събота, 8 юли 2017 г.

26 юни / 9 юли - Служба на преподобния наш отец Давид Солунски

На Господи воззвахъ, стихири на глас 8:
Отче Давиде, всеблажени, като просвети изцяло ума си с въздържанието, ти се устреми към Първопричината на благата – Бога, и стана световиден стълб, просвещаващ с благолепен разум, слова и чудеса всички, които идват при тебе. Затова те почитаме и облажаваме.
Като сладкопойна птичка ти сви гнездо под шатра в клоните на дървото, отче, мръзнещ в студ и от зной изгарян, но така възприе златните криле на безстрастието и съвършенството; и литнал към небесните висоти винаги се моли за нас, които те възхваляваме.
С въглена на божественото безстрастие ти угаси плътските страсти и не се изгори от въглените, които държа в ръце пред царя, преподобни отче, който се удиви на твоята святост. Затова велико застъпничество ти бе дадено от Бога и чрез Неговата благодат те придобихме като боговдъхновен молитвеник, блажени.
Слава, глас 6: Преподобни отче, по цялата земя се разчу за твоите подвизи; и като получи награда за трудовете си на небесата, ти погуби демонските пълчища и достигна ангелските чинове, на чиито живот безпорочно подражава. Като имаш дръзновение пред Христа Бога, изпроси мир за нашите души.
На стиховните:
Слава, глас 8: Почитаме те като наставник на монашеските множества, отче наш Давиде, защото по твоите стъпки се научихме да ходим по правите пътеки. Блажен си, рабе на Христа, изобличител на демонската сила, на ангелите събеседник и на преподобните и праведните съпричастник. Заедно с тях моли се на Господа да помилва нашите души.     
Тропар, глас 8:
В тебе, отче, точно се запази това, което в нас е по Божий образ, защото като прие своя кръст ти тръгна след Христа и с делата си показа как да пренебрегваме плътта като преходна, а да се грижим за душата, като творение безсмъртно. Затова, преподобни Давиде, с ангелите се радва твоят дух.
Канон на утренята
Песен 1
Припев: Преподобни отче Давиде, моли Бога за нас.
Събрани днес почитаме с песни твоята светоносна и божествена памет, преподобни Давиде преблажени, защото те познахме като наследник на светлината на божествения Дух.
Като умъртви земните си членове ти придоби, отче, в сърцето си Живота – Христа, Който унищожи силата на дявола – човекоубиец.
Подчинявайки се на Господнята повеля, преподобни, ти взе на рамо своя кръст и тръгна след Христа, унизявайки гордостта на лъстивия чрез своето смирение.
Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.
Ти се украси с красотата на добродетелите, Дево, и роди прекрасния Христос, Който украси човеците с прекрасните красоти на Божеството, Приснодево.
Песен 3
Припев: Преподобни отче Давиде, моли Бога за нас.
Ти пренебрегна телесната красота и възприе зарите на божествения Дух; облечен в сияйните лъчи на безстрастието ти придоби дара на изцеление, отче едноименен на пророка.
Като последва живота на светиите ти целия се освети с божествени дела. Затова освети невидимо тия, които с вяра празнуват твоето тържество, богоносни отче всеблажени.
С молитви, бдения и подвизи ти уби у себе си телесните сласти, отче, и наистина умрял за тоя свят се представи в Господа. Така ние, които с обич те почитаме, те придобихме като непрестанен закрилник.
Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.
Ти стана по-почитана от ангелите, понеже роди техния създател, Дево; затова Те моля, Чиста: освети ума ми, просвети сърцето ми, прогонвайки облака на страстите.
Седални, глас 8:
Като подчини плътските страсти на душата чрез въздържанието, мъдри отче, ти се яви като ангел в плът, блажени; и разпъна шатра на дървото, за да се подслониш там като сладкопойна птичка, впервайки ума си към небето. И така обогатен с чудеса, премина при Господа, Когото възлюби от детинство. Давиде преславни, моли Христа Бога да дари опрощение на греховете на тия, които те почитат.
Слава, и ныне, Богородичен:  Като се оплетох в изкушенията, причинени ми от видими и невидими врагове, вълнувам се от бурята на моите съгрешения, но прибягвам към пристана на Твоята благост и горещото Ти застъпничество, Чиста Дево, като към мой истински покров. Затова, Богородице Пречиста, моли усърдно Този, Който Се въплъти безсеменно от Тебе, за всички Твои раби, призоваващи Те непрестанно, да им дари опрощение на греховете, задето достойно възпяват Твоята слава.
Песен 4
Припев: Преподобни отче Давиде, моли Бога за нас.
Като послуша животочните слова на Духа, ти остави соленото море на тоя живот и с капки сълзи пресуши потоците на страстите.
Бидейки изпълнен с разум и с благодат, отче Давиде, ти потърси в безмълвието Благодетеля на всички и придоби Неговата светлина.
Твоят живот разкри истинската красота на естеството и чрез съдействието на Духа ти избавяше човеците от страшните беди, преподобни.
Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.
Възпяваме Те, всевъзпявана Богородице, родила неизказано всевъзпявания Бог и надминала несравнимо красотата на ангелските ликове.
Песен 5
Припев: Преподобни отче Давиде, моли Бога за нас.
Ти обърна своя взор и мисли към Тоя, Който простря ръцете Си на Кръста, отче, и под бадемовото дърво търпеливо понесе зной и студ.
Ти целият се яви в мълниевидна светлина, преподобни Давиде, държейки в дланите си огън, чрез който покади царя с чудно кадило, всеблажени.
Сега не смътно и не донейде, а лице в лице съзерцаваш божествената красота, преподобни и всеблажени отче.
Ти стана прекрасен грозд на божествената лоза, Давиде преподобни, от която тече вино на умиление за поробените от пиянството на страстите.
Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.
Насочи моя живот и духовни стремления, Богородице, към божествената воля на Тоя, Който чрез Теб дойде неизказано при нас.
Песен 6
Припев: Преподобни отче Давиде, моли Бога за нас.
Ти стана храм на божествения Дух, преподобни Давиде, затваряйки се в малката колиба, където в теснота бе постоянно устремен към благодатния простор.
Пред Господния закон ти преклони своята душа, отче, и бе изпълнен със светлина, като приемник на духовни дарования.
Наистина твоят живот, богоносни отче, бе украсен с чуден край, затова с вяра те възпяваме.
Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.
От твоите пречисти кърви свръхестествено се изтъка плътта на Тоя, Който сътвори човека, Богородице, затова достойно Те възпяваме.
Кондак: Принасяйки плода на добродетелите ти се яви като вечно разцъфнала градина и като сладкопойна птица в клоните на бадемовото дърво, посявайки в сърцето си Дървото на Живота – Господа, чрез Когото и нас обливаш с благодат; непрестанно се моли за нас, Давиде всеблажени.
Икос: Пещта на моите сласти разпалва в мен вечния пламък, преподобни Давиде, но угаси го с твоите молитви и обилни сълзи. Запали въглените на любовта, които някога държеше в ръце, принасяйки благоуханна жертва на моя Създател, за удивление на царя; затова с песен те възпявам, светоносни Давиде всеблажени.
Песен 7
Припев: Преподобни отче Давиде, моли Бога за нас.
Ти неотклонно пребиваваше въздигнат на дървото, което често напояваше с обилните си сълзи, преподобни, непрестанно пеейки: „Боже, благословен Си!”
Всичкото си желание ти насочи към Бога и цялото си сърце направи обител на божествените дарования, богоносни, възпявайки: „Боже, благословен Си!”
Като те видя сияещ в светлина и държащ въглените в ръце, отче, царят удивен се поклони в твоите нозе.
Резултат с изображение за David of Thessalonica
Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.
Отмени се човешкото проклятие чрез твоето детерождение, единствена Всеблагословена, затова те славословим като благодатна во веки.
Песен 8
Припев: Преподобни отче Давиде, моли Бога за нас.
Чрез своя живот ти стана като просвещаващо утро за намиращите се в тъмнина, блажени, озарявайки със светлината на разума всички, които с любов те почитат и превъзнасят Христа във всички векове.
Ти бе праведен, смирен и кротък, ставайки наистина съ-образен на едноименния ти Давид, затова заедно с него, отче, наследи земята на кротките за вечни векове.
Ти стана богоозарен стълб за монашестващите, Давиде блажени, и втори божествен пророк, предсказвайки бъдещите явявания на божествения Дух.
Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.
Възпяваме Те като Йаковова красота, която Бог възлюби и избра, о Дево, и като единствена благословена във всички векове.
Песен 9
Припев: Преподобни отче Давиде, моли Бога за нас.
Събрани днес, нека да празнуваме, верни, свещеното тържество на светия отец, който възсия със въздържание и освети целия си живот с божественото съвършенство.
Ти се посади като дърво до водни потоци, преподобни, принасяйки многобройните плодове на своите добродетели, отче, и сви като орел гнездо в клоните на бадемово дърво, за да впериш в небесата своя ум.
Като видя пророчески своя изхóд, Давиде премъдри, ти го предвъзвести на людете, изправени пред царствения силен гняв.
Твоята свята памет днес освещава нас, които с вяра я празнуваме, преподобни Давиде, защото ти свято поживя и след смъртта завинаги се радваш със светиите.
Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.
Йезекиил Те съзря като светоносна двер, през която премина истинската Светлина – Христос нашият Бог; усърдно Го моли, Пречиста, да отвори за мен дверите на покаянието.
Ексапостиларии:
Ти избяга от светското веселие като от сквернота и борейки плътта с пост, обнови силите на своята душа, преподобни, обогатявайки се с небесна слава, о преславни. Затова не преставай да се молиш на Господа за нас.
Слава и ныне: Ние – спасените чрез Теб, Те изповядваме за истинска Богородица, Владичице, защото Ти роди неизказано Господа, Който чрез Кръста разруши смъртта и призова към себе си съборите на преподобните, с които заедно Те възхваляваме, Девице.

събота, 6 май 2017 г.

В 23-я ден на месец април (6 май по гражд. кал.) празнуваме светлата памет на светия славен великомъченик, победоносец и чудотворец ГЕОРГИЙ


На Великата вечерня, на Господи воззвaхъ, стихове на глас 4:

Като доблестен сред мъчениците да те похвалим се събрахме днес, страстотерпче Георги, защото завършвайки подвига, ти опази вярата и прие от Бога венец за твоята победа. Моли Го от гибел и беди да се избавят тези, които с вяра честват твоята всепочитана памет.
Уповавайки се на твърдата си вяра, ти доброволно тръгна като лъв към страданията, презирайки тялото, подложено на тление, но се привърза към нетленната душа, премъдри, и при вида на многообразните мъчения се разгоря като седмократно очистено злато, славни Георги.
За Спасителя пострада и чрез смъртта си, подражавайки на доброволната Му смърт, радостно царуваш заедно с Него, облечен в светла кървава порфира, украсен със скиптъра на твоите страдания и увенчан с победния венец сияеш в незалязващия ден, великомъчениче славни Георги.
Облечен с бронята на вярата, защитен от щита на благодатта и въоръжен с Кръста като с копие, ти стана непобедим за враговете, Георги; и като божествен храбър воин побеждавайки демонските опълчения ликуваш заедно с ангелите, а когато бъдеш призован закриляш, освещаваш и спасяваш верните.  
Знаем те като многосветла звезда и сияещо слънце на небесната твърд и те прославяме като многоценен бисер, бляскав диамант, син на деня, доблестен сред мъчениците и помощник на верните, почитайки твоята памет, победоносче Георги. 
Слава, глас 6: Ти живя достойно за името си, Георги, защото като взе на рамо Кръста добре обработи изсъхналата от дяволската измама земя и като изкорени тръните на идолослужението, насади лозницата на православната вяра. Затова и източваш изцеления за верните по цялата вселена, проявявайки се като праведен труженик на Троичния Бог. Молим те, моли се за омиротворение на света и за спасението на нашите души.
 Литийни стихири, глас 1

Светлия храбрец Георги в своите славни страдания весели ангелските сили и сега заедно с тях се радва, а на земята подтиква верните да тържествуват и идва като Христов раб да празнува заедно с нас, събралите се заради него; затова нека достойно да го почетем, като непрестанен молитвеник пред Бога на всичко, даряващ ни с велика милост. 
С достойните си подвизи издигна се към по-доброто и принесе на Христа плодовете от своя труд, преблажени мъчениче Георги; утвърждавайки желанието си чрез вярата и отхвърляйки страха чрез надеждата, ти придоби небесната любов, о прехвални. Затова като имаш дръзновение, с благоприятни молби, проси за душите ни мир, очистване от греховете и велика милост.   
Глас 4: Елате, събрания на верните, елате да се съберем на празник, защото пресветлата памет на страстотерпеца Георги днес невидимо просвещава нашите сърца, сияейки с добродетели. Затова, възпявайки го единомислено, да кажем: „Радвай се, войне на великия Цар Христа, радвай се, пресветла похвало на вярата, радвай се, всесветъл и пребогат закрилниче! Моли Владиката на всичко Христа Бога да ни опази от изкушенията на лукавия и да спаси нашите души. 
Слава, глас 5: Възсия пролетта, елате да се насладим; просия Възкресението Христово, елате да се възвеселим, защото настъпи и паметта на страстотерпеца, която просвещава верните. Затова, любители на празниците, елате тайнствено да я празнуваме – защото той, като добър воин се опълчи на мъчителите и ги посрами, ставайки подражател на страданията на Спасителя Христа, като не пожали тленния съсъд на своето тяло, но чрез мъките го очисти за нетление. Нека нему викнем: „Страстоносче Георги, моли да се спасят нашите души!“.  
 Стиховни стихири, глас 4. 

Народите възхваляват с псалми и песни твоята славна памет, Георги, защото тя възсия благолепна и светоносна, украсена със слава и благодат. Затова сега ликуват ангелските чинове, а мъчениците с апостолите хвалят твоите страдания и подвизи, мъчениче, и възпяват  прославилия те Спасител Христос, нашия Бог. Моли Го да спаси и просвети душите ни.
Стих: Праведникът като палма ще разцъфне, като кедър ливански ще се разрасне.
Облечен в Христовото всеоръжие, Георги, откри се на тия, които не те търсеха; защото разпалван от Христовия огън, ти се присмя на лъжливите богове и презря безбожното ожесточение на беззаконниците, викайки: „Аз съм воин на моя Цар Христос и нито зверове, ни колеса, нито някаква друга мъка не могат да ме разлъчат от любовта на моя Христос.“ Моли Го да спаси и просвети душите ни.  
Стих: Насадените в дома Господен ще разцъфтят в дворите на нашия Бог.
Като презря без страх многообразните инструменти за най-различни изтезания и страшните оръжия, венценосче Георги, ти мъченически завърши благочестивия си живот. Затова с цветя от песни увенчаваме твоята пресветла памет и с вяра целуваме всепочитаните твои мощи; но като предстоиш пред престола на Владиката Христа, нашия Бог, непрестанно Го моли да спаси и просвети душите ни. 
Слава, глас 4: Духовно да възхвалим, братя, търпението на духовния адамант - славния мъченик Георги, за когото разпалваха пещи, коваха вериги и остриха копия, за да изнурят с различни мъчения тленното по естество тяло; но желанието му побеждаваше естеството, та чрез смъртта да се съедини с желания Христос Бог и Спасител на нашите души.  
 Тропар, глас 4.
Като освободител на пленените и защитник на бедните, като лекар на немощните и поборник на царете, победоносни великомъчениче Георги, моли Христа Бога да се спасят нашите души.
На Утренята, седални, глас 1: 

Ето, възсия с благодат пролетта и Христовото възкресение за всички заблестя; а сега заедно с тях възсиява светоносният и празнуван от всички ден на мъченика Георги; елате всички със запалени свещи светло да го отпразнуваме.
Като възненавидя земната войнска слава, мъчениче, ти пожела небесната и претърпя страдания и смърт; затова днес празнуваме твоята всесвята памет, принасяйки хвала на Христа, преблажени Георги.
Глас 3: Разпален с гореща любов към Господа, ти с мъжествена мъдрост съкруши съкровищата на прелестта и на съдилището изповяда Христа, победоносен и всеблажен Георги, преславни мъчениче, моли Христа Бога да ни дари велика милост.
Слава, глас 4: Усърдно обработвайки семето на божествените заповеди, ти благочестиво раздаде цялото си богатство на бедните и вместо него придоби, преславни, Христовата слава. Затова смело отиде на подвиг и дълги страдания, мъчениче Георги, вкусвайки страданията и Възкресението на безстрастния Господ; и сега като причастник на Неговото царство, моли се за нас.
И ныне, глас 4: Ние познахме въплътилото Се от Тебе Слово на Отца, Христа нашия Бог, Богородице Дево, едничка чиста и благословена, затова като Те възпяваме непрестанно, ние Тебе величаем.
Степенни, 1-ви антифон на 4-ти глас.
Прокимен, глас 4: Праведникът като палма ще разцъфне, като кедър ливански ще се разрасне. Стих: Насадените в дома Господен ще разцъфтят в дворите на нашия Бог.

Стихира след 50  псалом самогласна, глас 6:
Днес цялата вселена се просвещава с лъчите на страстотерпеца, а украсена с цветове Христовата църква зове ти, Георги: „Угодниче Христов и горещ застъпниче, не преставай да се молиш за твоите раби.“

Канони на светията, глас 2 и глас 4
Песен 1
Ирмос: Съкрушителната Божия сила някога повали в морската дълбина фараонската войска, а сега въплътилото Се Слово унищожи зловредния грях; Той е преславният Господ, Който славно Се прослави.
Припев: Свети великомъчениче Георги, моли Бога за нас.
Като предстоиш пред възвишения престол на Оня, Който владее над всичко, мъчениче Христов, венценосче Георги, съхрани чрез твоите молитви и ходатайства тия, които те призовават с гореща вяра и любов.
Ти се показа като плодородна земя, обработена с делата на мъченичеството и Вдъхновителят на твоите подвизи те възведе като преславно богатство в небесните съкровищници, понеже си преизящен в храбростта.
Твърдо и търпеливо ти се устреми към подвизи, преблажени Георги, и побеждавайки свирепото опълчение на мъчителите, ти стана застъпник за всички, които те почитат.
Слава:  Като възприе сега скрития в Христа блажен живот, славни Георги, за който ти до кръв се подвиза, моли се за тия, които с вяра те възпяват, да се избавят от всякакви беди.
И ныне: Ти стана духовно небе, Богомайко, като вмести в Твоята утроба небесното Слово, чрез Което всичко е станало, небето и земята и което е над тях; затова с дръзновение моли да се спасят тия, които Те възпяват.
Ирмос: Израилските ликове преминаха без да намокрят нозе през Червеното море и като видяха вражеските колесници, потопени в дълбините, с радост пееха: „Нека да възпеем нашия Бог, защото Се прослави!”.
Завършил си живота си със страдания свещени и към небето устремен увенчал си се с нетленен разцъфнал венец, Георги, и ликуваш заедно с ангелите, зовейки: „Да възпеем нашия Бог, защото Се прослави!“. (2)
Източвайки реки от блага ти се съчета с ангелските ликове и удиви безплътните със своите страдания по плът, Георги, а сега с тях ликуваш, викайки: „Да възпеем нашия Бог, защото Се прослави!“.
Богородичен:  Разцъфналият Ааронов жезъл от корена Йесеев предизобрази Теб - Пречистата, от Която израсна Цвят за света – въплътеният Бог. Непрестанно Го моли, Приснодево, за нас, които прибягваме към Тебе. 

Песен 3

Ирмос: Като лилия разцъфтя пустинята - безплодната църква на езичниците при Твоето пришествие, Господи; в нея се утвърди и моето сърце.
Сияейки с венеца на страданията, славни, моли Избавителя и Бога да избави от всяка нужда тия, които благочестно те призовават.
Просвещаван с обилно сияние, премъдри, отстрани мрачната печал и мъглата на страстите от нас, които с вяра те възхваляме.
Слава: Утвърден в надеждата и любовта, ограден с вярата и укрепен със силата Христова, ти унищожи идолската измама.
И ныне: О, Пречиста, Ти роди по плът Безплътния и съ-безначален на Отца, Който просвещава краищата на вселената; затова ние верните Те почитаме като Богородица.
Ирмос: Изнемогна лъкът на силните, а немощните се препасаха със сила; затова сърцето ми се утвърди в Господа.
Кротко раздаде богатството си на бедните, Георги, и като помаза страдалчески тялото и душата си с елея на любовта, ти напълно победи тиранина. (2)
Укрепен от благодатта и разпален с ревност по Христа, ти доброволно сам застана пред мъчителите и разобличи идолската измама.
Богородичен: Понеже носиш на ръце и с гръдта си кърмиш Този, Който храни всяко живо същество, Богородице Марийо, ние Го почитаме и казваме: «Моли Му се, Пречиста, за всички нас.»
Седален, глас 8: Мъжествено украсен със знаците на благочестието и отхвърляйки заблудата на нечестието, мъчениче, ти отблъсна нападенията на врага и постоянно разпалван от божествено желание угаси безбожната жестокост на мъчителите. Затова достойно прие венец като възмездие за мъките и подаваш изцеления на тия, които с вяра идват при тебе. Страстотерпче Георги, моли Христа Бога да дари опрощение на греховете на тия които празнуват с любов твоята свята памет.
Слава: Раздавайки на всички земното богатство, мъчениче мъдри, ти наследи небесното богатство чрез твоите трудове, защото се облече като в броня с всепочитания Кръст и така посрами гордостта на мъчителите. Затова чрез твоите молитви раздаваш на просещите божествени дарове и изцерителни благодеяния. Страстотерпче Георги, моли Христа Бога, да дари опрощение на прегрешенията на тия, които празнуват с любов твоята свята памет.

Песен 4

Ирмос: От Девата Се роди не ходатай, ни ангел, но Самият въплътил Се Господ и спаси цялото ми естество; затова и Ти викам: „Слава на Твоята сила, Господи!”.
Възпяваме твоите подвизи, преблажени Георги, с които разори идолослуженията и унищожи цялата демонска заблуда, преславни.
Умири смущенията от напастите и бедите и отблъсни всяко зло нападение на демоните от тия, които те възпяват като воин Христов, всехвални.
Слава: Ти възсия като светоносна звезда, Георги, с духовна доблест и твърдост във вярата, прогонвайки мрачната заблуда и спасявайки тия, които те възпяват.
И ныне: О, Дево, Ти роди Спасението на всички, богатството на благостта – Христа, Който по природа е милостив и спасява човека, премахвайки тлението от естеството му.
Ирмос: Чух наистина славния Ти промисъл, Христе, че като безсмъртен Бог Син Си Се уподобил на смъртен човек, оставайки какъвто Си и затова прославям Твоята сила.
Твоите премъдри и превишаващи ума слова пред съдилището привеждаха мъчителите в ужас, Георги, но укрепиха мнозина други, непознаващи Христа, да Го познаят като Бог.
Със словото на вярата Христова ти опроверга скверните басни на езичниците, премъдри Георги, и обруга лъжливите им богове, извършители на гнусни страсти, о поборниче на Троицата.
Като чуха твоите слова мъчителите се посрамиха, а ти, като се надсмя над боговете им, проповядваше Христа, разпънал Се по плът и унищожил душепагубната дяволска измама.
Богородичен: Прославяме Тебе, пречистата Приснодева и истинската Богородица, Която бе предизобразена на Боговидеца Мойсей от горящата, но неизгаряща къпина.

Песен 5

Ирмос: Спасителю мой, Христе, Който Си просвещение на лежащите в тъмнина и спасение за отчаяните, към Тебе бързам в зори, Царю на мира, просвети ме с Твоето сияние, защото освен Тебе друг Бог не познавам.
Имайки мъченическо дръзновение пред Владиката, усърдно се моли за спасението на възпяващите те, преблажени Георги, лекувайки душевните недъзи с твоите молитви, мъчениче страстотерпче.
Заедно с ангелските войнства ликуваш като мъченик и се наслаждаваш на безсмъртната и блажена слава, венценосче, избави ни чрез твоя покров от всякакви греховни падения и житейски бури.
Слава: Избави ни от всяка нужда като милостив, прогонвайки многоразличните греховни смущения, Христе, като приемеш молитвите на Твоя угодник Георги.
И ныне: Ти върна дълга на пра-майката ни Ева, Богомайко, давайки плът на Родения от Тебе Спасител на света, затова всички Те облажаваме, възрадвана всенепорочна Дево.
Ирмос: Дай ни Твоето просветление, Господи, и ни изведи от мъглата на прегрешенията, Благий, дарявайки ни Твоя мир.
Влизайки мъченически в схватка, Георги, ти мъжествено се възпротиви на лъжливите обвинения и макар и гол, отне силата на жестокия миродържец. (2)
Ограждайки се с оръжието на Кръста, Георги, с надежда, вяра и силна любов, ти притъпи всички оръжия на жестокия противник.
Богородичен: Разумът на тираните бе посрамен от Девическата утроба, защото Младенецът й подложи ръцете Си на душепагубната аспидна язва и така съкруши гордия отстъпник, покорявайки го под нозете на верните.

Песен 6

Ирмос: Попаднал в греховната бездна, призовавам Твоята неизследима бездна от милосърдие: от тлението ме, Боже, изведи.
Надхвърлят естеството, словото и мисълта храбрите проявления на твоята доблест, които заслужават непрестанно възпяване, преблажени мъчениче Георги.
Бидейки събеседник на небесното войнство и съзерцавайки доколкото е възможно божествената светлина, всеблажени, спасявай тия, които с вяра те почитат.
Слава: Уповаващ се на Бога във всичко и приел блясъка на чудотворството, ти раздаваш дарове на нуждаещите се, преблажени Георги.
И ныне: Сега към Теб прибягвам, Пречиста, спаси ме с Твоите молитви и ме запази, защото можеш всичко каквото поискаш, като Майка на Всемогъщия.
Ирмос: Предизобразявайки в утробата на кита тридневното Ти погребение, пророк Йона викна, молейки се: „Избави ме от тлението, Иисусе, Царю на силите!“.
Ти призова с дръзновение Създателя: „Не предавай на беззаконниците Твоя раб, но дай ми сила да разоря самопревъзнасянето им.“
Презирайки уредите за мъченията, свети Георги, ти доброволно тръгна към мъжествените подвизи и се увенча с почетни победни знаци от Христа Бога.
За да се изпитат добродетелите ти, заблудените мъчители смениха мъченията с настояване за чудеса, Георги, но бяха удивени от Животодателя Христа, Когото ти им проповядваше.
Богородичен: В древност излъга ме змията и ме умъртви чрез прамайката ми Ева, но сега, Пречиста, моят Създател чрез Тебе от тлението ме призова.
Кондак, глас 4: Възпитан от Бога, явил си се съвършен подвижник на благочестието, събрал снопа на добродетелите; сял в сълзи, жънеш с веселие, пострадал до кръв приел си Христа, и с твоите молитви, свети Георги, даваш на всички прошка на греховете.
Икос: Пожелавайки Христа Царя, Който положи душата Си за живота на света, воинът побърза да умре за Него, имайки в сърцето си велика божествена ревност. Затова и ние всички с вяра възпяваме божествения Георги като горещ застъпник и славен Христов раб, уподобил се на своя Господар, който бърза за всеки дошъл при него с молитва да изпроси от Спасителя прошка на греховете.

Песен 7

Ирмос: Богопротивната заповед на беззаконния мъчител разпали силен пламък; но Христос поръси благочестивите отроци с росата на Духа, затова Той е благословен и препрославен. 
Подражавайки на твоя Владика, мъчениче, ти доброволно пое към подвизите, о преславни, и удържайки победа, стана пазител на Църквата Христова; винаги я опазвай с твоето застъпничество.
Като мъченик непобедим, като страдалец, като непобедим защитник на вярата бъди сега непоколебим стълб за възпяващите те, премъдри Георги, ограждайки ги с твоите молитви.
Слава: Мъдро ти отгледа божественото семе и умножи плода му чрез напояване с твойте кърви, преблажени, с много страдания и различни рани; но така ти смири жестокостта на мъчителите.
И ныне: Ти остана Дева и след раждането, защото роди Бога, Който всичко насища и Който поради неизказаната Си милост и добросърдечие стана Човек, Пречиста; моли Го сега да се спасим.
Ирмос: Авраамовите отроци във Вавилон някога победиха пламъка на пещта, възклицавайки в песни: „Боже на отците ни, благословен Си!”.
Като видя идолската измама разрушена, ти се разпали с благочестива ревност и се отдаде докрай на своя подвиг, преблажени Георги, викайки: „Боже на отците ни, благословен Си!“.
Ти стана проповедник на гонената вяра, свети Георги, и разпръсвайки мъглата на лъжата, казваше: „Боже на отците ни, благословен Си!“.
Ти до корен оплеви измамата и отгледа великата вяра на благочестието, Георги, казвайки с радост: „Боже на отците ни, благословен Си!“. 
Богородичен: Ти превъзхождаш всички твари, като родила Твореца и Господа, затова и Ти зова: „Благословена Богородице, Господ на силите е с Тебе!“.
Песен 8
Ирмос: Някога по Божествена заповед огнената пещ във Вавилон прояви различни действия, изгаряйки халдеите и разхлаждайки верните, които пееха: „Благословете Господа, всички Негови дела!”.
Потока на лютите страсти и беди, житейските метежи и болестни падения, демонските козни и стремленията на злочестивите укроти с твоите молитви, увенчани Георги.
Целият огрян от Троическата светлина, преблажени, като мъченик непобедим, поборник на благочестието и боговенчан победител спаси с твоите молитви, небесни жителю, тия които те почитат.
Слава: Украсен с духовния венец и царствената диадема, почетен със скиптър и облечен в багреницата на твоята кръв, блажени, ти царуваш заедно с Царя на силите.
И ныне: Ти, Дево и Майко, си родила Раждащия Се извън времето от Отца и Възсиялия преди времето Творец на всичко видимо и невидимо; затова всички народи Те славим като Богородица.
Ирмос: Зарадвани след присъдата на мъчителя, отроците, за да не послужат на скверните богове, но само на Живия Бог, дръзнаха да влязат в огъня и оросявани от Ангела пееха: „Творения Господни, възпявайте Господа и Го превъзнасяйте във всички векове!“.
Укрепяван от Светия Дух, ти пренебрегна мъчителните болки, свети Георги, и не принесе похвала на глухите идоли, но само на Христа Бога, в Когото придоби въжделена вяра, пеейки: „Творения Господни, възпявайте Господа и Го превъзнасяйте във всички векове!“.
Като счете временната красота за несъществуваща, ти изтърпя различни изтезания, о, Георги, ликувайки с надеждата за вечния живот; и пренебрегвайки болките от страшните мъчения, ти викаше с душевна твърдост: „Творения Господни, възпявайте Господа и Го превъзнасяйте във всички векове!“.
Дори когато видя тялото си раздробявано с остри ножове на части, с укрепена душа ти сметна сегашните мъчения за нищо пред бъдещата слава и извика: „Творения Господни, възпявайте Господа и Го превъзнасяйте във всички векове!“.
Богородичен: Този, Който Те създаде от Адамовото ребро, Се въплъти от Твоята девствена утроба – Той е Господ на всичко. Като Го възпяваме зовем: „Всички творения, благославяйте и възпявайте Господа и Го превъзнасяйте във всички векове!“.

Песен 9

Ирмос: Синът на безначалния Отец, Бог и Господ, въплъщавайки Се от Девата, ни Се яви, за да просвети помрачените и да събере разпръснатите; затова Те величаем, всевъзпявана Богородице.
Непрестанно моли Господа за нас, които те възпяваме, блажени, като мъченик Христов и победител на мъчителя, като прогонващ лукавите духове и незаспиващ пазител, и като непосрамващ застъпник.
Владиката на всичко, пред Когото стоиш с мъченическо дръзновение, те възнагради богато за страданията, трижди блажен мъчениче; запази тия, които с веселие те призовават.
Слава: Земята те скри и небето те прие, и отвориха се за теб дверите на рая, където радостно, страстотерпче, ликуваш и се веселиш; с твоите молитви запази тия, които с вяра те възпяват.
И ныне: Твой предобраз беше сянката на скинията, Пречиста, в която бяха скрижалите и стомната и златния кивот, защото Ти вмести в утробата си въплъщаващото Се безначално Слово, Богородице.
Ирмос: Богородице Всечиста, наша Похвало, Която роди Твореца, ние Те възпяваме като Владичица на тварите и Те величаем.
Свещениците възпяват, царете възхваляват, а народите възвестяват похвала на твоите страдания, мъчениче Георги, затова и ние всички те облажаваме. (2)
Всички небесни сили възпяха твоите подвизи, защото като се пожертва ти угоди на Бога, мъчениче Георги, затова ние всички те облажаваме.
Богородичен: Израснала от земнородните и родила Съзидателя, радвай се, наша Похвало, Богородице Пречиста, защото като Владетелка на тварите Те величаем.
Светилни:
Възсия за нас пролетта – светлото и божествено Възкресение на Владиката, превеждайки ни от земята към небесната Пасха; заедно с нея просиява и светозарната памет на всеславния мъченик Георги, която радостно почитаме, за да се сподобим с божествена благодат от Спасителя Христа. 
Слава: Като светоносно слънце с чудни зари просвещаваш цялото творение, страстотерпче Георги. Затова чествайки твоята памет, възпяваме Възкръсналия от гроба.
Хвалитни стихири, на 4, глас 2. 
Елате всички, които светло тържествуваме в Празника на празниците – славното Христово възкресение, да се съберем отново за светлото тържество на мъченика Георги и да го увенчаем с пролетни цветя, като непобедим воин на Христа и така по неговите молитви да получим избавление от скърбите и съгрешенията.
Целия си се принесъл на Този, Който ти дари пълнотата на живота, всеблажени, като живо и одушевено всеплодие и благоприятна и пречиста жертва. Така ти, Георги, стана най-горещ молитвеник, който укротява бурите за тия, които с вяра те възпяват и зоват.
Усърдно отглеждайки семето, което Словото пося в твоята чиста душа, ти го умножи чрез болезнените страдания; и като влезе в небесните житници, о, премъдри, ти придоби нетленната наслада. И сега наситен нея, преблажени Георги, с твоите молитви към Бога спасявай тези, които те възпяват с вяра.
Мъчениче Христов, понесъл страданията, спаси намиращите се в беди чрез твоите молитви и ги избави от всяка нужда, прогонвайки душегубната печал и изпроси за нас благодат и милост, Георги, та спасявани чрез твоето застъпничество всички с радост да почитаме всечестните ти подвизи.  
Слава, глас 2: Очите на човеците да гледат към правдата, рече Соломон, пророчествайки че оня, който съзерцава правдата ще бъде помилван от Христа Бога; чувайки това, о многотърпеливи Георги, ти с лекота последва учението на Владиката и претърпя докрай, бидейки предаден на беззаконниците и заплю като мерзки прелъстителните им слова; защото заради любовта към Твореца на всичко, предпочете да предадеш тялото си на разсичане на части, а Велиар се уязви цял посрамен, гледайки те как получаваш съвършено увенчаване. Затова като жител на дворите Господни заедно с ангелските сили моли, стастотерпче Христов, да се спасят нашите души.