твоята благодат и превъзходното богатство на Твоето човеколюбие докрай изпълват Твоята Всеблага Майка и всечестните Безсребреници като чаша.

Песен 5

Ирмос: Изуми се всичко от Твоята божествена слава, защото Ти, непознала брак Дево, носи в Твоята утроба Всевишния Бог и роди надвременния Син, Който дарява с мир всички, които Те възпяват.

Нека възпеем божествената любов на Кир и Йоан и мъченическата им смърт, която претърпяха за Христа; защото след като мъжествено се бориха в славния си подвиг, те станаха похвала за мъчениците.

Светят двете светила, Кир и Йоан, и излъчват сиянието на чудесата от един лъчезарен източник, изливайки благодатта на нетлението върху немощните. Затова нека да ги облажим.

О, пребогати Кире и Йоане, воини Христови и лечители на немощните, получили от Всещедрия Бог дара на чудотворството, изцелявайте тези, които ви възпяват.

С песни славя Мокий, Фотий и Аникита от лика на богоносните безсребреници, бързи помощници на тези, които в беди и скърби ги призовават.

Имайки те като светъл бисер, почетен с увенчаване, преблажени Мокие, безкорстен лечителю, светата Църква с теб се украсява.

Вие се явихте като велики светилници, озаряващи цялото творение с лъчи на изцеление и божествени подвизи, Фотие и Аникито, страдалци Христови.

Слава: Изцелявате страстите на верните, изобразявайки страстите Христови във вашите страдания; отнемате недъзите и прогонвате злите духове, славни Фотие и Аникито.

И ныне: О, всемогъща Владичице, превърни слабостта и безсилието на душите и телата ни в сила и здраве, за да изпълняваме бодро заповедите на Твоя Син и Бог.

Песен 6

Ирмос: Божествения и почитан от всички празник на Богомайката елате да празнуваме, богомъдри, и с ръце да запляскаме, славейки родения от Нея Бог.

Празнувайки вашия най-почетен празник, всехвални подражатели Христови и най-пламенни ходатаи, ние с вяра молим ви за помощ.

Подчинявайки се на божествената повеля, богомъдри, вие пожелахте да не вземате нищо в отплата; даром получихте и даром давате нужното за живота и спасението.

Днес всички нека почетем с почетни хвалебствия преподобния Сампсон с Диомид от лика на безсребрениците, представяйки ги като застъпници пред Бога и Царя на всички.

С твоето всеславно лечителско изкуство, което придоби чрез мъки, отче, не преставай да ни посещаваш, молим те, облекчавайки с твоето състрадание недъзите и трудовете на душите ни.

Надарен с божествена сила, мъчениче Диомиде, ти възпираш болестите, премахваш недъзите и прогонваш злите духове, като най-изряден сред безсребрениците.

Благодатта на Духа те украси с богати дарове, защото по твоите молитви, славни Артемие, всяка болест престава сред онези, които прибягват към тебе.

Слава: Великомъчениче Артемие, подражател на Спасителя и угодник на Троицата, от разтлителни страсти, изкушения и скърби спаси нас, които те призоваваме с вяра.

И ныне: Пречиста Владичице, избави ни от всякакъв гняв, глад и мор и ни освободи от вечните мъки чрез застъпничеството на Артемий.

Кондак и икос от Октоиха

Песен 7

Ирмос: Богомъдрите отроци не почетоха творението повече от Твореца, но като потъпкаха мъжествено застрашаващия ги огън, радостно възпяха: „Благословен Си Ти, преславният Господ и Бог на нашите отци!”.

Как да ви възхваляваме, всехвални, като надвишавате умовете и словата ни и ни удивлявате твърде много с чудеса? Затова зовем: „Господи, Боже на нашите отци, благословен Си!“.

О, богомъдри, вие не обичахте суетата, нито удоволствията на живота, а ги смятахте за смет, защото притежавахте Христа, към Когото викахте с глас: „Господи Боже, благословен Си!“.

Как да не възпеем печата и похвалата на славния хор на бесребрениците, на почитаните и праведни мъдреци Талалей и Трифон, които непрестанно вършат множество чудеса?

Капките на твоята кръв се оказаха целебни за верните, Талелее, отмивайки недъзите и потушавайки жестоките огници чрез благодатта на Христа, Подателя на венци.

Докато пасеше гъски в полето, ти получи от Бога благодатта на изцеленията, за да лекуваш слабостите и немощите на хората, великомъчениче Трифоне, безсребрени лечителю.

Раните ти благоухаят като миро, мъчениче Трифоне, кръвта ти източва изцеления, а останките от тялото ти освещават душите на онези, които докосват се до тях.

Слава: Избави Твоите раби от телесни болести и духовна немощ, Триипостасни Боже, и ни запази невредими от всички житейски изкушения.

И ныне: С почитаните безсребреници Ти навсякъде изливаш потоци на изцеления върху болните, о, Дево; защото Господ на милосърдието, Който Се въплъти от Тебе, Те показа като извор на милосърдието.

Песен 8

Ирмос: Благочестивите отроци в пещта бяха спасени от Отрока на Богородица; тогава в предобраз, а сега в действителен вид Той събира цялата вселена да Ти пее: „Възпявайте Господа, творения, и Го превъзнасяйте във всички векове!”.

Свят Си Ти, Вседържителю, Който прославяш Своите светии! Заради тях избавяш света от беди и просвещаваш онези, които Те възпяват и превъзнасят вовеки.

Пребивавайки в обителите на Всевишния, приснопаметни, вие не преставате да проявявате милост към хората на земята и правите добро на онези, които възпяват и превъзнасят Господа вовеки.

Единението ти с Бога заради твоите подвизи, блажени Власие, те показа като благодетел както на разумните човеци, така и на безсловесните животни; затова получи дарования церителски.

Като достопочтен йерарх, Власие, носиш раните на страданията на Христа, Който ти даде благодатта да изцеляваш всички болести; затова притечи ни се на помощ с твоите благодатни дарове.

Като озари ума си с безстрастие и го украси със смирение, Спиридоне, ти се обогати с даровете на Духа, за да прогонваш злите духове и да освобождаваш от недъзи тези, които те почитат с вяра.

Реката от дарове, които в теб пребъдват, напоява всяко сърце, преподобни Спиридоне; тя дава здраве на всички и ги възстановява за слава на Бога, Който те прослави.

Припев: Благославяме Отца, Сина и Светия Дух - Господа.

Милостив Си, Боже, неразделна Троице, защото като Всещедър над всички Се смиляваш. Затова ние, обременените от грехове, прибягваме към Теб и викаме: „Очисти Твоите раби!“.

И ныне: Заедно с безсребрениците, Владичице, моли се за нас, които на Теб възлагаме надеждата си да бъдем избавени от бъдещото осъждане и да се удостоим да влезем в Царството небесно.

Песен 9

Ирмос: Нека всеки, роден на земята да ликува, просвещаван от Духа; да тържествува и естеството на безплътните умове, почитайки свещеното тържество на Богомайката и да зове: „Радвай се, Всеблажена Богородице, чиста Приснодево!”.

Празнувайки паметта на нашите общи застъпници, нека усърдно призовем към тях така: „От всяка вреда, скръб и тежки болести избавете тези, които ви възпяват!“.

Нека облажим Харалампий, чудотворец сред йереите и щедър помощник сред страстотерпците, лекар на немощните и прогонител на чумните язви.

Ти се показа като велик защитник на верните и избавител от беди, богомъдри Харалампие; затова освободи от всякакъв гняв и мор онези, които те прославят.

Когато твоите мощи се почитат и целуват, болестите на тялото и душата престават, Харалампие, защото Христос им дава сила да лекуват и да прогонват тежките страдания.

Да възхвалим днес Модест, светилника на Църквата, поставен на Сионовия свещник, който сияе с лъчите на милосърдието и лекува болести сред човеци и добитък.

Ти бе пастир на долния Йерусалим, състрадавайки както на разумните, така и неразумните същества; а сега си гражданин на Горния Град, откъдето поменавай тези, които те почитат.

Слава: О, безсребреници, Христови подражатели, приемете това наше малко песнопение и изпросете от Троицата прошка за нас, които сме виновни за много грехове.

И ныне: Благи Спасителю, по молитвите на Твоята всевъзпявана Майка и на всички всехвални безсребреници, прати от небето Твоята милост и помощ на нас, които Те призоваваме.

Светилен възкресен, и на безсребрениците:

Слава: Като пресветли звезди украсявате небесния свод, о, свети безсребреници, и с лъчи от знамения просвещавате верните; затова ви молим, богоносци: разпръснете мрака на нашите страсти с вашето застъпничество пред Господа.

И ныне, Богородичен на възкресния ексапостиларий.

Хвалитни стихири – 4 възкресни от Октоиха и 4 на безсребрениците, глас 1:

Днес изгря празненството на всички свети безсребреници! Хорът на ангелите тържествува, а ние, земнородните, се присъединяваме към тях, защото приснопаметните светии се молят за тия, които почитат с любов тяхната свята памет.

Като преизящни дъждовни облаци поливате цялата земя с многобройни чудеса на благодатта, о, славни, като я принуждавате да принася Богу песнопения.

Стих: Ето колко хубаво и приятно е братя да живеят заедно.

Възприемайки от Христа изкуството да лекувате душевни и телесни страдания, безсребреници - чудотворци, вие свръхестествено изцелявате всички не с човешки, а с божествени лекове.

Стих: В светиите, които обитават Неговата земя - в тях Господ яви дивно всички Свои желания.

Досточудни Пантелеймоне, украшение на безсребрениците, благолепие на мъчениците и застъпниче на тази света обител, бъди лечител на нашите недъзи и постоянен молитвеник за нашите души.

Слава, евангелска стихира, И ныне: Преблагословена Си, Богородице Дево…

Велико славословие.

На Литургията, блаженства – 6 възкресни и 4 на безсребрениците от 3-та песен на канона (първите три тропара и Богородичния)

След Апостола:

Алилуя на гласа и на безсребрениците, глас 2: Ето колко хубаво и приятно е братя да живеят заедно.