четвъртък, 20 август 2020 г.

18/31 август – Попразненство на Успение Богородично и успение на преп. Йоан Рилски, Чудотворец

 

 На Великата Вечерня, 1-ви антифон на 1-ва катизма. На Господи, воззвах 8 стихири. На Успение Богородично, глас 2, подобен: Кийми похвальными:

Как с недостойни устни да благославяме Богородица - непоклатимия Престол на Царя, Храма, в който Се всели Всевишния, Божието Светилище, Спасението на света, най-почитаната сред всички твари и по-святата от херувимите и серафимите, Която в деня на Нейната божествена памет богато дарява верните с велика милост? (2)

Какви чудни химни Ти принесоха тогава, Дево, всички апостоли на Словото, застанали около твоя одър, зовейки с удивление: „Отива си Царският Палат! Извисява се Ковчегът на освещението! Отворете се широко, порти, за да влезе в радостта Божията Двер, като непрестанно проси за света велика милост!"

Какви духовни химни сега да Ти принесем, о Всесвята? Защото с Твоето безсмъртно успение Ти освети целия свят и премина към небесните селения, за да съзерцаваш красотата на Вседържителя и с Него да се радваш като Негова Майка, а ангелските чинове и душите на праведните Те съпровождат. Заедно с тях проси за нас мир и велика милост.

Стихири на преподобния, глас 1, подобен: Небeсныхъ чиновъ:

Елате, всички верни, да възхвалим светлия образец, просиял в постничество, възпитаника на пустинята, Рилския светилник, и да викнем така: „Радвай се, велика славо, явила се в наши дни, Йоане преблажени!“. (2)

Като възложи всичкото си упование на твоя Творец и Бог, сам отиде при своя Владика, Който като отвори недрата Си те откърми с млякото на насищащите душата писания и те направи наследник на Царството Небесно, почитан от всички верни, Йоане преблажени.

Радваш се, виждайки завършека на своите трудове, защото придоби райските красоти дето око не е виждало и ухо не е чувало като прекрасна награда за своите подвизи; а рáката с твоето нетленно тяло излива благодат на земята, Йоане преблажени.

Слава, глас 6: Елате, събрания на православните, да се възрадваме духовно днес, когато богомъдрият Йоан ни събра да отпразнуваме неговия празник, и да извикаме към него: Радвай се, украшение на пустинята и съжителю на ангелите! Радвай се, рилска похвала и сънароднико на българите! Не спирай да се молиш на Христа Бога за тези, които с вяра и любов почитат винаги честваната и празнувана от всички твоя памет.

И ныне, на Успение, същия глас: Елате да празнуваме всемирното успение на Всенепорочната Богородица, защото днес ангелите тържествуват за почитаемото преселване на Божията Майка и призовават към веселие нас, земните, за да викаме с нестихващи гласове: Радвай се, Ти, Която напускаш земята и се преселваш в небесните обители! Радвай се, Ти, Която събра заедно на леки облаци целия сонм на учениците! Радвай се, Упование и Спасение наше, защото християнският род Те облажава непрестанно! 

Вход. Прокимен на деня и паримии на преподобния.

Стихири на литията, самогласни, глас 2:

Като събра докато беше на земята плодовете на въздържанието и потуши всички страстни помисли чрез потоците на твоите сълзи, преподобне отче Йоане, твоят богоугоден живот стана за всички божествена и почетна стълба, въздигаща към небето; защото обдарен с плодовете на благочестието, ти изцеляваш немощите на страстите на тези, които те призовават с вяра така: Радвай се, светозарна звезда на Изтока и добри пастирю на монасите! Радвай се, преславна и крепка защита на пустинните овци и почитана опора на Църквата! Радвай се, велики наставниче на заблудените и светла радост за вселената!

Нека почетем Йоан, земния ангел и небесния човек, великолепното украшение на света, сладостта на добродетелите и насладата на благата, похвалата на постниците, защото праведно насаден в Божия дом, той като кедър умножи стадото на Христовите овци в святост и правда!    

Глас 4: Възсия днес твоята пресветла памет, богомъдри Йоане, която ни свиква за похвала на Христа, нашия Бог; затова прибягващи към рáката с твоите мощи и приемащи даровете на изцеленията, прославилия те Спасител възпяваме во веки!

Чист по душа и сърце, земен ангел и човек небесен, учителю на девството и точно мерило на въздържанието, Йоане блажени, като живееш с твоя Владика и Му принасяш незамлъкващо славословие заедно с ангелите, спасявай празнуващите свещената ти памет с непрестанните си молитви. 

Глас 5: Преподобни отче Йоане, ти наистина се яви като слава на постниците, крепост на православието и незалязващо светило за вселената, като не се уплаши от измамника-враг и не се смути от неговите нападения, но с божествената благодат премъдро победи всичкото му коварство, от което избави и нас, молим те.

Слава, глас 5: Радвай се, украшение на пустинята, което изпълва вселената с благоухание, оглася Рилската планина с пение и увенчава българската Църква, защото ти стана съжител на ангелите, прогонител на демонските пълчища, разорител на ересите и изкоренител на всяка измама! И сега поселен в небесното си жилище, преподобне отче Йоане, моли Христа Бога да дари на душите мир и велика милост!

И ныне, на Успение, същия глас: Елате всички, които обичате празниците, дойдете да се съберем в хор, дойдете с песни да увенчаем Църквата за упокоението на Божия Кивот, защото днес небето простира обятията си, за да приеме Тази, Която роди Невместимия от целия свят, а земята, като отдава Нея, Извора на живота, се  украсява с благословение и благолепие. Ангелите се събират в хор заедно с апостолите, съзерцавайки с трепет Преселващата се от живота към живота,  родилата Началника на живота. Нека всички Й се поклоним, молейки Й се така: Не забравяй, Владичице, близкото си родство с нас, които с вяра празнуваме всесвятото Твое успение.

Стиховни стихири, глас 5, подобен: Радуйся, постническихъ:

Радвай се, богомъдри Йоане, съименник на Кръстителя, наречен от ангел още от майчината утроба и благодатно развързал безплодието й, ти с пост и молитва умъртви плътските страсти и възсия като незалязваща звезда над Рилската пустиня, пропъждаща отвсякъде греховния мрак и изобличаваща тъмата на ересите със силата на Христа, нашия Бог; моли Го да дари на душите ни мир и велика милост. 

Стих: Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии.

Радвай се, богомъдри Йоане, който напои с потоци сълзи пустинята и я облагороди като злачно пасище, на което отгледа монашеското стадо и беседвайки с Бога чрез пресветлата чистота на своята душа, чрез светлината на благочестието стана пресветъл огнен стълб за тях и ги отведе в кошарата на Добрия Пастир – Царството на Христа, нашия Бог; моли Го да дари на душите ни мир и велика милост. 

Стих: Блажен е човекът, който се бои от Господа, той крепко ще възлюби Неговите заповеди.

Радвай се, богомъдри Йоане, събеседник на ангелските ликове и съпричастник на Небесното Царство, който в добродетели прекара праведен живот на земята и стана като пречисто огледало, отразяващо светозарните лъчи; приемайки у себе си изобилно Светия Дух, ти просветен съзерцаваше бъдните неща и всичко предвъзвестяваше озарен от Христа, нашия Бог; моли Го да дари на душите ни мир и велика милост. 

Слава, глас 4: Като възлюби живота в пустинята и възприе ангелско служение, ти намрази преходната измама на света и стана пресветъл светилник на Църквата, съпричастник на ангелите и божествено украшение на пустинниците, радост за скърбящите, изцеление на немощните и спасение за всички верни; но моли Христа Бога, всеблажени Йоане, да дари мир на вселената, а на душите ни велика милост.

И ныне, на Успение, съшия глас: Нека днес запеем, люде, Давидова песен на Христа Бога: „Ще се доведат при Царя, рече той, девици след Нея, ще се доведат във веселие и радост.” Защото Тази, Която е от Давидовото семе и заради Която ние се обожихме, славно и неизразимо се предава в ръцете на своя Син и Владика; възпявайки Я като Майка Божия, викаме и казваме: „Спаси от всякаква злина нас, които Те изповядваме за Богородица, и избави от беди душите ни!”.

На благославянето на хлябовете, тропар на преподобния, глас 1:

Основа на покаянието, пример на умиление, образец на утешение и духовно съвършенство бе равноангелното твое житие, преподобни, пребивавайки в молитви, пост и сълзи, отче Йоане, затова моли Христа Бога за душите ни. (2)

Тропар на Успение Богородично, глас 1:

При раждането на Христа Ти девството си съхранила и след смъртта света не си оставила, Богородице; Ти премина към живота, като Майка на Живота и чрез Твоите молитви избавяш от смърт нашите души.

Утреня на празника


сряда, 5 август 2020 г.

27 юли/9 август - Св. вмчк и безсребреник Пантелеймон и Св. Седмочисленици, просветители български

На Малката вечерня, на Господи, воззвах: стихири на 4, глас 1.

Подобен: Всехвальни мученицы...

Седмочисленици славни, Бог, Творецът на всичко, ви украси със седемте дара на Духа и чрез вас, с изясняването на Писанията, просвети и приведе към вярата българският народ. Молете Го сега да дарува на душите ни мир и велика милост.

Седмочисленици славни, вие станахте като тръби, възвестяващи на българите славата на Триединния Бог и както някога от звука на седемте тръби паднаха йерихонските стени, така и сега с вашето тръбене съкрушихте идолите, проповядвайки Христа; молете Го сега да дарува на душите ни мир и велика милост.

Седмочисленици славни, благочестиво празнувайки днес вашия светъл празник, радостно ви облажаваме – Кириле и Методие, Клименте, Науме и Саво, Горазде и Ангеларие; затова молете Христа да дарува на душите ни мир и велика милост.

Слава, глас 6: Преподобни Седмочисленици, упражнявали се от младини в добродетелта, станахте оръдия на Светия Дух и възприехте от Него рибарското изкуство, за да уловите българите за благочестието. И така, имайки дръзновение пред Господа, изпросете мир за нашите души.

И ныне, глас 6: Богородице, Ти си истинската Лоза, от която израсна за нас Плодът на живота; умоляваме Те да се застъпиш за нас, Владичице, заедно с апостолите и всички светии, за да бъдат помилвани душите ни.

На стиховните стихири, глас 2. ПодобенДоме Евфратовъ:

Като поучиха православно в светлината на добродетелите българите и далматите, славните Седмочисленици ги приведоха към вярата. 

Стих: Твоите свещеници ще се облекат в правда, и Твоите светии ще се възрадват. 

Сега достойно облажаваме вас, небесните граждани, които придобихме като учители и състрадатели, защитници и помощници.

Стих: Мойсей и Аарон са сред Неговите свещеници и Самуил – сред тия, които призовават името Му.

Възпяваме Бога, Който даде на божествените Седмочисленици и проповедници на вярата лечебна сила за душите и телата.

Слава, и ныне, гл. 2: Владичице Пречиста, Майко на Емануил, заедно със светите апостоли моли да се спаси християнския род.

Тропарите – в края на Великата Вечерня.

На Великата Вечерня, 1-ви антифон на 1-ва катизма. На Господи, воззвах 8 стихири – 3 на св. Пантелеймон и 5 на Седмочислениците, като към 3-те стихири по-долу, може да се добавят 2 по избор от Малката вечерня.

На великомъченика, глас 4, подобен:  Свыше званный

Ти с право бе наречен Пантелеймон, като човеколюбиво прояви към всички грижа за душите, а за телата – изцерение и затова се обогати с подходящо име; приемайки наградата за добродетелите и отплатата за благочестието, мъчениче, ти се прояви като увенчан и непобедим воин на Христа, нашия Бог. Моли Го да спаси и просвети нашите души.

Ти, който винаги черпиш благодатта на божествените изцеления от невеществените извори на Спасителя и в изобилие я изливаш над тия, които се обръщат към тебе, всеблажени, и сега ярко озари с божествената благодат всички, които с вяра празнуват твоето славно и всесвещено тържество; бидейки помазан с богоподобно име и доброта, моли се тая благодат да се дари на всички, които те възпяват.

Като пострада жестоко в огън и вода, твоята огнена любов към Този, Който е цел на всяко желание, бе подложена на изпитание в множество мъчения. Затова, като повали началника на злото, явно възприе живоносното и изобилно дарявано действие на Утешителя и с него преславно яви мъртвеца като жив, богомъдри, и извърши различни изцеления, преблажени.

И 3 на Седмочислениците, глас 2, подобен: Киими похвальными:

С какви похвални венци да увенчаем славните Седмочисленици, разделени телом, но съединени Духом, богоносните поборници на Троицата, пострадали заради проповядването на благовестието, светила, просветили Далмация и стълбове, утвърдили България, приемащи славни победни венци от Христа, нашия Бог, Който има велика милост?

С какви цветя от песнопения да окичим славните Седмочисленици, равно почетени с благодат и апостолски дарования, прекрасните вместилища на Духа, Христоподобните пастири на вярата, върховните учители на църковните догмати, земни ангели с небесна слава, удостоени с почит от Христа Господа, Който има велика милост?

С какви красиви песнопения да похвалим славните Седмочисленици - Кирил, Методий, Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий, които ни възвестиха единия Бог в три Лица и утвърдиха православната вяра? Защото с венците на безсмъртната слава наистина достойно ги увенчава нашият Бог Христос, Който има велика милост. 

Слава, глас 6: Да възхвалим днес тайнствените тръби на Духа, седемте богоносни и светлозарни отци, които с равноапостолска мъдрост ясно ни проповядваха Божията слава и ни показаха възхода към небето; те обновиха българските множества, като им съставиха писменá и изгориха идолослужението с огъня на Духа! Затова да викнем към тях така: божествени и равноапостолни отци, молете се на Господа да утвърди в православието нашия народ и да спаси душите ни.

И ныне, Богородичен догматик, глас 6: Кой няма да Те нарече блажена, Пресвета Дево? И кой ли не ще възпее Твоята пречиста Рожба? Защото Единородният Син, възсиял от Отца извън времето, Същият от Тебе, Чиста, произлезе и неизказано Се въплъти; бидейки Бог по естество, Той по естество стана човек заради нас, но не разделян в две лица, а познаван в две неслитни естества; моли Го, Чиста, Всеблажена, за помилването на нашите души.

Вход. Прокимен на деня и паримии.

Стихири на литията – 3 на великомъченика и 3 на Седмочислениците:

Глас 5: Елате, мъчениколюбци, всички единомислено да възхвалим Христовия страстотерпец, който добре се подвиза за благочестието и с победна почест се облече, светилника на вселената и вечносияещата звезда на Църквата! Затова викайки към него, да речем: Пантелеймоне, славни мъчениче, бъди за нас спасение на душите и телата и непоклатим покров, молейки се непрестанно на Господа да ни спаси.

Глас 6: Днес възсия почитаната памет на безсребърника, която свиква верните на тайнствена трапеза и довежда любителите на празници на празнично тържество. Защото чудодеен лекар възсия между нас, изцеляващ недъзите на всички - смелият страдалец Пантелеймон, който усърдно се моли на Господа да се спасят нашите души.

Глас 2: Ти възлюби вярата на благочестивата си майка, отхвърли безбожието на баща си и утвърден от ученията на Ермолай, прие кръщение от него, славни мъчениче Пантелеймоне; моли милостивия Бог, Лекаря на немощните и Прогонителя на страстите, да бъдат избавени от изкушения тия, които с вяра празнуват твоята всечестна памет.

Глас 1: Елате, събрания на любителите на празници, да принесем днес песенна похвала на блажените равноапостолни Седмочисленици, които съзерцавайки постоянно висотите на разума и прониквайки в неизследимата дълбина на Божията премъдрост, обогатиха с богомъдрите учения окаменелите сърца на българските родове и се молят за нашите души.

Глас 2: Обучили според Закона с божествени дела телата и душите си, гръмко възвестихте православните догмати и присъединени към ангелските сили, непрестанно пеете победна песен на Триипостасния Бог; и ние викаме към Него: Боже, познаван в три Лица, по молитвите на Твоите Седмочисленици, смили се над нас и ни спаси.

Глас 3: Велика славо на Църквата Христова, славни Седмочисленици, подвизавайки се мъжествено с добрия подвиг и завършвайки своя проповеднически път, достигнахте небесните обители, и радвайки се с ангелите, за нас постоянно се молете - да се избавят нашите души.

Слава, глас 4: Вашите добри дела изгряха като слънце на земята и небето, славни Седмочисленици, защото като проповядвахте безначалното раждане на Сина и изхождането на Духа само от Отца, посрамихте еретиците и уловихте за истинската Христова вяра дивите езичници. Затова молете се на Господа да ни дари с велика милост.

И ныне, глас 4: Вслушай се в молението на Твоите раби, Всенепорочна, и прекрати страшните беди, които връхлитат срещу нас и ни избави от всяка скръб; защото Тебе имаме за единствена твърда и надеждна опора и Твоето застъпничество придобихме; да не се посрамим, Владичице, като Те призоваваме, но побързай да чуеш молбата на викащите с вяра към Теб: „Радвай се, Владичице, Помощница на всички, Радост и Покров, и Спасение на нашите души!”.

Стиховни стихири, глас 5, подобен: Радуйся, постническихъ:

Радвай се, седмочислен хор - велика крепостна стена на България, стълбове и опора на Далмация, поборници на Троицата! Вие пасяхте Христовите люде на пасбищата на божествените догмати и прогонихте далеч от тях еретическите вълци; светообразни умове и дълбини на премъдростта, които сега радостно пребъдвате с архангелите, умолявайте Христа да дари за душите ни мир и велика милост.

Стих: Твоите свещеници ще се облекат в правда и Твоите светии ще се възрадват. 

Радвай се, седмочислен хор - звезди на земното небе и светила на Трислънчевото Сияние, зари на неизчерпаемата Любов, инструменти на Светия Дух, ярки проповедници на благодатта и красноречиви учители на Писанията, велегласни възвестители на Божия закон, достойни жители на рая и водачи към небесното на земните, молете Христа да дарува на душите ни мир и велика милост. 

Стих: Мойсей и Аарон са сред Неговите свещеници и Самуил – сред тия, които призовават името Му.

Радвай се, седмочислен хор - Методие и Кириле, Клименте и Науме, Саво, Горазде и Ангеларие, земни ангели, прелетели небесата, слава за българите и радост за далматите, най-изкусни лекари, вечнотечащи реки на Духа, напоили земята с проповядване, гърди, от които неизчерпаемо тече млякото на спасението, украшения на най-драгоценната Премъдрост! Молете Христа да дарува на душите ни мир и велика милост.

Слава, на великомъченика, глас 8: Възлюбвайки благочестието на майка си и погнусен от бащиното си безбожие, ти стана воин на Лекаря на душите и изучи лечебното изкуство. И чрез божествената благодат се яви като благоизкусен както в пълното побеждаване на страстите, така и в лекуването на душите. Но придобил велика твърдост в страданията и постоянно пребиваване в молитвата, мъчениче Христов Пантелеймоне, моли се усърдно да се спасят душите ни.

И ныне, Богородичен, глас 8: Непознала брак Девице, Която неизказано зачена Бога по плът, Майко на всевишния Бог, приеми молбите на Твоите раби, Всенепорочна, и на всички дай очистване от прегрешенията; приемайки сега нашите моления, моли се всички да се спасим.

На благославянето на хлябовете:

Богородице Дево… (1)

Тропар на великомъченика, глас 3:

Страстотерпче свети и целебниче Пантелеймоне, моли милостивия Бог да дари опрощение на греховете на нашите души. 

На Седмочислениците, глас 1:

Вэнцы1 хвале1ніz uвенча1имъ Седмочи1сленники сла1вныz, Кvрjлла со Меfо1діемъ, Кли1мента, Нау1ма со Са1ввою и Гора1зда со Аггела1риемъ, kкw свэти1ла возсіsвшыz и Тріеди1наго Бо1га намъ благовэсти1вшыz, столпы2 незы1блемыz Це1ркве бо1лгарскіz и богодухнове1нныz побо1рники сло1ва на1шегw, бэсо1вское jдwлwмъ поклоне1ніе µпраздни1вшыz и Хрісту1 Бо1гу молsщыzсz, Це1рковь на1шу µтверди1ти и душа1мъ на1шымъ дарова1ти миръ и ве1лію ми1лость.

С похвални венци да увенчаем славните Седмочисленици, Кирил с Методий, Климент и Наум със Сава, и Горазд с Ангеларий, възсияли като светила и благовестили ни Триединия Бог, непоклатимите стълбове на българската Църква и боговдъхновените поборници за нашия език, които унищожиха бесовското идолопоклонство и се молят на Христа Бога да утвърди нашата Църква и да дари на душите ни мир и велика милост.

На Утренята, на Бог Господтропар на великомъченика, Слава - Седмочислениците

И ныне, Богородичен, глас 1: Когато Гавриил Ти възвестяваше, Дево, „радвай се”, тогава Владиката на всичко Се въплъщаваше в Теб, светий Кивоте, както предрече праведният Давид. Ти се яви като по-необятна от небесата, носейки своя Създател; слава на Вселилия Се в Тебе! Слава на Произлезлия от Тебе! Слава на Освободилия ни, чрез Твоето Детерождение!

Седални след 1-вата катизма, глас 1, подобен: Гроб Твой, Спасе: 

Ти опази благочестието на майка си, блажени, а нечестието на баща си благочестиво отрече, затова получи благодат от Бога Вседържителя да лекуваш страданията на боледуващите, славни мъчениче Пантелеймоне, и на всички, които с вяра и любов прибягват към тебе.

Слава, на Седмочислениците: Да почетем, о всички верни, Христовите тръби, славните Седмочисленици, възвестили ни Бога Троица и научили ни, че Синът се ражда, а Светият Дух изхожда само от Отца и така ни измъкнаха от дълбините на неверието и ни приведоха към православната вяра, чрез благодатта на Духа.

И ныне, Богородичен: О, Марийо, пречиста Обител на Владиката, възкреси нас падналите в пропастта на страшното отчаяние, на греховете и скърбите, защото Ти си за грешните спасение, помощ и крепка застъпница и Ти спасяваш своите раби.

Седални след 2-та катизма, глас 4, подобен: Скоро предвари:

Като непобедим Христов войн и мъжествен борец, украшение на мъчениците възхваляваме те всички верни, които с вяра празнуваме твоята свята памет, всехвални мъчениче; и в един глас славословим твоите честни подвизи, премъдри Пантелеймоне, и величаем Спасителя Христа.

Слава, на Седмочислениците: Седмочисленици славни, извори на чудеса, чрез силата на Владиката Христа избавете от беди и скърби тия, които с вяра ви почитат, защото имате дръзновение пред Него и винаги предстоите заедно с ангелските сили. 

И ныне, Богородичен: Скоро побързай да ни помогнеш, Христе Боже наш, преди да паднем в робство на враговете, които Те  хулят и ни угнетяват. Погуби чрез Твоя Кръст воюващите против нас, за да разберат какво може вярата на православните, по молитвите на Богородица, единствен Човеколюбче.

Полиелей и величания:

Величаем те, страстотерпче свети, великомъчениче и целителю Пантелеймоне, и почитаме твоите честни страдания, които си претърпял за Христа. 

Величаем ви, свети седмочислени равноапостоли,  просветили със своето учение всички славянски страни и привели ги към Христа.

Избрани псалми: Бог нам прибежище и сила… Небеса поведуют славу Божию… 

Седални след полиелея, глас 4, на великомъченика:  

Тържествуват днес събранията на верните заради твоите пречестни подвизи, страстотерпче Пантелеймоне, като прославят Животодателя, Който ни показа тебе като наш силен закрилник.

На Седмочислениците, глас 8, подобен: Премудрость и Слово въ чревэ Твоемъ:

Слава: Като научихте българските родове на благочестие и им проповядвахте истинската вяра, чрез божественото кръщение вие ги приведохте към Бога, всеблажени; премъдро победили триезичната ерес, изцелявате страданията на немощните и с дума прогонвате злите духове, преподобни поборници на Троицата. Молете се на Господа да дари прошка на прегрешенията на всички, които празнуват вашата всепочитана памет.

И ныне, Богородичен, глас 8: Небесната Врата и Кивот, всесвятата Планина, светозарния Облак нека да възпеем, небесната Стълба, духовния Рай, Евиното Избавление, великото Съкровище на цялата вселена, защото чрез Нея се извърши спасението на света и опрощението на древните съгрешения. Затова Й зовем: моли Твоя Син и Бог да дарува опрощение на греховете на тия, които благочестиво се покланят на Твоята пречиста Рожба.

Степенни, 1-ви антифон на глас 4.

Прокимен, глас 4: Твоите свещеници ще се облекат в правда и Твоите преподобни ще се възрадват. Стих: Чуйте това, всички народи, отворете слух всички, които живеете по вселената.

Стихира след 50 псалом, самогласна, глас 6:

Изля се благодат от вашите уста, преподобни отци, и станахте пастири на Христовата Църква, учещи словесните овци да вярват в единосъщната Троица като в Бог един.

Канони – на великомъченика, глас 2, творение Теофаново с акростих в оригинала: Пантлеймона всеизряднаго мученика, пою. И на Седмочислениците, глас 4, с акростих: Седмочисленники, Григорий, воспою. Катавасии: Отверзу уста моя…

Песен 1

Ирмос: Съкрушителната Божия сила някога повали в морската дълбина фараонската войска, а сега въплътилото Се Слово унищожи зловредния грях; Той е преславният Господ, Който славно Се прослави.

Припев: Свети великомъчениче и целителю Пантелеймоне, моли Бога за нас.

Пристъпвайки усърдно към Христа преди твоето упокоение в Него, ти първо възкреси мъртвеца; сега пък мен, умъртвения от жилото на греха, оживи с твоите молитви, всещедри Пантелеймоне.

Възсия като звезда, имайки от младини зрял и богомъдър ум, и като прибави душевно благолепие към красотата на тялото, ти най-прекрасен се яви пред преславното Слово.

Умирайки за света, блажени, и облечен в Христа чрез банята на кръщението, ти стана богоносен и приятен на всички съсъд и обител на действието на Духа, изцелявайки недъзите на всички.

Като взе за сестра Премъдростта, ти стана причастник на Живота и почéтен от Нея се украси с венец от дарования, засиявайки със светлината на божественото озарение, блажени.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Всесвята и Пречиста, Която роди Христа, Ти увенча с благословения нашето естество, прогонено от Създателя заради непослушанието, и го освободи от тлението; затова, радвайки се, всички ние верните Те облажаваме.

Ирмос: Ще отворя устата си и тя ще се изпълни с Дух и ще изрека слово за Царицата Майка! Ще се явя светло тържествуващ и ще възпея с радост Нейните чудеса.

Припев: Свети Седмочисленници, молете Бога за нас.

Божествени светила на духовния небосклон, пресветли Седмочисленици, озарете моя помрачен ум с богопознанието, та радвайки се да ви възпея с песни.

Желаейки да следват по Твоите стъпки, Христе, Който заради нас претърпя Кръст и смърт, Седмочислениците от любов към Тебе умъртвиха плътта със страстите и похотите й.

Слава: Христос Си направи обиталище във вас, блажени Седмочисленици, щом Отец, седящ във висините, ви ороси свише с дъжда на седемте дара на Утешителевото благоволение, както предрече някога Исая.

И ныне: О, Пречиста, Ти зачена Този, Който Се ражда извън времето без майка, и Го роди без баща, без всякакво изменение и смесване, и се яви прекрасно украсена като непорочна Невеста на Вседържителя.

Песен 3

Ирмос: Като лилия разцъфтя пустинята - безплодната църква на езичниците при Твоето пришествие, Господи; в нея се утвърди и моето сърце.

Припев: Свети великомъчениче и целителю Пантелеймоне, моли Бога за нас.

Чувайки словата на Духа, ти стана добра и плодородна почва, приемайки многоценното Семе и раждайки спасение за душите, трижди блажен мъчениче.

Боговдъхновено възроден ти умъртви надменността на змиевото уязвяване и оживи душата, предстоейки пред Царя на всички.

Ти посрами безбожната заповед на мъчителите и прибегна към Христа, придобивайки Го вместо всичко друго и така се уподоби на добрия търговец, богомъдри.

Като възлюби благочестието на майка си, преславни, ти намрази многопротивното бащино безбожие, защото бидейки разумен, ти избра по-доброто.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Господ, Който държи цялото творение в Своята божествена десница, е носен от Твоята ръка, о Дево; моли Го сега да избави от беди тия, които Те възпяват.

Ирмос: Богородице, жив и изобилен Изворе, Твоите певци, събрани в хор, духовно укрепи в божествената Твоя слава и ги удостой с венците на славата.

Припев: Свети Седмочисленници, молете Бога за нас.

Потушена бе огнената сила на триезичната ерес, защото светите Седмочисленици потопиха цялата българска земя в купела на Кръщението.

Почитайки църковния йерархически порядък, Седмочислениците отидоха в Рим, където славянските книги бяха утвърдени и чрез проповядването на Божия закон приведоха към православната вяра българските родове.

Слава: Наистина възхваляваме Твоите равноапостоли, Христе - Методий и Кирил, Климент и Наум, Сава, Горазд и Ангеларий, които сега с ангелите пребивават.

И ныне: Богородице, Ти роди Ходатая на безсмъртието, свято пребъдващ в Своите светии, защото се яви като неорана нива, произвела животворния Клас, от Когото всички се насищат.

Кондак на великомъченика Пантелеймон, глас 5:

Бидейки подражател на Всемилостивия и приел от Него благодат за изцеления, страстотерпче и мъчениче на Христа Бога, чрез твоите молитви нашите душевни недъзи изцели, прогонвайки винаги съблазните на врага от тези, които с вяра викат: спаси ни, Господи!

Икос: Нека благочестиво да възпеем, христолюбци, паметта на безсребърника, доблестния страдалец и верния церител, та да получим милост, макар и осквернили нашите телесни храмове, най-вече аз; защото той дава изцеления на душите и телата, о възлюбени. Затова нека се потрудим, верни братя, да имаме в сърцата си неговата сила, избавяща от измамата тези, които викат: спаси ни, Господи!

Седален на великомъченика, глас 4, подобен: Удивися Иосифъ:

Да възхвалим, верни, радостно с псалми, химни и песни духовни Пантелеймон – доблестния страдалец за Христовото благочестие; защото чрез него с божествена сила бе потъпкана тиранията на невидимия враг и Господ изобилно дари изцеление на недъзите за тези, които с вяра празнуват неговия божествен и всепочитан празник.

Седален на Седмочислениците, глас 4. Подобен: Явился еси днесь:

Слава: Нека да празнува днес българската Църква всепочитаното тържество на равноапостолните Седмочисленици, защото те утвърдиха България със своите божествени догмати.

И ныне, Богородичен, глас 4: Непобедима Ходатайка за скърбящите и гореща Застъпница за всички, които на Теб се уповават, избави ме от беди, защото за всички Ти си помощ и закрила.

Песен 4

Ирмос: От Девата Се роди не ходатай, ни ангел, но Самият въплътил Се Господ и спаси цялото ми естество; затова и Ти викам: „Слава на Твоята сила, Господи!”.

Припев: Свети великомъчениче и целителю Пантелеймоне, моли Бога за нас.

Следвайки Владиката в любовта, ти раздаде богатството си на бедните, подготвяйки се за страданието, през което премина, предвиждайки вечната надежда.

Ти принесе хвалебна жертва на Бога, открито поругавайки служението на идолите, страстотерпче, и така потъпка цялата наглост на нечестивците.

С непобедима сила се изправи срещу онези, които бяха погълнати от завист и обладани от гняв, мъчениче; и като се въоръжи добре, победи злочестивото униние.

Този, Който бе държан на ръце от стареца Симеон, със словата на стареца Ермолай те улови за божественото знание, Пантелеймоне, за спасение и избавление на мнозина.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Момци и девойки побързаха да Те последват, виждайки Те като Дева-Отроковица и като Майка, защото Ти единствена неизказано съчета двете в едно, Богоневесто.

Ирмос: Седящ в славата на божествения престол, на облак лек дойде Пребожественият Иисус, носен на нетленната длан – Богородица, и спаси ония, които викат: „Слава на Твоята сила, Христе!”.

Припев: Свети Седмочисленници, молете Бога за нас.

Като пожелахте да съзерцавате славата Божия, според евангелското слово, вие опазихте чистота на сърцето и укрепени от Светия Дух, мъжествено претърпяхте множество скърби, гонения, рани и зли притеснения заради вярата Христова.

Слава: Следвайки словата на пророците и стъпките на апостолите, о богомъдри отци, вие проповядвахте на славянските народи Троичния Бог – Отец, раждащ съвършения Син, Който изпрати в света Духа, изхождащ предвечно от Отца.

И ныне: Елате, всички верни, да възхвалим с песни Пречистата Мария, Която непрестанно предстои за нас пред Бога, защото е несравнимо по-възвисена от серафимите и е непосрамваща Ходатайка за човеците.

Песен 5

Ирмос: О, Христе, Спасителю мой, просветление за лежащите в тъмнина и спасение за отчаяните, към Тебе бързам на ранина, Царю на мира, просвети ме с Твоето сияние, защото друг Бог освен Тебе не зная!

Припев: Свети великомъчениче и целителю Пантелеймоне, моли Бога за нас.

Радостно прие мъчителните подвизи, защитен от божествената сила; и непоколебимо приемайки мъките с търпение, ти радвайки се викаше: „Друг Бог освен Тебе не знаем!“.

Притежавайки младежка твърдост и придобил правота чрез непоколебимост на душата, ти доблестно и с мъжествен ум претърпя всяка рана, блажени, укрепяван от благодатта на божествения Кръст.

С небесното учение страдалецът отхвърли противната проповед на заблудените и укрепен от Твоята десница, Христе, за мнозина стана причина за най-славно спасение.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Премъдрите слова, образи и пророчества на всички пророци в последното време ясно предизобразиха Теб като Богородица; защото друга Пречиста като Теб не знаем.

Ирмос: Изуми се всичко от Твоята божествена слава, защото Ти, непознала брак Дево, носи в утробата си Всевишния Бог и роди надвременния Син, Който дарява с мир всички, които Те възпяват.

Припев: Свети Седмочисленници, молете Бога за нас.

Вашите гръмки слова преминаха по цялата земя, Седмочисленици, и богомъдрите ви проповеди достигнаха до северните краища и така се спасиха тези, които повярваха в несътворената Троица.

Господ, Който обеща да даде Авраам като благословение на народите, Същият ви даде като благословение за българския род; затова и получихте своята награда и влязохте в радостта на вашия Господ.

Слава: Изпратени при българите, вие им проповядвахте Бога като несътворена Троица – Отец, Син и Дух Свети; и като потъпкахте напълно всички лъжеучения, прогонихте далеч еретическите вълци.

И ныне: На земята човешкото естество възпява Богочовека, Твоя Син, Пречиста, Който владичества във висините, свише пък архангелите и ангелите славят Твоята неизказана Рожба.

Песен 6

Ирмос: Попаднал в греховната бездна, призовавам Твоята неизследима бездна от милосърдие: от тлението ме, Боже, изведи.

Припев: Свети великомъчениче и целителю Пантелеймоне, моли Бога за нас.

Ти заплю лъжливите идоли и отхвърли самопревъзнасящата се заблуда, извършвайки дивни чудеса и изцеления, богомъдри.

Ти се прояви като най-изряден венценосец, защо премина през огън и вода, и вързан за колелото, преславно погуби безумните.

Като повали надменността на мъчителите, ти понесе телесните страдания, понасяйки ударите с духовна сила и благодат, богомъдри.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Този, Който като Бог държи краищата на земята, бе държан от Твоите ръце, Пречиста; Този, Който е неописуем и безкраен по божество, Се ограничи в тяло и стана изобразим.

Ирмос: Елате да празнуваме божествения и всепочитан празник на Богомайката, богомъдри, и с ръце да запляскаме, славейки родения от Нея Бог.

Припев: Свети Седмочисленници, молете Бога за нас.

Нека изобилната благодат на светите Седмочисленици да излее днес свише чудеса, за да се наситят всички събрания по света, които ги възпяват с любов.

Като равноапостолни вие счетохте всичко преходно за смет, о седмочислен хор, и възлюбвайки нетленните божествени неща, прославяте вечния Христа, облечени във вечна слава.

Слава: Потвърждавайки явно вашите трудове за вярата, богомъдри, Господ сега ви даде да се заселите сред първородните, о прославени отци.

И ныне: Всенепорочна Владичице, Божието Слово – Христос, Който погледна свише към Теб при Своето раждане, спаси човешкия род от бесовското идолопоклонство.

Кондак на Седмочислениците, глас 4, подобен: Вознесыйся на крестъ: 

Проявили се като непобедими в постничеството, с божествената сила победихте козните на невидимите врагове и като научихте множествата непросветени българи на православната вяра, получихте венци. Молете се на Христа за нас, Седмочисленици, да ни даде опрощение на прегрешенията.

Икос: Елате, верни, да похвалим просиялите в постничество проповедници на благочестието, истинските стълбове и основи на Църквата, тръбите на божествените Христови догмати, които с огнения Дух изгориха ересите и ясно възвестиха православната вяра – богоносните Седмочисленици; защото те присадиха българските родове от дивата на питомната маслина като ги дариха с писменост и чрез Кръщението приведоха всички към непорочната вяра. Затова да извикаме към тях: о, най-божествени и равноапостолни отци Седмочисленици, молете се на Христа да ни даде опрощение на прегрешенията.

Песен 7

Ирмос: На златния идол не послужиха премъдрите юноши и в огъня сами влязоха, и боговете им обругаха, сред пламъците извикаха и ангел ги ороси: „Вече бе чут гласа на молитвата ви!“.

Припев: Свети великомъчениче и целителю Пантелеймоне, моли Бога за нас.

Законно пострада и побеждавайки врага ти стана тихо пристанище за обуреваемите в морето на живота, славни; и бидейки светлина за намиращите се в тъмнината на този живот, ти ни научи да пеем така: Боже на отците ни, благословен Си!

Блажен си и добре ти е сега, преблажени, като прие своята най-богата и блаженна надежда, приготвена за тези, които с вяра викат към Господа: Боже на отците ни, благословен Си!

Душите на светиите, хоровете на праведните и безплътните ангелски чинове те приеха в своите редици, о блажени,  защото бидейки обезглавен с меч, ти пееш радостно: Боже на отците ни, благословен Си!

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Прибира се сега оръжието, което възпрепятстваше преди достъпа ни до Дървото на Живота, обагрено в Кръвта, която изтече от ребрата на Твоя Син, Пренепорочна; блажена си Ти, родилата Бога по плът!

Ирмос: Богомъдрите отроци не почетоха творението, повече отколкото Твореца, но мъжествено потъпкаха застрашаващия ги огън и радостно запяха: „Всехвални Господи и Боже на отците ни, благословен Си!”.

Припев: Свети Седмочисленници, молете Бога за нас.

Отечески излагайки на славянски език тайнствата на Духа, Седмочислениците претърпяха заради това затваряне в тъмница, но избавени от оковите с радост пееха: Всевъзпяван Господи и Боже на отците ни, благословен Си.

С ученията си, разкриващи познанието на Всевишния Бог, вие се проявихте като целители за земните човеци, а сега, когато Го виждате вече не смътно като през огледало, а лице в лице, възпявате непрестанно Царя на всичко: Всевъзпяван Господи и Боже на отците ни, благословен Си.

Слава: О, изначално нетварна Трислънчева Светлина, Троице Пребожествена, Отче, Сине и Божествени Душе, смили се над нас по моленията на Седмочислениците, които пеят: Всевъзпяван Господи и Боже на отците ни, благословен Си.

И ныне: Невесто Всенепорочна, Ти се прояви като одушевена обител, красив палат и златовиден престол на Създателя, Комуто пеем: Всевъзпяван Господи и Боже на отците ни, благословен Си.

Песен 8

Ирмос: Бог, Който слезе при еврейските момци в огнената пещ и преобрази пламъка в роса, възпявайте Го като Господ, твари, и превъзнасяйте Го във всички векове.

Припев: Свети великомъчениче и целителю Пантелеймоне, моли Бога за нас.

Умението на твоите таланти изцели духовната слепота на баща ти, давайки светлина на онези, които прибягват към теб с вяра, преблажени, и насочва всички към Христа Спасителя.

Умъртвен заради Христа, ти премина към вечния живот и се яви божествено наречен с Божието име, богомъдри; затова те почитаме и превъзнасяме Христа во веки.

След като опроверга витиеватия брътвеж на мъдрите ритори с призоваването на Христос, ти посичаш пристъпите на болезнените страдания, изцелявайки тези, които превъзнасят Христа во веки.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Знаем Те като лъч на Източника на безсмъртието, Богородице, защото си родила безсмъртното Слово на Отца, Което освобождава от смъртта всички, които Го превъзнасят во веки.

Ирмос: Благочестивите отроци в пещта бяха спасени от Отрока на Богородица; тогава в предобраз, а сега в действителен вид Той събира цялата вселена да Ти пее: „Господа възпявайте, творения, и Го превъзнасяйте във всички векове!”.

Припев: Свети Седмочисленници, молете Бога за нас.

Нетварната Светлина на Безначалния Бог ви озари с божествени лъчи, опази апостолските ви нрави и накара цялата вселена заедно с вас да пее: Господа възпявайте, творения, и Го превъзнасяйте във всички векове!

Слава: Избавяйки ни от всяка скръб и от вечната мъка по молитвите на Седмочислениците, умилостиви Се над нас, Безначална Троице, и удостой с райския Едем нас, които пеем: Господа възпявайте, творения, и Го превъзнасяйте във всички векове!

И ныне: Чрез Теб сега спасението наистина стана достъпно за човеците, Пречиста, затова избави от съгрешенията мене, който прибягвам под Твоя покров и вдъхновено пея: Господа възпявайте, творения, и Го превъзнасяйте във всички векове!

Песен 9

Ирмос: Синът на безначалния Родител, Бог и Господ, като Се въплъти от Девата ни Се яви, за да просвети помрачените и разпръснатите да събере, затова възпяваната от всички Богородица величаем.

Припев: Свети великомъчениче и целителю Пантелеймоне, моли Бога за нас.

Радвайки се, ти премина там, където беше твоето крайно желание, преблажени, и пребъдваш наистина удостоен с блажения край - да бъдеш с твоя Владика в безкрайните векове.

Ти получи това, което най-много желаеше и изпълни мярката на любовта си, когато още изтичаха топлите капки от пролятата ти за Христа кръв; и радвайки се, за своите подвизи получи от Него венци.

Както някога Даниил, така и ти затвори устата на лъвовете и челюстите на дивите зверове, защото дори неразумните твари изпитват страхопочитание пред добродетелта; затова събрани заедно те облажаваме, преславни мъчениче.

Христос изля изобилна благодат, дарявайки ни като съкровище на изцеления и тихо пристанище теб, всемилостивия закрилник и покровител на всеки скърбящ.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Подобно на руното, Всенепорочна, Ти прие в утробата си небесния Дъжд и зачевайки ни роди Този, Който дарява мир на възпяващите Го като Бог и проповядващите Теб като всевъзпявана Богородица.

Ирмос: Нека всички родени на земята радостно се веселят, просвещавани от Духа, нека тържествува естеството на безплътните умове, почитайки свещеното празненство и да зове: „Радвай се, всеблажена Богородице, чиста Приснодево!”.

Припев: Свети Седмочисленници, молете Бога за нас.

Отци седмочислени, Методие и Кириле, Клименте и Науме, Саво, Горазде и Ангеларие, непрестанно се молете на Господа за нас, да ни даде прошка на многото съгрешения и Небесното Царство за наследство.

Слава: Като вместилища на Духа, проповедници на Словото и огледала на Отца, славни Седмочисленици, изпълнени с божествена радост сега се веселите заедно с ангелите, стоейки пред престола на Всевишния.

И ныне: Непорочна Юнице, Майко Божия, освободи ни от оковите на страстите, обуздай греховните смущения, прогони съблазните на лукавия и с Твоите молитви покори родовете на неблагочестивите под властта на Твоите благочестиви раби.

Светилен на великомъченика, подобен: Ученикомъ:

Като провидя твоята милостива душа, Бог те нарече Пантелеймон, което значи всемилостив, защото на нуждаещите се изливаш безвъзмездно изцерение, о светий, побеждавайки с твоето търпение свирепството на мъчителите.

На Седмочислениците, подобен: Жены услышите:

Слава: Да възхвалим всички днес Седмочислениците и проповедниците на вярата, божествените равноапостоли – Методий и Кирил, Климент и Наум, Сава, Горазд и Ангеларий, българските пастири и светилниците на Далмация.

И ныне, Богородичен: Всепочитана Мария, златна Кадилнице, станала вместилище на невместимото Божество, Отец благоволи в Теб да Се всели Синът, а Дух Свети Те осени и Те яви като Богородица, Отроковице.

Хвалитни стихири на 6 – на великомъченика, глас 8, подобен: О, преславнаго чудесе:

Действието на промисъла на Всевишния, което беше върху тебе, ярко заблестя, защото научен открито да лекуваш телесните страдания, Пантелеймоне, ти се оказа и изряден лекар на душите, изцелявайки всички с благодатно слово и избавяйки от тъмната измама тези, които прибягват към тебе.

Подражавайки на милостта на Бога, ти справедливо бе наречен Пантелеймон, получавайки второ име и богоподобна загриженост, защото бидейки състрадателен, ти жалиш всички, давайки им двойно изцеление, хранейки, лекувайки и насочвайки ги към божествено познание на всесветлия Христос, славни и пребогати мъчениче.

Ти храбро замени телесната хубост с душевна красота, богомъдри, и красотата на плътта с духовна мъдрост; и сияейки със знамения и чудеса, удиви онези, които те гледаха, мъчениче, приемайки в разцвета на твоята младост разсъдителност на зрял мъж, просвещаван с вяра и благодат.

На Седмочислениците, същия глас и подобен:

О, преславно чудо! Изливайки водите на Светия Дух, Бог изпълни Седмочислениците със Своята премъдрост и на българите ги изпрати като свещеници и проповедници на Словото. О, колко неизказан е Твоят промисъл, Владико, чрез който, Христе, спаси душите ни като единствен Добросърдечен. 

О, преславно чудо! Върху Седмочислениците като върху седем стълба Бог основа Църквата на непокорните българи чрез проповядването на Писанието и изнамирането на славянските букви. О, колко велики са Твоите съдби, Владико, чрез които, Христе, спаси душите ни като единствен Добросърдечен. 

О, преславно чудо! Като дари на Седмочислениците славната способност да вършат чудеса, Бог избави бесноватите от мъки, страдащите - от жестоки болести и всички - от скверни грехове. О, колко велики са Твоите чудеса, Владико! Чрез тях, Христе, спаси душите ни като единствен Добросърдечен.

Слава, глас 4: Преподобни Седмочисленици, като получихте учителската служба на апостолите и станахте съсъди на Светия Дух чрез вашия добродетелен живот, вие изяснихте добре догматите на Православната Църква и твърдо укрепихте благочестивата вяра сред българите. И стоейки сега в небесата заедно с безплътните ангелски хорове пред въздигнатия престол на Светата Троица, пеейки непрестанно хвалебна песен, молете Спасителя и Господа да даде мир на света и да спаси нашите души.

И ныне, Богородичен: От всякакви беди опазвай Твоите раби, благословена Богородице, за да Те славим, Надеждо на нашите души.

Велико славословие и отпуст.

На литургията, на блаженствата – 3-та песен от каноните.

Тропари и кондаци

На великомъченика, глас 3:

Страстотерпче свети и целебниче Пантелеймоне, моли милостивия Бог да дари опрощение на греховете на нашите души. 

На Седмочислениците, глас 1:

С похвални венци да увенчаем славните Седмочисленици, Кирил с Методий, Климент и Наум със Сава, и Горазд с Ангеларий, възсияли като светила и благовестили ни Триединия Бог, непоклатимите стълбове на българската Църква и боговдъхновените поборници за нашия език, които унищожиха бесовското идолопоклонство и се молят на Христа Бога да утвърди нашата Църква и да дари на душите ни мир и велика милост.

Кондак на великомъченика Пантелеймон, глас 5:

Бидейки подражател на Всемилостивия и приел от Него благодат за изцеления, страстотерпче и мъчениче на Христа Бога, чрез твоите молитви нашите душевни недъзи изцели, прогонвайки винаги съблазните на врага от тези, които с вяра викат: спаси ни, Господи!

Кондак на Седмочислениците, глас 4, подобен: Вознесыйся на крестъ: 

Проявили се като непобедими в постничеството, с божествената сила победихте козните на невидимите врагове и като научихте множествата непросветени българи на православната вяра, получихте венци. Молете се на Христа за нас, Седмочисленици, да ни даде опрощение на прегрешенията.

След Апостола:

Алилуя, глас 2: Устата на праведния се поучават в премъдрост и езикът му ще изрече прав съд.

Причастен: Радвайте се, праведни, в Господа; на праведни подобава възхвала. Алилуя!