сряда, 26 септември 2012 г.

14 / 27 септември, Въздвижение на Честния и Животворящ Кръст Господен


Вечерня на празника - тук
Утреня
На Бог Господ, тропар, глас 1:


Тропар, глас 1: Спаси, Господи, Твоя народ и благослови наследството Си, като даруваш на православните християни победи над враговете и запазваш с Кръста Си Твоя народ.
Първи седални, глас 6:

Щом бе издигнато Дървото на Твоя Кръст, Христе, разклатиха се основите на смъртта, Господи; защото поглъщайки Те алчно, адът Те отпусна с трепет. Ти ни яви Твоето спасение, Светий, и ние Те славословим, Сине Божи, помилуй ни!

Слава, и нине, глас 1: На Дървото на Твоя Кръст се покланяме, Човеколюбче, защото на него беше прикован, Животе на всички. Ти, Спасителю, отвори рая за разбойника, дошъл при Теб с вяра, който се сподоби с наслада, защото изповяда пред Тебе: „Спомни си за мене, Господи!” Както него, приеми и нас, които зовем: „Всички съгрешихме; поради Твоето милосърдие не ни отхвърляй!”
Втори седални, глас 6:

Днес изпълни се пророческото слово: ето, покланяме се на мястото, където стояха Твоите нозе, Господи, и като вкусихме от Дървото спасение, получихме освобождение от греховните страсти, по молитвите на Богородица, единствен Човеколюбче.

Слава, и нине, глас 8: В древност Иисус Навин тайнствено предизобрази образа на Кръста, когато кръстовидно вдигна своите ръце и слънцето се спря, докато той не повали враговете, враждуващи против Тебе, Бога. Сега пък то помръкна, виждайки Те на Кръста, Спасителю мой, Който разруши властта на смъртта и съ-въздигна целия свят.

Седален след полиелея, глас 8:

Някога в рая дървото ме оголи [от божествената благодат], с вкусването от него врагът ме умъртви; но Кръстното дърво, носейки за човеците одеждата на живота, се издигна над земята и целият свят се изпълни с всяка радост. Като го гледаме сега да се издига, люде, нека викнем заедно към Бога с вяра: „Изпълни се със слава Твоя дом!” Слава, и нине, същият.
Степенни, 1-ви антифон на 4-ти глас.

Прокимен, глас 4: Всички краища на света видяха спасението от нашия Бог. Стих: Пейте на Господа нова песен, защото дивно нещо сътвори Господ.

Евангелие; Воскресение Христово... 50 псалом
Слава: Ти си мой могъщ покров, трисъставен Кръсте Христов, освети ме с твоята сила, та с любов и вяра да ти се покланям и славя! И ныне: същото.

Стихира, глас 6:
Кръсте Христов, който си упование на християните, пътеводител на заблудените, пристанище за попадналите в бури, победа в битките, за вселената опора, лекар за болните, възкресение за мъртвите, помилуй ни!
Канон на св. Козма Маюмски, глас 8:
Песен 1
Ирмос: Кръст начерта Моисей, когато с жезъла си разсече Червеното море за вървящия пеша народ израилски и после напреки удари, за да събере водите върху фараоновите колесници, изобразявайки така непобедимото оръжие; затова възпяваме Христа нашия Бог – защото Се прослави.
Слава, Господи, на Твоя честен Кръст.
В древност Мойсей яви образа на пречистите страдания в самия себе си, заставайки сред осветените: изобразявайки Кръста, той с вдигнати ръце въздигна победното знамение и унищожи силата на Амалик всегубителя; затова възпяваме Христа нашия Бог – защото Се прослави.
Слава, Господи, на Твоя честен Кръст.
Мойсей издигна на върлината лекарство, избавящо от смъртоносното отровно ухапване, и изобразявайки Кръст напреки привърза към дървото пълзящата змия, и така над бедствието възтържествува; затова възпяваме Христа нашия Бог – защото Се прослави.
Слава, Господи, на Твоя честен Кръст.
Небето показа на благочестивия владетел и богомъдър цар победното знамение на Кръста, чрез който бе повалена надменността на злите врагове, лъжата беше разрушена и божествената вяра се разпространи по краищата на вселената. Затова възпяваме Христа нашия Бог – защото Се прослави.

Песен 3

Ирмос: Жезълът става образ на тайната, защото разцъфвайки той посочва свещеника; а за преди безплодната Църква сега разцъфна Кръстното дърво - за нейно утвърждение и сила.
Слава, Господи, на Твоя честен Кръст.
Скалата източи от удара вода за непокорния и жестокосърдечен народ и така тя яви тайнството на богопризованата Църква, за която Кръстът е утвърждение и сила.
Слава, Господи, на Твоя честен Кръст.
От пречистите ребра, прободени с копие, изтече вода с кръв, обновяващи завета и очистващи греха; защото Кръстът е похвала за верните и за царете - утвърждение и сила.
Седален, глас 4.
В чест на теб, трижди блажен подателю на живота, Кръсте, людете празнуват в духовно пиршество заедно с безплътните ликове; събранията на архиереите благоговейно те възпяват, а множеството на монашестващите и постниците се покланят, и всички заедно Христа разпнатия славим. Слава и ныне, същият: 

Песен 4

Ирмос: Чух, Господи, тайната на Твоя промисъл, научих за делата Ти и прославих Твоето Божество.
Слава, Господи, на Твоя честен Кръст.
В древност Мойсей чрез дърво претвори горчивите извори в пустинята, предвещавайки обръщането на езичниците към благочестието чрез Кръста.
Слава, Господи, на Твоя честен Кръст.
Йордан скри в дълбините си секирата, но чрез дървото я възвърна, ознаменувайки прекратяването на заблудата чрез Кръста и кръщението.
Слава, Господи, на Твоя честен Кръст.
Народът, съставен от четири части и шествайки в свидетелство пред предобразната скиния, свещено се строява и се прославя, изобразявайки начертанието на Кръста.
Слава, Господи, на Твоя честен Кръст.
Чудно разпрострян Кръстът излъчваше слънчеви лъчи и небесата възвестиха славата на нашия Бог.

Песен 5

Ирмос: О, трижди блажено Дърво, на което Се разпна Христос, Цар и Господ и чрез което падна измамилият ни чрез дървото (сатана). Той сам бе уловен от Бога, Който на теб Се прикова по плът, дарявайки с мир нашите души!
Слава, Господи, на Твоя честен Кръст.
О, всевъзпявано Дърво, Кръсте, на който бе разпнат Христос, от теб се уплаши въртящият се меч, охраняващ Едем, а страшният Херувим отстъпи пред прикования на теб Христос, Който дарява мир на нашите души.
Слава, Господи, на Твоя честен Кръст.
Вражите сили на преизподнята треперят от знамението на Кръста, изобразено във въздуха, където те витаят; а родовете на небожителите и на земнородните прекланят колена пред Христа, Който дарява с мир душите ни.
Слава, Господи, на Твоя честен Кръст.
Божественият Кръст се яви в лъчите на нетлението и озари с божествената светлина помрачените от измамните заблуди народи, които събра около прикования на него Христос, даряващ с мир нашите души.

Песен 6

Ирмос: В утробата на морския звяр Йона издигна кръстообразно своите ръце, предизобразявайки ясно спасителното страдание; и като излезе оттам след три дни, предначерта свръхестественото възкресение на прикования по плът Христос Бог, Който чрез него просвети света.
Слава, Господи, на Твоя честен Кръст.
Прегърбен от старост и от болести измъчван Йаков се изправи и ръцете си кръстоса, явявайки действието на живоносния Кръст; защото прикования по плът на него Бог обнови ветхостта на подобния на сянка писан Закон и прогони душепагубния недъг на заблудата.
Слава, Господи, на Твоя честен Кръст.
Кръстообразно полагайки ръце върху главите на младите (си синове), божественият Израил даде да се разбере, че славата на старшинството е за народа, служещ под закона; затова той, заподозрян, че е сгрешил с това, не измени на живоносното знамение, но каза: „Първенството ще получи новоутвърденият народ на Христа Бога, защитен от Кръста!”
Кондак, глас 4: Издигнал Се доброволно на кръста, Христе Боже, дарявай щедростите Си на едноименното Твое ново общество. Зарадвай ни с Твоята сила и ни давай победа над противниците, като Твоята помощ ни бъде оръжие на мир и знаме на непобедимост.
Икос: Какво прочетохте и научихте, че пише на галатяните този, който бе издигнат даже до трето небе в рая и чу неизказани и божествени думи, които човешките езици не могат да изрекат, о любители на Писанията? „На мен, казва, не ми се даде да се похваля с нищо, освен с Кръста Христов, на който като пострада Той уби страстите.” Затова и ние твърдо държим Кръста Господен като похвала за всички, защото той е нашето спасително дърво, оръжие на мир и знаме на непобедимост.
В този месец, в четиринадесетия ден празнуваме въздвижението на честнùя кръст Господен. Чрез него, Господи, ни запази от всяко зло. Амин.

Песен 7

Ирмос: Безумната заповед на злочестивия мъчител, дишаща заплаха и богомерзка хула, приведе в смут народите; обаче тримата отроци не се уплашиха нито от зверския гняв, нито от изгарящия огън, но обхванати в пламъка, те пееха, разхладени от духащия росоносен вятър: „Всевъзпяван наш Боже и на отците ни, благословен Си!”
Слава, Господи, на Твоя честен Кръст.
Първият човек вкуси от дървото и в тлението падна, защото осъждайки се на безславно лишаване от живота, той, като някаква пагубна за тялото повреда, предаде на целия си род своя недъг; но ние, земнородните, като приехме възстановяване чрез Кръстното дърво, зовем: „Всевъзпяван наш Боже и на отците ни, благословен Си!”
Слава, Господи, на Твоя честен Кръст.
Непослушанието наруши Божията заповед и дървото причини на човеците смърт чрез несвоевременното вкусване от него, затова после Дървото на драгоценния живот стана недостъпно. Но то се откри на поразения от люта смърт разбойник, който викаше благоразумно: „Всевъзпяван наш Боже и на отците ни, благословен Си!”
Слава, Господи, на Твоя честен Кръст.
Съзерцаващият бъдещето Израил прегърна върха на Йосифовия жезъл, предвещавайки, че преславният Кръст ще придобие царствена сила, понеже той е победоносна похвала и светлина за викащите с вяра: „Всевъзпяван наш Боже и на отците ни, благословен Си!”

Песен 8

Ирмос: Отроци, равночислени на Троицата, благославяйте Създателя Бога Отца, възпявайте Словото, слязло и претворило огъня в роса, и превъзнасяйте подаващия на всички живот всесвят Дух во веки!
Слава, Господи, на Твоя честен Кръст.
За прославлението на Дървото, поръсено с кръвта на въплътилото Се Слово Божие, пейте, небесни сили, празнувайки възстановяването на смъртните; люде, поклонете се на Христовия Кръст, чрез който е възкресението на света навеки.
Слава, Господи, на Твоя честен Кръст.
Земнородни домостроители на благодатта, както подобава на светиня въздигнете с ръце Кръста, на който стоеше Христос Бог и копието, проболо тялото на Бога Слово; за да видят всички народи спасението Божие, прославяйки Го во веки.
Слава, Господи, на Твоя честен Кръст.
Веселете се, предизбрани от Божествения съд верни царе християнски! Като получихте от Бога свещения Кръст, хвалете се с това победоносно оръжие, защото от него племената, дръзко търсещи войни, се разпръсват навеки.

Песен 9

Ирмос: Тайнствен рай си, Богородице, защото отгледа смирено Христа, чрез Когото се насади на земята живоносното Дърво. Затова сега като го въздигаме и му се покланяме, ние те величаем.
Величай, душо моя, всепочитания Кръст Господен.
Нека се възрадват всички дървета и дъбрави, защото освети се естеството им от Този, Който ги насади в началото – Христа, разпрострян на Дървото; затова сега, при неговото въздигане ние му се покланяме и го величаем.
Величай, душо моя, всепочитания Кръст Господен.
За всички богомъдри люде се вдигна свещения рог на Христа, Който е Глава на всичко – Кръстът, в който духовно се трошат роговете на всички грешници; затова сега, при неговото въздигане ние му се покланяме и го величаем.
Ирмос: Смъртта, която ни постигна чрез яденето от дървото, днес чрез Кръста бе унищожена, защото всеобщото проклятие заради пра-майката се разруши от Плода на чистата Богомайка, която всички сили небесни величаят.
Величай, душо моя, въздигането на животворящия Кръст Господен.
Като не остави убийствената горчивина от дървото, Господи, Ти съвършено я унищожи с Кръста; затова някога дървото услади горчивината на водите в Мера, предизобразявайки действието на Кръста, което всички сили небесни величаят.
Величай, душо моя, въздигането на животворящия Кръст Господен.
Непрестанно потопените в праотеческия мрак, Ти, Господи, чрез Кръста днес въздигна, защото както нашето естество преди падна крайно неудържимо, така отново Ти изцяло ни изправи чрез светлината на Твоя Кръст, който ние верните величаем.
Величай, душо моя, въздигането на животворящия Кръст Господен.
За да покажеш на света покланяемия образ на Кръста в цялата му слава, Господи, Ти го изобрази на небето, озарен в безмерна светлина, като непобедимо всеоръжие за царя, което всички сили небесни величаят.
Ексапостиларии
Кръстът е пазител на цялата вселена; Кръстът е красотата на Църквата; Кръстът е могъщество за царете; Кръстът е за верните опора; Кръстът е за ангелите слава и поражение за демоните.

Слава и ныне: Кръстът се въздига днес и светът се освещава, защото Ти, Христе, Който седиш с Отца и Дух Светий, на него простря Своите ръце и той откри на целия свят познанието за Тебе. Сподоби с божествена слава тия, които на Тебе се надяват.

Хвалитни стихири на 4, глас 8:

О, преславно чудо! Живоносното насаждение, всесветият Кръст днес се явява въздигнат нависоко. Славословят всички земни краища, треперят пълчищата на демоните. О, какъв дар се дари на земните! С него спаси, Христе, нашите души, като Единствен милосърден! (2)
О, преславно чудо! Като изпълнен с живот грозд и понесъл върху себе си Всевшшния, днес виждаме Кръста да се въздига от земята. Чрез него всички към Бога сме привлечени и докрай е погълната смъртта. О, пречисто Дърво, чрез което възприехме храната на безсмъртието в Едем, славейки Христа!
О, преславно чудо! Ширината и дължината на Кръста са равни на небесата, защото чрез божествената благодат той всичко освещава. Чрез него варварските народи се побеждават и се укрепват царските скиптри. О, божествена стълбо, по която се възкачваме на небесата, превъзнасяйки в песни Христа Господа!
Слава, и ныне, глас 6: Днес се изнася Кръста Господен и верните го приемат с желание, като получават изцеление на душите и телата си от всяка болест. Кръста целуваме с радост и страх: със страх, заради греховете ни, защото сме недостойни; с радост пък заради спасението, което дава на света приковалия се на него Христос Бог, Който има велика милост.
Велико славословие.
В средата на храма се полага св. Кръст, тропар: Спаси, Господи, люди Твоя... (3).
Три земни поклона с: Кресту Твоему покланяемся, Владыко...
При целуване на Кръста, стихира на 2-ри глас:
Глас 2: Елате, верни, да се поклоним на животворящото Дърво, на което Царят на славата - Христос доброволно разпростря ръце и въздигна към първоначалното блаженство нас, които врагът чрез насладата ограби и така бяхме прогонени от Бога. Елате, верни, да се поклоним на Дървото, чрез което се удостоихме да съкрушаваме главите на невидимите врагове. Елате всички племена и народи, Кръста Господен с песнопения да почетем. Радвай се, Кръсте, за падналия Адам съвършено изкупление! Нашите царе с Теб се хвалят, защото с Твоята сила те могъществено покоряват измаилтянските народи. Сега ние, християните, Те целуваме със страх и славим приковалия Се на Тебе Бог, казвайки: „Прикован на Кръста, Господи, помилуй ни като благ и Човеколюбец!”.

Глас 5: Елате, люде, съзерцавайки преславното чудо, да се поклоним пред силата на Кръста! Както от дървото в рая произлезе смърт, така от това разцъфна живот, имайки безгрешния Господ, прикован на себе си. Събирайки от него плодовете на нетлението, ние - всички народи, зовем: „Ти, Който чрез Кръста обезсили смъртта и нас освободи, слава Тебе!”

Изпълни се, Боже, гласът на Твоите пророци Исая и Давид, които възвестиха: „Ще дойдат всички народи, Господи, и ще се поклонят пред Тебе.” Защото, ето, човеците се изпълниха с Твоята благодат, Благий, в Твоите двори Йерусалимски. Ти, Който претърпя заради нас Кръст и ни оживотворяваш с Твоето възкресение, запази ни и ни спаси!

Глас 6: Четириконечният свят днес се освещава при въздигането на Твоя Кръст, състоящ се от четири части, Христе Боже наш; заедно с него се въздига рогът на верните царе, които чрез Кръста побеждават враговете. Велик Си, Господи, и дивен Си в Своите дела. Слава Тебе!

Гласовете на пророците предвъзвестиха святото Дърво, чрез което Адам се освободи от древното проклятие на смърт. Днес творението също възвисява глас, просейки от Бога богати милости. Но, единствен несравним в милосърдието Си Владико, стани умилостивение за нас и спаси душите ни!
Глас 8: Изпълниха се, Боже, думите на Твоя пророк Мойсей, който казва: „Ще видите вашия Живот, да виси пред очите ви”. Днес Кръстът се въздига и светът се освобождава от заблудата; днес Възкресението Христово се обновява и се радват краищата на земята, принасяйки Ти песни на кимвали, подобно на Давид, зовейки: „Ти извърши спасение посред земята, Боже – Кръста и Възкресението, чрез които ни спаси, Благий и Човеколюбче. Всесилни Господи, слава Тебе!”
Днес Владиката на творението и Господ на славата се приковава на Кръста и се пробожда в ребрата; жлъчка и оцет вкусва Този, Който е Насладата на Църквата; венец от тръни се възлага на Този, който покрива небето с облаци; в одежда на поругание обличат и бият по лицето с тленна ръка Този, Който с ръката Си сътвори човека; по гърба бичуват Оня, Който облича небето в облаци; оплюване и рани, оскърбления и удари приема и всичко търпи заради мене, осъдения, моят Изкупител и Бог, за да спаси света от заблудата като Добросърдечен.
Слава и ныне, глас 8: Днес Непристъпният по естество става достъпен за мен и търпи страдания моят Освободител от страстите. Даряващият светлина за слепите е оплюван от беззаконни уста и за пленниците подлага гърба си на рани. Като Го видя на Кръста, чистата Дева и Майка с болка викаше: „Горко ми, Чедо мое, защо стори това? Най-прекрасен от всички човеци, сега си бездиханен и обезобразен, нямащ нито вид, ни красота. Горко ми, моя Светлина, не мога да Те гледам тъй, терзае се утробата ми и жесток меч пронизва моето сърце. Възпявам Твоите страдания, покланям Се на Твоето милосърдие, дълготърпеливи Господи, слава Тебе!”

четвъртък, 20 септември 2012 г.

8/21 септември Рождество на Пресвета Богородица
ВЕЛИКА ВЕЧЕРНЯ НА ПРАЗНИКА - тукСЛОВО ЗА ПРАЗНИКА ОТ СВ. АНДРЕЙ КРИТСКИ - тукПРАЗНИЧНА УТРЕНЯ
На Бог Господ, тропар на празника, глас 4:
Твоето рождество, Богородице Дево, радост възвести на цялата вселена, защото от Тебе изгря Слънцето на правдата, Христос Бог наш, и като унищожи проклятието, даде благословение, а като обезсили смъртта, дарува ни живот вечен. (3)

Първи седален, глас 4:
Викни, Давиде, за какво ти се закле Бог? „За каквото ми се закле – рече – вече го изпълни, давайки от плода на моята утроба Девицата, от Която се роди Създателя Христос, новият Адам, Цар на моя престол; и Той царува днес, имайки Царство непоколебимо!”. Неплодната ражда Богородица - Кърмителката на нашия Живот. Слава и ныне: същият.
Втори седален, глас 4:
От корена Йесеев и от чреслата Давидови ни се ражда днес Божията Отроковица Мариам и всичко живо се обновява и се радва с голяма радост; радвайте се заедно, небе и земя, възхвалете я, племена на народите! Весели се Йоаким и Ана тържествува, зовейки: „Неплодната ражда Богородица - Кърмителката на нашия Живот!” Слава и ныне: същият.
Седални след полиелея, глас 8:
Нека небето да се радва и земята да се весели, защото Божието небе на земята се роди, същата Богоневеста от обещанията. Неплодната кърми детенцето Мария, и се радва за раждането Йоаким, като казва: „Роди ми се жезъл, от който Цветът Христос произлезе от Давидовия корен; наистина преславно чудо!”
Слава и ныне, същият глас: Обнови се, Адаме, и радвай се, Ево; весели се, Давиде, наслаждавай се Ано, защото Майката на твоя Творец се ражда преславно! Ликува обновена цялата земя и радва се, облечена в празнична одежда; нека всеки народ, ликувайки да вика към Мария: „Блажен е домът Давидов, че храни Кърмителката на нашия Живот!”
Прокимен, глас 4: Ще споменавам Твоето име от рода в род. Стих: Изля сърцето ми благо слово, делата свои разказвам аз на Царя.
Стихира след 50 псалом, глас 6:
Това е ден Господен, радвайте се, люде, защото Чертогът на Светлината и Книгата на Живото Слово излезе от утробата и Родилата се е Двер, обърната на Изток, която очаква влизането на Великия Свещеник – единствената, която въвежда във вселената единия Христос за спасение на нашите души.
Два канона – първият от преп. Йоан Дамаскин, глас 2, и вторият – от преп. Андрей Критски, глас 8.

Катавасии: Крест начертав Мойсей...


Песен 1
Ирмос: Дойдете, люде, да пеем песен на Христа Бога, Който се прослави, като раздели морето и упътваше народа, спасил го от египетското робство.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Елате, верни, радвайки се в Духа Божествен, да почетем с песнопения Тази, която днес произлезе от неплодната за спасение на човеците – Приснодевата Отроковица.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Радвай се, Чиста Майко и Рабиньо на Христа Бога, Ходатайка на древното блаженство за рода човешки; всички по достойнство с песнопения Те славим.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Днес се ражда Мостът на живота, чрез който човеците намериха път, извеждащ ги от адското падение, и Христа – Подателя на живота с песнопения славят.
Ирмос: Този, Който съкрушава в битки с мишцата Си и преведе Израиля през Червено море възпяваме, като Избавител нашия Бог, защото Се прослави.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Да ликува всяка твар и Давид нека да се весели, задето от неговото коляно и от семето му произлезе жезъл, принасящ Цвят – Господа и Твореца на всичко.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Най-святата сред светиите в светото светилище като детенце се въдворява, за да се възпитава и храни от Ангелска ръка; нека всички заедно с вяра да празнуваме рождението й.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Неплодна и неспособна е да ражда Ана, но за Бога тя не е бездетна, защото е определена от всички родове за майка на Чистата Дева; така Създателят на цялото творение произрасна в образ на раб.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Тебе – непорочната Агница, която единствена от Твоята утроба приведе Агнеца Христос в нашето естество и която се роди от Ана, ние всички с песни Те почитаме.
Слава на Отца и Сина и Светия Дух.
Троичен: Трима Безначални славя, възпявам Трима Святи, Трима равновечни в Едно Същество проповядвам, защото в Отца, Сина и Духа се славослови Единия Бог.
И сега и винаги и во веки веков, амин.
Богородичен: Кой е виждал Дете, произлязло без бащино семе и с мляко кърмено? Или къде е виждана майка – девица? Но и двете са свръхразумна истина, Богородителко Пречиста!

Песен 3

Ирмос: Утвърди ни в Тебе, Господи, Който на Кръстното дърво умъртви греха и Твоя страх всели в сърцата на нас, които Те възпяваме.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Непорочно поживели за Бога, вие заченахте спасението на всички, богомъдри родители на Родилата нашия Създател и Бог.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Господ, Източникът на живот за всички, от неплодната произведе Девата, в Която благоволи да Се всели и след раждането Си Я запази нетленна.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Плодът на Ана – Мария, родила живоносния Грозд Христа, нека днес възпеем като Богородица – Закрила и Помощница за всички.
Ирмос: Утвърди се моето сърце в Господа, въздигна се силата ми в моя Бог, широко се отвори устата ми срещу моите врагове и се възвеселих за спасението от Тебе.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Отгледана в Светая Светих, Дево пречиста, Богородице, Ти се яви по-горна от цялото творение, раждайки по плът Създателя.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Благословена е твоята утроба, Ано целомъдрена, защото от теб израсна плодът на девството – Тази, която роди безсеменно Хранителя на цялото творение и Изкупителя Иисус.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Цялото творение Те облажава, Приснодево, родена днес от Ана, жезъл непорочен от корена Йесеев, от който израсна Цветът Христос.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Твоят Син, Богородице пречиста, явявайки Те по-висша от цялото творение, възвеличава Твоето рождество от Ана и днес всички весели.
Слава на Отца и Сина и Светия Дух.
Троичен: На Тебе се покланяме, Отче, безначален по същество; възпяваме Твоя Син, Който е отвъд времето и почитаме Твоя съ-вечен Дух; Тримата – като Един Бог по естество.
И сега и винаги и во веки веков, амин.
Богородичен: Раждайки Подателя на светлината и Началника на човешкия живот, Ти, пречиста Богородице, се яви като съкровище на нашия живот и двер на непристъпната Светлина.
Седален, глас 4:
Дева Мария, истинската Богородица, днес възсия за нас като светъл облак и излиза от праведните си родители за наша слава. Адам вече не е осъден и Ева се освободи от веригите, затова зовем, викайки с дръзновение към единствената Чиста: „Радост възвестява Твоето рождение за цялата вселена!” Слава и ныне, същият.

Песен 4

Ирмос: Чух, Господи вестта за Твоя промисъл и Те прославих, единствен Човеколюбче.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Възпяваме Те, Господи, че дари на всички верни спасително пристанище – Тази, Която Те носеше в утробата си.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Теб, Богоневесто, Христос яви като похвала и сила за всички, които с вяра възпяват Твоето тайнство.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Непознала брак Владичице, избавяни от съгрешенията чрез Твоите молитви, ние всички благоразумно Те облажаваме.
Ирмос: Пророк Аввакум с духовните очи предвидя Твоето пришествие, Господи, затова зовеше: „От юг ще дойде Бог; слава на Твоята сила, слава на Твоето снизхождение!”
Пресвета Богородице, спаси нас.
Патриарх Йаков, ясно предвидя величията на Твоето домостроителство, Спасителю, и зовеше чрез Духа, тайнствено говорейки на Иуда: „От моя клон израсна ти, сине мой!”, възвестявайки за Тебе, Родения от Девата Бог.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Сега жезълът Ааронов израсна от корена Давидов, сега Девата чиста от Ана се ражда и тайнствено ликуват заедно небето и земята, всички племена на народите, Ана и Йоаким.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Да се весели сега небето, да се радва и земята, да ликуват Йоаким и Давид: единият – като родител на Тебе, наистина Родилата Бога, а другият - като Твой праотец, проповядвайки Твоето величие, Пречиста.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Днес с теб се радва цялата вселена, богомъдра Ано, защото от тебе разцъфтя Майката на нейния Избавител, жезълът на силата, процъфтял от корена Давидов с истинския Цвят Христос.
Слава на Отца и Сина и Светия Дух.
Троичен: Славя безначалния Бог – Отца, и Сина, и Светия Дух, единосъщната, несътворена Троица, пред Която серафимите стоят в благоговение, зовейки: „Свят, Свят, Свят Си Ти, Боже!”
И сега и винаги и во веки веков, амин.
Богородичен: Пребезначалното Начало приема начало от Теб, Богородителко, и въплъщавайки Се във времето пребъдва като Слово, съ-безначално на Отца и съ-вечно на Духа, съхранявайки Божественото достойнство.

Песен 5

Ирмос: Разпръсвайки мрака на загадките, неясни като сянка, и озарявайки с идването на истината сърцата на верните чрез Богоотроковицата, води и нас, Христе, с Твоята светлина.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Да възпеем, люде, Причината за това, че Причинителят на всичко стана съ-образен на нас, Тази, с чиито образ сподобени, пророците се радваха, получили от Нея плод – неизменно спасение.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Процъфтяването на изсъхналия йереев жезъл указа на Израиля избора на свещеника и сега всеславното раждане от безплодната преславно умножава блясъка на родителите.
Ирмос: Господи Боже наш, дай ни мир; Господи Боже наш, придобий ни за Себе Си; Господи, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето Име се именуваме.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Пречисто е Твоето рождество, Дево непорочна, неизказано е и зачатието и раждането от Тебе, Невесто непознала брак, защото Бог се роди, обличайки се изцяло в мен.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Нека днес се веселят ангелските чинове, да ликуват потомците на Адам, защото се роди Жезълът, от който израсна Цветът – Христос, единственият наш Избавител.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Днес Ева се избави от осъждането, избави се и Адам от древното проклятие при Твоето рождение, защото чрез Тебе се избавихме от тлението.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Слава на Тебе, Който днес прослави безплодната, защото тя родила по обещанието вечно цъфтящия Жезъл, от който израсна Христос, Цвета на нашия живот.
Слава на Отца и Сина и Светия Дух.
Троичен: Слава Тебе, Отче светий, Боже нероден! Слава Тебе, Сине надвременен! Слава Тебе, Душе Божествен и съ-престолен, Който изхождаш от Отца и в Сина пребъдваш!
И сега и винаги и во веки веков, амин.
Богородичен: Твоята утроба понесе Слънцето като на одър; чистотата Ти остана както преди невредима, Дево, защото Слънцето – Христос излезе от Теб, като Жених от чертог.

Песен 6

Ирмос: Йона от кита извика към Господа: „Моля се, изведи ме от адската дълбина, та с хвалебен глас и с дух на истина да Ти принеса жертва, като на Избавител!”
Пресвета Богородице, спаси нас.
В скръбта на безплодието богомъдрите родители на Богомайката викаха към Господа и Я родиха за всички родове, за общо спасение и похвала.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Богомъдрите родители на Богомайката приеха достоен за Бога дар небесен - Колесницата, превъзхождаща самите херувими, Родителката на Създателя и Словото.
Ирмос: Житейските бурни вълни ме носят като морски води, Човеколюбче, но както изведе Иона от кита, така изведи от тлението моя живот, добросърдечни Господи!
Пресвета Богородице, спаси нас.
Твоите целомъдрени родители, Пречиста, въдвориха в храма на Господа, Теб – най-святата от всички светии,  за да се възпитаваш в благоговение и да се подготвиш за Негова Майка.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Неплодни жени и майки, ликувайте, дерзайте и тържествувайте, бездетни, защото бездетната и неплодната ражда Богородица, Която ще избави Ева от болките на раждането и Адам – от проклятието.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Чувам Давид, който Ти пее: „След Теб ще доведат девици, ще ги доведат в храма на Царя!” Заедно с тях и аз Те възпявам като Царска Дъщеря.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Възпяваме святото Твое рождество, почитаме и безсеменното зачатие у Тебе, Невесто Богоизбрана и Дево; а с нас Те славят ангелските чинове и светите души.
Слава на Отца и Сина и Светия Дух.
Троичен: В Тебе, Чиста, тайната на Троицата се възпява и прославя, защото Отец благоволи – и Словото в Тебе Се всели, а Божественият Дух Те осени.
И сега и винаги и во веки веков, амин.
Богородичен: Ти се превърна в златна кадилница, Богородителко Пречиста, защото Огънят се всели в Твоята утроба – Словото от Духът Свети и стана видимо в човешки образ.
Кондак, глас 4, от Роман Сладкопевец: Йоаким и Ана чрез Твоето свето рождество се освобо­ди­ха от упрека на бездетството, а Адам и Ева - от тлението на смъртта. Празнуват го и Твоите люде, избавени от вината за прегрешенията, и Ти пеят: „Неплодната ражда Богородица - Кърмителката на нашия живот!”.
Икос: Молитвата на Йоаким и Ана, примесена с въздишки заради безплодието и бездетството им, се оказа благоприятна и стигна до ушите на Господа, и разцъфтя плод живоносен за света, защото той се молеше на планината, а тя носеше срама в градината, но с радост; неплодната ражда Богородица - Кърмителката на нашия живот!

Песен 7

Ирмос: Неопалимата къпина на планината и покритата с роса халдейска пещ ясно Те предизобразиха, Богоневесто, защото Божествения невеществен Огън Ти неопалимо прие във веществената си утроба; затова ние пеем на Родения от Тебе: „Благословен Си, Боже, на нашите отци!”.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Някога законодателят Мойсей не бе допуснат до постигане на Твоето велико тайнство, Всесвята Дево, чрез веществени явления, но чрез символи бе вразумяван да не мисли по земному; затова, удивен на чудото, той зовеше: „Благословен Си, Боже, на нашите отци!”.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Като гора и двер небесна и духовна стълба Те предвъзвести божественият хор, защото от Тебе не с човешки ръце се отсече Камък и през тази Двер премина Господ, Бог на чудесата и на нашите отци.
Ирмос: Халдейската пещ, разпалвана от огъня, се оросяваше от Духа по Божи промисъл, а юношите пееха: „Благословен Си, Боже, на нашите отци!”
Пресвета Богородице, спаси нас.
Празнуваме и с вяра се покланяме, Пречиста, на Твоето свето рождество и възпяваме Твоя Син, чрез Когото се избавихме от древното Адамово осъждане.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Сега Ана се весели и хвалейки се вика: „Аз, неплодната, родих Божията Майка, заради Която осъждането на Ева се отменя и се премахва скръбта от раждането с мъки!”
Пресвета Богородице, спаси нас.
Адам е освободен и Ева ликува, и в Духа зоват към Тебе, Богородице: „Чрез Тебе се избавихме от първородното проклятие с явяването на Христа!”.
Пресвета Богородице, спаси нас.
О, утробо, вместила Божието селение! О, утробо, носила По-широката от небесата, Светият Престол, свещения духовен Кивот!
Слава на Отца и Сина и Светия Дух.
Троичен: Да прославим Отца, Сина и Духа, ВсесвятатаТроица в единството на Божеството, неразделна, несътворена, и съ-вечна, и единосъщна.
И сега и винаги и во веки веков, амин.
Богородичен: Ти единствена преславно роди Бога, Дево; Ти обнови естеството с Твоето рождество, Мария; Ти избави Ева от първородителското проклятие, Богородителко пречиста.

Песен 8

Ирмос: Някога, на юношите в пещта Ти предизобрази Своята Майка. Господи, и този образ ги спасяваше от огъня, в който те стъпваха, но не изгаряха. Нея – явилата се чрез Тебе до краищата на земята днес възпяваме и превъзнасяме във всички векове.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Сега се явява предопределената Скиния на нашето примирение с Бога, за да ни роди Словото, обличащо се във веществена плът; възпяваме Го, получили чрез Него битие от небитие и Го превъзнасяме във всички векове.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Прекратяването на безплодието прекрати и безплодието на света в доброто и показа явно чудо – дошлия при смъртните Христа. Възпяваме Го, получили чрез Него битие от небитие и Го превъзнасяме във всички векове.
Ирмос: Ти, Който покриваш с води Своите горни чертози, полагаш пясък за граница на морето и всичко държиш! Теб възпява слънцето, Тебе слави луната, Теб принася песен цялото творение, като на Творец во веки!
Пресвета Богородице, спаси нас.
Ти стори необикновено нещо с безплодната утроба на Ана, която развърза, за да й дадеш плод! Ти – Боже светий, Ти – Сине на Девата, Ти прие плът от Нея, вечно цъфтящата Дева и Богородица.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Ти, Който затваряш бездната и я отваряш, повдигаш водата в облаци и даваш дъжд, Господи, Ти Същият даде от безплодния корен да разцъфти пречист плод и Ана да роди Богородица.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Създателю на нашите мисли и Насадителю на нашите души, Ти показа безплодната земя доброплодна и направи сухата преди нива раждаща и плодоносна – светата Ана, от която да израсне пречистият плод – Богородица.
Пресвета Богородице, спаси нас.
Елате всички да видим как от малък чертог се ражда сега градът Божий - Тази, чиято утробна двер ще познае раждане, но не и брачно общение, защото Сам Създателят ще мине по този чуден път.
Слава на Отца и Сина и Светия Дух.
Троичен: О, свръх-същностна Троице, съ-безначална Единице! Теб възпяват и пред Теб треперят ангелските множества, небето и земята; бездните се ужасяват, човеците благославят, огънят рабски служи и цялото творение Ти се подчинява със страх, Троице Свята.
И сега и винаги и во веки веков, амин.
Богородичен: О, какво известие: Бог стана Син на Жена! И раждането е безсеменно, Майката е без мъж и Роденото е Бог! О, видение, хвърлящо в трепет! О, чудно девствено зачатие! О, неизказано рождество! Наистина всичко това надвишава ума и съзерцанието!

 Не пеем Честенйшую херувим..., а направо 9-та песен

Песен 9

Ирмос: Теб – Светилника на Бога, възсиял преди слънцето и дошъл при нас в плът, въплъщавайки се неизказано от девствените недра, благословена, пречиста Богородице, величаем.
Величай, душо моя, преславното рождество на Божията Майка.
Този, Който на непокорния народ от камъка източи вода, дарува на покорните Нему народи от неплодните недра плод за радост - Тебе, Богомайко пречиста, Която достойно величаем.
Величай, душо моя, преславното рождество на Божията Майка.
Като избавителка от строгата древна присъда и изправление на нашата прамайка, като Причина за примирението на нашия род с Бога, като Мост, привеждащ към Твореца – ние Те величаем, Богородице.
Втори припев: Величай, душо моя, родилата се от неплодната майка Дева Мария.
Ирмос: Чуждо е за майките девството и несвойствено е за девиците раждането на деца, но и двете се изпълниха в Тебе, Богородице; затова всички земни племена непрестанно Те величаем.
Величай, душо моя, родилата се от неплодната майка Дева Мария.
Достойно за Твоята чистота рождение Ти унаследи, Богомайко, чрез обещанието, защото бе дарена на безплодната майка като израснал от Бога плод; затова всички земни племена непрестанно Те величаем.
Величай, душо моя, родилата се от неплодната майка Дева Мария.
Изпълни се пророчеството на викащия, който казва: „Ще възстановя падналата Давидова скиния”, защото този образ се изпълни в Теб, Пречиста, чрез Която цялата човешка пръст се възсъздаде в тяло Божие.
Величай, душо моя, родилата се от неплодната майка Дева Мария.
Покланяме се на Твоите пелени, Богородице; славим Този, Който даде плод на безплодната преди жена и отвори по чуден начин нераждащата утроба, защото Той твори каквото поиска, бидейки Бог всемогъщ.
Величай, душо моя, родилата се от неплодната майка Дева Мария.
На Тебе, Богородице, родила се от Ана, ние като дар принасяме с вяра песен, славословейки Майката на майките и единствената Дева сред девиците, покланяме Ти се, възпяваме Те и Те славим.
Слава на Отца и Сина и Светия Дух.
Троичен: Чуждо е за беззакониците да славят безначалната Троица, Отца, Сина и Светия Дух, несътвореното всевластие, чрез Което се държи целия свят по заповед на Нейното могъщество.
И сега и винаги и во веки веков, амин.
Богородичен: Ти вмести в Твоята утроба, Дево - Майко, Единият от Троицата, Царя Христа, Когото възпява цялото творение и пред Когото треперят горните чинове; моли Го Всечиста, за спасението на нашите души.
Светилни:
От неплодната Ана днес Цвят разцъфтя – Богородица, изпълваща с божествено благовоние и радост краищата на земята и цялото творение. Възпявайки Я, ние достойно Я възхваляваме, като наистина превъзхождаща земнородните. (2)
Слава, и ныне: Адаме, обнови се; Ева, възвеличи се; пророци, ликувайте с апостолите и праведниците, защото обща радост възсия в света за ангели и за човеци: от праведните Йоаким и Ана днес се ражда Богородица.
Хвалитни стихири на 4, глас 1:
О, дивно чудо! Изворът на живота се ражда от неплодната и благодатта светло започва да принася първи плодове. Весели се, Йоакиме, че ставаш родител на Богородица. Няма друг като тебе, боговдъхновений, между земнородните родители, защото вместилата Бога Отроковица, Божията обител, всесвятата Планина от тебе нам се дарува. (2)
О, дивно чудо! От неплодната възсия плод по заповед на Създателя на всичко и Вседържителя мощно прекрати безплодието на доброто в света. Майки, ликувайте с майката на Богородица, зовейки: „Възрадвана, радвай се, с Тебе е Господ, Който чрез Тебе ни дарява велика милост!”
Славната Ана се яви като одушевен стълб на целомъдрието, светла обител, блестяща с благодат и роди наистина твърдината на девството, Божественото цвете, дар за всички девственици и желаещи девството, красота на девството, Която всички верни награждава и дарява с велика милост.
Слава, и ныне, глас 6: Това е ден Господен, радвайте се, люде, защото Чертогът на Светлината и Книгата на Живото Слово излезе от утробата и Родилата се е Двер, обърната на Изток, която очаква влизането на Великия Свещеник – единствената, която въвежда във вселената единия Христос за спасение на нашите души. 
Велико славословие