неделя, 20 ноември 2011 г.

8 / 21 ноември - Събор на св. Архангел Михаил и на всички безплътни сили и успение на светител Филарет Изповедник, митр. Ню Йоркски


 

   

Канони - на ангелите, глас 8 от преп. Йоан Дамаскин и на светителя, глас 5 

Песен 1
Ирмос: Да възпеем, люде, нашия чуден Бог, Който освободи Израиля от робството, с победна песен и да викнем: „Възпяваме Тебе, Едничкия Владика!”.
Припев: Свети Архангели и ангели, молете Бога за нас.
Нека всички верни да възпеем несътворената Троица, Която управлява невеществените чиноначалия на висшите ликове, и да викнем: „Свят, Свят, Свят Си, Боже Вседържителю!”
Творче на ангелите, Ти положи за начало на творението безплътното естество, за да окръжава Твоя пречист Престол и да Ти зове: „Свят, Свят, Свят Си, Боже Вседържителю!”
Радвай се, Гаврииле, тайновидецо на Божието въплъщение, и Михаиле, предводителю на невеществените чинове, които непрестанно пеят: Свят, Свят, Свят Си, Боже Вседържителю!
Богородичен:Някога пра-майката ни Ева чрез непослушанието си подложи човешкия род на проклятието, но Ти поведе целия ни род към благословение, като роди Създателя, Богоневесто Дево.
Ирмос: По земята, която никога не бе видяла слънце и по бездната, която небесната широта не беше виждала оголена, Израил премина сух, о Господи, и Ти го въведе в планината на Твоята Светиня, докато той възхваляваше и пееше победна песен.
Припев: Светителю отче Филарете, моли Бога за нас.
Да възпеем чудния светител, който ни бе даден за утвърждаване във вярата в тия дни лукави и да изпросим неговата помощ: „Отче Филарете, богоизбрани, като стоиш пред Христа, прилежно се моли за нас да получим вечните блага в Деня на Съда.”
От детинство ти възлюби храма и божествените служби и до края на живота си остана верен на Христовата Църква, блажени Филарете.
Слава... Израснал си в семейство на Христов пастир и с цялата си душа си възлюбил Божията Църква, а Господ, като видя доброто ти желание и пламенната ти ревност за вярата, те призова по монашеския път.
И ныне... Майко Божия, Стена и Покров за верните, приеми сега съ-молитвеник съ-именен на добродетелта и се моли да дадем добродетелен плод, за да не бъдем отпратени като безплодни в неугасимия огън.
                                                                       Песен 3
Ирмос: Всели в сърцата на рабите Си Твоя страх, Господи, и бъди наше утвърждение, защото Теб наистина призоваваме.
Със сила Ти, Безсмъртни, Си поставил мощни сили да изпълняват Твоята всесвята воля и винаги да стоят пред Теб във висините.
Съзерцателите на тайната на Твоето въ-човечаване и на святото Ти Възкресение – ангелските чиноначалници, Христе, приеми като молитвеници за нас.
Ангели-пазители си дал на човеците поради Своето добросърдечие, Христе, и си ги показал като служители на спасението на Твоите угодници.
Богородичен: Неизказано Ти зачена Господа и Спасителя, Богоневесто, избавящ от беди нас, които истинно Те призоваваме.
Ирмос: Утвърди ни, Боже, чрез Твоята сила и прекрати дързостта на еретиците и възнеси нашия рог.
Когато всички архиереи и свещеници от Харбин се присъединиха към поменаващите безбожната власт, пленила руската земя, тогава само ти не пожела да се молиш за нея, изобличавайки отстъпничеството на Сергиевската църква и не оскверни устата си с лъжа и лъст.
Освирепяха враговете на Христовата Църква, като те видяха непреклонен и непрелъстен от техните ласкателства, с рани и заплахи те изтезаваха и желаейки да те умъртвят предадоха на огън твоя дом; но невредим те съхрани Божията десница.
Слава... На всички верни Господ те дари като бърз целител на телесните страдания и душевните страсти, затова не презирай и нас, които се нуждаем от твоята помощ.
И ныне... Богомайко свята и пречиста, Която прие за съ-молитвеник към Твоя Син чудния Филарет, когото опази от потъване в лъжата и от яростта на нечестивите и преславно го постави на църковния светилник, моли се да избегнем греховната погибел.
Кондак на светителя, глас 2: Светителю богомъдри Филарете, светилник на Христовата Църква, покровител на ревнителите на вярата, просиял като слънце с изповедничеството си, молим те в тези дни, изпълнени с лукавство, да се молиш за всички верни, та да се запазим в твоето добро изповедание.
Икос: Нека се възрадва днес събранието на православните, ревнителите на истинската вяра нека заиграят в памет на Христовия светител и изповедник, светлия стълб на Православието, разоряващ облака на древните и новите ереси и насочващ всички верни по правите пътеки. Елате, словесни овци на стадото Христово да похвалим с песни нашия учител и истински пастир, казвайки му с любов: „Радвай се, светителю блажени Филарете, и приеми сега нашето хвалебно пение, което принасяме от грешни уста; смили се над твоите чеда и не забравяй да ни посещаваш, за да ни наставяш на пътя на спасението, защитавайки твоето стадо от вълците и спасявайки от прегрешения, скърби и беди всички, които с вяра прибягват към твоето застъпничество.
Седален на архангелите, глас 8, по „Повеленное”:
Желаейки да възхвалим ликовете на безплътните сили, нека ние земните да подражаваме, доколкото ни е възможно на тяхната святост чрез умъртвяване на плътта, молейки ги като поборници и защитници да избавят от всяка измама на невидимия враг нас, които ги възпяваме, за да получим милост.
Седален на светителя, глас 3: По апостолски зовеше ти към своето паство, отче: спасявайте се от тоя развратен род, защото сега не езическият свят се разврати, а вече и християните отстъпиха от Бога; затова нам подобава постоянно към Бога да се стремим и да пазим стриктно православната вяра, та да не се лишим от своя венец.
Слава, и ныне, глас 8: Богоблагодатна, Чиста и Благословена, заедно с висшите сили, архангелите и всички безплътни непрестанно моли Този, Който поради щедростите на Своето добросърдечие се роди от Тебе, да ни даде преди края милостиво опрощаване на греховете и изправяне на живота, за да придобием милост.
Песен 4
Ирмос: Възседнал си като коне Своите апостоли, Господи, и в ръце си взел юздите им и тази Твоя езда донесе спасение за тия, които с вяра пеят: „Слава на Твоята сила, Господи!”.
Възседнал си като коне ангелите, Човеколюбче, и в ръка си взел юздите им и тази Твоя езда донесе спасение за тия, които непрестанно викат: „Слава на Твоята сила, Господи!”
Твоята добродетел покрива ангелите, Човеколюбче, и краищата на земята се изпълват с Твоето славно божествено хваление, Безначални, и цялото творение Ти пее: „Слава на Твоята сила, Господи!”.
Излязъл си, щедри Христе, за спасение на Твоите люде и със Себе Си призоваваш възлюбените Ти безплътни сили и Твоето пришествие стана веселие за тия, които с вяра Ти викат: „Слава на Твоята сила, Господи!”.
Богородичен: Ти свръхестествено стана Дева и Майка, Всечиста, като роди самия Бог и Човек Христос, Комуто със страх зоват ангелските чинове: „Слава на Твоята сила, Господи!”
Ирмос: Чух, Господи, за Твоята слава и се уплаших, разбрах промисъла Ти и Те прославих, единствен Човеколюбче.
Господ те изведе от китайската земя, както Мойсей от Египет, и те постави за първопастир на Своя народ в разсеяние, а ти, като прие с трепет това служение, в смирение се молеше на Бога да ти даде да разбереш Неговия промисъл и наистина те чу едничкия Човеколюбец.
Всички нападения на топлохладните и зломислещите ти счете за нищо, вървейки винаги в единомислие със светите отци, затова сега, като техен съжител, моли се за тия, които с вяра почитат твоята памет.
Слава... Като истински баща за децата си, отче Филарете, ти полагаше грижи за своето паство и най-вече за младите, та да се утвърдят в любовта Божия навеки.
И ныне... Ти облекчи скръбта на вкусилата от забранения плод, Пречиста Владичице, и разруши проклятието срещу нашия род, затова сега ние, които се причастяваме от Плода на Твоята утроба славим едничкия Човеколюбец.
Песен 5
Ирмос: Мен, постоянно лутащия се по душепагубния път, озари със светлината на Твоя разум, Господи, и от мрака на незнанието ме насочи по пътеката на Твоите заповеди.
С необратимо желание, постоянно устремени към висотата и към Теб, Христе, Който си края на всички желания, ангелските сили Те славят непрестанно.
Сътворявайки по Своя образ Твоите ангели – духовни по природа и нетленни по Твоята благодат, Христе, Ти ги направи възпеватели на Твоето величие, Непостижими.
Ти опази Своите служители несклоними към злото чрез близостта им до Теб, Христе, защото Ти си Изворът на благостта и достойно благотвориш на тия, които Ти служат.
Богородичен: Умъртвената от мерзки страсти моя душа оживи, Всенепорочна, Която роди Пазителя на живота, и ме насочи по пътя на вечния и блажен живот.
Ирмос: Бодърствайки нощем научете се на правда, жители на земята, и нека очистим умовете си, като издигнем сърца към милостивия Бог.
Бидейки избран да служиш на Светото Евангелие, ти поучаваше паството си към любов към истината, казвайки че няма много истини и че истината не се е разделила в себе си, а пребъдва една и неизменна и именно нея Православната Църква е призована да пази до свършека на времената.
Ти осъди новаторствата на Мелетий и Хризостом и с твоите огнени слова изгори нечестивия Атинагор, заедно изобличи Йаковото и Никодимовото нечестие, скърбейки за отпадането от правата вяра на някога православните църкви, като им отправяше слова на увещание.
Слава... Заедно с боговдъхновения Григорий ти казваше, че истината се предава с мълчание, „затова няма да я предадем заради суетните блага на тоя свят, но ще станем смело за защита на Светата Църква от новите ереси.”
И ныне... В скърби и печал Те призоваваме, Майко на Господа, ние – многогрешните, и просим да ни дадеш търпение и навременно избавление, та бидейки милостиво наказвани, да преживеем останалите дни от живота ни според заповедите на Твоя Син.
Песен 6
Ирмос: Ти, Господи, постави Йона в утробата на кита, и както него избави от тлението, така спаси и мене – оплетения във вражеските мрежи.
Както подобаваше на Бог, Ти със слово създаде от нищо небесните същества, Господи, правейки ги безсмъртни световидни войнства.
Свети съзерцатели на Божието хваление сте вие, о безплътни, граждани на небесната и на истинската божествена Скиния, служещи достойно на Твореца.
Духовните чинове на безплътните Те хвалят непрестанно, пребезначални Сине Божи, и Те славословят, като Творец и Създател на всичко.
Богородичен: О, Пречиста, Ти се сподоби да люлееш в обятията си Този, Който от вечност седи с Отца във висините; дай Го и на нас – Твоите раби по Твоята милост.
Ирмос: В Твоята небесна свята Църква да достигне моята молитва, защото Ти викам като Йона от дълбината на сърцето: „Изведи ме от моя грях, моля Те, Господи!”.
Ти се яви като верен почитател на светите новомъченици и изповедници от Руската земя, проявявайки голямо усърдие за тяхното прославяне, затова Този, Който единствен прославя Своите светии те прие заедно с тях във вечните обители.
С твоето смирение ти смири гордата змия, светителю, бидейки кротък и незлобив, и устремен към Бога с чистия си разум ти направи живота си съ-образен на името ти, славни.
Слава... Като видя как православните архипастири целуват еретици и отстъпници, как отхвърлят анатемите на светите отци и водят Христовите овци към бездната на гибелните ереси, духом ти се възмути, светителю, и като втори Марк Ефески издигна своя глас в защита на православните догмати.
И ныне... В светия пренебесен Храм да стигнат нашите молитви чрез Теб, Всечиста Майко и Дево, и ни изведи от греховете ни чрез твоето всесилно застъпничество.
Кондак на Архагелите, глас 2: Архангели Божии, служители на Божествената слава, началници на ангелите и наставници на човеците, като безплътни сили изпросете за нас полезното и велика милост.
Икос: Човеколюбче, Ти си казал в Твоите писания: множество ангели се радва на небето за един каещ се човек. Безгрешни, единствен Сърцеведче, затова и ние, които сме потънали в беззакония, винаги дръзваме да Те молим като добросърдечен, да се смилиш и да изпратиш на недостойните разкаяние, Влади­ко, като ни даваш опрощение: защото за всички нас се молят безплътните военачалници.
В месец ноември, в осмия ден празнуваме събора на свети архангел Михаил и другите безплътни сили, както и успението на светител Филарет Изповедник. По техните молит­ви, Христе Боже наш, помилуй, запази  и спаси нас! Амин.
Песен 7
Ирмос: Еврейските отроци дръзновено победиха пламъка в пещта и претвориха огъня в роса, зовейки: „Благословен Си, Господи Боже, во веки!”.
Ти яви, о Милосърдни Боже, невеществените естества на Твоите ангели като светлини, непрестанно изпълвани с неизказаната Светлина и зовящи: „Благословен Си, Господи Боже, во веки!”.
Безбройни множества служещи ангели стоят непрестанно пред Бога и не могат да понесат да гледат Лицето Му, докато пеят: „Благословен Си, Господи Боже, во веки!”.
С Твоето Ипостасно Слово, Боже, Ти сътвори ангелското естество и като го освети с Божествения Дух научи го да благославя Троицата во веки.
Троичен: Мислейки за Трите Ипостаси - Отца и Словото с Духа, ние славим неописуемото Естество, зовейки: „Благословен Си, Господи Боже, во веки!”.
Ирмос: Благословен Си, Боже, Който гледаш бездните и седиш на Престола на славата, всевъзпяван и прославян.
На предвождания от тебе събор на Руската църква в изгнание, отче, ти изрече страшна анатема срещу лукавите отстъпници от тоя век и духът ти се възрадва заради утвърждаването на вярата.
Покланяйки се духом на твоите нетленни мощи, светителю Филарете досточудни, ние благоговейно почитаме твоята памет и пеем: Благословен Си, Боже, всевъзпяван и прославян.
Слава... Господ чу Своите верни, викащи към Него ден и нощ, и въздигна Своя светител Филарет за посрамяване на еретиците и за съкрушаване на тяхната сила; затова ние верните пеем: „Благословен Си, Боже, всевъзпяван и прославян!”.
И ныне... Избави ни от греховните бездни, Майко на неизказаната Светлина, та непрестанно да възпяваме Твоя Син – всевъзпяван и преславен во веки.
Песен 8
Ирмос: Възпейте Господа, Който Се прослави на светата планина и яви на Мойсей тайната на Приснодевата в горящата къпина, и Го превъзнасяйте във всички векове.
Нека възревнуваме по ангелския живот и да вперим мисли към небето и заедно с безплътните веществено да възпеем Господа, пеейки и превъзнасяйки Го във всички векове.
Ангелите, ликуващи в небесен хор, събрани край Престола на славата и кръжащи винаги около Бога пеят и Го превъзнасят във всички векове.
Слава... Покланяме се на Троицата, Която прави ангелите, непрестанно служещи във висините, пламъци на невеществения Огън, и я славословим във всички векове.
И ныне... Този пред Когото с трепет стоят хиляди ангели и архангели, Ти се сподоби да носиш в обятията си, Богородице; моли да се спасят тия, които Го славословят във всички векове.
Ирмос: Твореца на творението, пред Когото се ужасяват ангелите, възпявайте, люде, и Го превъзнасяйте във всички векове.
Не само руснаците в емиграция те познаха като истински пастир, но и гръцките ревнители за Православието получаваха от тебе помощ и подкрепа; съхрани ги от нестроения и разделения и ги запази в правоверието до край.
Верните чеда на катакомбната Църква в Русия, търпящи гонения и лишения, се обръщаха към теб за помощ и не си отиваха празни, защото ти бе разбрал, че за опазването на истинската вяра по всички земни краища най-вече подобава да се грижиш.
Ти не бе човек, който гледа на лице, светителю, и си забранил на твоя събрат, пуснал еретиците – севириани да служат в светия храм, като си му рекъл: „Божията Църква не познава такава икономия и сега моят дух скърби; как ще отговаряме, ако заради това нашите чеда се отвърнат от нас?”
Богородичен: Дево Майко, Покров и Закрила на верните, покрий Църквата на Твоя Син от всякакви злини, за да Те облажаваме с вяра като Всенепорочна.
Песен 9
Ирмос: Ти си преминала пределите на естеството, зачевайки Създателя и Господа и си станала Двер за спасението на света, Богородице, затова Те величаем непрестанно.
Христе, Който неизказано съедини небесното и земното и приведе в изпълнение една Църква от ангели и от човеци, ние непрестанно Тебе величаем.
Ангели и Архангели, Престоли, Власти и Господства, Начала и Сили, Херувими и Серафими, заедно с Богородица за света се молете.
Михаиле и Гаврииле, проявили се като застъпници на всички, посетете тия, които от любов почитат вашата празнична памет и с вяра пеят: „Спасете ни от всякакви беди!”.
Богородичен: Радвай се, свята Богоневесто; радвай се, родила за верните Светлината на света; радвай се, Стена и Покрове на всички ни и Бога като Благодетел за нас непрестанно моли.
Ирмос: Ликувай, Исая! Девата зачена в утробата и роди Син Емануил, Бог и Човек, Изток е името Му; Него величаейки, Девата възхваляваме.
Опазил си, отче, словото на търпението и не си се отрекъл от името на твоя Господ и от правата вяра, затова като славен победител Бог те направи стълб в Своята небесна Църква.
Опълчиха се срещу Божията Църква нечестивите и злославните и станахме като овци на заколение; застани, светителю Филарете, в помощ на нас, за да не кажат враговете ни: „Победихме ги!”.
Слава... В трудове и подвизи, в бдения и пости, и в беди от лъже-братя ти завърши своя живот без да опетниш свещените си одежди и Христос Бог те прие със слава във вените обители.

И ныне... Ти наистина се яви като световиден Облак, предвождащ новия народ към Обетованата земя, Богоблагодатна, и като Врата, водеща към Живота; затова Те величаем, Богородице.

Останалата част от утренята на празника - тук


четвъртък, 17 ноември 2011 г.

7/20 ноември – Памет на св. новосвещеномъченици Кирил, митрополит Казански и Йосиф, митрополит Петроградски


На вечернята, на Господи, воззвaхъ - 8 стихири, глас 8:

Как да ви наречем, о, светии? Защото се уподобихте на древните отци и до кръв за вярата се подвизахте непреклонно, пострадахте от жестоките безбожници, минахте през тъмници, окови и скърби; а сега в Царството Небесно ликувате и се молите за нашите души.

Кириле, ангеле на град Казан, в началото ти принасяше Богу безкръвната жертва като законен свещеник, а после, приел благодатта на епископството, просия на църковния светилник с мъжество, твърдост, добродетелен живот и ревност за православната вяра. Затова Бог те увенча с мъченически венец и ни те дарува като горещ молитвеник.   

Преславни свещеномъчениче Йосифе, служейки на Господа с пламенен дух, ти не беше топлохладен, но горещ, преславни началниче на тайната Църква; предстоейки сега пред Божия престол, не забравяй нас, твоите чеда.  

О, свещеномъчениче Кириле, верен изпълнител на Христовото Евангелие, който не отиде в сборището на нечестивците и пострада за Православната Църква, укрепи и нас в Господните пътища и се моли за нашите души.

О, преславни светителю на Петровия град, който устоя до смърт за църковната правда, не се уплаши от запрещенията на лукавстващите, твърдо се противопостави на църковния мъчител и претърпя гонения от безбожниците, не ни забравяй сега в молитвите си към Господа.

Свети пастирю Кириле,  ти се подвизаваше за православната вяра, изобличавайки с кротки думи съгрешаващите и не отстъпи от истината; затова сега Църквата те облажава.

Йосифе свещени, църковна похвало, ти пламенно изобличи предателите на истината и благослови Църквата на верните за бягство в пустинята, най-законен йерарше, пролял кръвта си за Христа; сега с венци от песнопения те величаем.

О, свети Кириле и Йосифе, застанали заедно пред Господа, напоили нашата земя с вашите кърви като добри и верни раби на Владиката, преумножили дадените ви таланти, вие достойно влязохте в радостта на вашия Господ.

Слава, глас 3: Господи, Твоите свещеномъченици Кирил и Йосиф до кръв пострадаха заради Твоето име, убиха с меча на вярата отстъпника Сергий и заклаха със слово скверните му свещеници, показвайки на всички верни истинния път; утвърди Твоята Църква върху тях и я съхрани от ереси и съблазни.

И ныне, Богородичен догматик, глас 3: Как да не се удивляваме на Твоята Богочовешка Рожба, Всепочитана? Защото без да познаеш мъж, Всенепорочна, Ти роди без баща по плът Сина, Който преди вековете от Отца е роден без майка, като не претърпя никакво изменение или смешение, или разделяне, но запази в пълнота свойствата на двете естества. Затова, Майко Дево, Владичице, моли Го да се спасят душите на тия, които православно Те изповядват като Богородица.

Вход. Прокимен на деня и паримии:

Четиво от Премъдрост Соломонова

Праведникът и да умре рано, ще бъде в покой. Умирайки, ще осъди живите нечестивци, защото те ще видят свършека на мъдрия и не ще разберат, какво е отредил Господ за него. Защото Господ ще повали нечестивците безгласни ничком, ще ги разтърси из основи, и те най-сетне ще запустеят, ще бъдат в скърби, и споменът им ще загине; съзнавайки греховете си, те ще застанат със страх, и техните беззакония ще ги осъдят в лицето им. Тогава праведникът ще застане с голяма смелост пред лицето на ония, които са го оскърбявали и презирали неговите подвизи; а те, като видят, ще се смутят от голям страх и ще се слисат от неочакваното негово спасение и, като се разкайват и въздишат от притеснение на духа, ще думат в себе си: това е оня същият, който беше някога си за присмех и за приказна гавра помежду ни. Безумни, ние смятахме живота му за лудост и смъртта му - безчестна! А как е причислен към Божиите синове, и жребият му е със светиите?  И тъй, ние сме се отклонили от пътя на истината, и светлината на правдата не ни е светила, и слънце не ни е озарявало. Ние се изпълнихме с беззаконни и гибелни дела, ходихме по непроходни пустини, а Господния път не познахме.

Четиво от Премъдрост на Иисуса, син Сирахов

Оня, който се бои от Господа, добре ще бъде накрая, и в деня на смъртта си ще получи благодат. Страхът Господен е дар от Господа и поставя в пътеките на любовта. Любовта към Господа е славна премъдрост, и към които Той благоволи, разделя я по Свое усмотрение. Начало на премъдростта е да се боиш от Бога, и с верните тя се образува заедно в утробата. Между човеците тя си е утвърдила вечно основание и на тяхното семе ще се довери. Пълнота на премъдростта е да се боиш от Господа; тя напоява човеците с плодовете си. Венец на премъдростта е страхът Господен, който произвежда мир и невредимо здраве; но едното и другото са дарове от Бога, Който разпространява славата на ония, що Го обичат. Страхът Господен отпъжда греховете; а който няма страх, не може да се оправдае. Несправедлив гняв не може да бъде оправдан, защото самото движение на гнева е падение за човека. Ако желаеш премъдростта, пази заповедите, и Господ ще ти я даде, защото премъдрост и знание е страхът пред Господа, и благоугодни Нему са вярата и кротостта. Не бъди недоверчив към страха пред Господа и не пристъпвай към Него с раздвоено сърце. Недей лицемери пред устата на другите и бъди внимателен към своите уста. Не се надигай, за да не паднеш и да не навлечеш безчестие на душата си, защото Господ ще открие твоите тайни и ще те унизи сред събранието, задето не си пристъпил искрено към страха Господен, и задето сърцето ти е пълно с лукавство. Синко, кога пристъпваш да служиш Господу Богу, приготви душата си за изкушение: оправи сърцето си и бъди твърд, и не се смущавай във време на посещение от Бога; прилепи се към Него и не отстъпвай, та най-накрая да се възвеличиш. Приемай на драго сърце всичко, що и да ти се случи и в промените на твоето унижение бъди търпелив, защото златото се изпитва в огън, а угодните Богу люде - в горнилото на унижението. Вярвай Му, и Той ще те защити; оправи пътищата си, и Нему се уповавай. Вие, които се боите от Господа, очаквайте Неговите милости и не се отклонявайте от Него, за да не паднете. Вие, които се боите от Господа, вярвайте Му, и наградата ви няма да пропадне. Вие, които се боите от Господа, надявайте се за добро, за радост вечна и милости. Погледнете на древните родове и вижте: кой е вярвал Господу, и е бил посрамен? или кой е пребъдвал в страха Му, и е бил оставен? или кой е викал към Него, и Той го е презрял? Защото Господ е състрадателен и милостив, прощава греховете и спасява във време на скръб. Горко на плашливи сърца и на ослабени ръце и на грешник, който ходи по две пътеки! Горко на разслабено сърце! защото то не вярва, и за това не ще бъде защитено. Горко вам, които сте изгубили търпение! какво ще правите, кога ви Господ посети? Които се боят от Господа, не ще бъдат недоверчиви към думите Му, и които Го обичат, ще спазят Неговите пътища. Които се боят от Господа, ще търсят Неговото благоволение, и които Го обичат, ще се наситят със закона. Които се боят от Господа, ще приготвят сърцата си и ще смирят пред Него душите си, думайки: да паднем в ръцете на Господа, а не в ръцете на човеци, защото каквото е Неговото величие, такава е и Неговата милост.

Четиво от Премъдрост на Иисуса, син Сирахов

Премъдростта въздига синовете си и подкрепя ония, които я търсят: който я обича, обича живота, и които я търсят от ранно утро, ще се изпълнят с радост; който я владее, ще наследи слава, и, където и да отиде, Господ ще го благослови; който я слуша, народи ще съди, и който й дава внимание, уверено ще живее. Скъпи времето си и пази се от зло - и няма да се посрамиш за душата си: има срам, който води към грях, и има срам, който е слава и благодат. Не задържай думата, кога тя може да помогне: защото в думата се познава мъдростта, и в речта на езика - знанието. Подвизавай се до смърт за истината - и Господ Бог ще надвие за тебе. Не бивай бърз на език, мързелив и нехаен в делата си. Не бивай като лъв в къщата си и подозрителен към слугите си. Не се облягай на имотите си и не казвай: "стигат ми, докле живея!" Не отивай по влечението на душата си и на силата си, за да ходиш по прищевките на сърцето си, и не казвай: "кой ще ми заповядва в работите ми?" - защото Господ бездруго ще отмъсти за твоята дързост. Не казвай: "греших, и що ми стана?" - защото Господ е дълготърпелив. Кога мислиш за умилостивение, не бивай безстрашен, за да не прибавяш грях към грях, и не казвай: "Неговото милосърдие е голямо - Той ще прости многото ми грехове"; защото милосърдие и гняв са у Него, и яростта Му пребъдва върху грешниците. Не се отвявай при всеки вятър и не ходи по всяка пътека - такъв е двуезичният грешник. От приятел не ставай враг, защото лошото име си получава за дял срам и позор, същото е и двуезичният грешник. Ония, които живеят в мир с тебе, нека бъдат мнозина, но съветник да ти бъде един от хилядата. Ако искаш да придобиеш приятел, придобивай го след изпитване и не му се скоро доверявай. Приятел е в трудно за него време, а не остава с тебе в деня на твоята скръб; бива приятел, който се превръща на враг и ще се скара за твое унижение. Верен приятел цена няма, и мярка няма неговата доброта. Който се бои от Господа, тъй насочва приятелството си, че, какъвто е сам той, такъв става и неговият приятел. Синко, от младини се предай на учение, и до седини ще намериш мъдрост. Синко, не сей по браздите на неправдата, и не ще пожънеш от тях седморно повече. Не искай от Господа власт, нито от царя - почетно място. Не ламти да станеш съдия, да не би да се покажеш безсилен да съкрушиш неправдата, да не би да се уплашиш някога от лицето на силния и да не хвърлиш сянка върху твоята правота. Не притуряй грях към грях, защото нито за един не ще останеш ненаказан. Не казвай: "Той ще погледне милостно към многото ми дарове и, кога ги принеса на Бога Всевишни, Той ще ги приеме". Не искай да говориш каква и да било лъжа; защото нейното повтаряне не ще послужи за добро. С всичката си душа благоговей пред Господа и уважавай Неговите свещеници. Във всичките си работи помни за твоя край, и вовеки не ще съгрешиш.

Стиховни стихири, глас 6:

Свещеномъчениче Кириле, не пренебрегвай моленията на твоите чеда, защото ето, връхлетени сме от скърби и нямаме дръзновение в молитвата, но просим твоето застъпничество за нас; защити ни с покрова на твоите молитви.

Стих: Намразих сборището на злосторниците и с нечестивци не ще седна.

Свещени отче Йосифе, който си благословил верните за оттегляне в пустинята, помогни да устоим в правоверието в тези последни и жестоки времена.

Стих: Ногата ми застана в правота, в събранията църковни ще Те благославям, Господи.

Светители Божии, устояли до кръв за църковната правда, изобличили църковния мъчител и посрамили неговото нечестие, вразумете сега всички верни да пребъдат в истинската Христова Църква.

 Слава, глас 1: О, прехвални свещеномъченици, просияли с вашето мъжество и твърдост в най-жестоката от всички години, сега се упокоихте небесните чертози, приемайки достойна награда за вашите трудове.

И ныне, Богородичен, глас 1:  Ето, изпълни се пророчеството на Исая: Ти роди, бидейки Девица и след раждането остана Дева, каквато бе преди това; защото Родилият Се беше Бог и така претвори наново естеството; о, Богомайко, не отхвърляй молитвите на Твоите раби, които Ти се принасят в Твоя храм, но носейки в обятията си Добросърдечния, смили се над Твоите раби и се моли да се спасят душите ни.

Тропар на свщмчк Кирил, глас 8:

Светителю преславни, най-кротки йерарше, изповедниче мъжествен, Кириле, Казанска похвало, претърпял скърби, рани и изгнания, защитавайки Църквата от лъжепастирите – вълци, които с безбожниците отидоха на съглашателство, моли се сега за нас грешните да пребъдем верни на Христа во веки.

Тропар на свщмчк Йосиф, глас 4:

Изповедник пламенен на вярата, горящ и светещ светилник, изобличител на отстъпниците и лукавстващите, наставник на верните, началник на тайната Църква, Йосифе, ангеле Петроградски, моли се на Христа Бога да ни утвърди в православната вяра и да ни сподоби с вечното Царство.

Друг тропар на свщмчк Йосиф, глас 2:

Свещеномъчениче Йосифе, в годините на страшните гонения срещу Руската църква ти удържа църковната правда и се отдели от твоите събратя, които не устояха в нея; затова подложи се на лишения и скръб, носейки своя кръст и стана радост за ангелите, наш наставниче и молитвениче за нашите души.

На Утренята, на Богъ Господь, тропарите на светиите.

Слава, и ныне, Богородичен възкресен, глас 4: От века скритото и непостижимо за ангелите тайнство, чрез Тебе, Богородице, се откри на живеещите на земята – Бог Се въплъти в неслитно съединение на двете естества и прие доброволно Кръст заради нас; така Той възкреси първосъздадения Адам и спаси от смърт нашите души.

Първи седални, глас 1:

Йосифе, молитвениче непоколебими, ти претърпя със смирение страданията и се изправи срещу хищния вълк Сергий, който проникна в църковната ограда и дръзновено изобличи неговото нечестие, макар и той да дойде в овчи одежди, и на неговото запрещение ти съвсем не се подчини, а на всички верни заповяда да бягат от него като от крадец, и като прие накрая мъчения и смърт от безбожниците, сега предстоиш пред Божия Престол, моли се за нашите души. (2)

Слава, и ныне, Богородичен: О, Марийо, пречиста Обител на Владиката, възкреси нас падналите в пропастта на страшното отчаяние, на греховете и скърбите, защото Ти си за грешните спасение, помощ и крепка застъпница и Ти спасяваш своите раби.

Втори седални, глас 8:

Отче свети Кириле, ти изобличи лукавството на своя събрат Сергий, призовавайки го кротко към покаяние, и като защитаваше чистотата на църковното учение, претърпя беди и изгнания, както и гнева на изобличавания от тебе, като очакваше неговото поправяне, но след това твърдо рече: „Мина достатъчно време и видяхме, че лукавият лъжец не се поправя и оттук насетне да няма той ни част, ни жребий сред православните верни.” (2)

Слава, и ныне, Богородичен: Небесната Врата и Кивот, всесвятата Планина, светозарния Облак нека да възпеем, небесната Стълба, духовния Рай, Евиното Избавление, великото Съкровище на цялата вселена, защото чрез Нея се извърши спасението на света и опрощението на древните съгрешения. Затова Й зовем: моли Твоя Син и Бог да дарува опрощение на греховете на тия, които благочестиво се покланят на Твоята пречиста Рожба.

Полиелей, величание и избран псалом. Седални след полиелея, глас 6:

О, свети страстотерпци, застъпници на Руската Църква, Кириле и Йосифе богомъдри, не забравяйте нас грешните, потапяни от вълните на изкушенията; винаги молете за нас Господа да се сподобим с опрощение в Съдния ден. (2)

И ныне, Богородичен: Богородице Дево, Помощнице на попадналите в буря, Утешителко на скърбящите, Покров на гонените и страдащите, укрепила подвига на новомъчениците, защити и спаси нас грешните и не пренебрегвай нашето малодушие, бъди ни прибежище в бедите и ни настави на правия път.

Степенни, 1-ви антифон на глас 4.

Прокимен, глас 4: Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии. Стих: Какво да въздам Господу за всичко, което ми е дал?

Стихира след 50-ти псалом, глас 6:

Светители преславни, по цялата земя се разчуха вашите слова, с които изобличихте злия нрав и властолюбието на Сергий, от чието нечестие се отклонихте, не желаейки да се съчетавате с беззаконници, а напротив – изобличавахте ги. Затова, получили наградата за вашите трудове на небесата, имате дръзновение пред Господа да изпросите мир за нашите души.

Канони – на Пресвета Богородица от Октоиха, на св. Кирил, глас 8 и на св. Йосиф, глас 6.

Песен 1

Ирмос: Кръст начерта Моисей, когато с жезъла си разсече Червеното море за вървящия пеша народ израилски и после напреки удари, за да събере водите върху фараоновите колесници, изобразявайки така непобедимото оръжие; затова възпяваме Христа нашия Бог – защото Се прослави.

Припев: Свещеномъчениче Кириле, моли Бога за нас.

Свещеномъчениче Кириле прехвални, още от младините си ти се потруди за Господа и бе увенчан от Него с мъченически венец, като премъдър йерарх.

Ти бе служител на Ипостасното Слово, стоейки пред Божия престол с благоговение, но когато Промислителят и Сърцеведецът отне от теб съпруга и чедо, тогава ти прие ангелския образ (на монашеството) и цял се предаде на Бога, служейки Му вярно през целия си живот.

Ти прие благодатта на епископството и просия с добродетелен живот, затова светият Кронщадски пастир Йоан завеща на тебе да извършиш опелото му.

Богородичен: Преславни неща се говорят за Тебе от род в род, Богородице Марийо, защото Ти вмести в утробата си Бога Слово и чиста остана; затова всички след Бога Теб почитаме за истинска наша Застъпница.

Ирмос: Помощник и покровител Той ми бе за спасение — Той е мой Бог и ще Го прославя, Бог на моя баща и ще Го превъзнеса, задето славно се прослави.

Припев: Свещеномъчениче Йосифе, моли Бога за нас.

Отче Йосифе, избран от Бога за свещено служение, което запечата с мъченическа кончина, нека сега ти сплетем похвален венец.

Когато приемаше монашеското пострижение ти чу това напътствие: „Сега, когато се хули Името Божие, срамно е да се мълчи; затова не бъди малодушен и топлохладен, а работи за Господа с пламенен дух!” И този завет, отче, ти опази до края на своя живот.

Слава: Ти възненавидя красноречивите слова на отстъпниците, безбожниците и лъже-братята и възревнува с ревност за чистота на църковните одежди, затова и нас грешните опази винаги в истинната Църква.

И ныне: Ти роди нетленно Единия Бог и остана Девица и след раждането, каквато бе и преди него, Пречиста, затова ние верните към Теб зовем: „Радвай се!”.

Песен 3

Ирмос: Жезълът става образ на тайната, защото разцъфвайки той посочва свещеника; а за преди безплодната Църква сега разцъфна Кръстното дърво - за нейно утвърждение и сила.

В Петроград, Гдов, Тамбов и Казан верните те познаха като добрия пастир, светителю Кириле, като добротворец, хранител на сираците и горещ молитвеник.

Знаем, свещени отче, твоята ревност по Бога и нелицеприятието ти, защото не се уплаши пред лицето на силния, а се грижеше да изпълниш Божиите заповеди; затова Господ те избра и прослави.

Когато в град Москва се събра светият Събор, там ти бе, като един от светилниците на Руската църква и верен помощник на светия патриарх Тихон.

Богородичен: Спаси ни, Пречиста Богородице, Която свръхестествено роди Изкупителя на всички, Владиката, Спасителя и Господа.

Ирмос: Няма свят, като Тебе, Господи Боже мой, Който въздигаш силата на Твоите верни, Благий, и ни утвърждаваш върху камъка на Твоето изповедание.

Като поменаваме твоята пламенна вяра, смирението и търпението ти, отче Йосифе, ние те молим да дадеш и на нас окаяните утвърждаване в добродетелите и избавяне от съблазните чрез твоите молитви.

Взимайки своя кръст от младини, ти последва неотклонно Христа и прие достойно светителския сан, за да пасеш добре Христовите овци и накрая получи от Пастиреначалника венец, като йерарх и страстотерпец.

Слава: Ти остана верен на Христовата Църква дори до край, свети Йосифе, като не понасяше лъжите на лукавстващите и като отстъпи от отстъпниците ти не опетни с беззаконие своите свещени одежди.

И ныне: Като ме очистиш от прегрешенията и сквернотите с огъня на страха Божи, Отроковице, облечи ме в светозарната одежда на добродетелите и ме съчетай с лика на светиите.

Кондак на свщмчк Йосиф, глас 3:

Свещеномъчениче славни Йосифе, от Бога избран и прославен, пастирю наш и наставниче, началник на тайната Църква и преизряден молитвеник, моли Христа Бога да помилва и спаси душите ни.

Икос: Радвай се, Божи свещенико, облечен в правда; радвай се, преподобни, възрадвал се с вечната радост. Радвай се, достопочитаем светителю, от Бога облечен в спасение; радвай се, всевъзпяван мъчениче, украшение на Христовата Църква. Радвай се, правило на вярата, който ни насочваш по правия път; радвай се, свети Йосифе!

Седален, глас 1: Ето колко хубаво и колко приятно е братя да живеят заедно! Така и двамата светители присноблажените Кирил и Йосиф се подвизаха за правдата Божия и заедно завършиха своя подвиг; а сега за нас станаха ходатаи, чиито молитви като източващо се миро и благовонно кадило се въздигат пред Бога. (2)

Слава и ныне, Богородичен: Пречиста Богородице, Теб благославят Небесата и славослови земята с едни слова: „Радвай се, Невесто неневестна!”.

Песен 4

Ирмос: Чух, Господи, тайната на Твоя промисъл, научих за делата Ти и прославих Твоята Божественост.

Изкачил си се високо по божествената стълба на добродетелите, светителю, проявявайки смирение пред лицето на човешката слава, а в бедите – велико търпение, зовейки постоянно към Господа: „Слава на Твоята сила, Човеколюбче!”.

Като настрои богоразумно своя ум според Христовите заповеди, свети Кириле, ти се яви достоен и непобедим поборник на вярата; затова стана и един от тримата избрани за местоблюстители на патриаршеския престол.

Когато се надигна буря над Руската държава и Църква, и богоборците започнаха страшно гонение срещу християните, тогава ти не се отрече от вярата Христова, отче, Кириле; затова претърпя гонения и беди и Христос Бог те увенча с пресветли венци.

Богородичен: Равнодейственото на Отца Слово Ти въплъти от Твоята утроба, Дево; затова стана най-висша от всички творения, Владичице.

Ирмос: „Христос е моята сила, Бог и Господ!” – тъй боголепно пее честната Църква, зовейки от чист разум и празнувайки в Господа.

Деянията, противни на Духа и на благото на светата Църква ти решително осъди, светителю Йосифе, казвайки: „Указите на беззаконниците считаме за нищо; оттук насетне нека си остават само на бездушната хартия, а душите на живите чеда на Църквата Христова да се отвращават от тях!”.

 „Дори всички пастири да ни оставят – си викал, отче, - да не ни оставя Небесният Пастир, според Своето нелъжовно обещание „Ето, Аз съм с вас до свършека на света!”.”

Слава: Ти остана послушен на светата, съборна и апостолска Църква, като не послуша повеленията на непослушните на нея епископи и затова Църквата на верните сега те облажава.

И ныне: Словото се всели в Теб, Пречиста, избавяйки света от безсловесието на страстите, Владичице, и удостоявайки с Небесното царство тия, които те възпяват.

Песен 5

Ирмос: О, трижди блажено Дърво, на което Се разпна Христос, Цар и Господ и чрез което падна измамилият ни чрез дървото сатана. Той сам бе уловен от Бога, Който на теб Се прикова по плът, дарявайки с мир нашите души!

Когато съдиите със зверски нрав те откъснаха от твоето паство, свети Кириле, ти прояви търпение и мъжество и намери утешение за душата си в Божествените писания; научи и нас грешните да разбираме Божиите слова и да насочваме стъпките си спрямо тях.

Когато безсрамният безбожник ти предложи: „Ще станеш първойерарх на Руската църква само ако се съгласиш за изпълняваш нашите заповеди!”, ти, свети Кириле, с дръзновение му отговори: „Нито ти си оръдието, нито аз съм снарядът, с който искате да разрушите Руската църква.”

Макар че ти остана непреклонен под ярема на неверните, но антихристите си намериха верен служител – подобния на вълк по нрав Сергий; но ти се отвърна от този лъже-брат и пред него самия ясно изобличи греха му против светата Църква, а той, като не претърпя изобличението, на тебе, отче праведни, запрещения наложи.

Богородичен: Бидейки изпълнена с животочни води, Отроковице, напои всички нас, които с благочестив разум Те възпяваме.

Ирмос: Моля Те, Благий, да просветиш с божествената Своя светлина душите на тези, които на ранина Те призовават, Слове Божи, за да Те познаят като истински Бог, призоваващ ги от греховния мрак.

 „Беззаконникът Сергий не спасява Църквата, но я отдаде за поругание на безбожниците!” – викаше ти, отче Йосифе – „Нима трябва да приема това? Но като поставен да паса стадото Христово, длъжен съм да защитавам словесните овци от вълците!”.

„Това е свидетелството на нашата съвест – рекоха твоите ученици, светителю – не можем да останем в общение със Сергий и приятелите му, които въведоха в Църквата Христова гордостта на света.”

Слава: Ти не пожела да просиш милост от безбожниците, нито да влезеш в съглашателство с тях и заради това лъже-епископите заскърцаха със зъби срещу теб, а мерзките богоборци те подложиха на гонения; и ти претърпя рани и скърби, скитания, глад и голота, живеейки със свинете в заточение; всичко това ти кротко прие и влезе радостно в Небесния Чертог.

И ныне: Божественият Дух Свети се всели, Пресвята Дево, в Твоята утроба и като Те осени, показа Те като Дом на Светата Троица, защото по благоволението на Отца Ти зачена и роди Словото.

Песен 6

Ирмос: В утробата на морския звяр Йона издигна кръстообразно своите ръце, предизобразявайки ясно спасителното страдание; и като излезе оттам след три дни, предначерта свръхестественото Възкресение на прикования по плът Христос Бог, Който чрез него просвети света.

Макар лъже-съборът на малодушните и лукави епископи да те запрети с неправеден съд, но всичките му запрещения ти счете за нищо, викайки: „Лукавият отстъпник Сергий завзе църковната власт и предаде Църквата в ръцете на безбожниците, затова ние нямаме общение с него, докато не дойде в покаяние!”.

 „Не мога да принеса великата Жертва Боту заедно с тебе – отговори ти на лукавия Сергий – защото по различни пътища вървим и няма мир между нас, за съд и осъждане ще ни бъде общението в Чашата Господня!”.

Свещеномъченикът Кирил изобличи църковния мъчител така: „Не се хвали, че си спазил закона и че всички канони са на твоя страна! Та нали първосвещениците и законниците осъдиха на смърт Христа Бога? Обаче те нищо не придобиха, освен вечна гибел.”

Богородичен: Ти свръх-разумно стана Палат и огнеобразен Престол на Небесния Цар, Дево, и по-висша от херувимите и серафимите, затова всяко дихание те слави като Майка на Създателя.

Ирмос: Като гледам морето на живота да се вълнува от бурите на изкушенията, аз прибягвам към Твоето тихо пристанище и Ти викам: „Изведи от тлението моя живот, Многомилостиви!”.

„Макар и да сме малко стадо, но ние пазим вярност към нашия Господ, уповавайки се, че ще чуем от Него в съдния час: „Хубаво, добър и верни рабе, в малко си Ми бил верен, над много ще те поставя! Влез в радостта на Господаря си!”. Ето така ти си укрепявал твоите чеда.

 „Не съм аз разколник – отговаряше ти на обвиняващите те, отче Йосифе – дори и сам да остана, защото Църквата Божия съществува не поради броя чедата си, а чрез истината и правдата!”.

Слава: Не към разкол си призовал, а към очистване на Църквата от сеещите разкол, затова сега те молим, отче, през всички бури и беди на тоя живот бъди ни помощник и наставник.

И ныне: Ти стана Храм на Бога, Всенепорочна, в който Той свято се всели, човешката природа обожи и направи верните Свои храмове.

Кондак на свщмчк Кирил, глас 6:

Кириле, светителю и страстотерпче, избелил своята одежда чрез страданията, ти достойно влезе в Чертога на Небесния Цар, и сега моли за нас Господа на силите да пребъде с нас и да ни помилва, защото нямаме друг помощник в скърбите.

Икос: Радвай се, светителю прехвални, защото наследи земята на кротките; радвай се, изгонен заради правдата. Радвай се, че в небесното Царство си влязъл; радвай се, друже Господен, защото си изпълнил Неговите заповеди. Радвай се, чист по сърце, защото си се сподобил да съзерцаваш Бога; радвай се, молитвениче за всички, които с вяра почитат твоята памет. Радвай се, страстотерпче, Кириле.

Синаксар: На 7-ми ноември по църковния календар, заедно с древните Мелитински войни - мъченици, Светата Църква почита паметта и на двама свои велики руски архиереи пострадали от болшевиките през 1937 г. - Кирил Казански и Йосиф Петроградски. По техните молитви, Господи Иисусе Христе, Сине Божи, помилвай ни и ни спаси, амин. 

Песен 7

Ирмос: Безумната заповед на злочестивия мъчител, дишаща заплаха и богомерзка хула, приведе в смут народите; обаче тримата отроци не се уплашиха нито от зверския гняв, нито от изгарящия огън, но обхванати в пламъка, те пееха, разхладени от духащия росоносен вятър: „Всевъзпяван наш Боже и на отците ни, благословен Си!”

Имаме те като най-горещ молитвеник и усърден ходатай пред Бога, защото ти претърпя всякакви беди в живота; затова можеш да помогнеш и на нас, изкушаваните и зовящите: „Благословен си, Боже на нашите отци!”.

Кротко ти очакваше от Сергий покаяние, отче Кириле, затова претърпя укори от единомислещи и близки, че си твърде бавен на гняв към отстъпниците, но това беше заради твоето дълготърпение, защото ти желаеше обръщането на грешниците.

Макар да беше милостив, ти прояви разсъдителност, казвайки: „Ако светите тайнства се извършват при Сергий и неговите последователи, то това става само заради незнаещите тяхната неправда, а за самите тези, които извършват тайнствата и добре разбират и съзнават поруганието на Светата Църква, за тях те са за съд и за осъждане.”

Богородичен: Избави ни, Майко на Спасителя, от задържащия ни страшен плен, от лукавите помисли и греховните пороци, та като ни спасяваш винаги да Те славим, както подобава.

Ирмос: Ангелът направи росоносна пещта за благочестивите отроци, но Божието повеление, изгарящо халдеите, накара мъчителя да вика: „Благословен Си, Боже, на нашите отци!”.

„Да не загубим, о братя, неусетно свободата, която ни дари Господ Иисус Христос чрез Своята кръв!” – така зовеше ти и за това положи душата си, свещеномъчениче Йосифе.

На дело ти се противопостави на църквата на лукавстващите, благославяйки истинната Църква за бягство по скрити места и духовно се грижеше за нейните верни чеда, вдъхновявайки ги за кръстния подвиг.

Слава: Ти се потруди да изпълниш завета на апостола: „Ако някой дойде при вас и не донесе ученията на светите отци, не го приемайте и не го поздравявайте, за да не станете съобщници на злите му дела!”. Затова те молим, утвърди ни в православната вяра и ни опази в Църквата Христова до край.

И ныне: Не преставай да се молиш на Човеколюбеца, нашия Бог, Пречиста, та да приемем съвършено опрощение и да получим приготвените небесни блага и непрестанната радост.

Песен 8

Ирмос: Отроци, равночислени на Троицата, благославяйте Създателя Бога Отца, възпявайте Словото, слязло и претворило огъня в роса, и превъзнасяйте подаващия живот на всички всесвят Дух во веки!

Ти понесе теготата на деня и жегата на Господнето лозе и Божиите наредби ти опази, затова Господ те прослави и те съчета със сонма на новите свещеномъченици, които пеят: „Благославяйте, всички творения Господни, Господа!”.

Не се отклони твоето сърце към лукави думи за извиняване на грехове заедно с людете, които вършат беззаконие, и не се съюзи с избраниците им, но като злато в горнило ти се очисти в страданията и влезе в Царството Небесно, зовейки: „Господа възпявайте, творения, и Го превъзнасяйте във всички векове!”.

 „Никому не съм съдник и никого не осъждам – си казвал, свети отче – но да взимам участие в чужди грехове не желая! Щом съвестта ни изобличава, колко повече Бог? Не е добро онова единство, което се постига против съвестта!”.

Богородичен: Принеси на Господа молба да се смили и да спаси тези, които прибягват към Тебе с вяра, Пресвята Дево, Помощнице на човеците.

Ирмос: За отеческите закони пострадаха блажените юноши във Вавилон, заплювайки безумната заповед на царя и събрани заедно не изгоряха в огъня, но на Вседържителя пееха достойна песен: „Възпявайте Господа, творения, и Го превъзнасяйте във всички векове!”.

За Христовата истина пострада, свети Йосифе, заплювайки безумната заповед на лукавстващия и преминавайки през огъня на изкушенията и скърбите, Господу възпя достойна песен: „Възпявайте Господа, творения, и Го превъзнасяйте във всички векове!”.

„Нима знаем Божиите съдби? – си рекъл, отче – може би последни противници на предателите и разрушителите на Църквата ще бъдат не епископи, ни свещеници, но люде прости, както и при Кръста Христов не останаха мнозина, а само прости души.”

Слава: Сега дойдоха за Божията Църква беди и напасти, настъпва страшно време, заобиколиха ни отвсякъде изкушения и ние към тебе, отче Йосифе, зовем, като към един от архиереите на тайната Църква: вразуми ни как трябва да бягаме в пустинята от лицето на звяра и да посрещнем с горящи светилници Жениха на нашите души, Бога и Съдията на всички, зовейки: „Възпявайте Господа, творения, и Го превъзнасяйте във всички векове!”.

И ныне: Ти ни роди Нов Младенец – Стария по дни, откриващ нови пътеки на земята и обновяващ обеднялото естество, непознала брак благословена Дево. 

Песен 9

Ирмос: Тайнствен рай си, Богородице, защото отгледа смирено Христа, чрез Когото се насади на земята живоносното Дърво. Затова сега като го въздигаме и му се покланяме, ние те величаем.

Страхът Господен те насочи по правия път – ти вярваше на Господа и не ти се отне наградата; затова с умиление зовем: запази ни от вражите мрежи и ни напъти към Царството Божие.

Не дочака Сергиевото поправяне и изрече страшно слово: „Обновленци са той и тия с него, затова верните да нямат нищо общо с тях!”.

Свещеномъчениче Кириле, като предстоиш сега пред страшния Престол на Христа Бога, изпроси за нас опрощаване на греховете, пребъдване в правата вяра и милост в Съдния Ден.

Богородичен: Ти се яви като световиден Чертог, Дево, за Този, Който се всели в Твоята нетленна утроба и доброволно претърпя блажено страдание и даде на всички безстрастие заради неизказаната Си милост; като Му се покланяме с вяра, Теб благочестиво величаем.

Ирмос: Не плачи за Мене, Майко, гледайки в гроба Мене - твоя Син, Когото зачена безсеменно в утробата, защото ще възкръсна и ще Се прославя и ще възнеса със слава като Бог тия, които непрестанно с вяра и любов те величаят.

Днес всички градове с теб се хвалят: Новгород, защото си негов израстък; Москва, защото там прие пострижение и сан свещен; Углич и Ростов, защото те познаха, като ревностен светител; Петроград, защото стана свидетел на твоето изповедничество; а Чикментската земя скри в недрата си твоите мощи, пречудни отче Йосифе.

Свещеномъчениче постоянно възхваляван, ти не седна в събора на нечестивите и не влезе при законопрестъпниците, като постави нозете си на правия път, моли се на Владиката за нас грешните да не погуби с нечестивите нашите души, но да ни спаси и помилва, като единствен Човеколюбец.

Слава: Отче Йосифе, постоянно почитан, ти се отклони от злото и стори добро и се всели в Дома на Небесния Отец, откъдето надзиравай и нас грешните и ни насочвай по пътя на Господните заповеди.

И ныне: Принасяме ти архангеловия поздрав „Радвай се”, Всечиста и Благословена, вместила невместимия Бог; радвай се Ти, Която си разрушение на проклятието и въведение на благословението; радвай се Ти, Която единствена отвори райските врати.

Светилен, под. Тридневенъ…:

О, преславни свещеномъченици Кириле и Йосифе богомъдри, възсияли в годините на изкушенията и като искри по стъбло поели към Царството на божествената Светлина, изпросете за нас, вашите чеда, мир и велика милост. (2)

Слава, и ныне, Богородичен: Пречиста Дево, моли се заедно с всички светии за нас да влезем в светлината на Господнето лице и да се зарадваме в Неговото Име во веки.

Хвалитни стихири на 6, глас 4:

Чрез свещено помазание и мъченическа кръв към Бога се приближиха всеславните свещеномъченици – цвят на естеството, духовна красота, връх на премъдростта, река на богословието, правило на вярата, многообразен подвиг и благолепие на църквите.

Твоята благодат, отче Кириле, е като излято миро за нашите души, защото ти просвещаваш потъмнелите от грехове сърца и избавяш от плена на страстите, понеже като светител имаш власт да опрощаваш греховете.

Свещеномъчениче Йосифе пречудни, украшение на свети Петровия град и утвърждение на православната вяра, твоята кръв, отче, пролята за Христа, стана Божие благословение за Църквата, побягнала от звяра по пустини и пещери.

Глас 1: О, свети Кириле, отче преподобни, не забравяй нас, които потъваме в скърби, помогни ни да се изправим срещу вражите козни, защити Църквата от лъже-пастирите, укроти надигането на ересите и насочи всички по правите пътеки.

Като пожела небесната благодат, свети Йосифе, отче наш, ти пренебрегна всичко земно и избра страдалческото житие, затова заедно с твоя приятел Кирил си приел от Господа светъл венец.

Голямо е мъжеството ви и велика е вярата ви, свещени страстотерпци Кириле и Йосифе, посрамили нечестието на църковния мъчител и утвърдили верните да защитават светата Църква дори до собствената си кръв, както и самите вие не се уплашихте от страданията и Господ, Основоположникът на вашия подвиг, ви увенча с пресветли венци.

Слава, глас 6: Сред светителите и мъчениците се наредихте, Кириле и Йосифе, явявайки се верни пастири и изпивайки Христовата чаша благоугодихте на Христа, а сега пребивавате в светлината; Нему се молете за нас, земните, и поправете заблужденията на всички: никой да не се прелъсти от външното благолепие, което отвътре е пълно с нечистота, но всички да се облечем истинно в Божието всеоръжие и да се опълчим на дяволските козни, та в страшния Ден да се избавим от осъждането.

И ныне, глас 6: Богородице, Ти си истинската лоза, от която за нас израсна Плодът на живота, на Тебе се молим, моли се, Владичице, заедно със светите свещеномъченици да бъдат помилвани душите ни.

Велико славословие и отпуст.

На Литургията, блаженства на 8 – 3-та песен от канона на св. Кирил и 6-та песен от канона на св. Йосиф.

След Апостола:

Алилуя, глас 2: Твоите свещеници ще се облекат в правда и твоите светии ще се възрадват. Стих: Светлина възсия за праведника и за правите по сърце – радост.

Причастен: Паметта за праведника пребъдва вечно, алилуя!

 


Житията на свещеномъчениците са достъпни на руски език тук и тук. Църковнославянският текст на службата е съставен от инокиня Касия (Сенина).