събота, 8 ноември 2014 г.

26 октомври / 8 ноември - Св. Великомъченик Димитрий Солунски


Канони на Утренята

Канони – на земетресението, глас 6 и на великомъченика, глас 4
Песен 1
Ирмос: Когато Израил преминаваше пеша през морето като по суша, виждайки потъващ фараона - своя гонител, извика: „Нека възпеем Бога с победна песен!”.
Припев: Слава Тебе, Господи, слава Тебе.
Страшен е Твоят гняв, Господи, но Ти избáви ни от него, като не погреба цялото ни величие в земята; затова винаги Те славим.
Радвайки се винаги за изправлението на всеки, като нищожен лист цялата земя тресеш, Владико, утвърждавайки нас верните в Твоя страх.
Избави от страшното земетресение всички нас и не допускай, Господи, да погине окончателно наследието Ти, което с много злини прогневи Твоето дълготърпение.
Пресветая Богородице, спаси нас.
Към Теб зовем като раби, Майко Божия, Която състрадателно проявяваш своите обичайни милости към Града и народа и казваме: „Избави ни от страшния трус, да не погинем!“.
Ирмос: По дъното на Червено море в древност премина със сухи стъпала Израил и чрез кръстообразно извисените ръце на Мойсей в пустинята обърна в бягство войнството на Амалик.
Припев: Свети великомучениче Димитрие, моли Бога о нас.
Увенчан с божествения мъченически венец, при Бога ти ликуваш и сияеш озарен с тамошната светлина, изпълван с просветления, великомъчениче досточуден.
Владиката Господ те прие като верен свидетел на Истината, о блажени,  търпеливо сражавал се дори до кръв и твърдост проявил против мъчителите.
Блажени Димитре, ти низвергна на земята изобретателя на злото и го уби с твоето мъченическо копие, укрепяван за това от превишаващата ума сила на Божествената благост.
Пресветая Богородице, спаси нас.
Този, Който като Бог бе преди без майка, сега без баща стана подобен нам чрез Тебе, Богородице Всехвална, приемайки плътта в съединение със Себе Си по неописуем и свърх-разумен начин.
Песен 3
Ирмос: Никой не е свят като Тебе, Господи Боже мой, Който въздигаш силата на Твоите верни, Благий, и ни утвърждаваш върху камъка на Твоето изповедание.
Припев: Слава Тебе, Господи, слава Тебе.
Земята се терзае, когато ние скланяме към злото и постоянно възбуждаме Твоя гняв към нас, Щедри Царю на всичко, но пощади Твоите раби, Владико.
Разлюля Ти, Господи, земята и пак я утвърди, вразумявайки и обръщайки нашата немощ с желание да се утвърждаваме в Твоя страх, Преблагий.
Да избягваме греха, който ражда горка смърт, страшни трусове и нетърпими язви, братя, и да угодим на Бога с покаяние.
Пресветая Богородице, спаси нас.
Ти, Богородице Пречиста, Която единствена наистина си блага, моли прилежно Преблагото Слово всички да се избавят от настоящия трус и гнева.
Ирмос: Весели се за Тебе Твоята Църква, Христе, зовейки: „Ти Си моя сила, Господи, прибежище и утвърждение!”.
Припев: Свети великомучениче Димитрие, моли Бога о нас.
Ти счете за нищо заповедта на мъчителите, страстотерпче, защото пред всичко предпочете Божието Слово.
Ти стана световиден свещник в скинията на свидетелството, сияещ с божествена светлина, мъчениче и страстотерпче Димитре.
Твоят град Солун те придоби като свещен и дивен извор на изцеления и неизчерпаемо съкровище и се обогати с божествено веселие.
Пресветая Богородице, спаси нас.
Лекувайки подложилия се на тление човешки образ, о Пречиста, Бог чрез Тебе в него се облече, оставайки какъвто бе – Човеколюбец. 
Кондак на земетресението, глас 6:
Избави от страшното земетресение всички нас и от нетърпимите наказания заради нашите грехове, Господи; пощади твоя православен народ, когото придоби с Твоята кръв, Владико Господи; и не предавай града на гибел от страшния трус, защото друг Бог освен Тебе не знаем; и викни към тия, които Те възпяват: „Аз Съм с вас и никой не може да бъде против вас!“.
Седален на великомъченика, глас 4:
Като към доблестен страдалец и крепък воин на Всецаря Христа ние викаме с песен: „Радвай се, украшение и красота на мъчениците! Радвай се, светла звезда на Църквата, стена и пристанище на прибягващите към тебе, великомъчениче, славни Димитре! От всяка вреда на противника и беди спасявай всички, които те възпяват.
Слава, и ныне, на земетресението, глас 4:
Ти не презря тия, които много съгрешаваха пред Тебе, но като ги наказа, милостиво ги поправи; с божествен взор земята потресе, дълготърпеливи Владико, но по Своето велико милосърдие не навреди на Твоите раби. Затова с благодарни гласове Те славословим и със страх Те славим. 
Песен 4
Ирмос: „Христос е моята Сила, Бог и Господ!” – така достойно пее светата Църква с разум чист, празнувайки в Господа.
Припев: Слава Тебе, Господи, слава Тебе.
Ти, Господи, тресеш земята, желаейки да се утвърждаваме в истинския страх пред Теб, Владико, ние, които се разтърсваме от нападенията на коварния враг.
С божествено повеление разтърсваш всичко и ужасяваш сърцата на живеещите на земята, Владико, но отслаби вълните на Твоя праведен гняв, Господи.
Ти плашиш с движенето на цялата земя тия, които не носят в ума си Твоя страх, Едничък Многомилостиви, но както обикновено яви на нас Твоите дивни милости.  
Пресветая Богородице, спаси нас.
Знаейки Те като Храм Божи, Владичице, в Твоя свят храм с умиление вдигаме ръце в молитва – виж нашата беда и дай ни Твоята помощ!
Ирмос: Виждайки Те издигнат на Кръста, о Слънце на правдата, Църквата застана в благолепие и подобаващо запя: „Слава на Твоята сила, Господи!”.
Припев: Свети великомучениче Димитрие, моли Бога о нас.
Виждайки как ти победи лъжата на нечестието, превишаващото всичко Слово Божие те увенча със слава, Димитре, а ти пееш: „Слава на Твоята сила, Господи!“.
Като постигна победа над заблудата ти прие победния венец на правдата, Димитре, зовейки към своя Творец: „Слава на Твоята сила, Господи!“.
Направляван от божествената живоносна длан, Димитре, ти достигна до най-тихото пристанище, където сега радвайки се викаш: „Слава на Твоята сила, Господи!“.
Пресветая Богородице, спаси нас.
Като най-свята от всички творения Ти едничка се удостои да бъдеш Майка Божия, защото раждайки Бога просвети света с благодатта на богопознанието.
Песен 5
Ирмос: Моля Те, Благий, да просветиш с божествената Своя светлина душите на тези, които на ранина Те призовават, Слове Божи, за да Те познаят като истински Бог, призоваващ ги от греховния мрак.
Припев: Слава Тебе, Господи, слава Тебе.
И ти, сърце, затреперú сега, виждайки надигащата се Божия заплаха и викни: „Пощади Твоя народ, Владико Господи, и укроти Своя праведен гняв, Добросърдечни!“.
Народа и града, които придоби с Твоята кръв, Иисусе, не предавай на гибел при смущението на земята от страшното земетресение – така Те моли апостолският лик.
Като се отклонихме с развратен нрав от Твоите прави пътища, Владико, предизвикахме негодуванието на Тебе, Милостивия и Непомнещия злото, но бъди милостив и щедър към Твоите раби.
Пресветая Богородице, спаси нас.
Сега дойде време за помощ, сега сме в нужда от примирение с Твоя Син и Господ, о Пречиста,  за да пожали нас съгрешилите и да ни избави от надигащия се гняв. 
Ирмос: Ти, Господи мой, със светлина дойде в света, о свята Светлина, извеждайки от тъмнината на незнанието тия, които с вяра Те възпяват.
Припев: Свети великомучениче Димитрие, моли Бога о нас.
Като прие в сърцето си огъня на божествената любов ти угаси огъня на безбожното идолопоклонство, славни Димитре.
Избавяйки ни от беди, яви ни се, Димитре, и покрий с твоите молитви тия, които с вяра и любов те възхваляват.
Всички, които с вяра усърдно идват в твоя храм, Димитре, скоро се избавят от недъзите и душепагубните страсти.
Пресветая Богородице, спаси нас.
Единосъщното на Отца Слово Божие свръх разумно и неизразимо става Твой Син, Богомайко, единосъщен на Тебе.
Песен 6
Ирмос: Като гледам морето на живота да се вълнува от бурите на изкушенията, аз прибягвам към Твоето тихо пристанище и Ти викам: „Изведи от тлението моя живот, Многомилостиви!”.
Припев: Слава Тебе, Господи, слава Тебе.
Като нямаме дръзновение да въздигаме молитви към Твоята висота, Владико, ние смирените подканяме към горещо моление Твоите
избрани ангели; заради тях избави ни от Твоя гняв.
Сега познахме, че си поискал да ни спасиш, Господи, и не засипа съвсем под земята нас, които много Ти съгрешихме със страшни грехове; затова Те славим с благодарност.
Заповядваш да се разклатят земните основи, Слове, та да престанем да се колебаем в добродетелите и да се утвърдим в Твоя страх.
Пресветая Богородице, спаси нас.
Свята Божия Невесто, съжали се сега над недоумяващия народ и с Твоите майчински молитви Те молим скоро да прекратиш Божието негодувание против нас.
Ирмос: „Ще Ти принеса жертва с глас на възхвала” - вика към Тебе Твоята Църква, Господи, очистена от бесовската нечистота чрез кръвта, която милостиво изтече от Твоите ребра.
Припев: Свети великомучениче Димитрие, моли Бога о нас.
Събрани заедно възпяваме славната ти и светоносна памет, всеблажени, пълна с чудеса и с дарования на Светия и всепочитан Дух.
Разкъсай веригите на моите съгрешения, Димитре, защото като мъченик непобедим ти имаш дръзновение пред Владиката и бъди ми покров и прибежище.
Пресветая Богородице, спаси нас.
Като най-чиста лилия и непорочен цвят сред тръни Те намери, Богомайко, Женихът – Словото и в Твоята утроба Се всели. 

Кондак, гл.2:

Чрез струите на твоята кръв, Димитре, Бог обагри Църквата, като ти даде непобедима сила, и да пазиш твоя град невредим, защото ти си негова опора.

Икос: Нека всички, които с вяра сме се събрали да възпеем този велик мъченик Димитър, като Христово оръжие, и заедно с него с песни да помолим Владиката и Твореца на вселената: избави ни от трусове и от всяка нужда, Човеколюбче, по молитвите на Богородица и всички Твои свети мъченици. Защото на Тебе всички се надяваме да се избавим от беди и скърби, тъй като Ти си нашата опора.
В този ден, в двадесет и шестия ден на месец октомври по църковния светоотечески календар, празнуваме паметта на светия славен великомъченик Димитрий Мироточиви. По неговите молитви, Христе Боже наш, помилуй и спаси нас! Амин.
Песен 7
Ирмос: Ангелът направи росоносна пещта за благочестивите отроци, но Божието повеление, изгарящо халдеите, накара мъчителя да вика: „Благословен Си, Боже, на нашите отци!”.
Припев: Слава Тебе, Господи, слава Тебе.
Всевъзпяван Си, Дълготърпеливи Господи, задето не умъртви с труса и страшното тресене на земята Своите раби, но ни уплаши, искайки да прекратим злините и желаейки живот за всички нас.
Нека се откъсне от сърцата ни стенание сърдечно и нека сълзи да пролеем, за да умилостивим Владиката Христа, Който страшно заплашва да ни съкруши с труса заради нашите грехове.
„Горко!“ да викнем и да прострем ръце към Бога, надвишаващ всичко, и да престанем занапред да вършим зло; ето, Спасителят в негодувание разтърсва цялата земя, искайки нас да утвърди.
Пресветая Богородице, спаси нас.
Погледни, Пречиста, и спаси всички, които Те възпяват, но погиват от Божия гняв и ни избави от великата ярост и страшната заплаха надвиснала сега, заради многото ни прегрешения.
Ирмос: Отроците Авраамови, хвърлени в персийската пещ и разпалвани повече от любовта към благочестието, отколкото от пламъка, викаха: „Благословен Си в храма на Твоята слава, Господи!”. 
Припев: Свети великомучениче Димитрие, моли Бога о нас.
Украсен от божествената слава и благодатта, мъчениче страсторепче, световидно сияеш и просвещаваш тия, които викат: „Благословен Си в храма на Твоята слава, Господи!”. 
Като с багреница украсен със своята кръв и понесъл вместо скиптър кръста, славни мъчениче Димитре, ти сега с Христа царуваш, зовейки: „Благословен Си в храма на Твоята слава, Господи!”. 
Пресветая Богородице, спаси нас.
Препрославена, осветена Майко и Дево, защити всички, които Те почитат като истинска Богородица; благословена си Ти сред жените, Всенепорочна Владичице.
Песен 8
Ирмос: От пламъка Ти източи роса за благочестивите и с вода изгори жертвата на праведника, защото вършиш всичко по Своя воля, Боже, и Тебе превъзнасяме във всички векове.
Припев: Слава Тебе, Господи, слава Тебе.
Смутихме се от праведния Ти гняв, Човеколюбче, и бяхме обзети от пълно отчаяние, виждайки как негодуваш против нас.
Да прострем ръце и взор, о верни, към Едничкия Владика, Който може да спасява и да викнем: „Христе, скоро отклони яростта Си от нас, понеже Си Човеколюбец!“
Хиляди ангели, събранието на мъчениците и ликовете на пророците, апостолите, преподобните и йерарсите Те молят, о Владико – пощади Твоя унижен народ!
Като знаеш нашата немощ, Милостиви, и склонността на всички към падения, ослаби гнева, успокой смущението и по Твоята милост пожали света.
Пресветая Богородице, спаси нас.
Милостива Богородице, Която роди Милостивия Спасител, погледни бедствието и стенанието на Твоя народ и побързай да ни измолиш милост.
Ирмос: Простирайки ръце, Даниил затвори челюстите на лъвовете в рова; а препасани с добродетели отроците – подвижници на благочестието, угасиха огнената сила и викаха: „Благославяйте, всички творения Господни, Господа!”.
Припев: Свети великомучениче Димитрие, моли Бога о нас.
Ти помрачи гнева и нападението на врага, бидейки облечен в несъкрушимата Христова сила и ставайки победоносец, славни мъчениче Димитре, си зовял: „Благославяйте, всички творения Господни, Господа!”.
Като прояви добрата твърдост на мъчениците, ти наследи и мъченическата слава, мъчениче, и като се уми в светия купел, който не може да се оскверни от нови греховни помисли, пронизан с копие зовеше: „Благославяйте, всички творения Господни, Господа!”.
Множеството твои чудеса са превъзхождащ ума дар, който Христос ти даде явно пред всички, о славни, и за твоята изцеряваща благодат, която надвишава всяко слово, проповядват пред всички нас, които зовем: „Благославяйте, всички творения Господни, Господа!”.
Пресветая Богородице, спаси нас.
Единствената във всички родове Майка и Дева и Пречиста Богородица прославяме с песни, защото Тя е ходатайка за нашето спасение, като родила Избавителя на света, Комуто пеем: „Благославяйте, всички творения Господни, Господа!”.
Песен 9
Ирмос: За човеците е невъзможно да видят Бога, към Когото и ангелските ликове не дръзват да погледнат, но чрез Теб, Всечиста, въплътеното Слово стана видимо за човеците. Като Го величаем заедно с небесните войнства, ние и Тебе облажаваме.
Припев: Слава Тебе, Господи, слава Тебе.
Ето, всички ние съгрешихме, а земята, която в нищо не е съгрешила, страшно се измъчва, защото вразумявайки ни Човеколюбецът я разтърсва цялата; нека дойдем на себе си и да се погрижим за спасението си.
Бидейки Господ на часовете и годините, Ти поиска в миг един да съкрушиш Твоите раби, но по Своето велико добросърдечие се въздържа, Владико; благодарим Ти, Едничък Човеколюбче, ние, които нямаме оправдание.
Избави от трус, меч, ужасен плен и езически нашествия, от глад и мор и всякакви беди, Милосърдни Христе, Твоя град и всяка страна, която вярно Те възпява.
Безсловесно стене земята и вика: „Защо, човеци, ме осквернявате с множество злини? Защото вас щади Владиката, а само мен ранява! Елате на себе си и умилостивете Бога с покаяние!“.
Пресветая Богородице, спаси нас.
Като неизпитала родилни болки, Дево, избави ни от страданието и скърбите на тежкото земетресение, като прекратиш негодуванието на Владиката с Твоите майчински ходатайства, зарадвана от Бога Владичице.
Ирмос: Крайъгълен камък Се отсече от Теб не с човешка ръка, Дево, девствена Планино; Той бе Христос, Който събра разделените естества; затова с радост, Богородице, Те величаем.
Припев: Свети великомучениче Димитрие, моли Бога о нас.
Разкъсай оковите на прегрешенията на тия, които те възпяват, страстотерпче, прекрати нападенията на страстите, укроти вълните на ересите и накарай да утихне бурята на изкушенията чрез твоите молитви.
Насочи по правите пътеки на Царството Небесно твоето свещено паство, венценосче мъчениче Димитре, към спасителното пасище и вечното упокоение.
Моли Подателя на Живота Господа и Царя на силите да получим венците на славата и като достигнем Небесното Царство да те възпяваме, мъчениче Димитре.
Пресветая Богородице, спаси нас.

Като корен, извор и причина на нетлението всички верни уверено Те почитаме с хваления, защото Ти ни източи Ипостасното Безсмъртие.

Останалата част от Утренята - тук