неделя, 26 ноември 2023 г.

Огласителни поучения на светия наш отец Кирил, архиепископ Йерусалимски (+386)Първо огласително поучение

[До тези, които се подготвят в Йерусалим за просветление, казано без подготовка, въведително за пристъпващите към кръщение, върху думите на пророк Исая: умийте се, очистете се и т.н. (Исая 1:16).]

Второ огласително поучение

[До онези, които се подготвят в Йерусалим за просветление, казано без подготовка - за покаянието, опрощението на греховете и за врага, върху думите на Йезекиил: Правдата на праведния при него си остава (Йезек. 18:20).]

Трето огласително поучение

[До тези, които се подготвят в Йерусалим за просветление, говорено без подготовка - за кръщението, върху думите от Посланието до римляните: „Не знаете ли, че всички ние, които в Христа се кръстихме в Неговата смърт се кръстихме? И така ние се погребахме с Него чрез кръщението в смъртта и т.н. (Рим. 6:3-4).]

Четвърто огласително поучение

[До тези, които се подготвят в Йерусалим за просветление, казано без подготовка, за десетте догмати, и върху думите от посланието до Колосяните: Гледайте, братя, да ви не увлече някой с философия и с празна измама според човешкото предание, според стихиите световни, а не според Христа (Кол. 2:8)].

Пето огласително поучение

[До тези, които се подготвят в Йерусалим за просветление, казано без подготовка, за вярата, върху словата от Посланието до евреите: вяра е жива представа на онова, за което се надяваме и т.н. (Евр. 11:1).]

Шесто огласително поучение

[До тези, които се подготвят в Йерусалим за просветление, казано без подготовка, за Божието единовластие (монархия), върху думите: Вярвам в единия Бог… и за ересите; също и върху думите на Исая: Млъкнете пред Мене, острови; Израил ще бъде спасен с вечно спасение от Господа; вие не ще бъдете посрамени и постидени во веки веков и т.н. (Ис. 41:1; 45:16-17).]

Седмо огласително поучение

[До тези, които се подготвят в Йерусалим за просветление, изречено без подготовка, за Бога Отца, върху думите от Посланието до ефесяните: Затова прекланям колене пред Отца на Господа нашего Иисуса Христа и т. н. (Еф.3:14).]

Осмо огласително поучение

[До тези, които се подготвят в Йерусалим за просветление, изречено без подготовка, върху думата от Символа на вярата: Вседържителя, и върху думите на пророк Йеремия: Велик по мъдрост и силен по дела, Комуто очите са отворени върху всички пътища на синовете човешки и т.н. (Йер. 32:19).]

Девето огласително поучение

[До тези, които се готвят в Йерусалим за просветление, казано без подготовка, за думите от Символа на вярата: Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимоА също и върху думите на Иов: кой е тоя, който омрачава Провидението с думи без смисъл? и така нататък. (Иов 38:2)]

Десето огласително поучение

[До тези, които се подготвят в Йерусалим за просветление, казано без подготовка, върху  думите: И в единия Господ Иисус Христос; и също върху думите от Първото послание до Коринтяните: Защото, макар и да има само по име богове, било на небето, било на земята (както и има много богове и много господевци), ние обаче имаме един Бог Отец, от Когото е всичко, и ние сме у Него, и един Господ Иисус Христос, чрез Когото е всичко и ние сме чрез Него. (1Кор. 8:5–6)]

Единадесето огласително поучение

[До тези, които се подготвят в Йерусалим за просветление, казано без подготовка, върху думите: Сина Божи, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Бог истинен, чрез Когото всичко е станало; и също върху думите от Посланието до Евреите: Бог, след като в старо време много пъти и по много начини говори на отците чрез пророците, в последните тия дни говори ни чрез Сина (Евр.1:1–2).]

Дванадесето огласително поучение

[До тези, които се подготвят в Йерусалим за просветление, казано без подготовка, върху думите: и Се въплъти... и стана човек; и също върху думите от Исаия: И продължаваше Господ да говори на Ахаза и рече: искай за себе си личба от Господа и прочее (Ис. 7:10). Ето, Девицата ще зачене и ще роди Син, и ще Му нарекат името Емануил и прочее (Ис. 7:14).]

Тринадесето огласително поучение

[До тези, които се подготвят в Йерусалим за просветление, казано без подготовка, върху думите: И бе разпнат... и бе погребан; и също върху думите от Исаия: Господи! Кой повярва на това, що е чул от нас, и кому се откри мишцата Господня? и прочее  Като овца биде Той заведен на клане (Ис.53:1,7).]

Четиринадесето огласително поучение

 [До тези, които се подготвят в Йерусалим за просветление, казано без подготовка, върху думите: и възкръсна в третия ден, според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца; и също върху думите апостолски: Напомням ви, братя, Евангелието, което ви благовестих… че [Христос] бе погребан и че на третия ден възкръсна, според Писанията (1Кор.15:1-4).]

Петнадесето огласително поучение

[До тези, които се подготвят в Йерусалим за просветление, изречено без подготовка, върху думите: И пак ще дойде със слава да съди живите и мъртвите. И за антихриста. Също върху думите на Данаил: Видях най-сетне, че бидоха поставени престоли, и седна Старият по дни и  т. н.  Гледах в нощните видения, и ето, на небесни облаци идеше сякаш Син Човеческий и прочее. (Дан. 7:9, 13)]

Шестнадесето огласително поучение

[До онези в Йерусалим, които се подготвят за просветление, изречено без подготовка, върху думите: И в единия Свети Дух, Утешителя, Който е говорил чрез пророците, а също и върху думите от Посланието до коринтяните: А за духовните дарби не искам, братя, да не знаете… Има различни дарби, ала Духът е един и същ и т. н. (1 Кор. 12:1,4)]

Седемнадесето огласително поучение

[До тези, които се подготвят в Йерусалим за просветление, казано без подготовка, в което се предлага продължение на учението за Светия Дух; и също върху думите от първото послание към Коринтяни: едному се дава чрез Духа слово на мъдрост и така нататък (1Кор. 12:8).]

Осемнадесето огласително поучение

[До тези, които се подготвят в Йерусалим за просветление, казано без подготовка, върху думите: Вярвам в едната Света Съборна Църква; вярвам във възкресението в плът и във вечния живот; и също върху думите на Йезекиил: Биде върху мене ръката Господня, и Господ ме изведе чрез духа, тури ме всред полето, - а то беше пълно с кости и така нататък (Йез. 37:1).]

Превод от руски и английски: 

свещеник Иван Латковски и Деян Кънчев

+++

Пет тайновъведителни слова към новопросветенитеНяма коментари:

Публикуване на коментар