Балкански фото-пътеписи

               България
          - Копривщица
               - Велико Търново
               - Несебър
               - Пловдив - Старият град
            

               Сърбия
                 - Градове
                      - и манастири                 Атон


               Македония


                           Гърция

                  Турция

    Истанбул  -  Св. София


             - църквата Хора


             -  Патриаршията