неделя, 26 декември 2021 г.

В предпоследната неделя преди Рождество Христово – Неделя на светите праотци Христови

 

На Великата вечерня, на Господи воззвахъ, 10 стихири – 6 възкресни на владеещия глас и 4 на праотците, глас 8, под.: Иже во Едеме…:

Празнувайки паметта на праотците днес, о, верни, нека възпеем като могъщ и силен Изкупителя Христа, Който ги възвеличи сред всички народи, да възпеем Господа, Който вярно извърши най-славни чудеса и от праотците ни яви Жезъла на силата - пречистата Мария, божествената и едничка Дева, непознала мъж, от Която Христос разцъфна като цвят, даряващ на всички живот, неизчерпаема храна и вечно спасение.

Ти избави светите отроци от огъня, Владико, и Даниил от устата на лъвовете; благослови Авраам, Исаак, Твоя раб, и Йаков, неговия син, като благоволи да станеш подобен нам от тяхното семе: нашите праотци, които паднаха преди, Ти спаси чрез Своя Кръст и Възкресение; и като разкъса оковите на смъртта, възкреси със Себе Си всички тях, мъртвите от векове, които Ти се покланяха, Христе, Царю на вековете.

Радвайки се на росата на Духа, благочестивите младежи се разхождаха сред пламъка като сред прохлада, тайнствено изобразявайки в него Троицата и въплъщението на Христа, и като мъдри угасиха силата на огъня с вяра; а праведният Даниил се показа като укротител на лъвове; по техните молитви бъди милостив и чуй молитвата им, Спасителю Човеколюбче, избави ни от неугасимия вечен огън и ни дари с Твоето Царство, Господи.

Твоите верни и свети отроци, които ходеха сред огнения пламък като в роса, тайнствено предвещаха Твоето пришествие от Девата, което ни осия без да ни погълне; а праведният и чудният сред пророците Даниил явно разкривайки предварително Твоето божествено Второ пришествие, каза, че видял да се поставят престоли, а Съдията да седи и да тече огнена река. По техните молитви да се избавим от нея, Владико Христе.

Слава, глас 6: Нека днес да възхвалим, верни, всички отци на стария закон: боголюбивия Авраам, и Исаак, роден според обещанието, и Йаков и дванадесетте патриарси, най-кроткия Давид и Даниил, пророкът на желанията, прославяйки заедно с тях тримата младежи, които превърнаха пещта в роса и искат прошка от Христа Бога, прославян в Своите светии.

И ныне, Богородичен догматик на владеещия глас.

На Литията, стихира на храма

Слава, глас 1: Пророците с голяма слава, блестящи в лъчите на божественото красноречие, винаги се облажават и, излагайки като плод изреченията на Духа, проповядваха на всички неизразимото рождество на Христа Бога; и след като поживяха пречудно, завършиха попрището си според Закона.

И ныне, Богородичен, глас 1: Ето, изпълни се пророчеството на Исая: Ти роди, бидейки Девица и след раждането остана Дева, каквато бе преди това; защото Родилият Се беше Бог и така пре-твори наново естеството; о, Богомайко, не отхвърляй молитвите на Твоите раби, които Ти се принасят в Твоя храм, но носейки в обятията си Добросърдечния, смили се над Твоите раби и се моли да се спасят душите ни.

Стиховни стихири – възкресни на владеещия глас.

Слава, глас 3, от патриарх Герман: Елате, любители на църковните празници, с псалми да възхвалим събранието на праотците: Адам, прародителя на всички нас, Енох, Ной, Мелхиседек, Авраам, Исаак и Йаков, а след Закона - Мойсей и Аарон, Иисус Навин, Самуил и Давид, а заедно с тях - Исая, Йеремия, Йезекиил, Даниил и дванадесетте пророци, заедно с Илия, Елисей и всички останали, Захария и Кръстителя; те проповядваха Христа, Живота и Възкресението на нашия род.

И ныне, Богородичен, глас 3: Безсеменно от божествения Дух, по волята на Отца Ти зачена Сина Божи, Който предвечно съществува, раждайки Се от Отца без майка; Ти по плът роди и с мляко откърми като Младенец Този, Който заради нас от Тебе произлезе без баща; затова непрестанно се моли от беди да се избавят нашите души.

Тропари: възкресен, Слава, и ныне – на праотците, писан на Утренята

На Утренята

Тропари: възкресен на владеещия глас (2), Слава и ныне, на праотците, глас 2

С вярата оправда праотците, Ти, Който чрез тях сгоди предварително Църквата измежду народите със Себе си; светиите се хвалят със слава, защото от тяхното семе произлезе доброславен плод - Онази, Която Те роди безсеменно. По техните молитви, Христе Боже, смили Се над нас!

След всяка катизма, възкресните седални с Богородичните им, на владеещия глас.

След Полиелея – ипакои на гласа и седален на отците, глас 8, под. Премудрость…:

Нека всички с химни да прославим Авраам, Исаак и Йаков, кроткия Давид, Иисус Навин и дванадесетте патриарси, заедно с тримата юноши, които угасиха огнения пламък със силата на Духа. И да викнем към тях: „Радвайте се, вие, които смело изобличихте измамата на безумния цар, и се молете на Христа да даде опрощение на съгрешенията на тези, които с любов празнуват вашата свята памет. (2)

Слава, и ныне, Богородичен, глас 8: Като вдовицата, която даде две лепти в жертва, и аз Ти принасям заслужена похвала от благодарност, Богородице, за всички Твои дарове; защото Ти си мой покров и помощ, и винаги ме спасяваш от напасти и скърби. Затова, освободен от причинената ми скръб, сякаш като от горяща пещ към Теб зова от все сърце: „Богородице, помогни ми, като молиш Христа Бога да ми даде опрощение на греховете, защото аз, Твоят раб, Тебе имам за своя надежда.“

Три канона: възкресен на гласа, на тримата юноши и Даниил от Теофан Изповедник с акростих в оригинала: Възпявам тримата отроци и великия Даниил, глас 8; и на праотците, от Йосиф Песнописец, с акростих в оригинала: Сега принасям подобаваща похвала на отците, глас 1.

Песен 1:

Ирмос: Като мина през морето като по суша и избягна египетското зло, израилтянинът ви-каше: да възпеем нашия Избавител Бог. 

Припев: Свети трима отроци, молете Бога за нас.

Да прославим безначалното Слово, Което по божествен начин е родено от Отца преди всички векове и стана видим образ за младежите в пещта.

Благородните младежи смело плюха на думите на нечестивия тиранин и не пожелаха да се осквернят с храната на беззаконните халдейци.

Хранейки душите си с Божието слово, а телата си с храни, които отглеждахте сами, вие се показахте на царя като по-красиви на вид от онези, които ядяха тлъстите храни.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Ти премахна отровата на змията, която се изля горчиво в ушите на Ева, Девице, произлязла от Давид и родила Изкупителя.

Ирмос: Христос се ражда – славете Го! Христос слиза от небесата – посрещнете Го! Христос е на земята – възвисете се! Пей на Господа, цяла земьо, и с веселие Го възпейте, люде, защото Се прослави!

Припев: Свети праотци Христови, молете Бога за нас.

Да принесем песен на отците, които просияха преди Закона и под Закона, които с правата си воля угодиха на Господа и Владиката, възсиял от Девата, и които сега се радват на незалязващо просветление.

Да почетем първия Адам, почетен от ръката на Твореца, който е праотец на всички нас и почива с всички избрани в небесните обители.

Слава: Бог прие даровете на Авел, който ги принесе с най-благородна душа; и когато бе убит от убийствената ръка на своя брат, Господ на всички прие душата му в светлината като душа на божествен мъченик.

И ныне: Нека се вслушаме в божествените изречения, които обявяват Христовото явяване; защото, ето, от Девица, непознаваща мъж, Той Се роди в пещера и Чието дивно раждане възвестява звездата, явила се на звездобройците.

Песен 3

Ирмос: Ти Си утвърждение на прибягващите към Тебе, Господи, Ти Си светлина за помрачените, и Теб възпява моя дух.

Припев: Свети трима отроци, молете Бога за нас.

Придобили богопросветен разум, Давидовите отроци богомъдро опазиха отеческите закони, Владико.

Огънят не изгори най-чистите тела на благочестивите младежи, защото те бяха напоени с душехранителния пост.

Чудно оросявани насред пещта, тримата юноши пееха всемирна и често пята похвална песен.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

За да ни покажеш раждането Си от тялото на Девата, Ти спасяваш телата на девствените отроци в пещта, Владико.

Ирмос: Нека викнем към Родения нетленно преди вековете от Отца Син, Който в последните дни Се въплъти безсеменно от Девата - Христа Бога: „Ти въздигна нашата сила, Свят Си Ти, Господи!”.

Припев: Свети праотци Христови, молете Бога за нас.

По цял свят се възпява ревността на Сит към неговия Създател, защото в непорочен живот и духовна любов той наистина Му бе угоден, а сега в земята на живите възпява: Свят Си Ти, Господи!

Чудният Енос, надявайки се на Духа, с божествена мъдрост започна да призовава с уста, език и сърце Бога и Владиката на всички; и като поживя богоугодно на земята, получи слава.

Слава: Нека със свещени слова да облажим Енох, защото като благоугоди на Господа, той бе преведен в слава, явявайки се по-велик от смъртта, както е написано, като най-усърден Божи раб.

И ныне: Сега Очакването на народите идва от Девата и Витлеем лъчезарно отваря затворените порти на Едем, приемайки въплътеното Слово, Което в плът е положено в ясли.

Ипакои, глас 2:

Огънят се превърна в роса за децата, а плачът на жените-мироносици се превърна в радост; и ангел служеше и в двете чудеса, превръщайки пещта в място за почивка на първите, а на вторите обяви Възкресението в третия ден. Началниче на живота ни, Господи, слава Тебе!

Песен 4

Ирмос: Чух, Господи, тайната на Твоя промисъл, разбрах Твоите дела и прославих Твоето Божество.

Припев: Свети трима отроци, молете Бога за нас.

Премъдрият Даниил с божествено просветен ум изтълкува сънищата на управниците чрез божествената благодат.

Страданията на младежите в пещта блеснаха с чудеса, защото накараха тиранина да Те признае, о, Всесилни.

Хармонията на инструментите и мелодичните песни не привлякоха доблестните юноши и те не се преклониха пред златния образ.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

С песнопения децата във Вавилон почитат Твоя най-божествения Син, Когото познаха в пещта, Всевъзпявана.

Ирмос: Жезъл от корена Йесеев и Цвят от него Си, о Всехвални Христе; Ти разцъфтя от Девата и дойде от планината, засенчена с гора, въплъщавайки Се от непозналата мъж, но Си остана Бог Невеществен. Слава на Твоята сила, Господи!

Припев: Свети праотци Христови, молете Бога за нас.

Да принесем хвала на Бога, като почетем с песни Ной, който наистина бе праведен; защото се показа украсен с всички божествени заповеди и угоди на Христа, Комуто ние, верните, пеем: слава на Твоя сила, Господи!

Виждайки благородството и простотата на твоя характер, Бог ясно те показа, Ное, като съвършен във всичко и водач на новия свят, който за него спаси от потопа потомство от всеки вид, както сам Той ти заповяда.

Нека с песни благочестиво да облажим Ной, който опази непокътнат Божия закон и единствен сред целия си род се оказа праведен, и на старини спаси безсловесните животни в ковчег от гоферово дърво по заповед на Всесъздателя.

Слава: О, блажени Ное, твоята памет излива върху нас, които те почитаме, умилително вино, винаги радващо сърцата и душите на онези, които в чистота облажават твоя благороден и божествен живот.

И ныне: Нашето Изкупление сега лежи в яслите и Се повива с пелени като Младенец; и влъхвите, царете от изток, идват да Го видят и да се поклонят на Този, Който Се роди от Пречистата, вярно принасяйки Му дарове като на Бог и Цар.

Песен 5

Ирмос: Защо отхвърли ме от Своето лице, о Светлина неугасима, и покри ме – окаяния - чуждата тъма? Но моля се, обърни ме отново в светлината на Твоите заповеди и изправи моите пътища.

Припев: Свети трима отроци, молете Бога за нас.

Твоите угодници - великият Даниил с тримата богомъдри юноши, след като научиха Твоя закон, Спасителю, не бяха отхвърлени, а получили сила от Тебе, своя Благодетел, мъжествено победиха мъчителите.

Даниил научи духом Твоите тайни, Човеколюбче, защото с чистотата на ума си той Те видя като Цар и Съдия на всички народи, идващ на облаците като Син Човешки.

Повче от сапфир е украсено вашето единство, деца, които като златни зари се разпалихте от ревността по благочестието и радостно се разхождахте в пещта, съставяйки всемирен хор.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Божественият Даниил ясно Те описа, Дево, като планина, а тримата юноши, съзерцавайки росоносния пламък, възхваляваха с песни Твоята божествен Плод като Спасител, Създател и Господ.

Ирмос: Като Бог на мира и Отец на милосърдието, Ти ни прати Ангела на Великия Съвет, даряващ мир. Затова приведени към светлината на богопознанието, посрещайки зората след нощта, славословим Те, Човеколюбче.

Припев: Свети праотци Христови, молете Бога за нас.

С божествени похвали нека бъде почетен Сим, който получи благословията на баща си; защото, показвайки, че е угоден на Бога, той се присъедини към лика на праотците и с радост почива в земята на живите.

Като приятел на Бога, Авраам се сподоби да съзерцава Деня на своя Създател и се изпълни с духовна радост; затова, почитайки праведността на неговия ум, всички ние го благославяме като божествен прародител на Христа.

Слава: Ти съзря Троичния Бог, доколкото това е възможно за човека, и като истински приятел Му предложи своето гостоприемство, преблажени Аврааме, и за чудната гощавка получи награда: да бъдеш чрез вярата баща на безбройни народи.

И ныне: Съвършеният Се понизи в плът заради нас и Безначалният прие начало; Богатият обедня и Този, Който е Бог-Слово легна като Младенец в яслите на безсловесните животни, извършвайки възстановяването на всички, съществували през вековете.

Песен 6

Ирмос: Бездната на моите грехове и бурята на моите прегрешения ме смущават и ме тласкат надолу в дълбините на отчаянието; но както на Петър, протегни и на мен Своята мощна ръка, о, Кърмчия мой.

Припев: Свети трима отроци, молете Бога за нас.

След като овладяхте душевните страсти чрез силата на Словото, вие станахте управители в земите на халдейските народи, защото добродетелта умее да дарува чест на онези, които са я придобили, о, мъдри Давидови потомци.

Някога Данаил облечен в живоносна смъртност, уби с храна най-нечестивата змия, която халдейците нечестиво смятаха за бог; и мъдро уби и нечестивите свещеници.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Богородице, Дево и Майко, моли Съдията, Твоя Син и наш Избавител от злини, да бъде милостив към мене в Деня на Съда; защото само на Теб едничка се надявам.

Ирмос: От утробата си морският звяр изхвърли като младенец Йона цял, какъвто го погълна, а Словото, вселявайки Се в Девата и възприемайки плът, мина през Нея, опазвайки Я нетленна, защото бидейки Сам неподвластен на изтление, Той и Родилата Го съхрани невредима.

Припев: Свети праотци Христови, молете Бога за нас.

Воден от бащиното си послушание да бъдеш принесен в жертва, ти бе ясен предобраз на Христовите страдания, преблажени Исааче; затова бе благословен и наистина показа, че си близък раб на Бога и сега се радваш заедно с всички праведници.

Йаков се оказа най-верен угодник на Бога на всички, затова се бори с Ангела и се нарече ум, съзерцаващ Бога; и заспал, видя божествената Стълба - Девата, от Която Бог Се създаде и Се облече в плът поради Своята благост.

Слава: Обичайки доброто послушание към своя баща, Йосиф първо бе хвърлен в яма и после бе продаден, ставайки предобраз на Христа, умъртвен и положен в гроб; и стана той господар на египетското зърно, бидейки целомъдрен и праведен, най-истински господар над страстите.

И ныне: Този, Който е винаги с Отца и Духа, на земята е познат като малко Дете; и Този, Който обвива в мрак земята, е обвит в пелени и положен в ясли на безсловесни животни. Радвайки се сега, ние честваме предпразненството на Неговото безсеменно рождение.

Кондак, глас 6:

О, трижди блажени, които не почетохте образа, изработен от ръце, но защитавани от неописуемата Същност, вие се прославихте в огненото си изпитание; и стоейки сред непоносимия пламък, призовахте Бога, казвайки: „Побързай, Щедри, да ни се притечеш на помощ като Милостив, защото можеш, каквото поискаш.“

Икос: Протегни ръката Си, от която в древност воюващите египтяни приеха изкушение и чрез която изведе поробените евреи. Не оставяй да ни погълнат смъртта, която жадува за нас и Сатана, който ни ненавижда, но пощади душите ни, както някога пощади трите Си деца във Вавилон, които Те прославяха непрестанно и бяха хвърлени в пещ заради Теб, откъдето те викаха към Тебе: „Побързай, Щедри, да ни се притечеш на помощ като Милостив, защото можеш, каквото поискаш.“

Синаксар

Стих: Приемете радост, древни праотци, виждайки Христос Месията да идва.

Стих: Радвай се, Аврааме, защото ти се показа като праотец на Христа.

Историята на благословения Авраам е известна както на учените, така и на обикновените християни, защото книгата Битие, написана от пророк Мойсей, която говори за него, се чете, за да бъде чута от всички християни в Църквата, по време на Светия и Велик пост. Всички научаваме от тази книга, че нашия праотец Авраам бил езичник от Халдейската земя. Халдейците били народ преди евреите. А баща му Тера бил идолопоклонник. Божественият Авраам също бил такъв, но това не му попречило да дойде до познание на истинския Бог. Можем дори да кажем нещо странно - че великият Авраам чрез това идолопоклонство бил доведен до разбирането на истинския Бог. Когато разбрал, че нищо сътворено не е Бог и не бива да се почита като Бог, и след като съзерцавал доброто устройство на съществуващите неща, той познал невидимия им Създател. И след като Го познал, Му се поклонил като на Бог, Който поддържа и управлява цялото творение. Затова Бог му заповядал да напусне родината си и роднините си, и да отиде в Ханаанската земя, където се намират Палестина и Йерусалим. Той веднага се подчинил, без да се съмнява в сърцето си, защото имал голяма вяра в Бога. Поради тази причина получил като залог за вярата си син на име Исаак, който му се родил в старостта му и той станал баща на много народи. Исаак се родил от Авраам, Йаков се родил от Исаак, а от Йаков се родил Юда (от чието коляно е роден Христос) и братята му патриарси. Поради тази причина нашите богоносни отци и учители, установиха днес да честваме паметта на божествения Авраам като праотец, от когото е роден Христос. И те определиха това празнуване в предпоследната и последната недели преди Рождеството по плът на нашия Господ Иисус Христос. И това не е направено случайно, а според божественото вдъхновение на Светия Дух. Защото най-благият и човеколюбив Син Божий, направи патриарх Авраам и неговите потомци Свои прародители според Своята човешка природа. Така нашите най-божествените отци с право сметнаха, че ние трябва да празнуваме паметта им като Праотци не за дълго преди Господнето Рождество по плът. По техните молитви, Господи Иисусе Христе, помилуй и спаси нас, амин.

Песен 7

Ирмос: Благочестивите отроци във Вавилон не се поклониха на златния истукан, но оросявани в огнената пещ, пееха такава песен: „Превъзнасян Боже наш и на отците ни, благословен Си!“.

Припев: Свети трима отроци, молете Бога за нас.

Изсред огъня прозвуча боголюбезен глас към Вседържителя, защото божественият Азария събра хор и запя такава песен: „Благословен е Бог на нашите отци!“.

Арфата на юношите богословстваше за Вседържителя, Бога на всички, Който им се яви открито в пещта, а те пееха такава песен: „Благословен е Бог на нашите отци!“.

Гледайки тримата младежи, които бяха хвърлени в пещта, царят съзря и Четвърти между тях, нарече Го Син Божий и към всички викна: „Благословен е Бог на нашите отци!“.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Притежаващ благословен ум, озарен от божествено сияние, богоблажени Данииле, ти ясно предвидя в тайнствени образи Потомъка на Девата и викна с висок глас: „Боже на нашите отци, благословен Си!“

Ирмос: Отроците, възпитани в благочестие, пренебрегвайки нечестивото повеление, не се уплашиха от застрашителния огън, но пееха, стоейки посред пламъка: „Боже на отците ни, благословен Си!”.

Припев: Свети праотци Христови, молете Бога за нас.

Нека се възпеят Анания, Азария и Мисаил, които угасиха огнената пещ, заедно с Даниил, който затвори устата на лъвовете, защото те в един глас пееха на Христа: „Боже на нашите отци, благословен Си!“.

След като законно пострада сред изкушения и тежки изпитания, Иов бе наречен най-верен, кротък, незлобив, праведен, съвършен, непорочен, угодник Божи, викайки с висок глас: „Боже на нашите отци, благословен Си!“.

Слава: С вяра да почетем Мойсей, Аарон и Ор, да възхвалим Иисус Навин и най-свещения Левий, както и Гедеон и Самуил, и да викнем: „Боже на нашите отци, благословен Си!“.

И ныне: Ето, както предрече пророкът, Тази, Която непознава брак зачена в утробата си Бога и идва във Витлеем, за да Го роди; а ние на Него пеем: „Боже на нашите отци, благословен Си!“.

Песен 8

Ирмос: Халдейският мъчител седмократно разпали силата на пещта за богопочитателите, но когато ги видя спасени от висшата сила, той викна към Твореца и Избавителя: „Отроци, благославяйте, свещеници, възпявайте, люде, превъзнасяйте Го във всички векове!”.

Припев: Свети трима отроци, молете Бога за нас.

Желаейки да запазите благородството на Авраам, вие придобихте основата на неговата вяра  и надежда, преподобни отроци, както и неговото търпение и твърдост в изкушенията, викайки с висок глас: Благославяйте Владиката, свещеници! Люде, превъзнасяйте Го във всички векове!

Просиявайки като светилници и превръщайки земята в небе, озарени от блясъка на благочестието и съставили всеобщ хор, тримата момци възпяват Владиката, Който ги спаси от изкушенията: „Отроци, благославяйте, свещеници, възпявайте, люде, превъзнасяйте Го във всички векове!”.

Като угасиха младежки огнената пещ и затвориха челюстите на лъвовете, потомците Давидови радостно сега възпяват Теб, Благодетеля и Царя на всички, и казват: „Отроци, благославяйте, свещеници, възпявайте, люде, превъзнасяйте Го във всички векове!”.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Премъдрият Даниил наставлява в тайнствата, а тримата богомъдри юноши предвещават раждането от Теб, Пречиста, като съзерцават чрез образи Онзи, Който произлезе неизразимо от Твоята утроба. Него децата благославят, свещениците възпяват и людете превъзнасят през всички векове!

Ирмос: Оросяващата пещ показа образа на свръхестественото чудо, защото не изгори юношите, които прие, така както и огънят на Божеството не изгори утробата на Девата, в която влезе. Затова да запеем песен: „Цялото творение да благославя Господа и да Го превъзнася във всички векове!”.

Припев: Свети праотци Христови, молете Бога за нас.

Днес празнуваме божествената памет на светите праотци от древни времена: Адам, Авел, Сит, Ной, Енос, Енох и Авраам, Мелхиседек и Иов, Исаак и верния Йаков, които викат: „Цялото творение да благославя Господа и да Го превъзнася във всички векове!”.

Да възхвалим боголепното войнство на божествените праотци: Варак, Натан и Елеазар, Йосия и Давид, Йефтай и Самуил, които бяха удостоени да съзрат предварително бъдещите неща, и извикаха: „Цялото творение да благославя Господа и да Го превъзнася във всички векове!”.

С песни да принесем възхвала на Божиите пророци, да възхвалим Осия и Михей, Софония и Авакум, Захария и Йона, Агей и Амос, Малахия и Авдий, Наум, Исая, Йеремия и Йезекиил, заедно с Даниил, Илия и Елисей.

Припев: Благославяме Отца, и Сина, и Светия Дух, Господа.

С троични слова да възпеем, верни, Всесветата Троица: безначалния Отец, Сина и истинния Дух Свети, Триипостасната Единица, Която така Се прославя от всяко дихание: „Цялото творение да благославя Господа и да Го превъзнася във всички векове!”.

И ныне: О, Христе, Ти Се яви от утробата на Девата, въплъщавайки Се чрез неизразимо слово, и Се роди в пещера като съвършен Младенец поради изобилието на Твоето милосърдие, Иисусе; а звездата отдалеч Те възвести на звездобройците, които с вяра викат: „Възпявайте и превъзнасяйте Христа во веки!“.

Песен 9

Ирмос: Ние, спасените чрез Тебе, Дево Чиста, признаваме Те, че си наистина Богородица, като Те величаем с безплътните ликове.

Припев: Свети трима отроци, молете Бога за нас.

Постигнахте желания край, всеблажени отроци, и стоите в небесните обители пред Онзи, Който е край на всяко желание.

Радвайки се, вие получихте в награда снопи затуй, че добре принесохте сълзи и отгледахте зърнения клас на нетлението.

Вие бяхте достойно озарени от божествено сияние и в сърцата ви разцъфна радост, защото се вселихте там, където няма скръб.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Ти прекрати жътвата на смъртта, Дево, раждайки Подателя на живота,  Господа, Който дарява живот на величаещите Те с вяра.

Ирмос: Тайнство странно и преславно виждам – пещерата е небе, а Девата – херувимски престол; яслите са вместилище, където легна невместимият Христос Бог, Когото в песни величаем.

Припев: Свети праотци Христови, молете Бога за нас.

С Твоята сила, Господи, Ти направи силни Своите дъщери в древността: Анна, Иудит, Девора, Олдама, Иаил и Естир, Сара, Моисеевата сестра Мариам, Рахил, Ревека и премъдрата Рут.

Нека свещено почетем светите отроци, които угасиха пещта и заедно с тях пророк Даниил и всички древни праведници, които засияха преди Закона и под Закона и бяха угодни на Владиката.

Премъдрите божествени пророци, бидейки потомци на Авраам, провъзгласиха чрез Духа родения от Авраам и Иуда Бог-Слово; по техните молитви, Иисусе, смили се над всички нас.

Слава: Цялото творение се освети от вашия празник и тържествувайки зове, викайки с висок глас, както подобава на раб: „Винаги принасяйте молби към Господа, блажени, та тези, които ви възхваляват, да получат вечните блага!“.

И ныне: Словото на Отца, Който Се облече в моята природа, излезе от Девата неслитно и Се роди в пещерата. Ликувай, творение, възвеличавайки с благодарни гласове Неговото всесвято снизхождение, Което Той извърши поради Своето милосърдие.

Светилен възкресен, и на праотците, под.: Жены услышите:

Слава: Да прославим Адам, Авел, Сит и Енос, Енох и Ной, Авраам, Исаак и Йаков, Мойсей, Иов и Аарон, Елеазар и Иисус Навин, Варак, Сампсон и Йефтай, Давид и Соломон.

И ныне, Богородичен: Великото Слънце, Творецът, Който ще Се роди от непозналата мъж Дева, бърза към Витлеем, за да просвети всички потомци на Адам; затова чудното събитие се възвестява от всесветлата памет на праотците.

Хвалитни стихири, 4 възкресни и 4 на праотците, глас 2, под.: Доме Евфратов…:

Нека сега всички да празнуваме паметта на праотците, възпявайки богоугодния им живот, заради който бяха възвеличени. (2)

Стих: Благословен Си, Господи, Боже на нашите отци, и възхвалено и прославено е Твоето име во веки.

Отроците угасиха силата на огъня, играейки сред пещта и възпяваха Всемогъщия Бог.

Стих: Защото Ти Си праведен във всичко, що Си сторил за нас.

Затворен в яма, пророк Даниил живееше с диви зверове, но те не му причиниха никаква вреда.

Слава, глас 7, от патриарх Герман: Елате всички вярно да празнуваме ежегодната памет на Авраам и другите отци, живели преди Закона; достойно да почетем Иудиното племе; да възхвалим юношите във Вавилон, които като образ на Троицата угасиха пламъка на пещта, заедно с Даниил; и като се придържаме към пророчествата на пророците, да извикаме силно заедно с Исая: „Ето, Девата ще зачене в утробата си и ще роди Син Емануил, което значи „С нас е Бог!““.

И ныне: Преблагословена Си, Богородице Дево…

Велико славословие.

На Литургията, блаженства – 6 възкресни и 4 на праотците от 3-та песен на канона.

След входа – тропари: възкресен и на праотците, Слава, и ныне: кондак на праотците.

След Апостола:

Алилуя, глас 4: Мойсей и Аарон са сред свещениците Му, и Самуил е сред призоваващите Неговото име. Стих: Те призоваха Господа, и Той ги послуша.

петък, 24 декември 2021 г.

12/25 декември – памет на светия наш отец Спиридон Тримитундски, Чудотворец

 (по Светогорския Зографски препис на службата)

На Великата вечерня, 1-и антифон на 1-ва катизма. На Господи, воззвахъ: стихири на 8, глас 1. Подобен: Небесных чинов:

Радостта на небесните чинове, а на земята - похвалата на архиереите и славата на свещениците, мъдрия Спиридон да възпеем, мерилото и защитника на монасите, учителя и утвърждението на Църквата, който посрамва всички еретици, унищожителя на Арий и на неговите помощници, чрез когото Христос повали тяхната дързост, имайки велика милост.(2)

Радосте на небесните чинове, светителю Христов, богомъдри Спиридоне, днес за твоята памет множество народ приижда при кивота с твоите мощи и получава изцеление на всякакви недъзи; но, о, преблажени отче, който бе дом и обител на Пресветата Троица, моли Я да дари душите ни с велика милост.

На небесните чинове си подражавал и на земята си станал осветен съсъд и жилище на Светия Дух, богоносецо; велик и горещ застъпник си за намиращите се в беди, славни свети Спиридоне, свещен проповедник на Христа, милостив застъпник за пътуващите по земя и суша, наблизо и далеч, и молитвеник за нашите души.

Други стихири, на същия глас, под.: О, дивное чудо…

О, дивно чудо! Днес ангелите възпяват пресветлия светилник; нека празнуваме с тях и ние, братя, с духовно тържество, и с умиление да викаме: „Отче, пречудни Спиридоне, светителю Христов, заради любовта Божия ти запита мъртвата сякаш беше жива, а по време на жътва небето поръси главата ти с роса, предзнаменувайки бъдещето; като стоиш пред Христовия престол, моли да се спасим!“.(2)

О, дивно чудо! Днес крад Керкира се радва и Триест весели се, и заедно запяват красиви песнопения, гледайки своя светилник и предивен застъпник и светител, носен от архиерейски ръце, и с умиление зоват: „Горещ застъпниче, избави ни от настъпващите беди и от нашите противници!“. Ние пък, събрани днес, също казваме с умиление: „Радвай се, свят дом на Троицата, благоуханен съсъд, утвърждение на Църквата, победителю на Арий и на неговите единомишленици, отче Спиридоне, похвала на православните, моли да се спасят нашите души!“.

О, дивно чудо! Великият архиерей и предивният застъпник, мъдрият Спиридон на Първия Никейски събор, заедно с богоносните отци, утвърди Символа на вярата и изкорени докрай арианските плевели. Затова, пречудни, велегласно почитаме твоята памет и целуваме светите ти мощи, чрез които източваш божествените струи на изцеленията и велика милост.  

Слава, и ныне, многогласно, творение на дук Емануил Хрисант, което се пее в царстващия Град.

Глас 1: По властна божествена заповед човешките множества бяха понесени отвсякъде…

Глас 5: и достигайки до кивота с твоите пречисти мощи, целуват ги с най-голяма почит;

Глас 2: възпявайки богоносното и достойно за похвали твое тяло, обзети от страхопочитание,

Глас 6: възхваляват и ясно те възпяват с доброгласни песни: ето, днес на досточудния Спиридон се поверяваме;

Глас 7: понеже заради него се дава всенародно спасение и никой език не може да му въздаде достойно песнопение;

Глас 4: защото неговите чудеса превъзхождат всеки ум; затова, премъдри свещеноначалниче, заедно с Иисусовата Майка…

Глас 8: моли се непрестанно да се запази и спаси твоето наследство от всякакви вражески нападения, защото като получихме твоето застъпничество;

Глас 1: во веки с мелодични гласове те облажаваме.

Вход. Прокимен на деня и паримии.

На литията, самогласни стихири, глас 4:

Духовно наслаждавайки се днес, о, братя, да оставим суетните житейски грижи и да се развеселим, човеци, защото ето, нашият велик застъпник, мъдрият Спиридон ни предлага своите подвизи и трудове, които извърши за Църквата Христова, спорейки с еретиците и чрез силата на Светия Дух ги победи. Велик застъпниче за Църквата и светилниче на цялата вселена, моли се на Христа Бога да се спасят нашите души.

Някога ти запита мъртвата и тя като жива отговори, отче; о, велико чудо! О, каква благодат получи, украсен с ангелски живот, досточудни! Ти бе незлобив, правдив, обичлив и милостив към странниците, най-свещен йерарше на Великия Архиерей Христа, нашия Бог, премъдри Спиридоне. Затова с любов празнуваме твоя светоносен празник: моли да се спасят нашите души.

Господ те прослави с велики чудеса и те направи вечножив, владико Спиридоне, защото, който с вяра и любов призове твоето свято име, веднага бива чуван и те придобива като горещ ходатай, лекар на недъзите, избавител от бедите, застъпник на грешниците, съкровище на бедните, спътник на пътниците, кормчия на плаващите в морето и утешител; затова викаме към тебе: „Избави ни от беди и спаси твоето стадо с твоите молитви!“.

Преподобни отче, всевъзпяван владико, бидейки изпълнен с апостолското учение и проявявайки се като обител на Божествения Дух заради добродетелния си живот, ти пропъди от Църквата вълка и изясни вярата на православните чрез твоите учения, ставайки така стълб и поборник на благочестието. Затова и вършейки чудеса по цялата вселена, ти превърна змията в злато и съживи мъртвата с въпроса си. Досточудни събеседниче на отците и учителите, моли се на Спасителя да спаси нашите души.

Тържествувайте днес всички свещеноначалници, елате, верни, да се насладим! Защото мъдрият Спиридон свиква всички нас на духовна трапеза от чудеса, които превъзхождат всеки ум. Нека с песни според силите си да възпеем великата слава на архиереите, когото дори всички езици не могат достойно да възхвалят; нека с приятни гласове да го облажим во веки.  

Елате, всички християнски събрания, да паднем пред кивота на чудния Спиридон и весело да извикаме към него: „Радвай се, преблажени, защото чрез силата Христова ти води достоен за учудване живот!“ И кой може да изброи чудесата ти? Защото в далечни страни си виждан да ходиш по морето като по суша и да спасяваш кораби от потъване, пропъждайки дяволската сила. Затова, светилниче на Църквата, моли да се спаси твоето паство.  

Днес възсия за нас твоята памет, славни, като светозарно слънце, озаряващо света с лъчи и прогонващо от нас нощната тъма на злите духове; днес и ние грешните, падайки пред теб се молим, свещени отче Спиридоне, избави ни от сегашните беди и спаси чрез твоите молитви тия, които с умиление ти викат: „Радвай се, почетно вместилище на Троицата! Радвай се, утвърдителю на истинските догмати! Радвай се, похвало на православните!“. Затова те молим – утешавай ни духовно, ходатай и велик застъпник на верните архиереи, посочен от небето за мерило на йерарсите, радвай се!  

Слава, глас 6: Преподобни отче, от младини прилежно си се подвизавал и в Христа си се облякъл, затова Той те постави за страж на Своите овци, ловец на вълци и всемъдър изкоренител на непотребните плевели, всечуден сеяч на правите догмати, най-силен прогонител на еретичестващите, пропъдил измамата на безумния и безбожен Арий, и затворил устата на философите, чиито високоумства напълно обезличи чрез твоите благочестиви слова на Събора и на целия свят ясно възвести господството на Светата Троица. Взе в ръка тухла и като я стисна, излезе огън и потече вода, а глината остана в ръката ти и с  дума потвърди, че в Светата Троица има три Лица и една Природа; затова най-святи отче, пристъпвайки днес с веселие, но и със страхопочитание целуваме свещеното и свято твое тяло и радвайки се величаем прославилия те Господ, Комуто се моли за нашите души.

И ныне, на предпразненството, същия глас. От Византиеца: О, пещера, украси се благолепно, защото идва Агницата, носеща Христа в утробата си! Ясли, приемете Този, Който чрез словото Си освободи нас, смъртните, от делата на неразумието! Пастири, засвирете и свидетелствайте за това дивно чудо! О, персийски влъхви, донесете на Царя злато, тамян и смирна, защото Господ Се яви чрез Девата Майка! И като се склони над Него, Тя се поклони, сякаш беше Негова рабиня, и прегръщайки Го в Своите обятия Му рече: „Как Си Се посял в Мен и как поникна в Мен, мой Изкупителю и Боже?“.

Стиховни стихири, глас 5, под.: Радуйся постническихъ…

Радвай се, образец на архиереите, непоклатима крепост на Църквата, слава на православните, изворе на чудеса, непресъхващ поток на любовта, светилниче пресветли, инструмент на Духа, божествен ум, кротък и незлобив, украсен с истинска простота, човек небесен, ангел земен, лозар на Христовото лозе, искрен приятел на Христа, моли Го да даде на почитащите те велика милост. 

Стих: Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии. 

Ти наистина се прояви като кротък наследник на земята на кротките, отче Спиридоне, славо на отците; защото с въжетата на твоите прости и мъдри слова, чрез божествената благодат, ти удуши врага – вселукавия и пребезумния Арий, и изяснявайки божественото и спасително учение, всички верни възвиси чрез Духа и като просвети православните най-ясно ги научи да хвалят Словото, като наистина е единосъщно на пребезначалния Отец и дава на света велика милост. 

Стих: Твоите свещеници ще се облекат в правда, и Твоите светии ще се възрадват. 

Умъртвявайки плътските страсти, с Божията благодат въздигна мъртвата, превърна змията в злато и буйните води възпря чрез твоите молитви, отче; нощем се яви на страдащия цар и го изцери за слава на Господа, Който преславно те прославяше; затова велегласно почитаме твоята памет и целуваме осветения и целебен кивот с мощите ти, откъдето изтичат струи на божествени изцеления и велика милост. 

Слава, глас 2: Чрез твоите добродетели ти се прояви като божествен съсъд на светителството, преподобни мъдри Спиридоне; затова бидейки водач на Църквата, ти прогони ересеначалниците и съборно срина на земята арианските хули. Така, вършейки чудеса с дело и слово, моли Спасителя да се спасят нашите души.

И ныне, глас 2, на предпразненството, от Киприан: Ето, приближи се времето на нашето спасение! Приготвú се, о, пещера, защото Девата идва да роди! Радвай се и се весели, Витлееме, земьо Иудина, защото от теб ще възсияе нашият Господ! Слушайте, планини и хълмове, и околните земи юдейски, защото Христос идва да спаси човека, когото създаде, защото е Човеколюбец.

Тропар, глас 1: На Първия Събор си се показал поборник и чудотворец, богоносни отче наш Спиридоне. Затова и към мъртвата в гроба си извикал и змията в злато си превърнал; и когато си пеел светите си молитви, имал си ангелите за съслужители, най-свещени отче. Слава на Дарилия ти сила, слава на Увенчалия те, слава на Извършващия чрез теб за всички изцеления.

Слава и ныне, глас 1: Когато Гавриил Ти възвестяваше, Дево, „радвай се”, тогава Владиката на всичко Се въплъщаваше в Теб, светий Кивоте, както предрече праведният Давид. Ти се яви като по-необятна от небесата, носейки своя Създател; слава на Вселилия Се в Тебе! Слава на Произлезлия от Тебе! Слава на Освободилия ни, чрез Твоето Детерождение!

На Утренята

Първи седални, глас 1, под.: Гроб Твой…:

Елате, всички верни, да видим наистина предивно чудо, защото тленното тяло пребъдва нетленно и се украсява с чудотворения; затова и ние, отче Спиридоне, ти зовем и ясно пеем богогласна песен, горещ наш застъпниче.

Слава: Спиридоне премъдри, настъпи по-светлият от слънце твой празник и озарява идващите при кивота с твоите мощи, откъдето черпим телесно здраве и веселие за душите; затова празнуваме в твоя всепочитан храм досточудната ти памет.

И ныне: О, Марийо, пречиста Обител на Владиката, възкреси нас падналите в пропастта на страшното отчаяние, на греховете и скърбите, защото Ти си за грешните спасение, помощ и крепка застъпница и Ти спасяваш своите раби.

Втори седални, глас 8, под.: Премудрость и слово…:

С истинно архиерейство ти украси своя живот и благочестиво пося словото Господне у човеците, премъдри светителю, изливайки зарите на Духа, напоявайки земята с учения и насаждайки благи нрави просвети краищата на целия свят; затова събрани днес в твоя храм те молим, правило на архиереите, моли Христа Бога да дари опрощаване на греховете на тези, които с любов празнуват твоята свята памет.  

Слава: Ти се уподоби на Авраам с любовта към страниците, на Йаков – с пастирството на овцете, на Иов – с търпението, на Давид - с кротостта, на Мойсей – с добротата, и бидейки обител на Духа, светителю Спиридоне богомъдри, ти прогони вълците - злославните еретици със своите слова и утвърди вярата на православните, придобивайки благодатта на Елисей, блажени йерарше, моли Христа Бога да дари опрощаване на греховете на тези, които с любов празнуват твоята свята памет.  

И ныне: Зачевайки в утробата си Премъдростта и Словото без да изгориш, Майко Божия, Ти роди на света Този, Който държи целия свят, и в обятията си държеше Този, Който храни всички, Твореца на мирозданието; затова с вяра Те прославям и Те моля, Всесвята Дево, да се избавя от прегрешенията и в Съдния ден, когато застана пред лицето на моя Създател, Владичице Пречиста, ела ми на помощ, защото можеш всичко, каквото поискаш, Всевъзпявана.   

Полиелей, и евлогитарий на светията, глас 5:

Припев: Благословен еси Господи, научи мя Спиридона пети.

(Благословен Си, Господи, научи ме Спиридона да възпявам!)

Ангелското множество и човешките хорове с удивление зоват: силата на смъртта Спиридон разори, защото и от гроба върши чудеса и без изтление живее като безсмъртен.

Припев: Благословен еси Господи, научи мя Спиридона пети. 

Защо потоци от сълзи проливате, верни, за йерарха? – небесният ангелски хор говореше на керкирците – Вижте го сега и радвайте се, защото сякаш жив го виждате в гроба.

Припев: Благословен еси Господи, научи мя Спиридона пети.

С голяма ревност Спиридон побърза на Събора в Никея, застана дръзновен пред Арий и му рече: свърши времето на басните, безбожниче, в Троицата вярвай като нас!

Припев: Благословен еси Господи, научи мя Спиридона пети.

Мироточивите ти мощи, всечестни Спиридоне, повече от нард благоухаят, защото и ангелите за това съдействат. Защо мислите живия за мъртъв? Не е мъртъв той, но жив ни се явява.

Слава:  Покланяме се на Отца и на вечния Син, роден от Него, и на божествения Утешител, произхождащ от Отца, и заедно с ангелите пеем: Свят, Свят,Свят Си ти, Господи!

И ныне: Животодателната Ти утроба, Приснодево Отроковице, неизказано зачена Твоя Син и Бог и вмести Едничкия Кормчия на живота; ходатайствай пред Бога с Твоите молитви за човеците.  

Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. (3)

Седален, глас 3, под. Красоте девства…:

Змията претворил си в злато, а в словесните прения с твоите препрости слова си победил прегордия и лукав Арий, светителю богомъдри, царя, обхванат от огница си изцелил, прогонвайки бесовете; затова с умиление те възпяваме, божествено утвърждение на йерарсите.

Слава, глас 8:  На царя и епископите богомъдро и всестранно си изяснил почитането на Светата Троица в три Ипостаси и едно Божество, всепочитани и чудне йерарше, и си посрамил враговете; моли Христа Бога да дари опрощаване на греховете на тези, които с любов празнуват твоята свята памет.  

И ныне, Богородичен: Целият човешки род Те облажава като Дева и Единствена между жените, безсеменно в плът родила Бога, защото Божественият Огън в Тебе се всели и Ти откърми като младенец Създателя и Господа. Затова ангелският и човешкият род достойно славим Твоя Пресвят Плод и заедно Ти викаме: моли Христа Бога да дари прошка на греховете на нас, които с вяра се покланяме на Твоя Плод Пресвят.

Степенни, 1-ви антифон на глас 4.

Прокимен, глас 4: Устата ми ще заговорят премъдрост и размислите на сърцето ми – разум. Стих: Чуйте това, всички народи; отворете слух всички, които живеете по вселената.

Стихира след 50-ти псалом, глас 6:

Преподобни, трижди блажен светейши отче, добри пастирю, бидейки пълен с божествена благодат ти гръмко си провъзгласил ученията и озарявайки краищата на вселената с чудеса, Ария си победил; затова се молим, моли Спасителя за нашите души.

или

Украшение и глава на отците, Спиридоне мъдри, просвещавайки с блясъка на твоите чудеса краищата на вселената, ти стана унищожител на Ариевото беснуване; моли Спасителя да се спасят нашите души.

Канони: на Богородица, глас 2, с акростих в оригинала: Пея похвала на живоносната Отроковица; и на светията – два: на глас 2, от св. Теофан Изповедник с акростих: Тебе, Спиридоне, възпявам с божествено пеене; и друг на глас 1. Катавасии: Христос раждается…

Песен 1

Ирмос: По неутъпкан и непривичен морски път премина без да намокри нозе избраният Израил, зовейки: „Да възпеем Господа, защото Се прослави!”.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Невеществената стълба и чудодейно изсъхналия път през морето явиха в древност Твоето Детерождение, Пречиста; затова всички пеем: „Така се то прослави!”.

Силата на Всевишния, съвършената Ипостас и Божията Премъдрост Се въплъти от Тебе, о Пречиста, и беседваше с човеците: така Се Той прослави.

Слънцето на правдата премина през затворените двери на Твоята девствена утроба, чиста Дево, и възсия над света: така Се Той прослави.

Ирмос: Съкрушителната Божия сила някога повали в морската дълбина фараонската войска, а сега въплътилото Се Слово унищожи зловредния грях; Той е преславният Господ, Който славно Се прослави.

Припев: Светителю, отче Спиридоне, моли Бога за нас.

Достигна земята на кротките, бидейки сам кротък, милостив и чист, отче; укроти и настоящата буря на моето сърце, та в божествената тишина да те възпявам.

Като изчисти душата си от страстите чрез божествени трудове, отче Спиридоне, ти стана богоподобен и се обогати с най-сияйното великолепие на божествения Дух; затова просветляваш тези които искрено те облажават.

Вземайки те от стадото, както Давид, Творецът те постави като всеизряден пастир на разумните овце, сияещ в простота, кротост и незлобие, преподобни пастирю.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Пресвета и Чиста Дево, просвети и освети мислите ми и душата ми, моля Те, като разпръскваш облаците на моето невежество и премахваш тъмнината на греха, за да Те благославям, както подобава.

Ирмос: Христос се ражда – славете Го! Христос слиза от небесата – посрещнете Го! Христос е на земята – възвисете се! Пей на Господа, цяла земьо, и с веселие Го възпейте, люде, защото Се прослави!

Припев: Светителю, отче Спиридоне, моли Бога за нас.

С неспособни език и уста принасям Ти малка похвала и молитва, Христе, и се моля да озариш ума ми, за да възпея Твоя угодник свещения Спиридон.

Възхвалявам твоето дръзновение, което си имал пред Христа Бога, отче Спиридоне, и затова те моля да ми дадеш да почерпя разум от богатите съкровища на Духа, та достойно да те славя.   

Слава: Цялата вселена разказва за бездната от чудеса на твоите добродетели, трижди блажени Спиридоне: бедните те наричат свой застъпник, сираците и вдовиците - възпитател, слепите - водач, а всички люде – славен поборник.

И ныне: Изцели страстите на моята душа и победи смущенията от скърбите, като Родила Бога за спасението на света.

Песен 3

Ирмос: Лъкът на силните се строши от Твоята власт, Христе, а немощните се препасаха със сила.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Този, Който бидейки Творец на времето е отвъд всяко време, по Своя воля като Младенец се роди от Тебе, Дево.

Непознала брак Владичице, Която зачена в утробата си Бога, всички нас избави от напасти и скърби.

Нека да възпеем утробата, която е по-широка от небесата, защото чрез нея Адам обитава радостно небето.

Ние, верните, Те придобихме като неразрушима Стена и могъща Надежда в бедите, Майко и Дево.

Ирмос: На камъка на вярата ме утвърди, и отвори устата ми срещу враговете ми; защото духът ми се възрадва, когато пея: „Никой не е свят като нашия Бог и няма по-праведен от Тебе, Господи!“.

Припев: Светителю, отче Спиридоне, моли Бога за нас.

След като озари ума си с безстрастие и се украси с божествено смирение, ти получи даровете на Духа, за да изгонваш злите духове и да развързваш немощите на онези, които те почитат с вяра, най-свещени.

След като уби змията, причинителката на злото, и потъпка сребролюбивия нрав, светителю, смилявайки се над нуждаещия се, ти превърна змията в златно украшение чрез светите си молитви, преподобни отче.

Ти се изкачи на планината на безстрастието, влезе в храма на богосъзерцанието и прие закона за спасението върху скрижалите на своето сърце, като най-свещен и верен угодник на своя Владика.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Излекувай раните на моята душа, Богоневесто, и освети ума ми, помрачен от нерадение, за да пея: „Няма непорочна освен Тебе, Пренепорочна, и никой не е чист освен Тебе, Владичице.

Ирмос: Нека викнем към Родения нетленно преди вековете от Отца Син, Който в последните дни Се въплъти безсеменно от Девата - Христа Бога: „Ти въздигна нашата сила, Свят Си Ти, Господи!”.

Припев: Светителю, отче Спиридоне, моли Бога за нас.

Първо беше пастир на овци, велики Спиридоне, а после стана посочен от Бога пастир на Църквата; а ние викаме към Христа Бога: „Ти въздигна нашата сила, Свят Си Ти, Господи!”.

Да възхвалим премъдрия йерарх, като горещ от Бога помощник и защитник в беди и скърби; нека всички верни благочестиво да възпеем боносния Спиридон.

Слава: Като украси с въздържание живота си и бидейки изпълнен с вяра, трижди блажени отче, великия идол съкруши и изобличи неговото злочестие, затова към Христа Бога да викнем: „Ти въздигна нашата сила, Свят Си Ти, Господи!”.

И ныне: Цялото време на моя живот прекарах в блуд и люти греховни рани и сега техните вдъхновители – бесовете водят смирената ми душа; но помогни ми Богородителко Дево, за да викна към Бога: Свят Си Ти, Господи!

Кондак, глас 8, под. Взбранной воеводе…:

Да отворим сега уста за похвала на освободителя на Керкира като разумни трофеи: имайки винаги състрадание, богоносни Спиридоне, опазвай от варварите твоите раби, които зоват: „Радвай се, отче приснопаметни!“.  

Седални, глас 8, под.: Премудрость и Слово…:

Издигнат от пастирството на овцете, ти възсия като назначен от Бога пастир да ръководиш Христовата Църква, Спиридоне, и със словата си прогони еретическите вълци, пасейки стадото си на пасището на благочестието. Затова ти утвърди вярата сред богоносните отци чрез мъдростта на Духа, блажени йерарше; моли Христа Бога да даде опрощение на греховете на онези, които с любов празнуват твоята свещена памет.

Слава..., и ныне: Като всенепорочна Невеста на Твореца, като непознала мъж Майка на Изкупителя и като вместилище на Утешителя, Всевъзпявана, побързай да ме избавиш от бесовете, чиято играчка и гнусна обител на беззаконието станах и ме опази от техните зли козни; направи ме светло жилище на добродетелите, нетленна Подателко на Светлината, прогони облаците на страстите и ме удостой, чрез Твоите молитви, с небесното причастие и незалязващата Светлина.

В сряда и петък, Кръстобогородичен: Агницата, гледайки своя Агнец, Пастир и Изкупител на Кръста, възклицавайки плачеше и горчиво ридаейки викаше: „Светът се радва, получавайки избавление чрез Теб, а Моята утроба гори, гледайки Твоето разпятие, което Ти понасяш заради милосърдното Ти състрадание. Дълготърпеливи Господи, Бездна и неизчерпаем Извор на милост, смили се и дай опрощение на греховете на онези, които с вяра възпяват Твоите божествени страдания.“

Песен 4

Ирмос: Чух, Господи, тайната на Твоя промисъл и прославих непостижимата Ти сила, Човеколюбче.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Ето, Божията Майка като божествена Планина се възвиси дори над ангелските сили в дома Господен.

О, Дево, Която единствена роди не според законите на естеството Владиката на всички твари, Ти се сподоби с божествено призвание.

Възпяваме Твоята утроба и гърдите Ти, божествена Дево, защото от тях придобихме Живота.

Ирмос: От Девата Се роди не ходатай, ни ангел, но Самият въплътил Се Господ и спаси цялото ми естество; затова и Ти викам: „Слава на Твоята сила, Господи!”.

Припев: Светителю, отче Спиридоне, моли Бога за нас.

Разпален от горящия въглен на Всепочитания Дух, ти изгори лесно разпалващото се естество на страстите, всеблажени Спиридоне, просветлявайки света с огнените лъчи на твоите добродетели.

Като умъртви движенията на плътта, боговдъхновени, ти си възкресявал мъртви чрез твоя оживотворяващ зов; затова те моля: „Оживи и моята умъртвена душа, отче!“.

Мъртвата ти дъщеря проговори, подчинявайки се на теб, блажени отче, а чрез твоето повеление бушуването на реката беше укротено; защото ти се яви като творец на чудеса, надарен с божествена благодат, блажени.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Пророците предсказаха непонятната бездна на Твоята тайна, защото Ти единствена, Пречиста, роди Непознаваемия, Който заради Своето неизказано милосърдие Се въплъти.

Ирмос: Жезъл от корена Йесеев и Цвят от него Си, о Всехвални Христе; Ти разцъфтя от Девата и дойде от планината, засенчена с гора, въплъщавайки Се от непозналата мъж, но Си остана Бог Невеществен. Слава на Твоята сила, Господи!

Припев: Светителю, отче Спиридоне, моли Бога за нас.

Покровителстваш верните, като ги закриляш и пазиш, избавяйки ги от всяка скръб, блажени Спиридоне преподобни, най-прекрасна славо и похвало на йерарсите.

Ти си велик и горещ застъпник за попадналите в беди по земята, за плаващите по морето и за намиращите се в далечни страни, славни застъпниче милостиви.

Слава: Избави ме от враговете, които искат да ми сторят зло, както нахрани бедния и разруши житниците на богатия, свети йерарше, премъдри Спиридоне.

И ныне: Надигна се врагът против Твоето паство, Пречиста, и всеки ден търси, лукавият, кого да погълне, но Ти, Богородице, избави ни от неговите нападения.

Песен 5

Ирмос: Яви Се Въгленът Исаиев и Слънцето възсия от девствената утроба, дарявайки светлината на богопознанието на ония, които тънеха в тъмнина.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

В своите ръце Ти носеше Царя на всичко и Господа, Царице, и с мляко хранеше Този, Който всичко изхранва, Майко, въздигната по-високо от ангелите. 

Облаци, поръсете със сладостта на веселието живеещите на земята, защото Отрок ни се даде – Той е въплътилият Се от Девата наш Бог, Който предвечно съществува.

Моят живот и плътта ми се обляха в светлина и греховният мрак се разпръсна, когато след изпълване на времената Всевишният безсеменно от Девата Се въплъти.

Свещеният Архангел Гавриил слезе от небето и Ти благовести радост, Богоневесто Чиста, че Ти си Тази, Която премахва скръбта на праотците.

Ирмос: О, Христе, Спасителю мой, Просветление за лежащите в мрака на греха и Спасение на отчаяните, ставам рано, за да Те възпявам, Царю на мира, просвети ме с Твоето сияние, защото не познавам друг Бог освен Тебе.

Припев: Светителю, отче Спиридоне, моли Бога за нас.

Реката на даровете, които са в тебе, напоява всяко сърце, преподобни, и богато дарява здраве на всички, подтиквайки ги да прославят Бога, Който те прослави и те удостои с всякакви чудеса.

Земният цар ясно те разпозна като истински служител на Небесния Цар, изпълнен с божествени дарове, блажени, когато ти дойде при него, възвестявайки му Великия Лекар - Бога.

Подражавайки на гостоприемството на Авраам, ти отвори дверите на своя дом за всички и стана за тях всичко, грижейки се за изпадналите в беди, блажени Спиридоне.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Ти роди за нас Нов Младенец, Който е роден предвечно от безначалния Отец, о, Дево; моли Го като Твой Син и Бог да се смили над онези, които с чиста душа Те провъзгласяват за Богородица.

Ирмос: Като Бог на мира и Отец на милосърдието, Ти ни прати Ангела на Великия Съвет, даряващ мир. Затова приведени към светлината на богопознанието, посрещайки зората след нощта, славословим Те, Човеколюбче.

Припев: Светителю, отче Спиридоне, моли Бога за нас.

Чрез силата Божия в тебе ти спаси керкирския град от ръцете на беззаконниците; и нас, които зовем към тебе сега избави от мрежите на света, дивни чудотворче, славни Спиридоне.

Целият свещен събор се удиви на твоите чудеса, свещени Спиридоне; показвайки нагледно чрез  тухлата единството на Светата Троица, ти посрами Ариевото злочестие, о, най-блажени.

Слава: Желаейки да увериш сърцата на злочестивите и да утвърдиш сърцата на верните, ти показа единството на Светата Троица, като накара огъня и водата да проявят своето естество, а в ръката ти остана само глината, о, най-блажени.    

И ныне: Знаем Те като по-свята от светиите, защото единствена роди Христа Бога, Царя и Владиката на всичко, нескверна Дево, Майко непознала брак, Похвала на верните.

Песен 6

Ирмос: Ти чу молитвените слова на моята страдаща душа, Владико, и ме избáви от злочестието, защото Ти единствен Си причина за нашето спасение.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Като родила Извора на безсмъртието – Христа, Владичице, изцели мен, наранения от страстите и ме избави от вечния огън, единствена Богоблагодатна Отроковице.

Поробеното от греха човешко естество чрез Тебе, Владичице чиста, получи освобождение, понеже Твоят Син за всички Се принася в жертва като непорочен Агнец.

Всички викаме към Тебе – истинската Богомайка, да избавиш нас – Твоите раби, които прогневихме Твоя Син, защото Ти едничка имаш дръзновение пред Него.

Закле Се истинно Господ на Давид в древност и изпълни обещанието Си, като Се въплъти в Твоята утроба, защото Ти роди Царуващия на небето и земята, Отроковице.

Ирмос: Попаднал в греховната бездна, призовавам бездната на Твоето неизследимо милосърдие: от тлението ме Боже, изведи.

Припев: Светителю, отче Спиридоне, моли Бога за нас.

Златото беше като кал за тебе, който блестеше с безстрастие по-ярко от злато и се обогати с най-златните дарове на Духа, преподобни.

Служейки на своя Владика в чистота, преподобни, ти имаше множество ангелски войнства, които ти служеха с невидими гласове, о, най-свещени.

Твоят преславен живот те направи най-славен за света, премъдри отче; затова, радвайки се, ние те възпяваме и празнуваме твоята божествена памет.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

По-широка от небесата беше Твоята утроба, вместила Бога, Когото никое място не може да вмести, Всесвята Дево, Богоневесто, непознала мъж.

Ирмос: От утробата си морският звяр изхвърли като младенец Йона цял, какъвто го погълна, а Словото, вселявайки Се в Девата и възприемайки плът, мина през Нея, опазвайки Я нетленна, защото бидейки Сам неподвластен на изтление, Той и Родилата Го съхрани невредима.

Припев: Светителю, отче Спиридоне, моли Бога за нас.

Великата керкирска митрополия, твоят храм в Триест и всички страни проповядват сега твоите чудеса и чудодействия, отче Спиридоне, богомъдри.

Днес твоята триестска църква, отче, се радва на твоя празник и призовава чрез чудесата ти като с тръба всички народи към похвала на достойния за похвала.

Слава: Ти правиш странни и удивителни чудеса по цялата земя, богоблажени Спиридоне, и за бедстващите в морето, застъпвайки се бързо с твоите молитви за верните люде.

И ныне: Изцяло въплътен в Твоята утроба, о, Пречиста, Христос Бог Се роди безсеменно; защото не можеше да гледа творението на Своите ръце измъчвано от дявола.

Кондак, глас 2, под. Вышних ищя…:

От любовта Христова поразен, пресвещений, и с ум, окрилен чрез сиянието
на Духа, ти придоби делата на деятелното съзерцание, угодниче Божий, и стана божествен жертвеник, измолвайки за всички божествено сияние.

Икос: Нека сега възхвалим Спиридон, Господния йерарх, осветен от утробата на майка си, който получи благодатните скрижали на божествената слава, като най-прославен с чудеса от цялото творение, като пламенен свидетел на божествената светлина, като застъпник за бедните и духовен водач за грешните; защото той стана божествена жертва на Христовия  престол, измолвайки за всички божествено сияние.

Синаксар: В месец декември, в 12-я ден по църковния календар празнуваме паметта на светия наш отец Спиридон, епископ Тримитундски чудотворец. Той живя при царуването на Константин Велики и на неговия син Констанций, и бе по характер препрост и смирен по сърце. В началото беше пастир на овце и имаше съпруга, но след смъртта й бе поставен за епископ. Такава благодат за чудеса му се даде от Бога, че по време на суша измоли дъжд и отново с молитва го прекрати, когато валя твърде много. Избави от глад народа като разруши житниците на един хлебопродавец. Превърна змия в злато и получи отговор от починалата си дъщеря, когато я запита за скритите украшения. Излекува цар Констанций от тежка болест и съживи умрялото дете на една жена. А когато веднъж служеше в църквата, в нея нямаше никакъв народ, но в определеното време той преподаде по обичая благословението „Мир всем“, а отговорът „И со духом твоим“ му бе даден от множество ангели, които се явиха и му съслужеха. На Събора в Никея обори словата на философите чрез силата на Светия Дух. И толкова беше милостив, че веднъж когато крадци пожелаха да откраднат овце от стадото му, но Бог ги върза с невидима сила, а той като ги свари в кошарата не само ги развърза с молитвата си и ги излекува от страстите им, но им даде и един овен с думите: „Вземете го като награда за нощното ви бдение.“ И така, като добре се погрижи за повереното му паство се пресели в небесните ангелски обители. По неговите молитви, Господи Иисусе Христе, Боже наш, спаси нашите души. Амин.        

Песен 7

Ирмос: Някога отроците станаха любомъдри витии, защото от богоприятните им души извираше богословие, а от устите им - песен: „Благословен Си, пребожествен и препро-славен Боже на нашите отци!”.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Йаков видя нощем смътно, като в загадка, въплътилия Се Бог, но Той от Тебе Се яви в пълна светлина на тия, които пеят: „Пребожествен и препрославен е Бог на нашите отци!”.

Предвещавайки знаците на неизказаното съединение, станало в Тебе, Чиста, с Йаков Се бори Оня, Който драговолно Се съедини с човека - пребожественият и препрославен Бог на нашите отци.

Нечестив е оня, който не Те изповядва за Син на Девата, Един от всевъзпяваната Троица и не зове с несъмнена вяра и език: „Пребожествен и препрославен е Бог на нашите отци!”.

Покровителко на верните, неразрушима Стена за тия, които добре Те възхваляват, Майко Божия, чрез Тебе се яви Спасението за целия човешки род - пребожественият и препрославен Бог на нашите отци.

Ирмос: Богопротивната заповед на беззаконния мъчител разпали силен пламък; но Христос поръси благочестивите отроци с росата на Духа, затова Той е благословен и препрославен. 

Припев: Светителю, отче Спиридоне, моли Бога за нас.

Като придоби Мойсеевата доброта, Давидовата кротост и непорочността на Иов от земята Уц, ти стана обител на Духа и най-свещено пееше: „Ти Си благословен и препрославен!“.

Небесен дъжд падна върху твоята глава по време на жътва и предвъзвести бъдещето; защото, както ти обеща, Бог прослави твоята божествена памет, преподобни, освещавайки верните чрез твоето ходатайство.

Бог те прослави на Събора на отците, които спазиха словата ти в съборното вероопределение, блажени; защото ти ги научи на вярата, разобличавайки открито безумията на най-неразумния Арий и унищожи неговото противостоене.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Чрез неизказаното Слово, Дево, от Теб израсна като лоза Гроздът Христос, източващ виното, което весели цялото човечество и прекратява пиянството на нечестивите.

Ирмос: Отроците, възпитани в благочестие, пренебрегвайки нечестивото повеление, не се уплашиха от застрашителния огън, но пееха, стоейки посред пламъка: „Боже на отците ни, благословен Си!”.

Припев: Светителю, отче Спиридоне, моли Бога за нас.

След като изобличи чрез вярата коварството на злочестивия Арий, блажени Спиридоне богомъдри, неговите злочестиви ученици изклаха твоите животни, но пак чрез вярата ти посрами тяхното нечестие, зовейки: „Боже на отците ни, благословен Си!“

Слава: Кой език ще смогне да опише твоите преславни чудеса, йерарше Спиридоне, коя ли уста ще може да разкаже за пречудните ти милосърдни дела, защото докато си хранел бедните, си пеел: „Боже на отците ни, благословен Си!“.

И ныне: Избави ме от греховната дълбина и от мъките в геената, Всеблага Дево Владичице, и укроти страстите на моето сърце, та винаги да викам: „Боже на отците ни, благословен Си!“.

Песен 8

Ирмос: Трижди блажените юноши пренебрегнаха златния идол, съзерцавайки образа на живия Бог и сред огъня пееха: „Всяка твар да възпява Господа и да Го превъзнася во веки!”.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Чрез Тебе, Дево, Този, Който е несравним по благост и сила стана видим на земята и живя между човеците; към Него ние – верните, пеейки зовем: „Всяка твар да възпява Господа и да Го превъзнася во веки!”.

Проповядвайки Те като истинска Богородица ние справедливо Те прославяме, о чиста Дево, защото Ти наистина роди в плът Един от Троицата; Нему, заедно с Отца и Духа, всички ние пеем: „Всяка твар да възпява Господа и да Го превъзнася во веки!”.

Родила безмъжно, Ти пребъдваш Дева и със чудното Си раждане учиш всички да зоват: „Всяка твар да възпява Господа и да Го превъзнася во веки!”.

Укрепи, Пречиста, душата ми, разслабена от прегрешения и страсти, за да възпея, Дево, Твоя Плод: „Всяка твар да възпява Господа и да Го превъзнася во веки!”.

Ирмос: Някога по Божествена заповед огнената пещ във Вавилон прояви различни действия, изгаряйки халдеите и разхлаждайки верните, които пееха: „Благословете Господа, всички Негови дела!”.

Припев: Светителю, отче Спиридоне, моли Бога за нас.

Ти угаси пещта на страстите с божествените излияния на божествения Дух, отче, изливайки роса, разхлаждаща зноя на страдащите, които винаги прибягват към теб с вяра, блажени пребогати Спиридоне.

Безкористен, праведен, кротък, милостив, незлопаметен, пълен с любов и гостоприемен си бил, пресвети йерарше, украсен с мъдростта на Православието, преподобни; затова те почитаме с вяра.

Някога, когато запита мъртвата жена, тя ти отговори, сякаш беше жива; о, най-прекрасно чудо! О, преславна тайна! О, каква благодат си получил, бидейки украсен с ангелски живот, достоен за почуда отче!

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Изцели страстите на моето сърце с Твоята милост, Всевъзпявана, и умири ума ми, просвети душата ми и ме насочи да вървя по пътеките на спасението, за да мога винаги да Те възпявам, Всевъзпявана.

Ирмос: Оросяващата пещ показа образа на свръхестественото чудо, защото не изгори юношите, които прие, така както и огънят на Божеството не изгори утробата на Девата, в която влезе. Затова да запеем песен: „Цялото творение да благославя Господа и да Го превъзнася във всички векове!”.

Припев: Светителю, отче Спиридоне, моли Бога за нас.

Като доказа вярата си чрез твоите добри дела, даром получил и даром явявайки на всички своите чудеса, ти бедните нахрани и учиш всички да зоват: „Боже на отците ни, благословен Си!“.

Ти яви делата на вярата, блажени Спиридоне, като помогна на плаващите в морето да не потъне кораба им; и сега се притечи на помощ на твоите раби, които потъват в дълбините на тоя свят и бързо измоли ни помощ, та всички заедно с теб да викаме: „Благословен е Бог на нашите отци!“.

Благославяме Отца и Сина и Светия Дух, Господа.

Единственото съ-престолно на Отца Слово православно проповядваше като Единороден Син, богомъдри Спиридоне, и веднага учеше за Духа като за съ-престолен, единосъщен и вечно съ-съществуващ.

И ныне:  Ти безсеменно и без плътска похот зачена Словото Божие, Което създаде всичко, и Го роди без родилни болки; затова с език и сърце Те изповядваме за Богородица и Те величаем.

Песен 9

Ирмос: Ти цял Си желание и сладост, Слове Божий, Сине на Девата, Боже на боговете, Господи, Пресвят сред светиите. Затова Теб и Тази, Която Те роди всички величаем.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Силен жезъл за тленното ни естество бе даден в Твоята утроба, о Пречиста – Бог Слово; Той го възкреси, макар в ада да беше повалено; затова, Пречиста, като Богородица Те величаем.

Тази, Която избра за Своя Майка, Владико, приеми милостиво като молитвеница за нас и нека всичко да се изпълни с Твоята благост, за да можем всички да Те величаем като Благодетел.

Ирмос: Синът на безначалния Отец, Бог и Господ, въплъщавайки Се от Девата, ни Се яви, за да просвети помрачените и да събере разпръснатите; затова Те величаем, всевъзпявана Богородице.

Припев: Светителю, отче Спиридоне, моли Бога за нас.

Възвеличен сред богоносните отци, ти открито провъзгласи Сина на безначалния Отец за единосъщен и съ-вечен на Отца и затвори устата на беззаконниците, всеблажени светителю.

О, всесветло слънце, украшение на отците, слава на свещениците, събеседниче на ангелите, по твоите молитви сподоби с незалязващата Светлина тези, които сега радостно празнуват твоята светла памет.

С радостен глас божествените обители, небесният град и и прекрасният хор на празнуващите приеха душата ти, украсена с добродетели, всеблажени.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Великата и свръхразумна тайна на Твоето раждане удивлява ангелите, възрадвана от Бога Владичице, радва събора на преподобните и весели светите отци, които благочестиво Те възпяват, като Надежда на нашите души.

Ирмос: Тайнство странно и преславно виждам – пещерата е небе, а Девата – херувимски престол; яслите са вместилище, където легна невместимият Христос Бог, Когото в песни величаем.

Припев: Величай, душо моя, твърдия застъпник и покровител великия Спиридон.

Радвай се, граде Керкира, защото се удостои да имаш великия чудотворец Спиридон, чрез чиято сила на два пъти спасение получи.

С твоите чудеса си обогатил целия свещен Събор и си прогонил от него хулещия Сина Божи нечестивец Арий, изобличавайки цялото му коварство, премъдри, и на всички си проповядвал истинската вяра.

Припев: Величай, душо моя, властта на триипостасното и неразделно Божество.

Приеми това скромно усилие като достойно за тебе песнопение, Спиридоне, както Христос прие двете лепти на вдовицата; не презирай мен, окаяния, защото не от гордост дръзнах да те славя.

Припев: Величай, душо моя, по-почитаната от небесните войнства Дева, Пречистата Богородица.

Премахна се всяка скръб чрез Твоето раждане и Господ прекрати риданието и плача и изтри всяка сълза от лицата на човеците, непознала брак Пречиста Богородице.

Светилен, подобен: Жени услишите…:

Спиридон, пречудния и преславен йерарх, нека сега всички да възхвалим като достоен за похвала, защото източва чудеса и изцелява всички, които идват с вяра при него, и защото посрами на Събора безумния Арий.

Друг светилен, подобен: Небо звездами…:

Слава: Светият Дух те преведе от неразумното стадо към разумното паство, Спиридоне богоносни, светлина на света, подобно на Мойсей и Давид, на които се уподоби по нрав.

И ныне: Пророците Те проповядваха, апостолите Те посочиха, мъчениците Те изповядаха, а ние повярвахме, че си наистина истинска Богородица; затова и величаем Твоето неописуемо Детерождение.

 Хвалитни стихири, на 6, глас 1, под. Небесных чинов… (първите три стихири са според гръцкия миней):

Просветен с блясъка на Духа, ти разпръсна мрака на безумните слова на Арий, мъдри йерарше; затова, в простота, вярно преподавайки учението за Троицата, ти бе прославен от мъдрите и учените, и потвърди Събора.

Просветен с небесни лъчи и със силата Христова, ти даряваш изцеление и на душата и на тялото на онези, които и сега празнуват твоята памет с вяра, богоблажени отче и чудотворче. Не преставай никога да се застъпваш за нас.

В твоята вярност към заповедите, ти се показа като лозар на Христа - истинската Лоза, богоносче; затова, тайнствено получил таланта на небесното Царство, непрестанно се моли за нас които те почитаме, премъдри Спиридоне.

Прелитайки над църковните цветя като птица от ангелското гнездо на Всевишния, богоносни Спиридоне, ти винаги зовеш към Бога за всички нас.

Ти направи красотата на свещеническите ти одежди още по-прекрасна чрез добродетелни дела, отче богомъдри, и като йерарх вършиш чудеса за нас, избавяйки ни от злини, о свещен служител на славни чудеса.

Преминавайки през красотите на невидимите неща, проумя величествената слава на светиите, затова, най-свещени отче, ти ни разкри с небесни слова виденията си за онези, които живеят вечно.

Слава, глас 5: С тръба да засвирим празнични химни, да заиграем и радостно да славим в молебно тържество богоносния отец! Царе и князе да се стекат и умилено да възхвалят със страх бързия лекар, пастирите и учителите да възпеят подражателя на Добрия Пастир! И като се съберем нека всички да възхвалим на болните - лекаря, на бед­стващите - избавителя, на грешните - застъпника, на бедните - съкровището, на скърбящите - утешителя, на пътуващите - спътника, на плаващите в морето - кормчията и на всички и навсякъде - горещия предварящ застъпник и велик светител, като му речем: пресвети Спиридоне, побързай и ни избави от насто­я­щи­те беди и спаси своето стадо с твоите молитви!

И ныне, Богородичен, глас 5, творение на патриарх Герман: С тръба да засвирим песни, защото снизхождайки Всецарицата Майка и Дева венчава с благословения тези, които Я възпяват. Царе и князе да се съберат и да възпеят с песни Царицата, родила Царя, Който човеколюбно отпусна държаните от смъртта; пастири и учители, съберете се да възхвалим пречистата Майка на добрия Пастир! Златозарния Свещник, светоносния Облак, По-широката от небесата, одушевения Кивот, огневидния Престол на Владиката, златната Стомна с мана, затворената Двер на Словото, Прибежи­ще­то на всички християни, като възхваляваме с богогласни песни да речем: няма нищо невъзможно за Твоето ходатайство!

Велико славословие

На Литургията, на блаженствата – 3-та песен от първия и 6-та песен от втория канон.

След Апостола:

Алилуя, глас 4: Твоите свещеници ще се облекат в правда и Твоите светии ще се възрадват. Стих: Господ избра Сион, благоволи да го направи Свое жилище.