четвъртък, 29 април 2021 г.

Последование на Царските часовете на Велики Петък, творение на св. Кирил Александрийски

                              Първи час

Псалом 5 *

Чуй внимателно думите ми, Господи, вникни в моя зов; обърни внимание на гласа на моето моление, Царю мой и Боже мой, понеже на Теб ще се помоля, Господи. В ранни зори чуй гласа ми, в ранни зори ще застана пред Тебе и Ти ще ме видиш; понеже Ти си Бог, Който не желае беззаконие, не ще се всели при Тебе вършещият зло, нито беззаконници те ще пребъдат пред очите Ти. Ти мразиш всички, които вършат беззаконие, Ти ще погубиш всички, които говорят лъжа. Господ се гнуси от човек кръвник и измамник. Аз пък по великата Ти милост ще вляза в Твоя дом, на Твоя свят храм ще се поклоня, изпълнен със страх пред Теб. Господи, напъти ме с Твоята правда, заради враговете ми изправи пред Тебе моя път, понеже в устата им няма истина, сърцето им e суетно, зинал гроб е гърлото им, с езиците си мамеха. Съди ги, Боже, нека пропаднат замислите им: по многото им злочестие изхвърли ги, че твърде много Те огорчиха, Господи. И да се развеселят всички, които на Тебе се уповават, навеки ще се възрадват и Ти ще се вселиш в тях; и ще се похвалят с Тебе ония, що любят името Ти. Понеже Ти ще благословиш праведника, Господи, и като с щит си ни увенчал с Твоето благоволение.

Псалом 2

Защо вилнеят езичниците, защо народите замислят суетни дела? Изстъпиха се земните царе и се събраха вкупом първенците против Господа и против Неговия Помазаник. „Нека строшим оковите им и отхвърлим от себе си тяхното иго”. Живеещият на небесата ще им се надсмее и Господ ще се подиграе с тях. Тогава ще им заговори в Своя гняв и с яростта Си ще ги насмете; Аз пък съм поставен от Него Цар над Сион, светата Му планина, и възвестявам повеленията Господни. Господ ми рече: „Ти си Моят Син, Аз днес Те родих. Проси от Мене и ще ти дам езичниците за наследство, и за владение — земята от край до край. Ще ги пасеш с желязна гега и като грънчарски съдове ще ги строшиш.” И сега, царе, разберете, вземете поука, всички земни съдници. Работете за Господа със страх и радвайте Му се с трепет. Вземете поука, да не би да се прогневи един ден Господ и да погинете от пътя на правдата, когато яростта му пламне скоро. Блажени са всички надяващи се на Него.

Псалом 21

Боже, Боже мой, чуй ме! Защо си ме оставил? Далеч са от избавлението ми думите на моите грехопадения. Боже мой, денем ще викам и не ме чуваш; и нощем — и това не е за мен безумие. А Ти в светинята живееш, Похвало на Израиля. На Теб се уповаваха отците ни, уповаваха се и Ти ги избави; към Тебе викнаха и се спасиха; на Теб се уповаваха, и се не посрамиха. Аз пък съм червей, а не човек, присмех пред човеците и унижение пред народа. Всички, които ме видяха, присмяха ми се, с уста думаха и клатеха глава: „На Господа се надяваше, да го избави, да го спаси, ако Му е угоден.” Защото Ти си ме извел от майчината ми утроба, Ти си мое упование от майчина ми гръд; към Тебе съм привързан от скута майчин, от майчината ми утроба Ти си Бог мой. Недей отстъпва от мене, че скръбта е близо и няма кой да ми помогне! Окръжиха ме много телци, тлъсти волове ме наобиколиха; зинаха с уста срещу ми като лъв, кога граби и реве. Като вода се разлях и всичките ми кости се разсипаха, сърцето ми стана като восък, що се топи вътре в мене. Като грънец изсъхна силата ми и езикът ми прилепна о небцето ми, и ти ме сведе в смъртната пръст. Защото ме обкръжиха множество кучета, глутница злодеи ме натиснаха отвсякъде: прободоха ми ръцете и нозете, преброиха всичките ми кости. Тия пък гледаха и ме презираха; разделиха помежду си одеждите ми, а за ризата ми хвърляха жребие. Ала Ти, Господи, не отдръпвай от мен помощта Си, дойди и се застъпи за мен. Избави душата ми от оръжието и от ръката кучешка самотната ми душа. Спаси ме от лъвската паст и от рога на еднорога — смирения Си раб. Ще разкрия на братята си името Ти, посред църквата ще Те възпея! Вие, които се боите от Господа, възхвалете Го; нека всички потомци израилеви да Го прославят, да се побои от Него всеки потомък израилев, задето Той не презря, нито възнегодува за молитвата на сиромаха, нито отвърна от мен лицето Си и кога виках към Него Той ме чу. От Тебе е похвалата ми, във великата църква ще Те възхваля, обещаното в молитви ще изпълня пред ония, които се боят от Него. Да ядат бедните и да се насищат, и да възхвалят Господа ония, които Го търсят: живи ще бъдат сърцата им във вечни векове. Ще си спомнят за Него и ще се обърнат към Господа всички земни краища и ще се поклонят пред Него всички племена на народите. Понеже царството е на Господа и Той владее над народите. Ядоха и се поклониха всички тлъсти на земята: ще коленичат пред Него всички, които слизат в земята; и душата ми живее за Него, и потомството ми на Него ще служи, за Господа ще възвестят на идните родове, и те ще разгласят правдата Му на ония, които подир тях ще се раждат, ония, които е Господ създал.

Слава, и ныне: Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже (3), Господи, помилуй (3)

Слава, тропар, глас 1: Когато Ти бе разпнат, о Христе, унищожи се тиранията и се стъпка мощта на врага, защото ни ангел, ни човек, но Сам Ти, о Господи, ни спаси, слава Тебе.

И ныне: Как да Те наречем, о Благодатна? Небе ли, защото от Тебе възсия Слънцето на правдата? Рай ли, защото от Тебе разцъфтя Цветът на нетлението? Дева ли, защото си останала нетленна? Чиста Майка ли, защото си носила на светите си обятия Сина, Бога на всичко? Моли Го да се спасят душите ни.

Тропари на 1–и час, глас 8:

Днес храмовата завеса се раздира за изобличение на беззаконниците и слънцето скрива своите лъчи, виждайки Владиката разпъван. (2)

Стихъ: Вскyю шатaшася языцы и людие поучишася тщетнымъ;

Като овца на заколение бе поведен Ти, Христе Царю, и като кротък агнец бе прикован на Кръста от беззаконните мъже заради нашите грехове, Човеколюбче.

Стихъ: Предстaша цaрие зeмстии, и князи собрaшася вкyпе на Господа и на Христа Его.

Като овца на заколение бе поведен Ти, Христе Царю, и като кротък агнец бе прикован на Кръста от беззаконните мъже заради нашите грехове, Човеколюбче.

Слaва: Господи, претърпявайки всичко, Ти викаше към заловилите Те беззаконници така: „Макар че поразихте Пастиря и разпръснахте дванайсетте овци, Моите ученици, Аз можех да изправя срещу вас повече от дванайсет легиона ангели. Но дълго търпя, за да се изпълни всичко от века скрито и тайнствено, що ви открих чрез Моите пророци!”. Господи, слава Тебе! И ныне, същата.

Прокимен, глас 4: Сърцето му си събираше беззаконие. Стих: Блажен е оня, който приглежда бедни и сиромаси.

Паримия, Апостол и Евангелие на Първия час.

Тропари от Часослова: Стопы моя напрaви... Трисветое.

Кондак, глас 8:

Елате да възпеем Разпнатия заради нас! Като Го видя на Кръста Мария казваше: „Макар да търпиш разпятие, Ти Си Син Мой и Бог Мой!”.

Господи, помилуй. (40). Иже на всякое врeмя... и нататък до края на Първи час.

Трети час

Псалом 34

Съди, Господи, постъпващите с мен неправо, пребори ония, които се борят срещу ми. Вземи оръжие и щит, та се дигни мен на помощ: изтегли меч и прегради отвсякъде пътя на преследващите ме; кажи на душата ми: „Аз съм твоето спасение!”  Да се посрамят и потънат в срам дирещите душата ми, да се върнат назад и да се посрамят ония, които зло ми кроят. Да бъдат като прах пред вихъра ветрен и Ангел Господен да ги преследва; да бъде пътят им мрачен и плъзгав и Ангел Господен да ги следва по петите, затуй че без причина скриха гибел за мене в своите мрежи и без вина душата ми хулеха. Да го улови примка, която не знае, и капанът, който ми скри, да го погълне и да падне сам в клопката. А моята душа ще се зарадва в Господа, ще се развесели за Неговото спасение. Всичките ми кости ще рекат: Господи, Господи, кой е подобен на Тебе? Ти избавяш сиромаха от ръцете на по-силните от него - сиромаха и бедния избавяш от грабителите му. Надигнаха се срещу мене неправедни свидетели и ме питаха каквото не знаех. Със зло за доброто ми отплатиха, а на душата ми — с бездетство. Аз пък, кога ме гнетяха, се обличах във вретище и с пост смирявах душата си и молитвата ми се връщаше в сърцето ми, понеже на ближния, като на свой брат - тъй му угаждах; понеже подобно на плачещия и скърбящия се смирявах. Но те се събираха със злорадство против мене - събраха се против мен като рани, а аз не узнах; разделиха се и не се смекчиха; изкушаваха ме, с насмешка ме дразнеха, със зъбите си скърцаха срещу мене. Господи, кога ще видиш? Отведи душата ми далеч от злодействата им, моята еднородна — от лъвовете. Ще Ти принасям хваления в огромното събрание, сред могъщи люде ще Те възхвалям. Да не злорадствуват над мене ония, които неправедно враждуват срещу ми и ме мразят без вина, и намигат с очи, защото пред мен те за мир говореха, а в гнева си коварство замисляха. Раззинаха срещу ми устата си, думаха: хубаво, хубаво, видяхме с очите си. Ти видя, Господи, недей да мълчиш! Господи, не отстъпвай от мене! Вдигни се, Господи, и изслушай съда ми, Боже мой и Господи мой, чуй тъжбата ми. Съди ме, Господи, по Твоята правда; Господи Боже мой, да не злорадстват над мене, да не рекат в сърцата си: блазе, блазе на душата ни; нито да кажат: погълнахме го. Да се посрамят и в срам да потънат ония, които се радват на моите злочестини; в срам и посрама да се облекат ония, които говорят надуто срещу мене. Да се зарадват и развеселят ония, които желаят моето оправдаване и нека безспирно да казват: „да бъде възвеличаван Господ!” — ония, които желаят мир на Неговия раб. И езикът ми ще се поучава в Твоята правда, цял ден — във възхвала към Теб.

Псалом 108

Боже, не премълчавай моята възхвала, понеже устата на грешника и устата на измамника се отвориха против мене, с език лъжлив срещу мен говориха и с думи на омраза ме обкръжиха и без вина се нахвърлиха върху ми. В замяна на моята любов, те лъжовно ме обвиняваха, а аз се молех; те за доброто със зло ми отплатиха и с омраза — за това, че ги възлюбих. Постави грешник срещу него и дяволът да застане от дясната му страна; кога се съди, осъден да излезе и молитвата му да му бъде за грях. Да бъдат дните му кратки и друг достойнството му да получи; синовете му да останат сираци и жена му — вдовица; да скитат от място на място синовете му и просяци да станат, прокудени да бъдат от домовете си, заемодавец да поиска всичко, що му принадлежи и чужденци да разграбят трудовете му; да няма за него застъпник и никой да не се смилява над сиротите му, децата му да бъдат предадени на гибел, за едно поколение да бъде заличено името му. Да се спомни пред Господа беззаконието на бащите му и грехът на майка му да не бъде очистен - нека те всякога бъдат пред Господа и да се затрие от земята споменът за тях, понеже не си спомни да стори милост, но гонеше човек нищ и беден, и диреше да умъртви сломения по сърце. И той обикна проклятието - и проклятие ще го застигне; благословението не поиска, затуй и благословението от него ще побегне. Той се облече в проклятието като в дреха и то като вода проникна до утробата му и като елей - в костите му; нека му бъде като дреха, в която се облича, и като пояс, с който завинаги ще се опаше. Тъй ще постъпи Господ с тия, що ме клеветят и зло говорят против душата ми. Но Ти, Господи, Господи, стори ми според името Си, защото блага е Твоята милост. Избави ме, понеже аз съм беден и сиромах и сърцето ми в мен е смутено, изчезнах като сянка, когато се скъси, от мен се отърсиха като от скакалци. Коленете ми изнемогнаха от пост и плътта ми се измени от лишенията от елей. Аз им бях за гавра, гледаха ме и клатеха главите си. Помогни ми, Господи Боже мой, и ме спаси по Твоята милост, и нека разберат, че тук е действала Твоята ръка и че Ти, Господи, си сторил това. Те ще проклинат, но Ти ще благославяш; нека въставащите против мен да се посрамят, а Твоят раб да се развесели. В срамота да се облекат клеветниците ми и като с дреха в своя срам да се покрият. От все сърце ще славя Господа с устата си и посред множествата Него ще възхвалям, понеже застана отдясно на бедния, за да спаси душата ми от гонителите й.

Псалом 50

Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по многото си щедрости очисти моето беззаконие. Всецяло ме умий от беззаконието ми и от моя грях очисти ме, защото беззаконието си аз зная и грехът ми е винаги пред мене. Пред Тебе едничкия съгреших и зло пред Тебе сторих: за да бъдеш праведен Ти в словата Си и да победиш, кога съд отсъждаш. Но ето, в беззакония съм заченат и в грехове ме е родила майка ми, и ето, Ти обикна истината и ми разкри незнайни тайни на Твоята премъдрост. Ще ме поръсиш с исоп и ще се очистя, ще ме умиеш и по-бял от сняг ще бъда. Ще ми даруваш да чуя с ушите си радост и веселие и ще се зарадват смирените кости. Отвърни лицето Си от греховете ми и всички мои беззакония очисти! Сърце чисто създай в мене, Боже, и дух прав обнови вътре в мен. Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнемай от мене! Възвърни ми радостта за Твоето спасение и ме утвърди с (Твоя) царствен Дух. Ще науча беззаконните на Твоите пътища и нечестивите ще се обърнат към Тебе. Избави ме от вина за (пролятата) кръв, Боже, Боже на моето спасение — (тогава) ще се зарадва езикът ми на Твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят похвала за Тебе, защото ако да би поискал жертва, дал бих; но към всесъжения не благоволиш, (защото) жертва пред Бога е дух съкрушен — сърце съкрушено и смирено Бог не ще презре. Благо дарувай на Сион, Господи, по Твоето благоволение и нека се изградят стените на Йерусалим. Тогава ще благоволиш към праведна жертва, възношение и всесъжение; тогава на Твоя олтар ще възложат телци.

Слава, и ныне, Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже (3), Господи, помилуй (3)

Слава, тропар, глас 6: Господи, иудеите Те осъдиха на смърт, Животе на всички! Тия, които чрез Мойсеевия жезъл преминаха през Червено море, Те приковаха на Кръст; тия, които ядоха мед от скалата, принесоха Ти жлъчка. Но Ти всичко доброволно претърпя, за да ни освободиш от робството на врага, Христе Боже, слава Тебе.

И ныне, Богородичен: Богородице, Ти си Лоза истинска, от Която израсна за нас Плода на живота; на Тебе се молим: моли се, Владичице, заедно със светите апостоли, да бъдат помилвани душите ни.

Тропари на 3–и час, глас 8:

Поради страх от иудеите, Твоят близък приятел Петър се отрече от Тебе, Господи, и ридаейки викаше така: „Не пренебрегвай моите сълзи, защото обещах, че ще Ти остана верен, но не го направих!”. Приеми и нашето покаяние и ни помилуй. (2)

Стихъ: Глаголы моя внуши Господи, разумей звание мое.

Преди разпъването Ти на Твоя честен Кръст, Господи, когато войниците издевателстваха над Тебе, ангелските войнства се удивяваха, защото с венец на поругание бе увенчан Ти, Който украси земята с цветя и бе облечен в багреница за подигравки Ти, Който с облаци обличаш небесната твърд.  Но чрез този Твой промисъл стана явно добросърдечието Ти, Христе; велика е Твоята милост, слава Тебе!

Стихъ: Вонми глaсу молeния моего, Царю мой и Боже мой.

Преди разпъването Ти на Твоя честен Кръст, Господи, когато войниците издевателстваха над Тебе, ангелските войнства се удивяваха, защото с венец на поругание бе увенчан Ти, Който украси земята с цветя и бе облечен в багреница за подигравки Ти, Който с облаци обличаш небесната твърд.  Но чрез този Твой промисъл стана явно добросърдечието Ти, Христе; велика е Твоята милост, слава Тебе!

Слaва, глaс 5: Влачен на разпятие, Господи, Ти викаше така: „За какво искате да Ме разпнете, иудеи? Затова ли, че разслабените ви укрепих или че мъртъвците ви като от сън възкресих? Или че кръвоточивата изцелих и хананейката помилвах? За какво искате да Ме убиете, иудеи? Но ще погледнете на Христа - на Тогова, Когото сега пробождате, беззаконници! И ныне, същият.

Прокимен, глас 4: Защото за рани съм готов и скръбта ми е винаги пред мене. Стих: Господи, да не ме изобличиш с Твоята ярост, нито с Твоя гняв да ме накажеш.

Паримия, Апостол и Евангелие на Трети час.

От Часослова: Господ Бог благословeн... Трисветое.

Кондак, глас 8:

Елате да възпеем Разпнатия заради нас! Като Го видя на Кръста Мария казваше: „Макар да търпиш разпятие, Ти Си Син Мой и Бог Мой!”.

Господи, помилуй. (40). Иже на всякое врeмя... и нататък до края на Трети час.

Шести час

Псалом 53

Боже, спаси ме с Твоето име и с Твоята сила съдник бъди ми. Боже, чуй молитвата ми, вслушай се в думите на устата ми, понеже чужди люде се разбунтуваха против мене и силните поискаха да вземат душата ми, и не туриха Бога пред себе си. Ала ето, Бог ми помага и Господ е застъпникът на душата ми, Той ще обърне злотопротив враговете ми; чрез Твоята истина унищожи ги Ти! Драговолно жертва ще Ти принеса, Твоето име ще възпея, Господи, понеже то е благо! Затуй че ме избави от всяка печал и очите ми съзряха гибелта на враговете ми.

Псалом 139

Спаси ме, Господи, от зъл човек, от мъж неправеден ме избави - те мислеха неправда в сърцето си и цял ден приготвяха война. Наостриха езика си като език на змия, под устните им - отрова на аспида. Запази ме, Господи, от ръката на грешника, от неправедни човеци ме спаси - те замисляха да спънат стъпките ми. Скриха гордите за мене примка и мрежа от въжета простряха за нозете ми, край пътеката ми туриха съблазни. Рекох на Господа: Ти си мой Бог, чуй, Господи, гласа на моето моление. Господи, Господи, сило на моето спасение, Ти простря крило над главата ми в деня на битка. Не ме предавай, Господи, на грешника, по моето желание - замисляха против мене, не ме оставяй, за да не се превъзнесат. А главата на окръжаващите ме - ще ги покрие злото на техните уста. Ще паднат върху им огнени въглени, ще ги събориш със страдания и не ще устоят. Човек приказлив не ще се закрепи на земята, злини ще уловят човек неправеден за гибел. Познах, че Господ ще отсъди правда на сиромаси и ще въздаде за бедните. Затуй праведниците ще възнасят благодарност на името Ти и правите ще се веселят от лицето Ти.

Псалом 90

Който живее чрез помощта на Всевишния, ще се всели под покрова на Бога небесен. Ще каже на Господа: „Ти си ми застъпник и мое прибежище, Бог мой, на Когото се уповавам.” Понеже Той ще те избави от примката на ловеца и от дума размирна, с плещите Си ще те заслони и под крилете Му ще бъдеш в надежда; с оръжие ще те обгражда Неговата истина. Не ще се уплашиш от нощен страх, от стрели, летящи денем, от ставащото в тъмнината, от случайна беда или пладнешки демон. Ще паднат от страната ти хиляда и десет хиляди - тебе отдясно, ала до теб не ще се приближат. Само с очите си ще гледаш и въздаянието на грешниците ще съзреш, защото Ти, Господи, си мое упование! Всевишния си направил свое прибежище, зло не ще те сполети и рана не ще се доближи до твоето жилище, понеже на ангелите Си за теб ще заповяда - да те пазят във всичките ти пътища: на ръце ще те подемат, та да не препънеш о камък ногата си; ще настъпиш аспида и василиск, ще стъпчеш лъв и дракон. Понеже на Мене възложи надежда - ще го избавя, ще го закрилям, задето позна Моето име. Ще викне към Мене и ще го чуя; с него съм в скърбите, ще го изведа и ще го прославя; с дълголетие ще го изпълня и ще му явя Моето спасение!

Слава, и ныне, Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже (3), Господи, помилуй (3)

Слава, тропар, глас 2: Ти извърши спасение посред земята, Христе Боже, и като простря на Кръста Своите пречисти ръце, Ти събра всички народи, които зоват: „Господи, слава Тебе!”.

И ныне: Ние нямаме дръзновение заради множеството наши съгреше ния, но Ти моли Родилия се от Тебе, Богородице Дево, защото голяма сила има молението на Майката пред добросърдечието на Владиката. Не презирай молбите на грешните, Всечиста, защото милостив е и може да спаси Този, Който пожела да пострада заради нас.

Тропари на часа, глас 8:

Глас 8: Така говори Господ на иудеите: „Народе Мой, какво ви сторих или с какво ви досадих? Слепците ви просветих, прокажените очистих, лежащия на одър човек въздигнах. Народе Мой, какви неща ви сторих и как Ми се отплатихте? За манната - жлъч, за водата - оцет; вместо да Ме възлюбите, на Кръста Ме приковахте. Няма повече да ви търпя – ще призова Моите езичници и те ще Ме прославят с Отца и Духа и ще им даря живот вечен!”. (2)

Стихъ: Дaша въ снедь мою жeлчь, и въ жaжду мою напоиша мя оцта.

Законодатели Израилеви, иудеи и фарисеи, съборът на апостолите вика към вас: „Ето Храмът, Когото вие разрушихте! Ето Агнецът, Когото разпнахте и на гроб предадохте, но Той възкръсна по Своята власт! Не се заблуждавайте, иудеи, защото Той е Същият, Който ви спаси в морето и ви хранеше в пустинята; Той е живот и светлина и мир на света!”

Стихъ: Спаси мя Боже, яко внидоша воды до души моея.

Законодатели Израилеви, иудеи и фарисеи, съборът на апостолите вика към вас: „Ето Храмът, Когото вие разрушихте! Ето Агнецът, Когото разпнахте и на гроб предадохте, но Той възкръсна по Своята власт! Не се заблуждавайте, иудеи, защото Той е Същият, Който ви спаси в морето и ви хранеше в пустинята; Той е живот и светлина и мир на света!”

Слaва, глaс 5: Елате, христоносни люде, да видим за какво се сговори предателят Иуда с беззаконните свещеници против нашия Спасител: днес те признаха като виновен за смърт безсмъртното Слово и като Го прададоха на Пилат, разпнаха Го на лобното място. И като пострада така нашият Спасител викаше: „Прости им, Отче, този грях, за да познаят езичниците Моето възкресение от мъртвите!”. И ныне, същият.

Прокимен, глас 4: Господи, Господи наш, колко чудно е Твоето Име по цялата земя. Стих: Твоето великолепие се простира по-горе от небесата.

Паримия, Апостол и Евангелие на Шести час.

От Часослова: Скоро да предварятъ... Трисветое.

Кондак, глас 8:

Елате да възпеем Разпнатия заради нас! Като Го видя на Кръста Мария казваше: „Макар да търпиш разпятие, Ти Си Син Мой и Бог Мой!”.

Господи, помилуй. (40). Иже на всякое врeмя... и нататък до края на Шести час.

Девети час

Псалом 68

Спаси ме, Боже, защото водите нахлуха до душата ми. Потънах в глъбината на тинята и няма твърда земя под нозете ми: стигнах до морската дълбина и буря ме потопи. Изнемогнах от викане, замлъкна гласът ми, угаснаха очите ми от уповаване на моя Бог. Намножиха се повече от косите на главата ми ония, които без вина ме мразят; укрепнаха враговете ми, които неправедно ме гонят; тогава връщах и онова, що не бях похитил. Боже, Ти узна безумието ми и прегрешенията ми не се утаиха от Тебе. Да се не посрамят заради мене ония, които търпеливо на Тебе се надяват, Господи, Господи на силите, ни да се посрамят заради мене дирещите Тебе, Боже Израилев. Защото заради Тебе претърпях опозоряване, срам покри лицето ми. Чужд бях на братята си и непознат за синовете на майка си; затуй че ревността по Твоя дом ме разяде и хулите на хулниците Ти върху мене се стовариха. И покрих с пост душата си, и това ми бе за присмех; И взех си за дреха вретище - и бях им за гавра. Над мен се присмиваха седящите при вратите и за мене пееха винопийците. Аз пък с моята молитва към Тебе (ще викам), Боже, във време на благоволение, Боже! В изобилието на Твоята милост чуй ме, в истината на Твоето спасение, спаси ме от калта, да не потъна; да се избавя от ония, които ме мразят и от дълбоките води; да не ме потопи водната вихрушка, ни да ме погълне глъбината, нито да затвори кладенецът над мен устата си. Чуй ме, Господи, защото блага е Твоята милост; по многото си щедрост пригледай ме. Не отвръщай лицето Си от Твоето дете, понеже скърбя, скоро ме чуй. Вслушай се в душата ми и я избави, заради враговете ми ме избави! Защото Ти знаеш укорите срещу мене и моя позор и моя срам: пред Тебе са всички мои оскърбители; укори очакваше душата ми и страдания: и чаках състрадаващ - и нямаше, и утешител - и не намерих. И дадоха ми жлъчка за храна, и в жаждата ми напоиха ме с оцет. Да им бъде трапезата пред тях за примка и за отплата, и за съблазън. Да се омрачат очите им, та да не виждат, и гърба им завинаги превий. Пролей върху тях Твоя гняв и неудържимата Ти ярост да ги застигне. Да опустее дворът им, а в жилищата им да не остане жив човек, затуй, че гониха този, когото Ти порази, и към болките на раните ми прибавиха нови. Прибави беззаконие върху беззаконието им и да не влязат в Твоята правда; да бъдат изтребени от книгата на живите и с праведниците да не се запишат. А аз съм беден и страдам - Твоето спасение, Боже, да ме запази. Ще възхваля името на моя Бог с песен, ще Го възвеличая с хваление; и ще бъде угодно на Бога повече, нежели младо теленце с растящи рогца и копитца. Да видят бедните и да се развеселят: потърсете Бога и жива ще бъде душата ви; понеже чу сиромасите Господ и не презря Своите оковани люде. Да го възхвалят небесата и земята, морето и всичко живеещо в него; защото Бог ще спаси Сион и ще бъдат построени градовете юдейски и там ще се заселят и ще го наследят, и потомството на Твоите раби ще го удържи, и любещите името Ти ще се вселят в него.

Псалом 69

Боже, чуй ме и ми помогни; Господи, побързай да ми помогнеш. Да се опозорят и да се посрамят ония, които дирят душата ми; да се върнат назад и засрамят ония, които зло ми желаят; назад да се върнат тозчас посрамени ония, които ми думат: хубаво, хубаво! Да се зарадват и развеселят за Тебе всички, които Тебе търсят, Боже, и непрестанно да говорят обичащите Твоето спасение: да бъде възвеличен Господ! Аз пък съм беден и сиромах, Боже, помогни ми - Ти си мой помощник и избавител, Господи, не се забавяй!

Псалом 85

Наклони, Господи, ухото Си и ме чуй, понеже съм беден и сиромах. Запази душата ми, защото съм преизпълнен с благоговение: спаси Твоя раб, Боже мой, който на Тебе се уповава! Помилуй ме, Господи, понеже към Тебе ще викам цял ден. Развесели душата на Твоя раб, понеже към Тебе издигнах душата си. Защото Ти, Господи, си благ и кротък, и много милостив към всички, които Те призовават. Чуй, Господи, молитвата ми; вслушай се в гласа на моето моление! В деня на моята скръб към Тебе викнах, защото Ти ме чу. Няма подобен на Тебе сред боговете, Господи, и няма дела, подобни на Твоите. Всички народи, що си сътворил, ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, Господи, и ще прославят Твоето име, защото велик си Ти и вършиш чудеса, Ти си Бог единствен. Насочи ме, Господи, в Твоя път и ще тръгна в Твоята истина; нека се развесели сърцето ми със страха пред Твоето име. Ще те възхвалям, Господи Боже мой, от цялото си сърце и ще прославям името Ти вечно, защото велика е Твоята милост над мен и Ти си избавил душата ми от преизподния ад. Боже, престъпници на закона се надигнаха против мене и сбирщина от могъщи люде поискаха душата ми и не туриха Тебе пред себе си. И Ти, Господи Боже мой, щедър и милостив, дълготърпелив и много милостив и истинен, погледни свише на мене и ме помилуй! Дай Своята мощ на Твоя слуга и спаси сина на Твоята рабиня. Стори с мене знамение за добро, та да видят мразещите ме и да се посрамят, защото Ти, Господи, си ми помогнал и си ме утешил!

Слава, и ныне, Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже (3), Господи, помилуй (3)

Слава, тропар, глас 8: Като видя да виси на Кръста Началника на живота, разбойникът казваше: „Ако Този, Който с нас е разпнат не беше въплътеният Бог, слънцето не би скрило своите лъчи, нито земята щеше да се тресе в трепет. Но като претърпяваш всичко спомни си за мене, Господи, в Твоето Царство.”

И ныне: Ти, Който заради нас се роди от Девата и претърпя разпятие, Благий, смъртта със смърт разруши и яви възкресение като Бог, не презри създанията на Твоите ръце; яви човеколюбието Си, Милостиви, приеми родилата Те Богородица, молеща се за нас и спаси, Спасителю наш, отчаяните люде.

Тропари на часа, глас 6:

Страшно беше да се гледа как виси на Кръста Творецът на небето и земята, как слънцето помръкна и денят отново се превърна в нощ; и земята от гробовете изкарваше тела на мъртъвци; заедно с тях Ти се покланяме, Господи, спаси ни. (2)

Стихъ: Разделиша ризы моя себе, и о одeжди моeй метaша жрeбий.

Глaс 2: Когато беззаконниците приковаха на Кръста Господа на славата, Той викаше към тях: „С какво ви оскърбих или с какво ви разгневих? Кой преди Мен ви избавяше от скърби? И  сега какво ми въздавате? За доброто – зло! За огнения стълб – на Кръст Ме приковахте; за облака – гроб Ми изкопахте; за манната – жлъчка Ми поднесохте; за водата – с оцет Ме напоихте! Но ще призова прочее езичниците и те ще Ме прославят с Отца и Светия Дух.”

Стихъ: Дaша въ снедь мою жeлчь, и въ жaжду мою напоиша мя оцта.

Когато беззаконниците приковаха на Кръста Господа на славата, Той викаше към тях: „С какво ви оскърбих или с какво ви разгневих? Кой преди Мен ви избавяше от скърби? И  сега какво ми въздавате? За доброто – зло! За огнения стълб – на Кръст Ме приковахте; за облака – гроб Ми изкопахте; за манната – жлъчка Ми поднесохте; за водата – с оцет Ме напоихте! Но ще призова прочее езичниците и те ще Ме прославят с Отца и Светия Дух.”

Слaва, глaс 6: Днес виси на Дърво Този, Който постави земята над водите; трънен венец се полага на Оня, Който е Цар на ангелите; в лъжлива багреница Се облича Оня, който облича небето с облаци; плесница приема Оня, Който в Йордан освободи Адам; с гвоздеи Се приковава Жениха на Църквата; с копие Се пронизва Сина на Девата. Покланяме се на Твоите страдания, Христе. Покланяме се на Твоите страдания, Христе. Покланяме се на Твоите страдания, Христе. Покажи ни и Твоето славно възкресение! И ныне, същият.

Прокимен, глас 6: Рече безумец в сърцето си: няма Бог. Стих: Няма кой да върши добро, няма нито един.

Паримия, Апостол и Евангелие на 9-ти час.

Не предaждь нaсъ до конца... Трисветое.

Кондак, глас 8:

Елате да възпеем Разпнатия заради нас! Като Го видя на Кръста Мария казваше: „Макар да търпиш разпятие, Ти Си Син Мой и Бог Мой!”.

Господи, помилуй. (40). Иже на всякое врeмя... и нататък, до края на Девети час.

Изобразителни (направо от Блаженствата, четат се)

Вечерня на Велика Събота


* Псалмите са от превода на Псалтира на новобългарски език, дело на Петко Хинов

сряда, 14 април 2021 г.

Четвъртък на 5-та седмица от Великия пост

 ВЕЛИК ПОКАЕН КАНОН НА СВ. АНДРЕЙ КРИТСКИ,

в четвъртък на петата седмица от Великия пост  (чете се в сряда вечерта)

PDF-версия

Песeн 1

Ирмос: Помощник и покровител Той ми бе за спасение - Той е мой Бог и ще Го прославя, Бог на моя баща и ще Го превъзнеса, задето славно се прослави.

Припев: Помилуй мe, Боже, помилуй мe.

Отгде да започна да плача над своя окаян живот? Какво ли начало да сложа, Христе, на моето скръбно ридание? Но по Твоето добросърдечие, дай ми опрощение на греховете.

Ела, нещастна душо, заедно с твоята плът, изповядай се пред Твореца; за напред отхвърли греховния живот и принеси на Бога покайни сълзи.

Като последвах Адамовото престъпление, осъзнах себе си лишен от Бога, от вечното Царство и благодатната наслада поради многото ми грехове. (Бит. 3:6-7).

Горко ми, окаяна душо, защо се уподоби на първата Ева? Ти погледна с похот и се уязви жестоко; докосна се до дървото и дръзко вкуси от безумната храна. (Бит. 3:6).

Вместо чувствената Ева в мен се надигна мислената Ева във вид на страстен плътски помисъл, който ми обещава наслада, но винаги когато вкуся ме изпълва с горчивина.

Адам бе заслужено изгонен от Едем, понеже не опази, Спасителю, Твоята единствена заповед; какво ли заслужавам аз, който винаги нарушавам Твоите животворни слова?

Надминах Каиновото убийство, бидейки съзнателно убиец на душевната ми съвест; укрепвайки плътта, аз воювах с душата чрез злите си дела. (Бит. 4:8)

Не се уподобих, Иисусе, на праведния Авел; никога не Ти принесох приятни дарове, нито богоугодни дела, ни чиста жертва, нито живот непорочен. (Бит. 4:4)

Както Каин, и ние с тебе, окаяна душо, принесохме на Създателя скверни дела, жертва порочна и живот непотребен; затова и сме осъдени. (Бит. 4:3)

Ти ме създаде от земната пръст, дарявайки ме с плът и кости, с дихание и живот, но, о Творче мой, Избавителю мой и Съдия, приеми ме каещия се. (Бит. 2:7)

Изповядвам Ти, Спасителю, всичките си грехове, които сторих и раните на душата и тялото ми, които вътрешни убийствени помисли злодейски ми причиниха.

Макар и да съгреших, Спасителю, зная че Ти Си човеколюбив, милостиво наказваш и милваш с любов, виждаш сълзите и като Баща бързаш да призовеш блудния син.

Лежа пред Твоите врати, Спасителю, и Те моля: поне на старини не отхвърляй мене, непотребния, в ада, но като Човеколюбец дай преди смъртта ми опрощение на греховете.

Чрез моите помисли се уподобих на оня, който попадна на разбойниците и сега целия съм изпонаранен и покрит с язви; но Сам ти, Христе Спасе, дойди и ме изцели.

Като ме видя, свещеникът отмина и левитът пренебрегна голотата ми, но Иисусе, Който възсия от Мария дойди и се смили над мене.

Агънче Божий, Който взимаш греха на света, вземи от мене тежкото греховно бреме и като добросърдечен дай ми сълзи на умиление.

Във време на покаяние идвам при Тебе, Създателю мой, вземи от мене тежкото греховно бреме и като добросърдечен дай ми сълзи на умиление.

Не се погнусявай от мене, Спасителю, не ме отхвърляй от Своето лице, вземи от мен тежкото греховно бреме и като добросърдечен дай ми прошка на грехопаденията.

Спасителю, прости ми волните и неволни, явни и скрити, знайни и незнайни грехове, всичко ми прости като Бог, очисти ме и ме спаси.

От младини, Христе, отхвърлих Твоите заповеди, целият си живот прекарах в страсти, безгрижие и нерадение; затова Ти викам: поне накрая ме спаси!

Разпилях богатството си в разпътство, Спасителю, и съм лишен от плодовете на благочестието; но гладен викам: милостиви Отче, побързай да се смилиш над мене.

Падам пред Теб, Иисусе, съгреших Ти, очисти ме, вземи от мене тежкия греховен товар и като добросърдечен дай ми сълзи на умиление.

Не влизай в съд с мене, разкривайки делата ми, изследвайки словата ми и изобличавайки моите намерения и желания; но по Твоите щедрости, презри моите злодеяния и ме спаси, Всесилний.

Припев: Преподобна майко Марийо, моли Бога за нас.

Дай ми тази светозарна благодат, която по Божествен промисъл, бе дадена на теб, Марийо, за да избегна мрака на страстите и усърдно да възпявам прекрасните подвизи на твоя живот.

Покорявайки се на божествените Христови заповеди, ти пристъпи към Него, като изостави необузданите стремления към чувствените наслади и с всяко благоговение постигна като една всички добродетели.

Припев: Преподобни отче Андрее, моли Бога за нас.

Чрез твоите молитви, Андрее, избави ни от унизителните страсти и молим те: направи ни причастници на Христовото Царство, ние, които с вяра и любов те възпяваме.

Слава: Свръх-същностна Троице, на Която се покланяме като на Бог Един, вземи от мене тежкия греховен товар и като добросърдечен дай ми сълзи на умиление.

И ныне: Богородице, надежда и защита на тия, които Те възпяват, вземи от мене тежкото греховно бреме и като пречиста Владичица ме приеми каещия се.

Песен 2

Ирмос: Чуй, небе, и ще заговоря и ще възпея Христа, Който по плът се роди от Девата.

Припев: Помилуй мe, Боже, помилуй мe.

Чуй, небе, и ще заговоря; чуй, земьо, гласът на каещия се пред Бога, който Го възпява.

Погледни към мене с милостиви очи, Спасителю мой, и приеми моята гореща изповед.

Единствен аз съгреших пред Тебе повече от всички човеци; но като Бог, Спасителю, смили Се над Твоето създание. (1Тим. 1:15).

Бушува в мен бурята на страстите, добросърдечни Господи; но както на Петър и на мене подай ми ръка. (Мат. 14:31).

Сълзите на блудницата, Всещедрий, и аз проливам; очисти ме, Спасе, по добросърдечието Си.

Помрачих душевната си красота със страстните наслади и целия си ум сведох до пръста.

Разкъсах първата одежда, която в началото ми изтъка Творецът и затова сега гол лежа.

Облякох се в разкъсаната риза, която змията изтъка ми чрез коварния съвет и се срамя.

Погледнах красотата на дървото и прелъсти се моят ум; затова сега гол лежа и се срамувам.

По моя гръб ораха всички демононачалници на страстите и дълго продължи над мене беззаконието им. (Пс. 128:3).

Загубих първоначалната си красота и благолепие, а сега гол лежа и се срамувам.

Грехът уши ми кожените ризи, снемайки от мене първоначалната богоизтъкана одежда.

В изобличение на моите самоволни страсти съм облечен като със смоковни листа в срамно одеяние.

Облякох се в срамна дреха, опетнена и окървавена с нечистотата на моя страстен и отдаден на насладите живот.

Оскверних одеждата на моята плът и окалях онова, което бе по Твой образ и подобие, Спасителю.

Подложих се на страстното мъчение и тлението на плътта, затова сега врагът ме угнетява.

Като предпочетох с невъздържанието си живот самовластен и привързан към земното, сега съм впрегнат в тежко бреме.

Украсих кумирът на плътта с многоцветни одеяния от гнусни помисли и съм подложен на осъждане.

Грижейки се усърдно само за външното благолепие, пренебрегнах вътрешната богообразна скиния. (1Петр. 3:3-4)

Чрез стремежа към чувствени наслади станах подобен на безобразността на моите страсти и погубих красотата на ума си.

Погребах първообразната красота със страсти, Спасителю, но както някога загубената драхма - Ти потърсú и намерú я. (Лк. 15:8)

Съгреших и като блудницата Ти викам: единствен аз съгреших пред Тебе; приеми като миро, Спасителю, моите сълзи. (Лк. 7:37-50)

Подобно на Давид подхлъзнах се и паднах в блуд и оскверних се; но умий и мене, Спасе, със сълзи.

Като митаря Ти викам: помилвай, помилвай ме, Спасителю, защото никой от потомците Адамови не съгреши колкото мене. (Лк. 18:13)

Нямам нито сълзи, нито покаяние, ни умиление; но Ти, като Бог, ми ги дарувай.

Не ми затваряй в оня час Твоята врата, Господи, но отвори я за мене, който ти се кая.

Човеколюбче, Който искаш всички да се спасят! Ти ме призови и като благ ме приеми, каещия се.

Чуй, Спасителю, стенанията на моята душа, приеми сълзите на моите очи и ме спаси.

Припев: Пресветая Богородице, спаси нас.

Пречиста Богородице Дево, едина Всевъзпявана, усърдно се моли да се спасим.

Втори ирмос: Вижте, вижте, че Аз Съм Бог, Който в древност излях от небето манната и източих вода от камъка в пустинята за Моите люде, чрез Моята десница и сила.

Припев:  Помилуй мe, Боже, помилуй мe.

Вижте, вижте, че Аз съм Бог; чуй, душо моя, зовящия те Господ, остави греха предишен и се бой от Господа като праведен Съдия и Бог.

Кому се уподоби ти, многогрешна душо? На първия убиец Каин и на грешния Ламех, защото с твоите злодеяния ти порази жестоко тялото си и уби ума си с безразсъдните стремежи. (Бит. 4 гл.)

Спомняйки си за всички живели преди Закона, ти душо, не се уподоби на Сит, не подражава на Енос, нито на Енох чрез възнасяне към Бога, нито на Ной, но чужда се показа на праведния живот.

Единствена ти, душо моя, си попаднала под гневните струи на своя Бог и си потънала, подобно на земята при потопа, с цялата си плът, и делата и живота и си останала извън ковчега на спасението.

“Мъж убих, причинявайки си язва, и момче погубих, наранявайки се сам”, викаше в ридание Ламех; а ти, душо моя, не трепериш, макар да омърси плътта и да оскверни ума си.

О, как се уподобих на древния убиец Ламех, убивайки душата, както той уби мъжа, и погубвайки ума си – както той момчето; и както Каин уби своя брат, тъй и аз убих тялото си с любосластните стремежи.

Ти замисли, о душо, да издигнеш кула и да построиш крепост с твоите похоти; но Творецът обузда замислите ти и срина на земята твоите кроежи.

Уязвих се, израних се, ето вражите стрели пронизаха душата и тялото ми; ето гнойните струпеи, които викат и разкриват ударите на моите необуздани страсти.

Някога Господ изсипа огън, за да изпепели неистовото беззаконие на содомяни; а ти, душо, сама запали геенски огън, в който ще гориш.

Разберете и вижте, че Аз съм Бог, Който изпитва сърцата и знае помислите, Който изобличава делата и изпепелява греховете, Който защитава сиротния, смирения и нищия.

Припев: Преподобна майко Марийо, моли Бога за нас.

Потъваща в бездната на злините, ти простря ръцете си към Милостивия Бог, Марийо, а търсейки всячески твоето обръщане Той, както на Петър, човеколюбно ти протегна Своята ръка.

С цялото си усърдие и любов ти прибягна към Христа, оставяйки предишния греховен път и заживя в непроходимите пустини, в чистота изпълнявайки Неговите заповеди.

Припев: Преподобни отче Андрее, моли Бога за нас.

Нека да видим, о душо, човеколюбието на Бога и Владиката; затова преди смъртта си в сълзи да паднем и да викнем: по молитвите на свети Андрей, Спасе, помилуй ни.

Слава: Безначална и несътворена Троице, неразделна Единице, приеми ме каещия се, съгреших - спаси ме; аз съм Твое творение, не ме отхвърляй, но пощади ме и ме избави от огненото осъждане.

И ныне: Пречиста Владичице, Богородителнице, надежда на прибягващите към Тебе и пристанище за попадналите в буря, чрез Твоите молитви склони милостивия Творец и Твой Син да се смили над мене.

Песен 3

Ирмос: Върху непоклатимия камък на Твоите заповеди, Христе, утвърди моя помисъл.

Припев: Помилуй мe, Боже, помилуй мe.

Изсипа се някога огън от Господа, който изпепели Содомската земя. (Бит. 19:24).

Спасявай се като Лот в планината, душо, и намери прибежище в Сигор. (Бит. 19:23).

Бягай от пламъка, душо, бягай от горящия Содом, бягай от разрушението на божествения огън.

Изповядвам се пред Тебе, Спасителю; съгреших, съгреших Ти, но разреши и прости ми като милосърден.

Единствен аз съгреших повече от всички човеци, Христе Спасителю, но Ти не ме отхвърляй.

Ти Си добрият Пастир, потърси мене – заблудената овца и не ме отхвърляй.

Ти Си пресладкият Иисус, Ти Си моят Създател; с Тебе, Спасителю, ще се оправдая.

Припев: Пресветая Троице, Боже наш, слава Тебе.

О, Троице, Единице, Боже! Спаси ни от заблуди, изкушения и беди.

Припев: Пресветая Богородице, спаси нас.

Радвай се, Богоприятна Утробо, вместила Бога; радвай се, Престоле Господен, радвай се, Майко на нашия Живот.

Втори ирмос: Утвърди, Господи, върху камъка на Твоите заповеди моето недостойно сърце, защото единствен Ти Си свят и Господ.

Припев: Помилуй мe, Боже, помилуй мe.

Тебе – Разрушителят на смъртта - придобих като Извор на живота; затова преди смъртта си викам: съгреших, очисти, спаси ме.

Подражавах, Спасе, на блудните Ноеви съвременници и наследих присъдата им да се издавят във водите на потопа. (Бит. 6:4-23)

Съгреших, Господи, съгреших Ти! Очисти ме, защото няма друг между човеците, който да е съгрешил колкото мене и когото да не надминах по грехове.

Подражавайки на отцехулителя Хам, ти, о душо, с лице обърнато назад, срамотата на своя ближен не прикри. (Бит. 9:22-23).

Благословенията на Сим ти не наследи, душо моя, нито подобно на Йафет получи обширно владение в земята на опрощението.

Излез от Харан, от земята на греха, душо моя, и иди в земята, източваща вечно живото нетление, която наследи Авраам.

Слушала си, душо, за Авраам, който в древност оставил отческата си земя и станал странник; на неговата решителност подражавай.

Под Мамврийския дъб Авраам на Ангелите даде угощение и в старините си наследи печалбата на обещанието.

Бедна моя душо, знаейки как Исаак тайнствено бе принесен Богу като нова жертва и всесъжение, на неговата решителност подражавай.

Слушала си, душо моя, как Исмаил бе изгонен като син на рабинята; бдителна бъди и гледай и ти така да не пострадаш поради сладострастието си. (Бит. 21:10)

Не ставай солен стълб, като се обръщаш назад, о душо, но нека примерът на Содом те ужасява, а ти спасявай се в Сигор. (Бит. 19:26)    

Ти се уподоби на древната египтянка Агар, о душо; поробвайки се на своите пожелания ти роди новия Исмаил – надменността. (Бит. 16:16)

За стълбата, явила се пред Йаков, издигаща се от земята до небето, ти знаеш, душо; защо не избра непрестанния възход чрез благочестието?

Подражавай на Мелхиседек - този Свещеник на Бога Всевишни и единствен Цар, подобен на Христа по живот в света и сред човеците. (Бит. 14:18)

Бягай, душо моя, от пламъка на греха, подобно на Лот, бягай от Содом и Гомор, от огъня на всяко неразумно желание. (Бит. 19)

Смили Се над мене, Господи, кога дойдеш с Твоите ангели, за да въздадеш на всички заслуженото според делата.

Не отхвърляй, Владико, моленията на тия, които Те възпяват; но смили се, Човеколюбче, и дай на просещите с вяра опрощение.

Припев: Преподобна майко Марийо, моли Бога за нас.

Притискан съм от бурите и вълните на съгрешенията, но ти, майко, сега ме спаси и ме приведи към пристанището на божественото покаяние.

Принасяйки сега усърдна молитва към добросърдечната Богородица, преподобна майко, с твоите молитви отвори и за мен вход към божественото.

Припев: Преподобни отче Андрее, моли Бога за нас.

С твоите молитви дай и на мен опрощаване на дълговете, о Андрее, предстоятелю Критски! Ти си преизряден учител на тайната на покаянието.

Слава: Троице проста, несъздадена, безначално Естество, възпявана в три Ипостаси, спаси нас, които с вяра се покланяме на Твоята власт.

И ныне: Ти, Богомайко, роди безмъжно във времето Раждащия Се извън времето от Отца Бог Син, и о дивно чудо, кърмейки Го остана девица.

Песен 4

Ирмос: Чу пророкът за Твоето пришествие, Господи, и се уплаши, че искаш от Дева да Се родиш и да Се явиш на човеците и казваше: „Чух словата Ти и се смутих, слава на Твоята сила, Господи!”. (Авак. 3:2)

Припев: Помилуй мe, Боже, помилуй мe.

Правосъдни и човеколюбиви Боже! Не презирай Твоите дела и не оставяй създанието Си, макар сам едничък аз да съгреших повече от всеки човек, но като Господ на всичко Ти имаш власт да прощаваш на човеците греховете. (Мк. 2:10).

Приближава се, душо, краят, приближава се, но теб нито те е грижа, нито се подготвяш; съкращава се времето, стани, Съдията е близо, пред вратата; времето на живота преминава като сън, като цвят, за какво все напразно се суетим? (Мат. 24:33).

Събуди се, душо моя! Размисли за сторените от теб дела, вгледай се в тях и пролей своите покайни сълзи; изповядай пред Христа без страх делата и помислите си и приеми оправдание.

Няма грях, нито дело, ни зло, в което да не се провиних през моя живот, Спасителю, чрез слово и желание, преднамерено и с мисъл и с действие съгреших, както никой друг.

Затова съм осъден окаяният аз и ме изобличава съвестта, от която нямам нищо по-нужно на света; о мой Съдия и Изкупител, Който знаеш моето сърце, пощади, избави и спаси мене, Твоя раб.

Стълбата, която в древност видя великият сред патриарсите Яков, душо моя, е образ на деятелното изкачване и въздигането на ума; ако искаш да заживееш деятелно, разумно и съзерцателно, обнови се! (Бит. 28:12)

Поради нужда древният патриарх Яков търпеше дневния зной и понасяше нощния студ, като пасеше стадата, трудеше се и усърдно работеше, събирайки ежедневно печалбата, та две жени да събере. (Бит. 31:7-40).

Под две жени разбирай деятелността и съзерцателното познание; Лия е деятелността, понеже е многодетна, а Рахил – познанието, постигнато с много труд; защото без усилие, душо, нито деятелността, нито съзерцанието ще достигнат съвършенство.

Бодърствай, душо моя, и бъди мъжествена като древния велик патриарх, за да придобиеш деятелност с познание, за да станеш ум виждащ Бога и да постигнеш непристъпния мрак в съзерцание и ще станеш като добрия търговец. (Бит.32:28; Лука 19:13-15)

Великият патриарх Яков, раждайки дванайсетте патриарси, тайнствено ти разкри, душо моя, стълбицата на деятелното възхождане, премъдро уподобявайки децата като стъпала, а своите стъпки по тях – като възкачване нагоре.

Подражавайки на омразния Исав, ти душо, отдаде на измамника първенството на твоята първоначална красота, лиши се от отеческото благословение и двойно се препъна – по действие и разум; затова сега покай се. (Мал. 1:3, Бит. 25:32, 27:37)

Исав бе наречен Едом поради крайното си женолюбие; разпалвайки се постоянно от невъздържание и осквернявайки се от сластолюбието, той се нарече Едом, което значи разпалване на грехолюбивата душа. (Бит. 25:30)

Душо моя, като чу за Иов, получил оправдание на гноището, ти не подражава на неговото мъжество, нито придоби неговата непоколебимост във всичко, що узна, видя и изпита, но се показа нетърпелива. (Иов 1:22)

Преди въздигнат на престол – сега изпоранен на гноището; преди многодетен и славен – сега бездетен и бездомен; но Иов счете гноището за палат, а струпеите си – за бисери. (Иов 2:7-8)

Човек праведен, облечен в царско достойнство, венец и багреница, известен с богатство и много стада изведнъж загуби богатството, славата и царството и стана сиромах.

Ако този, който бе праведен и непорочен повече от всички, не избегна нападенията и мрежите на прелъстителя, какво ще правиш ти, окаяна грехолюбива душо, когато нещо неочаквано те връхлети?

Тялото оскверних, духа опетних, цял с рани се покрих, но Ти, Христе, като лекар и едното и другото изцери с покаяние, умий, очисти и направи ме, Спасителю, по-бял от сняг.

На Кръста Ти, Слове, принесе в жертва за всички Своето тяло и кръв; тялото – за да ме обновиш, кръвта – за да ме умиеш, духът предал си, за да ме приведеш, Христе, към Твоя Отец.

Посред земята Ти устроил си спасение, Всещедри, за да се спасим; доброволно Ти разпна се на Кръста и отвори се заключения Едем; небесното и подземното, цялото творение и всички народи спасени се покланят на Тебе. (Пс. 73:12).

Кръвта и водата, изтекли от Твойте ребра, да ми бъдат купел и питие на опрощението и чрез тях да бъда очистен, помазан и напоен като с елей и питие, Слове, чрез Твоите животворящи слова.

Лиших се от чертога, от брака и от празничния пир; угасна светилникът ми, останал без елей, заключи се чертога, докато спях, и приключи вечерята; а аз с вързани ръце и нозе съм изхвърлен вън.

Църквата придоби Твоите живоносни ребра като потир, Спасителю, от който бликна двойния поток – на опрощението и разума, като образ на двата завета, Стария и Новия.

Малко е времето на живота ми и е пълно със страдания и злини, но в покаяние ме приеми и в разум ме повикай, за да не бъда притежание, нито храна на чуждия, Спасителю, и сам Ти ми бъди милосърден. (Бит. 47:9).

Сега съм високомерен и жестокосърдечен, но всичко е суета и е напразно; не ме осъждай заедно с фарисея, Едничък Щедри, но дай ми смирението на митаря и към него ме причисли, о праведни Съдия.

Съгреших, Милосърдни, осквернявайки съсъда на моята плът, но в покаяние ме приеми и в разум ме повикай, за да не бъда притежание, нито храна на чуждия, Спасителю, и сам Ти ми бъди милосърден.

Станах за себе си идол, като нараних душата си със страстите, но в покаяние ме приеми и в разум ме повикай, за да не бъда притежание, нито храна на чуждия, Спасителю, и сам Ти ми бъди милосърден.

Не послушах Твоя глас, престъпих Твоето Писание, Законодателю, но в покаяние ме приеми и в разум ме повикай, за да не бъда притежание, нито храна на чуждия, Спасителю, и сам Ти ми бъди милосърден.

Припев: Преподобна майко Марийо, моли Бога за нас.

Живеейки в плът ангелски живот, ти преподобна майко, наистина придоби голяма благодат от Бога, за да ходатайстваш пред Него за тия, които вярно те почитат; затова те молим да ни избавиш от всякакви беди.

Макар потънала в бездната на страшните пороци, ти не остана в нея, но чрез по-добри помисли и деятелност въздигна се към съвършена добродетел, удивлявайки с това ангелския род.

Припев: Преподобни отче Андрее, моли Бога за нас.

О, Андрее, отеческа похвало, предстоейки пред Пребожествената Троица не преставай да се молиш, щото ние, които с любов те призоваваме, да се избавим от мъчението, о божествени застъпниче, Критско украшение.

Слава: Като неразделно по същност и неслитно по Лица богословствам за Тебе, Троично едно Божество, съ-царствено и съ-престолно; възпявам Те с небесната трисвета песен. (Ис. 6:3)

И ныне: Ти роди и остана девица, пребъдвайки Дева по естество; Роденият от Тебе обновява законите на природата: девствената утроба ражда, понеже когато Бог пожелае, изменя се порядъкът на естеството, защото Той твори, каквото поиска.

Песен 5

Ирмос: Нощем бодърствам, Човеколюбче, и Те моля просвети ме и води ме чрез Твоите заповеди и научи ме, Спасе, да върша Твоята воля.

Припев: Помилуй мe, Боже, помилуй мe

Прекарах постоянно в тъмнина своя живот, защото мрак и гъста мъгла за мене беше нощта на греха; но покажи ме, Спасе, като син на деня. (Еф. 5:8).

Подобно на Рувим, нещастният аз извърших престъпно и беззаконно деяние пред Всевишния Бог – оскверних своето ложе, както той – бащиното си. (Бит. 35:22, 49:4).

Изповядвам се пред Тебе, Христе Царю, съгреших, съгреших както някога братята, които продадоха Йосиф – този плод на чистотата и целомъдрието. (Бит. 37:28).

Предадена от сродници бе праведната душа – продаден в робство бе възлюбеният Йосиф като предобраз на Христа, а ти, душо, цялата сама себе си продаде на твоите пороци.

Подражавайки на праведния Йосиф и на неговия целомъдрен ум, нещастна и непотребна душо, не се осквернявай постоянно с неразумни пожелания и беззаконие.

Макар Йосиф да беше някога в рова, Владико Господи, той бе предобраз на Твоето погребение и възкресение; а аз кога подобно нещо ще ти принеса?

Слушала си, душо, как в древност Моисей в кошницата беше носен по речните вълни, където, като в чертог, той избягна от злото намерение на фараона. (Изх. 2:3)

Ти, нещастна душо, си слушала за бабите, които някога, по заповед на фараона, трябваше да умъртвяват младенците от мъжко потомство – този образ на целомъдреното деяние, но вместо това, бояха се от Бога. И ти стани сега младенец и като Мойсей сучи премъдрост. (Изх. 1:10-16)

Ти, окаяна душо, не уби своето плътско мъдруване, както великият Мойсей уби египтянина; кажи ми как тогава чрез покаяние ще се вселиш в пустинята, където ще бъдеш свободна от страстите?

В пустинята се засели великият Мойсей; иди и ти, душо, подражавай на неговия живот, та и ти в къпината да видиш Божието явяване.

Представи си, душо, Моисеевият жезъл, удрящ по морето и сгъстяващ дълбината, като образ на божествения Кръст; с него и ти можеш да сториш велики неща. (Изх. 14:21)

Аарон принасяше на Бога огън чист и непорочен; но Офни и Финеес, както и ти, душо, принесохте чужд на Бога, осквернен живот. (1 Цар. 2:12)

Като фараона станах и аз с тежък нрав, Владико; а по душа и тяло заприличах на Ианий и Иамврий и моят ум се помрачи; но помогни ми. (Изх. 7:11, 2 Тим 3:8).

Окалях моя ум окаян, но умий ме, Господи, в банята на моите сълзи и моята плътска одежда направи по-бяла от сняг.

Ако изпитам делата си, Спасе, ще видя, че греховете ми са повече от на всеки друг; защото греших съзнателно, а не по незнание.

Пощади, пощади, Господи, Твоето създание, съгреших, прости ми, защото по природа само Ти единствен си чист и никой освен Тебе не е лишен от нечистота.

Бидейки Бог, Ти Спасителю, заради мен прие моя образ и извърши чудеса, изцерявайки прокажените и изправяйки разслабения, а с допиране до Твоята дреха кръвоточивата също получи изцеление.

Подражавай на кръвоточивата, окаяна душо, хвани се за Христовата одежда, за да се избавиш от раните и чуй от Него: твоята вяра те спаси!

Подражавай на прегърбената жена, окаяна душо, ела и падни в краката на Христа, за да те изправи и да ходиш право по стъпките Господни (Лук. 13:11-13).

Макар да Си кладенец бездънен, Владико, източи ми вода от Твоите пречисти рани, та и аз като самарянката да пия и никога повече да не ожаднея; защото Ти източваш животворни струи. (Иоан. 4:1).

Като Силоам да бъдат за мен моите сълзи, Владико Господи, за да умия аз сърдечните зеници и умствено да видя Тебе – предвечната Светлина. (Иоан. 9:7).

Припев: Преподобна майко Марийо, моли Бога за нас.

С несравнима любов и желание ти, всеблажена, пожела да се поклониш на Дървото на Живота и се сподоби с желаното; удостой и мене да получа небесната слава.

Като мина през Йорданските струи ти намери безболезнен покой, оставяйки плътските сласти, преподобна майко; от тях избави и нас чрез твоите молитви.

Припев: Преподобни отче Андрее, моли Бога за нас.

Като пастир най-изряден тебе, Андрее премъдри, моля с най-голяма обич: по твоите молитви да получа спасение и вечен живот.

Слава: Тебе, Единия Бог-Троица, славим: Свят, Свят, Свят си Отче, Сине и Душе, просто Същество, Единице вечно покланяема.

И ныне: От Тебе, нетленна и безмъжна Майко – Дево, моя състав прие Оня, Който сътвори вековете и Се съедини с човешката природа.

Песен 6

Ирмос: От цялото си сърце призовах милосърдния Бог и Той ме чу как викам от преизподния ад и изведе от тлението моя живот.

Припев: Помилуй мe, Боже, помилуй мe.

Искрено принасям Ти, Спасителю, сълзите на моите очи и въздишките от дълбината на сърцето си и викам: съгреших Ти, очисти ме. (Лука 18:13)

Отклони се ти, душо, от твоя Господ, както Датан и Авирон; но извикай от преизподния ад: „Боже, пощади ме!”, за да не те погълне земята. (Числа 16:32).

Като неукротима телица ти, душо, се уподоби на Ефрем; но като сърна от примката спасявай своя живот, окриляйки ума си с деятелност и съзерцание. (Осия 10:11, Йерем. 31:18).

Нека Моисеевата ръка ни увери, душо, как Бог може да избели и очисти прокажения живот; затова не се отчайвай, макар да си прокажена.

Вълните на моите грехове се обърнаха, Спасе, и внезапно ме покриха, както някога вълните на Червеното море покриха египетските колесници. (Изх. 14:26, 15:4)

Неразумни бяха твоите желания, душо, както у древния Израил; понеже ти безразсъдно предпочете сластолюбивото пресищане от страстите пред божествената манна. (Чис. 21:5)

Кладенците Хананейски на помислите ти предпочете, душо, пред Камъка с цепнатината, от който като от чаша тече реката на премъдростта и излива струите на богословието. (Бит. 21:25, Изх. 17:6)

Като древния безразсъден народ в пустинята, ти също, душо моя, предпочете свинското месо и египетските ястия. (Изх. 29:3)

Когато Твоят раб Мойсей удари с жезъла си по камъка, о Христе, той предизобрази Твоите животворни ребра; от тях ние всички черпим жива вода. (Числа 20:11)

Ти, подобно на Иисус Навин, изследвай и огледай каква е обетованата земя, душо, и засели се в нея, спазвайки закона. (Иис. Нав. 2)  

Стани и надвий плътските страсти, както Иисус Навин надви Амалик, и винаги побеждавай гаваонитците – измамните помисли. (Изх. 17:8, Иис. Нав. 8:21).

Премини през скоротечното естество на времето, както някога кивота през Йордан и стани душо, наследница на обетованата земя; така повелява Бог. (Иис. Нав. 3:17).

Спасителю, както спаси зовящия към Тебе Петър, побързай да спасиш и мене от звяра,простирайки Твоята ръка и ме изведи от дълбочината на греха. (Мат. 14:31).

Владико, Владико Христе! Зная Те, че Си тихо пристанище; побързай да ме избавиш от безкрайните дълбочини на греха и отчаянието.

Аз съм загубената драхма с царския образ, Спасителю; но запалвайки светилника – Твоя Предтеча, потърси и намери Своя образ. (Лук. 15:8).

Припев: Преподобна майко Марийо, моли Бога за нас.

За да угасиш пламъка на страстите ти непрестанно си проливала потоци сълзи, Марийо, и си разпалвала душата си с огъня на божествената любов; дай и на мен, твоя раб, благодатния дар на сълзите.

Придобила си, майко, небесното безстрастие чрез твоя възвишен живот на земята; затова моли се тия, които те възпяват да се избавят от страстите чрез твоите молитви.

Припев: Преподобни отче Андрее, моли Бога за нас.

Знаейки те като Критски пастир и предстоятел, отче Андрее, и като вселенски молитвеник прибягвам към тебе и викам: извади ме от дълбочината на греха.

Слава: Троица Съм проста и Единица неразделна, съединена по естество, разделна по Лица, казва Отец и Син и Божественият Дух.

И ныне: Твоята утроба ни роди Бога, приел нашия образ; Него, като Творец на всичко, моли, Богородице, да получим оправдание с Твоите молитви.

Господи, помилуй (3). Слава... И ныне...

Кондак, глас 6:

Душо моя, душо моя, стани, защо спиш? Краят приближава и ти ще се смутиш, но събуди се, за да те пощади Христос Бог, Който E навсякъде и всичко изпълва.

Икос: Виждайки Христовата лечебница отворена и как от нея за Адам извира изцеление, дяволът се изпълни с мъка и като поразен, оплакваше се на другарите си, викайки: "Какво да сторя на Сина на Мария? Убива ме Витлеемецът, Който E навсякъде и всичко изпълва."

Синаксар - тук

Песен 7

Ирмос: Съгрешихме, постъпвахме беззаконно и неправедно пред Тебе, нито опазихме, нито вършихме това, което Си ни заповядал; но не ни оставяй до край, Боже на нашите отци. (Дан. 9:5)

Припев: Помилуй мe, Боже, помилуй мe.

Съгреших, беззаконствах и наруших Твоята заповед; защото в грехове съм роден и към раните си добавих още язви; но Сам ме помилвай като добросърдечен, Боже на нашите отци.

Тайните на сърцето си изповядах пред Тебе, мой Съдия; виж смирението ми, виж и скръбта ми; обърни ми внимание и Сам ме помилвай като добросърдечен, Боже на нашите отци.

Някога Саул загуби ослиците на своя баща, но неочаквано с известието за тях получи царство; гледай, душо, и не се забравяй, предпочитайки своите скотски желания пред Царството Христово. (1 Цар. 10:2)

В древност богоотецът Давид двойно съгреши, уязвен от стрелата на прелюбодейството и пронизан от копието на угризението поради убийството, но ти, душо моя, още повече страдаш от своеволните си пожелания (2 Цар. 11:4 - 15).

Някога Давид към беззаконието прибави беззаконие, защото прелюбодейството съедини с убийство, но скоро принесе двойно покаяние; а ти, душо, макар да стори по-големи грехове, не се разкая пред Бога.

Давид изписа като на икона покайна песен, за да изобличи деянието, което стори, казвайки: „Помилуй ме, пред Теб Едничкия съгреших, но Сам Ти ме очисти, Боже на всичко!”.

Когато пренасяха Ковчега на колесница и воловете го наклониха, тогава заради едно докосване до него Оза изпита Божия гняв; но ти, душо, отбягвай неговата дързост и истинно благоговей пред божествените неща.

Слушала си ти за Авесалом, как въстана срещу самото естество; знаеш неговите гнусни дела, с които оскверни ложето на баща си Давид; но ти самата, душо, подражаваш на неговите страсти и стремежите на похотта.

Ти, душо, пороби величието на своята свобода на твоето тяло; защото намирайки в сатаната друг Ахитофел, ти се съгласи с неговите съвети; но Самият Христос ги разпръсна, за да можеш ти да се спасиш. (2 Цар. 16:20-21)

Някога великият Соломон, бидейки изпълнен с благодатта на премъдростта, стори зло пред Бога и отстъпи от Него; но с твоя проклет живот, душо, ти на него заприлича.

Увлечен от своите плътски страсти, уви, оскверни се любителят на премъдростта; той възлюби блудните жени и се отчужди от Бога; на него, душо, и ти подражаваш с ум, изпълнен със срамно сладострастие.

Ти, душо, се сравни с Ровоам, който не послуша съветниците на баща си; ти стана като най-порочния слуга Йеровоам, древния отстъпник; но бягай от подобно подражание, викайки към Бога: съгреших, смили се над мен.

На Ахавовите мерзости, душо моя, подражаваш; уви, ти стана жилище на плътски скверноти и съсъд на срамни страсти; но въздъхни от дълбината на сърцето си и изповядай пред Бога свойте грехове. (3 Цар. 16:30).

Когато Илия изтребваше гнусните пророци на Иезавел за изобличение Ахавово, два пъти изгори по петдесет от нейните слуги; но ти, душо, не подражавай им, но се укрепвай.

Заключи се небето и Бог напрати глад за тебе, душо, както някога за Ахав, който не послуша словата на Илия Тесвитянина; но ти подражавай на Сарептската вдовица, която нагости пророка.

Доброволно ти усвои Манасиевите престъпления, поставяйки страстите си вместо идоли и умножавайки мерзостта, но усърдно подражавай на неговото покаяние и умиление.

Падам пред Тебе и Ти принасям вместо сълзи моите слова: съгреших, както и блудницата не съгреши и беззаконствах както никой друг на земята; но смили Се, Владико, над Твоето творение и ме призови.

Помрачих Твоя образ и наруших заповедта Ти; помръкна в мене цялата ми красота и от страстите светилникът угасна; но смили се над мене, Спасителю, и както пее Давид, върни ми радостта.

Обърни се, покай се, открий тайните си, кажи на всезнаещия Бог: Ти знаеш моите тайни, Едине Спасе, но Сам ме помилуй, както пее Давид, по голямата Ти милост. (Псал. 50:3).

Изминаха моите дни като сън, затова и аз като Езекия плача на своето легло да се удължат годините на моя живот; но кой Исая ще застане пред тебе, душо, ако не Бог на всичко?

Припев: Преподобна майко Марийо, моли Бога за нас.

Викайки към пречистата Богомайка, ти първо отхвърли яростта на страстите, които някога жестоко те измъчваха и посрами изкусителния враг; дай сега и на мене, твоя раб, помощ в скръбта.

Този, Когото възлюби и избра и заради Когото изнури плътта си, Него сега моли по великата Си милост да даде мирен живот на тия, които Го почитат.

Припев: Преподобни отче Андрее, моли Бога за нас.

С твоите молитви утвърди ме на камъка на вярата, отче, ограждайки ме с божествения страх и подай ми покаяние, Андрее, моля те; избави ме от мрежите на врага.

Слава: Бог Се възпява като Троица проста, неразделна и единосъщна, Една по естество, Светлини и Светлина, Трима Святи и Един Свят! Възпей и ти, душо, и прослави Извора на Живота – Бога на всичко.

И ныне: Възпяваме Те, благославяме Те, покланяме Ти се, Богомайко; защото Ти роди Един от неразделната Троица, Христа Бога, и сама отвори за нас, живеещите на земята, небесните обители.

Песен 8

Ирмос: Бога, Когото войнствата небесни славят и от Когото треперят херувимите и серафимите, нека всяко дихание и твар да възпява, благославя и превъзнася във всички векове.

Припев: Помилуй мe, Боже, помилуй мe.

Спасителю, помилвай ме, грешния; издигни ума ми към обръщане; приеми ме каещия се; смили се над мене, който Ти викам: съгреших Ти – спаси ме, беззаконствах – помилуй ме!

В древност Илия с колесницата на добродетелите възходи в небесата, издигайки се над земните неща; душо моя, размисляй за това възхождане. (4 Цар. 2:11)

Някога Елисей с кожуха на Илия раздели на две струите Йорданови; но ти, душо, не стана причастна на тая благодат поради невъздържанието си. (4 Цар. 2:14).

В древност Елисей, приемайки кожуха на Илия, получи двойна благодат от Бога; но ти душо, не стана причастна на тая благодат поради невъздържанието си. (4 Цар. 2:9)

Жената от Сонам благонравно нагости праведника Елисей, а ти, душо, не прие в дома си нито странник, нито пътник; но с ридание ще бъдеш изхвърлена от брачния чертог. (4 Цар. 4:8)

Непрестанно ти, нещастна душо, подражаваш на скверния Гиезиев нрав; поне в старостта си отхвърли неговото сребролюбие и оставяйки своите зли дела, геенския огън избегни. (4 Цар. 5:20)

Като стана подобна на Озия, душо, ти двойно придоби неговата проказа, защото мислиш неправедно и вършиш беззаконие; остави всичко що имаш и пристъпи към покаяние. (2 Паралип. 26:19-21)

Слушала си как в древност ниневийците във вретище и пепел се каеха пред Бога, но ти не ги последва в покаянието им, а се показа най-лоша от всички съгрешили преди и след Закона. (Иона 3:5)

Слушала си, душо, как Йеремия в тинестия ров с ридание викаше към град Сион и просеше сълзи; подражавай на неговия плач и ще се спасиш.

Йона побягна към Тарсис, предвиждайки обръщането на ниневийците, защото като пророк той знаеше Божието милосърдие и бе загрижен да не се окаже пророчеството му лъжовно. (Иона 1:3)

Слушала си, душо, как Даниил в рова затвори устата на зверовете; знаеш и как отроците с Азарий угасиха с вяра пламъка на пещта. (Дан. 14:31, 3:24)

Стария Завет изцяло ти приведох, душо моя, в пример; подражавай на боголюбивите дела на праведните и бягай от греховете на порочните.

Правосъдни Спасителю, помилвай и ме избави от огъня и от страхотиите, които справедливо ще ми бъдат отсъдени; облекчи ме преди свършека чрез добродетел и покаяние.

Като разбойника Ти викам: помени ме; като Петър горко плача: прости ми, Спасе; викам ти като митаря, плача като блудницата; приеми риданието ми, както някога прие плача на хананейката.

Изцели гниенето на моята смирена душа, едничък Лекарю; наложи ме с пластир, елей и вино – дела на покаяние и сълзи на умиление.

Подражавам и аз на хананейката и викам: помилуй ме, Сине Давидов; докосвам се до края на дрехата Ти и като Мария и Марта плача над Лазар. (Йоан 11:33).

Подобно на блудницата, която просеше милост, викам към Тебе, Спасителю, изливайки съд със сълзи, като миро над главата Ти, молитва принасям и прося опрощение.

Макар никой да не е съгрешил пред Тебе, както аз, но приеми ме, милостиви Спасителю, каещия се и викащия със страх и любов: съгреших пред Тебе, помилуй ме, Щедри.

Пощади, Спасителю, Твоето създание и като Пастир потърси погиналото, предпази заблудения, избави ме от духовния вълк и ме направи агне от Твоето паство.

Когато седнеш като Съдия, Спасителю милосърдни, и явиш Твоята страшна Слава, о какъв страх ще бъде тогава пред горящата пещ и всички ще треперят пред величието на Твоя съд!

Припев: Преподобна майко Марийо, моли Бога за нас.

Майката на Незалязващата Светлина те просвети и освободи от мрака на страстите; затова влязла в духовната благодат просвети, Марийо, тия, които вярно те възпяват.

Като съзря в тебе ново чудо, божественият Зосима наистина се ужаси, защото видя ангел в плът и изпълнен със страх, той възпя Христа во веки.

Припев: Преподобни отче Андрее, моли Бога за нас.

Като имаш дръзновение пред Господа, Андрее, всечестна Критска похвало, моли се да получа освобождение от веригите на беззаконието, защото си учител на покаянието и слава на преподобните.

Благославяме Отца и Сина и Светия Дух, Господа.

Безначални Отче, съ-безначални Сине, Утешителю благий – Душе правий; Родителю на Словото Божие, Слово на безначалния Отец, животворящ и съзидателен Душе, Единна Троице, помилуй ме.

И ныне: Като от пурпурна коприна, Пречиста, в Твоята утроба се изтъка духовната багреница – Емануиловата плът; затова и наистина Те почитаме като Богородица.

Песен 9

Ирмос: Раждането от безсеменно зачатие е необяснимо и нетленен е Плодът на непозналата мъж Майка, защото Божието раждане обновява естеството; затова и всички родове Теб, като Богоневеста и Майка, православно величаем.

Припев: Помилуй мe, Боже, помилуй мe.

Умът е изранен, тялото - разслабено, духът боледува, словото изнемощя, животът гасне, краят дебне пред вратата; и тъй, окаяна моя душо, какво ще сториш щом дойде Съдията да изследва твоите дела?

Пред теб представих, душо, Моисеевия разказ за сътворението на света, а след това и цялото Писание на Стария Завет, което ти разказа за праведни и за неправедни; от тях на вторите си подражавала, а не на първите, съгрешавайки пред Бога.

Законът изнемогна, бездейства и Евангелието и цялото Писание в теб стои в пренебрежение; всяко праведно слово у пророците загуби сила; твоите рани, о душо, се умножиха и няма лекар, който да те изцели!

Сега ти давам примери от Новозаветното Писание, о душо, които да те приведат в съкрушение. Подражавай прочее на праведните, а от грешните се отвръщай и умилостиви Христа с молитви, пост, чистота и благоговение.

Христос Се въплъти и призова към покаяние разбойници и блудници; покай се, душо, дверите на Царството вече са разтворени и първи го грабят каещи се митари и фарисеи и прелюбодейци.

Христос стана Младенец, приобщавайки Се към мен по плът и доброволно изпита всичко свойствено на естеството, освен греха, давайки ти, душо, подобие и образ на Своето снизхождение.

Христос спаси мъдреците, пастирите призова, множеството младенци направи мъченици, прослави стареца и престарялата вдовица. Нито на делата, нито на живота им си подражавала ти, душо, но горко ти, когато застанеш пред Съда.

Пости Господ четиридесет дни в пустинята и накрая огладня, разкривайки в Себе Си човешката природа; душо, не се лени, ако срещу теб се устреми врагът, нека чрез молитвата и поста да отстъпи пред твоите нозе.

Христос бе изкушаван: дяволът Го изкушаваше, показвайки Му камъните, за да ги превърне в хлябове; възведе Го на планината, за да види в миг единствен всичките царства на тоя свят; бой се, душо, от това, бди и се моли всеки час на Бога.

Гълъбът, който възлюби пустинята, Христовият светилник, гласът на викащия възгласи, проповядвайки покаяние; но Ирод извърши беззаконие с Иродиада; виж, душо моя, не се оплитай в мрежите на беззаконниците, но възлюби покаянието.

В пустинята се посели Предтечата на благодатта и от цяла Иудея и Самария идваха, за да го слушат и изповядваха греховете си, усърдно приемайки кръщение; но на тия ти не подражаваш, душо.

Бракът е честен и ложето - нескверно, защото Христос някога ги благослови, вкусвайки по плът храна на сватбата в Кана и водата във вино претвори, явявайки първото Си чудо, за да можеш ти, о душо, да се промениш.

Христос изцери разслабения, който взе одъра си, и въздигна мъртвия юноша - чедо на вдовицата, както и слугата на стотника; и откривайки Се на самарянката, душо, Той ти предначерта как да служиш на Бога в Дух и истина.

Господ изцери кръвоточивата чрез докосването й до края на одеждата Му, очисти прокажените, просвети слепите и хромите изправи, глухите, немите и прегърбената изцери със слово, за да се спасиш ти, нещастна душо.

Изцерявайки недъзите, Христос - Бог Слово благовести на бедните, лекуваше сакатите, ядеше с митари и беседваше с грешници, а отлетялата душа на Иаировата дъщеря възвърна с докосване на Своята ръка.

Митарят се спаси и блудницата стана целомъдрена, а самохвалният фарисей бе осъден, защото първият зовеше: „Бъди милостив към мене!”, втората: „Смили Се над мене!”, а последният се хвалеше, думайки: „Боже, благодаря Ти!” и нататък със своите безумни слова.

Закхей бе митар, но се спаси; фарисеят Симон се съблазни, а блудницата получи пълно опрощение от Този, който има власт да прощава греховете; побързай, душо, и ти да станеш като нея.

Окаяна душо, ти не се уподоби на блудницата, която взе алабастрен съд с миро, със сълзи помаза и изтри с коси нозете на Господа, отменящ присъдата за нейните предишни съгрешения.

Градовете, на които Христос възвести Евангелието, душо моя, знаеш как бяха прокълнати; стресни се от това, за да не се окажеш като тях, защото Владиката, като ги оприличи на Содом, ги осъди в ада.

Нека отчаянието не те направи негодна, о душо моя, но чуй за вярата на хананейката, заради която дъщеря й се изцели чрез Божието слово. „Сине Давидов, спаси и мене!” - от дълбините на сърцето извикай, както тя зовеше към Христа.

Смили сърцето Си, спаси ме, Сине Давидов! Помилуй ме Ти, Който изцери с една дума обхванатите от бесове и благосърдечно ми кажи като на разбойника: „Истина ти казвам, ще бъдеш с Мене в рая, когато дойда в славата Си!”

Единият разбойник Те хулеше, а другият Те изповяда като Бог, а и двамата заедно с Теб висяха на кръст, о Всемилостиви, но както за разбойника, който повярва в Теб и позна в Тебе Бога, и за мене отвори вратата на славното Ти Царство.

Творението страдаше, гледайки Те разпнат, камъни и планини от ужас се разпадаха, земята се потресе и адът загуби своята сила, и дневната светлина се помрачи, понеже Ти, Иисусе, по плът Се прикова на Кръста.

Не искай от мене достойни плодове на покаяние, защото оскъдня в мене силата ми, но дай ми винаги сърце съкрушено и нищета духовна, та поне тях да Ти принеса като благоприятна жертва, единствен Спасителю.

Съдия мой, Който знаеш всичко за мене! Ти пак ще дойдеш със Своите ангели, за да извършиш съд над целия свят; но тогава погледни към мене с милостивото Си око и ме пощади, Иисусе, смили се над мене, който съгреших повече от целия човешки род.

Припев: Преподобна майко Марийо, моли Бога за нас.

Ти смая всички с необикновеното си житие - и ангелските войнства и човешките множества, живеейки като безплътна и надхвърляйки човешката природа; затова сякаш с невеществени нозе, Марийо, ти прекоси Йордан.

Умилостиви Твореца към нас, които те възхваляме, преподобна майко, за да се избавим от скърби и беди, връхлитащи отвред върху ни, та като се избавим от изкушения, да величаем непрестанно Господа, Който те прослави.

Припев: Преподобни отче Андрее, моли Бога за нас.

Андрее честний и трижди блажен отче, пастирю Критски! Не преставай да се молиш за тия, които те възпяват - да се избавим от гняв и скръб, от тлението и безмерните съгрешения всички ние, които с вяра почитаме твоята памет.

Слава: Троице единосъщна, Единство в три Ипостаси, ние Те възпяваме, славейки Отца, величаейки Сина и покланяйки се на Светия Дух, наистина Бог Един по естество; Светлина и Светлини, Живот и Животи, оживотворяващ и просвещаващ краищата на вселената.

И ныне: Пази Своя град, Богородителко пречиста, защото чрез Твоята защита той владичества с вяра и от Тебе получава сила, чрез Тебе победоносно отблъсква всяко изкушение и враговете взима в плен, държейки ги в подчинение.

Катавасия: Раждането от безсеменно зачатие е необяснимо и нетленен е Плодът на непозналата мъж Майка, защото Божието раждане обновява естеството; затова и всички родове Теб, като Богоневеста и Майка, православно величаем.