събота, 13 юни 2015 г.

Утреня на Втора Неделя след Петдесетница - на всички преподобни отци от Света Гора и на всички светии, сред българите просияли

Велика вечерня - тук

На Богъ Господъ: възкресен тропар, глас 1: Кaмени запечaтану...,
Тропар на Атонските отци, глас 1: Отците от Атонската пустиня, ангелите в плът, изповедниците заедно с преподобните, светителите и мъчениците да почетем с песни, като подражаваме на добродетелите им и в един глас да викнем: „Слава на Прославилия ви, слава на Венчалия ви, слава на Показалия ви нам като закрилници в бедите!”.
Слава, тропар на българските светии, глас 1: Почитайки вашия честен събор и празнувайки светата ви памет, о светии, сред българите просияли, прилежно ви молим: молете Господа за всички, и най-вече за вашите родственици, да се запази българската земя от всякакви беди и народът да се утвърди навеки в православната вяра, та като поживеем мирен живот, заедно с вас да получим вечното Отечество в блаженото Царство на Христа Бога.
И ныне: Гавриилу вещaвшу...
Възкресни седални, глас 1 от Октоиха, полиелей и величание:
Облажаваме ви, преподобни отци Атонски, подвизавали се на Света Гора, почитаме вашата свята памет, наставници на монасите и събеседници на ангелите!
Облажаваме ви, наши славни чудотворци, озарили с вашите добродетели българската земя и показали ни светлия път на спасението.
Избран псалом: Благо есть... и Ангельскій соб0ръ:
Ипакои. Седални на преподобните, глас 1:
Възсиявайки като утринна звезда и като светло слънце, всепочитаната памет на отците от Атон просвещава жителите на тая планина и сгрява сърцата на монашестващите към подражание на тяхното постническо житие и на ревността им за вярата Христова.
Глас 5: Колко прекрасно е вашето събрание, трижди блажени отци! То услажда сърцата на верните и духовно весели съборите на монасите от светоименната планина. Молете се за нас, молим ви, о светии, да се избавим от скърби и беди, от всяко зло нападение и от бъдещото вечно мъчение.
Глас 8: Като възлюбиха от душа Бога на всичко, подвизавалите се на Атон отци първо понесоха надвишаващи човешкото естество подвизи в уединение, после възлюбиха горещо ближния, като на различни места в Света Гора въздигнаха свети храмове и в тях събраха множества миряни, превръщайки Атонската планина в град. Затова към тях да викнем тъй: „Молете Христа Бога да дари прошка на греховете на тия, които с любов почитат вашата памет!”.
Слава, и ныне, глас 8: Твоят Син, Дево, Христос е Син Божи и единствен Ходатай за всички, които носят името християнин; а Ти, Пречиста, си пресладка Майка и Застъпница за нас, които живеем на тая планина, защото нея Ти прие за жребий от Твоя Син. Затова се смили над нас, като Твои чеда и като Твои раби во веки, Владичице, молейки Твоя Син и наш Бог да ни дари с опрощаване на греховете, които сторихме с дума, дело или помисъл.
Степенни антифони и прокимен възкресни, глас 1 от Октоиха.
Всякое дихaние; Евангелие възкресно 2–ро, Воскресeние Христ0во...; Псалом 50 и нататък по реда на възкресната утреня.
Канони, възкресен и богородичен на 1 глас от Октоиха и два на светиите – глас 8 и глас 4. Катавасии: Отвeрзу уста моя:
Песен 1
Ирмос: Някога Моисеевият чудотворен жезъл с кръстообразен удар раздели морето и потопи колесниците на фараона, спасявайки беглеца Израил, който пеш премина и възпя с песен Бога.
Припев: Преподобни отци Атонски, молете Бога за нас.
Боже на всички, дар словесен дай на Твоя раб, който сега започва да хвали с песни просиялите на Атон отци, изпълнили Твоята воля.
Нека с песни почетем светия събор на Атонските отци, приятели на Пресветата Дева и на Христа Бога любящи угодници, наши горещи застъпници и непрестанни молитвеници за спасението на нашите души.
С песни почитам свещения основател на Великата Лавра великия Атанасий, който стана образец и пример за отците на Атон, както в съзерцанията, тъй и в деянията.
Припев: Пресветая Богородице, спаси нас.
Радвай се, Пресвета Господарке, осветила Атон със Своето идване; радвай се Ти, Която там събори идолите; радвай се Ти, Която насади на планината истинската вяра; радвай се Ти, Която прогони неверието оттам!
Ирмос: Ще отворя устата си и ще се изпълни с Дух и ще изрека слово за Царицата Майка! Ще се явя светло тържествуващ и ще възпея с радост Нейните чудеса.
Припев: Светии от българския род, молете Бога за нас.
Боже, Светий над светиите, дай ми свише благодат, за да възпея достойно светиите, които благоволи да приемеш от българите с обещание на бъдещите блага и които Те възпяват: „Дивен Си, Боже, Творец на славни чудеса!”.
Бог въздигна цар Борис като втори Мойсей за българския род, за да го изведе от Египет – мрака на идолослужението и през морето на Кръщението да го посели в обетованата земя на благочестието, където да възпява: „Дивен Си, Боже, Творец на славни чудеса!”.
Слава: Уловени в мрежата на Промисъла Божи, Методий и Кирил с учениците им, подобно на Аарон, чрез свещенодействието на словото и тайнствата на благочестието, проповядваха на славяните Синайския закон и най-вече Закона от Сион, възпявайки Господа: „Дивен Си, Боже, Творец на славни чудеса!”.
И ныне: Кой ще разкаже за всички Твои милости, Пречиста? Чрез Своето застъпничество Ти като от морска бездна извеждаш от дълбините на греха мнозина, а те възпяват: „Дивен Си, Боже, Творец на славни чудеса!”.
Песен 3
Ирмос: О, Христе, Който премъдро утвърди в начало небесата и основа земята върху водите, утвърди и мене върху камъка на Твоите заповеди, защото никой не е свят освен Тебе, единствен Човеколюбче.
Припев: Преподобни отци Атонски, молете Бога за нас.
Преподобни Атонски отци, подтикнати от Божествената благодат вие съградихте обители на свещената планина и с помощта на Богомайката отхранвате множества монашестващи в пасищата на спасението. Но и сега за нас, вашето стадо, молете да се избавим от всяка нужда и да се спасят душите ни.
Възпявам великия богослов и свещения орган на Духа Свети – Григорий Палама, съзерцателя на незалязващата Светлина, истинския наставник на верните в богословието.
Праведно е да се възхвали и другия Григорий, който в пределите на Лаврата светло се подвизаваше и съименника му божествения Григорий, който си въздигна прехвална обител.
Припев: Пресветая Богородице, спаси нас.
Радвай се Ти, Която избра за Свой жребий Света Гора; радвай се Ти, Която пожела да станеш Застъпница на това място; радвай се, Подателко на земни блага за тия, които пребивават там; радвай се, Ходатайко на вечното им спасение.
Ирмос: Богородице, жив и изобилен Изворе, Твоите певци, събрани в хор, духовно укрепи в божествената Твоя слава и ги удостой с венците на славата.
Припев: Светии от българския род, молете Бога за нас.
Първият от българите, който изповяда Бога и духом предрече, че земята българска ще процъфти с благочестие, бе Боян, княз Енравота, който след братовия съд проля кръвта си за Христа и така пръв се сподоби с венеца на славата.
Христовото лозе на българска земя принесе на Бога узрелия грозд – преподобния Йоан Рилски, който чрез уединен живот в пустинята достигна в пълната възраст на Христовото съвършенство и се сподоби с най-светлия венец на славата.
Слава: Редом с него, нека споменем и Йоаким Осоговски, Гавриил Лесновски и Прохор Пшински, които от същия огън на божествената благодат запалиха своите светилници и се сподобиха с венците на славата.
И ныне: Чрез Твоето безсеменно раждане, Майко и Дево, Ти ни избави от всеобщите беди на грехопадението Адамово, и чрез застъпничеството Си въздигаш достойните и ги удостояваш с венците на славата.
Кондак и икос възкресни, глас 1 от Октоиха.
Седален на преподобните, глас 4: Удивиха се всички ангелски войнства, като видяха мъжеството на вашите души и свръхестествените ви подвизи, отци знаменосни, как макар и облечени в телесни одежди победихте безплътните врагове и благодарно възпяхте Господу победна песен: „Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Който укрепваш смъртното човешко естество!”.
Седален на светиите, глас 2: С милосърдие и благост Ти погледна към нашата Църква и народа ни, поръсвайки нас грешните с благодат и осиявайки ни със Слънцето на Твоята правда; Ти възведе светиите до състояние на мъже съвършени и прие принасянето на духовния плод от нашия род в небесните житници; по техните молитви, Боже, и ние молим да Се смилиш над нас.
Слава, и ныне: Бидейки извор на милосърдието, не ни лишавай от Твоята милост, Богородице, но молейки се непрестанно на Господа заедно с всички светии, просияли сред българите, освободи ни от воюващите против нас врагове, утвърди ни в православното благочестие и ни въведи в тихото пристанище на спасението на нашите души.
Песен 4
Ирмос: Ти Си моя крепост, Господи, Ти Си и моя сила, Ти Си моя радост и мой Бог, Който не остави недрата на Отца и посети нашата нищета; затова заедно с пророк Авакум Ти викам: „Слава на Твоята сила, Човеколюбче!”.
Припев: Преподобни отци Атонски, молете Бога за нас.
Като възлюбихте Бога от цяла душа, преподобни отци, вие извършихте велики подвизи и горещо възлюбили ближните, в различни места на Атон издигнахте обители, където събрахте множества подвижници на монашеското общежитие. Затуй молете се, отци чедолюбиви, и ние да вършим деянията на любовта и така да се спасят душите ни.
С песни почитам Ватопедския настоятел Евтимий, който беше свързан с вериги и бе хвърлен в морската дълбина, но изобличи злата умисъл на латино-мъдруващите и прие неувяхващ мъченически венец от ръцете на Господа.
Заедно с него възпявам и другия почитаем Евтимий, създател на Иверската обител, защото когато веднъж той служеше на Бога, неговите събратя го видяха като слънцеобразен стълб. Пея и за другия преподобен Евтимий, създател на Дохиар.
Припев: Пресветая Богородице, спаси нас.
Радвай се, гореща Застъпнице за тия, които населяват Твоя земен жребий; радвай се Ти, Която обеща своята милост за това място до свършека на света; радвай се Ти, Която му предрече неотстъпна благодат; радвай се, Радосте и Спасение за нашите души.
Ирмос: Седящ в славата на божествения престол, на Облак лек дойде Пребожественият Иисус, носен на нетленната Длан – Богородица, и спаси ония, които викат: „Слава на Твоята сила, Христе!”.
Припев: Светии от българския род, молете Бога за нас.
В древност, бягайки от Никея и от Христопротивната злоба на отстъпника Юлиан, епископите Теодор и Тимотей, заедно с Комасий и Евсевий достигнаха в Тивериопол, където намериха ученици в благочестието и всичките петнадесет за Христа мъченически победиха враговете, пеейки: „Слава на Твоята сила, Христе!”.
Андрей, юродствайки в Константинопол, се възнесе до трето небе чрез добродетелите си и видя Покрова на Божията Майка над християнския род; и побеждавайки докрай лукавия, зовеше: „Слава на Твоята сила, Христе!”.
Слава: Като трънлив шипков храст израсна някога в нашата земя света Варвара, но нейният безбожен баща, узнавайки, че е приела Христовата вяра, със собствените си ръце я предаде на заколение, превръщайки я в богоприятна жертва, която зове към Господа: „Слава на Твоята сила, Христе!”.
И ныне: Богородице Марийо, Ти си облак лек, чрез който при нас дойде Пребожественият Иисус за нашето спасение; не преставай да се молиш за нас да бъдем помилвани ние, които зовем: „Слава на Твоята сила, Христе!”.
Песен 5
Ирмос: Защо отхвърли ме от Своето лице, о Светлина неугасима, и мен окаяния покри ме чуждата тъма? Но моля Те, обърни ме отново в светлината на Твоите заповеди и изправи моите пътища.
Припев: Преподобни отци Атонски, молете Бога за нас.
Преподобни отци Атонски, живеейки като сладкогласни славеи сред дебрите на Света Гора, вие винаги призовавахте спасителното Иисусово Име, просвещавайки умовете си с божествената Светлина и услаждайки сърцата си с източващата се от нея радост; с вашите молитви дайте я и нам, които днес ви поменаваме.
С песни възхвалявам преподобния Йоасаф от Дионисиевата обител, който с радост проля кръвта си за любовта на Царя на всичко Христа и прие мъченически венец.
Наистина подобава да се възпее и похвали великия Калист, мъдрият и боговдъхновен огран на благодатта, славния пастир и украшение на Иверската обител.
Нека да се почете с песни и достойния цвят на Зографската обител преподобния Козма, който със собствените си очи Богородица видя, и заедно с него да бъде похвален свещеномъченика Константин, който живя в Лаврата.
Припев: Пресветая Богородице, спаси нас.
Радвай се, Дево, защото с Твоето благословение Ти осени Света Гора със силата на Всевишния Бог; радвай се Ти, Която насади за свое наследие духовната градина чрез Божията благодат; радвай се, защото нейните долини и дебри се изпълниха с иноци; радвай се, защото на Атон просияха множество преподобни отци, които се молят за спасението на нашите души.
Ирмос: Изуми се всичко от Твоята божествена слава, защото Ти, непознала брак Дево, носи в Твоята утроба Всевишния Бог и роди надвременния Син, Който дарява с мир всички, които Те възпяват.
Припев: Светии от българския род, молете Бога за нас.
Разпалвани от Божията любов в монашеския подвиг, небесна слава получиха Козма Зографски, чието тяло не бе открито в гроба, и Димитър Басарбовски, чиито мощи почиват нетленни и извършват чудеса.
Украсявайки църквите чрез музиката, Пимен Зографски в душата си извая образа на Господа, а Йоан Кукузел, възпявайки ангелски Господа и Пречистата Богородица, постигна ангелско достойнство.
Слава: Макар и жени по естество, Петка Епиватска и Филотея Търновска чрез подвижничеството удържаха победа над врага, а Злата Мъгленска и света Неделя с мъченичество прославиха Жениха си Христа и влязоха в Чертога на радостта.
И ныне: Изворе на радост, Богородице, зарадвай окаяната ми душа, като ме научиш на Божията правда и сред бурята на страстите ми ме дари с мир; направи ме син и наследник на Божието Царство.
Песен 6
Ирмос: Моля Те, Спасителю, очисти ме от многото беззакония и изведи ме от дълбините на злините, защото Тебе призовах и чуй ме, Боже на моето спасение!
Припев: Преподобни отци Атонски, молете Бога за нас.
Преподобни отци Атонски, като извършихте много и различни подвизи, вие заедно с тях се издигнахте от тая планина към небесните планини и като си съградихте там свое жилище, сега душите ви се упокояват като златни и прекрасни гълъбици; поменете там и нас, които ви възхваляме.
Нека с песни почетем свещения възпитаник на Лаврата, безплътния в плът богоносен Максим, който прие богат дар на пророчество от Светия Дух.
Почитам и божествените клонки на Ватопедската обител – славния Неофит, чул гласа на Пречистата Богородица, и просиялия сред преподобните Никодим.
Припев: Пресветая Богородице, спаси нас.
Радвай се, защото винаги се грижиш за Своето наследие; радвай се, защото с Божията благодат и Своята милост винаги го удостояваш; радвай се Ти, Която утвърждаваш сърцата на Твоите раби върху камъка на Христовите заповеди; радвай се Ти, Която низвеждаш към нас благословението на Твоя Син.
Ирмос: Като честваме този божествен и всепочитан празник на Богомайката елате, богомъдри, да запляскаме с ръце, славейки Родения от Нея Бог.
Припев: Светии от българския род, молете Бога за нас.
Подвизите на светителството, на подвижническия живот и на безкръвното мъченичество понесе патриарх Евтимий и се сподоби с множество венци, а Иларион Мъгленски, надвивайки над еретиците, от нетленните си мощи източва чудеса.
Като научи от преподобни Григорий Синаит монашеското правило и благочестие, Теодосий Търновски сам научи мнозина други и ги утвърди в Православието, а по време на молитва стана като огнен стълб и преминавайки в горното Отечество, бе възпят от небесните ангели.
Слава: Ангелите се удивиха на дръзновението на преподобните мъченици Игнатий Старозагорски, Дамаскин Габровски, Лука Адрианополски, Сергий Къпински и Никита Серски, които бидейки обесени заради Христа, скоро се удостоиха с възшествие към небесата.
И ныне: Духовни граде, в който Се всели Синът Божи, за да живее сред човеците, бидейки на върха на съвършенството, не се укривай от моите недостойни очи, но ме напътствай към горния Йерусалим.
Кондак на преподобните, глас 2: Елате всички добре да похвалим отците, събрали множества монаси и превърнали тая планина в Небе, явявайки в нея ангелско житие, и да викнем към тях така: „Избавете ни от всякакви беди и изкушения, множество на преподобните, Атонска похвало!”.
Кондак на светиите, глас 2: В непрестанни молитви и застъпничества, омилостивявайте Господа към нас, о светии, сред българите просияли, та да празнуваме с радост вашата памет до Второто пришествие на Съдията и всеобщото възкресение.
Икос: Благ Си Ти, Господи, но страшни са Твоите съдби, защото срещу грешниците е Твоята заплаха. И кой ще изтърпи гнева Ти или кой ще устои, ако забелязваш беззаконията? Но милостиво приеми и застъпничеството на Твоите раби, които Си приел сред българите, в насладата от Твоите блага. Затова Те молим: смили се над нас по техните молитви и запази рода ни невредим от нападенията на враговете, дори до Второто Твое пришествие и всеобщото възкресение.
Синаксар: В тоя ден – Неделя втора след Петдесетница, празнуваме паметта на всички преподобни и богоносни отци, просияли на Светата Гора Атонска, както и на всички светии, просияли в българската земя. По техните молитви, Христе Боже, помилуй ни и ни спаси. Амин.
Песен 7
Ирмос: Някога във Вавилон огънят отстъпи в страх пред Божието снизхождане, затова отроците в пещта с радостни стъпки, играейки сякаш на поляна, пееха: „Благословен Си, Боже на нашите отци!”.
Припев: Преподобни отци Атонски, молете Бога за нас.
Преподобни отци, просияли на Атон, вие озарявате тая планина с лъчите на добродетелите и на божествените дарования, като многосветли звезди и явявате друго Небе, като място на своите подвизи, разпръсвайки страшния демонски мрак. Непрестанно молете се за нас на Господа.
Богоносният Нифонт стана един от Атонските светии, живейки като птичка в пределите на Лаврата и прие от Бога пророчески дар.
Нил Мироточивият от Лаврата и новомъченика Никодим, цветето на Капсокаливия, възлюбен от Христа, нека достойно се възхвалят с песнопения.
Припев: Пресветая Богородице, спаси нас.
Радвай се, Всещедра Подателко на всякакви дарования на Твоите раби; радвай се, Премилосърдна Утешителко в битки, страдания и трудове; радвай се Ти, Която устройваш житие в благоденствие на земята и във всеблаженство на Небесата; радвай се, Надеждо и Спасение на нашите души.
Ирмос: Богомъдрите отроци не почетоха творението повече от Твореца, но като потъпкаха мъжествено застрашаващия ги огън, радостно възпяха: „Благословен Си Ти, преславният Господ и Бог на нашите отци!”.
Припев: Светии от българския род, молете Бога за нас.
Изгорени с огън от римокатолиците за твърдото си православие, двадесет и шестте Зографски мъченици горяха повече в огъня на любовта към благочестието и тъй получиха отплата за своето мъченичество и подвижничество, зовейки: „Превъзнасян Господи и Боже, благословен Си!”.
С дара на чудотворството преподобният Йаков от Костур хвърли в смут мохамеданите, които люто се разбесняха против него, а той предрече смъртта на царя-мъчител, мъки претърпя, причасти се със Светите дарове и предавайки духа си бе обесен заедно с другия Йаков и с Дионисий, пеейки: „Превъзнасян Господи и Боже, благословен Си!”.
Слава: Както огънят не се докосна до тялото на Георги Нови, който стана прослава на град София, тъй и тлението не се допря до обесения от три дни Георги Най-нови и до Николай, убит с камъни и изгорен, станал богоугодно всесъжение; и тримата възпяват Троицата, зовейки: „Превъзнасян Господи и Боже, благословен Си!”.
И ныне: Възхвалявайки Богородица, Която пророк Даниил предвидя като неразломима Планина, нека се поклоним на отсечения от Нея без човешка ръка Камък – Христос и да пеем: „Превъзнасян Господи и Боже, благословен Си!”.
Песен 8
Ирмос: Халдейският мъчител седмократно разпали силата на пещта за богопочитателите, но когато ги видя спасени от висшата сила, той викна към Твореца и Избавителя: „Отроци, благославяйте, свещеници, възпявайте, люде, превъзнасяйте Го във всички векове!”.
Припев: Преподобни отци Атонски, молете Бога за нас.
Атонски населници и пазители, след Богородица наши първи застъпници и многообразни благодетели и молитвеници, огнени стълбове, които стоите с любов и радост около Майката на Светлината, непрестанно се молете на Господа за нас.
Като най-пръв безмълвник на Атон се почита Петър, който поживя невеществен живот и тъй бидейки в плът прогони безплътните демони; цял живот се скита гол и се сподоби богато с даровете на Светия Дух, по молитвите на Богородица.
Нека в песни почетем славния Роман, украшение на постниците и веселие за Христовите мъченици, чрез когото Лавърската постница разцъфтя, като благоуханен храст.
Нека бъде похвален и Сава, божествения йерарх, който прие чудодейна сила от Христа и просвети сръбската земя като слънце, заедно със своя баща по плът Симеон, но негов син по дух, който източи от гроба си благовонно миро – божествените създатели на Хилендарската обител.
Припев: Пресветая Богородице, спаси нас.
Радвай се, Пазителко наша в този свят; радвай се, Застъпнице и непосрамващо Упование в бъдещия; радвай се Ти, Която проправяш добрия път към него; радвай се Ти, Която отблъскваш нападението на всяко зло от Своя жребий.
Ирмос: Благочестивите отроци в пещта бяха спасени от Отрока на Богородица: тогава – предизобразяван, а сега – действителен; Той свиква цялата вселена да Ти пее: „Всички твари, възпявайте Господа и Го превъзнасяйте във всички векове!”.
Припев: Светии от българския род, молете Бога за нас.
Правда стори цар Управда – Юстиниан Велики, като възлюби благочестието и въздигна храмове на Бога; благоверният пък Петър умря за земното царство и заживя в монашество, а княз Йоан Владимир невинен претърпя посичане поради роднинска злост; но сега всички заедно зоват: „Възпявайте Господа, твари, и Го превъзнасяйте во веки!”.
Мохамедански меч посече заради благочестието в различни времена преподобните мъченици: Георги Софийски, Онуфрий Габровски, Акакий Серски, Райко Шуменски, Йоан Търновски, Константин Софийски, Прокопий Варненски, а към тях и Христо мъченик и Йоан Българин, които пеят: „Възпявайте Господа, твари, и Го превъзнасяйте во веки!”.
Припев: Благославяме Отца и Сина и Светия Дух, Господа.
Ромил Бдински и Роман Търновски усвоиха подвижничеството при Григорий Синаит, и обдарени с благодат извършиха велики чудеса и влязоха в небесната радост, пеейки: „Възпявайте Господа, твари, и Го превъзнасяйте во веки!”.
И ныне: Твоите молитви възнеси като тамян благоуханен към Твоя Син, Богородице, та спасявани от робството под врага и възвеждани в небесното Отечество, заедно с Теб и всички светии от нашия род да пеем: „Възпявайте Господа, твари, и Го превъзнасяйте во веки!”.
Пеем Чеcтнейшую:
Песен 9
Ирмос: Изуми се небето и ужасиха се краищата на земята от това, че Бог Се яви в плът на човеците и Твоята утроба стана по-необятна от небесата; затова Тебе, Богородице, ангелските войнства и човешките множества величаят.
Припев: Преподобни отци Атонски, молете Бога за нас.
Преподобни Атонски отци, опълчение на Небесната Царица, победили с Нейна помощ началствата на тъмнината, умъртвили плътта и оживили духа, приели божественото действие на благодатта, непрестанно се молете на Господа за нас.
Радвай се, свята Ватопедска обител, която се обогати с дванайсет преподобни страдалци, мъжествено изобличили латино-мъдруващите цар Михаил и патриарх Йоан, които ги предадоха на смърт, но те приеха двойни венци от Бога.
Весели се, свята Иверска обител, защото ти принесе Богу от твоите чеда много преподобномъченици, които бяха хвърлени в морската дълбина задето мъжествено и мъдро изобличиха лъжливите слова на латино-мъдруващите.
Играй и радвай се, Зографска обител, принесла Господу своите чеда – двадесет и четиримата божествени преподобномъченици, които мъжествено посрамиха зломислието на латино-мъдруващите и като свещени всесъжения в огъня се упокоиха.
И ти, постнице Карейска, ликувай сега и се радвай, защото ти принесе своите чеда на Христа – твърдите преподобномъченици, които бяха посечени, понеже защитиха отеческия догмат и потъпкаха латинската измама.
Припев: Пресветая Богородице, спаси нас.
Радвай се Ти, чрез Която се ограждат всички светогорски обители; радвай се Ти, чрез Която се разрушават всички вражески козни; радвай се Ти, Която скланяш добросърдечието на Своя Син към нас; радвай се Ти, чрез Която Твоите раби имат към Него дръзновение.
Ирмос: Нека всеки, роден на земята, да ликува, просвещаван от Духа; да тържествува и естеството на безплътните умове, почитайки свещеното тържество на Богомайката и да зове: „Радвай се, Всеблажена Богородице, чиста Приснодево!”.
Припев: Светии от българския род, молете Бога за нас.
Нека още споменем свещеномъчениците Висарион Смолянски и Симеон Самоковски, преподобните Нектарий Битолски, Софроний Софийски, Дионисий Костурски, Теофил Мироточиви и към тях праведния Михаил воин и мъчениците: Анастасий Струмишки, Лазар Български, Ангел Лерински, Димитър Сливенски, които заедно се молят за нас.
Нека споменем и Филипополските, Доростолските и Адрианополските мъченици, пострадали в древност по тия земи още преди населването им от българите; и най-вече да си спомним синовете и дъщерите на българския род, чиито множества бяха избити от мохамеданите за Христа в планините Пирин и Родопа, за да се помолят за нас.
Слава: О, светии, които просияхте от българския род и чиято обща памет сега празнуваме, като имате голямо дръзновение пред Господа, не забравяйте сродниците ви по плът, но молейки се непрестанно, избавяйте ни от вражеските мрежи на лукавия и от всякакви падения.
И ныне: Ти си извор на спасението, Богородице, защото чрез Тебе Се роди нашият Спасител, Христос Господ. Затова към Теб обръщаме очи с молитва: моли се заедно с всички светии от нашия род, да получим вечните блага, като живеем в мир и всяко благочестие.
Катавасия: Всякъ земнор0дный: Святъ Господъ Богъ нaшъ:
Ексапостиларии: втори възкресен.
Слава: Радвай се, славна Атонска планино, имайки за свои молитвеници просиялите в тебе богоносни отци; и като сториш днес радостен празник с твоите населници, почитай техния събор.
И ныне, глас 3: Събрани днес, братя, да възхвалим светиите от нашия род, защото те, като имат дръзновение да се молят непрестанно за нас на Бога, победиха нападенията на враговете, за да се веселим заедно с тях в Небесното Отечество.
Хвалитни стихири на 8 - 4 възкресни стихири, глас 1 и 4 стихири на светиите, глас 8.
О, преславно чудо! От камъка на идолослужението Бог издига чеда на Авраама и ги посажда в Неговото лоно; от българите приема светии и ги заселва в Царството Небесно. О, Божествени дарования, чрез които, Христе, спаси нашите души, като единствен Благ и Човеколюбец! (2)
Стих: Святым иже суть на земли Его, удиви Господь вся хотения Своя в них.
О, преславно чудо! От неплодната планинска пустиня се родиха множество чеда на Господа, които избягаха от суетата на света и се вселиха в нея, спасявайки се така от малодушието и бурята на страстите. О, неизказано Божие добросърдечие, чрез което, Христе, спаси нашите души, като единствен Благ и Човеколюбец!
Стих: Восхвалятся преподобнии в славе и возрадуются на ложах своих.
О, преславно чудо! Малкото стадо на българския род не се бои от нападенията и злобата на враговете, защото в Царството влязоха светиите Божи и стоящи пред Небесния Цар, непрестанно се молят за нас! О, неизказано Божие милосърдие, чрез което, Христе, спаси нашите души, като единствен Благ и Човеколюбец!
Слава, глас 8: Събрание на преподобните отци, устремили се от различни страни и поселили се на Света Гора, вие се сподобихте с духовни дарования от Господа и ни показахте с дело и слово пътя на подвижничеството. Затова възхвалявайки ви както подобава викаме: „О, осветено и възлюбено от Бога множество от преподобни, о богосъбрана пчелна градино, която в хралупите и пещерите на тая планина, като в духовни кошери събра най-сладкия мед на безмълвието и духовно принесе благоуханен тамян в небесния Жертвеник, Атонска похвало и богогласни органи на славата Божия, молете се на Господа да помилва нашите души!”.
И ныне: Преблагословeнна еси Богородице…


Няма коментари:

Публикуване на коментар